Postupak : 2015/0284(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0378/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0378/2016

Rasprave :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Glasovanja :

PV 18/05/2017 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0224

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1297kWORD 161k
9.12.2016
PE 585.465v02-00 A8-0378/2016

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada

Izvjestitelji za mišljenje(*):

Marco Zullo, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Sabine Verheyen, Odbor za kulturu i obrazovanje

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (*)
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (*)
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0627),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0392/2015),

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 8. travnja 2016.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za kulturu i obrazovanje i Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0378/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. u vezi s člankom 169.,

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica koje se među ostalim temelji na slobodi kretanja usluga i osoba, stoga je nužno osigurati da potrošači mogu upotrebljavati usluge internetskog sadržaja koje nude pristup sadržajima poput glazbe, igara, filma ili sportskih događaja ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada su privremeno prisutni u drugoj državi članici Unije. Stoga je potrebno ukloniti prepreke koje onemogućuju pristup takvim uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu.

(1)  Pristup potrošača prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja koje su prethodno zakonito nabavljene u njegovoj državi članici boravišta koristan je za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i učinkovito provođenje načela slobode kretanja osoba i usluga. Kako unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica koje se među ostalim temelji na slobodi kretanja usluga i osoba, stoga je nužno osigurati da potrošači mogu upotrebljavati usluge internetskog sadržaja koje nude pristup sadržajima poput glazbe, igara, filma, zabavnih programa ili sportskih događaja ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada su privremeno prisutni u drugoj državi članici Unije, na primjer radi odmora, posla ili studiranja. Stoga je potrebno što prije ukloniti prepreke koje onemogućuju pristup takvim uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu bez dodatnih troškova za potrošača, posebno u sektorima u kojima je prenosivost internetskog sadržaja i dalje ograničena.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Tehnološkim razvojem koji je doveo do naglog širenja prijenosnih uređaja poput tableta i pametnih telefona sve više se olakšava upotreba usluga internetskog sadržaja tako što je pristup sadržaju omogućen bez obzira na lokaciju potrošača. Potrošači sve više traže pristup sadržajima i inovativnim internetskim uslugama ne samo u svojoj matičnoj državi, nego i kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije.

(2)  Tehnološkim razvojem koji je doveo do naglog širenja prijenosnih uređaja poput laptopa, tableta i pametnih telefona sve više se olakšava upotreba usluga internetskog sadržaja tako što je pristup sadržaju omogućen bez obzira na lokaciju potrošača. Potrošači sve više traže pristup sadržajima i inovativnim internetskim uslugama. Taj novi oblik potrošnje trebao bi biti popraćen mjerama kojima se olakšava pristup uslugama internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije, u korist potrošača unutar Europske unije. Kontrolom i nadzorom razmjerne provedbe prekogranične prenosivosti korisnicima će se pružiti dodatni načini za zakonit pristup internetskom sadržaju. Zamisao „privremene prisutnosti” trebala bi biti proporcionalna cilju ove Uredbe, a to je osigurati prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije, iako uobičajeno borave u državi članici u kojoj imaju boravište.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Potrošači sve više sklapaju ugovore s pružateljima usluga radi pružanja usluga internetskog sadržaja. Međutim, potrošači koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije često nemaju pristup niti se mogu koristiti uslugama internetskog sadržaja kojima se imaju pravo koristiti u svojoj matičnoj državi.

(3)  Potrošači sve više sklapaju ugovore s pružateljima usluga radi pružanja usluga internetskog sadržaja. Međutim, potrošači koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije često nemaju pristup niti se mogu nastaviti koristiti uslugama internetskog sadržaja kojima se po zakonu imaju pravo koristiti u svojoj državi članici boravišta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Brojne su prepreke pružanju tih usluga potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Određenim internetskim uslugama obuhvaćeni su sadržaji poput glazbe, igara ili filmova koji su zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije. Konkretno prepreke prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja proizlaze iz činjenice da se prava prijenosa sadržaja zaštićenog autorskim i/ili srodnim pravima, poput audiovizualnih djela, često licenciraju na teritorijalnoj osnovi kao i iz činjenice da pružatelji internetskih usluga mogu odlučiti pružati usluge samo na određenim tržištima.

(4)  Brojne su prepreke pružanju tih usluga potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Određenim internetskim uslugama obuhvaćeni su sadržaji poput glazbe, igara, zabavnih programa ili filmova koji su zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije. U ovom se trenutku problemi povezani s prekograničnom prenosivosti usluga internetskog sadržaja razlikuju od jednog do drugog sektora: Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a bavi se glazbenim sektorom te omogućuje izdavanje odobrenja za više državnih područja te paneuropskih odobrenja, budući da pitanje audiovizualnog sektora, u kojem prevladava model isključivih teritorijalnih licencija, još nije riješeno. Cilj je ove Uredbe rješavanje poteškoća povezanih s ponudom prenosivosti u dotičnim sektorima bez utjecanja na visoku razinu zaštite zajamčene autorskim i srodnim pravima u Uniji, posebno bez utjecanja na postojeći model teritorijalnih dozvola koji igra ključnu ulogu u financiranju i proizvodnji kulturnih sadržaja prilagođenih različitim tržišta u Uniji, čime pridonosi nastavku snažne europske kulturne raznolikosti.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, SL L 84, 20.3.2014., str. 72.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Isto vrijedi i za ostale sadržaje poput sportskih događaja koji nisu zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije, ali mogu biti zaštićeni autorskim pravom, srodnim pravima ili nekim drugim posebnim propisom u okviru nacionalnog prava, a koje organizatori takvih događaja često i licenciraju ili ih pružatelji internetskih usluga nude na teritorijalnoj osnovi. Prijenos takvog sadržaja preko organizacija za radiodifuziju bio bi zaštićen srodnim pravima koja su usklađena na razini Unije. Nadalje, prijenos takvog sadržaja često uključuje dijelove, poput glazbe, video sekvence otvaranja ili zatvaranja ili grafike, koji su zaštićeni autorskim pravom. Osim toga, određeni aspekti tih prijenosa koji se odnose na događaje od velike važnosti za društvo ili na događaje od velikog interesa za javnost usklađeni su Direktivom 2010/13/EU. Napokon, audiovizualne medijske usluge u smislu Direktive 2010/13/EU obuhvaćaju usluge kojima se omogućuje pristup sadržaju poput sportskih događaja, vijesti i aktualnih događaja.

(5)  Isto vrijedi i za ostale sadržaje poput sportskih događaja koji nisu zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije, ali mogu biti zaštićeni autorskim pravom, srodnim pravima ili nekim drugim posebnim propisom u okviru nacionalnog prava, a koje organizatori takvih događaja često i licenciraju ili ih pružatelji internetskih usluga nude na teritorijalnoj osnovi. Prijenos takvog sadržaja preko organizacija za radiodifuziju bio bi zaštićen srodnim pravima koja su usklađena na razini Unije. Nadalje, prijenos takvog sadržaja često uključuje dijelove, poput glazbe, video sekvence otvaranja ili zatvaranja ili grafike, koji su zaštićeni autorskim pravom. Osim toga, određeni aspekti tih prijenosa koji se odnose na događaje od velike važnosti za društvo ili na događaje od velikog interesa za javnost usklađeni su Direktivom 2010/13/EU22. Napokon, audiovizualne medijske usluge u smislu Direktive 2010/13/EU obuhvaćaju usluge kojima se omogućuje pristup sadržaju poput sportskih događaja, vijesti i aktualnih događaja. Temeljom članka 167. stavka 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), od Unije se zahtijeva da u svojem djelovanju na temelju Ugovorâ vodi računa o kulturnim aspektima. Stoga bi u skladu s člankom 3. Ugovora o Europskoj uniji trebalo uzeti u obzir pristup kulturnoj raznolikosti i njezino poštovanje, koji su tema Konvenciju UNESCO-a od 20. listopada 2005. o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja.

__________________

__________________

22 Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).

22 Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Prema tome, usluge internetskog sadržaja sve više se stavljaju na tržište u paketu u kojem se sadržaj koji nije zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima ne može odvojiti od sadržaja koji je zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima a da se potrošaču znatno ne umanji vrijednost pružene usluge. To se posebno odnosi na vrhunski sadržaj poput sportskih ili drugih događaja za koje postoji znatan interes potrošačâ. Kako bi pružatelji usluga svim potrošačima omogućili potpuni pristup svojim uslugama internetskog sadržaja, nužno je ovom Uredbom obuhvatiti i sadržaj koji iskorištavaju pružatelji usluga internetskog sadržaja i da se stoga odnosi na audiovizualne medijske usluge u smislu Direktive 2010/13/EU kao i na prijenose organizacija za radiodifuziju u cijelosti.

(6)  Prema tome, usluge internetskog sadržaja sve više se stavljaju na tržište u paketu u kojem se sadržaj koji nije zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima ne može odvojiti od sadržaja koji je zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima a da se potrošaču znatno ne umanji vrijednost pružene usluge. To se posebno odnosi na vrhunski sadržaj poput sportskih ili drugih događaja za koje postoji znatan interes potrošačâ. Kako bi pružatelji usluga svim potrošačima omogućili potpuni pristup svojim uslugama internetskog sadržaja, kad se potrošači privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, nužno je ovom Uredbom obuhvatiti i sadržaj koji iskorištavaju pružatelji usluga internetskog sadržaja i da se stoga odnosi na audiovizualne medijske usluge u smislu Direktive 2010/13/EU kao i na prijenose organizacija za radiodifuziju u cijelosti.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Prava koja se odnose na djela i drugi zaštićeni sadržaj usklađena su među ostalim Direktivom 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća23, Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24, Direktivom 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća25 i Direktivom 2009/24 Europskog parlamenta i Vijeća26.

(7)  Prava koja se odnose na djela i drugi zaštićeni sadržaj usklađena su među ostalim Direktivom 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća23, Direktivom 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća24, Direktivom 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća25, Direktivom 2009/24 Europskog parlamenta i Vijeća26 te Direktivom 2014/26/EU.

__________________

__________________

Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 077, 27.3.1996., str. 20–28.).

Direktiva 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 077, 27.3.1996., str. 20.).

Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10–19.).

Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL L 167, 22.6.2001., str. 10.).

Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva (SL L 376, 27.12.2006., str. 28–35.).

Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe i određenim pravima srodnim autorskom pravu u području intelektualnog vlasništva (SL L 376, 27.12.2006., str. 28.).

Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009., str. 16–22.).

Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL L 111, 5.5.2009., str. 16.).

 

 

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Dobivanje licencije za relevantna prava nije uvijek moguće, posebno kada se prava na sadržaj licenciraju na isključivoj osnovi. Kako bi se osigurala teritorijalna ekskluzivnost, pružatelji internetskih usluga često se u ugovorima o licenciranju s nositeljima prava, uključujući radiodifuzijske organizacije ili organizatore događaja, obvezuju da će svojim pretplatnicima spriječiti pristup i upotrebu svoje usluge izvan područja za koje posjeduju licenciju. Tim se ugovornim ograničenjima koja su nametnuta pružateljima usluga od njih zahtijeva da poduzmu mjere poput onemogućivanja pristupa svojim uslugama s IP adresa koje se nalaze izvan predmetnog područja. Prema tome, jedna od prepreka prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja nalazi se u ugovorima sklopljenima između pružatelja internetskih usluga i njihovih pretplatnika, koje pak odražavaju odredbe o teritorijalnom ograničenju u ugovorima sklopljenima između tih pružatelja usluga i nositelja prava.

(10)  Dobivanje licencije za relevantna prava nije uvijek moguće, posebno kada se prava na sadržaj licenciraju na isključivoj osnovi. Kako bi se osigurala teritorijalna ekskluzivnost, pružatelji internetskih usluga često se u ugovorima o licenciranju s nositeljima prava, uključujući radiodifuzijske organizacije ili organizatore događaja, obvezuju da će svojim pretplatnicima spriječiti pristup i upotrebu svoje usluge izvan područja za koje posjeduju licenciju. Osiguravajući istovremeno poštovanje načela teritorijalnosti, koje je ključno za pravilan razvoj i održivost financiranja europskog audiovizualnog i kinematografskog sektora, ova bi Uredba trebala zadovoljiti potražnju za pristupom i uporabom usluga internetskog sadržaja na prijenosne uređaje diljem Unije za svakog pretplatnika koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Nadalje, Sud je u spojenim predmetima C-403/08 i C-429/08, Football Association Premier League i ostali, EU:C:2011:631, odlučio da se određena ograničenja pružanju usluga ne mogu opravdati s obzirom na cilj zaštite prava intelektualnog vlasništva.

(11)  Nadalje, treba uzeti u obzir presudu Suda u spojenim predmetima C-403/08 i C-429/08, Football Association Premier League i ostali1a.

 

_________________

 

1 a Presuda Suda od 4. listopada 2011., Football Association Premier League i ostali, C-403/08 i C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Prema tome, cilj je ove Uredbe prilagoditi pravni okvir kako bi se osiguralo da licenciranje prava više ne bude prepreka prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja u Uniji i omogućila prekogranična prenosivost.

(12)  Prema tome, cilj je ove Uredbe prilagoditi pravni okvir u pogledu autorskih i srodnih prava kako bi se postigao zajednički pristup u pružanju usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta bez ikakvih dodatnih troškova za pretplatnika, osiguravajući jasno razumljivu pravnu fikciju koja je usmjerena na uklanjanje prepreka prenosivosti zakonito pribavljenog sadržaja koje su povezane s licenciranjem prava. Koncept prenosivosti trebalo bi jasno razlikovati od koncepta prekograničnog pristupa, koji ni u kojem slučaju ne ulazi u područje primjene ove Uredbe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje pružatelj usluga, nakon što je od nositelja prava stekao odgovarajuća prava za određena područja, pruža svojim pretplatnicima na temelju ugovora, bilo kojim načinom uključujući internetski prijenos (streaming), preuzimanje i sve druge tehnike kojima se omogućuje upotreba tog sadržaja. Registracija radi primanja obavijesti o sadržaju ili puko prihvaćanje HTML kolačića ne bi se trebali smatrati pružanjem usluga internetskog sadržaja za potrebe ove Uredbe.

(13)  Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje pružatelj usluga, nakon što je od nositelja prava stekao odgovarajuća prava za određena područja, pruža svojim pretplatnicima na temelju ugovora, bilo kojim načinom uključujući internetski prijenos (streaming), preuzimanje, aplikacije i sve druge tehnike kojima se omogućuje upotreba tog sadržaja. Registracija radi primanja obavijesti, običan sustav prijave koji se temelji na osobnim podacima kao što su korisnikovo ime ili adresa e-pošte te puko prihvaćanje HTML kolačića ne bi se trebali smatrati pružanjem usluga internetskog sadržaja za potrebe ove Uredbe.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati samo na usluge internetskog sadržaja kojima pretplatnici stvarno mogu pristupiti i upotrebljavati ih u državi članici u kojoj uobičajeno borave bez ograničavanja na određenu lokaciju zato što nije primjereno zahtijevati od pružatelja usluga koji ne nude prenosive usluge u svojoj matičnoj državi da takve usluge nude preko granice.

(15)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati samo na usluge internetskog sadržaja kojima pretplatnici stvarno mogu pristupiti i upotrebljavati ih u svojoj državi članici boravišta bez ograničavanja na određenu lokaciju zato što nije primjereno zahtijevati od pružatelja usluga koji ne nude prenosive usluge u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište da takve usluge nude preko granice.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ova Uredba trebala bi se odnositi na usluge internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Pružatelji takvih usluga mogu provjeriti državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Smatra se da se pravo na upotrebu usluge internetskog sadržaja stječe u zamjenu za novčano plaćanje bez obzira na to je li predmetno plaćanje izvršeno izravno pružatelju usluga internetskog sadržaja ili drugoj strani, poput pružatelja koji nudi paket usluga u kojem se kombiniraju telekomunikacijska usluga i usluga internetskog sadržaja koju pruža drugi pružatelj usluga.

(16)  Ova Uredba trebala bi se odnositi na usluge internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Pružatelji takvih usluga mogu provjeriti državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Na pravo na upotrebu usluge internetskog sadržaja trebalo bi gledati kao da se stječe u zamjenu za novčano plaćanje bez obzira na to je li predmetno plaćanje izvršeno izravno pružatelju usluga internetskog sadržaja ili drugoj strani, poput pružatelja koji nudi paket usluga u kojem se kombiniraju telekomunikacijska usluga i usluga internetskog sadržaja koju pruža drugi pružatelj usluga. Plaćanje univerzalne obvezne naknade za usluge javne radiodifuzije ne bi se smjelo smatrati novčanim plaćanjem za pristup tim uslugama internetskog sadržaja na temelju prekogranične prenosivosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja također su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe u mjeri u kojoj pružatelji usluga provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja i čiji pružatelji ne provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište trebale bi biti izvan područja primjene ove Uredbe jer bi njihovo uključivanje dovelo do bitne promjene načina isporuke tih usluga i nerazmjernih troškova. U pogledu provjere države članice u kojoj pretplatnici imaju boravište potrebno je pouzdati se u podatke poput plaćanja pristojbe za druge usluge koje se pružaju u državi članici boravišta, postojanja ugovora za internetski ili telefonski priključak, IP adrese ili drugog načina ovjeravanja ako se njima pružatelju usluga razumno omogućuje utvrditi u kojoj državi članici njegovi pretplatnici imaju boravište.

(17)   Trenutačno pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja u pravilu ne provjeravaju državu članicu boravišta svojih korisnika s dovoljnim stupnjem sigurnosti. Međutim, neki pružatelji već provjeravaju države članice boravišta svojih korisnika ili to planiraju činiti u bliskoj budućnosti. Radi poticanja tog trenda, u interesu potrošača te bez nanošenja štete dobavljačima, čiji su tehnički i financijski resursi ograničeni, ti bi dobavljači trebali imati mogućnost da ih se uključi u područje primjene ove Uredbe, pod uvjetom da djeluju u skladu sa zahtjevima u vezi s provjerom države članice boravišta korisnika njihovih usluga u skladu s ovom Uredbom. Ako ti dobavljači odluče iskoristiti tu mogućnost, trebali bi poštovati iste obveze koje su ovom Uredbom predviđene za pružatelje usluga internetskog sadržaja koje se pružaju uz novčano plaćanje. Pružatelji usluga također bi trebali pravodobno obavijestiti korisnike i nositelje prava o svojoj odluci da iskoriste tu mogućnost.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, potrebno je zahtijevati da pružatelji usluga internetskog sadržaja svojim pretplatnicima omoguće upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu, za isti broj uređaja i korisnika te isti opseg funkcija koji se nudi u njihovoj državi članici boravišta. Riječ je o zakonskoj obvezi i stoga je stranke ne mogu isključiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke. Sve radnje pružatelja usluga koje bi pretplatnika sprečavale da usluzi pristupi ili da se njome koristi za vrijeme privremenog boravka u državi članici, npr. ograničenja u pogledu funkcija usluge ili kvalitete isporuke, značilo bi zaobilaženje obveze omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja i stoga bi bilo u suprotnosti s ovom Uredbom.

(18)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, potrebno je zahtijevati da pružatelji usluga internetskog sadržaja svojim pretplatnicima omoguće upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu, za isti broj uređaja i korisnika te isti opseg funkcija koji se nudi u njihovoj državi članici boravišta. Riječ je o zakonskoj obvezi i stoga je stranke ne mogu isključiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke. Pružatelji usluga internetskog sadržaja trebali bi svojim pretplatnicima omogućiti upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa na isti način kao u njihovoj državi članici boravišta. Sve radnje pružatelja usluga koje bi pretplatnika sprečavale da usluzi pristupi ili da se njome koristi za vrijeme privremenog boravka u državi članici, npr. ograničenja u pogledu funkcija usluge ili kvalitete isporuke, značilo bi zaobilaženje obveze omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja i stoga bi bilo u suprotnosti s ovom Uredbom. Međutim, ta odredba ne bi trebala sprečavati pružatelje usluga internetskog sadržaja da obavljaju djelatnosti u informativne svrhe kako bi se borili protiv neovlaštenog pristupa ili korištenja uslugama internetskog sadržaja ili protiv povrede prava intelektualnog vlasništva sadržaja koje ti pružatelji usluga distribuiraju.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Zahtjev da isporuka usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta budu iste kvalitete kao i u državi članici boravišta mogao bi pružateljima usluga, a time u konačnici i pretplatnicima, prouzročiti visoke troškove. Stoga nije primjereno ovom Uredbom zahtijevati da pružatelj usluga internetskog sadržaja poduzme mjere kojima bi osigurao kvalitetu isporuke takvih usluga veću od kvalitete koja je dostupna s pomoću lokalnog internetskog pristupa koju je pretplatnik odabrao tijekom svojeg privremenog boravka u drugoj državi članici. U takvim slučajevima pružatelj usluge nije odgovoran za nižu kvalitetu isporuke. Unatoč tomu, ako pružatelj usluge pretplatnicima izričito jamči određenu kvalitetu isporuke kada se privremeno nalaze u drugim državama članicama, pružatelj usluga obvezan je pridržavati se odredbi takvog ugovora.

(19)  Zahtjev da isporuka usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta budu iste kvalitete kao i u državi članici boravišta mogao bi pružateljima usluga, a time u konačnici i pretplatnicima, prouzročiti visoke troškove. Stoga nije primjereno ovom Uredbom zahtijevati da pružatelj usluga internetskog sadržaja poduzme mjere kojima bi osigurao kvalitetu isporuke takvih usluga veću od kvalitete koja je dostupna s pomoću lokalnog internetskog pristupa koju je pretplatnik odabrao tijekom svojeg privremenog boravka u drugoj državi članici. U takvim slučajevima pružatelj usluge nije odgovoran za nižu kvalitetu isporuke ako se razlozi za to mogu pripisati realnim problemima, kao što je nedostaci u državnoj infrastrukturi. Međutim, pružatelj usluge mora u trenutku pretplate obavijestiti potrošača o eventualnom smanjenju kvalitete. Unatoč tomu, ako pružatelj usluge pretplatnicima izričito jamči određenu kvalitetu isporuke kada se privremeno nalaze u drugim državama članicama, pružatelj usluga obvezan je pridržavati se odredbi takvog ugovora. Pružatelji usluga internetskog sadržaja trebali bi osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu njihova država članica boravišta, uključujući činjenicu da je moguće da se ti uvjeti razlikuju od onih koji se primjenjuju u njihovoj državi članici boravišta.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga internetskog sadržaja ispunjavaju obvezu osiguranja prekogranične prenosivosti svojih usluga bez stjecanja relevantnih prava u drugoj državi članici, nužno je propisati da ti pružatelji usluga koji u skladu sa zakonom nude usluge prenosivog internetskog sadržaja u državi članici u kojoj pretplatnici imaju boravište uvijek imaju pravo tim pretplatnicima pružati te usluge kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. To bi trebalo postići odredbom kojom se smatra da se usluga pruža, da joj se pristupa te da se njome pretplatnik koristi u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište.

(20)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje i pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja koji su odabrali da ih se uključi u područje primjene ove Uredbe ispunjavaju obvezu osiguranja prekogranične prenosivosti svojih usluga bez stjecanja relevantnih prava u drugoj državi članici, nužno je propisati da ti pružatelji usluga uvijek imaju pravo tim pretplatnicima pružati te usluge kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. To bi trebalo postići odredbom kojom se smatra da se za potrebe ove Uredbe takva usluga internetskog sadržaja pruža, da joj se pristupa te da se njome pretplatnik koristi u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Ovom Uredbom i posebno pravnim mehanizmom lokalizacije pružanja i korištenja usluga internetskog sadržaja te pristupu njima u državi članici boravišta korisnika ne bi se trebalo dovoditi u pitanje mogućnost da pružatelj usluga omogući pretplatniku dodatno pristup i korištenje licenciranog sadržaja pružatelja usluga u državi članici u kojoj se pretplatnik privremeno nalazi, pod uvjetom da potrebne licence stečene u skladu s direktivama 2001/29/EZ i 2014/26/EU te da pružatelji usluga imaju odobrenje nositelja prava na korištenje njihova sadržaja. Međutim, važno je napomenuti da bi se taj pravni mehanizam trebao primjenjivati isključivo u svrhu promicanja prenosivosti usluga internetskog sadržaja.

 

 

 

 

 

 

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U pogledu licenciranja autorskog i srodnih prava to znači da bi trebalo smatrati da mjerodavne radnje reproduciranja, priopćavanja javnosti i stavljanje djela i drugog zaštićenog sadržaja na raspolaganje javnosti, kao i radnje izvlačenja ili ponovnog korištenja u vezi s bazama podataka zaštićenima pravima sui generis, koje nastaju kada se usluga pruža pretplatnicima kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, nastaju u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Stoga bi trebalo smatrati da pružatelji usluga te radnje izvršavaju na temelju odgovarajućih odobrenja koja su im dali predmetni nositelji prava za državu članicu u kojoj ti pretplatnici imaju boravište. Kad god pružatelji usluga mogu izvršavati radnje priopćavanja javnosti ili reproduciranja u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište na temelju odobrenja koja su im izdali predmetni nositelji prava, pretplatnik koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta trebao bi imati pristup i mogućnost upotrebe usluge, a po potrebi i izvršavati mjerodavne radnje reproduciranja, poput preuzimanja, na koje bi imao pravo u svojoj državi članici boravišta. Pružanje usluga internetskog sadržaja od strane pružatelja usluga pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta te pretplatnikovo korištenje tom uslugom u skladu s ovom Uredbom ne bi trebala predstavljati povredu autorskog i srodnih prava ili bilo kojeg drugog prava mjerodavnog za upotrebu sadržaja u toj usluzi.

(21)  U pogledu licenciranja autorskog i srodnih prava to znači da bi trebalo smatrati da mjerodavne radnje reproduciranja, priopćavanja javnosti i stavljanje djela i drugog zaštićenog sadržaja na raspolaganje javnosti, kao i radnje izvlačenja ili ponovnog korištenja u vezi s bazama podataka zaštićenima pravima sui generis, koje nastaju kada se usluga pruža pretplatnicima kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, nastaju u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Stoga bi trebalo smatrati da pružatelji usluga te radnje izvršavaju na temelju odgovarajućih odobrenja koja su im dali predmetni nositelji prava za državu članicu u kojoj ti pretplatnici imaju boravište. Kad god pružatelji usluga mogu izvršavati radnje priopćavanja javnosti ili reproduciranja u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište na temelju odobrenja koja su im izdali predmetni nositelji prava, pretplatnik koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta trebao bi imati pristup usluzi i mogućnost njezine upotrebe, a po potrebi i izvršavati mjerodavne radnje reproduciranja, poput preuzimanja, na koje bi imao pravo u svojoj državi članici boravišta. Pod uvjetom da je država članica boravišta pretplatnika uspješno provjerena u skladu s ovom Uredbom, pružanje usluga internetskog sadržaja od strane pružatelja usluga pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta te pretplatnikovo korištenje tom uslugom u skladu s ovom Uredbom ne bi trebali predstavljati povredu autorskog i srodnih prava ili bilo kojeg drugog prava mjerodavnog za upotrebu sadržaja u toj usluzi.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Pružatelji usluga ne bi trebali biti odgovorni za bilo kakvu povredu ugovornih odredbi suprotnih obvezi da svojim pretplatnicima osiguraju korištenje uslugom u državi članici u kojoj se privremeno nalaze. Stoga bi ugovorne odredbe kojima je svrha spriječiti ili ograničiti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja trebale biti neizvršive.

(22)  Pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju uz novčano plaćanje i pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja koji su odabrali da ih se uključi u područje primjene ove Uredbe ne bi trebali biti odgovorni za bilo kakvu povredu ugovornih odredbi suprotnih obvezi da svojim pretplatnicima osiguraju korištenje uslugom u državi članici u kojoj se privremeno nalaze. Stoga bi ugovorne odredbe kojima je svrha spriječiti ili ograničiti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja trebale biti neizvršive, osim ako se takvim odredbama zabranjuje prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji ne pruže potrebne informacije koje se zahtijevaju u okviru ove Uredbe radi provjere njihove države članice boravišta. Nositelji prava i pružatelji usluga internetskog sadržaja ne bi smjeli imati mogućnost zaobići primjenu ove Uredbe odabirom prava treće zemlje kao prava mjerodavnog za ugovore koje sklapaju. Ista bi se pravila trebala primjenjivati na ugovore sklopljene između pružatelja usluga internetskog sadržaja i pretplatnika.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Ovom se Uredbom definira više koncepata nužnih za njezinu primjenu, u koje se ubraja i država članica boravišta. Država članica boravišta trebala bi se utvrđivati uzimajući u obzir ciljeve ove Uredbe i potrebu za time da se dosljedno primjenjuje u Uniji. Pojam „države članice boravišta” trebao bi podrazumijevati državu članicu u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi. Pružatelj usluga koji je u skladu s ovom Uredbom utvrdio državu članicu boravišta pretplatnika trebao bi za svrhe ove Uredbe moći pretpostaviti da je država članica boravišta koja je provjerena jedina država članica u kojoj pretplatnik ima boravište. Kada je riječ o sadašnjim i budućim instrumentima povezanima s uslugama pružanja internetskog sadržaja, ponuda prenosivosti pretplatnicima koji su privremeno prisutni u drugoj državi članici ne bi smjela dovesti do posebnih ugovornih odredbi.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Pružatelji usluga trebali bi osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Uredbom se nositeljima prava omogućuje da od pružatelja usluga zahtijevaju primjenu učinkovitih sredstava kojima će provjeriti da se usluga pruža u skladu s Uredbom. Međutim, nužno je osigurati da propisana sredstva budu razumna i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje navedenog cilja. Nužne tehničke i organizacijske mjere primjerice uključuju uzorkovanje IP adrese umjesto stalnog praćenja lokacije, transparentno informiranje osoba o postupcima koji su upotrijebljeni pri provjeri i njihova namjena te primjerene sigurnosne mjere. S obzirom na to da za potrebe provjere nije bitna lokacija, nego u kojoj državi članici pretplatnik pristupa usluzi, za tu svrhu nije potrebno prikupljati i obrađivati podatke o preciznoj lokaciji. Slično tomu, kada je za isporuku pružene usluge dovoljna ovjera pretplatnika, ne bi trebalo zahtijevati identifikaciju pretplatnika.

(23)  Pružatelji usluga trebali bi osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Ovom Uredbom trebalo bi obvezati pružatelje naplatnih usluga internetskog sadržaja koji ih pružaju svojim pretplatnicima privremeno prisutnima u državi članici koja nije njihova država članica boravišta da primjenjuju učinkovita i razumna sredstva kako bi provjerili u kojoj državi članici njihovi pretplatnici imaju boravište. Pružatelj usluga treba odlučiti koja će sredstva provjere primijeniti. Pružatelji usluga internetskog sadržaja trebali bi imati mogućnost slobodnog odabira između načina provjere koji su navedeni u članku 3.a kako bi provjerili u kojoj državi članici pretplatnik ima boravište. Upotrebom takvih sredstava provjere ne bi se trebalo prekoračivati ono što je nužno za to da se provjeri pretplatnikova država članica boravišta.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Za potrebe ove Uredbe pretplatnici bi trebali moći ostvariti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja samo ako je njihovo uobičajeno boravište u državi članici Europske unije. Pružatelji usluga internetskog sadržaja trebali bi biti obvezni zatražiti od svojih pretplatnika da predoče potrebne informacije kako bi s dovoljnom sigurnošću potvrdili da imaju boravište u određenoj državi članici. Ako pretplatnik ne predoči te informacije te zbog toga pružatelj usluga ne može provjeriti državu članicu boravišta pretplatnika kako je propisano ovom Uredbom, pružatelj usluga tom pretplatniku ne bi smio omogućiti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23b)  Pružatelju usluge internetskog sadržaja trebalo bi biti dopušteno obavljati nasumične provjere IP-adrese pretplatnika tijekom trajanja njegova ili njezina ugovora, podložno sukladnosti s direktivama Europskog parlamenta i Vijeća br. 95/46/EC1a i 2002/58/EC1b te Uredbom (EU) br. 2016/6791c Europskog parlamenta i Vijeća, u mjeri u kojoj je to nužno potrebno za svrhu utvrđivanja države članice u kojoj pretplatnik pristupa usluzi internetskog sadržaja. S obzirom na to da za potrebe te provjere nije bitna precizna lokacija, nego podatak u kojoj državi članici pretplatnik pristupa usluzi, za tu svrhu nije potrebno prikupljati i obrađivati podatke o preciznoj lokaciji niti bilo kakve druge osobne podatke. Jedini cilj provjera IP-adresa trebao bi biti da se utvrdi pristupa li pretplatnik usluzi internetskog sadržaja unutar ili izvan njegove države članice boravišta. Stoga bi se podaci koji proizlaze iz takvih nasumičnih provjera trebali prikupljati u binarnom formatu. Pružatelj usluga ne bi ni u kojem slučaju smio prelaziti okvire te razine informacija. Ako se pružatelj usluga internetskog sadržaja odluči poslužiti takvim načinom provjere, o tome bi trebao unaprijed obavijestiti pretplatnika u skladu s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ te Uredbom (EU) br. 2016/679.

 

__________________

 

1a Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.)

 

1b Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.)

 

1c Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23c)   Pružatelj usluga koji ima opravdane sumnje u pogledu države članice boravišta pretplatnika trebao bi moći zatražiti da pretplatnik ponovno predoči dokumente za provjeru. Međutim, takvi bi zahtjevi trebali biti ograničeni na jednom godišnje.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela, posebno prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava na zaštitu osobnih podataka, prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu poduzetništva. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s direktivama 95/46/EZ27 i 2002/58/EZ28. Posebno pružatelji usluga moraju jamčiti da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja.

(24)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela, posebno prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava na zaštitu osobnih podataka, prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu poduzetništva te prava vlasništva, uključujući prava intelektualnog vlasništva. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ te Uredbom (EU) 2016/679. Posebno pružatelji usluga moraju jamčiti da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja. Nužne tehničke i organizacijske mjere mogu između ostalog uključivati pružanje pretplatnicima transparentnih informacija o metodama koje se koriste pri provjeri, njezinoj svrsi te nužnim mjerama sigurnosti.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na primjenu pravila tržišnog natjecanja, a posebno na članke 101. i 102. Ugovora. Pravila predviđena ovom Uredbom ne bi se trebala upotrebljavati za ograničavanje tržišnog natjecanja na način koji je suprotan Ugovoru.

(25)  Primjena ove Uredbe poboljšat će konkurentnost poticanjem inovacija u sektoru usluga internetskog sadržaja i povećanjem privlačnosti korištenja prekograničnih usluga za potrošače. Ova Uredba ne bi trebala utjecati na primjenu pravila tržišnog natjecanja te posebno na članke 101. i 102. Ugovora. Pravila predviđena ovom Uredbom ne bi se trebala upotrebljavati za ograničavanje tržišnog natjecanja na način koji je suprotan Ugovoru.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Ova Uredba ne bi smjela utjecati na primjenu Direktive 2014/26/EU, a posebno njezine Glave III. o licenciranju internetskih prava na više državnih područja. Ova je Uredba u potpunosti u skladu s ciljem da se olakša zakonit pristup sadržaju zaštićenom autorskim i srodnim pravima te povezanim uslugama.

 

 

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ugovori o licenciranju sadržaja obično se sklapaju na relativno dugi rok. Slijedom toga, te kako bi se svim potrošačima koji borave u Uniji osigurala značajka prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja s istim datumom primjene te bez nepotrebnog kašnjenja, ova Uredba trebala bi se primjenjivati i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za prekograničnu prenosivost usluge internetskog sadržaja koja se pruža nakon tog datuma. To je nužno i radi osiguranja ravnopravnih uvjeta pružateljima usluga koji posluju na unutarnjem tržištu time što bi i pružatelji usluga koji su s nositeljima prava sklopili dugoročne ugovore svojim pretplatnicima mogli nuditi prekograničnu prenosivost, neovisno o mogućnosti da o takvim ugovorima ponovno pregovaraju. Nadalje, tom bi se odredbom osiguralo da pružatelji usluga, nakon što poduzmu mjere potrebne za prekograničnu prenosivost svojih usluga, mogu ponuditi prenosivost za svoju cjelokupnu ponudu internetskog sadržaja. Na kraju, Uredbom bi se i nositeljima prava omogućilo da ne moraju ponovno pregovarati o svojim postojećim ugovorima o licenciranju kako bi pružateljima usluga omogućili nuđenje prekogranične prenosivosti usluga.

(26)  Ugovori o licenciranju sadržaja obično se sklapaju na relativno dugi rok. Slijedom toga, te kako bi se svim potrošačima koji borave u Uniji osigurala značajka prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja s istim datumom primjene te bez nepotrebnog kašnjenja, ova bi se Uredba trebala primjenjivati i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za prekograničnu prenosivost usluge internetskog sadržaja koja se pruža nakon tog datuma. To je nužno i radi osiguranja ravnopravnih uvjeta pružateljima usluga koji posluju na unutarnjem tržištu, posebno kad je riječ o malim i srednjim poduzećima, time što bi i pružatelji usluga koji su s nositeljima prava sklopili dugoročne ugovore svojim pretplatnicima mogli nuditi prekograničnu prenosivost, neovisno o mogućnosti da o takvim ugovorima ponovno pregovaraju. Nadalje, tom bi se odredbom osiguralo da pružatelji usluga, nakon što poduzmu mjere potrebne za prekograničnu prenosivost svojih usluga, mogu ponuditi prenosivost za svoju cjelokupnu ponudu internetskog sadržaja. Ta bi se odredba trebala primjenjivati i na pružatelje usluga internetskog sadržaja koje se nude u paketima u kojima se kombiniraju usluge elektroničkih komunikacija i usluge internetskog sadržaja. Na kraju, Uredbom bi se i nositeljima prava omogućilo da ne moraju ponovno pregovarati o svojim postojećim ugovorima o licenciranju kako bi pružateljima usluga omogućili nuđenje prekogranične prenosivosti usluga.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Budući da će se Uredba primjenjivati i na određene ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezina primjene, primjereno je i omogućiti razuman rok između datuma stupanja na snagu ove Uredbe i datuma njezine primjene, kako bi se nositelji prava i pružatelji usluga mogli prilagoditi novonastalom stanju, a pružatelji usluga mogli izmijeniti uvjete upotrebe svojih usluga.

(27)  Budući da će se ova Uredba stoga primjenjivati i na određene ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezina primjene, primjereno je i omogućiti razuman rok između datuma stupanja na snagu ove Uredbe i datuma njezine primjene, kako bi se nositelji prava i pružatelji usluga internetskog sadržaja mogli prilagoditi novonastalom stanju, a pružatelji usluga mogli izmijeniti uvjete korištenja svojih usluga. Promjene uvjeta korištenja usluga internetskog sadržaja koje se vrše isključivo kako bi se ispunili zahtjevi iz ove Uredbe ne bi trebale dovesti do slabije zaštite za pretplatnike ili nositelje autorskog prava i srodnih prava.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja u Uniji, primjereno je donijeti uredbu, koja se izravno primjenjuje u državama članicama. To je nužno kako bi se jamčila ujednačena primjena propisa o prekograničnoj prenosivosti u svim državama članicama te njihovo istovremeno stupanje na snagu u pogledu svih usluga internetskog sadržaja. Samo se uredbom može osigurati razina pravne sigurnosti koja je potrebna kako bi se potrošačima omogućilo da u potpunosti iskoriste mogućnosti prekogranične prenosivosti diljem Unije.

(28)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja u Uniji, primjereno je donijeti uredbu, koja se izravno primjenjuje u državama članicama. To je nužno kako bi se jamčila ujednačena primjena propisa o prekograničnoj prenosivosti u svim državama članicama te njihovo istovremeno stupanje na snagu u pogledu svih usluga internetskog sadržaja. Samo se uredbom može osigurati razina pravne sigurnosti koja je potrebna kako bi se potrošačima omogućilo da u potpunosti iskoriste mogućnosti prekogranične prenosivosti diljem Unije i kako bi se osiguralo da se na nositelje prava i pružatelje internetskih usluga iz različitih država članica primjenjuju ista pravila.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Budući da cilj ove Uredbe, a to je prilagodba pravnog okvira kako bi se u Uniji omogućila prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri i da ga je, zbog razmjera predloženog djelovanja, lakše ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz toga članka, ova Uredba ne prelazi okvire potrebnog kako bi se ostvario navedeni cilj. Stoga se ovom Uredbom bitno ne utječe na licencirana prava, a nositeljima prava i pružateljima usluga ne nameće obveza ponovnog pregovaranja o ugovorima. Štoviše, ovom se Uredbom od pružatelja usluga ne zahtijeva poduzimanje mjera za osiguranje kvalitete isporuke usluga internetskog sadržaja izvan države članice u kojoj pretplatnik ima boravište. Na kraju, ova se Uredba ne primjenjuje na pružatelje usluga koji nude usluge bez novčanog plaćanja i koji ne provjeravaju u kojoj državi članici njihovi pretplatnici imaju boravište. Stoga se ovom Uredbom ne nameću nikakvi nerazmjerni troškovi,

(29)  Budući da cilj ove Uredbe, a to je prilagodba pravnog okvira kako bi se u Uniji omogućila prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri i da ga je, zbog razmjera predloženog djelovanja, lakše ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji, uz istovremeno pridržavanje Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela od 9. rujna 1886., kako je zadnje izmijenjena 28. rujna 1979. te Ugovora o autorskom pravu i Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo usvojenih 20. prosinca 1996. u Ženevi. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja. Stoga se ovom Uredbom bitno ne utječe na licencirana prava, a nositeljima prava i pružateljima usluga ne nameće obveza ponovnog pregovaranja o ugovorima. Štoviše, ovom se Uredbom od pružatelja usluga ne zahtijeva poduzimanje mjera za osiguranje kvalitete isporuke usluga internetskog sadržaja izvan države članice u kojoj pretplatnik ima boravište.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uvodi se zajednički pristup kako bi se osiguralo da pretplatnici na usluge internetskog sadržaja tim uslugama mogu pristupiti i njima se koristiti kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici.

Ovom Uredbom uvodi se zajednički pristup u Uniji kako bi se osiguralo da pretplatnici na zakonito pribavljene usluge internetskog sadržaja u svojim državama članicama boravišta tim uslugama mogu pristupiti i njima se bez ikakvih dodatnih troškova koristiti kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Takav pristup i uporaba podliježu uspješnoj prethodnoj provjeri države članice u kojoj pretplatnik ima boravište u skladu s člankom 3.a.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „pretplatnik” znači svaki potrošač koji na temelju ugovora o pružanju usluga internetskog sadržaja s pružateljem usluga ima pravo pristupa toj usluzi i pravo njezine upotrebe u državi članici boravišta;

(a)  „pretplatnik” znači svaki potrošač koji na temelju ugovora o pružanju usluga internetskog sadržaja s pružateljem usluga ima pravo pristupa toj usluzi i pravo njezine upotrebe u državi članici boravišta;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „država članica boravišta” znači država članica u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi;

(c)  „država članica boravišta” znači država članica u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „privremeno prisutan” znači prisutnost pretplatnika u državi članici koja nije njegova država članica boravišta;

(d)  „privremeno prisutan” znači privremena prisutnost pretplatnika u državi članici koja nije njegova ili njezina država članica boravišta;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „usluga internetskog sadržaja” znači usluga kako je definirana člancima 56. i 57. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koju pružatelj usluga u skladu sa zakonom pruža na internetu pretplatniku u njegovoj državi članici boravišta, bez ograničavanja na određenu lokaciju i koja je audiovizualna medijska usluga u smislu Direktive 2010/13/EU ili usluga čija je glavna značajka omogućivanje pristupa djelima, drugim vrstama zaštićenog sadržaja ili prijenosima organizacija za radiodifuziju i njihova upotreba, bez obzira je li riječ o linearnoj isporuci ili isporuci na zahtjev, a koja se pretplatniku pruža u skladu s ugovorenim uvjetima,

(e)  „usluga internetskog sadržaja” znači usluga kako je definirana člancima 56. i 57. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koju pružatelj usluga u skladu sa zakonom pruža na internetu pretplatniku ili korisniku u njegovoj ili njezinoj državi članici boravišta, bez ograničavanja na određenu lokaciju i koja je audiovizualna medijska usluga u smislu Direktive 2010/13/EU ili usluga čija je glavna značajka omogućivanje pristupa djelima, drugim vrstama zaštićenog sadržaja ili prijenosima organizacija za radiodifuziju i njihova upotreba, bez obzira je li riječ o linearnoj isporuci ili isporuci na zahtjev, a koja se pretplatniku pruža u skladu s ugovorenim uvjetima,

(1)  u zamjenu za novčano plaćanje; ili

(1)  u zamjenu za novčano plaćanje; i/ili

(2)  bez novčanog plaćanja uz uvjet da pružatelj provjerava u kojoj državi članici pretplatnik ima boravište;

(2)  bez novčanog plaćanja pod uvjetom da pružatelj usluga internetskog sadržaja odluči ponuditi prenosivi pristup uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu svojim korisnicima koji su privremeno prisutni u državi članici koja nije njihova država članica boravišta i da je korisnikova država članica boravišta provjerena u skladu s člankom 3.a;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pružatelj usluga internetskog sadržaja pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja i njezinu upotrebu.

1.   Pružatelj usluga internetskog sadržaja koje pruža u zamjenu za novčano plaćanje pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja dostupnoj u njegovoj ili njezinoj državi članici boravišta i njezinu upotrebu bez nametanja novih naknada.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Stavkom 1. ne dovodi se u pitanje pravo pružatelja usluge da odluči omogućiti pretplatniku dodatan pristup licenciranom sadržaju za koji pružatelj usluga ima licenciju u državi članici u kojoj se pretplatnik privremeno nalazi i njegovo korištenje.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Obveza iz stavka 1. ne primjenjuje se na zahtjeve u pogledu kvalitete isporuke usluge internetskog sadržaja kojima pružatelj podliježe kada se ta usluga pruža u državi članici boravišta, osim ako pružatelj usluge to izričito jamči.

2.  Obveza iz stavka 1. ne primjenjuje se na zahtjeve u pogledu kvalitete isporuke usluge internetskog sadržaja kojima pružatelj podliježe kada se ta usluga pruža u državi članici boravišta, osim je tako izričito dogovoreno između pružatelja usluga internetskog sadržaja i pretplatnika. Međutim pružatelj osigurava da kvaliteta pružanja usluge nije ispod standarda usluge koju pruža u državi članici u kojoj je pretplatnik privremeno prisutan.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Pružatelj usluge internetskog sadržaja obavješćuje pretplatnika o kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koja se pruža u skladu sa stavkom 1.

3.   Pružatelj usluge internetskog sadržaja na temelju podataka koji su mu dostupni obavješćuje pretplatnika o mogućem odstupanju u kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koja se pruža u skladu sa stavkom 1. Te se informacije daju na primjeren i razmjeran način.

Obrazloženje

Nije sigurno hoće li pružatelju usluga internetskog sadržaja na raspolaganju biti informacije o kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koju pruža u skladu sa stavkom 1.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Pružatelj usluga internetskog sadržaja osigurava da je prenosivost usluga koje nudi, kako se navodi u stavku 1., dostupna na istom opsegu i broju uređaja kao što je to slučaj u njegovoj državi članici boravišta.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  U okviru ove Uredbe ne primjenjuju se ugovorne odredbe kojima je svrha spriječiti ili ograničiti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  U okviru ove Uredbe ne primjenjuju se ugovorne odredbe kojima se ograničava prenosivost na određeno vremensko razdoblje.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Provjera države članice boravišta:

 

1.  Pružatelji usluga internetskog sadržaja iz članka 3. stavka 1. i članka 3.b primjenjuju razumna i učinkovita sredstva provjere države članice u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište.

 

2.  Kako bi se uskladili s obvezom iz stavka 1. pružatelji usluga internetskog sadržaja koriste se kombinacijom dvaju od niže navedenih kriterija provjere. Ako pružatelji usluga smatraju da državu članicu boravišta pretplatnika mogu pouzdano identificirati koristeći se samo jednim od tih načina provjere, mogu se osloniti na jedan način provjere među niže navedenima:

 

(a)  osobnu iskaznicu, elektronička sredstva identifikacije, posebno prijavljeni sustav elektroničke identifikacije u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014, ili bilo koju drugu važeću ispravu o identitetu;

 

(b)  bankovne podatke poput bankovnog računa, kreditne ili debitne kartice pretplatnika;

 

(c)  mjesto instalacije dekodera ili bilo kojeg drugog sličnog uređaja kojim se pretplatnik koristi za pristup predmetnim uslugama internetskog sadržaja;

 

(d)  ugovor o internetu ili telefonskim uslugama ili bilo kakav sličan ugovor kojim se pretplatnik veže za državu članicu;

 

(e)  dokaz o pretplatnikovom plaćanju naknade za druge usluge pružene u predmetnoj državi članici, poput javnih radiodifuzijskih usluga;

 

(f)  dokaz o plaćanju lokalnih poreza ako je ta informacija javna;

 

(g)  račun za komunalne usluge izdan pretplatniku kojim se potvrđuje njegova adresu;

 

(h)  nasumične provjere adrese internetskog protokola (IP) pretplatnika kako bi se utvrdilo pristupa li pretplatnik usluzi internetskog sadržaja u svojoj državi članici boravišta ili izvan nje, u binarnom sustavu i bez geolociranja ili praćenje pretplatnika.

 

Upotrebom sredstava za provjeru iz prvog podstavka ne prelazi se ono što je nužno za potrebe provjere navedene u stavku 1., pri čemu se uzimaju u obzir nova tehnološka dostignuća.

 

3.  Pružatelj usluge internetskog sadržaja ovlašten je od pretplatnika tražiti da mu dobrovoljno predoči informacije potrebne za provjeru njegove države članice boravišta u skladu sa stavkom 2. Ako pretplatnik odluči ne predočiti te informacije, pružatelj mu uskraćuje prenosivost usluga internetskog sadržaja u skladu s člankom 3. stavkom 1., i to dok god nije u mogućnosti utvrditi državu članicu boravišta pretplatnika u skladu sa stavkom 2.

 

4.  U slučajevima kada na temelju primijenjenih sredstava provjere pružatelj usluga ima opravdane sumnje u pogledu trenutačne države članice boravišta pretplatnika, on ima pravo zatražiti da pretplatnik ponovno predoči informacije potrebne za provjeru države članice boravišta, pozivajući se na ista sredstva provjere kao što su ona koja su se bila primijenjena na početku.

 

5.  Nositelje autorskog prava i povezanih prava ili nositelje bilo kojih drugih prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja obavješćuje se o procesu provjere kojim se koristi pružatelj usluga kako bi provjerio državu članicu boravišta pretplatnika.

 

6.   Davatelj usluga internetskog sadržaja zadržava podatke dobivene u skladu sa stavcima 2. do 4. do završetka provjere države članice boravišta pretplatnika. Ti se podaci rabe isključivo za potrebe provjere države članice boravišta pretplatnika. Oni se ne smiju priopćavati, prenositi, dijeliti, licencirati ili na drugi način prenositi na nositelja autorskih ili srodnih prava ili bilo koju treću stranu.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.b

 

Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja pruženih bez novčanog plaćanja

 

Pružatelj usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja može odlučiti omogućiti svojim korisnicima koji se privremeno nalaze u određenoj državi članici pristup usluzi internetskog sadržaja i njezinu upotrebu u skladu s ovom Uredbom pod uvjetom da pružatelj usluga na učinkovit način provjeri državu članicu u kojoj pretplatnik ima boravište.

 

Pružatelj usluga obavješćuje korisnike, relevantne nositelje autorskog prava i srodnih prava i nositelje bilo kojih drugih prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja o svojoj odluci da pruža uslugu internetskog sadržaja u skladu s prvim stavkom prije pružanja te usluge. Informacije se predočuju prikladnim i razmjernim sredstvom.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smatra se da se usluga internetskog sadržaja pretplatniku pruža, da joj se omogućuje pristup te da se njome pretplatnik koristi, u skladu s člankom 3. stavkom 1., samo u državi članici boravišta, među ostalim za potrebe Direktive 96/9/EZ, Direktive 2001/29/EZ, Direktive 2006/115/EZ, Direktive 2009/24 i Direktive 2010/13/EU.

Smatra se da se pružanje usluge internetskog sadržaja pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova ili njezina država članica boravišta, kao i pristup toj usluzi i pretplatnikovo korištenje tom uslugom, u skladu s člankom 3. stavkom 1., odvija samo u državi članici boravišta i to isključivo u svrhu primjene ove Uredbe.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Neizvršive su sve ugovorne odredbe, uključujući one između nositelja autorskog i srodnih prava, nositeljâ bilo kojeg drugog prava bitnog za upotrebu sadržaja u okviru usluga internetskog sadržaja i pružatelja usluga, kao i između pružatelja usluga i pretplatnika koje su u suprotnosti s člankom 3. stavkom 1. i člankom 4.

1.  Neizvršive su sve ugovorne odredbe, uključujući one između nositelja autorskog i srodnih prava i pružatelja usluga internetskog sadržaja, kao i one između pružatelja usluga i pretplatnika koje su u suprotnosti s člankom 3. stavkom 1. te člancima 1.a, 3.a, 3.b i 4. ili kojima se zabranjuje ili ograničava prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Primjenu ove Uredbe ne može se zaobići zbog odabira prava države koja nije članica EU-a kao prava mjerodavnog za ugovore sklopljene između pružatelja usluga i nositelja prava ili ugovore između pružatelja usluga i pretplatnika.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe, a posebno za potrebe provjere u skladu s člankom 5. stavkom 2., provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ.

Obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe, a posebno za potrebe provjere u skladu s člankom 3.b, provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ te uredbom (EU) 2016/679. Pružatelji usluga internetskog sadržaja posebno jamče da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba primjenjuje se i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za pružanje usluge internetskog sadržaja kao i pristup usluzi te njezino korištenje u skladu s člankom 3. nakon tog datuma.

Ova Uredba primjenjuje se i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za pružanje usluge internetskog sadržaja kao i pristup usluzi te njezino korištenje u skladu s člankom 3. stavkom 1. i člankom 3.a nakon tog datuma.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Evaluacija

 

Do... SL: Tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe te u trogodišnjim intervalima nakon toga Komisija procjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću o tome podnosi izvješće.

 

Izvješće iz prvog stavka uključuje, među ostalim, procjenu učinkovitosti sredstava provjere države članice boravišta, uključujući novorazvijene industrijske norme i prakse te procjenu potrebe za revidiranjem. U izvješću se posebno procjenjuje je li došlo do znatnih varijacija u prihodima nositelja prava i porasta cijena koje se naplaćuju potrošačima te posvećuje posebnu pozornost utjecaju ove Uredbe na mala i srednja poduzeća te na zaštitu osobnih podataka. Po potrebi je popraćeno zakonodavnim prijedlogom ili nezakonodavnim instrumentom.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)   Primjenjuje se [(od …) (do …) 6 mjeseci od dana njezine objave].

2.   Primjenjuje se od ... [SL: datum: 12 mjeseci od dana njezine objave]. Pružatelji usluga mogu, neovisno o datumu podnošenja zahtjeva, odlučiti ponuditi prenosivost čim to budu u mogućnosti učiniti na način koji je u skladu s ovom Uredbom.

(1)

SL C 264, 20.7.2016, str. 86.

(2)

SL C 240, 1.7.2016, str. 72..


OBRAZLOŽENJE

Cilj prijedloga Komisije utvrditi je i urediti prenosivost kako bi se potrošačima s pretplatama na usluge internetskog sadržaja koje su zakonito kupili u svojoj državi uobičajenog boravišta omogućilo da im mogu pristupiti i onda kada se privremeno nalaze u nekoj drugoj državi članici.

Ovim se Prijedlogom uvodi obveza za pružatelja usluga internetskog sadržaja da na temelju pravne fikcije svojem pretplatniku jamči prenosivost. Zahvaljujući tom načelu pravne fikcije prekograničnom prenosivošću usluga internetskog sadržaja ne povrjeđuje se teritorijalnost i ne zahvaćaju se pravna pravila autorskih prava u drugim državama članicama.

Uredba treba biti proporcionalna stvarnosti na tržištu usluga internetskog sadržaja i broju potencijalnih korisnika te usluge, koji čine oko 5,7 % europskih potrošača(1).

Izvjestitelj smatra da će pristup potrošača prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja doprinijeti dobrom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, koje se ponajprije temelji na slobodnom protoku usluga i osoba.

Međutim, izvjestitelj naglašava da je cilj te uredbe promicanje europske kulturne raznolikosti i da se njome nipošto ne smije ugroziti održivost financiranja europskog audiovizualnog i filmskog sektora koji u svojoj suštini počiva na teritorijalnosti prava. U tom se smislu u Uredbi ističe jasna razlika između prenosivosti i prekograničnog pristupa i nikako je se ne smije poistovjetiti s korakom u smjeru prekograničnog pristupa.

Područje primjene

Izvjestitelj ustraje na činjenici da je doista riječ o uslugama internetskog sadržaja koje se zakonito pružaju u državi članici boravišta.

Dijeli mišljenje Komisije da se boravak pretplatnika u državi članici koja nije njegova država boravišta ne smije ograničiti na određeni broj dana. Naime, izvjestitelj smatra da se tu Uredbu ne bi trebalo sputavati preprekama s kojima bi se potrošači teško nosili. Uredba treba biti jednostavna u primjeni ne bi li tako bila od koristi što većem broju Europljana koji tijekom određenog razdoblja u Uniji izbivaju zbog razloga povezanih s odmorom, poslom ili studiranjem.

S druge pak strane izvjestitelj smatra da se najvažniji dio teksta odnosi na prethodnu, djelotvornu i pouzdanu provjeru države članice boravišta kako bi se izbjeglo zaobilaženje Uredbe te kako bismo bili sigurni da postoji veza između pretplatnika i njegova mjesta boravišta.

Izvjestitelj se zalaže za to da se pružatelje usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčane naknade isključi iz područja primjene ove Uredbe jer smatra da većina tih pružatelja trenutačno nije u stanju s apsolutnom sigurnošću utvrditi državu članicu boravišta svojih korisnika, a to je preduvjet da se ispune zahtjevi iz Uredbe.

Međutim, smatra da pružateljima usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčane naknade treba ponuditi mogućnost da i oni budu obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe, pod uvjetom da poduzimaju sve mjere nužne za provjeru države članice boravišta svojih pretplatnika u skladu s člankom 3.

Definicije

Nacrt uredbe počiva na dvama ključnim konceptima koje treba definirati: državi članici boravišta i privremenoj prisutnosti.

Definicija države članice boravišta njezina je bitna odredba. Država članica boravišta izvjestitelju znači država članica u kojoj pretplatnik ima uobičajeno i stvarno boravište i u koju se redovito vraća;

Privremena prisutnost izvan države boravišta dio je pravne fikcije. Riječ je dakle o privremenom boravku izvan države članice boravišta zbog osobnih razloga, posla ili studija.

Provjera države članice boravišta:

Kriteriji provjere države članice boravišta pretplatnika trebali bi biti nabrojeni u poluotvorenom popisu.

Tim se kompromisom ostvaruje dvostruka prednost jer se omogućuje dostatna pravna sigurnost za pravne subjekte, a da pritom pružatelji usluga ne ostanu zakinuti pri odabiru kriterija koji su najbolje prilagođeni njihovu tržištu, pod uvjetom da se tim kriterijima nudi ista razina zaštite kao i kriterijima s popisa.

Time se omogućuje i buduća prilagodba popisa potencijalnim inovacijama u području kriterija provjere.

Izvjestitelj naposljetku smatra da, nakon što se u trenutku sklapanja ugovora utvrdi država članica boravišta pretplatnika, pružatelj mora moći vršiti nasumične provjere njegove IP-adrese kako bi utvrdio je li došlo do opetovanog korištenja uslugom internetskog sadržaja u državi članici koja nije njegova država članica boravišta.

Primjena Uredbe

Izvjestitelj smatra da je retroaktivnost uredbe koju je predložila Komisija dobro rješenje, što bi značilo da će se primjenjivati i na ugovore sklopljene prije datuma njezina stupanja na snagu.

S druge pak strane uvođenje mjera provjere i konkretne provjere kretanja pretplatnika, što je preduvjet za prenosivost, moglo bi potrajati više od šest mjeseci, baš kao i usklađivanje ugovora potpisanih prije donošenja Uredbe. Zbog tog razloga izvjestitelj smatra da je za provedbu ove uredbe potrebno razdoblje od 12 mjeseci.

(1)

Procjena učinka (SWD(2015)270) prijedloga Komisije o uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (COM(2015)627), str.17.


MIŠLJENJE Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (*) (30.9.2016)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Marco Zullo

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom Komisije uvodi se za pružatelje usluga obveza jamstva prenosivosti u korist potrošača, nudeći im mogućnost da, kada se kreću unutar Europske unije, sa sobom nose digitalne sadržaje koje su zakonito kupili u državi članici boravišta. Uredbom se predviđa pravna fikcija koja to omogućuje bez kršenja postojećih prava.

Prijedlozi kojima se jača unutarnje tržište i uklanjaju neopravdane barijere od temeljne su važnosti za Odbor IMCO.

No, nužno je voditi računa o financijskoj održivosti europske audio-vizualne industrije čija se raznolikost kulturne ponude treba štititi, o zaštiti autorskih prava i drugih povezanih prava te temeljnog načela teritorijalnosti.

Izvjestitelj smatra da je važno da se prenosivošću ne dovedu u pitanje te pretpostavke te da se ona ne pretvori u europski prekogranični pristup.

Područje primjene

Prema Komisijinom prijedlogu, Uredba se primjenjuje na pružatelje usluga koji pretplatnicima nude pristup uz odgovarajuću novčanu naknadu.

Izvjestitelj se slaže s tim pristupom te je sklon isključivanju pružatelja sadržaja koji se ne plaćaju iz područja primjene Uredbe. Činjenica da je usluga besplatna nedovoljna je da se opravda obveza provjere boravišta, a samim time da se zadovolje zahtjevi za primjenu pravne fikcije.

Izvjestitelj smatra da je korisno razjasniti da plaćanje obvezne pretplate, kao za radiotelevizijske usluge u nekim zemljama, ne predstavlja ugovor u smislu ove Uredbe.

Definicije

Izvjestitelj smatra da je potrebno jasnije definirati pojam „država članica boravišta” kako ne bi bilo mjesta za pravnu nesigurnost.

Izvjestitelj smatra da bi Uredba trebala sadržavati dovoljno jasne kriterije kako bi se boravište odredilo na nedvojben način u pogledu primjene prenosivosti.

Izvjestitelj nadalje smatra da određivanje države članice boravišta treba biti nedvosmisleno jer će se tako spriječiti mogućnost da pojedinac zahtijeva boravište u više država članica.

Komisija smatra da se boravak u državi članici koja nije država boravišta ne smije ograničiti na određeni broj dana. Izvjestitelj se slaže s tim pristupom jer smatra da bi se inače nanijela šteta onim kategorijama građana na koje se direktiva posebno odnosi. Predviđanje jasnih kriterija za određivanje boravišta dostatno je da se izbjegnu kršenja i nepoštovanje zakona.

Izvjestitelj stoga smatra da je korisno posebno naznačiti da do boravljenja u drugoj državi članici može doći zbog godišnjeg odmora, posla (poput prekograničnih poslova) ili studiranja (poput studenata na razmjeni u sklopu programa Erasmus).

Kako bi se izbjegli pretjerana kontrola i kršenje privatnosti, izvjestitelj se slaže s time da se ne dopusti stalno praćenje položaja korisnika.

Provjera boravišta

Jasno određivanje uobičajenog boravišta korisnika preduvjet je za ispravno funkcioniranje prenosivosti. U protivnom bi sustav bio podložan kršenjima te bi postojala mogućnost zaobilaženja važećih propisa o autorskim pravima.

Kako bi se raspolagalo jasnim i učinkovitim instrumentima, izvjestitelj predlaže neke kriterije za određivanje boravišta. Osim toga, predlaže da Komisija delegiranim aktom utvrdi iscrpniji popis nakon savjetovanja s predstavnicima potrošača i industrije. Sredstva i instrumenti provjere trebaju biti učinkoviti, ali i razmjerni cilju, kako se ne bi prikupljale informacije koje nisu zaista nužne za postizanje cilja, te ne smiju prekomjerno opterećivati korisnike.

Do provjere boravišta doći će u trenutku potpisivanja pretplate na uslugu, ali i nakon toga, da bi se utvrdilo da nije došlo do promjena, te će se obavljati kontinuirano, ali ne i konstantno kako bi se izbjegao rizik preinvazivnog praćenja.

Mogućnost besplatnih usluga

Subjekte koji pružaju uslugu bez novčane naknade trebalo bi isključiti iz primjene ove Uredbe.

Međutim, izvjestitelj smatra da im treba dati mogućnost uključivanja u područje primjene Urede ako to zatraže, a time i sposobnost jamčenja prenosivosti svojim korisnicima koristeći se predviđenom pravnom fikcijom.

U tom slučaju subjekti moraju primjenjivati sve odredbe Uredbe te uspostaviti sustav provjere boravišta korisnika s istom jasnoćom i sigurnošću koja se traži od pružatelja usluga koji primaju novčanu naknadu. Taj je uvjet od temeljne važnosti kako bi se izbjegle zloupotrebe i ekonomska šteta koja može nastati za nositelje prava digitalnog sadržaja.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica koje se među ostalim temelji na slobodi kretanja usluga i osoba, stoga je nužno osigurati da potrošači mogu upotrebljavati usluge internetskog sadržaja koje nude pristup sadržajima poput glazbe, igara, filma ili sportskih događaja ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada su privremeno prisutni u drugoj državi članici Unije. Stoga je potrebno ukloniti prepreke koje onemogućuju pristup takvim uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu.

(1)  Jamstvo neometanog pristupa uslugama internetskog sadržaja za potrošače u Europskoj uniji na temelju pretplate ugovorene u državi članici boravišta važan je element za dovršetak jedinstvenog tržišta i učinkovito provođenje načela slobode kretanja osoba i usluga te stoga i za razvoj europskog identiteta i građanstva. Potrošači bi trebali imati mogućnost upotrebe usluga internetskog sadržaja poput glazbe, igara, filmova ili sportskih događaja ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada su privremeno prisutni u drugoj državi članici Unije radi posla, putovanja iz razonode ili studiranja Stoga je potrebno ukloniti prepreke koje u takvim slučajevima onemogućuju pristup takvim uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Tehnološkim razvojem koji je doveo do naglog širenja prijenosnih uređaja poput tableta i pametnih telefona sve više se olakšava upotreba usluga internetskog sadržaja tako što je pristup sadržaju omogućen bez obzira na lokaciju potrošača. Potrošači sve više traže pristup sadržajima i inovativnim internetskim uslugama ne samo u svojoj matičnoj državi, nego i kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije.

(2)  Razvojem tehnoloških i inovativnih usluga koje su dovele do naglog širenja prijenosnih uređaja poput tableta i pametnih telefona sve više se olakšava upotreba usluga internetskog sadržaja tako što je pristup sadržaju omogućen bez obzira na lokaciju potrošača. Postoji sve veća potražnja potrošača u vezi s pristupom sadržajima i inovativnim internetskim uslugama ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije, u interesu potrošača na unutarnjem tržištu.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Potrošači sve više sklapaju ugovore s pružateljima usluga radi pružanja usluga internetskog sadržaja. Međutim, potrošači koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije često nemaju pristup niti se mogu koristiti uslugama internetskog sadržaja kojima se imaju pravo koristiti u svojoj matičnoj državi.

(3)  Potrošači sve više sklapaju ugovore s pružateljima usluga radi pružanja usluga internetskog sadržaja. Međutim, potrošači koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije često nisu u mogućnosti nastaviti pristupati niti se koristiti uslugama internetskog sadržaja za koje su stekli pravo korištenja u svojoj državi članici boravišta, što ograničava pravo na pristup internetskim sadržajima i potencijalno je štetno.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Brojne su prepreke pružanju tih usluga potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Određenim internetskim uslugama obuhvaćeni su sadržaji poput glazbe, igara ili filmova koji su zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije. Konkretno prepreke prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja proizlaze iz činjenice da se prava prijenosa sadržaja zaštićenog autorskim i/ili srodnim pravima, poput audiovizualnih djela, često licenciraju na teritorijalnoj osnovi kao i iz činjenice da pružatelji internetskih usluga mogu odlučiti pružati usluge samo na određenim tržištima.

(4)  Brojne su prepreke pružanju tih usluga potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Određenim internetskim uslugama obuhvaćeni su sadržaji poput glazbe, igara ili filmova koji su zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije. Konkretno prepreke prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja proizlaze iz činjenice da se prava prijenosa sadržaja zaštićenog autorskim i/ili srodnim pravima, poput audiovizualnih djela, često licenciraju na teritorijalnoj osnovi kao i iz činjenice da pružatelji internetskih usluga mogu odlučiti pružati usluge samo na određenim tržištima. Ipak, teritorijalne licencije imaju ključnu ulogu u financiranju i proizvodnji kulturnog sadržaja prilagođenog da odgovara raznim tržištima u Uniji, posebno u audiovizualnom području i području filma, doprinoseći na odlučujući način europskoj kulturnoj raznolikosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Prema tome, usluge internetskog sadržaja sve više se stavljaju na tržište u paketu u kojem se sadržaj koji nije zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima ne može odvojiti od sadržaja koji je zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima a da se potrošaču znatno ne umanji vrijednost pružene usluge. To se posebno odnosi na vrhunski sadržaj poput sportskih ili drugih događaja za koje postoji znatan interes potrošačâ. Kako bi pružatelji usluga svim potrošačima omogućili potpuni pristup svojim uslugama internetskog sadržaja, nužno je ovom Uredbom obuhvatiti i sadržaj koji iskorištavaju pružatelji usluga internetskog sadržaja i da se stoga odnosi na audiovizualne medijske usluge u smislu Direktive 2010/13/EU kao i na prijenose organizacija za radiodifuziju u cijelosti.

(6)  Prema tome, usluge internetskog sadržaja sve više se stavljaju na tržište u paketu u kojem se sadržaj koji nije zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima ne može odvojiti od sadržaja koji je zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima a da se potrošaču znatno ne umanji vrijednost pružene usluge. To se posebno odnosi na vrhunski sadržaj poput sportskih ili drugih događaja za koje postoji znatan interes potrošačâ. Kako bi pružatelji usluga svim potrošačima omogućili potpuni pristup svojim uslugama internetskog sadržaja, kad se potrošači privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, nužno je ovom Uredbom obuhvatiti i sadržaj koji iskorištavaju pružatelji usluga internetskog sadržaja i da se stoga odnosi na audiovizualne medijske usluge u smislu Direktive 2010/13/EU kao i na prijenose organizacija za radiodifuziju u cijelosti.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Prema tome, cilj je ove Uredbe prilagoditi pravni okvir kako bi se osiguralo da licenciranje prava više ne bude prepreka prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja u Uniji i omogućila prekogranična prenosivost.

(12)  Prema tome, cilj je ove Uredbe prilagoditi pravni okvir na temelju snažnog mehanizma kako bi se osiguralo da licenciranje prava više ne bude prepreka prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja u Uniji i omogućila prekogranična prenosivost bez dodatnih troškova za pretplatnika. Trebalo bi jasno razlikovati prekograničnu prenosivost od otvorenog prekograničnog pristupa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Kako bi se izbjegla neusklađenost sa sadašnjim pravilima u području oporezivanja i nerazmjerno administrativno opterećenje, ova Uredba ne bi smjela utjecati na primjenu odredaba koje se odnose na oporezivanje.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje pružatelj usluga, nakon što je od nositelja prava stekao odgovarajuća prava za određena područja, pruža svojim pretplatnicima na temelju ugovora, bilo kojim načinom uključujući internetski prijenos (streaming), preuzimanje i sve druge tehnike kojima se omogućuje upotreba tog sadržaja. Registracija radi primanja obavijesti o sadržaju ili puko prihvaćanje HTML kolačića ne bi se trebali smatrati pružanjem usluga internetskog sadržaja za potrebe ove Uredbe.

(13)  Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje pružatelj usluga, nakon što je od nositelja prava stekao odgovarajuća prava za određena područja, pruža svojim pretplatnicima na temelju ugovora, bilo kojim načinom uključujući internetski prijenos (streaming), preuzimanje i sve druge tehnike kojima se omogućuje upotreba tog sadržaja na internetu. Registracija radi primanja obavijesti o sadržaju ili puko prihvaćanje HTML kolačića ne bi se trebali smatrati pružanjem usluga internetskog sadržaja za potrebe ove Uredbe.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati samo na usluge internetskog sadržaja kojima pretplatnici stvarno mogu pristupiti i upotrebljavati ih u državi članici u kojoj uobičajeno borave bez ograničavanja na određenu lokaciju zato što nije primjereno zahtijevati od pružatelja usluga koji ne nude prenosive usluge u svojoj matičnoj državi da takve usluge nude preko granice.

(15)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati samo na usluge internetskog sadržaja kojima pretplatnici stvarno mogu pristupiti i upotrebljavati ih u svojoj državi članici boravišta bez ograničavanja na određenu lokaciju zato što nije primjereno zahtijevati od pružatelja usluga koji ne nude prenosive usluge u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište da takve usluge nude preko granice.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ova Uredba trebala bi se odnositi na usluge internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Pružatelji takvih usluga mogu provjeriti državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Smatra se da se pravo na upotrebu usluge internetskog sadržaja stječe u zamjenu za novčano plaćanje bez obzira na to je li predmetno plaćanje izvršeno izravno pružatelju usluga internetskog sadržaja ili drugoj strani, poput pružatelja koji nudi paket usluga u kojem se kombiniraju telekomunikacijska usluga i usluga internetskog sadržaja koju pruža drugi pružatelj usluga.

(16)  Ova Uredba trebala bi se odnositi na usluge internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Pružatelji takvih usluga mogu provjeriti državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Smatra se da se pravo na upotrebu usluge internetskog sadržaja stječe u zamjenu za novčano plaćanje bez obzira na to je li predmetno plaćanje izvršeno izravno pružatelju usluga internetskog sadržaja ili drugoj strani, poput pružatelja koji nudi paket usluga u kojem se kombiniraju telekomunikacijska usluga i usluga internetskog sadržaja koju pruža drugi pružatelj usluga. Plaćanje univerzalne obvezne naknade poput naknade za licenciju za emitiranja ne bi se smjelo smatrati novčanim plaćanjem za primanje usluge internetskog sadržaja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja također su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe u mjeri u kojoj pružatelji usluga provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja i čiji pružatelji ne provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište trebale bi biti izvan područja primjene ove Uredbe jer bi njihovo uključivanje dovelo do bitne promjene načina isporuke tih usluga i nerazmjernih troškova. U pogledu provjere države članice u kojoj pretplatnici imaju boravište potrebno je pouzdati se u podatke poput plaćanja pristojbe za druge usluge koje se pružaju u državi članici boravišta, postojanja ugovora za internetski ili telefonski priključak, IP adrese ili drugog načina ovjeravanja ako se njima pružatelju usluga razumno omogućuje utvrditi u kojoj državi članici njegovi pretplatnici imaju boravište.

(17)  Pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja trebali bi imati mogućnost da ih se obuhvati područjem primjene ove Uredbe u mjeri u kojoj pružatelji usluga provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja i čiji pružatelji ne provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište trebale bi biti izvan područja primjene ove Uredbe jer bi njihovo uključivanje dovelo do bitne promjene načina isporuke tih usluga i nerazmjernih troškova. Da bi ti pružatelji usluga iskoristili tu mogućnost, moraju poštovati iste obveze koje su ovom Uredbom predviđene za pružatelje usluga internetskog sadržaja koje se pružaju uz novčano plaćanje. Nadalje, trebali bi obavijestiti pretplatnike, relevantne nositelje autorskog prava i srodnih prava te nositelje bilo kojih drugih prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja o svojoj odluci da iskoriste tu mogućnost. Takve informacije mogle bi se pružiti na internetskoj stranici pružatelja usluga.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, potrebno je zahtijevati da pružatelji usluga internetskog sadržaja svojim pretplatnicima omoguće upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu, za isti broj uređaja i korisnika te isti opseg funkcija koji se nudi u njihovoj državi članici boravišta. Riječ je o zakonskoj obvezi i stoga je stranke ne mogu isključiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke. Sve radnje pružatelja usluga koje bi pretplatnika sprečavale da usluzi pristupi ili da se njome koristi za vrijeme privremenog boravka u državi članici, npr. ograničenja u pogledu funkcija usluge ili kvalitete isporuke, značilo bi zaobilaženje obveze omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja i stoga bi bilo u suprotnosti s ovom Uredbom.

(18)  Kako bi se ispunila obveza osiguranja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja, koja je utvrđena u članku 3. stavku 1., potrebno je zahtijevati da pružatelji usluga internetskog sadržaja svojim pretplatnicima omoguće upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu, za isti broj uređaja i korisnika te isti opseg funkcija koji se nudi u njihovoj državi članici boravišta. Riječ je o zakonskoj obvezi i stoga je stranke ne mogu isključiti, ograničiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke. Sve radnje pružatelja usluga koje bi pretplatnika sprečavale da usluzi pristupi ili da se njome koristi za vrijeme privremenog boravka u državi članici koja nije država članica boravišta, npr. ograničenja u pogledu funkcija usluge ili kvalitete isporuke, značile bi zaobilaženje obveze omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja i stoga bi bile u suprotnosti s ovom Uredbom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Zahtjev da isporuka usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta budu iste kvalitete kao i u državi članici boravišta mogao bi pružateljima usluga, a time u konačnici i pretplatnicima, prouzročiti visoke troškove. Stoga nije primjereno ovom Uredbom zahtijevati da pružatelj usluga internetskog sadržaja poduzme mjere kojima bi osigurao kvalitetu isporuke takvih usluga veću od kvalitete koja je dostupna s pomoću lokalnog internetskog pristupa koju je pretplatnik odabrao tijekom svojeg privremenog boravka u drugoj državi članici. U takvim slučajevima pružatelj usluge nije odgovoran za nižu kvalitetu isporuke. Unatoč tomu, ako pružatelj usluge pretplatnicima izričito jamči određenu kvalitetu isporuke kada se privremeno nalaze u drugim državama članicama, pružatelj usluga obvezan je pridržavati se odredbi takvog ugovora.

(19)  Pružatelji usluga trebali bi osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Zahtjev da isporuka usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta budu iste kvalitete kao i u državi članici boravišta mogao bi pružateljima usluga, a time u konačnici i pretplatnicima, prouzročiti visoke troškove. Stoga, iako se ovom Uredbom ne nameću nerazmjerni zahtjevi kako bi se jamčila ista kvaliteta isporuke takvih usluga, koja je veća od kvalitete dostupne s pomoću lokalnog internetskog pristupa koju je pretplatnik odabrao tijekom svojeg privremenog boravka u drugoj državi članici, pružatelji usluga internetskog sadržaja trebali bi unaprijed obavijestiti pretplatnike o svakom mogućem odstupanju u kvaliteti koja se može isporučiti ili dogoditi pri pristupanju sadržaju u državi članici koja nije država članica boravišta. Takve informacije mogle bi se pružiti na internetskoj stranici pružatelja usluga. U takvim slučajevima pružatelj usluge nije odgovoran za nižu kvalitetu isporuke ako se razlozi za to mogu pripisati objektivnim problemima, kao što je nedostatak državne infrastrukture. Nadalje, ako pružatelj usluge pretplatnicima izričito jamči određenu kvalitetu isporuke kada se privremeno nalaze u drugim državama članicama, pružatelj usluga obvezan je pridržavati se odredbi takvog ugovora.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga internetskog sadržaja ispunjavaju obvezu osiguranja prekogranične prenosivosti svojih usluga bez stjecanja relevantnih prava u drugoj državi članici, nužno je propisati da ti pružatelji usluga koji u skladu sa zakonom nude usluge prenosivog internetskog sadržaja u državi članici u kojoj pretplatnici imaju boravište uvijek imaju pravo tim pretplatnicima pružati te usluge kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. To bi trebalo postići odredbom kojom se smatra da se usluga pruža, da joj se pristupa te da se njome pretplatnik koristi u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište.

(20)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga internetskog sadržaja ispunjavaju obvezu osiguranja prekogranične prenosivosti svojih usluga bez stjecanja relevantnih prava u drugoj državi članici, nužno je propisati da ti pružatelji usluga koji u skladu sa zakonom nude usluge prenosivog internetskog sadržaja u državi članici u kojoj pretplatnici imaju boravište uvijek imaju pravo tim pretplatnicima pružati te usluge kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. To bi trebalo postići odredbom kojom se smatra da se usluga pruža, da joj se pristupa te da se njome pretplatnik koristi u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Ovom Uredbom, a posebno pravnim mehanizmom za lokaliziranje pružanja usluga internetskog sadržaja, pristupa tim uslugama i njihovu upotrebu u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište, pružatelja usluga ne sprečava se da svojem pretplatniku koji se privremeno nalazi u drugoj državi članici ponudi uslugu internetskog sadržaja koju pružatelj usluga pruža u toj drugoj državi članici.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Pružatelji usluga ne bi trebali biti odgovorni za bilo kakvu povredu ugovornih odredbi suprotnih obvezi da svojim pretplatnicima osiguraju korištenje uslugom u državi članici u kojoj se privremeno nalaze. Stoga bi ugovorne odredbe kojima je svrha spriječiti ili ograničiti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja trebale biti neizvršive.

(22)  Pružatelji usluga internetskog sadržaja ne bi trebali biti odgovorni za bilo kakvu povredu ugovornih odredbi suprotnih obvezi da svojim pretplatnicima osiguraju korištenje uslugom u državi članici u kojoj se privremeno nalaze. Stoga bi ugovorne odredbe kojima je svrha spriječiti ili ograničiti prenosivost takvih usluga internetskog sadržaja diljem Unije trebale biti neizvršive. Pružatelji usluga internetskog sadržaja i nositelji prava relevantnih za pružanje tih usluga ne bi smjeli moći zaobići primjenu ove Uredbe odabiranjem prava treće zemlje kao prava primjenjivog na ugovore među njima ili ugovore između pružatelja usluga i pretplatnika.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Pojam „država članica boravišta” podrazumijeva da pretplatnik ima stvarno i stalno boravište u državi članici u koju se redovito vraća. Za potrebe ove Uredbe pretplatnik imaju samo jednu državu članicu boravišta. Pružatelji usluga internetskog sadržaja trebali bi smatrati državu članicu boravišta, koju je navedeni pružatelj provjerio i ovjerio u skladu s ovom Uredbom, jedinom državom članicom boravišta. Pružatelji usluga ne bi trebali biti obvezni provjeravati jesu li njihovi pretplatnici također i pretplatnici usluga internetskog sadržaja u drugim državama članicama.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Pružatelji usluga trebali bi osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Uredbom se nositeljima prava omogućuje da od pružatelja usluga zahtijevaju primjenu učinkovitih sredstava kojima će provjeriti da se usluga pruža u skladu s Uredbom. Međutim, nužno je osigurati da propisana sredstva budu razumna i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje navedenog cilja. Nužne tehničke i organizacijske mjere primjerice uključuju uzorkovanje IP adrese umjesto stalnog praćenja lokacije, transparentno informiranje osoba o postupcima koji su upotrijebljeni pri provjeri i njezinoj namjeni te primjerene sigurnosne mjere. S obzirom na to da za potrebe provjere nije bitna lokacija, nego u kojoj državi članici pretplatnik pristupa usluzi, za tu svrhu nije potrebno prikupljati i obrađivati podatke o preciznoj lokaciji. Slično tomu, kada je za isporuku pružene usluge dovoljna ovjera pretplatnika, ne bi trebalo zahtijevati identifikaciju pretplatnika.

(23)  Nužno je da pružatelji usluga osiguraju primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Uredbom se od pružatelja usluga traži da se služe učinkovitim sredstvima kako bi provjerili da se usluga pruža u skladu s Uredbom. Međutim, nužno je osigurati da propisana sredstva provjere budu razumna, da se njima ne prekoračuju ovlasti, da budu proporcionalna i da ne prelaze ono što je nužno za ostvarivanje navedenog cilja. Također ta sredstva ne bi smjela prekomjerno opterećivati pretplatnike. Pružatelj usluga treba odlučiti koja će sredstva primijeniti na temelju popisa utvrđenog u članku 3.b. Nužne tehničke i organizacijske mjere mogu primjerice uključivati transparentno informiranje osoba o postupcima koji su upotrijebljeni pri provjeri i njezinoj namjeni te primjerene sigurnosne mjere. S obzirom na to da za potrebe provjere nije bitna određena lokacija ili određena država članica, već činjenica pristupa li se sadržaju unutar države članice boravišta, za tu svrhu ne bi trebalo prikupljati i obrađivati podatke o preciznoj lokaciji. Slično tomu, kada je za isporuku pružene usluge dovoljna ovjera pretplatnika, ne bi trebalo zahtijevati identifikaciju pretplatnika. Pružatelj usluga ne bi smio pratiti preciznu lokaciju pretplatnika u državi članici uzorkovanjem adrese internetskog protokola (IP) ili drugim sredstvom geolociranja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Pretplatnik bi trebao imati mogućnost pristupanja informacijama o državi članici boravišta koja je provjerena i registrirana u trenutku pretplate.

Amandman

    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23b)  Za potrebe ove Uredbe potrošač ne može tvrditi da mu je uobičajeno boravište u više država članica.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23c)  Pružatelj usluga koji je utvrdio državu članicu boravišta u skladu s ovom Uredbom trebao bi za svrhe ove Uredbe moći pretpostaviti da je država članica boravišta koja je provjerena jedina država članica u kojoj pretplatnik ima boravište.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23d)  Kako bi se uzeo u obzir tehnološki napredak, a posebno potrebe industrije i potrošača, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom popisa sredstava za provjeru pretplatnikove države članice boravišta. Od posebne je važnosti da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, uključujući ona na stručnoj razini koja se provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a Konkretno, u cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.

 

_________________

 

1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela, posebno prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava na zaštitu osobnih podataka, prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu poduzetništva. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ28. Posebno pružatelji usluga moraju jamčiti da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja.

(24)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela, posebno prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava na zaštitu osobnih podataka, prava vlasništva, uključujući prava intelektualnog vlasništva, prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu poduzetništva. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s direktivama 95/46/EZ27 i 2002/58/EZ28.

__________________

__________________

27 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 281, 23.11.1995., str. 31–50.

27 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 281, 23.11.1995., str. 31–50.

28 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.), koja se nakon što je izmijenjena direktivama 2006/24/EZ i 2009/136/EZ naziva „Direktivom o e-privatnosti”.

28 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.), koja se nakon što je izmijenjena direktivama 2006/24/EZ i 2009/136/EZ naziva „Direktivom o e-privatnosti”.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uvodi se zajednički pristup kako bi se osiguralo da pretplatnici na usluge internetskog sadržaja tim uslugama mogu pristupiti i njima se koristiti kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici.

Ovom Uredbom uvodi se pravni okvir kojim se jamči da pretplatnici na usluge internetskog sadržaja u Uniji mogu pristupiti tim uslugama i njima se koristiti kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, i da se njime poštuju sva relevantna autorska i srodna prava povezana sa sadržajem kojemu se pristupa i koji se upotrebljava. Taj pristup trebao bi podlijegati efektivnoj prethodnoj provjeri njihove države članice boravišta.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „država članica boravišta” znači država članica u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi;

(c)  „država članica boravišta” znači država članica u kojoj pretplatnik ima boravište, kako je određeno na temelju članka 3.b;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „privremeno prisutan” znači prisutnost pretplatnika u državi članici koja nije njegova država članica boravišta;

(d)  „privremeno prisutan u državi članici” znači privremena prisutnost pretplatnika u državi članici koja nije njegova država članica boravišta;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „usluga internetskog sadržaja” znači usluga kako je definirana člancima 56. i 57. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koju pružatelj usluga u skladu sa zakonom pruža na internetu u državi članici boravišta, bez ograničavanja na određenu lokaciju i koja je audiovizualna medijska usluga u smislu Direktive 2010/13/EU ili usluga čija je glavna značajka omogućivanje pristupa djelima, drugim vrstama zaštićenog sadržaja ili prijenosima organizacija za radiodifuziju i njihova upotreba, bez obzira je li riječ o linearnoj isporuci ili isporuci na zahtjev,

(e)  „usluga internetskog sadržaja” znači usluga kako je definirana člancima 56. i 57. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koju pružatelj usluga u skladu sa zakonom pruža na internetu pretplatniku u njegovoj državi članici boravišta, bez ograničavanja na određenu lokaciju i koja je audiovizualna medijska usluga u smislu Direktive 2010/13/EU ili usluga čija je glavna značajka omogućivanje pristupa djelima, drugim vrstama zaštićenog sadržaja ili prijenosima organizacija za radiodifuziju i njihova upotreba, bez obzira je li riječ o linearnoj isporuci ili isporuci na zahtjev, a koja se pretplatniku pruža u skladu s ugovorenim uvjetima;

koja se pretplatniku osigurava na dogovoreni način:

 

(1)   u zamjenu za novčano plaćanje ili

 

(2)   bez novčanog plaćanja uz uvjet da pružatelj provjerava u kojoj državi članici pretplatnik ima boravište.

 

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pružatelj usluga internetskog sadržaja pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja i njezinu upotrebu.

(1)  Pružatelj usluge internetskog sadržaja koja se pruža pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici u zamjenu za novčanu naknadu omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja koja je dostupna u njegovoj državi članici boravišta i njezinu upotrebu.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Stavkom 1. ne dovodi se u pitanje pravo pružatelja usluge da odluči omogućiti pretplatniku dodatan pristup lokalnom repertoaru za koji pružatelj usluga ima licenciju u državi članici u kojoj se pretplatnik privremeno nalazi.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Pružatelj usluge internetskog sadržaja obavješćuje pretplatnika o kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koja se pruža u skladu sa stavkom 1.

(3)  Međutim, pružatelj usluge internetskog sadržaja, ako je to moguće na temelju podataka koji su mu dostupni, prije zaključenja ugovora ili za ugovore zaključene prije datuma primjene ove Uredbe pravovremeno prije tog datuma, na odgovarajući način obavješćuje pretplatnika o svakom mogućem odstupanju u kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja u skladu sa stavkom 1. i s uvjetima prenosivosti utvrđenima u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Opcija omogućavanja prekogranične prenosivosti

 

1.   Pružatelj usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja svojim pretplatnicima koji se privremeno nalaze u određenoj državi članici može omogućiti pristup usluzi internetskog sadržaja i njezinu upotrebu u skladu s ovom Uredbom pod uvjetom da pružatelj usluga efektivno provjeri državu članicu u kojoj pretplatnik ima boravište.

 

2.   Pružatelj usluga obavješćuje pretplatnike, relevantne nositelje autorskog prava i srodnih prava i nositelje bilo kojih drugih prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja o svojoj odluci da pruža uslugu internetskog sadržaja u skladu sa stavkom 1. prije pružanja te usluge. Pri obavješćivanju pretplatnika pružatelji usluga služe se odgovarajućim i proporcionalnim sredstvima.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.b

 

Sredstva provjere države članice boravišta:

 

1.   Pružatelj usluge internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje upotrebljava djelotvorna sredstva kako bi provjerio državu članicu u kojoj njegovi pretplatnici imaju boravište. Pri tome se koristi sredstvima provjere koja su razmjerna i razumna i koja ne prelaze ono što je potrebno za ostvarenje svrhe ove Uredbe. Također ta sredstva ne opterećuju prekomjerno pretplatnike.

 

2.   Kako bi se poštovala obveza iz stavka 1. ovog članka, pružatelj usluga koristi se sljedećim sredstvima provjere:

 

(a)  pretplatnikovom adresom za slanje računa ili poštansku adresu;

 

(b)  osobnom iskaznicom ili bilo kojom drugom važećom ispravom kojom se potvrđuje pretplatnikova država članica boravišta, uključujući sredstva elektroničke identifikacije kad je moguće;

 

(c)  bankovnim podacima poput bankovnog računa, kreditne ili debitne kartice pretplatnika;

 

(d)  dokazom da je pretplatnik stranka ugovora za internetsku ili telefonsku vezu u državi članici;

 

(e)  dokazom da pretplatnik plaća naknadu za druge usluge pružene u državi članici, poput javnih radiodifuzijskih usluga;

 

(-f)  dokazom o mjestu ugradnje „set top” kutije ili sličnog uređaja koji se upotrebljava za pružanje usluga pretplatniku;

 

(g)  dokazom o upisu u nacionalni, regionalni ili lokalni popis birača, ako su podaci o tome javno dostupni.

 

3.   Pružatelj usluga bira kojim će se sredstvom provjere iz stavka 2. služiti.

 

4.   Ako nije moguće s dovoljnom sigurnošću utvrditi državu članicu boravišta na temelju jednog sredstva provjere, pružatelj usluga služi se kombinacijom najviše dva sredstva. Država članica boravišta ne provjerava se ponovo bez opravdanog razloga.

 

5.   Komisija ima ovlast donositi delegirane akte u skladu s člankom 7.b u vezi s izmjenom popisa sredstava provjere pretplatnikove države članice boravišta iz stavka 2. ovog članka kako bi ga se ažuriralo da bi se njime uzeo u obzir tehnološki napredak. Pri donošenju tih delegiranih akata Komisija se savjetuje sa stručnjacima i predstavnicima industrije i potrošača kako bi zajamčila da se načela utvrđena u stavku 1. ovog članka poštuju.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Neizvršive su sve ugovorne odredbe, uključujući one između nositelja autorskog i srodnih prava, nositeljâ bilo kojeg drugog prava bitnog za upotrebu sadržaja u okviru usluga internetskog sadržaja i pružatelja usluga, kao i između pružatelja usluga i pretplatnika koje su u suprotnosti s člankom 3. stavkom 1. i člankom 4.

(1)  Neizvršive su sve ugovorne odredbe koje su u suprotnosti s ovom Uredbom, uključujući one sadržane u ugovorima između nositelja autorskog i srodnih prava, nositeljâ bilo kojeg drugog prava bitnog za pristup sadržaju u okviru usluga internetskog sadržaja i njegovu upotrebu i pružatelja usluga internetskog sadržaja, kao i one sadržane u ugovorima između takvih pružatelja usluga i njihovih pretplatnika.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Ispunjavanje obveza nametnutih ovom Uredbom ne predstavlja opravdani razlog za prilagodbu pristojbi, naknada ili stopa, ni ikakvih drugih izmjena financijskih odnosa između pretplatnika, pružatelja usluga ili bilo kojeg nositelja prava.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Neovisno o stavku 1. nositelji autorskog i srodnih prava ili nositelji bilo kojeg drugog prava nad sadržajem u okviru usluga internetskog sadržaja mogu od pružatelja usluga zahtijevati primjenu učinkovitog sredstava kojima će provjeriti da se usluga internetskog sadržaja pruža u skladu s člankom 3. stavkom 1., uz uvjet da su propisana sredstva razumna i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje njihova cilja.

Briše se.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Odredbe ove Uredbe primjenjuju se bez obzira na pravo primjenjivo na ugovore sklopljene između pružatelja usluga internetskog sadržaja i nositelja autorskog prava i srodnih prava ili nositelja bilo kojih drugih prava bitnih za pristup sadržaju usluga internetskog sadržaja i njegovu upotrebu ili na ugovore između takvih pružatelja i njihovih pretplatnika.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe, a posebno za potrebe provjere u skladu s člankom 5. stavkom 2., provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ.

Obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe provodi se u skladu s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ. Posebno pružatelji usluga moraju jamčiti da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba primjenjuje se i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za pružanje usluge internetskog sadržaja kao i pristup usluzi te njezino korištenje u skladu s člankom 3. nakon tog datuma.

Ova Uredba primjenjuje se i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za pružanje usluge internetskog sadržaja kao i pristup usluzi te njezino korištenje u skladu s člancima 3. i 3.a nakon tog datuma.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Procjena

 

1.   Tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe te u trogodišnjim intervalima nakon toga Komisija procjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o tome.

 

2.   Izvješće iz stavka 2. uključuje, među ostalim, procjenu učinkovitosti sredstava provjere države članice boravišta, uključujući novorazvijene industrijske norme ili prakse i, ako je nužno, procjenu potrebe za revidiranjem. U izvješću se posebno procjenjuje je li došlo do znatnih varijacija u prihodima nositelja prava i porasta cijena koje se naplaćuju potrošačima. Izvješće Komisije po potrebi je popraćeno zakonodavnim prijedlogom ili nezakonodavnim instrumentom.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.b

 

Izvršavanje delegiranih ovlasti

 

1.  Ovlast donošenja delegiranih akata dodijeljena Komisiji podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.

 

2.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 3.b stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ...*.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3.b stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3.b stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

________________

 

* Dan stupanja na snagu ove Uredbe.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

Referentni dokumenti

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

12.5.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

12.5.2016

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

28.4.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Marco Zullo

2.2.2016

Razmatranje u odboru

13.6.2016

5.9.2016

26.9.2016

 

Datum usvajanja

29.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Julia Reda, Marc Tarabella, Sabine Verheyen


MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (*) (15.7.2016)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje(*): Sabine Verheyen

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Svrha je prijedloga Komisije da se potrošačima omogući da na osnovi pravne fikcije prilikom putovanja u EU-u sa sobom nose internetski sadržaj kojem u državi članici u kojoj imaju boravište mogu zakonito pristupiti. Obveza prenosivosti koja se uvodi ovim prijedlogom ne obvezuje pružatelje usluga na kupnju posebne licencije ili na ponovno pregovaranje o postojećim licencijama, nego se od njih traži da obavljaju relevantne radnje reproduciranja, komuniciranja s javnošću, stavljanje djela na raspolaganje javnosti itd. na temelju odgovarajućih odobrenja koja su već dobili od nositelja prava za državu u kojoj pretplatnik ima boravište. Kao takva, prenosivost u smislu ove uredbe potrošačko je pravo kojeg se nije moguće odreći.

Iz perspektive Odbora CULT nužno je da se u kontekstu prenošenja usluga internetskog sadržaja diljem Unije zajamče zaštita i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti te europskih djela. Međutim, izvjestiteljica smatra da je potrebno razjasniti da prenosivost ne znači prekogranični pristup, koji nije predmet ove uredbe. Prekogranična prenosivost neće ugroziti niti ukinuti teritorijalno načelo jer je ono, jednako kao i vrijednost koja se stvara na temelju isključivih prava, važan element koji će kreativnom i kulturnom sektoru omogućiti da zadrži svoju konkurentnost i da se zajamči održivost financiranja tog sektora, osobito audiovizualnog sektora. Visoka razina zaštite koju imaju autorsko i srodna prava u okviru prava Unije pruža poticaj za stvaranje sadržaja i temelj je europske kulturne raznolikosti.

Područje primjene

Izvjestiteljica se slaže s Komisijom u vezi s primjenom nacrta uredbe na usluge internetskog sadržaja koje na temelju ugovora pretplatnicima omogućuju pristup uslugama, uključujući internetski prijenos (engl. streaming), preuzimanje sadržaja (engl. downloading) ili neku drugu metodu koja omogućuje korištenje tog sadržaja.

Izvjestiteljica smatra da bi, radi jasnoće, trebalo izmijeniti izvorni prijedlog Komisije kako bi se isključila ideja da obični sustav prijave ili plaćanje obvezne naknade kao što je naknada za licenciju za emitiranje predstavljaju ugovor u smislu ove uredbe.

Izvjestiteljica u potpunosti podupire pristup Komisije u skladu s kojim se uredba treba primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje se pružaju uz plaćanje, ali i na besplatne usluge pod uvjetom da pružatelji provjeravaju u kojoj državi članici pretplatnici imaju boravište. Ako je pružatelj besplatne usluge odlučio ponuditi prenosivost, mora uspostaviti sustav provjere države članice boravišta pretplatnika u skladu s ovom Uredbom.

Definicije

„Država članica boravišta”

Izvjestiteljica smatra da je nužna preciznija definicija pojma "država članica boravišta" kako bi se izbjegla pravna nesigurnost i kako bi pružatelji usluga mogli provesti ovu uredbu iz operativnog aspekta. Pojam „uobičajenog boravišta” nije jasno definiran pravom EU-a. Postoje različite definicije u sekundarnom pravu i sudskoj praksi EU-a. Izvjestiteljica predlaže da se za svrhe ovog mišljenja koristi definicija iz predmeta Europskog suda br. C-452/93-P Petro Magdalena Fernández protiv Komisije Europskih zajednica koju EU koristi u propisima koji se odnose na njegove zaposlenike. Tu je jasno naveden način na koji se može utvrditi država članica boravišta nekog pojedinca.

„Privremeno prisutan”

Kad je riječ o definiciji pojma „privremeno prisutan”, izvjestiteljica potpuno podržava pristup Komisije u skladu s kojim se boravak u državi članici koja nije država članica boravišta ne bi trebao ograničiti na određeni broj dana ili tjedana jer bi to dovelo u pitanje glavnu svrhu uredbe, a to je da se svim potrošačima pruži mogućnost kretanja unutar EU-a sa njihovim zakonito stečenim internetskim sadržajem. Tako bi primjerice studenti u okviru programa Erasmus trebali imati mogućnost da tijekom svojeg boravka u inozemstvu sa sobom nose svoj zakonito stečeni sadržaj. Isto vrijedi i za potrošače koji često putuju zbog posla. Ograničavanje dana bilo bi na štetu tih osoba. Osim toga, izvjestiteljica potpuno podržava pristup Komisije u skladu s kojim se ne bi trebalo dopustiti stalno praćenje lokacije. Ograničavanje boravka u inozemstvu na određeni broj dana zahtijevalo bi stalno praćenje IP adrese, a to bi se trebalo izbjegavati. Osim toga, kada je pojam „uobičajenog boravišta” dobro definiran, a mjere provjere djelotvorne i razumne, ne postoji razlog za ograničavanje trajanja na određeni broj dana jer je rizik od zlouporabe svakako smanjen.

Djelotvorna provjera države članice boravka

U svrhu brze i uspješne provedbe uredbe i iz operativnog aspekta izvjestiteljica predlaže da se uvedu djelotvorne provjere boravišta kako bi se provjerilo uobičajeno boravište pretplatnika u trenutku u kojem pretplatnik želi koristiti uslugu i nakon toga na kontinuiranoj osnovi, no ne stalnim praćenjem IP adrese, nego uzorkovanjem IP adresa, da bi se spriječio rizik od zlouporabe.

Kako bi se omogućila maksimalna razina pravne sigurnosti, izvjestiteljica predlaže da se od Komisije zatraži da s pomoću delegiranih akata te u suradnji s industrijom sastavi neiscrpan popis sredstava za provjeru boravišta koje službe mogu upotrebljavati kako bi mogle djelotvorno provjeriti uobičajeno boravište pretplatnika u trenutku u kojem pretplatnik želi koristiti prekogranične prenosive usluge. Taj popis može uključivati na primjer potvrdu o instalaciji prijemnika set top box, lokalni bankovni račun, potvrdu o upisu u registar birača, potvrdu o plaćanju poreza itd. Nakon savjetovanja s pružateljima usluga i nositeljima prava Komisija može izmijeniti taj popis. Za provjeru uobičajenog boravišta pretplatnika na kontinuiranoj osnovi moglo bi se koristiti uzorkovanje IP adresa.

U skladu s prijedlogom Komisije izvjestiteljica predlaže da pružatelji usluga budu odgovorni za provjeru države članice boravišta pretplatnika. Osim toga, u svrhu jačanja položaja nositelja prava oni pružatelju usluga mogu uskratiti odobrena prava ako pružatelj usluga nije u stanju na zahtjev dokazati da provodi provjere boravišta u skladu s ovom uredbom.

Datum primjene

Nositelji prava i pružatelji usluga i dalje će vjerojatno pregovarati i razmjenjivati najbolje primjere iz prakse u pogledu mjera provjere boravišta s Europskom komisijom. Za zaključenje tih rasprava vjerojatno će biti potrebno više od samo šest mjeseci. Izvjestiteljica bi međutim htjela pozvati nositelje prava, pružatelje usluga i Komisiju da što prije sastave popis djelotvornih sredstava za provjeru boravišta kako bi ova uredba mogla stupiti na snagu najkasnije 12 mjeseci od dana njezine objave.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica koje se među ostalim temelji na slobodi kretanja usluga i osoba, stoga je nužno osigurati da potrošači mogu upotrebljavati usluge internetskog sadržaja koje nude pristup sadržajima poput glazbe, igara, filma ili sportskih događaja ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada su privremeno prisutni u drugoj državi članici Unije. Stoga je potrebno ukloniti prepreke koje onemogućuju pristup takvim uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu.

(1)  Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica koje se među ostalim temelji na slobodi kretanja usluga i osoba, stoga je nužno osigurati da potrošači mogu upotrebljavati usluge internetskog sadržaja koje na zakonit način nude pristup sadržajima poput glazbe, igara, filma ili sportskih događaja ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada su privremeno prisutni u drugoj državi članici Unije. Stoga je potrebno ukloniti prepreke koje onemogućuju privremeni pristup takvim zakonito nabavljenim uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Tehnološkim razvojem koji je doveo do naglog širenja prijenosnih uređaja poput tableta i pametnih telefona sve više se olakšava upotreba usluga internetskog sadržaja tako što je pristup sadržaju omogućen bez obzira na lokaciju potrošača. Potrošači sve više traže pristup sadržajima i inovativnim internetskim uslugama ne samo u svojoj matičnoj državi, nego i kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije.

(2)  Tehnološkim razvojem koji je doveo do naglog širenja prijenosnih uređaja poput tableta i pametnih telefona sve više se olakšava upotreba usluga internetskog sadržaja tako što je pristup sadržaju omogućen bez obzira na lokaciju potrošača. Potrošači sve više traže pristup sadržajima i inovativnim internetskim uslugama ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  U slučaju usluga internetskog sadržaja koje se pružaju diljem Unije bez ograničavanja na određenu lokaciju od presudne je važnosti da se zajamče zaštita i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti te europskih audiovizualnih djela.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Visoka razina zaštite koju imaju autorsko i srodna prava u okviru prava Unije pruža poticaj za stvaranje sadržaja i temelj je europske kulturne raznolikosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Potrošači sve više sklapaju ugovore s pružateljima usluga radi pružanja usluga internetskog sadržaja. Međutim, potrošači koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije često nemaju pristup niti se mogu koristiti uslugama internetskog sadržaja kojima se imaju pravo koristiti u svojoj matičnoj državi.

(3)  Potrošači sve više sklapaju ugovore s pružateljima usluga radi pružanja usluga internetskog sadržaja. Međutim, potrošači koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije često nemaju pristup niti se mogu koristiti uslugama internetskog sadržaja kojima se po zakonu imaju pravo koristiti u svojoj državi članici boravišta.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Brojne su prepreke pružanju tih usluga potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Određenim internetskim uslugama obuhvaćeni su sadržaji poput glazbe, igara ili filmova koji su zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije. Konkretno prepreke prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja proizlaze iz činjenice da se prava prijenosa sadržaja zaštićenog autorskim i/ili srodnim pravima, poput audiovizualnih djela, često licenciraju na teritorijalnoj osnovi kao i iz činjenice da pružatelji internetskih usluga mogu odlučiti pružati usluge samo na određenim tržištima.

(4)  Brojne su prepreke pružanju tih usluga potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Određenim internetskim uslugama obuhvaćeni su sadržaji poput glazbe, igara ili filmova koji su zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije. Konkretno prepreke prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja proizlaze iz činjenice da se prava prijenosa sadržaja zaštićenog autorskim i/ili srodnim pravima, poput audiovizualnih djela, ne licenciraju uvijek za više državnih područja ili se već prodaju isključivo na državnom području jedne države, kao i iz činjenice da pružatelji internetskih usluga mogu odlučiti pružati usluge samo na određenim tržištima. Te prakse imaju važnu ulogu u financiranju europskog kulturnog sadržaja te odgovaraju na potrebe europskih tržišta. Iako se takvim praksama ne bi smio ometati zakonit pristup potrošača uslugama internetskog sadržaja i njegovo korištenje kad se potrošači privremeno nalaze u drugoj državi članici, sustav teritorijalnog licenciranja i dalje je od ključne važnosti za očuvanje postojane kulturne raznolikosti u Europi.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Nadalje, Sud je u spojenim predmetima C-403/08 i C-429/08, Football Association Premier League i ostali, EU:C:2011:631, odlučio da se određena ograničenja pružanju usluga ne mogu opravdati s obzirom na cilj zaštite prava intelektualnog vlasništva.

(11)  Nadalje, Sud je u spojenim predmetima C-403/08 i C-429/08, Football Association Premier League i ostali, EU:C:2011:631, odlučio da se ograničenje pružanja usluga, koje se sastoji od zabrane korištenja stranih naprava za dekodiranje u kontekstu usluga kodiranog emitiranja sportskih događanja uživo putem satelita, ne može opravdati s obzirom na cilj zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Prema tome, cilj je ove Uredbe prilagoditi pravni okvir kako bi se osiguralo da licenciranje prava više ne bude prepreka prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja u Uniji i omogućila prekogranična prenosivost.

(12)  Prema tome, cilj je ove Uredbe prilagoditi pravni okvir u cilju stvaranja zajedničkog pristupa pružanju usluga internetskog sadržaja uspostavom jasno razumljive pravne fikcije kako bi se omogućila prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja za potrošače koji su taj sadržaj nabavili zakonitim putem, a koji se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta i, s obzirom na audiovizualni sektor, bez narušavanja ili ukidanja teritorijalnog načela jer bi to dovelo do nerazmjernog gubitka u pogledu nositelja prava i do znatnog narušavanja tržišta audiovizualnog sadržaja. Ovom Uredbom ne namjerava se promijeniti postojeći sustav teritorijalnog licenciranja te se na njega ne bi smjelo utjecati jer je on ključan za financiranje, proizvodnju i distribuciju europskih audiovizualnih djela.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Prenosivost bi u svakom slučaju trebalo razlikovati od pojma prekograničnog pristupa, koji nije u području primjene ove Uredbe. Poboljšanje prenosivosti zakonski dostupnih i zakonito nabavljenih usluga sadržaja moglo bi biti važan korak prema ukidanju neopravdane prakse uskraćivanja pristupa na temelju geografske lokacije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)   Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje pružatelj usluga, nakon što je od nositelja prava stekao odgovarajuća prava za određena područja, pruža svojim pretplatnicima na temelju ugovora, bilo kojim načinom uključujući internetski prijenos (streaming), preuzimanje i sve druge tehnike kojima se omogućuje upotreba tog sadržaja. Registracija radi primanja obavijesti o sadržaju ili puko prihvaćanje HTML kolačića ne bi se trebali smatrati pružanjem usluga internetskog sadržaja za potrebe ove Uredbe.

(13)  Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje pružatelj usluga, nakon što je od nositelja prava stekao odgovarajuća prava za određena područja, pruža svojim pretplatnicima na temelju ugovora, bilo kojim načinom uključujući internetski prijenos (streaming), preuzimanje i sve druge tehnike kojima se omogućuje upotreba tog sadržaja. Registracija radi primanja obavijesti o sadržaju, puko prihvaćanje HTML kolačića, obični sustav prijave kao što je onaj čija je primarna svrha preporuka programa ili personalizirane usluge oglašavanja, plaćanje univerzalne obvezne naknade poput naknade za licenciju za emitiranja ili razmjena ili prijenos podataka ne bi se trebali smatrati pružanjem usluga internetskog sadržaja za potrebe ove Uredbe.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati samo na usluge internetskog sadržaja kojima pretplatnici stvarno mogu pristupiti i upotrebljavati ih u državi članici u kojoj uobičajeno borave bez ograničavanja na određenu lokaciju zato što nije primjereno zahtijevati od pružatelja usluga koji ne nude prenosive usluge u svojoj matičnoj državi da takve usluge nude preko granice.

(15)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati samo na usluge internetskog sadržaja kojima pretplatnici stvarno mogu pristupiti i upotrebljavati ih u državi članici boravišta u kojoj uobičajeno borave bez ograničavanja na određenu lokaciju u toj državi članici zato što nije primjereno zahtijevati od pružatelja usluga koji ne nude prenosive usluge u pretplatnikovoj državi članici boravišta da takve usluge nude preko granice.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja također su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe u mjeri u kojoj pružatelji usluga provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja i čiji pružatelji ne provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište trebale bi biti izvan područja primjene ove Uredbe jer bi njihovo uključivanje dovelo do bitne promjene načina isporuke tih usluga i nerazmjernih troškova. U pogledu provjere države članice u kojoj pretplatnici imaju boravište potrebno je pouzdati se u podatke poput plaćanja pristojbe za druge usluge koje se pružaju u državi članici boravišta, postojanja ugovora za internetski ili telefonski priključak, IP adrese ili drugog načina ovjeravanja ako se njima pružatelju usluga razumno omogućuje utvrditi u kojoj državi članici njegovi pretplatnici imaju boravište.

(17)  Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja također su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe u mjeri u kojoj pružatelji usluga već raspolažu sustavom provjere kojim se provjerava država članica u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište uz istu razinu pouzdanosti kao i u slučaju usluga koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja koji ne raspolažu sustavom provjere smiju slobodno dopustiti svojim korisnicima da pristupe njihovim uslugama i da se njima koriste u skladu s ovom Uredbom. Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja i čiji pružatelji još nemaju sustav provjere kojim bi provjeravali državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište uz istu razinu pouzdanosti kao i u slučaju usluga koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje trebale bi biti izvan područja primjene ove Uredbe jer bi njihovo obvezno uključivanje dovelo do bitne promjene načina isporuke tih usluga i nerazmjernih troškova. S obzirom na to da su usluge internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje ipak važni čimbenici na tržištu, trebalo bi i dalje biti moguće da pružatelji usluga svojim pretplatnicima nude prekograničnu prenosivost ako imaju sredstva kojima mogu provjeriti državu članicu prebivališta svojih pretplatnika uz istu razinu pouzdanosti kao i u slučaju usluga koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Ako pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja žele ostvariti tu mogućnost, trebali bi biti obvezni poštovati odredbe Uredbe kao što je to slučaj s pružateljima usluga internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, potrebno je zahtijevati da pružatelji usluga internetskog sadržaja svojim pretplatnicima omoguće upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu, za isti broj uređaja i korisnika te isti opseg funkcija koji se nudi u njihovoj državi članici boravišta. Riječ je o zakonskoj obvezi i stoga je stranke ne mogu isključiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke. Sve radnje pružatelja usluga koje bi pretplatnika sprečavale da usluzi pristupi ili da se njome koristi za vrijeme privremenog boravka u državi članici, npr. ograničenja u pogledu funkcija usluge ili kvalitete isporuke, značilo bi zaobilaženje obveze omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja i stoga bi bilo u suprotnosti s ovom Uredbom.

(18)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, potrebno je zahtijevati da pružatelji usluga internetskog sadržaja svojim pretplatnicima omoguće upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu, za isti broj uređaja i korisnika te isti opseg funkcija koji se nudi u njihovoj državi članici boravišta. Riječ je o zakonskoj obvezi i stoga je stranke ne mogu isključiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke. Sve radnje pružatelja usluga koje bi pretplatnika sprečavale da usluzi pristupi ili da se njome koristi za vrijeme privremenog boravka u državi članici, a kojima se ne bi kršila ova Uredba, npr. ograničenja u pogledu funkcija usluge ili kvalitete isporuke, značile bi zaobilaženje obveze omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja i stoga bi bile u suprotnosti s ovom Uredbom.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Izuzeće od obveze nuđenja prekogranične prenosivosti na određenim neprenosivim uređajima moglo bi biti dopušteno samo u ograničenim okolnostima u kojima bi pružatelj usluga, kako bi pretplatniku omogućio pristup, bio primoran sklopiti odvojen ugovorni sporazum s trećom stranom, odnosno proizvođačem uređaja ili subjektom koji nadzire platformu, jer bi to moglo biti tehnološki neizvedivo ili dvojbeno s pravnog stajališta.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga internetskog sadržaja ispunjavaju obvezu osiguranja prekogranične prenosivosti svojih usluga bez stjecanja relevantnih prava u drugoj državi članici, nužno je propisati da ti pružatelji usluga koji u skladu sa zakonom nude usluge prenosivog internetskog sadržaja u državi članici u kojoj pretplatnici imaju boravište uvijek imaju pravo tim pretplatnicima pružati te usluge kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. To bi trebalo postići odredbom kojom se smatra da se usluga pruža, da joj se pristupa te da se njome pretplatnik koristi u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište.

(20)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga internetskog sadržaja ispunjavaju obvezu osiguranja prekogranične prenosivosti svojih usluga bez povrede teritorijalne isključivosti, nužno je propisati da ti pružatelji usluga koji u skladu sa zakonom nude usluge prenosivog internetskog sadržaja u državi članici u kojoj pretplatnici imaju boravište uvijek imaju pravo tim pretplatnicima pružati te usluge kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. To bi trebalo postići odredbom kojom se smatra da se usluga pruža, da joj se pristupa te da se njome pretplatnik koristi u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Ta pravna fikcija ne bi smjela sprječavati pružatelja usluga da svom pretplatniku koji se privremeno nalazi u drugoj državi članici nudi internetski sadržaj koji pružatelj zakonito pruža u toj državi članici. Osim toga, ne bi se smjela tumačiti u smislu da se pružatelju usluga njome priječi da svoje usluge nudi pretplatniku koji trajno boravi u drugoj državi članici, pod uvjetom da su pribavljene potrebne licencije u skladu s Direktivom 2001/29/EZ i Direktivom 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a i da su nositelji prava odobrili korištenje svojeg sadržaja.

 

______________

 

1a Direktiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu, SL L 84, 20.3.2014., str. 72–98.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U pogledu licenciranja autorskog i srodnih prava to znači da bi trebalo smatrati da mjerodavne radnje reproduciranja, priopćavanja javnosti i stavljanje djela i drugog zaštićenog sadržaja na raspolaganje javnosti, kao i radnje izvlačenja ili ponovnog korištenja u vezi s bazama podataka zaštićenima pravima sui generis, koje nastaju kada se usluga pruža pretplatnicima kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, nastaju u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Stoga bi trebalo smatrati da pružatelji usluga te radnje izvršavaju na temelju odgovarajućih odobrenja koja su im dali predmetni nositelji prava za državu članicu u kojoj ti pretplatnici imaju boravište. Kad god pružatelji usluga mogu izvršavati radnje priopćavanja javnosti ili reproduciranja u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište na temelju odobrenja koja su im izdali predmetni nositelji prava, pretplatnik koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta trebao bi imati pristup i mogućnost upotrebe usluge, a po potrebi i izvršavati mjerodavne radnje reproduciranja, poput preuzimanja, na koje bi imao pravo u svojoj državi članici boravišta. Pružanje usluga internetskog sadržaja od strane pružatelja usluga pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta te pretplatnikovo korištenje tom uslugom u skladu s ovom Uredbom ne bi trebala predstavljati povredu autorskog i srodnih prava ili bilo kojeg drugog prava mjerodavnog za upotrebu sadržaja u toj usluzi.

(21)  U pogledu licenciranja autorskog i srodnih prava to znači da bi trebalo smatrati da mjerodavne radnje reproduciranja, priopćavanja javnosti i stavljanje djela i drugog zaštićenog sadržaja na raspolaganje javnosti, kao i radnje izvlačenja ili ponovnog korištenja u vezi s bazama podataka zaštićenima pravima sui generis, koje nastaju kada se usluga pruža pretplatnicima kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, nastaju u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Stoga bi trebalo smatrati da pružatelji usluga te radnje izvršavaju na temelju odgovarajućih odobrenja koja su im dali predmetni nositelji prava za državu članicu u kojoj ti pretplatnici imaju boravište. Kad god pružatelji usluga mogu izvršavati radnje priopćavanja javnosti ili reproduciranja u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište na temelju odobrenja koja su im izdali predmetni nositelji prava, pretplatnik koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta trebao bi imati pristup i mogućnost upotrebe usluge, a po potrebi i izvršavati mjerodavne radnje reproduciranja, poput preuzimanja, na koje bi imao pravo u svojoj državi članici boravišta. Pod uvjetom da je država članica boravišta pretplatnika uspješno provjerena, pružanje usluga internetskog sadržaja od strane pružatelja usluga pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta te pretplatnikovo korištenje tom uslugom u skladu s ovom Uredbom ne bi trebala predstavljati povredu autorskog i srodnih prava ili bilo kojeg drugog prava mjerodavnog za upotrebu sadržaja u toj usluzi.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Kako bi se zaštitili kulturna i jezična raznolikost, proizvodnja, marketing i distribucija kreativnog sadržaja diljem Unije, posebno u pogledu audiovizualnog sektora te prava autora i stvaratelja koji su zaštićeni autorskim pravom, ova bi Uredba trebala biti ograničena na prekograničnu prenosivost zakonito nabavljenog sadržaja te ni u kojem slučaju ne bi trebala obuhvaćati prekogranični pristup uslugama internetskog sadržaja u državama članicama u kojima pružatelj usluga internetskog sadržaja nema odobrenje stvaratelja i nositelja prava da koristi taj sadržaj.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  Pružatelji usluga i nositelji prava relevantnih za pružanje usluga internetskog sadržaja ne bi smjeli imati pravo zaobići primjenu ove Uredbe odabiranjem prava treće zemlje kao prava primjenjivog na ugovore među njima ili ugovore između pružatelja usluga i pretplatnika.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a)  Ako pretplatnik ne predoči potrebne informacije te zbog toga pružatelj usluga ne može provjeriti državu članicu boravišta kako je propisano ovom Uredbom, pružatelj usluga tom pretplatniku ne bi trebao omogućiti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Pružatelji usluga trebali bi osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Uredbom se nositeljima prava omogućuje da od pružatelja usluga zahtijevaju primjenu učinkovitih sredstava kojima će provjeriti da se usluga pruža u skladu s Uredbom. Međutim, nužno je osigurati da propisana sredstva budu razumna i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje navedenog cilja. Nužne tehničke i organizacijske mjere primjerice uključuju uzorkovanje IP adrese umjesto stalnog praćenja lokacije, transparentno informiranje osoba o postupcima koji su upotrijebljeni pri provjeri i njihova namjena te primjerene sigurnosne mjere. S obzirom na to da za potrebe provjere nije bitna lokacija, nego u kojoj državi članici pretplatnik pristupa usluzi, za tu svrhu nije potrebno prikupljati i obrađivati podatke o preciznoj lokaciji. Slično tomu, kada je za isporuku pružene usluge dovoljna ovjera pretplatnika, ne bi trebalo zahtijevati identifikaciju pretplatnika.

(23)  Pružatelji usluga trebali bi osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Uredbom se pružatelji usluga obvezuju na primjenu učinkovitih sredstava kojima će provjeriti da se usluga pruža u skladu s Uredbom. Popisom sredstava provjere predviđenim u ovoj Uredbi nastoji se zajamčiti pravna sigurnost sredstava provjere koja će koristiti pružatelji usluga, uz istovremeno pružanje dostatnih i fleksibilnih sredstava s pomoću kojih pružatelji usluga mogu ovjeriti i provjeriti pristup pretplatnika i državu članicu boravišta.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23 a)  Nositelji prava pružatelju usluga mogu uskratiti odobrena prava ako pružatelj usluga ne može dokazati da poštuje obvezu stvarne provjere države članice boravišta pretplatnika u skladu s ovom Uredbom. Međutim, nužno je osigurati da propisana sredstva ovjeravanja i provjere budu djelotvorna, prilagođena prirodi predmetne usluge internetskog sadržaja te ujedno i razumna i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje navedenog cilja. U svakom slučaju trebalo bi uzeti u obzir određeno sredstvo provjere u dotičnoj državi članici te određenu vrstu usluge internetskog sadržaja. Kako bi se zajamčila pravna sigurnost, pružatelji usluga trebali bi koristiti kombinaciju barem dvaju sredstava provjere predviđenih ovom Uredbom, o kojima se dogovaraju nositelji prava i pružatelji usluga. Nužne tehničke i organizacijske mjere mogu uključivati primjerice uzorkovanje IP adrese umjesto stalnog praćenja lokacije, transparentno informiranje osoba o postupcima koji su upotrijebljeni pri provjeri i njihova namjena te primjerene sigurnosne mjere. S obzirom na to da za potrebe provjere nije bitna određena lokacija ili zemlja, nego pristupa li pretplatnik usluzi u svojoj državi članici boravišta ili ne, nakon početne provjere boravišta za tu svrhu nije potrebno prikupljati i obrađivati podatke o preciznoj lokaciji. Slično tomu, kada je za isporuku pružene usluge dovoljna ovjera pretplatnika, ne bi trebalo zahtijevati identifikaciju pretplatnika.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23b)  Kako bi se omogućila prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom popisa sredstava za provjeru države članice boravišta pretplatnika koji se priprema i sastavlja uz savjetovanje s industrijom, uključujući male nositelje prava. Od posebne je važnosti da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka koja se provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucionalnom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretnije, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela, posebno prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava na zaštitu osobnih podataka, prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu poduzetništva. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s direktivama 95/46/EZ27 i 2002/58/EZ28. Posebno pružatelji usluga moraju jamčiti da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja.

(24)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela, posebno prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava na zaštitu osobnih podataka, prava vlasništva, uključujući prava intelektualnog vlasništva, prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu poduzetništva. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s direktivama 95/46/EZ27 i 2002/58/EZ28. Posebno pružatelji usluga moraju jamčiti da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja.

__________________

__________________

27Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 281, 23.11.1995., str. 31–50.

27Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 281, 23.11.1995., str. 31–50.

28 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.), koja se nakon što je izmijenjena direktivama 2006/24/EZ i 2009/136/EZ naziva „Direktivom o e-privatnosti”.

28Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Ova Uredba trebala bi poštovati obveze Unije koje proizlaze iz međunarodnih ugovora kojima se štite autorsko i srodna prava, uključujući Bernsku konvenciju za zaštitu književnih i umjetničkih djela, Ugovora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) o autorskom pravu te Ugovora WIPO-a o izvedbama i fonogramima.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Budući da će se Uredba primjenjivati i na određene ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezina primjene, primjereno je i omogućiti razuman rok između datuma stupanja na snagu ove Uredbe i datuma njezine primjene, kako bi se nositelji prava i pružatelji usluga mogli prilagoditi novonastalom stanju, a pružatelji usluga mogli izmijeniti uvjete upotrebe svojih usluga.

(27)  Budući da će se Uredba primjenjivati i na određene ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezina primjene, primjereno je i omogućiti razuman rok između datuma stupanja na snagu ove Uredbe i datuma njezine primjene, kako bi se nositelji prava i pružatelji usluga mogli prilagoditi novonastalom stanju, a pružatelji usluga mogli izmijeniti uvjete upotrebe svojih usluga. Promjene uvjeta korištenja usluga internetskog sadržaja koje se nude u paketima kojima se kombinira elektronička komunikacijska usluga i usluga internetskog sadržaja, a koje su poduzete isključivo radi poštovanja ove Uredbe, za pretplatnike ne bi smjele aktivirati nikakvo pravo na raskid ugovora u vezi s pružanjem takvih elektroničkih komunikacijskih usluga u skladu s nacionalnim zakonima kojima se prenosi regulatorni okvir za elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske usluge.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja u Uniji, primjereno je donijeti uredbu, koja se izravno primjenjuje u državama članicama. To je nužno kako bi se jamčila ujednačena primjena propisa o prekograničnoj prenosivosti u svim državama članicama te njihovo istovremeno stupanje na snagu u pogledu svih usluga internetskog sadržaja. Samo se uredbom može osigurati razina pravne sigurnosti koja je potrebna kako bi se potrošačima omogućilo da u potpunosti iskoriste mogućnosti prekogranične prenosivosti diljem Unije.

(28)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja u Uniji, primjereno je donijeti uredbu, koja se izravno primjenjuje u državama članicama. To je nužno kako bi se jamčila ujednačena primjena propisa o prekograničnoj prenosivosti u svim državama članicama te njihovo istovremeno stupanje na snagu u pogledu svih usluga internetskog sadržaja. Samo se uredbom može osigurati razina pravne sigurnosti koja je potrebna kako bi se potrošačima omogućilo da u potpunosti iskoriste mogućnosti prekogranične prenosivosti diljem Unije; odabir takvog pravnog akta odraz je posebnih ciljeva propisa o prekograničnoj prenosivosti i jedinstvenih okolnosti na kojima se temelje te ga stoga ne ni u kojem slučaju ne bi trebalo smatrati presedanom za bilo koji naknadni pravni akt Unije u području autorskog prava.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uvodi se zajednički pristup kako bi se osiguralo da pretplatnici na usluge internetskog sadržaja tim uslugama mogu pristupiti i njima se koristiti kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici.

Ovom Uredbom uvodi se zajednički pristup kako bi se osiguralo da pretplatnici na zakonito nabavljene usluge internetskog sadržaja u svojoj državi članici boravišta tim uslugama mogu pristupiti i njima se koristiti kada se privremeno nalazeu državi članici koja nije njihova država članica boravišta, uz istovremeno poštovanje svih relevantnog autorskog prava i srodnih prava sadržaja kojemu pristupaju i kojim se koriste te pod uvjetom da je pružatelj usluga internetskog sadržaja provjerio državu članicu boravišta pretplatnika u skladu s novim člankom 3.b.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) „država članica boravišta” znači država članica u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi;

(c) „država članica boravišta” znači država članica u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi, što se definira kao mjesto na kojem je osoba uspostavila trajno središte interesa s namjerom da to bude konačno, mjesto na koje se pojedinac redovito vraća i s kojim je trajno povezan, kako je utvrđeno na temelju sredstva provjere u skladu s ovom Uredbom;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. − točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „privremeno prisutan” znači prisutnost pretplatnika u državi članici koja nije njegova država članica boravišta;

(d)  „privremeno prisutan” znači kratkotrajna prisutnost pretplatnika u državi članici koja nije njegova država članica boravišta, pod uvjetom da pretplatnik nije premjestio svoje središte interesa u tu državu;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „usluga internetskog sadržaja” znači usluga kako je definirana člancima 56. i 57. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koju pružatelj usluga u skladu sa zakonom pruža na internetu u državi članici boravišta, bez ograničavanja na određenu lokaciju i koja je audiovizualna medijska usluga u smislu Direktive 2010/13/EU ili usluga čija je glavna značajka omogućivanje pristupa djelima, drugim vrstama zaštićenog sadržaja ili prijenosima organizacija za radiodifuziju i njihova upotreba, bez obzira je li riječ o linearnoj isporuci ili isporuci na zahtjev, koja se pretplatniku osigurava na dogovoreni način:

(e)  „usluga internetskog sadržaja” znači usluga kako je definirana člancima 56. i 57. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koju pružatelj usluga u skladu sa zakonom pruža na internetu u državi članici boravišta, bez ograničavanja na određenu lokaciju i koja je audiovizualna medijska usluga u smislu Direktive 2010/13/EU ili usluga čija je glavna značajka omogućivanje zakonitog pristupa djelima i drugim vrstama zaštićenog sadržaja ili prijenosima organizacija za radiodifuziju i njihova upotreba, bez obzira je li riječ o linearnoj isporuci ili isporuci na zahtjev.

(1)  u zamjenu za novčano plaćanje ili

 

(2)  bez novčanog plaćanja uz uvjet da pružatelj provjerava u kojoj državi članici pretplatnik ima boravište.

 

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Obveza utvrđena u stavku 1. ne primjenjuje se na prekogranični pristup internetskom sadržaju za čije korištenje pružatelj usluge nije ishodio licenciju od nositelja prava.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Pružatelj usluge internetskog sadržaja obavješćuje pretplatnika o kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koja se pruža u skladu sa stavkom 1.

(3)  Ako je to moguće na temelju podataka koji su mu dostupni, pružatelj usluge internetskog sadržaja unaprijed obavješćuje pretplatnika o kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koja se pruža u skladu sa stavkom 1.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Neobavezne odredbe

 

Pružatelj usluge internetskog sadržaja koja se pruža bez novčanog plaćanja i za koju ne postoji sustav provjere kojim bi pružatelji provjeravali državu članicu u kojoj pretplatnik ima boravište uz istu razinu pouzdanosti kao i u slučaju usluga koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje, može odlučiti omogućiti pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici da pristupi usluzi internetskog sadržaja i da se njome koristi ako:

 

(a)  provjeri državu članicu boravišta svojih pretplatnika u skladu s ovom Uredbom;

 

(b)  obavijesti relevantne nositelje autorskog prava i srodnih prava ili nositelje bilo kojih drugih prava u vezi s uslugom internetskog sadržaja, kao i svoje pretplatnike, u razumnom roku prije omogućavanja takvog pristupa i korištenja; i

 

(c)  primjenjuje odredbe ove Uredbe od trenutka omogućavanja prekogranične prenosivosti svojim pretplatnicima.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.b

 

Obveza provjere države članice boravišta

 

1.  Pružatelj usluga internetskog sadržaja koji pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja i njezinu upotrebu efektivno provjerava državu članicu boravišta pretplatnika.

 

2.  Kako bi se uskladio s obvezom iz stavka 1. pružatelj usluga koristi kombinaciju barem dvaju od sljedećih sredstava provjere:

 

(a)  osobnu iskaznicu ili bilo koju drugu važeću ispravu kojom se potvrđuje pretplatnikova država članica boravišta, uključujući sredstva elektroničke identifikacije;

 

(b)  pretplatnikovu adresu za slanje računa ili poštansku adresu;

 

(c)  podatke o plaćanju poput bankovnog računa ili lokalnu kreditnu ili debitnu karticu pretplatnika;

 

(d)  mjesto ugradnje „set top” kutije ili sličnog uređaja koji se upotrebljava za pružanje usluga pretplatniku;

 

(e)  činjenicu da je pretplatnik stranka ugovora za internetsku, telefonsku ili ekvivalentnu vezu u državi članici;

 

(f)  pretplatnikovo plaćanje naknade za druge usluge pružene u predmetnoj državi članici, poput javnih radiodifuzijskih usluga;

 

(g)  uzorkovanje adrese internetskog protokola (IP) kako bi se utvrdila država članica u kojoj pretplatnik pristupa usluzi internetskog sadržaja ili je upotrebljava ili utvrđivanje te države članice drugim sredstvom geolociranja;

 

(h)  upis na lokalnom popisu birača, ako su podaci o tome javno dostupni;

 

(i)  plaćanje lokalnih poreza ili glavarine, ako su podaci o tome javno dostupni.

 

3.  Sredstvom provjere u obzir se uzima priroda usluge, sredstvo je razumno i ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje svrhe provjere države članice boravišta pretplatnika.

 

4.   Pružatelj usluga i nositelji autorskog prava i srodnih prava te nositelji bilo kojih drugih prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja mogu se dogovoriti o kombiniranju i broju sredstava provjere iz stavka 2. za provjeru države članice boravišta.

 

5.  Obrada osobnih podataka na temelju provjere provodi se u skladu s Uredbom 2016/679/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1b.

 

6.  Pružatelj usluga ima pravo tražiti da pretplatnik predoči potrebne informacije za provjeru države članice boravišta. Ako pretplatnik ne predoči te informacije te zbog toga pružatelj usluga ne može provjeriti državu članicu boravišta kako je propisano ovom Uredbom, pružatelj usluga na temelju ove Uredbe pretplatniku ne omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja ili njezinu upotrebu kada je pretplatnik privremeno prisutan u određenoj državi članici.

 

7.  Kako bi se osiguralo da je popis sredstava provjere u skladu s relevantnim tehnološkim dostignućima, Komisija ima ovlast donošenja delegiranih akata u skladu s člankom 7.a u cilju izmjene tog popisa i dodavanja inovativnih sredstava provjere u skladu s člankom 3., pod uvjetom da se dokaže da je popis sredstava provjere iz članka 2. zastario prije isteka trogodišnjeg razdoblja evaluacije ove Uredbe.

 

_________________

 

1aUredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)

 

1b Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.)

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smatra se da se usluga internetskog sadržaja pretplatniku pruža, da joj se omogućuje pristup te da se njome pretplatnik koristi, u skladu s člankom 3. stavkom 1., samo u državi članici boravišta, među ostalim za potrebe Direktive 96/9/EZ, Direktive 2001/29/EZ, Direktive 2006/115/EZ, Direktive 2009/24 i Direktive 2010/13/EU.

Smatra se da se usluga internetskog sadržaja pretplatniku pruža, da joj se omogućuje pristup te da se njome pretplatnik koristi, u skladu s člankom 3. stavkom 1., samo u državi članici boravišta, među ostalim za potrebe Direktive 96/9/EZ, Direktive 2001/29/EZ, Direktive 2006/115/EZ i Direktive 2009/24.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Neizvršive su sve ugovorne odredbe, uključujući one između nositelja autorskog i srodnih prava, nositeljâ bilo kojeg drugog prava bitnog za upotrebu sadržaja u okviru usluga internetskog sadržaja i pružatelja usluga, kao i između pružatelja usluga i pretplatnika koje su u suprotnosti s člankom 3. stavkom 1. i člankom 4.

(1)  Neizvršive su sve ugovorne odredbe, uključujući one između nositelja autorskog i srodnih prava, nositeljâ bilo kojeg drugog prava bitnog za upotrebu sadržaja i pristup sadržaju u okviru usluga internetskog sadržaja i pružatelja usluga, kao i između pružatelja usluga i pretplatnika koje su u suprotnosti s ovom Uredbom. Promjene ugovora koje proizlaze iz primjene ove Uredbe ne donose pravo na raskid ugovora ili sporazuma, bilo između pretplatnika i pružatelja usluga bilo između pružatelja usluga i nositelja prava. Izmjene, prilagodbe ili druge promjene ugovora koje proizlaze iz provedbe ove Uredbe ne predstavljaju opravdani razlog za prilagodbu pristojba, naknada ili stopa, niti ikakvih drugih financijskih odnosa između pretplatnika, pružatelja usluga ili nositelja prava.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Neovisno o stavku 1. nositelji autorskog i srodnih prava ili nositelji bilo kojeg drugog prava nad sadržajem u okviru usluga internetskog sadržaja mogu od pružatelja usluga zahtijevati primjenu učinkovitog sredstava kojima će provjeriti da se usluga internetskog sadržaja pruža u skladu s člankom 3. stavkom 1., uz uvjet da su propisana sredstva razumna i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje njihova cilja.

(2)  Pružatelji usluga internetskog sadržaj primjenjuju učinkovita sredstva kojima će provjeriti da se usluga pruža u skladu s Uredbom i njezinim novim člankom 3.b. Ako je to razumno i strogo potrebno, nositelji prava mogu zahtijevati provedbu dodatnih mjera, uz uvjet da su propisane mjere razumne i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje njihova cilja te da ne zahtijevaju izmjenu ugovora koje su sklopili nositelji prava i pružatelji usluga. Ako pružatelj usluga ne poštuje odredbe iz novog članka 3.b, nositelji autorskih i srodnih prava ili nositelji bilo kojih drugih prava nad sadržajem usluga internetskog sadržaja mogu povući licenciju koju su izdali pružatelju usluga za korištenje sadržaja za koji nose prava.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Nositelji autorskog prava i povezanih prava ili nositelji bilo kojih drugih prava u kontekstu usluga internetskog sadržaja mogu ovlastiti pružatelje usluga koji imaju licencije važeće u više zemalja u skladu s Glavom III. Direktive 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a da pristupaju njihovom sadržaju i koriste ga u skladu s ovom Uredbom bez provjere države članice boravišta.

 

_______________

 

aDirektiva 2014/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu(SL L 84, 20.3.2014., str. 72.).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Izvršavanje delegiranih ovlasti

 

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.   Delegiranje ovlasti navedeno u novom članku 3.b dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ... [datum stupanja na snagu temeljnog zakonodavnog akta ili bilo koji drugi datum koji odrede suzakonodavci].

 

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz novog članka 3.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma navedenog u odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.   Delegirani akt donesen na temelju novog članka 3.b stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Navedeni rok produljuje se za [dva mjeseca] na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.b

 

Evaluacija

 

Tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće. To izvješće sadržava ocjenu primjene prekogranične prenosivosti i provjere države članice boravišta te, po potrebi, ocjenu potrebe za revizijom. Izvješću se prilažu prijedlozi za poboljšanje provedbe ove Uredbe.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od [datum: 6 mjeseci od dana njezine objave].

Primjenjuje se od [datum: 12 mjeseci od dana njezine objave].

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

Referentni dokumenti

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

12.5.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

21.1.2016

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

28.4.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Sabine Verheyen

16.2.2016

Datum usvajanja

21.6.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (28.9.2016)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

(COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Carlos Zorrinho

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu ključan je element za konkretizaciju jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje čvrstih temelja za digitalnu uniju u Europskoj uniji.

Kao uredba, na datum svojeg stupanja na snagu obvezuje sve države članice da usklade procedure u području na koje se primjenjuje i da korisnicima omoguće prekogranični pristup na cijelom teritoriju Unije uslugama sadržaja za koje su sklopljeni ugovori u njihovoj državi članici boravišta. Njome se također proširuje mogućnost pružatelja usluga da na cijelom teritoriju Unije pružaju usluge koje su s njima bile ugovorene u jednoj od država članica.

Osim definicije procedura koje se treba slijediti pri provedbi procesa prenosivosti, ovom se uredbom također utvrđuju temeljne definicije za taj proces i za razvoj digitalne unije.

U nastavku se skreće pozornost na točke uredbe koje se ovim mišljenjem želi poboljšati i razjasniti.

Sadržaj na koji se uredba primjenjuje

Sadržaj obuhvaćen ovom uredbom uključuje internetski sadržaj i usluge, kao što su glazba, igre, filmovi, zabavni programi i sportski događaji, koji moraju biti dostupni ne samo u državi članici boravišta pretplatnika nego i kada se pretplatnici privremeno nalaze u drugim državama članicama Unije. Dodavanjem zabavnih igara kao predmeta uredbe želi se učvrstiti temelje njezine primjene.

Razlikovanje plaćanja za usluge i plaćanja pristojbi

U nekim je državama članicama na snazi sustav pristojbi za pristup uslugama internetskog sadržaja od općeg interesa. Plaćanje pristojbi, ponajprije televizijskih pristojbi, ne bi se trebalo smatrati novčanim plaćanjem.

Jamstvo da će pružatelji usluga biti obvezni poštovati ugovorne uvjete utvrđene na datum stupanja na snagu ove uredbe

Kako bi se prenosivost zajamčila u obliku utvrđenom u ovoj uredbi, ne može podlijegati izmjenama koje nastaju zbog jednostranih promjena ugovora te se smatra da je riječ o zakonskoj obvezi jamčenja prenosivosti i stoga je stranke ne mogu isključiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke ugovorom ili na temelju jednostrane odluke pružatelja usluga. Također se smatra da pružatelji usluga i nositelji prava relevantnih za pružanje usluga internetskog sadržaja ne bi smjeli imati mogućnost da zaobiđu primjenu ove uredbe na temelju odabira propisa treće zemlje kao prava primjenjivog na ugovore sklopljene između njih ili ugovore između pružatelja usluga i pretplatnika.

Obveza pružanja informacija o kvaliteti usluga

U slučajevima kada kvaliteta internetskog pristupa koji je pretplatnik odabrao za vrijeme privremene prisutnosti u drugoj državi članici pružatelju usluga ne jamči jednaku kvalitetu usluge, pružatelj usluge za to nije odgovoran, no mora obavijestiti potrošača o eventualnoj smanjenoj kvaliteti usluge. Ako postoji dogovor između pružatelja usluge i pretplatnika o zajamčenoj referentnoj kvaliteti, pružatelj usluga obavezan je pridržavati se tog dogovora i za to pretplatniku ne može naplatiti više.

Definicija pretplatnika

Pojašnjava se da novčano plaćanje nije određujući faktor u definiciji pretplatnika.

Definicija potrošača

Definicija potrošača proširuje se kako bi obuhvatila pravne osobe ako posluju u svrhe koje se razlikuju od njihove trgovinske, industrijske, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Definicija države članice boravišta

Učvršćuje se definicija države članice boravišta, uzimajući u obzir da je „država članica boravišta” ona država članica u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi ili u koju se redovito vraća nakon privremenog boravka u drugoj zemlji.

Definicija privremene prisutnosti

Učvršćuje se privremena narav te definicije.

Provjera države članice boravišta pretplatnika

Predlaže se da se efektivna provjera boravišta pretplatnika, koju vrši pružatelj usluga kada nema novčanog plaćanja, provodi na temelju porezne rezidentnosti ili posjedovanja identifikacijske isprave ili nekog drugog važećeg dokumenta kojim se potvrđuje boravište pretplatnika.

Tehnološka neutralnost

Kako bi se zajamčila tehnološka neutralnost, smatra se da bi potrošači morali imati slobodu da među raznim vrstama uređaja ili tehnologija dostupnim na tržištu odaberu onu koju će upotrijebiti za pristup internetskom sadržaju.

Datum primjene

U razumnom vremenskom okviru predlaže se da se uredba obavezno počne primjenjivati 12 mjeseci nakon datuma njezine objave, čime se pružatelje usluga ne sprječava da zajamče prenosivost čim to budu mogli učiniti u skladu s objavljenom uredbom.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-   uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

Obrazloženje

Povelja je naša temeljna pravna osnova najviše razine kad je riječ o zaštiti osobnih podataka i privatnosti, a to je ključno pitanje ove Uredbe. Stoga Povelja mora biti navedena među pozivanjima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica koje se među ostalim temelji na slobodi kretanja usluga i osoba, stoga je nužno osigurati da potrošači mogu upotrebljavati usluge internetskog sadržaja koje nude pristup sadržajima poput glazbe, igara, filma ili sportskih događaja ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada su privremeno prisutni u drugoj državi članici Unije. Stoga je potrebno ukloniti prepreke koje onemogućuju pristup takvim uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu.

(1)  Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica koje se među ostalim temelji na slobodi kretanja usluga i osoba, stoga je nužno osigurati da potrošači mogu upotrebljavati usluge internetskog sadržaja koje nude pristup sadržajima poput glazbe, igara, filma, zabavnih programa ili sportskih događaja ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada su privremeno prisutni u drugoj državi članici Unije. Stoga je što prije potrebno ukloniti prepreke koje onemogućuju pristup takvim uslugama internetskog sadržaja i njihovu upotrebu jer je neometan pristup potrošača audiovizualnom internetskom sadržaju u cijeloj Europskoj uniji ključan za dobro funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Tehnološkim razvojem koji je doveo do naglog širenja prijenosnih uređaja poput tableta i pametnih telefona sve više se olakšava upotreba usluga internetskog sadržaja tako što je pristup sadržaju omogućen bez obzira na lokaciju potrošača. Potrošači sve više traže pristup sadržajima i inovativnim internetskim uslugama ne samo u svojoj matičnoj državi, nego i kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije.

(2)  Tehnološkim razvojem koji je doveo do naglog širenja prijenosnih uređaja poput tableta i pametnih telefona sve više se olakšava upotreba usluga internetskog sadržaja tako što je pristup sadržaju omogućen bez obzira na lokaciju potrošača. Potrošači sve više traže pristup sadržajima i inovativnim internetskim uslugama ne samo u svojoj državi članici boravišta, nego i kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Potrošači sve više sklapaju ugovore s pružateljima usluga radi pružanja usluga internetskog sadržaja. Međutim, potrošači koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije često nemaju pristup niti se mogu koristiti uslugama internetskog sadržaja kojima se imaju pravo koristiti u svojoj matičnoj državi.

(3)  Potrošači sve više sklapaju plaćene i neplaćene ugovore s pružateljima usluga radi pružanja usluga internetskog sadržaja. Međutim, potrošači koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici Unije često nemaju pristup niti se mogu koristiti uslugama internetskog sadržaja kojima se imaju pravo koristiti u svojoj državi članici boravišta, što je protivno ciljevima jedinstvenog tržišta i dobrom i učinkovitom razvoju digitalne ekonomije u EU-u.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Brojne su prepreke pružanju tih usluga potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Određenim internetskim uslugama obuhvaćeni su sadržaji poput glazbe, igara ili filmova koji su zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije. Konkretno prepreke prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja proizlaze iz činjenice da se prava prijenosa sadržaja zaštićenog autorskim i/ili srodnim pravima, poput audiovizualnih djela, često licenciraju na teritorijalnoj osnovi kao i iz činjenice da pružatelji internetskih usluga mogu odlučiti pružati usluge samo na određenim tržištima.

(4)  Brojne su prepreke pružanju tih usluga potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici. Određenim internetskim uslugama obuhvaćeni su sadržaji poput glazbe, igara, zabavnih programa ili filmova koji su zaštićeni autorskim pravom i/ili srodnim pravima u skladu s pravom Unije. Konkretno prepreke prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja proizlaze iz činjenice da se prava prijenosa sadržaja zaštićenog autorskim i/ili srodnim pravima, poput audiovizualnih djela, često licenciraju na teritorijalnoj osnovi kao i iz činjenice da pružatelji internetskih usluga mogu odlučiti pružati usluge samo na određenim tržištima.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Pružanje usluga internetskog sadržaja potrošačima koji se privremeno nalaze u drugoj državi članici ne bi smjelo biti ugroženo zbog nedostatka infrastrukture, čime bi se stvorile umjetne prepreke, posebno za male ili izolirane zajednice.

 

U tom kontekstu, obveza koju su preuzele države članice da će do 2020. postići ciljeve u vezi s uvođenjem minimalne brzine od najmanje 30 Mbps za sve ključna je za zadovoljavanje uvjeta visoke povezivosti za sve.

 

Kako bi se ostvario taj cilj i zbog činjenice da je bolja bežična mreža zbog brzorastućeg bežičnog širokopojasnog prometa nužnost, od najveće je važnosti ostvariti snažniji sveeuropski pristup za upravljanje spektrom širom Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Prema tome, cilj je ove Uredbe prilagoditi pravni okvir kako bi se osiguralo da licenciranje prava više ne bude prepreka prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja u Uniji i omogućila prekogranična prenosivost.

(12)  Prema tome, jedan od ciljeva strategije jedinstvenog digitalnog tržišta i cilj ove Uredbe je prilagodba pravnog okvira kako bi se osiguralo da licenciranje prava više ne bude prepreka prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja u Uniji i omogućila prekogranična prenosivost bez dodatnih troškova.

Amandman     8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje pružatelj usluga, nakon što je od nositelja prava stekao odgovarajuća prava za određena područja, pruža svojim pretplatnicima na temelju ugovora, bilo kojim načinom uključujući internetski prijenos (streaming), preuzimanje i sve druge tehnike kojima se omogućuje upotreba tog sadržaja. Registracija radi primanja obavijesti o sadržaju ili puko prihvaćanje HTML kolačića ne bi se trebali smatrati pružanjem usluga internetskog sadržaja za potrebe ove Uredbe.

(13)  Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na usluge internetskog sadržaja koje pružatelj usluga, nakon što je od nositelja prava stekao odgovarajuća prava za određena područja, pruža svojim pretplatnicima na temelju ugovora, bilo kojim načinom uključujući internetski prijenos (streaming), aplikacije, preuzimanje i sve druge tehnike kojima se omogućuje upotreba tog sadržaja. Registracija radi primanja obavijesti o sadržaju ili puko prihvaćanje HTML kolačića ne bi se trebali smatrati pružanjem usluga internetskog sadržaja za potrebe ove Uredbe. Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju na temelju sveeuropskih odobrenja u okviru Direktive 2014/26/EU također se izuzimaju iz područja primjene ove Uredbe.

Amandman     9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati samo na usluge internetskog sadržaja kojima pretplatnici stvarno mogu pristupiti i upotrebljavati ih u državi članici u kojoj uobičajeno borave bez ograničavanja na određenu lokaciju zato što nije primjereno zahtijevati od pružatelja usluga koji ne nude prenosive usluge u svojoj matičnoj državi da takve usluge nude preko granice.

(15)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati samo na usluge internetskog sadržaja kojima pretplatnici stvarno mogu pristupiti i upotrebljavati ih u državi članici u kojoj uobičajeno borave bez ograničavanja na određenu lokaciju zato što nije primjereno zahtijevati od pružatelja usluga koji nisu u mogućnosti ponuditi prenosive usluge u pretplatnikovoj državi članici boravišta da takve usluge nude preko granice. Bez obzira na to, kako bi ova Uredba sadržajno i praktično utjecala na život krajnjih korisnika, važno je da se nositelji prava sve više potiču na to da pružateljima usluga omoguće ponudu prenosivih usluga na nacionalnoj razini.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Ova Uredba trebala bi se odnositi na usluge internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Pružatelji takvih usluga mogu provjeriti državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Smatra se da se pravo na upotrebu usluge internetskog sadržaja stječe u zamjenu za novčano plaćanje bez obzira na to je li predmetno plaćanje izvršeno izravno pružatelju usluga internetskog sadržaja ili drugoj strani, poput pružatelja koji nudi paket usluga u kojem se kombiniraju telekomunikacijska usluga i usluga internetskog sadržaja koju pruža drugi pružatelj usluga.

(16)  Ova Uredba trebala bi se odnositi na usluge internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Pružatelji takvih usluga mogu provjeriti državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Smatra se da se pravo na upotrebu usluge internetskog sadržaja stječe u zamjenu za novčano plaćanje bez obzira na to je li predmetno plaćanje izvršeno izravno pružatelju usluga internetskog sadržaja ili drugoj strani, poput pružatelja koji nudi paket usluga u kojem se kombiniraju telekomunikacijska usluga i usluga internetskog sadržaja koju pruža drugi pružatelj usluga. U svjetlu ove Uredbe, plaćanje pristojbi, ponajprije televizijskih ili drugih radiodifuzijskih pristojbi, ne bi se trebalo smatrati novčanim plaćanjem.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja također su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe u mjeri u kojoj pružatelji usluga provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište. Usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja i čiji pružatelji ne provjeravaju državu članicu u kojoj njihovi pretplatnici imaju boravište trebale bi biti izvan područja primjene ove Uredbe jer bi njihovo uključivanje dovelo do bitne promjene načina isporuke tih usluga i nerazmjernih troškova. U pogledu provjere države članice u kojoj pretplatnici imaju boravište potrebno je pouzdati se u podatke poput plaćanja pristojbe za druge usluge koje se pružaju u državi članici boravišta, postojanja ugovora za internetski ili telefonski priključak, IP adrese ili drugog načina ovjeravanja ako se njima pružatelju usluga razumno omogućuje utvrditi u kojoj državi članici njegovi pretplatnici imaju boravište.

(17)  Za usluge internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja ili uz plaćanje obvezne naknade kao što su radiodifuzijske pristojbe postojat će mogućnost da budu obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe ako pružatelji usluga tako odluče, i pod uvjetom da ispune uvjete u vezi s provjerom države članice boravišta iz ove Uredbe na isti način kao i pružatelji usluga internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje. Ako tako odluče, trebali bi obavijestiti pretplatnike i nositelje autorskih prava i srodnih prava o svojoj odluci da iskoriste tu mogućnost.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, potrebno je zahtijevati da pružatelji usluga internetskog sadržaja svojim pretplatnicima omoguće upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu, za isti broj uređaja i korisnika te isti opseg funkcija koji se nudi u njihovoj državi članici boravišta. Riječ je o zakonskoj obvezi i stoga je stranke ne mogu isključiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke. Sve radnje pružatelja usluga koje bi pretplatnika sprečavale da usluzi pristupi ili da se njome koristi za vrijeme privremenog boravka u državi članici, npr. ograničenja u pogledu funkcija usluge ili kvalitete isporuke, značilo bi zaobilaženje obveze omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja i stoga bi bilo u suprotnosti s ovom Uredbom.

(18)  Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, potrebno je zahtijevati da pružatelji usluga internetskog sadržaja svojim pretplatnicima omoguće upotrebu usluge u državi članici u kojoj se privremeno nalaze omogućivanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu, za isti broj uređaja i korisnika te isti opseg funkcija koji se nudi u njihovoj državi članici boravišta ne dovodeći u pitanje mogućnost pristupa lokalnoj verziji sadržaja dostupnog u državi članici u kojoj se privremeno nalaze. Riječ je o zakonskoj obvezi i stoga je stranke ne mogu isključiti, od nje odstupiti ili mijenjati njezine učinke ugovorom ili na temelju jednostrane odluke pružatelja usluga. Sve radnje pružatelja usluga ili nositelja prava koje bi pretplatnika sprečavale da usluzi pristupi ili da se njome koristi za vrijeme privremenog boravka u državi članici koja nije država članica boravišta, npr. ograničenja u pogledu funkcija usluge ili kvalitete isporuke, značile bi zaobilaženje obveze omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja i stoga bi bile u suprotnosti s ovom Uredbom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Zahtjev da isporuka usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta budu iste kvalitete kao i u državi članici boravišta mogao bi pružateljima usluga, a time u konačnici i pretplatnicima, prouzročiti visoke troškove. Stoga nije primjereno ovom Uredbom zahtijevati da pružatelj usluga internetskog sadržaja poduzme mjere kojima bi osigurao kvalitetu isporuke takvih usluga veću od kvalitete koja je dostupna s pomoću lokalnog internetskog pristupa koju je pretplatnik odabrao tijekom svojeg privremenog boravka u drugoj državi članici. U takvim slučajevima pružatelj usluge nije odgovoran za nižu kvalitetu isporuke. Unatoč tomu, ako pružatelj usluge pretplatnicima izričito jamči određenu kvalitetu isporuke kada se privremeno nalaze u drugim državama članicama, pružatelj usluga obvezan je pridržavati se odredbi takvog ugovora.

(19)  Zahtjev da isporuka usluga internetskog sadržaja pretplatnicima koji se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta budu iste kvalitete kao i u državi članici boravišta mogao bi pružateljima usluga, a time u konačnici i pretplatnicima, prouzročiti visoke troškove. Stoga nije primjereno ovom Uredbom zahtijevati da pružatelj usluga internetskog sadržaja poduzme mjere kojima bi osigurao kvalitetu isporuke takvih usluga veću od kvalitete koja je dostupna s pomoću lokalnog internetskog pristupa koju je pretplatnik odabrao tijekom svojeg privremenog boravka u drugoj državi članici. U takvim slučajevima pružatelj usluge nije odgovoran za nižu kvalitetu isporuke ako se niža kvaliteta može pripisati objektivnim razlozima kao što je loše funkcioniranje mrežne infrastrukture. Unatoč tome, ako pružatelj usluge pretplatnicima izričito jamči određenu kvalitetu isporuke kada se privremeno nalaze u drugim državama članicama, pružatelj usluga obvezan je pridržavati se odredbi takvog ugovora te za to ne može naplatiti više ili pretplatniku nametnuti dodatno administrativno opterećenje. Nadležno tijelo za nadzor tržišta trebalo bi redovito pratiti primjerenost obrazloženja koje pružatelji usluga navode za nižu kvalitetu isporuke.

Amandman     14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga internetskog sadržaja ispunjavaju obvezu osiguranja prekogranične prenosivosti svojih usluga bez stjecanja relevantnih prava u drugoj državi članici, nužno je propisati da ti pružatelji usluga koji u skladu sa zakonom nude usluge prenosivog internetskog sadržaja u državi članici u kojoj pretplatnici imaju boravište uvijek imaju pravo tim pretplatnicima pružati te usluge kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. To bi trebalo postići odredbom kojom se smatra da se usluga pruža, da joj se pristupa te da se njome pretplatnik koristi u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište.

(20)  Kako bi se osiguralo da pružatelji usluga internetskog sadržaja ispunjavaju obvezu osiguranja prekogranične prenosivosti svojih usluga bez stjecanja relevantnih prava u drugoj državi članici, nužno je propisati da ti pružatelji usluga koji u skladu sa zakonom nude usluge prenosivog internetskog sadržaja u državi članici u kojoj pretplatnici imaju boravište uvijek imaju pravo tim pretplatnicima pružati te usluge kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici. To bi trebalo postići odredbom kojom se smatra da se usluga pruža, da joj se pristupa te da se njome pretplatnik koristi u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Ovom se Uredbom ne bi smjelo sprječavati pružatelja usluga da svom pretplatniku koji se privremeno nalazi u drugoj državi članici nudi internetski sadržaj koji pružatelj zakonito pruža u toj državi članici.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U pogledu licenciranja autorskog i srodnih prava to znači da bi trebalo smatrati da mjerodavne radnje reproduciranja, priopćavanja javnosti i stavljanje djela i drugog zaštićenog sadržaja na raspolaganje javnosti, kao i radnje izvlačenja ili ponovnog korištenja u vezi s bazama podataka zaštićenima pravima sui generis, koje nastaju kada se usluga pruža pretplatnicima kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, nastaju u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Stoga bi trebalo smatrati da pružatelji usluga te radnje izvršavaju na temelju odgovarajućih odobrenja koja su im dali predmetni nositelji prava za državu članicu u kojoj ti pretplatnici imaju boravište. Kad god pružatelji usluga mogu izvršavati radnje priopćavanja javnosti ili reproduciranja u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište na temelju odobrenja koja su im izdali predmetni nositelji prava, pretplatnik koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta trebao bi imati pristup i mogućnost upotrebe usluge, a po potrebi i izvršavati mjerodavne radnje reproduciranja, poput preuzimanja, na koje bi imao pravo u svojoj državi članici boravišta. Pružanje usluga internetskog sadržaja od strane pružatelja usluga pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta te pretplatnikovo korištenje tom uslugom u skladu s ovom Uredbom ne bi trebala predstavljati povredu autorskog i srodnih prava ili bilo kojeg drugog prava mjerodavnog za upotrebu sadržaja u toj usluzi.

(21)  U pogledu licenciranja autorskog i srodnih prava to znači da bi trebalo smatrati da mjerodavne radnje reproduciranja, priopćavanja javnosti i stavljanje djela i drugog zaštićenog sadržaja na raspolaganje javnosti, kao i radnje izvlačenja ili ponovnog korištenja u vezi s bazama podataka zaštićenima pravima sui generis, koje nastaju kada se usluga pruža pretplatnicima kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, nastaju u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište. Stoga bi trebalo smatrati da pružatelji usluga te radnje izvršavaju na temelju odgovarajućih odobrenja koja su im dali predmetni nositelji prava za državu članicu u kojoj ti pretplatnici imaju boravište. Kad god pružatelji usluga mogu izvršavati radnje priopćavanja javnosti ili reproduciranja u državi članici u kojoj pretplatnik ima boravište na temelju odobrenja koja su im izdali predmetni nositelji prava, pretplatnik koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta trebao bi imati pristup i mogućnost upotrebe usluge, a po potrebi i izvršavati mjerodavne radnje reproduciranja, poput preuzimanja, na koje bi imao pravo u svojoj državi članici boravišta. Pružanje usluga internetskog sadržaja od strane pružatelja usluga pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici koja nije njegova država članica boravišta te pretplatnikovo korištenje tom uslugom u skladu s ovom Uredbom ne bi trebala predstavljati povredu autorskog i srodnih prava ili bilo kojeg drugog prava mjerodavnog za upotrebu sadržaja u toj usluzi. Pravo na prekogranični pristup digitalnom internetskom sadržaju stečenom u državi članici boravišta ograničeno je isključivo na osobnu upotrebu.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Pružatelji usluga ne bi trebali biti odgovorni za bilo kakvu povredu ugovornih odredbi suprotnih obvezi da svojim pretplatnicima osiguraju korištenje uslugom u državi članici u kojoj se privremeno nalaze. Stoga bi ugovorne odredbe kojima je svrha spriječiti ili ograničiti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja trebale biti neizvršive.

(22)  Pružatelji usluga ne bi trebali biti odgovorni za bilo kakvu povredu ugovornih odredbi suprotnih obvezi da svojim pretplatnicima osiguraju korištenje uslugom u državi članici u kojoj se privremeno nalaze. Stoga bi ugovorne odredbe kojima je svrha spriječiti ili ograničiti prekograničnu prenosivost usluga internetskog sadržaja trebale biti neizvršive. Pružatelji usluga i nositelji prava relevantnih za pružanje usluga internetskog sadržaja ne bi smjeli imati mogućnost da zaobiđu primjenu ove Uredbe odabirom prava treće zemlje kao prava mjerodavnog za međusobno sklopljene ugovore ili ugovore između pružatelja usluga i pretplatnika.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Pružatelji usluga trebali bi osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Uredbom se nositeljima prava omogućuje da od pružatelja usluga zahtijevaju primjenu učinkovitih sredstava kojima će provjeriti da se usluga pruža u skladu s Uredbom. Međutim, nužno je osigurati da propisana sredstva budu razumna i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje navedenog cilja. Nužne tehničke i organizacijske mjere primjerice uključuju uzorkovanje IP adrese umjesto stalnog praćenja lokacije, transparentno informiranje osoba o postupcima koji su upotrijebljeni pri provjeri i njihova namjena te primjerene sigurnosne mjere. S obzirom na to da za potrebe provjere nije bitna lokacija, nego u kojoj državi članici pretplatnik pristupa usluzi, za tu svrhu nije potrebno prikupljati i obrađivati podatke o preciznoj lokaciji. Slično tomu, kada je za isporuku pružene usluge dovoljna ovjera pretplatnika, ne bi trebalo zahtijevati identifikaciju pretplatnika.

(23)  Pružatelji usluga trebali bi, koliko god je to moguće, osigurati primjereno obavješćivanje svojih pretplatnika o uvjetima i opsegu upotrebe usluga internetskog sadržaja u državama članicama koje nisu država članica boravišta pretplatnika. Uredbom se od pružatelja usluga traži da se služe učinkovitim sredstvima kako bi provjerili da se usluga pruža u skladu s Uredbom. Međutim, nužno je osigurati da propisana sredstva pružateljima usluga ostave prostora za inovacije, da budu razumna, nenametljiva, da se njima poštuje pravo na privatnost i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje navedenog cilja. Nužne tehničke i organizacijske mjere primjerice trebale bi se temeljiti na elektroničkim sredstvima identifikacije u vrijeme sklapanja pretplate umjesto stalnog praćenja lokacije, transparentno informiranje osoba o postupcima koji su upotrijebljeni pri provjeri i njihova namjena te primjerene sigurnosne mjere. S obzirom na to da za potrebe provjere nije bitna lokacija, nego u kojoj državi članici pretplatnik pristupa usluzi, za tu svrhu nije potrebno prikupljati i obrađivati podatke o preciznoj lokaciji. Slično tome, kada je za isporuku pružene usluge dovoljna ovjera pretplatnika, ne bi trebalo zahtijevati identifikaciju pretplatnika. Postupak provjere trebalo bi provoditi na jednostavan i nekumulativan način kako bi se zajamčila privatnost i osigurala zaštita podataka, uz upotrebu, koliko god je to moguće, informacija koje su pružatelju usluga već zakonski dostupne te uz najblaže i najjednostavnije moguće metode.

Amandman     18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Za potrebe ove Uredbe potrošač ne može izjaviti da mu je uobičajeno boravište u više država članica.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela, posebno prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava na zaštitu osobnih podataka, prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu poduzetništva. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu osobnih podataka u skladu s člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s direktivama 95/46/EZ27 i 2002/58/EZ28. Posebno pružatelji usluga moraju jamčiti da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja.

(24)  Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i postupa se u skladu s načelima priznatima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. U skladu s tim, ovu bi Uredbu trebalo tumačiti i primjenjivati s obzirom na ta prava i načela, posebno prava na poštovanje privatnog i obiteljskog života, prava na zaštitu osobnih podataka, prava na slobodu izražavanja i prava na slobodu poduzetništva. Svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe trebala bi poštovati temeljna prava, uključujući pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na intelektualno vlasništvo u skladu s člancima 7., 8. i 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te bi trebala biti usklađena s Uredbom (EU) 2016/67927 i Direktivom 2002/58/EZ28. Pružatelji usluga moraju posebno jamčiti da je svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe nužna i razmjerna za postizanje odgovarajućeg cilja.

__________________

__________________

27Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 281, 23.11.1995., str. 31.–50.

27 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

28 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.), koja se nakon što je izmijenjena direktivama 2006/24/EZ i 2009/136/EZ naziva „Direktivom o e-privatnosti”.

28 Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.), koja se nakon što je izmijenjena direktivama 2006/24/EZ i 2009/136/EZ naziva „Direktivom o e-privatnosti”.

Amandman     20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na primjenu pravila tržišnog natjecanja, a posebno na članke 101. i 102. Ugovora. Pravila predviđena ovom Uredbom ne bi se trebala upotrebljavati za ograničavanje tržišnog natjecanja na način koji je suprotan Ugovoru.

(25)  Ova Uredba ne bi trebala utjecati na primjenu pravila tržišnog natjecanja, a posebno na članke 101. i 102. Ugovora. Pravila predviđena ovom Uredbom ne bi se trebala upotrebljavati za ograničavanje tržišnog natjecanja na način koji je suprotan Ugovoru. Isto tako, ova se Uredba ne bi trebala upotrebljavati za usluge internetskog sadržaja za koje već postoje sveeuropska odobrenja u skladu s Direktivom 2014/26/EU.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Ugovori o licenciranju sadržaja obično se sklapaju na relativno dugi rok. Slijedom toga, te kako bi se svim potrošačima koji borave u Uniji osigurala značajka prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja s istim datumom primjene te bez nepotrebnog kašnjenja, ova Uredba trebala bi se primjenjivati i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za prekograničnu prenosivost usluge internetskog sadržaja koja se pruža nakon tog datuma. To je nužno i radi osiguranja ravnopravnih uvjeta pružateljima usluga koji posluju na unutarnjem tržištu time što bi i pružatelji usluga koji su s nositeljima prava sklopili dugoročne ugovore svojim pretplatnicima mogli nuditi prekograničnu prenosivost, neovisno o mogućnosti da o takvim ugovorima ponovno pregovaraju. Nadalje, tom bi se odredbom osiguralo da pružatelji usluga, nakon što poduzmu mjere potrebne za prekograničnu prenosivost svojih usluga, mogu ponuditi prenosivost za svoju cjelokupnu ponudu internetskog sadržaja. Na kraju, Uredbom bi se i nositeljima prava omogućilo da ne moraju ponovno pregovarati o svojim postojećim ugovorima o licenciranju kako bi pružateljima usluga omogućili nuđenje prekogranične prenosivosti usluga.

(26)  Ugovori o licenciranju sadržaja obično se sklapaju na relativno dugi rok. Slijedom toga, te kako bi se svim potrošačima koji borave u Uniji osigurala značajka prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja s istim datumom primjene te bez nepotrebnog kašnjenja, ova Uredba trebala bi se primjenjivati i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za prekograničnu prenosivost usluge internetskog sadržaja koja se pruža nakon tog datuma te bez ikakvog dodatnog troška. To je nužno i radi osiguranja ravnopravnih uvjeta pružateljima usluga koji posluju na unutarnjem tržištu, posebno kad je riječ o malim i srednjim poduzećima, time što bi i pružatelji usluga koji su s nositeljima prava sklopili dugoročne ugovore svojim pretplatnicima mogli nuditi prekograničnu prenosivost, neovisno o mogućnosti da o takvim ugovorima ponovno pregovaraju. Nadalje, tom bi se odredbom osiguralo da pružatelji usluga, nakon što poduzmu mjere potrebne za prekograničnu prenosivost svojih usluga, mogu ponuditi prenosivost za svoju cjelokupnu ponudu internetskog sadržaja. Na kraju, Uredbom bi se i nositeljima prava omogućilo da ne moraju ponovno pregovarati o svojim postojećim ugovorima o licenciranju kako bi pružateljima usluga omogućili nuđenje prekogranične prenosivosti usluga.

Amandman     22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Budući da cilj ove Uredbe, a to je prilagodba pravnog okvira kako bi se u Uniji omogućila prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri i da ga je, zbog razmjera predloženog djelovanja, lakše ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz toga članka, ova Uredba ne prelazi okvire potrebnog kako bi se ostvario navedeni cilj. Stoga se ovom Uredbom bitno ne utječe na licencirana prava, a nositeljima prava i pružateljima usluga ne nameće obveza ponovnog pregovaranja o ugovorima. Štoviše, ovom se Uredbom od pružatelja usluga ne zahtijeva poduzimanje mjera za osiguranje kvalitete isporuke usluga internetskog sadržaja izvan države članice u kojoj pretplatnik ima boravište. Na kraju, ova se Uredba ne primjenjuje na pružatelje usluga koji nude usluge bez novčanog plaćanja i koji ne provjeravaju u kojoj državi članici njihovi pretplatnici imaju boravište. Stoga se ovom Uredbom ne nameću nikakvi nerazmjerni troškovi,

(29)  Budući da cilj ove Uredbe, a to je prilagodba pravnog okvira kako bi se u Uniji omogućila prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja, države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri i da ga je, zbog razmjera predloženog djelovanja, lakše ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz toga članka, ova Uredba ne prelazi okvire potrebnog kako bi se ostvario navedeni cilj. Stoga se ovom Uredbom bitno ne utječe na licencirana prava, a nositeljima prava i pružateljima usluga ne nameće obveza ponovnog pregovaranja o ugovorima. Štoviše, ovom se Uredbom od pružatelja usluga ne zahtijeva poduzimanje mjera za osiguranje kvalitete isporuke usluga internetskog sadržaja izvan države članice u kojoj pretplatnik ima boravište. Na kraju, ova se Uredba ne primjenjuje na pružatelje usluga koji nude usluge bez novčanog plaćanja i koji ne provjeravaju u kojoj državi članici njihovi pretplatnici imaju boravište. Stoga se ovom Uredbom ne nameću nikakvi nerazmjerni troškovi za pružatelje usluga internetskog sadržaja, nositelje prava ili krajnje korisnike,

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom uvodi se zajednički pristup kako bi se osiguralo da pretplatnici na usluge internetskog sadržaja tim uslugama mogu pristupiti i njima se koristiti kada se privremeno nalaze u drugoj državi članici.

Ovom Uredbom uvodi se zajednički pristup kako bi se osiguralo da pretplatnici na usluge internetskog sadržaja tim uslugama mogu pristupiti i njima se koristiti bez dodatnih troškova kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta, a na isti način kao i kad se nalaze u svojoj državi članici boravišta.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „pretplatnik” znači svaki potrošač koji na temelju ugovora o pružanju usluga internetskog sadržaja s pružateljem usluga ima pravo pristupa toj usluzi i pravo njezine upotrebe u državi članici boravišta;

(a)  „pretplatnik” znači svaki potrošač koji na temelju ugovora o pružanju usluga internetskog sadržaja s pružateljem usluga ima pravo pristupa toj usluzi i pravo njezine upotrebe u državi članici boravišta, u zamjenu za novčano plaćanje ili bez njega, ako taj pružatelj usluga dobrovoljno odluči ispuniti uvjete u vezi s provjerom države članice boravišta;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „država članica boravišta” znači država članica u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi;

(c)  „država članica boravišta” znači država članica u kojoj pretplatnik uobičajeno boravi, kako je utvrđeno i prethodno provjereno u postupku sklapanja pretplate;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „privremeno prisutan” znači prisutnost pretplatnika u državi članici koja nije njegova država članica boravišta;

(d)  „privremeno prisutan” znači prisutnost pretplatnika u državi članici koja nije njegova država članica boravišta i koja nije stalna, bez obzira na stvarno trajanje navedene ograničene prisutnosti, a pod uvjetom da je država članica boravišta provjerena u skladu s člankom 2. točkom (e) podstavkom 2. točkom (2);

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka e – podstavak 2. − točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  bez novčanog plaćanja uz uvjet da pružatelj provjerava u kojoj državi članici pretplatnik ima boravište.

(2)  bez novčanog plaćanja uz uvjet da pružatelj provjerava u kojoj državi članici pretplatnik ima stvarno boravište na temelju internetske izjave pretplatnika o njegovoj državi članici boravišta odnosno na temelju porezne rezidentnosti pretplatnika, osobne iskaznice, sredstava za elektroničku identifikaciju, osobito na temelju prijavljenog sustava elektroničke identifikacije u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 ili drugog internetskog dokumenta kojim se potvrđuje boravište pretplatnika;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Pružatelj usluga internetskog sadržaja pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja i njezinu upotrebu.

(1)  Pružatelj usluga internetskog sadržaja koje se pružaju u zamjenu za novčano plaćanje ili bez novčanog plaćanja, ali koje podliježu prethodnoj i razmjernoj provjeri pretplatnikove države članice boravišta, pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja za koju pretplatnik ima zakonitu pretplatu i njezinu upotrebu bez dodatnih troškova.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Pružatelj usluge internetskog sadržaja obavješćuje pretplatnika o kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koja se pruža u skladu sa stavkom 1.

(3)  Pružatelj usluge internetskog sadržaja pretplatniku prije pružanja usluge dostavlja informacije o kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koja se pruža u skladu sa stavkom 1. i o njezinim mogućim ograničenjima.

Amandman     30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Neizvršive su sve ugovorne odredbe, uključujući one između nositelja autorskog i srodnih prava, nositeljâ bilo kojeg drugog prava bitnog za upotrebu sadržaja u okviru usluga internetskog sadržaja i pružatelja usluga, kao i između pružatelja usluga i pretplatnika koje su u suprotnosti s člankom 3. stavkom 1. i člankom 4.

(1)  Neizvršive su sve ugovorne odredbe, uključujući one između nositelja autorskog i srodnih prava, nositeljâ bilo kojeg drugog prava bitnog za upotrebu sadržaja u okviru usluga internetskog sadržaja i pružatelja usluga, kao i one između pružatelja usluga i pretplatnika koje mogu imati učinak sprječavanja primjene ove Uredbe.

Amandman     31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Neovisno o stavku 1. nositelji autorskog i srodnih prava ili nositelji bilo kojeg drugog prava nad sadržajem u okviru usluga internetskog sadržaja mogu od pružatelja usluga zahtijevati primjenu učinkovitog sredstava kojima će provjeriti da se usluga internetskog sadržaja pruža u skladu s člankom 3. stavkom 1., uz uvjet da su propisana sredstva razumna i da ne prelaze ono što je potrebno za ostvarivanje njihova cilja.

Briše se.

Amandman     32

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe, a posebno za potrebe provjere u skladu s člankom 5. stavkom 2., provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ.

Obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe provodi se u skladu s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Načelo tehnološke neutralnosti

 

Potrošači imaju slobodu da među raznim vrstama uređaja ili tehnologija dostupnim na tržištu odaberu onu koju će upotrijebiti za pristup internetskom sadržaju i da ih slobodno mijenjaju. Pružanje prenosivih usluga ne smije biti uvjetovano dodatnim tehničkim uvjetima i obavlja se u tehnološki neutralnom i interoperabilnom hardverskom i softverskom okruženju.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.b

 

Ocjena

 

Najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija će ocijeniti njezinu primjenu te Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće sa zaključcima.

 

To izvješće mora sadržavati ocjenu primjene prekogranične prenosivosti i načina provjere, s posebnim osvrtom na to imaju li osmišljena i provedena rješenja pozitivan ili negativan učinak na razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta i, po potrebi, ocjenu potrebe za izmjenom. Izvješće Komisije po potrebi je popraćeno zakonodavnim prijedlogom.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od [datum: 6 mjeseci od dana njezine objave].

Primjenjuje se od [datum: 12 mjeseci od dana njezine objave], čime se pružatelje usluga ne sprječava da zajamče prenosivost čim to budu u mogućnosti učiniti u skladu s ovom Uredbom.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

Referentni dokumenti

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

12.5.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

25.2.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Carlos Zorrinho

1.3.2016

Razmatranje u odboru

4.7.2016

 

 

 

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Boni, Soledad Cabezón Ruiz, David Coburn, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Françoise Grossetête, Massimiliano Salini, Maria Spyraki

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Isabella Adinolfi, Andor Deli, Salvatore Domenico Pogliese


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

Referentni dokumenti

COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.12.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

12.5.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

25.2.2016

IMCO

12.5.2016

CULT

21.1.2016

LIBE

21.1.2016

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

LIBE

2.2.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

28.4.2016

IMCO

28.4.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jean-Marie Cavada

14.3.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.5.2016

12.10.2016

 

 

Datum usvajanja

29.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

9.12.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti