Postupak : 2016/2231(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0383/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0383/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0033

IZVJEŠĆE     
PDF 544kWORD 63k
12.12.2016
PE 592.260v02-00 A8-0383/2016

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI))

Odbor za vanjske poslove

Izvjestitelj: Helmut Scholz

POGREŠKE/DODACI
PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (08919/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane (07902/1/2011),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. i 209. te člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0218/2016),

–  uzimajući u obzir potpisivanje Okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji (dalje u tekstu: Sporazum o partnerstvu i suradnji (SPS)) 30. travnja 2013. u Ulan Batoru, u prisutnosti potpredsjednice Europske komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton,

–  uzimajući u obzir Sporazum o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji između Europske ekonomske zajednice i njezinih država članica i Mongolije koji je stupio na snagu 1. ožujka 1993.,

–  uzimajući u obzir svoju Zakonodavnu rezoluciju od 15. studenoga 2005. o prijedlogu Odluke Vijeća o izmjeni Sporazuma o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj, kojom se banci omogućava financijsko poslovanje u Mongoliji(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. travnja 2016. o provedbi i preispitivanju strategije EU-a za srednju Aziju(2),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije o odnosima EU-a i Kine od 16. prosinca 2015.(3) i 14. ožujka 2013.(4), te posebno uvodnu izjavu Y potonje rezolucije;

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. lipnja 2015. o stanju odnosa između EU-a i Rusije(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. veljače 2012. o stajalištu Parlamenta na 19. zasjedanju Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava(6), a posebno njezin stavak 30.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. siječnja 2013. o preporukama s Pregledne konferencije o Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja u vezi s uspostavom okruženja bez oružja za masovno uništenje na Bliskom istoku, a posebno njezinu uvodnu izjavu F(7),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. listopada 2016. o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja(8),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od ... o...(9),

–  uzimajući u obzir uvrštenje Mongolije u posebni dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje u okviru Općeg sustava povlastica EU-a (OSP+),

–  uzimajući u obzir postojane odnose između izaslanstava Europskog parlamenta i Državnog velikog Hurala (parlament Mongolije), a posebno Zajedničku izjavu s Desete međuparlamentarne sjednice održane 17. veljače 2015. u Ulan Batoru,

–  uzimajući u obzir izjave usvojene na 11. sastanku na vrhu između Azije i Europe (ASEM) održanom u Ulan Batoru 15. i 16. srpnja 2016. i Devetom sastanku Parlamentarnog partnerstva Azije i Europe (ASEP) održanom u Ulan Batoru 21. i 22. travnja 2016. te činjenicu da je Mongolija bila zemlja domaćin i predsjedateljica tih dvaju sastanaka,

–  uzimajući u obzir aktivnu ulogu Mongolije u Parlamentarnoj skupštini OESS-a, uključujući i organiziranje jesenskog zasjedanja Skupštine od 15. do 18. rujna 2015. u Ulan Batoru,

–  uzimajući u obzir izbor Mongolije u Vijeće UN-a za ljudska prava za razdoblje od 2016. do 2018. te njezinu objelodanjenu težnju da postane članicom Vijeća sigurnosti UN-a 2022. godine,

–  uzimajući u obzir mongolsko predsjedanje Zajednici demokracija u razdoblju od 2012. do 2013. te koaliciji „Sloboda na internetu” 2015.,

–  uzimajući u obzir preliminarne nalaze i zaključke međunarodne misije za promatranje izbora koja je nazočila parlamentarnim izborima održanim u Mongoliji 29. lipnja 2016. i u kojoj su sudjelovali Ured OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava i Europski parlament,

–  uzimajući u obzir obraćanje predsjednika Mongolije Cahjagina Elbegdorža na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta 9. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir razne sastanke i posjete na visokoj razini, uključujući posjet predsjednika Europske komisije Joséa Barrosa Mongoliji u studenome 2013. godine,

–  uzimajući u obzir mongolsku vanjsku politiku „trećeg susjeda” koja podrazumijeva odnose s EU-om, SAD-om, Japanom, Republikom Korejom, Indijom, Iranom, zemljama srednje Azije i drugima,

–  uzimajući u obzir strateško partnerstvo Mongolije s Rusijom i Kinom,

–  uzimajući u obzir činjenicu da Mongolija ima status promatrača u Šangajskoj organizaciji za suradnju,

–  uzimajući u obzir redovite trostrane sastanke na visokoj razini između Mongolije, Rusije i Kine te između Mongolije, Japana i SAD-a,

–  uzimajući u obzir inicijative za povezivanje raznih gospodarskih projekata u regiji, među ostalim kineskog Gospodarskog pojasa Puta svile, ruskog Razvoja transeuroazijskog pojasa i mongolskog Stepskog prometnog puta,

–  uzimajući u obzir mongolski Program individualnog partnerstva i suradnje s NATO-om dogovoren 2012.,

–  uzimajući u obzir mongolsku izjavu iz rujna 2015. o namjeri da zadrži trajni neutralni status;

–  uzimajući u obzir samoproglašeni status Mongolije kao zemlje bez nuklearnog oružja koji je UN priznao u rujnu 2012.,

–  uzimajući u obzir mongolski Međunarodni fond za suradnju usmjeren na razmjenu iskustava s drugim zemljama koje prolaze demokratsku tranziciju, kao što su Mjanmar, Kirgistan i Afganistan,

–  uzimajući u obzir napore za izgradnju povjerenja, uključujući Dijalog iz Ulan Batora o sigurnosti u sjeveroistočnoj Aziji, u kojemu je sudjelovala i Sjeverna Koreja, te Azijski forum,

–   uzimajući u obzir zaključne napomene Odbora UN-a protiv mučenja o drugom periodičnom izvješću o Mongoliji usvojene u kolovozu 2016.;

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. drugi podstavak Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A8-0383/2016),

A.   budući da Mongolija može poslužiti kao demokratski model ne samo za druge demokracije u povojima u regiji, ali i za režime s autoritarnijim tendencijama;

B.  budući da su Europske zajednice uspostavile diplomatske odnose s Mongolijom 1. kolovoza 1989.;

C.  budući da EU i Mongolija uživaju prijateljske odnose koji počivaju na političkim, društvenim, ekonomskim, kulturnim i povijesnim sponama;

D.   budući da EU i Mongolija dijele podudarna stajališta o većini velikih međunarodnih izazova i da Mongolija ima konstruktivnu ulogu u međunarodnim odnosima, posebno u multilateralnim organizacijama;

E.   budući da su odnosi EU-a s Mongolijom uglavnom usmjereni na projekte razvojne suradnje kojima se toj zemlji nastoji omogućiti da brze promjene kojima je izložena usmjeri prema socijalno uključivom i gospodarski održivom razvoju društva;

F.  budući da je Mongolija zainteresirana za daljnji razvoj odnosa s EU-om i širenje postojeće suradnje izvan granica razvojne suradnje; budući da se u Sporazumu o partnerstvu i suradnji ističe sve veća važnost odnosa između EU-a i Mongolije, koji se temelje na zajedničkim načelima kao što su jednakost, obostrana korist, demokracija, vladavina zakona i ljudska prava te se njime formalno otvara mogućnost objema stranama da razviju suradnju u novim područjima koja se ne tiču samo poslovanja, trgovine, razvoja, poljoprivrede, zaštite okoliša, energije, modernizacije države, već i obrazovanja, kulture i turizma;

G.   budući da je razvoj odnosa EU-a s Mongolijom i dalje u nadležnosti Delegacije EU-a u Pekingu; budući da svoja veleposlanstva u Ulan Batoru imaju Bugarska, Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska i Ujedinjena Kraljevina;

Opće odredbe

1.  cijeni prijateljske i konstruktivne odnose između EU-a i Mongolije;

2.   uviđa specifičan geografski položaj Mongolije između Kine, Rusije i zemalja srednje i sjeveroistočne Azije koje imaju veliki potencijal u svjetskom gospodarstvu, njezinu važnost za stabilnost u toj regiji i regionalnu iznimnost Mongolije kao osvjedočene demokracije koja ima konstruktivnu ulogu u posredovanju u pronalasku mirnih rješenja sukoba i sporova u toj regiji kao i u promicanju regionalne gospodarske integracije;

3.  uviđa da je demokratska pretvorba koja je započela devedesetih godina 20. stoljeća i dalje postojana; priznaje vidljiv napredak koji je ostvaren u pogledu socioekonomskih reformi; međutim, prima na znanje izazove koji postoje u području održivog razvoja i gospodarstva, financija, dobrog upravljanja, borbe protiv korupcije, socijalne sigurnosti, zaštite okoliša i političke polarizacije, i koji su zbog sve osjetljivijeg međunarodnog okruženja znatno složeniji;

Institucionalni okvir i diplomatsko predstavništvo

4.   pozdravlja produbljivanje i razvijanje odnosa između EU-a i Mongolije, kao što je izraženo u Okvirnom sporazumu o partnerstvu i suradnji (SPS), u koji su uvrštena područja poput političkog dijaloga i ljudskih prava, trgovine, razvojne pomoći, suradnje u područjima poljoprivrede i ruralnog razvoja, energetike, klimatskih promjena, istraživanja i inovacija te obrazovanja i kulture, koji su od iznimne važnosti za gospodarsku diversifikaciju i rješavanje aktualnih gospodarskih problema, kao i dugoročnu transformaciju izvorno nomadskoga društva;

5.   pozdravlja osnivanje Zajedničkog odbora koji, u skladu s člankom 56. SPS-a, prati njegovu provedbu te potiče taj odbor da redovito izvještava Europski parlament i parlament Mongolije;

6.   apelira na tri države članice koje to još nisu učinile da brzo dovrše postupak ratifikacije kako bi se omogućilo dugo očekivano sklapanje i stupanje na snagu SPS-a;

7.   naglašava da je potrebno dodatno unaprijediti parlamentarnu dimenziju odnosa između EU-a i Mongolije; žali što su u tekstu SPS-a izostali članci o osnivanju Odbora za parlamentarnu suradnju u sklopu SPS-a radi uspostave demokratskog nadzora nad provedbom tog sporazuma i jačanja političkog dijaloga između dvaju parlamenata; stoga poziva da što prije započnu pregovori o novom protokolu kojim bi se riješilo to pitanje, u skladu s člankom 57. SPS-a o budućoj suradnji, na što su Europski parlament i parlament Mongolije već bili pozvali u zajedničkoj izjavi s Desete međuparlamentarne sjednice;

8.   zabrinut je zbog činjenice da se diplomatski odnosi s Mongolijom još uvijek vode iz sjedišta delegacije EU-a u Kini; snažno potiče Vijeće i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da Ured EU-a za vezu u Ulan Batoru u ravnopravnu delegaciju EU-a, što je od neophodne važnosti radi olakšavanja političkog dijaloga i suradnje u pitanjima ljudskih prava i demokracije, jačanja sposobnosti za provedbu i nadgledanje projekata pomoći EU-a, te promicanja trgovine robom i uslugama kao i ljudsku i kulturnu razmjenu;

Demokracija, vladavina prava, dobro upravljanje i ljudska prava

9.   pozdravlja napore koje Mongolija ulaže u konsolidaciju demokratskog napretka i vladavine prava, što uključuje višestranačke izbore, neovisnije medije i aktivno civilno društvo; pozdravlja, u tom pogledu, sudjelovanje Mongolije u Zajednici demokracija;

10.  naglašava da je poštovanje slobode medija i slobode izražavanja ključno za daljnju konsolidaciju demokracije, vladavine prava i ljudskih prava u Mongoliji; potiče vlasti u Mongoliji da se posvete rješavanju pitanja povezanih s navodima o politički motiviranom miješanju u djelovanje medija i da se suzdrže od kažnjavanja i ograničavanja medija na internetu i izvan njega zbog upućivanja kritika vlastima; potiče parlament Mongolije da ta temeljna pitanja eksplicitno kodificira te da pažljivo nadzire primjenu tih zakona;

11.   uvjeren je da bi demokratska pretvorba Mongolije mogla proizvesti pozitivan učinak prelijevanja u regiji u kojoj se zbivaju složeni transformacijski procesi, te bi u tom pogledu Mongolija mogla konstruktivno doprinijeti stabilnosti i općem blagostanju regije; poziva EU da o tome povede računa prilikom programiranja za regionalnu suradnju, posebno sa zemljama srednje Azije, ali i onima u širem području;

12.   pozdravlja činjenicu da je općenito poštovanje izbornih pravila dokazano prilikom nedavnih izbora; poziva mongolske vlasti da uzmu u obzir preporuke Ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava iznesene nakon parlamentarnih izbora održanih 29. lipnja 2016., a koje se među ostalim odnose na stabiliziranje izbornog zakona, ograničenja u pogledu kampanja, neovisnost medija te nepristranost i sveobuhvatnost informacija dostupnih biračima;

13.  izražava interes da uputi promatračku misiju Europskog parlamenta na predsjedničke izbore predviđene za sredinu 2017.;

14.  poziva Mongoliju da riješi preostale izazove u području poštovanja neovisnosti pravosuđa;

15.   pozdravlja nedavno započete zakonodavne napore za jačanje pravne osnove za borbu protiv sveprisutne korupcije, koja za sobom povlači stvarnu i veliku opasnost od podrivanja socijalne kohezije zemlje, te napore uložene u rješavanje pitanja ljudskih prava i društvenih sukoba; potiče Mongoliju da donese opsežne reforme i da ih pravovremeno provede; poziva se u tom smislu na vlastito iskustvo prema kojem osobe osuđene za korupciju moraju bez izuzetaka odgovarati za svoje postupke; preporučuje da ta zemlja pojača suradnju s EU-om, OESS-om i UN-om u pogledu rješavanja problema korupcije; uvjeren je da bi aktivno djelovanje na provedbi međunarodnih preporuka o društveno odgovornom poslovanju u realnom sektoru te u javnom i administrativnom životu Mongolije moglo imati znatnu pozitivnu ulogu u tom smislu;

16.  uviđa da je ta zemlja preuzela obveze i uspostavila pravni okvir u cilju suzbijanja trgovine ljudima, no i dalje je zabrinut zbog konkretnog stanja oko tog problema te potiče Mongoliju da u potpunosti provodi zakon protiv trgovine ljudima iz 2012. i nacionalne planove u vezi s time;

17.  zadovoljan je što je između EU-a i Mongolije u načelu postignut dogovor o pokretanju redovitog dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Mongolije tijekom 2017. te da su pripremna djelovanja započela;

18.  pozdravlja činjenicu da je parlament Mongolije, nakon ratificiranja Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, u prosincu 2015. usvojio izmijenjeni Kazneni zakonik kojim se, uz druge važne reforme poput zabrane mučenja, ukida smrtna kazna za sva kaznena djela; primjećuje da je novoizabrani parlament odgodio primjenu izmijenjenoga Kaznenog zakonika i potiče mongolske vlasti da tu važnu reformu provedu bez daljnje odgode;

19.  primjećuje napredak koji je Mongolija ostvarila u poboljšanju svog pravnog okvira u skladu s međunarodnim obvezama u pogledu ljudskih prava i institucionalnim reformama, između ostaloga i osnivanjem nacionalnog odbora za ljudska prava, napore koje je uložila u izgradnju kapaciteta i podizanje razine osviještenosti u području ljudskih prava te stalnu posvećenost rješavanju preostalih izazova povezanih sa zaštitom i promicanjem univerzalnih standarda ljudskih prava poput onih istaknutih na drugom Univerzalnom periodičnom pregledu UN-a (UN-UPR) 2015., među kojima su sprječavanje i istraživanje svih navoda o mučenju, zaštita prava žena i djece te prava zatvorenika;

20.  izražava zabrinutost zbog navoda o slučajevima uhićenja bez pravno utemeljenog naloga, mučenjima i nekažnjavanju u mongolskim zatvorima; pridružuje se pozivu Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHRC) da se donesu djelotvorne mjere kojima bi se zajamčilo da se svim pritvorenim osobama istinski pruže sve temeljne zaštitne mjere u skladu s međunarodnim standardima; poziva Mongoliju da smjesta poduzme učinkovite korake u skladu s preuzetom obvezom uspostave neovisnog mehanizma za istraživanje postojećih navoda o mučenjima i zlostavljanjima;

21.  pohvaljuje projekt kojem potporu pruža EU, a koji za cilj ima poduprijeti prava pripadnika zajednice LGBTI u Mongoliji; ipak je zabrinut zbog stalne diskriminacije i uznemiravanja kojima su izloženi pripadnici zajednice LGBTI;

22.   preporučuje da Mongolija, u skladu s već ratificiranom Konvencijom o pravima djeteta, zakonski zabrani tjelesno kažnjavanje, ne samo u obrazovnim ustanovama nego u potpunosti, i da konkretnim i ciljnim mjerama počne rješavati pitanja poput stope nasilja protiv djece koja ne opada, ekonomskog iskorištavanja djece i slučajeva nasilja protiv djece koji završavaju smrću ili teškim ozljedama; poziva sve mjerodavne institucije EU-a da pruže pomoć u tim pitanjima;

23.   preporučuje da se situacija u području zdravlja i sigurnosti poboljša provedbom Konvencije MOR-a C176, ali i drugih konvencija MOR-a u području zdravlja i sigurnosti koje još uvijek nisu ratificirane;

24.  pruža potporu trajnim i iskrenim naporima Mongolije da postupno iskorijeni sve oblike dječjega rada i da zajamči prava djeteta;

25.   pozdravlja pravni okvir koji je Mongolija usvojila 2011. radi ostvarivanja jednakih prava za žene i muškarce, kao i postupno iskorjenjivanje diskriminacije žena;

Održivi razvoj

26.  pozdravlja znatan napredak koji je Mongolija od 1990-ih naovamo ostvarila u gospodarskom razvoju i smanjenju siromaštva u skladu s milenijskim razvojnim ciljevima; podržava Mongoliju u postizanju ciljeva UN-a za održivi razvoj u skladu s načelima učinkovitosti i transparentnosti pomoći;

27.   uviđa da će se produbljenom regionalnom gospodarskom integracijom stvoriti prilike za perspektivniju budućnost i gospodarski uspjeh Mongolije te prima na znanje činjenicu da Mongolija istodobno traži gospodarske saveznike i partnere koji će joj omogućiti da u potpunosti iskoristi svoj potencijal za suradnju pritom poštujući svoje legitimne nacionalne političke i gospodarske interese, dugotrajnu predanost višestranoj diplomaciji, tradicionalni identitet i način života ili demokratske temelje mongolskoga društva;

28.  međutim, zabrinut je zbog činjenice da se u nekim područjima siromaštvo iznimno ukorijenilo te da gospodarski rast zabilježen u razdoblju 2010. – 2012. nije dovoljno doprinio smanjenju siromaštva u toj zemlji;

29.  potiče Mongoliju u nastojanjima da postigne održivi gospodarski rast; izražava zabrinutost zbog oštrog usporavanja rasta BDP-a, koji je 2011. iznosio rekordnih 17,3 %, ali samo 2,3 % 2015., dok se za 2016. predviđa rast od 1,3 %; zabrinut je zbog toga što proračunski deficit, koji iznosi 20 % BDP-a, može negativno utjecati na smanjenje siromaštva, ali i na socijalnu uključenost i koheziju sustava socijalne zaštite;

30.  pozdravlja činjenicu da je razvojna pomoć EU-a toj zemlji za razdoblje 2014. – 2020. više nego udvostručena, te sada iznosi 65 milijuna EUR u usporedbi s iznosom od 30 milijuna EUR za razdoblje 2007. – 2013., pri čemu je naglasak na poboljšanom gospodarskom upravljanju i strukovnom osposobljavanju radi boljih prilika za zapošljavanje; potiče sudjelovanje Mongolije u regionalnim programima koje financira EU; prima na znanje relativno dobru provedbu projekata i programa EU-a kojima se doprinosi razvoju i modernizaciji Mongolije;

31.  naglašava važnost trajne administrativne reforme s temeljnim ciljem uspostave visokoprofesionalne javne uprave, i na nacionalnoj i na lokalnoj razini; potiče institucije EU-a da Mongoliji pomognu razviti potrebne resurse i stručnost kako bi zemlja bila spremnija suočiti se s izazovima kompleksnih procesa gospodarske i društvene transformacije i kako bi se u toj zemlji povećao kapacitet apsorpcije sredstava EU-a;

32.  poziva na pružanje više prilika za studentsku i akademsku razmjenu u okviru programa Erasmus + i Marie Skłodowska Curie te za proširenje međuljudskih kontakata, uključujući umjetnike, između EU-a i Mongolije; poziva EU da u područja suradnje s Mongolijom uvrsti istraživanja i inovacije;

33.  pozdravlja činjenicu da je Mongolija pravovremeno, 21. rujna 2016., predala svoj dokument o ratifikaciji Sporazuma iz Pariza o klimatskim promjenama; zabrinut je zbog činjenice da su kombinirani učinci klimatskih promjena, snažnoga rast stočarstva, dramatičnoga porasta migracija iz ruralnih područja u glavni grad te masivnoga korištenja i brze eksploatacije prirodnih resursa poput zemlje i vode u službenom i neslužbenom iskopavanju bakra, ugljena i drugih sirovina dovelo do drastičnog pogoršanja stanja okoliša u Mongoliji, povećanja opasnosti od sukoba zbog vode sa susjedima i pojave klimatskog fenomena nazvanog ‘dzud’, odnosno ciklusa dugih suša i oštrih zima zbog kojeg dolazi do velikih gubitaka stočnog fonda i divljači te, općenito, biološke raznolikosti; poziva mongolsku vladu da pojača napore oko diversifikacije svojega gospodarstva i poziva EU da namjenskim aktivnostima te preventivnim i drugim mjerama pruži pomoć u tom procesu, primjerice u smislu povezanije koordinacije politika zaštite okoliša dviju strana; poziva mongolske vlasti i mongolski parlament te sve države članice EU-a na suradnju i davanje doprinosa u pogledu znatnog jačanja međunarodnog klimatskog režima u okviru programa konferencije COP22 u Marakešu;

34.   pozdravlja činjenicu da je Mongolija ratificirala sve predmetne konvencije o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama u okviru programa OSP +; no snažno potiče Mongoliju da se drži svojih preuzetih obveza o izvješćivanju u skladu s konvencijama UN-a o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama (CITES, Baselska i Stockholmska konvencija) i da provodi svoj nacionalni pravni okvir za zaštitu okoliša;

35.   ističe da su 2014. ekstraktivne industrije u Mongoliji činile 17 % BDP-a i 89 % ukupnog izvoza te zemlje; pozdravlja u tom smislu aktivno sudjelovanje Mongolije u Inicijativi za transparentnost ekstraktivnih industrija, čiji je cilj jačanje odgovornosti i transparentnosti u tom sektoru;

36.   naglašava da je rudnik bakra i zlata Oyu Tolgoi najveći rudarski projekt u Mongoliji koji bi od 2020. trebao činiti trećinu BDP-a Mongolije i da je Tavan Tolgoi najveći svjetski neiskorišteni rudnik ugljena; pozdravlja održavanje javne raspravu na temu utjecaja rudarstva na okoliš i sudjelovanje javnosti u upravljanju resursima na lokalnoj razini;

37.   potiče Mongoliju da razvija iskorištavanje svojih prirodnih resursa na korist vlastitog stanovništva, posebno kada je riječ o rijetkim mineralima koji imaju sve veću vrijednost u digitalnoj industriji; ističe da bi EU pružanjem tehničke i financijske pomoći mogao doprinijeti da Mongolija bude u mogućnosti samostalno iskorištavati svoje rudne resurse;

38.   mišljenja je da ulaganja u nove tehnologije i digitalizaciju mogu pomoći u premošćivanju razvojnog jaza među mongolskim regijama i diversifikaciji gospodarstva; potiče EU i države članice da pojačaju suradnju u područjima digitalizacije i novih tehnologija;

39.   uviđa da je borba protiv krijumčarenja droge veliki izazov; preporučuje da EU pruži pomoć jačanjem javnih institucija i resursa za rješavanje toga pitanja;

Trgovinski i gospodarski odnosi

40.  napominje da je EU postao treći najveći trgovinski partner Mongolije i da je roba iz Mongolije već ušla na tržište EU-a gotovo bez carina prema aktualnom Općem sustavu povlastica;

41.  pozdravlja uvrštenje Mongolije u sustav OSP+;

42.  primjećuje da su europska ulaganja u Mongoliji dosad bila ograničena zbog nesigurnog poslovnog okruženja i manjka informacija;

43.   potiče EU i Mongoliju da pojačaju trgovinske i investicijske odnose, uključujući promociju putem informiranja i podizanja razine osviještenosti u skladu s pravnim odredbama SPS-a; naglašava da bi to jačanje odnosa trebalo biti u skladu s obvezama koje proizlaze iz međunarodnih konvencija o standardima rada, dobrom upravljanju, ljudskim pravima i standardima zaštite okoliša koje treba u potpunosti poštovati;

44.  u tom smislu potiče daljnji razvoj aktivnosti Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj u Mongoliji;

45.  naglašava važnost stabilnog poslovnog i pravnog okruženja za rast ulaganja iz EU-a;

46.   prima na znanje pad izravnih stranih ulaganja u vezi s rudarstvom, dominantnim sektorom u mongolskome gospodarstvu koji je i dalje glavni faktor razdora;

47.   apelira na Mongoliju da uz pomoć stranih ulaganja i transparentnijeg pravnog okruženja diversificira svoje gospodarstvo kako bi ono moglo izbjeći izloženost nestabilnim tržištima minerala; u tom kontekstu pozdravlja novo zakonodavstvo o izravnim stranim ulaganjima;

48.  potiče daljnju integraciju Mongolije u svjetsko i regionalno gospodarstvo, u okvirima poput Stepskog prometnog puta, Puta svile/„Jedan pojas jedna cesta” ili transeuroazijskog pojasa, u skladu sa strateškim interesima i prioritetima te zemlje; traži od EU-a da razmotri mogućnost sudjelovanja u infrastrukturnim i investicijskim programima u regiji, uključujući one u rudarskom sektoru;

Regionalni i globalni izazovi te suradnja

49.   prepoznaje ključnu ulogu koju Mongolija može imati između dinamičnih gospodarstva Kine, Rusije, Južne Koreje i Japana te zemalja srednje Azije te istovremeno kao posrednik između Europe i regije istočne Azije;

50.  ističe koncept „trećeg susjeda” koji odlikuje mongolsku vanjsku politiku, a koji podrazumijeva istovremeno njegovanje odnosa s EU-om, ali i konstruktivnih i intenzivnih odnosa s utjecajnim strateškim partnerima i izravnim susjedima Rusijom i Kinom;

51.   prima na znanje prijateljske, ali i gospodarski konkurentne, odnose Mongolije s drugim zemljama u regiji;

52.  napominje da Mongolija ozbiljno razmatra kakav bi učinak imalo njezino potencijalno članstvo u Euroazijskoj gospodarskoj uniji; zabrinut je da bi takav potez mogao biti prepreka nastavku političkih i trgovinskih odnosa s EU-om;

53.   čestita Mongoliji na uspješnom predsjedanju sastancima ASEM-a i ASEP-a održanima 2016. u Ulan Batoru, na učvršćivanju parlamentarne dimenzije i na jačanju partnerstva između tih dviju regija na temelju općeprihvaćenih načela jednakosti, međusobnog poštovanja te zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda; pozdravlja prijedlog Mongolije da osnuje centar za ASEM koji bi imao i internetsku/virtualnu dimenziju;

54.   pozdravlja činjenicu da se Mongolija proglasila područjem bez nuklearnog oružja, što je UN službeno priznao; posebno pozdravlja konstruktivnu i aktivnu ulogu Mongolije u međunarodnim forumima u pogledu promicanja suradnje u cilju globalnog nuklearnog razoružanja i njezino potpisivanje humanitarne obveze(10);

55.  pozdravlja uzajamnu predanost promicanju međunarodnog mira i sigurnosti te u tom kontekstu pozdravlja aktivnu ulogu Mongolije u međunarodnim multilateralnim mehanizmima kao što su UN i OESS, te njezin doprinos inicijativama za potporu miru i stabilnosti na sjeveroistoku Azije i šire, kao što je Dijalog iz Ulan Batora o sigurnosti u sjeveroistočnoj Aziji;

56.   prima na znanje doprinos Mongolije misijama UN-a za očuvanje mira diljem svijeta te njezino stavljanje na raspolaganje poligona za obuku za te misije kao i njezino usporedno nastojanje oko jačanja političkih i diplomatskih mogućnosti i odgovornosti UN-a u pogledu sprječavanja i rješavanja tih sukoba;

57.   pozdravlja činjenicu da su stajališta Mongolije prilikom pregovora i glasovanja u Ujedinjenim narodima i drugim multilateralnim forumima u velikoj mjeri usuglašena s onima EU-a; u tom smislu ističe važnost članka 8. SPS-a o međunarodnoj suradnji;

58.   potvrđuje ulogu Mongolije, kao nove članice Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHRC) u razdoblju 2016. – 2018., u promicanju poštovanja ljudskih prava i poziva EU da blisko surađuje s Mongolijom u pripremi i provedbi aktivnosti UNHRC-a;

59.   pozdravlja činjenicu da je Mongolija ratificirala Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda i poziva Mongoliju da ratificira izmjene Rimskog statuta usvojene u Kampali kojima su za zločin agresije pravodobno utvrđene definicije i postupci u pogledu nadležnosti;

60.   pohvaljuje napore Mongolije za promicanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava u susjednim zemljama koje teže demokratskim promjenama; poziva EU da na pragmatičkoj osnovi uključi Mongoliju i u regionalne programe u srednjoj Aziji koji su usmjereni prema tom cilju i pokuša postići sinergijski učinak;

61.   pohvaljuje ulogu koju je Mongolija imala u okupljanju znanstvenika iz obiju Koreja, Kine i Rusije te u omogućavanju susreta obitelji razdvojenih podjelom korejskog poluotoka;

62.   izražava potporu namjeri Mongolije da 2022. bude članica Vijeća sigurnosti UN-a;

63.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici, vladama i parlamentima država članica te vladi i Državnom velikom Huralu (parlamentu) Mongolije.

(1)

SL C 227 E, 21.9.2006., str. 39.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0121.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0458.

(4)

SL C 36, 29.1.2016., str. 126.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0225.

(6)

SL C 249 E, 30.8.2013., str. 41.

(7)

SL C 440, 30.12.2015., str. 97.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0424.

(9)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(0000)0000.

(10)

http://www.icanw.org/pledge/


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

5.12.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Helmut Scholz

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mairead McGuinness, Susanne Melior

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti