Postupak : 2016/2054(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0012/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0012/2017

Rasprave :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Glasovanja :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0064

IZVJEŠĆE     
PDF 533kWORD 60k
30.1.2017
PE 592.341v02-00 A8-0012/2017

o zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore

(2016/2054(INI))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestiteljica: Emma McClarkin

AMANDMANI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore

(2016/2054(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, posebno njegove članke 191. i 207.,

–   uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 21. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije naslovljenu „Trgovina za sve: prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497),

–  uzimajući u obzir tekst poglavlja o trgovini i održivom razvoju u Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) koji je predložio EU, a posebno njegove članke od 10. do 16.,

–  uzimajući u obzir zaključni dokument sa sastanka na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju iz 2015. pod nazivom „Promijeniti svijet: program održivog razvoja do 2030.”, a posebno njegove stavke 9. i 33. te njegov cilj 15.,

–  uzimajući u obzir Opći sporazum o carinama i trgovini (GATT), a posebno njegov članak XX. stavke (a) i (g),

–  uzimajući u obzir Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom (COM(2016)0087) (dalje u tekstu „akcijski plan”),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. lipnja 2016. o Akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima(1) i Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća 2008/99/EZ od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava(2),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Opće skupštine UN-a 69/314 o suzbijanju nezakonitog trgovanja divljom faunom i florom te Rezoluciju Skupštine za okoliš UN-a 1/3 o nezakonitoj trgovini divljom faunom i florom,

–  uzimajući u obzir ishod 17. konferencije potpisnica Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES CoP17) u Johannesburgu,

–  uzimajući u obzir ishod Konferencije o nezakonitoj trgovini divljom faunom i florom održane u veljači 2014. u Londonu te preispitivanja ostvarenog napretka u Kasaneu u ožujku 2015.,

–  uzimajući u obzir ishod Svjetskog kongresa Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) održanog 2016. na Havajima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta,

–  uzimajući u obzir Globalni program za divlju faunu i floru Fonda za globalni okoliš Svjetske banke,

–  uzimajući u obzir Izvješće o kaznenim djelima u području divlje faune i flore u svijetu iz 2016. koje je sastavio Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC),

–  uzimajući u obzir izjavu iz lipnja 2014. Vijeća za carinsku suradnju Svjetske carinske organizacije o nezakonitoj trgovini divljom faunom i florom,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je u Buckinghamskoj palači u Londonu dala radna skupina United for Wildlife Transport (dalje u tekstu „Buckinghamska izjava”),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0012/2017),

A.  budući da je na globalnoj razini došlo do nezabilježenog porasta nezakonite trgovine divljom faunom i florom koja za sobom povlači izbijanje biološke krize izazvane kontinuiranim nezakonitim i neodrživim iskorištavanjem i komercijalizacijom svjetske faune i flore;

B.  budući da je nekontrolirano i prekomjerno korištenje divljih vrsta životinja i biljaka druga po redu prijetnja za njihov opstanak u prirodi, odmah poslije uništavanja staništa;

C.  budući da se procjenjuje da je nezakonita trgovina divljom faunom i florom četvrta po profitabilnosti kriminalna aktivnost sa procijenjenim obrtom od čak 20 milijardi EUR;

D.  budući da najnoviji pokazatelji upućuju na sve veću umiješanost velikih mreža organiziranog kriminala koje se koriste sve složenijim metodama;

E.  budući da se nezakonitom trgovinom divljom faunom i florom doprinosi potpirivanju sukoba i da postoje sumnje da se terorističke mreže financiraju, među ostalim, nezakonitom trgovinom divljom faunom i florom i da pritom ostvaruju znatnu dobit;

F.  budući da povezani problemi korupcije i slabih upravljačkih struktura dodatno pogoršavaju postojeće slabe točke okvira za trgovinu divljom faunom i florom;

G.  budući da je Europska unija trenutačno ciljno tržište za te vrste, čvorište za tranzit prema drugim regijama, ali i područje iz kojeg potječu određene vrste namijenjene za nezakonitu trgovinu;

H.  budući da je za rješavanje korijenskih uzroka nezakonite trgovine divljom faunom i florom ključno osigurati da ruralne zajednice iz zemalja podrijetla budu uključene u očuvanje divlje faune i flore i da imaju koristi od tih napora;

I.  budući da je kiberkriminal povezan s divljom faunom i florom ozbiljna prijetnja ugroženim divljim biljnim i životinjskim vrstama, uključujući slonove, nosoroge, ljuskavce, gmazove, vodozemce, ptice i žirafe;

J.  budući da trgovinska politika, kada je povezana s razvojnom suradnjom, može biti snažan pokretač gospodarskog rasta u zemljama u razvoju;

K.  budući da porast nezakonite trgovine brojnim biljnim i životinjskim vrstama ima za posljedicu gubitak biološke raznolikosti i uništenje ekosustava te da sve više životinja i biljaka postaje ugroženo ili čak izumire;

L.  budući da održiva trgovina divljom faunom i florom može biti od ključne važnosti za neke marginalizirane zajednice koje se radi očuvanja lokalnih resursa i doprinosa smanjenju siromaštva oslanjaju na pravne okvire;

Trendovi, načela i opće napomene

1.  s velikom zabrinutošću primjećuje nedavni porast nezakonite trgovine divljom faunom i florom i povezanih kriminalnih djelatnosti koji bi, ako se ne zaustavi i zatim smanji, mogao imati ozbiljne i trajne posljedice za očuvanje biološke raznolikosti i održivost okoliša;

2.  napominje da EU, u svojstvu potpisnika brojnih svjetskih konvencija za zaštitu okoliša, ima pravnu obvezu zajamčiti da svojim politikama i međunarodnim sporazumima doprinosi tom cilju;

3.  smatra da pojačani gospodarski razvoj koji proizlazi iz integracije u globalna tržišta i korištenje prirodnih resursa s ciljem održivog gospodarskog razvoja nisu međusobno isključivi, nego ih treba promatrati kao uzajamno osnažujuće;

4.  stoga snažno podržava pristup pitanjima divlje faune i flore kojim se ispunjavaju ciljevi EU-a i njegovih trgovinskih partnera u pogledu zaštite okoliša, ali i omogućuje uspostava održivih i zakonitih trgovinskih okvira kojima se jača pozitivan utjecaj trgovinske politike na održivi razvoj;

5.  sa zabrinutošću ističe da je EU, uz SAD, i dalje važno ciljno tržište i tranzitni pravac za nezakonite proizvode od divlje faune i flore;

6.  pozdravlja Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom koji će imati ključnu ulogu u borbi protiv alarmantnog porasta vrlo unosne nezakonite trgovine divljom faunom i florom uslijed koje dolazi do destabilizacije gospodarstava i zajednica kojima su divlja fauna i flora izvor sredstava za život te se ugrožava mir i sigurnost nestabilnih regija trgovinskih partnera EU-a jačanjem nezakonitih trgovinskih pravaca;

7.  smatra da se nezakonita trgovina u konačnici može ograničiti i iskorijeniti samo integriranim pristupom kaznenim djelima u području divlje faune i flore te da EU mora biti predvodnik ne samo u rješavanju pitanja koja se tiču ponude, među kojima i pitanja lokalnog razvoja u trećim zemljama, nego i onih povezanih s potražnjom za nezakonitim proizvodima na domaćim tržištima, uključujući internetske platforme;

Međunarodne institucije i vlade

8.  podsjeća da je, u skladu s pravilima WTO-a, zemljama dopušteno uvesti iznimke od općih pravila Općeg sporazuma o carinama i trgovini u članku XX. stavku (g) radi reguliranja neobnovljivih prirodnih resursa i u članku XX. stavku (a) radi zaštite javnog morala; naglašava da žalbeno tijelo WTO-a ekstenzivno tumači „neobnovljive prirodne resurse” na način da se uvrštavaju i živuće vrste kojima prijeti izumiranje i da je u sudskoj praksi WTO-a posebno istaknuto da uvrštenje živućih vrsta u priloge Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) predstavlja konkretnu potvrdu njihove neobnovljivosti; također naglašava da žalbeno tijelo WTO-a ekstenzivno tumači „javni moral” na način da se podrazumijeva i sprječavanje okrutnosti prema životinjama;

9.  pozdravlja napore koje je EU uložio u okviru WTO-a da se smanje štetne subvencije za ribarstvo kojima se može ugroziti održivo upravljanje ribarstvom i očuvanje vrsta kao što su kornjače, morski psi, morske ptice i morski sisavci;

10.  ponovno iskazuje svoju snažnu predanost ciljevima UN-a za održivi razvoj i postizanju cilja br. 15. u kojem je preuzeta obveza da se stane na kraj krivolovu i nezakonitoj trgovini zaštićenim vrstama faune i flore te da se protiv krijumčarenih proizvoda bori i na strani ponude i na strani potražnje;

11.  pozdravlja tekuće aktivnosti Međunarodnog konzorcija za borbu protiv kriminala povezanog s divljom faunom i florom (ICCWC), inicijative kojom su povezani CITES, Interpol, Ured UN-a za droge i kriminal (UNODC), Svjetska banka i Svjetska carinska organizacija;

Carinske kontrole i trgovina preko interneta

12.  pozdravlja projekt INAMA Svjetske carinske organizacije koji za cilj ima poboljšati mogućnosti carinskih tijela za pojačanje kapaciteta za borbu protiv kriminala povezanog s divljom faunom i florom; poziva na veće sudjelovanje carinskih tijela u operacijama suzbijanja nezakonite trgovine divljom faunom i florom i na pojačane aktivnosti podizanja razine osviještenosti u cilju kvalitetnijeg osposobljavanja i funkcioniranja carinskih tijela;

13.  smatra da je internetski kriminal povezan s divljom faunom i florom ozbiljna prijetnja ugroženim životinjama, uključujući slonove, nosoroge, vodozemce, gmazove i ptice, te da bi se vlade, poduzeća i nevladine organizacije trebale zajedno boriti protiv toga;

14.  smatra da bi carinsku dimenziju akcijskog plana Europske unije trebalo dodatno ojačati, kako u pogledu suradnje s partnerskim zemljama tako i u pogledu njegove bolje i učinkovitije provedbe unutar Unije; stoga sa zadovoljstvom iščekuje da Komisija 2016. provede preispitivanje primjene i provedbe trenutačnog pravnog okvira EU-a i traži da se u to preispitivanje uključi ocjena carinskih postupaka;

15.  poziva Komisiju da istraži do koje mjere carinski službenici odgovorni za kontrolu u različitim državama članicama EU-a ujednačeno primjenjuju zakonodavstvo EU-a u području trgovine divljom faunom i florom;

16.  poziva Komisiju i države članice da rade na razmjeni informacija i izgradnji kapaciteta, što se odnosi i na specifično osposobljavanje za carinske službenike;

Uloga privatnog sektora i nevladinih organizacija

17.  ističe da je važno uključiti privatni sektor u borbu protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom, kao i angažirati internetska tržišta i društvene mreže;

18.  pozdravlja ostvariva rješenja kojima će se, kada budu integrirana u postojeće sustave upravljanja opskrbnim lancima i trgovinom, privatnom sektoru omogućiti da postane istinski partner vladama i međunarodnim tijelima u osiguravanju odgovornog upravljanja globalnim opskrbnim lancima; naglašava, međutim, da bi zajedničkom trgovinskom politikom trebalo promicati standarde društveno odgovornog poslovanja i privatnom sektoru pružiti smjernice i potporu u pogledu društveno odgovornih praksi; smatra da su standardi društveno odgovornog poslovanja osobito važni unutar prometnih mreža;

19.  pozdravlja nove suradničke pristupe nulte tolerancije između stručnjaka u području trgovine divljom faunom i florom i logističkih poduzeća; smatra da bi Komisija trebala razmisliti o najboljem načinu korištenja relevantnim pravnim okvirima za bolje rješavanje rizika povezanih s e-trgovinom te komercijalnim oglašavanjem na internetu i izvan njega;

20.  pozdravlja pozitivnu ulogu nevladinih organizacija i civilnog društva ne samo u borbi protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom i podizanju razine osviještenosti o njoj te smanjenju potražnje, kako na području EU-a, tako i na području trećih zemalja iz kojih ta divlja fauna i flora potječe, nego i unutar lokalnih savjetničkih skupina čija je uloga, prema sporazumima o slobodnoj trgovini EU-a, praćenje provedbe odredbi o trgovini i održivom razvoju;

21.  pozdravlja Izjavu koju je u Buckinghamskoj palači u ožujku 2016. dala radna skupina United for Wildlife Transport, čiji je cilj uključiti aktere iz privatnog sektora u rješavanje problema slabih točaka u području prijevoza i carinskih postupaka koje često iskorištavaju osobe koji se bave nezakonitom trgovinom, kao i poboljšati razmjenu informacija uzduž globalnih opskrbnih lanaca i trgovinskih pravaca;

22.  poziva Komisiju i države članice da surađuju s nevladinim organizacijama u smanjivanju nezakonite trgovine i potražnje za divljom faunom i florom te promjeni navika potrošača, među ostalim, kampanjama za podizanje razine osviještenosti o pitanjima povezanima s izazovima koje predstavlja borba protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom, osobito u zemljama u kojima je ta potražnja veća;

Pravni okvir EU-a i trgovinski sporazumi

23.  smatra da unutar postojećih nacionalnih okvira u ovom trenutku ključan izazov i prioritet za države članice EU-a predstavlja provedba postojećih pravila; međutim, uviđa da treba razmotriti dodatne zakonodavne odredbe, vodeći pritom računa o pravilima koja su na snazi u drugim državama, kako bi se zabranilo stavljanje na raspolaganje i stavljanje na tržište te prijevoz i nabava divlje flore i faune koja je prema pravnom okviru tih zemalja protuzakonito ulovljena ili ubrana ili kojom se protuzakonito trguje u trećim zemljama; smatra da bi također trebalo preispitati trenutačni pravni okvir kako bi se bolje odgovorilo na rizike povezane s e-trgovinom;

24.  podržava pristup kojim bi se u buduće trgovinske sporazume EU-a uključile odredbe usmjerene na suzbijanje nezakonite trgovine divljom florom i faunom;

25.  pozdravlja prijedlog Komisije da se, u skladu s preuzetim obvezama za jamčenje održivog razvoja, u Transatlantsko partnerstvo za trgovinu i ulaganja uvrsti i poglavlje o trgovini i održivom razvoju; napominje da je SAD u svojim trgovinskim sporazumima nastojao pregovorima postaviti standarde u području trgovine divljom faunom i florom, među ostalim, ograničavanjem subvencija za ribarstvo; ističe da bi u okviru svih budućih sporazuma EU-a o slobodnoj trgovini, pregovorima trebalo dogovoriti unošenje rigoroznih odredbi o zaštiti divlje faune i flore, što se odnosi i na unošenje odredbi i preuzimanje obveza u pogledu pravilne provedbe sklopljenih multilateralnih sporazuma o zaštiti okoliša u okviru poglavlja o trgovini i održivom razvoju;

26.  pozdravlja ambiciozniji pristup EU-a zaštiti divlje faune i flore u poglavlju o trgovini i održivom razvoju sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama, koji ne uključuje samo obveze u pogledu pravilne provedbe i poštovanja multilateralnih sporazuma o zaštiti okoliša kao što su CITES, Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD) i Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova (ICRW), nego i odredbe povezane s izgradnjom trgovinskih kapaciteta, razmjenom informacija i podizanjem razine osviještenosti i potiče EU i države članice da zajamče odgovarajuću provedbu tih obveza i odredbi; smatra da bi, kako bi se zajamčilo njihovo djelotvorno i trajno poštovanje, te odredbe trebale biti provedive, među ostalim i nalaženjem odgovarajuće uloge za nevladine organizacije i organizacije civilnog društva;

27.  podržava pristup iznesen u strategiji „Trgovina za sve”, odnosno unošenje protukorupcijskih odredbi u buduće trgovinske sporazume, s obzirom na to da je poznato koju ulogu korupcija ima u omogućavanju nezakonite trgovine divljom faunom i florom, kao i obvezu EU-a da uvede trgovinske politike kojima se promiče održivi razvoj i doprinosi postizanju globalnih ciljeva dogovorenih u sklopu programa održivog razvoja do 2030.;

Preporuke

28.  podržava pristup trgovinskoj politici EU-a u kojem se pitanju borbe protiv nezakonite trgovine divljom florom i faunom ne samo daje prioritet, nego se radi smanjenja i, u konačnici, iskorjenjivanja te prakse, odredbe u tom smislu uključuju u sve buduće sporazume, zajedno sa snažnim i učinkovitim dopunskim mjerama, ponajprije u području osposobljavanja, prevencije i primjene sankcija u području upravljanja šumama, zdravlja i carina;

29.  ističe da ništa u trgovinskoj politici EU-a ne bi smjelo sprječavati EU i njegove trgovinske partnere da donose odluke nužne za zaštitu divlje faune i flore te prirodnih resursa pod uvjetom da se tim mjerama nastoje ostvariti legitimni ciljevi javnih politika i da se njima ne provodi arbitrarna i neopravdana diskriminacija;

30.  smatra da ne postoji jedinstveno rješenje za globalan problem očuvanja divlje faune i flore i borbu protiv nezakonite trgovine; podsjeća u tom smislu da je potrebno omogućiti punu fleksibilnost i dijeliti informacije, podatke i najbolje prakse u cilju olakšavanja dijaloga radi jačanja suradnje, imajući na umu prekograničnu narav te vrste kaznenih djela;

31.  preporučuje državama članicama EU-a da razmotre politička rješenja kojima bi se zatvorile sve preostale rupe u zakonima kojima se omogućuje „pranje” nezakonito stečene divlje faune i flore te proizvoda dobivenih od nje; nadalje, u tom pogledu preporučuje da se provodi strog nadzor, kao i da se učinkovito iskoriste postojeći resursi i strukture kako bi se ostvario taj cilj;

32.  poziva EU i njegove države članice da na europskoj razini razmotre zabranu trgovine, izvoza ili ponovnog izvoza slonovače, uključujući i slonovaču iz razdoblja prije Konvencije, u Europsku uniju i izvan nje, poštujući pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO);

33.  zahtijeva da se za politike i mjere namijenjene ispunjavanju ciljeva EU-a u pogledu borbe protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom zajamče odgovarajuća sredstva, što podrazumijeva i sredstva za treće zemlje i izgradnju kapaciteta u njima, s posebnim naglaskom na carinskim postupcima i tijelima, transparentnosti i dobrom upravljanju;

34.  traži da Komisija i države članice nastave surađivati sa svim predmetnim akterima kako bi osigurale integrirani pristup koji nije usmjeren samo na porijeklo nezakonite faune i flore i proizvoda dobivenih od nje, nego djeluje i u pogledu smanjenja potražnje i podizanja razine osviještenosti na tržištima potražnje;

35.  traži da države članice i Komisija poduzmu više kako bi zajamčile da se na nezakonite kriminalne mreže i udruge koje se bave nezakonitom trgovinom divljom faunom i florom usmjere napori u cilju njihova razbijanja, uništenja i kaznenog progona te da države članice zajamče da kazne i presude za kriminal povezan s divljom faunom i florom budu razmjerne i odvraćajuće te da, kada je to prikladno, budu u skladu s obvezama iz Konvencije UN-a protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta;

36.  poziva EU da, u granicama okvira koji je postavio WTO, istraži načine na koje bi se svjetski sustavi trgovine i zaštite okoliša mogli bolje uzajamno potpomagati, prije svega u kontekstu tekućih napora u pogledu veće dosljednosti između WTO-a i multilateralnih sporazuma o okolišu, te u svjetlu Sporazuma o olakšavanju trgovine;

37.  smatra da bi trebalo istražiti dodatne prilike za suradnju između WTO-a i CITES-a, posebno u vidu pružanja tehničke pomoći službenicima iz zemalja u razvoju i jačanja njihova kapaciteta u području trgovine i okoliša; traži da Komisija nastavi razmatrati to pitanje u okviru rasprava nakon konferencije u Nairobiju i budućih elemenata o kojima će biti riječi na sljedećoj Ministarskoj konferenciji u Buenos Airesu 2017.;

°

°  °

38.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te  državama članicama, CITES-u, Uredu Ujedinjenih naroda za droge i kriminal, Svjetskoj carinskoj organizaciji, WTO-u i Interpolu.

(1)

SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(2)

SL L 328, 6.12.2008., str. 28.


OBRAZLOŽENJE

Na globalnoj razini prisutan je nezabilježeni porast nezakonite trgovine divljom faunom i florom i proizvodima dobivenima od nje koji prijeti poništiti desetljećima ulagane napore za očuvanje okoliša. Nezakonita trgovina divljom faunom i florom te proizvodima dobivenima od nje postala je jedna od najisplativijih kriminalnih aktivnosti na svijetu čija se ukupna vrijednost procjenjuje na iznos između osam i dvadeset milijardi EUR godišnje. Nezakonita trgovina razarajuće utječe ne samo na biološku raznolikost nego i na razvoj i na vladavinu prava s obzirom na to da je tijesno povezana s korupcijom, čime se doprinosi destabiliziranju sigurnosne situacije u nekim rizičnim zemljama.

Europska komisija usvojila je 26. veljače 2016. na prijedlog Europskog parlamenta komunikaciju pod nazivom „Akcijski plan EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom” (COM(2016)0087). Cilj tog akcijskog plana jest predložiti sveobuhvatan program za udruživanje napora u borbi protiv kriminala povezanog s divljom faunom i florom unutar EU-a i za jačanje uloge EU-a u globalnoj borbi protiv tih nezakonitih aktivnosti. Akcijski plan pruža niz prijedloga zamišljenih kao dio odgovora EU-a na Program održivog razvoja UN-a do 2030., a pogotovo na cilj 15. o održivom razvoju kojim se poziva na hitno djelovanje kako bi se stalo na kraj krivolovu i nezakonitoj trgovini zaštićenim vrstama te riješio problem i potražnje za nezakonitim proizvodima dobivenima od divlje faune i flore i njihove ponude.

Nadalje, u novoj sveobuhvatnoj trgovinskoj strategiji Komisije naslovljenoj „Trgovina za sve – Prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497) stavljen je snažan naglasak na potrebu za dosljednosti i komplementarnosti između zajedničke trgovinske politike i vanjskih i razvojnih politika šireg opsega, a posebno između trgovine i ciljeva održivog razvoja poput očuvanja divlje faune i flore. Komisija je Europskom parlamentu uputila zahtjev da razmotri najbolje načine za postizanje dosljednosti između zajedničke trgovinske politike, koja se temelji na članku 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, i politike u području okoliša.

Odbor za međunarodnu politiku odlučio je na zahtjev odgovoriti pripremom nezakonodavnog izvješća koje za cilj ima iscrpno ispitati okvire trgovinske i vanjske carinske politike na kojima se temelje i kojima se provode već preuzete međunarodne obveze u ovom području. Ovim se izvješćem pruža kratak pregled izazova s kojima se EU i zemlje diljem svijeta suočavaju ako žele uspjeti smanjiti i, u konačnici, iskorijeniti nezabilježen porast nezakonite trgovine divljom faunom i florom.

Potrebno je suočiti se s novim problemima povezanima s povećanom potražnjom, širenjem e-trgovine, kontejnerskim prijevozom, privatnim kurirskim službama i uključenosti mreža organiziranog kriminala, ali i omogućiti nastavak zakonite i održive trgovine koja često predstavlja ključni izvor prihoda za lokalne zajednice i pruža doprinos održivom gospodarskom rastu. Novi izazovi zahtijevaju odlučan, integriran pristup u kojem će politike EU-a u područjima trgovine, carina, kaznenog progona i razvoja i dalje imati svoju ulogu.

Uzimajući navedene izazove u obzir, izvjestiteljica predlaže pet ključnih djelovanja.

Prvo, kreatori politika u EU-u i državama članicama moraju zajamčiti da nezakonita trgovina divljom faunom i florom i dalje bude jedan od političkih prioriteta. U trenutačnim i budućim pregovorima o trgovinskim sporazumima moraju se istražiti sve moguće mjere povezane i sa zakonitom i s nezakonitom trgovinom divljom faunom i florom. Navedeno se posebno odnosi na TTIP, u kojem bi EU više standarde i izraženu ambicioznost koju je SAD unio u TPP trebao smatrati novim globalnim mjerilom. Nadalje, programi EU-a Aid for Trade (Pomoć za trgovinu) i OSP+ trebali bi se izričitije koristiti kao sredstvo za pružanje dodatne pomoći pri pripremi i jačanju upravljanja prirodnim resursima, ali i za pomaganje marginaliziranim zajednicama da iskoriste priliku koju pruža zakonita i održiva trgovina.

Drugo, EU se mora usredotočiti na snažniju provedbu ne samo vlastitih pravnih okvira nego i bilateralno, plurilateralno i multilateralno dogovorenih odredbi s trećim zemljama. Pritom je potrebno usredotočiti se na provedbu i primjenu postojećih preuzetih obveza u Europi, a ne na razvijanje novih okvira ili izmjenu postojećih pravila. EU mora predvoditi vlastitim primjerom, a države članice moraju se više potruditi kako bi zajamčile da kazne za kriminal povezan s divljom florom i faunom odgovaraju težini počinjenog djela, ali i da su dovoljno odvraćajuće. Nadalje, EU bi trebao razmotriti i koju bi ulogu mogao imati u pogledu smanjenja potražnje u zemljama u kojima postoji razvijeno tržište nezakonito stečenom divljom faunom i florom i proizvodima dobivenima od nje.

Treće, ako želimo da međunarodne institucije i organizacije te globalne mreže bolje međusobno surađuju u cilju postizanja željenih rezultata, ključno je da se poveća dijeljenje informacija o najnovijim trendovima i razvoju situacije u pogledu kriminala povezanog s divljom faunom i florom. Napore treba usmjeriti i na omogućavanje prikupljanja podataka i uspostavu platformi za njihovo dijeljenje, poput EU-Twixa, te na pružanje potpore tijelima poput Svjetske carinske organizacije i Ureda UN-a za droge i kriminal i jačanje njihove uloge. To je posebno važno za carinska tijela, koja djeluju na prvoj liniji borbe protiv nezakonite trgovine divljom faunom i florom i kojima su ažurirane i relevantne informacije nužne za utvrđivanje sumnjivih pošiljki i presijecanje krijumčarskih pravaca.

Četvrto, EU mora pojačati svoje napore za rješavanje problema korupcije, jednog od glavnih faktora koji omogućavaju tu nezakonitu trgovinu. Izvjestiteljica u tom smislu pozdravlja činjenicu da je Komisija u strategiji pod nazivom „Trgovina za sve” preuzela obvezu da u sve buduće sporazume o slobodnoj trgovini uključi antikorupcijske odredbe. Iako točna priroda tih odredbi ovisi o dogovoru među institucijama EU-a i pregovorima s trećim zemljama, izvjestiteljica smatra da je u nedavno zaključenom TPP-u postavljen zlatni standard koji bi europski kreatori politika trebali blagonaklono razmotriti.

Na kraju, EU mora zajamčiti dodjelu odgovarajućih sredstava za mjere izgradnje kapaciteta. EU treba razmotriti i pružanje pomoći za osposobljavanje u zemljama proizvođačima, ne samo carinskim tijelima i tijelima kaznenog progona, nego i udrugama proizvođača, zadrugama i socijalnim poduzećima koja lokalnim zajednicama omogućavaju da iskoriste priliku koju pruža zakonita i održiva trgovina. U svjetlu ispunjavanja ovoga cilja treba razmotriti i ulogu nevladinih organizacija i privatnog sektora, uzimajući u obzir ključnu ulogu koju će imati u pružanju pomoći vlastima za ostvarenje njihovih ciljeva zaštite divlje faune i flore.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

24.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Lola Sánchez Caldentey, Ramon Tremosa i Balcells

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti