Procedură : 2016/2231(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0383/2016

Texte depuse :

A8-0383/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0033

RAPORT     
PDF 680kWORD 64k
12.12.2016
PE 592.260v02-00 A8-0383/2016

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE) – 2016/2231(INI))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: Helmut Scholz

ERATE/ADDENDA
PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE FĂRĂ CARACTER LEGISLATIV A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte

(08919/2016 – C8-0218/2016 – 2015/0114(NLE)2016/2231(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08919/16),

–  având în vedere proiectul de Acord-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte (07902/1/2011),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 209 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0218/2016),

–  având în vedere semnarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare (sau „Acord de parteneriat și cooperare” - APC) la 30 aprilie 2013, la Ulan Bator, în prezența Vicepreședintelui Comisiei Europene / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Catherine Ashton,

–  având în vedere Acordul de cooperare comercială și economică dintre Comunitatea Economică Europeană și statele sale membre și Mongolia, care a intrat în vigoare la 1 martie 1993,

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 15 noiembrie 2005 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pentru a permite băncii să finanțeze operațiuni în Mongolia(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală(2),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 16 decembrie 2015(3) și din 14 martie 2013(4) referitoare la relațiile UE-China, și îndeosebi considerentul Y din rezoluția din urmă,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 iunie 2015 referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la poziția Parlamentului privind cea de a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului(6), și în special punctul 30,

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare cu privire la stabilirea Orientului Mijlociu ca zonă fără arme de distrugere în masă, în special considerentul F(7),

–   având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară(8),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din ... referitoare la...(9),

–  având în vedere includerea Mongoliei în regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe al regimului preferențial general al UE (SPG +),

–  având în vedere relațiile îndelungate dintre delegațiile Parlamentului European și ale Marelui Hural de Stat (Parlamentul mongol), în special Declarația comună a celei de-a 10-a reuniuni interparlamentare (RIP), care a avut loc la 17 februarie 2015 la Ulan Bator,

–  având în vedere prezidarea și găzduirea de către Mongolia a celui de-al 11-lea Summit Asia-Europa (ASEM), care a avut loc la Ulan Bator, la 15-16 iulie 2016, a reuniunii celui de-al 9-lea Parteneriat parlamentar Asia-Europa (ASEP), care a avut loc la Ulan Bator, la 21-22 aprilie 2016, precum și respectivele declarații adoptate de cele două reuniuni,

–  având în vedere rolul activ al Mongoliei în Adunarea Parlamentară a OSCE, inclusiv găzduirea reuniunii din toamnă a acesteia, în perioada 15-18 septembrie 2015, la Ulan Bator,

–  având în vedere alegerea Mongoliei în Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU pentru perioada 2016-2018, precum și faptul că și-a declarat aspirația de a deveni membru al Consiliului de Securitate al ONU în 2022,

–  având în vedere că Mongolia a asigurat președinția Comunității democrațiilor în 2012-2013, precum și a coaliției „Libertatea online” în 2015,

–  având în vedere constatările și concluziile preliminare ale misiunii internaționale de observare a alegerilor parlamentare din 29 iunie 2016 din Mongolia, cu implicarea Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) și a Parlamentului European,

–  având în vedere discursul pronunțat în plenul Parlamentului European la 9 iunie 2015 de către președintele Mongoliei, Țahiagiin Elbegdorj,

–  având în vedere diferitele reuniuni și vizite reciproce la nivel înalt, inclusiv cea efectuată de către președintele Comisiei Europene, José Barroso, în noiembrie 2013, în Mongolia,

–  având în vedere politica externă privind „vecinii terți” a Mongoliei, care implică relații cu UE, cu SUA, cu Japonia, cu Republica Coreea, cu India, cu Iran, cu țările din Asia Centrală și cu alții,

–  având în vedere parteneriatele strategice ale Mongoliei cu Rusia și China,

–  având în vedere statutul de observator al Mongoliei în cadrul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS),

–  având în vedere reuniunile trilaterale periodice la nivel înalt care au avut loc între Mongolia, Rusia și China și între Mongolia, Japonia și SUA,

–  având în vedere inițiativele menite să integreze diferite proiecte economice în regiune, inclusiv proiectul Chinei privind centura economică a Drumului mătăsii, proiectul Rusiei privind dezvoltarea Centurii trans-eurasiatice și proiectul Mongoliei privind Drumul preeriei,

–  având în vedere programul de parteneriat și cooperare individuale cu NATO al Mongoliei, convenit în 2012,

–  având în vedere declarația din septembrie 2015 a Mongoliei cu privire la intenția sa de a urmări statutul de neutralitate permanentă,

–  având în vedere statutul autodeclarat al Mongoliei de stat fără arme nucleare, recunoscut de către ONU în septembrie 2012,

–  având în vedere Fondul de cooperare internațională al Mongoliei care are ca obiectiv schimburile de experiență cu alte țări care trec prin transformări democratice, cum ar fi Myanmar, Kârgâzstan și Afganistan,

–  având în vedere eforturile de instaurare a unui climat de încredere, incluzând Dialogul de la Ulan Bator privind securitatea în Asia de Nord-Est, cu participarea Coreei de Nord, precum și Forumul din Asia,

–   având în vedere observațiile finale ale Comitetului contra torturii al ONU cu privire la al doilea raport periodic prezentat de Mongolia, adoptat în august 2016,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0383/2016),

A.   întrucât Mongolia poate servi drept model democratic, nu numai pentru celelalte democrații emergente din regiune, ci și pentru regimurile cu tendințe mai autoritare;

B.  întrucât Comunitățile Europene au stabilit relații diplomatice cu Mongolia la 1 august 1989;

C.  întrucât UE și Mongolia se bucură de relații cordiale pe baza unor legături politice, societale, economice, culturale și istorice;

D.   întrucât UE și Mongolia au numeroase poziții convergente în ceea ce privește majoritatea provocărilor internaționale majore și Mongolia joacă un rol constructiv în relațiile internaționale, în special în cadrul organizațiilor multilaterale;

E.   întrucât relațiile dintre UE și Mongolia vizează în principal proiecte de cooperare pentru dezvoltare cu scopul de a permite acestei țări să orienteze actuala transformare rapidă către o dezvoltare economică sustenabilă a societății și favorabilă incluziunii sociale;

F.  întrucât Mongolia este interesată de dezvoltarea în continuare a relațiilor cu UE, precum și de extinderea cooperării existente dincolo de cooperarea pentru dezvoltare; întrucât Acordul de parteneriat și cooperare subliniază importanța crescândă a relațiilor dintre UE și Mongolia, bazate pe principii comune precum egalitatea, beneficiile pentru ambele părți, democrația, statul de drept și drepturile omului și deschide în mod oficial posibilitatea ca ambele părți să dezvolte noi domenii de cooperare în domenii precum afacerile, comerțul, dezvoltarea, agricultura, mediul, energia, modernizarea statului, dar și educația, cultura și turismul;

G.   întrucât dezvoltarea relațiilor UE cu Mongolia se află încă în responsabilitatea Delegației UE la Beijing; întrucât, în prezent, Bulgaria, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria și Regatul Unit au stabilit propriile ambasade la Ulan Bator;

Dispoziții generale

1.  apreciază relațiile prietenoase și constructive dintre UE și Mongolia;

2.   recunoaște poziția geografică specifică a Mongoliei, situată între China, Rusia și țările din Asia Centrală și de Nord-Est, care au un mare potențial pentru economia mondială, recunoaște importanța sa în ceea ce privește stabilitatea în regiune, legitimitatea sa democratică deosebită stabilită la nivel regional, ca și rolul constructiv pe care îl joacă în asistarea și facilitarea soluționării pe cale pașnică a conflictelor și confruntărilor în regiune și în promovarea integrării economice regionale;

3.  recunoaște că transformarea democratică care a început în anii 1990 continuă în mod consecvent; ia act de progresele tangibile înregistrate în materie de reforme socioeconomice; ia act, cu toate acestea, de provocările care există în materie de dezvoltare durabilă și de economie, finanțe, bună guvernare, combatere a corupției, securitate socială, protecție a mediului și polarizare politică și care sunt amplificate de un mediu internațional din ce în ce mai complicat;

Cadrul instituțional și reprezentarea diplomatică

4.   salută faptul că relația dintre UE și Mongolia se caracterizează printr-o aprofundare și o amplificare, manifestată printr-un Acord-cadru global de parteneriat și cooperare (APC) ce cuprinde domenii precum dialogul politic și drepturile omului, comerțul și asistența pentru dezvoltare, cooperarea în domeniile agriculturii și dezvoltării rurale, energiei, schimbărilor climatice, cercetării și inovării, educației și culturii, care prezintă o importanță deosebită pentru diversificarea economică și soluționarea problemelor economice actuale, precum și pentru o transformare pe termen lung a unei societăți care inițial avea un caracter nomadic;

5.   salută crearea unui comitet comun, care, în temeiul articolului 56 din acord, urmează să însoțească punerea în aplicare a APC și îl încurajează să informeze cu regularitate atât Parlamentul European, cât și parlamentul Mongoliei;

6.   îndeamnă cele trei state membre care nu au făcut încă acest lucru să finalizeze rapid procedurile naționale de ratificare pentru a permite încheierea și intrarea în vigoare a APC, necesare de multă vreme;

7.   subliniază necesitatea de a consolida în continuare dimensiunea parlamentară a relațiilor UE-Mongolia; regretă absența din textul APC a articolelor care ar institui o comisie de cooperare parlamentară (CCP) în cadrul APC pentru a efectua controlul democratic al punerii în aplicare a acordului și pentru a consolida dialogul politic între cele două parlamente; prin urmare, încurajează negocieri cât mai curând posibil cu privire la un nou protocol pentru a remedia situația, sub rezerva articolului 57 din APC privind cooperarea viitoare, după cum au recomandat anterior parlamentul Mongoliei și Parlamentul European în declarația comună a celei de-a 10-a reuniuni interparlamentare;

8.   este preocupat de faptul că relațiile diplomatice cu Mongolia sunt în prezent încă gestionate de către Delegația UE în China; invită Consiliul și VP/ÎR să transforme Biroul de legătură al UE de la Ulan Bator într-o delegație propriu-zisă a UE, o măsură care este de cea mai mare importanță pentru facilitarea dialogului politic și a cooperării în domeniul drepturilor omului și a democrației, consolidând capacitățile pentru punerea în aplicare și supravegherea proiectelor de asistență ale UE și promovând comerțul cu bunuri și servicii, precum și schimburile umane și culturale;

Democrația, statul de drept, buna guvernare și drepturile omului

9.   salută eforturile depuse de Mongolia pentru a consolida progresele democratice și statul de drept, incluzând alegeri multipartite, o mass-media mai independentă și o societate civilă plină de vitalitate; salută, în acest sens, participarea Mongoliei în cadrul Comunității democrațiilor;

10.  subliniază că respectarea libertății mass-mediei și a libertății de exprimare sunt esențiale pentru consolidarea în continuare a democrației, a statului de drept și a drepturilor omului în Mongolia; încurajează autoritățile din Mongolia să abordeze aspectele legate de relatările privind intervenții motivate politic în activitatea mass-media și să se abțină de la sancționarea și restricționarea mass-media offline și online critice la adresa guvernului; încurajează parlamentul mongol să codifice aceste drepturi fundamentale în mod explicit și să le pună în aplicare în cadrul unui control ferm;

11.   este convins că transformările democratice din Mongolia ar putea produce un efect secundar pozitiv pentru alte țări din regiune în care au loc procese de transformare, iar Mongolia ar putea, în acest sens, să contribuie în mod constructiv la stabilitatea și la bunăstarea comună în regiune; invită UE să țină seama de acest aspect în cadrul programării cooperării regionale, în special cu țările din Asia Centrală, precum și în întreaga regiune;

12.   salută faptul că respectarea generală a reglementărilor electorale a fost dovedită cu ocazia alegerilor recente; invită autoritățile din Mongolia să dea curs recomandărilor formulate de OSCE/ODIHR după alegerile parlamentare din 29 iunie 2016, incluzând stabilizarea legislației electorale, restricțiile privind campania, independența mass-mediei și imparțialitatea și exhaustivitatea informațiilor aflate la dispoziția alegătorilor;

13.  își exprimă interesul pentru trimiterea unei misiuni de observare a Parlamentului European la alegerile prezidențiale programate pentru jumătatea anului 2017;

14.  încurajează Mongolia să abordeze provocările rămase ce țin de respectarea independenței sistemului judiciar;

15.   salută eforturile legislative începute recent în vederea consolidării temeiului juridic al combaterii corupției generalizate, care include și marele risc real de subminare a coeziunii sociale a țării, precum și eforturile de a aborda chestiunea drepturilor omului și a conflictelor sociale; încurajează Mongolia să adopte reforme substanțiale și să le pună în aplicare în timp util; în acest context, face referire la propria sa experiență conform căreia persoanele condamnate pentru acte de corupție trebuie să fie trase la răspundere în mod consecvent; recomandă acestei țări să consolideze cooperarea cu UE, OSCE și ONU privind combaterea corupției; este convins că implicarea activă în punerea în practică a recomandărilor internaționale privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) în cadrul sectorului de producție economică și în viața publică și viața administrativă a Mongoliei ar putea juca un rol pozitiv și semnificativ în aceste întreprinderi;

16.  recunoaște angajamentele luate de această țară și instituirea cadrului juridic pentru eliminarea traficului de ființe umane, dar este în continuare preocupat de situația concretă și încurajează Mongolia să pună în aplicare pe deplin legea din 2012 privind combaterea traficului și planurile naționale aferente;

17.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că s-a ajuns la un acord de principiu între UE și Mongolia și că sunt în desfășurare activități pregătitoare pentru a iniția un dialog regulat UE-Mongolia pe tema drepturilor omului în 2017;

18.  salută faptul că, după ratificarea celui de al doilea protocol opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, parlamentul mongol a adoptat, în decembrie 2015, o versiune revizuită a Codului penal, care, printre alte reforme juridice importante precum interzicerea torturii, abolește pedeapsa cu moartea în cazul tuturor infracțiunilor; ia act de faptul că parlamentul nou ales a amânat punerea în aplicare a Codului penal revizuit și încurajează autoritățile din Mongolia să pună în aplicare această reformă importantă fără întârzieri suplimentare;

19.  ia act de progresele realizate de Mongolia în îmbunătățirea cadrului juridic în concordanță cu obligațiile internaționale în materie de drepturile omului, reforma instituțională, inclusiv a Comisiei naționale independente privind drepturile omului, precum și eforturile care vizează consolidarea capacităților și sensibilizarea privind drepturile omului, precum și un angajament continuu pentru rezolvarea problemelor restante legate de protejarea și promovarea standardelor universale în domeniul drepturilor omului, cum ar fi cele evidențiate cu ocazia celei de-a doua evaluări periodice universale a ONU din 2015, inclusiv prevenirea și investigarea tuturor acuzațiilor de tortură, protecția drepturilor femeilor și copiilor, precum și pe cele ale prizonierilor;

20.  își exprimă îngrijorarea cu privire la rapoartele privind cazurile de arestări fără un mandat legal, de tortură și impunitate în închisorile mongole; se alătură apelului Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU vizând măsuri eficace pentru a garanta că toate persoanele aflate în detenție beneficiază în practică de toate garanțiile juridice fundamentale în conformitate cu standardele internaționale; invită Mongolia să își respecte angajamentul de a institui un mecanism independent pentru a investiga prompt și efectiv acuzațiile de tortură și de rele tratamente;

21.  salută proiectul finanțat de UE în sprijinul drepturilor persoanelor LGBTI în Mongolia; este preocupat, cu toate acestea, de discriminarea și de hărțuirea continuă săvârșită împotriva comunității LGBTI;

22.   recomandă Mongoliei, în conformitate cu Convenția privind drepturile copilului, ratificată deja, să interzică prin lege pedepsele corporale nu doar în instituții de învățământ, ci în întregime, și să abordeze prin măsuri specifice și bine orientate ratele constante de violență împotriva copiilor, exploatarea economică a copiilor și incidentele cauzatoare de moarte sau de răniri grave în care sunt implicați copii; invită toate instituțiile UE corespunzătoare să acorde asistență în legătură cu această chestiune;

23.   recomandă consolidarea situației în domeniul siguranței și sănătății, prin punerea în aplicare a Convenției nr. C176 a OIM, precum și a altor convenții de securitate și sănătate ale OIM care nu au fost încă ratificate;

24.  sprijină eforturile continue și oneste ale Mongoliei vizând eliminarea progresivă a tuturor formelor de muncă a copiilor și garantarea drepturilor copilului;

25.   salută cadrul juridic al Mongoliei pentru a realiza egalitatea de drepturi între femei și bărbați, adoptat în 2011, și eliminarea progresivă a discriminării împotriva femeilor;

Dezvoltarea sustenabilă

26.  salută progresele substanțiale realizate de Mongolia începând din anii 1990 în dezvoltarea economică și reducerea sărăciei în conformitate cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM); sprijină Mongolia în punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), în conformitate cu principiile eficacității ajutorului și transparenței;

27.   recunoaște că aprofundarea integrării economice regionale va crea oportunități pentru Mongolia în ceea ce privește un viitor mai prosper și succesul economic și ia act de faptul că Mongolia este în același timp în căutarea unor alianțe și a unor parteneri economici care i-ar permite să își exploateze pe deplin potențialul de cooperare respectându-și, în același timp, interesele politice și economice naționale legitime, angajamentul de durată pentru o diplomație multidirecțională, identitatea și stilul de viață tradiționale sau fundamentele democratice ale societății mongole;

28.  este preocupat, cu toate acestea, de faptul că, în unele zone, sărăcia se accentuează, iar boomul economic din perioada 2010-2012, despre care s-a relatat, nu a contribuit suficient la reducerea sărăciei din țară;

29.  încurajează Mongolia să-și continue eforturile vizând realizarea unei creșteri economice durabile; își exprimă îngrijorarea cu privire la încetinirea semnificativă a creșterii PIB-ului, care în 2011 s-a situat la niveluri record (17,3 %), dar a fost de doar 2,3 % în 2015, fiind estimată la 1,3 % în 2016; este preocupat de faptul că deficitul bugetar, care a crescut la 20 % din PIB, poate avea un impact negativ asupra reducerii sărăciei, precum și asupra incluziunii sociale și a coeziunii sistemului de protecție socială;

30.  salută faptul că asistența pentru dezvoltare acordată de UE acestei țări pentru perioada 2014-2020 a fost mai mult decât dublată, atingând 65 de milioane EUR, în comparație cu cifra pentru 2007-2013, care a fost de 30 de milioane EUR, cu accent pe ameliorarea guvernării economice și a formării profesionale pentru îmbunătățirea posibilităților de ocupare a forței de muncă; încurajează Mongolia să participe la programele regionale finanțate de UE; ia act de relativ buna punere în aplicare a proiectelor și programelor UE care contribuie la dezvoltarea și modernizarea Mongoliei;

31.  subliniază importanța unei reforme administrative continue, axându-se în principal pe crearea unei administrații cu un înalt nivel de profesionalism, atât la nivel național, cât și la nivel local; încurajează instituțiile UE să ajute Mongolia în dezvoltarea expertizei și resurselor necesare, în interesul de a dota mai bine țara pentru a face față provocărilor legate de procesele de transformare societale și economice complexe, și pentru a duce la creșterea capacității de absorbție a fondurilor UE în țară;

32.  solicită mai multe oportunități de schimburi pentru studenți și cadre universitare în cadrul programelor Erasmus+ și Marie Skłodowska-Curie, precum și extinderea contactelor interpersonale între UE și Mongolia, inclusiv pentru artiști; solicită UE să includă cercetarea și inovarea în domeniile sale de cooperare cu Mongolia;

33.  salută depunerea în timp util, la 21 septembrie 2016, de către Mongolia a instrumentului de ratificare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice; este preocupat de faptul că o combinație a efectelor schimbărilor climatice, creșterii extensive a creșterii animalelor, o creștere dramatică în migrația dinspre sate către capitală, precum și utilizarea masivă și exploatarea rapidă a resurselor naturale, cum ar fi cele de apă și sol pentru extracția oficială și neoficială a cuprului, cărbunelui și a altor materii prime a condus la o deteriorare semnificativă a situației mediului din Mongolia, un risc sporit de conflicte legate de apă cu vecinii și apariția tot mai frecventă a fenomenelor climatice ale așa-numitului „dzud”, caracterizate prin cicluri lungi de secetă și ierni aspre și care au dus la masive pierderi de animale, a vieții sălbatice și a biodiversității în general; invită guvernul Mongoliei să își intensifice eforturile de diversificare a economiei sale și invită UE să acorde sprijin în acest proces, prin activități specifice și măsuri preventive și de alt tip, de exemplu în contextul unei coordonări mai strânse a politicilor de mediu între cele două părți; invită autoritățile și parlamentul din Mongolia, precum și toate statele membre ale UE să coopereze și să contribuie la o consolidare substanțială a regimului internațional în domeniul climei în cadrul eforturilor aferente COP22 de la Marrakesh;

34.   salută ratificarea și respectarea de către Mongolia a tuturor convențiilor SGP + relevante privind protecția mediului și schimbările climatice; cu toate acestea, îndeamnă Mongolia să se conformeze obligațiilor sale de raportare în temeiul convențiilor ONU privind protecția mediului și schimbările climatice (Convențiile de la Stockholm și Basel, CITES) și să pună în aplicare cadrul juridic de mediu al țării;

35.   subliniază că, în 2014, industriile extractive din Mongolia au reprezentat 17 % din PIB și 89 % din exporturile totale ale țării; salută, în acest sens, participarea activă a Mongoliei la Inițiativa privind transparența în industriile extractive, care urmărește să facă acest sector mai responsabil și mai transparent;

36.   subliniază că mina de cupru și aur Oyu Tolgoi este cel mai mare proiect minier, care, începând cu 2020, ar trebui să reprezinte o treime din PIB-ul Mongoliei și că Tavan Tolgoi este cea mai mare mină de cărbune neexploatată din lume; salută dezbaterile publice privind impactul asupra mediului al sectorului minier și participarea publică la gestionarea resurselor la nivel local;

37.   încurajează Mongolia să dezvolte, în beneficiul propriilor cetățeni, exploatarea resurselor naturale ale țării, în special mineralele rare, având în vedere că ele au o valoare din ce în ce mai mare în industria digitală; subliniază rolul de sprijin pe care UE l-ar putea juca în acordarea de asistență financiară și tehnologică pentru aceste extracții miniere independente;

38.   este de părere că investițiile în tehnologiile de viitor și digitalizarea ar putea contribui la reducerea decalajului de dezvoltare dintre diferitele regiuni din Mongolia și la diversificarea economiei; încurajează UE și statele membre să își intensifice cooperarea în domeniul digitalizării și al noilor tehnologii;

39.   recunoaște provocările semnificative în combaterea traficului de droguri, și recomandă UE să contribuie la consolidarea instituțiilor publice și a resurselor pentru a rezolva aceste probleme;

Relațiile comerciale și economice

40.  ia act de faptul că UE a devenit cel de al treilea partener comercial al Mongoliei în ordinea importanței, iar mărfurile din Mongolia intră deja pe piața UE practic fără bariere tarifare în temeiul actualului sistem generalizat de preferințe;

41.  salută includerea Mongoliei în regimul SGP +;

42.  ia act de faptul că investițiile europene în Mongolia au rămas până în prezent limitate, din cauza mediului de afaceri nesigur și a lipsei de informații;

43.   încurajează UE și Mongolia să își intensifice relațiile comerciale și de investiții, inclusiv promovarea prin acțiuni de informare și de sensibilizare, în conformitate cu dispozițiile legale din APC; subliniază că o astfel de intensificare ar trebui să fie în concordanță cu și să respecte pe deplin obligațiile care decurg din convențiile internaționale privind standardele de muncă, buna guvernanță, drepturile omului, precum și standardele de mediu;

44.  solicită, în acest context, dezvoltarea în continuare a activităților Băncii Europene de Investiții (BEI) și ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Mongolia;

45.  subliniază importanța unui mediu juridic și de afaceri stabil pentru o creștere a investițiilor din UE;

46.   ia act de declinul investițiilor străine directe (ISD) legate de sectorul minier care domină economia, aspect care continuă să fie un factor important de dezacord;

47.   îndeamnă Mongolia să își diversifice economia, cu ajutorul investițiilor străine și al unui cadru juridic mai transparent, pentru a o ajuta să evite vulnerabilitatea la volatilitatea piețelor de minereuri; salută, în acest context, noua legislație privind investițiile străine directe (ISD);

48.  încurajează integrarea în continuare a Mongoliei în economia regională și mondială, în cadre cum ar fi Drumul preriei, Drumul mătăsii/„O centură, un drum” sau Centura trans-eurasiatică, în conformitate cu interesele și prioritățile strategice ale țării; solicită UE să examineze posibilitatea participării la programe de infrastructură și de investiții în regiune, inclusiv în sectorul minier;

Provocări și cooperare la nivel regional și mondial

49.   recunoaște rolul pivotal pe care Mongolia îl poate juca între economiile dinamice ale Chinei, Rusiei, Coreii de Sud și Japoniei și ale țărilor din Asia Centrală și în același timp în calitate de intermediar între Europa și regiunea Asiei de Est;

50.  subliniază conceptul de politică externă de „vecin terț” al Mongoliei, care include relațiile cu UE, în echilibru cu relații intense și constructive cu partenerii săi strategici și influenți din imediata vecinătate, Rusia și China;

51.   ia act de relațiile de prietenie, dar și competitive din punct de vedere economic, ale Mongoliei cu celelalte țări din regiune;

52.  ia act de faptul că Mongolia evaluează în mod serios impactul eventualei apartenențe la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE); este îngrijorat de faptul că un astfel de demers ar putea ridica obstacole în calea continuării relațiilor politice și comerciale cu UE;

53.   felicită Mongolia pentru faptul că a prezidat cu succes reuniunile ASEP și ASEM organizate în 2016 la Ulan Bator, pentru solidificarea dimensiunii parlamentare și consolidarea parteneriatului dintre cele două regiuni pe baza principiilor universal recunoscute de egalitate, respect reciproc, precum și promovarea și protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale; salută propunerea Mongoliei de a înființa un centru ASEM, inclusiv o instalație virtuală/online;

54.   salută faptul că Mongolia s-a declarat o zonă fără arme nucleare, astfel cum a fost recunoscut oficial de ONU; salută, în special, rolul constructiv și activ pe care îl joacă în cadrul forurilor multilaterale în promovarea cooperării pentru dezarmarea nucleară globală, precum și semnarea Angajamentului umanitar(10);

55.  salută angajamentul reciproc de a promova pacea și securitatea internațională, și, în acest context, salută rolul activ al Mongoliei în mecanismele multilaterale internaționale cum ar fi ONU și OSCE, și contribuția acesteia la inițiativele de sprijinire a păcii și stabilității în Asia de Nord-Est și dincolo de aceasta, cum ar fi dialogul de la Ulan Bator privind securitatea în Asia de Nord-Est (DUB);

56.   constată contribuția Mongoliei la acțiunile ONU de menținere a păcii în întreaga lume, și furnizarea unor facilități de formare pentru astfel de misiuni, în vreme ce încearcă în paralel din ce în ce mai mult o consolidare a oportunităților politice și diplomatice și a responsabilității ONU pentru prevenirea și soluționarea conflictelor;

57.   salută alinierea strânsă a Mongoliei cu UE în pozițiile de negociere și de vot în cadrul Organizației Națiunilor Unite și în cadrul altor foruri multilaterale; în acest context, subliniază importanța articolului 8 din APC privind cooperarea internațională;

58.   recunoaște rolul Mongoliei în promovarea respectării drepturilor omului în calitate de nou membru al Consiliului Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în perioada 2016-2018 și solicită o strânsă cooperare a UE cu Mongolia în pregătirea și punerea în aplicare a activității Consiliului ONU pentru Drepturile Omului;

59.   salută faptul că Mongolia a ratificat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI) și încurajează Mongolia să ratifice amendamentele de la Kampala, care au oferit în timp util o definiție și o procedură de stabilire a competenței Curții în ceea ce privește crima de agresiune;

60.   salută eforturile realizate de Mongolia pentru a promova democrația, statul de drept și drepturile omului în țările apropiate de vecinătatea Mongoliei și care aspiră spre schimbare democratică; invită UE să implice și Mongolia, și să încerce obținerea unor sinergii pe o bază ad hoc în cadrul programelor regionale din Asia Centrală, concentrându-se asupra unor astfel de evoluții;

61.   își exprimă aprecierea față de Mongolia în rolul său de reunire a unor cadre universitare din cele două Coree, China și Rusia, precum și pentru găzduirea de reuniuni ale familiilor despărțite de diviziunea Peninsulei Coreene;

62.   sprijină aspirația declarată a Mongoliei de a deveni membru al Consiliului de Securitate al ONU în 2022;

63.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, VP/ÎR, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și Marelui Hural de Stat (Parlamentul) ale Mongoliei.

(1)

JO C 227 E , 21.9.2006, p. 39.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0121.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0458.

(4)

JO C 36, 29.1.2016, p. 126.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0225.  .

(6)

JO C 249 E, 30.8.2013, p. 41.

(7)

JO C 440, 30.12.2015, p. 97.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0424.

(9)

Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.

(10)

http://www.icanw.org/pledge/


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

5.12.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Helmut Scholz

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Mairead McGuinness, Susanne Melior

Aviz juridic - Politica de confidențialitate