Διαδικασία : 2015/0276(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0029/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0029/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2018 - 12.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

7.2.2017
A8-0029/2017
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
(COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD))
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Simona Bonafè
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1218kWORD 145k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου