JELENTÉS
a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Marian-Jean Marinescu

2.12.2016


Eljárás : 2015/0277(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0364/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0364/2016
Elfogadott szövegek :

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: