Eljárás : 2016/0077(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0010/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0010/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/02/2017 - 8.1
CRE 14/02/2017 - 8.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0019

AJÁNLÁS     ***
PDF 496kWORD 62k
30.1.2017
PE 582.199v02-00 A8-0010/2017

az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: João Ferreira

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(07592/2016 – C8-0431/2016 – 2016/0077(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07592/2016),

–  tekintettel az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv tervezetére (07594/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikke (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, valamint (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0431/2016),

–  tekintettel a tanácsi határozattervezetről szóló 2017. február 14-i nem jogalkotási állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0010/2017),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének, illetve a Cook-szigetek kormányának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0000.


RÖVID INDOKOLÁS

A Cook-szigetek 15 szigetből álló, két részre elkülönülő szigetcsoport a Csendes-óceánban, megközelítőleg 15 000 fős népességgel (2011-es adatok). Említésre méltó, hogy a Cook-szigetek kiemelt kapcsolatot tart fenn Új-Zélanddal: közös pénznemmel rendelkeznek és valamennyi cook-szigeteki lakos számára biztosított az új-zélandi állampolgárság. A halászati ágazat az ország GDP-jének legalább 3%-áért felelős, és ez a 2007 és 2011 közötti időszakban stabilan így maradt, amikor a GDP 34%-kal nőtt (vagyis a helyi gazdaságban vesztett relatív súlyából). A halászati termékek kivitele 2011-ben 1,35 millió eurót tett ki.

2007 és 2010 között a belföldi flotta halászatából származó tonhal – főként sárgaúszójú tonhal – mennyisége kevesebb mint 3000 tonna volt. 19 horogsoros halászhajó hajózik a Cook-szigetek zászlaja alatt, egyébként a kisüzemi halászat jellemző a térségben. 2011-ben a fogások száma – a sárgaúszójú tonhal és a nagyszemű tonhal halászatának növekedésével – 3984-re emelkedett. A belföldi tonhalhalászat nagy részét a Cook-szigeteken kívül rakodják ki (évente csupán mintegy 250 tonnát rakodnak ki Avatiu és Rarotonga kikötőiben, amely a belső fogyasztást és az Új-Zélandba, illetve Japánba történő kivitelt biztosítja).

A Cook-szigetek kizárólagos gazdasági övezete, melyet Kiribati, Tokelau, Francia Polinézia, Amerikai Szamoa, Niue szigetei, illetve a nyílt tenger határol, 1,98 millió km2 kiterjedésű, minek következtében nőnek a halászati ágazat gazdasági lehetőségei, ugyanakkor a felügyelet és ellenőrzés szempontjából nehézséget jelent, mivel a terület méretéből fakadóan, illetve a rendelkezésre álló eszközökkel nehéz felszámolni a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot.

A Cook-szigetek a múltban is rendelkezésre bocsátotta kizárólagos gazdasági övezetét más országok halászhajói számára. Ezek a megállapodások azonban pusztán magánkereskedelmi jellegűek voltak, ami megnehezíti az olyan jellegű kapcsolatok elmélyítését, amelyek az erőforrások fenntartható kiaknázásán alapulnak, és ez komoly következményekkel járt bizonyos tonhalfajtákra, illetve a part menti közösségekre nézve.

A Cook-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében halászó országok hajóinak fogásai 2011-ben a következőképpen alakultak: Az Egyesült Államok kerítőhálós hajói (az egyetlen kerítőhálós flotta a Cook-szigeteken) halászati fogásainak mennyisége 1516 tonnát tett ki, 2012-ben (jelenleg nem áll rendelkezésre adat) azonban vélhetőleg 12 000 tonnával tovább emelkedett, a csíkoshasú tonhalállomány biomasszájának az El Niño jelenség hatására történt vándorlása, illetve az Amerikai Szamoában újból megnyitott konzervüzem következtében, ami új gazdasági lehetőségeket teremtett a régióban. A horogsoros hajók fogásmennyisége 2011-ben 6696 tonnára emelkedett. A horogsoros halászati engedélyek (31) többségét Kína (16) vagy Vanuatu (9) hajói birtokolják. A horogsoros halászati engedélyek éves díja 2012-ben nem haladta meg az 5000 eurót a két helyi nemzeti hajó esetében; a 40 méternél nem hosszabb nem nemzeti halászhajók esetében 25 718, illetve a 40 méternél hosszabb nem nemzeti hajók esetében pedig 48 222 eurót tett ki. Az USA 39 kerítőhálós hajóra vonatkozó halászati engedéllyel rendelkezik a régióban, melyekből 2012-ben csupán 16-ot használtak a Cook-szigetek körüli vizekben, ami napi 7875 USA-dollár (6406 euró) teljes pénzügyi hozzájárulást jelentett (hozzáférési költség és fejlesztési támogatás).

Jelenleg európai uniós hajók nem folytatnak halászatot a Cook-szigetek körüli vizekben. A régióban lévő európai flotta kerítőhálós hajókból áll. Mivel az EU mindig is a Cook-szigetektől délre található mérsékeltebb vizekben folytatott horogsoros halászatot; valamint figyelembe véve a Cook-szigetek cápavédelmi rendeletét, az előzetes értékelés szerint az EU semmilyen érdeklődést nem mutat az iránt, hogy az uniós horogsoros hajók a Cook-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében halásszanak.

Egy, az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás létrehozása elméletileg a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekre alapozott halászati lehetőségeket biztosítana a Cook-szigetek térségében lévő uniós hajóknak, a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) állománymegőrzési és -kezelési intézkedéseinek tiszteletben tartása mellett és a rendelkezésre álló többlet erejéig. E tekintetben a megállapodást alátámasztja a 2013 júniusában külső szakértők által készített említett előzetes értékelés, amely arra az eredményre jutott, hogy a halászhajók és a cook-szigeteki hatóságok közötti közvetlen tárgyalások fényében egy jegyzőkönyv kidolgozása biztosítaná a legjobb hosszú távú megoldást a halászati erőforrások fenntarthatósága, a munkavállalói jogok tiszteletben tartása és a halászat mindkét fél szempontjából előnyös fejlesztése tekintetében.

A jegyzőkönyv négy kerítőhálós tonhalhalászhajó számára biztosít halászati lehetőségeket. A Csendes-óceán nyugati és középső térségében (Kiribati, Salamon-szigetek) kötött megállapodások előírásaival szemben e jegyzőkönyv megkötése lehetővé tenné az uniós országok flottáinak fenntartását és olyan halászati hálózati lehetőségek kialakítását, melyek idővel pozitív hatást fejthetnének ki.

A megállapodás által előírt pénzügyi hozzájárulás összege 735 000 euró az első és a második évben, illetve 700 000 euró a harmadik és a negyedik évben. A számítás alapja a következő:

a) 7000 tonnás referenciamennyiség, amely esetében a hozzáféréshez kapcsolódó összeget az első és második évre 385 00 euróban, a harmadik és a negyedik évre 350 000 euróban határozták meg;

b) a Cook-szigetek halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén 350 000 euró az első, a második, a harmadik és a negyedik évben. Ez megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek, nem utolsósorban a Cook-szigetek tudományos kutatással, kisüzemi halászattal, továbbá a halászat nyomon követésével, ellenőrzésével és felügyeletével, valamint a jogellenes halászat elleni küzdelemmel kapcsolatos igényeinek.

Ezzel kapcsolatban az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy a Cook-szigetek halászati politikájának fejlesztését célzó összegek, melyek az áthelyezett összegek 47,6–50%-át teszik ki, százalékos arányban jelentős hozzájárulást jelentenek. Az ágazati fejlesztés támogatása révén lehet a leginkább elősegíteni egy partnerország fenntarthatóságát, hiszen ezáltal ösztönözhető az ország autonóm működése, erősíthető meg fejlesztési stratégiája és biztosítható szuverenitása, szemben a „fizet, hogy jól járjon” neokolonialista hozzáállással, mely gyakran meghatározza a harmadik országokkal kötött megállapodásokat, és amely az erőforrások és közösségek végső kizsákmányolásához vezet.

A jegyzőkönyv végrehajtásának értékelése során a Bizottságnak mindvégig szem előtt kell tartania, hogy a Cook-szigetek határozott politikai stratégiával rendelkezik, melynek keretében a következő célokat tűzték ki: a Cook-szigetek halászati erőforrásai és az ország vizeiben végzett halászati tevékenység nyomon követésére, ellenőrzésére és felülvizsgálatára szolgáló kapacitások fejlesztése, különös tekintettel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre; a helyi tengeri ökoszisztémák állapotára és a Cook-szigetek vizeiben fejlődő halászati erőforrásokra vonatkozó, rendelkezésre álló tudományos ismeretek fejlesztése; a helyi kisüzemi halászat és az abból élő közösségek fejlesztése, ami hozzájárul a helyi gazdaság támogatásának növekedéséhez, a fedélzeti biztonság és a halászok bevételeinek növekedéséhez, valamint elősegíti a nemzeti piacot ellátó vagy kiviteli célú helyi halászati feldolgozó és kereskedelmi infrastruktúrák fejlesztését.

Az előadó javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a jelen jegyzőkönyv megkötését, tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyv komoly jelentőséggel bír mind a Cook-szigetekre, mind pedig az ország vizein működő uniós flottákra nézve.

Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy szükség lenne a megállapodás, illetve a megállapodás jövőbeli lehetőségeinek részletesebb értékelésére és mérlegelésére. Figyelembe véve az Európai Parlament e területen betöltött szerepét és hatáskörét, az előadó helyénvalónak és szükségesnek tartaná egy, a megállapodásról szóló nem jogalkotási állásfoglalás elfogadását, mely olyan véleményeket és javaslatokat tartalmazna, amelyeket reményeink szerint figyelembe vesz majd az Európai Bizottság a jegyzőkönyv hatálya alá eső időszakban, illetve a jövőbeni tárgyalások során.

Az előadó kiemel néhány különös figyelmet igénylő szempontot.

  - A megállapodás megkötésekor mindig mindkét fél érdekét figyelembe kell venni, így a Cook-szigetek térségében lévő uniós hajók számára biztosított halászati lehetőségeknek ugyanolyan jelentőséggel kell bírniuk, mint az EU és a Cook-szigetek közötti együttműködés elősegítésének, melynek célja egy fenntartható halászati politika kialakítása és a cook-szigeteki halászati térség halászati erőforrásainak, illetve az ahhoz kapcsolódó iparágak és tevékenységek felelős kiaknázása, figyelembe véve az ország stratégiai fejlesztési politikáját, növelve a természeti erőforrások felhasználása következtében az országban maradó hozzáadott értéket;

- elő kell segíteni a halászati megállapodások keretében az ágazatnak nyújtott támogatások, illetve a régió fejlesztését és az ott megvalósuló együttműködést célzó támogatások közötti szinergiákat, lehetővé téve a régió szuverén fejlődését;

- szükségesnek tartja a fogásra és általában a halászati erőforrások védettségi helyzetére vonatkozó adatok mennyiségének növelését és megbízhatóságának javítását, továbbá egy tudományos vegyes bizottság létrehozásának ösztönzését, melyben az ágazatot képviselő szervezetek is részt vehetnének;

- úgy véli, hogy a politikák alakításának és értékelésének folyamatába a lehető leginkább be kell vonni az érdekelt feleket, beleértve a part menti közösségeket is;

- a halárak esetleges emelkedése és ennek következtében a régióban megemelkedett hozzáférési költségek miatt lehetséges, hogy az EU nem fog tudni a korábban alkalmazott díjakhoz hasonló díjakat kialkudni az uniós hajók hozzáférésére vonatkozóan.

Végül az előadó hangsúlyozza, hogy a Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell a jegyzőkönyvhöz vagy annak megújításához kapcsolódó eljárás valamennyi szakaszáról. Javasoljuk, hogy évente készüljön jelentés a Parlament és a Tanács számára a jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves ágazati program eredményeiről.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (1.9.2016)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0146 – C8 – 2016/0077(NLE))

A vélemény előadója: Maurice Ponga

RÖVID INDOKOLÁS

A Cook-szigetek egy 9 szigetből álló szigetcsoport a Csendes-óceán déli részén, és mintegy 18 000 fős lakossággal rendelkezik. 2014-ben a Cook-szigetek a mintegy 12 000 EUR/fő GDP-je alapján „közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó ország” minősítést kapott. Mindazonáltal a szigetcsoport gazdasága sebezhető a külső sokkhatásokkal szemben és törékeny többek között a külső piacoktól való távolság, a csekély népesség, a korlátozott természeti erőforrások és a gyenge infrastruktúra miatt. A GDP 60%-át az idegenforgalmi ágazat adja, míg a halászat csak 2%-ot tesz ki.

A megtárgyalt és 2015. október 21-én parafált halászati megállapodás jelenti az első állomást a Cook-szigetek és az EU közötti kapcsolatok terén. A megállapodás a tengeri erőforrások felelős kiaknázásán alapuló fenntartható halászati politikák előmozdítására irányul.

A megállapodás 8 éves időtartamra, az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv pedig 4 éves, megújítható időtartamra szól. A jegyzőkönyv négy európai kerítőhálós tonhalhalászhajó számára biztosít hozzáférést. A nagy távolságra vándorló fajok tekintetében megállapított referenciamennyiség 7000 tonna/év.

Az EU éves pénzügyi hozzájárulása a következőképpen alakul: 735 000 EUR az első két évre, és 700 000 EUR a következő két évre. Évente 350 000 EUR összegű költségvetési keret kerül elkülönítésre a Cook-szigetek halászati ágazatára vonatkozó szakpolitika fejlesztésére. Az EU éves hozzájárulásához hozzáadódik az európai hajótulajdonosok által a hozzáférési jogokért fizetett összeg.

Az előadó hangsúlyozni kívánja a megállapodás fontosságát a Cook-szigetek számára az előirányzott összegek tekintetében, ugyanis az éves ágazati keret meghaladja a 11. Európai Fejlesztési Alap (EFA) által nyújtott költségvetési keretet – 200 000 EUR 7 évre. Továbbá a megállapodás lehetővé teszi az EU számára a fenntartható és felelős halászat elősegítését a csendes-óceáni térségben.

Az előadó úgy véli, a megállapodás és a hozzá csatolt jegyzőkönyv megfelel az új közös halászati politika által támasztott minden kritériumnak, nevezetesen az erőforrások megőrzése, a fenntartható és felelős halászat, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem, az emberi jogok, a jogállamiság és a demokratikus elvek tiszteletben tartása, valamint az átláthatóság terén. Az említett okoknál fogva az előadó javasolja a jelen megállapodás és jegyzőkönyvének jóváhagyását.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyását.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EU és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás

Hivatkozások

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Maurice Ponga

3.5.2016

Vizsgálat a bizottságban

11.7.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

31.8.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brian Hayes

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Liliana Rodrigues


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (11.10.2016)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0146 – C8-0000/2016 – 2016/0077(NLE))

A vélemény előadója: Indrek Tarand

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság a vonatkozó tárgyalási irányelvek alapján tárgyalásokat folytatott a Cook-szigetek kormányával az Európai Unió és a Cook-szigetek közötti új fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és végrehajtási jegyzőkönyvének megkötéséről.

E tárgyalások nyomán a felek 2015. október 21-én egy új megállapodást és jegyzőkönyvet parafáltak. Az új megállapodás és jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazásuk kezdőnapjától, vagyis az aláírásuk napjától számított nyolc-, illetve négyéves időszakra szól.

Az új megállapodás naprakész – azaz a megreformált közös halászati politikának és külső dimenziójának prioritásait figyelembe vevő – keretet fog biztosítani azzal a céllal, hogy stratégiai partnerség alakuljon ki az Európai Unió és a Cook-szigetek között.

Az új jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények alapján és a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseit figyelembe véve – halászati lehetőségeket biztosítson a Cook-szigeteki halászati övezetben, adott esetben a rendelkezésre álló többlet korlátain belül.

Egyúttal az Európai Unió és a Cook-szigetek közötti együttműködésnek is új lendületet kíván adni annak érdekében, hogy a Cook-szigeteki halászati övezetben lehetővé váljon a fenntartható halászati politika fejlesztése és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázása, ami mindkét fél érdekét szolgálja.

A teljes pénzügyi hozzájárulás a jegyzőkönyv által lefedett időszakra 2 870 000 eurót tesz ki. Ez a teljes pénzügyi hozzájárulás két különböző elemből áll:

•  7 000 tonnás éves referenciamennyiségnek megfelelő évi 385 000 euró az első és második évben, majd 350 000 euró a harmadik és negyedik évben a Cook-szigetek halászati területeihez való hozzáférésért, és

•  egy 350 000 eurót kitevő külön összeg a Cook-szigeteki halászati ágazati politika támogatására és végrehajtására.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyását.

A Költségvetési Bizottság javasolja a Halászati Bizottságnak, hogy fogadjon el egy olyan kapcsolódó, nem jogalkotási állásfoglalást, amely tartalmazza az alábbi bekezdést:

•  felhívja a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv lejárta vagy az annak felváltására irányuló tárgyalások megkezdése előtt nyújtsa be a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv költség-haszonelemzést is tartalmazó utólagos értékelését.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EU és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás

Hivatkozások

COM(2016)01462016/0077(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Indrek Tarand

26.5.2016

Vizsgálat a bizottságban

31.8.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Afzal Khan, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniela Aiuto, Edouard Ferrand


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az EU és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás

Hivatkozások

07592/2016 – C8-0431/2016 – COM(2016)01462016/0077(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

20.10.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

27.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

27.10.2016

BUDG

27.10.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

João Ferreira

27.4.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

15.6.2016

11.10.2016

5.12.2016

 

Az elfogadás dátuma

26.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ian Duncan, Verónica Lope Fontagné

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

João Pimenta Lopes

Benyújtás dátuma

30.1.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat