Διαδικασία : 2016/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0032/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2017

Συζήτηση :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0093

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 820kWORD 100k
8.2.2017
PE 589.323v02-00 A8-0032/2017

σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική

(2016/2228(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητές: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen

(Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών – άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική

(2016/2228(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που συνήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 1982 και είναι σε ισχύ από τις 16 Νοεμβρίου 1994, τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aυτοχθόνων Πληθυσμών της 13ης Σεπτεμβρίου 2007(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε στο Παρίσι κατά την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της UNFCCC στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (συμφωνία του Παρισιού) καθώς και την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κύρωση της συμφωνίας στις 4 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Μιναμάτα, τη Σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ, τη Σύμβαση της Στοκχόλμης, τη Σύμβαση του Άαρχους και τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030)(2),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της 16ης Νοεμβρίου 1972,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ και τη Διακήρυξη για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Ilulissat που ανακοινώθηκε στις 28 Μαΐου 2008 από τα πέντε παράκτια κράτη του Αρκτικού Ωκεανού στη διάσκεψη για τον Αρκτικό Ωκεανό στο Ilulissat της Γροιλανδίας,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ινουίτ πέριξ του Βόρειου Πόλου σχετικά με τις αρχές ανάπτυξης των πόρων στην Ινουίτ Νουναάτ(3),

  έχοντας υπόψη την έγκριση της διακήρυξης 61/295 των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών από τη Γενική Συνέλευση στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με θέματα της Αρκτικής, και ιδίως αυτά της 20ής Ιουνίου 2016, της 12ης Μαΐου 2014, της 8ης Δεκεμβρίου 2009 και της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ιουνίου 2016, με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: μια ισχυρότερη Ευρώπη», καθώς και το έγγραφο «Έκθεση ΚΕΠΠΑ – Οι προτεραιότητές μας το 2016», όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου (ΥΕ) της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της 27ης Απριλίου 2016, με θέμα «Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική»(4), την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΥΕ, της 26ης Ιουνίου 2012(5), με θέμα «Ανάπτυξη μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική Περιοχή» και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2008, με θέμα «Η ΕΕ και η περιοχή της Αρκτικής»,

–  έχοντας υπόψη τις εθνικές στρατηγικές των αρκτικών κρατών, ιδίως αυτές του Βασιλείου της Δανίας (2011), της Σουηδίας (2011) και της Φινλανδίας (2013), καθώς και αυτές άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ,

  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2014/137/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2014, για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση για την ίδρυση του Αρκτικού Συμβουλίου (AC) και το τρέχον πρόγραμμά του για το διάστημα 2015 έως 2017 υπό την προεδρία των ΗΠΑ,

  έχοντας υπόψη την δήλωση για την 20ή επέτειο της ευρω-αρκτικής συνεργασίας στη Θάλασσα του Μπάρεντς, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Kirkenes, Νορβηγία, στις 3-4 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διάσκεψης των Βουλευτών της Αρκτικής Περιοχής (CPAR) και της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Μπάρεντς (BPC), και ιδίως τη δήλωση που εκδόθηκε στη 12η διάσκεψη της CPAR στην Ουλάν Ουντέ, Ρωσία, στις 14-16 Ιουνίου 2016,

  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της τρίτης υπουργικής συνόδου της ανανεωμένης Βόρειας Διάστασης, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 18 Φεβρουαρίου 2013,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εγκρίθηκε στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για τη Βόρεια Διάσταση στο Reykjavik, Ισλανδία, τον Μάιο 2015, στο Archangelsk, Ρωσία, τον Νοέμβριο 2013, στο Tromso, Νορβηγία, τον Φεβρουάριο 2011 και στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο 2009,

–  έχοντας υπόψη τον διεθνή κώδικα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα,

  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL),

  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τις διαρροές πετρελαίου, το ταμείο για τις διαρροές πετρελαίου και το επικουρικό ταμείο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 21ης Νοεμβρίου 2013 με θέμα «Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας» (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας)(6), της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 με θέμα «Η θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας»(7), της 22ας Νοεμβρίου 2012 με θέμα «Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές»(8), και της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 με θέμα «Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας»(9),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αρκτική, ιδίως τα ψηφίσματα της 12ης Μαρτίου 2014 με θέμα «Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική»(10), της 20ής Ιανουαρίου 2011 με θέμα «Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά»(11) και της 9ης Οκτωβρίου 2008 με θέμα «Αρκτική διακυβέρνηση»(12),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 2ας Φεβρουαρίου 2016 με θέμα «Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα»(13) και της 12ης Μαΐου 2016 με θέμα «Επακολούθηση και αναθεώρηση των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»(14),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας και στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (αντιπροσωπεία SINEAA),

  έχοντας υπόψη τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (COM2016(0705)) που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου 2016,

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1775 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, περί εμπορίου προϊόντων φώκιας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0032/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι παγκόσμιος παράγοντας· λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια ενασχόληση της ΕΕ με την Αρκτική, η οποία βασίζεται στην ιστορία, στη γεωγραφία, στην οικονομία και στην έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία κράτη μέλη της ΕΕ – η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία – είναι Αρκτικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική περικλείεται από διεθνή ύδατα, και ότι οι πολίτες και οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ευθύνη α βοηθήσουν στην προστασία της Αρκτικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ υπέρ της βόρειας περιφέρειας και της Αρκτικής είχε ήδη ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τη συμμετοχή της στην ίδρυση του Συμβουλίου των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS), του Ευρω-Αρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας του Μπάρεντς (BEAC) και μέσω της ιδιότητα της Επιτροπής ως πλήρους μέλους σε αυτούς τους φορείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στο πεδίο της Βόρειας Διάστασης (ND), που επηρεάζει τόσο τις εσωτερικές υποθέσεις της ΕΕ όσο και τις εξωτερικές της σχέσεις, έχει εξελιχθεί σε ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί πλέον των εταίρων της Βόρειας Διάστασης, και πολλοί άλλοι πολυμερείς οργανισμοί συμμετέχουν σε αυτή την κοινή πολιτική, όπως το Αρκτικό Συμβούλιο (AC), το Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS) και το Ευρω-Αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς (BEAC), ενώ ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν το καθεστώς του παρατηρητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αυτή καλύπτει μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και,μέσω της έμπρακτης περιφερειακής συνεργασίας, παίζει σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη δημόσια υγεία και στην κοινωνική ευημερία, στον πολιτισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος, και στην εφοδιαστική και τις μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαμορφώσει και βελτιώσει σταδιακά την πολιτική της για την Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξελισσόμενη δραστηριοποίηση και τα κοινά συμφέροντα της ΕΕ εξυπηρετούνται καλύτερα με καλά συντονισμένα κοινά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με την Αρκτική απαιτούν συντονισμένη απάντηση σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική αντιμετωπίζει μοναδικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή Αρκτική είναι αραιοκατοικημένη, έχει μεγάλη έκταση η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη μεταφορικών συνδέσεων, όπως οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές συνδέσεις Ανατολής-Δύσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή Αρκτική πλήττεται από υποεπένδυση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρύ διεθνές νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται στην Αρκτική·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αρκτικό Συμβούλιο (AC) είναι το κύριο φόρουμ συνεργασίας για την Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 20ετή ύπαρξή του, το Αρκτικό Συμβούλιο έχει αποδείξει την ικανότητά του να διατηρεί εποικοδομητική και θετική συνεργασία, να προσαρμόζεται στα νέα προβλήματα και να αναλαμβάνει νέες ευθύνες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της Αρκτικής έχουν κυριαρχία και δικαιοδοσία στο έδαφος και στα ύδατά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των πληθυσμών της Αρκτικής να επιδιώκουν τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενδιαφέρον για την Αρκτική και τους πόρους της αυξάνεται λόγω της περιβαλλοντικής αλλαγής στην περιοχή και της σπανίδος πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωπολιτική σημασία της περιοχής μεγαλώνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για την πρόσβαση στην Αρκτική και στους φυσικούς της πόρους, όπως και οι αυξανόμενες οικονομικές δραστηριότητες, έχουν δημιουργήσει κινδύνους για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα και νέες ευκαιρίες, όπως μια άκρως αναπτυγμένη βιώσιμη βιοοικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής θα ανοίξουν νέες οδοί ναυσιπλοΐας και θα γίνουν διαθέσιμοι νέοι ιχθυότοποι και φυσικοί πόροι, με συνέπεια να αυξηθούν η ανθρώπινη δραστηριότητα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική υπήρξε επί μακρόν πεδίο εποικοδομητικής διεθνούς συνεργασίας και ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ως περιοχή χαμηλής έντασης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή προσπελασιμότητα, για την καλύτερη σύνδεση των αγροτικών περιοχών της Βόρειας περιφέρειας με την υπόλοιπη ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη των βόρειων κέντρων οικονομικής μεγέθυνσης, δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος επενδυτών και ενδιαφερόμενων φορέων για τους ανεκμετάλλευτους πόρους τους και του ρόλου των κέντρων αυτών ως εστιακών σημείων οικολογικού ενδιαφέροντος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η Ρωσική Ομοσπονδία είχε εγκαταστήσει έξι τουλάχιστον νέες βάσεις βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, συμπεριλαμβανομένων έξι λιμένων βαθέων υδάτων και 13 αεροδρομίων, ενώ αυξάνει την παρουσία χερσαίων δυνάμεων στην Αρκτική·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθεκτικά, υγιή και βιώσιμα αρκτικά οικοσυστήματα, κατοικούμενα από βιώσιμες κοινότητες, έχουν στρατηγική σημασία για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης και του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική περιέχει πάνω από το ήμισυ των υγροβιότοπων του κόσμου και έχει καίριο ρόλο στον καθαρισμό του νερού· λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της καλής κατάστασης των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της αδράνειας όσον αφορά την προστασία των οικοσυστημάτων της Αρκτικής αυξάνεται εκθετικά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιοι πάγοι της Αρκτικής έχουν μειωθεί σημαντικά από το 1981, οι μόνιμα παγωμένες περιοχές μειώνονται (με κίνδυνο περιστασιακής απελευθέρωσης τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα(15) και μεθανίου στην ατμόσφαιρα), η χιονοκάλυψη συνεχίζει να μειώνεται και η τήξη των παγετώνων συμβάλλει στην άνοδο των επιπέδων της θάλασσας παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι θαλάσσιοι πάγοι εξαφανίζονται με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που προβλέπουν τα μοντέλα, με τον όγκο των θαλάσσιων πάγων το καλοκαίρι να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 40 % σε 35 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή προχωρά με διπλό – και επιταχυνόμενο – ρυθμό στις πολικές περιοχές, προκαλώντας άγνωστες και απρόβλεπτες αλλαγές στα παγκόσμια οικοσυστήματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Φινλανδία και Σουηδία) και μία από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (Γροιλανδία) είναι μέλη του οκταμελούς Αρκτικού Συμβουλίου (AC) και επτά άλλα κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) είναι παρατηρητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προσβλέπει στην τελική εφαρμογή του επίσημου καθεστώτος της ως παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο (AC)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν τις δύο βασικές αρχές της διακήρυξης της Οτάβα που έθεσε τα θεμέλια για το Αρκτικό Συμβούλιο (AC) το 1996·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην περιοχή της Αρκτικής, από τους οποίους περίπου το 10% είναι αυτόχθονες πληθυσμοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευαίσθητο περιβάλλον της Αρκτικής, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, πρέπει να γίνουν σεβαστά και να προστατευθούν με αυστηρότερες διασφαλίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προστατευθεί το δικαίωμα των αυτοχθόνων λαών και των τοπικών πληθυσμών να εγκρίνουν και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την εξόρυξη φυσικών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των ρύπων και των βαρέων μετάλλων στην Αρκτική έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα λόγω της παρουσίας τους στη χλωρίδα και την πανίδα, και ιδίως στα ψάρια, και ότι αποτελούν σημαντικό υγειονομικό πρόβλημα για τους κατοίκους της περιοχής και για τους καταναλωτές αλιευτικών προϊόντων αλλού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικοσυσυστήματα της Αρκτικής, περιλαμβανομένης της χλωρίδας και της πανίδας της, είναι ιδιαίτερα ευπαθή απέναντι στις διαταραχές, με σχετικά μακρές περιόδους ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες είναι συχνά σωρευτικές και μη αναστρέψιμες, και συχνά έχουν εξωτερικές γεωγραφικές και οικολογικές επιπτώσεις (π.χ. ζημία στα ωκεάνια οικοσυστήματα)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες η θερμοκρασία στην Αρκτική αυξάνεται με διπλάσιο περίπου ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου και η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος της Αρκτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση που επηρεάζει το κλίμα της Αρκτικής προέρχεται κυρίως από ασιατικές, βορειοαμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές εκπομπών, οπότε τα μέτρα μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Αρκτική·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βαρέος πετρελαίου (HFO) στις αρκτικές θαλάσσιες μεταφορές εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους: σε περίπτωση διαρροής, αυτό το εξαιρετικά πυκνό καύσιμο γαλακτωματοποιείται, βυθίζεται και μπορεί να μεταφερθεί σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις εάν παγιδευτεί στους πάγους· η διαρροή βαρέος πετρελαίου θέτει τεράστιους κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια των αυτόχθονων κοινοτήτων της Αρκτικής, η διαβίωση των οποίων εξαρτάται από την αλιεία και τη θήρα· η καύση βαρέος πετρελαίου παράγει οξείδια του θείου και βαρέα μέταλλα, καθώς και μεγάλες ποσότητες μαύρου άνθρακα (αιθάλης) που, όταν εναποτίθενται στους πάγους της Αρκτικής, αυξάνουν την απορρόφηση θερμότητας στη μάζα του πάγου, επιταχύνοντας την τήξη των πάγων και την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ύδατα που περιβάλλουν την Ανταρκτική, η μεταφορά και χρήση βαρέος πετρελαίου απαγορεύεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στα διεθνή φόρα, ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των ρύπων, και να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα προβλήματα της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας στα παγοθραυστικά και σε παράκτιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ελαχιστοποιούνται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ετοιμότητα και την απόκριση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόρριψη οποιουδήποτε είδους αποβλήτων στις μόνιμα παγωμένες περιοχές (περμαφρόστ) της Αρκτικής δεν αποτελεί επ’ ουδενί λύση βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, όπως αποδεικνύουν τα πρόσφατα ευρήματα στη βάση Camp Century στη Γροιλανδία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ στην περιοχή της Αρκτικής θα πρέπει να αντικατοπτρίζει περισσότερο τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει δεσμευτεί να επιτύχει η ΕΕ ως το 2030·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη αποφάσεων βάσει επιστημονικών στοιχείων, αλλά και των γνώσεων των τοπικών και αυτόχθονων πληθυσμών, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση των εύθραυστων οικοσυστημάτων της Αρκτικής, για τον περιορισμό των κινδύνων, για την δυνατότητα προσαρμογής των τοπικών κοινοτήτων και για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της έρευνας στην Αρκτική στον κόσμο και προάγει την ελεύθερη ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισορροπημένος συνδυασμός βιομηχανικής εμπειρογνωμοσύνης και εξειδίκευσης σε θέματα Αρκτικής αφενός και η δέσμευση για περιβαλλοντικά φιλικούς στόχους και στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αφετέρου, ενέχουν δυνατότητες οικολογικής καινοτομίας, βιομηχανικών συμβιώσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή της Αρκτικής, ώστε έτσι να διατηρηθούν και το παρθένο αρκτικό περιβάλλον και οι δυνατότητες νέων και αναδυόμενων επιχειρηματικών ευκαιριών και αύξησης των θέσεων εργασίας, σε μια διεργασία που θα συμβάλει και στην απασχόληση των νέων και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της γήρανσης του τοπικού πληθυσμού·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές ικανότητες στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών εντός της ΕΕ, όπως συμβαίνει με τις υπηρεσίες και υποδομές που προσφέρουν το Copernicus και το Galileo, θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών που βρίσκονται στην περιοχή της Αρκτικής·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αύξηση της ανθεκτικότητας των εύθραυστων οικοσυστημάτων·

ΛΑ.  αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεκτίμησης των παραδοσιακών και τοπικών γνώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων στην Αρκτική·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουλτούρες των πληθυσμών Sami, Nenet, Khanty, Evenk, Chukchi, Aleut, Yupik και Inuit πρέπει να τύχουν προστασίας βάσει της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών (UNDRIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Aρκτικής δικαιούνται να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους στη γενέτειρα περιοχή τους και επομένως πρέπει να είναι συμβαλλόμενα μέρη σε κάθε μελλοντικό σχέδιο εμπορικής αλιείας·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Αρκτικής πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες που συνιστούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Σπιτσβέργης του 1920 και, ειδικότερα, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη, και επίσης σύμφωνα με κάθε ιστορικό δικαίωμα αλιείας·

1.  χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση ως θετικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής της ΕΕ στα θέματα της Αρκτικής, που προσδιορίζει ειδικούς τομείς δράσης, και προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός πιο συνεκτικού πλαισίου δράσης της ΕΕ με έμφαση στην ευρωπαϊκή Αρκτική· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά τα θέματα της Αρκτικής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής και επακολούθησης για την ανακοίνωσή της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ΕΕ στην Αρκτική, με πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση του εύθραυστου οικοσυστήματος της Αρκτικής·

2.  χαιρετίζει στην ανακοίνωση τους τρεις τομείς προτεραιότητας, ήτοι την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) καθότι παρέχει το βασικό πολυμερές νομικό πλαίσιο για όλες τις ωκεάνιες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και στην Αρκτική, και για την οριοθέτηση της αρκτικής υφαλοκρηπίδας και την διευθέτηση ενδο-αρκτικών ζητημάτων κυριαρχίας σε σχέση με τα χωρικά ύδατα· σημειώνει ότι υπάρχουν ελάχιστα μόνο ανεπίλυτα ζητήματα δικαιοδοσίας στην Αρκτική· θεωρεί απαραίτητο τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου στην Αρκτική· επισημαίνει ότι τα ύδατα που περιβρέχουν τον Βόρειο Πόλο είναι ως επί το πλείστον διεθνή· τάσσεται υπέρ ενός ισχυρού ρόλου της ΕΕ στην προώθηση αποτελεσματικών πολυμερών ρυθμίσεων και μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες, μέσω της ενίσχυσης και της συνεπούς εφαρμογής των σχετικών διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και πλαισίων· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει θετικό ρόλο στην προώθηση και στην υποστήριξη συμφωνιών που ενισχύουν τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας στον Αρκτικό Ωκεανό· σημειώνει ότι αυτό δεν αφορά τη ναυσιπλοΐα και τα παραδοσιακά μέσα βιοπορισμού· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη της υπέρ της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή· τονίζει τον σημαντικό ρόλο του Αρκτικού Συμβουλίου (AC) στη διατήρηση της εποικοδομητικής συνεργασίας, της χαμηλής έντασης, της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Αρκτικής·

4.  χαιρετίζει την επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έναρξη ισχύος της στις 4 Νοεμβρίου 2016· ζητεί την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη· προτρέπει τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη συμφωνία του Παρισιού προκειμένου να προχωρήσουν στους φιλόδοξους στόχους της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στα μέτρα στους τομείς τόσο της εμπορίας εκπομπών όσο και του επιμερισμού των προσπαθειών, έχοντας κατά νου τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C έως το 2100·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων, όπως η Συμφωνία του Παρισιού, η Σύμβαση της Μιναμάτα, η Σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ, η Σύμβαση της Στοκχόλμης, ο διεθνής κώδικας για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα (Πολικός Κώδικας), και η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εν εξελίξει διεθνή διαδικασία που έχει κινήσει η επιτροπή εξέτασης των επίμονων οργανικών ρύπων, ώστε να καταργηθεί περαιτέρω σταδιακά η χρήση επίμονων οργανικών ρύπων και μαύρου άνθρακα (αιθάλης)· καλεί τις χώρες εταίρους της ΕΕ να πράξουν ομοίως·

6.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου περιοχών προστασίας της Αρκτικής και την προστασία της διεθνούς θαλάσσιας περιοχής γύρω από τον Βόρειο Πόλο, πέρα από τις οικονομικές ζώνες των παράκτιων κρατών·

7.  ζητεί, η οποιαδήποτε ανάπτυξη της εμπορικής αλιείας στην περιοχή της Αρκτικής να υλοποιηθεί με τρόπο απολύτως συμβατό με τον ευαίσθητο και ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής· ζητεί να εκπονηθούν αξιόπιστες και προληπτικές επιστημονικές εκτιμήσεις των αποθεμάτων, πριν ξεκινήσουν τυχόν νέες εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή της Αρκτικής, ώστε να καθοριστούν επίπεδα αλιείας που θα διατηρήσουν τα στοχευόμενα ιχθυαποθέματα σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που επιτρέπουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση χωρίς εξάντληση άλλων ειδών ή σοβαρή βλάβη του θαλάσσιου περιβάλλοντος· τονίζει ότι όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες σε ανοικτή θάλασσα πρέπει να ρυθμίζονται από έναν περιφερειακό οργανισμό διαχείρισης της αλιείας που θα σέβεται τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και θα εφαρμόζει ένα άρτιο πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα μέτρα διαχείρισης· επισημαίνει ότι η αλιεία μέσα στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες πρέπει να πληροί τα ίδια πρότυπα· ζητεί να επιβληθεί εντός των μέχρι τώρα μη αλιευομένων υδάτων της Αρκτικής μορατόριουμ στην αλιεία βιομηχανικής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας με τράτα βυθού·

8.  χαιρετίζει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των παράκτιων χωρών της Aρκτικής και διεθνών φορέων με σκοπό την πρόληψη της άναρχης αλιείας στα διεθνή ύδατα της Aρκτικής, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπογράψουν τη δήλωση και να επιδιώξουν τη δεσμευτική ισχύ της για τα υπογράφοντα μέρη·

9.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις χώρες της Aρκτικής να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να αυξήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις για όλα τα αποθέματα της περιοχής·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους εντός του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ, ορίζοντας από κοινού φιλόδοξους στόχους μείωσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την οδηγία τη σχετική με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, μειώνοντας τα επίπεδα τοπικής ρύπανσης μέσω της δέσμης μέτρων για καθαρό αέρα, ώστε να ελαττωθεί η ρύπανση σε μεγάλη απόσταση και ειδικότερα η αιθάλη, και επιδιώκοντας με διαπραγματεύσεις φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και μέτρα τόσο στην εμπορία εκπομπών όσο και στον επιμερισμό των προσπαθειών, έχοντας κατά νου τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C έως το 2100·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία του OHΕ για τους ωκεανούς και την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ) να είναι αυστηρή και αποτελεσματική και να διασφαλίσει μια άρτια διεργασία εντοπισμού, προσδιορισμού, διαχείρισης και σεβασμού των προστατευόμενων θαλασσίων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών απαγόρευσης αλιείας (no-take)·

12.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν τον ρόλο τους στην αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) και των συναφών διεθνών συμβάσεων· εκτιμά πως έχει σημασία να υλοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο που συμφωνήθηκε με το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια αναφορικά με τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των επικίνδυνων ξένων ειδών που απειλούν τα οικοσυστήματα και των οδών επέκτασής τους, ώστε τα πλέον επικίνδυνα χωροκατακτητικά είδη να είναι υπό έλεγχο ή να εξαλείφονται, και οι οδοί επέκτασής τους να τίθενται στο στόχαστρο, με σκοπό να πάψει η μεταφορά και εισβολή τέτοιων ειδών, μεταξύ άλλων και στα ύδατα της Αρκτικής·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων που ελαττώνουν το κόστος της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ώστε να αποθαρρυνθεί η εκμετάλλευση και χρήση των ορυκτών καυσίμων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν στα διεθνή φόρα για την μελλοντική ολική απαγόρευση της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αρκτική, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

14.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει αυστηρά προληπτικά ρυθμιστικά πρότυπα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας σε ό,τι αφορά την εξερεύνηση, αναζήτηση και παραγωγή πετρελαίου διεθνώς· ζητεί την απαγόρευση της εξόρυξης πετρελαίου στα παγωμένα ύδατα της Αρκτικής που ανήκουν σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, και την προώθηση από πλευράς ΕΕ συγκρίσιμων προληπτικών προτύπων στο πλαίσιο του Αρκτικού Συμβουλίου και για τα παράκτια κράτη της Αρκτικής·

15.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών υδραργύρου το να ενθαρρύνει η ΕΕ την ταχεία επικύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα·

16.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διοχετεύσει πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ/ESIF) για να ενσωματώσουν την κλιματική δράση στην Αρκτική συνυπολογίζοντας τις τοπικές συνθήκες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των περιοχών της Αρκτικής·

17.  υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη χρήση φυσικών πόρων στην Αρκτική θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να σέβεται και να ωφελεί τους τοπικούς πληθυσμούς και να επιδεικνύει πλήρη περιβαλλοντική ευθύνη απέναντι στο εύθραυστο αρκτικό περιβάλλον· εκτιμά πως αυτή η στρατηγική επιλογή είναι συνολική κατά το ότι εξασφαλίζει τη νομιμότητα και την τοπική υποστήριξη της συμμετοχής της ΕΕ στις υποθέσεις της Αρκτικής·

18.  καλεί την Επιτροπή και όσα κράτη μέλη είναι μέλη ή παρατηρητές του Αρκτικού Συμβουλίου (AC), να στηρίξουν το έργο του σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ/EIA) ώστε να προστατευθούν τα εύθραυστα οικοσυστήματα της Αρκτικής σε συμφωνία με τη Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια (Σύμβαση του Έσπο/Espoo)· τονίζει τη ζωτική σημασία των ΕΠΕ για μια βιώσιμη ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και για την προστασία των ιδιαίτερα εύθραυστων οικοσυστημάτων και ανθρώπινων κοινοτήτων της Αρκτικής· επισημαίνει τα παρακάτω μη εξαντλητικά κριτήρια που παρουσίασε το Συμβούλιο των πέριξ του Βορείου Πόλου Ινουίτ (ICC) για την εκτίμηση έργων εκτελούμενων στην Αρκτική:

  Πρέπει να εκτιμώνται όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές επιπτώσεις, τόσο κατά όσο και μετά την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των αθροιστικών επιπτώσεων των τρεχόντων και των μελλοντικών έργων.

  Πρέπει σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της αξιολόγησης, της εφαρμογής και της αποκατάστασης του έργου να τηρούνται η αρχή της προφύλαξης και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

  Πρέπει η αποκατάσταση και η ανάκαμψη του οικοτόπου και των επηρεαζομένων εδαφών να σχεδιάζονται προσεκτικά και να χρηματοδοτούνται πλήρως εκ των προτέρων.

  Πρέπει τα προτεινόμενα για την αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων έργα να περιλαμβάνουν πραγματική επίδειξη της ικανότητας του συγκεκριμένου κλάδου να τις απορροφά σε συνθήκες πάγου, σπασμένου πάγου ή πάγου σε φάση επαναστερεοποίησης.

  Πρέπει να θεσπιστεί ένα διεθνές καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης για μόλυνση γαιών, υδάτων και θαλάσσιων περιοχών οφειλόμενη στην έρευνα και εκμετάλλευση υπεράκτιου πετρελαίου·

19.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να βρεθούν μηχανισμοί που θα ενσωματώνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ/CSR) στις δραστηριότητες των εταιρειών που δρουν στην Αρκτική Περιοχή, κυρίως μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κλάδου, όπως το Arctic Economic Council· συνιστά να διερευνηθούν οι δυνατότητες των οικειοθελών μηχανισμών ώστε να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή υψηλών κλαδικών προτύπων στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως η επισήμανση «βέλτιστων επιδόσεων» στο πλαίσιο ενός δείκτη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την Αρκτική που θα στηρίζεται π.χ. στο πρωτόκολλο επιχειρηματικών επενδύσεων στην Αρκτική και στην πρωτοβουλία Global Compact Initiative του ΟΗΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες του ΔΝΟ για μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με τη μείωση των εκπομπών της ναυτιλίας·

21.  αναγνωρίζει τη σημασία μιας διαρκούς και επαρκούς χρηματοδότησης των Βορείων Αραιοκατοικημένων Περιοχών για την κάλυψη χρόνιων μειονεκτημάτων όπως π.χ. της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, των σκληρών κλιματικών συνθηκών και των μεγάλων αποστάσεων·

22.  ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών της ΕΕ στα ζητήματα της Αρκτικής· καλεί τα κράτη μέλη που είναι μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου (AC) να ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την ΥΕ για οποιοδήποτε θέμα κοινού ενδιαφέροντος υπό εξέταση στο Αρκτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 ΣΕΕ·

23.  τονίζει την ανάγκη να συμμετέχει η ΕΕ σε πολιτικό διάλογο με όλους τους αρκτικούς εταίρους της και ζητεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Αρκτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης, του Ευρω-Αρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας του Μπάρεντς και των άλλων φορέων που συμμετέχουν στη συνεργασία για τον απώτατο Βορρά· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο, στο Αρκτικό Συμβούλιο, των κρατών-παρατηρητών που διαθέτουν εκτενή εμπειρία και μακροχρόνια συμμετοχή στην επιστημονική και πολιτική συνεργασία στην Αρκτική· χαιρετίζει εν προκειμένω τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ των κρατών-παρατηρητών και της Προεδρίας του Αρκτικού Συμβουλίου·

24.  συνηγορεί θερμά να χορηγηθεί στην ΕΕ καθεστώς παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο· είναι πεπεισμένο ότι η πλήρης εφαρμογή του καθεστώτος του επίσημου παρατηρητή για την ΕΕ θα συμβάλει θετικά και θα ενισχύσει τον πολιτικό και θεσμικό ρόλο του Αρκτικού Συμβουλίου στην διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν την Αρκτική·

25.  χαιρετίζει τον ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ Επιτροπής και ΕΥΕΔ στα ζητήματα της Αρκτικής· προτείνει να συσταθεί στην ΕΥΕΔ μια μονάδα για τις πολιτικές που αφορούν τον Βορρά και να ενισχυθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία ΕΥΕΔ-Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική, συντονισμένη και ολοκληρωμένη πολιτική στάση σε όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής·

26.  επισημαίνει την ικανότητα της ΕΕ να συμβάλλει στην επίλυση πιθανών προβλημάτων στον τομέα της ασφαλείας· καλεί την ΕΕ να συμβάλει, σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη της και σε συνεργασία με τα κράτη της Αρκτικής, στη δημιουργία μηχανισμών μη στρατιωτικής ασφάλειας, και να βελτιώσει τις ικανότητες διαχείρισης φυσικών αλλά και ανθρωπογενών κρίσεων και καταστροφών, όπως επίσης και τις υποδομές έρευνας και διάσωσης·

27.  επισημαίνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται στενά με την κλιματική αλλαγή· εκτιμά ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να βελτιωθεί μέσω της μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα· τονίζει ότι η μεταμόρφωση της Αρκτικής αντιπροσωπεύει για την ασφάλεια της ΕΕ μια μείζονα συνέπεια της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτός ο πολλαπλασιαστής κινδύνου με μια κατάλληλη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική, και μέσω μιας ενισχυμένης πολιτικής υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ και της ενεργειακής απόδοσης, με την οποία θα περιορίζεται σημαντικά η εξάρτηση της Ένωσης από εξωτερικές πηγές και έτσι θα βελτιώνεται η θέση της από άποψη ασφάλειας·

28.  ζητεί να αναπτυχθούν σε όλα τα κράτη της Αρκτικής σχέδια για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της άγριας πανίδας και χλωρίδας σε περιπτώσεις διαρροής πετρελαίου, σύμφωνα με καθορισμένες ορθές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης των ευπαθών ειδών που κινδυνεύουν, καθώς και εφικτών στρατηγικών πρόληψης και απόκρισης, με σκοπό την προστασία τους·

29.  επισημαίνει τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική και ρεαλιστική διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης και των εταιρικών σχέσεων αυτής, καθώς και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μπάρεντς·

30.  τονίζει τη σημασία της συνέχισης της εμπλοκής και του διαλόγου με τη Ρωσία στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας της Αρκτικής, ειδικότερα της διασυνοριακής συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, παρά την αύξηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην περιοχή, την οικοδόμηση και επανέναρξη λειτουργίας ρωσικών στρατιωτικών βάσεων και τη δημιουργία μιας ρωσικής αρκτικής στρατιωτικής περιφέρειας· τονίζει την ανάγκη να προβάλει η ΕΕ περαιτέρω τα συμφέροντά της έναντι της Ρωσίας με τη χρήση μιας επιλεκτικής εμπλοκής και να επιδιώξει πρόοδο σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στα οποία υπάρχει περιθώριο για παγκόσμιες λύσεις απέναντι σε κοινά προβλήματα και απειλές· ζητεί να περιληφθεί αυτό το ζήτημα στη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική· τονίζει ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των περιβαλλοντικών, οικονομικών και πολιτικών πτυχών των διεθνών σχέσεων·

31.  εκτιμά πως η πολιτική της Βόρειας Διάστασης λειτουργεί ως πετυχημένο μοντέλο σταθερότητας, κοινής ευθύνης και δέσμευσης στην αρκτική συνεργασία· υπογραμμίζει τη σημασία των τομεακών εταιρικών σχέσεων της Βόρειας Διάστασης, ιδίως στους τομείς του περιβάλλοντος, των υποδομών και της εφοδιαστικής·

32.  διαπιστώνει ότι έχουν διαμορφωθεί μεταναστευτικές οδοί στην Αρκτική με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ότι οι μεταναστευτικές οδοί και οι αυξημένες μεταφορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση της στρατηγικής της ΕΕ για την Αρκτική·

33.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρούν ενεργά τις αρχές της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της αβλαβούς διέλευσης·

34.  επικροτεί τα σχέδια δημιουργίας ενός ευρω-αρκτικού φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να αποτραπούν πιθανές αλληλεπικαλύψεις και να μεγιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων της ΕΕ· διαπιστώνει ότι η Φινλανδία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει το πρώτο φόρουμ, που θα διεξαχθεί το 2017·

35.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτίμησης των παραδοσιακών και τοπικών γνώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την Αρκτική·

36.  επαναβεβαιώνει τη στήριξη της ΕΕ προς τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP)· υπενθυμίζει ιδίως το άρθρο 19 αυτής που επιβεβαιώνει ότι τα κράτη θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται καλόπιστα με τους αυτόχθονες πληθυσμούς μέσω των οργάνων εκπροσώπησής τους προκειμένου να αποκτήσουν την ελεύθερη, εκ των προτέρων και τεκμηριωμένη συναίνεσή τους πριν από την έγκριση και εφαρμογή νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων που μπορεί να τους επηρεάζουν· ζητεί μεγαλύτερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή των αυτοχθόνων πληθυσμών στην κατάρτιση μιας πολιτικής για την Αρκτική που θα έχει ως επίκεντρο τον πολίτη, καθώς και στο έργο του Αρκτικού Συμβουλίου· τονίζει ότι η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα διευκολύνει τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων της Αρκτικής· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν και να προαχθούν τα δικαιώματά τους, οι λαϊκοί πολιτισμοί τους και οι γλώσσες τους· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Αρκτικής κατά τρόπο βιώσιμο, που θα σέβεται παράλληλα το ευπαθές περιβάλλον της περιοχής, και με την πλήρη συμμετοχή των αυτόχθονων πληθυσμών·

37.  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDG) 4.5, που περιλαμβάνει για τους αυτόχθονες πληθυσμούς την ισότιμη, επίσης στις δικές τους γλώσσες, πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·

38.  υπογραμμίζει ότι ο προσιτός, διασυνδεδεμένος, ασφαλής και βιώσιμος τουρισμός στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές της ευρωπαϊκής Αρκτικής μπορεί να συμβάλει σε αυξημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να συμβάλουν στη συνολική θετική ανάπτυξη της περιοχής· τονίζει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να προωθηθεί ο τουρισμός στην περιοχή λόγω του κοινωνικού και περιβαλλοντικού του αντίκτυπου στις υποδομές και στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

39.  υπογραμμίζει τον ρόλο των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων στο να διατηρηθεί η περιοχή της Αρκτικής ζωντανή και βιώσιμη· καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην παροχή πρόσβασης σε αυτές τις κοινότητες σε όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς, τις βέλτιστες πρακτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της ομαλής λειτουργίας των δικτύων μεταφορών, επικοινωνίας και ηλεκτρισμού, καθώς και των διαστημικών τεχνολογιών γεωγραφικού εντοπισμού και τηλεπικοινωνίας, για την δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις υποχρεώσεις της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1775 όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την ενημέρωση του κοινού και των αρμόδιων αρχών σχετικά με τις διατάξεις του κανονισμού· τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της αυτόχθονης και τοπικής τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης στενότερης συμμετοχής, αποδοχής και εμπλοκής των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων στις διεργασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει την ανάγκη παροχής της απαραίτητης στήριξης και χρηματοδότησης· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να εκπροσωπούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Αρκτικής στις Βρυξέλλες, προκειμένου να καταστεί πιο ορατή η συμμετοχή τους· είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην Αρκτική, αναπτύσσοντας ανανεώσιμες αρκτικές πηγές ενέργειας·

40.  επισημαίνει ότι η διατήρηση βιώσιμα ανεπτυγμένων κοινοτήτων στην Αρκτική που θα χρησιμοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία των πληροφοριών και θα έχουν μια υψηλή ποιότητα ζωής είναι υψίστης σημασίας και η ΕΕ μπορεί να παίξει καίριο ρόλο σε αυτό· επαναλαμβάνει το δικαίωμα των λαών της Αρκτικής να καθορίσουν οι ίδιοι τον τρόπο βιοπορισμού τους και αναγνωρίζει την επιθυμία τους για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εντείνουν το διάλογο με αυτούς και διερευνήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των ενώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η φωνή τους στις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ για την Αρκτική· χαιρετίζει το έργο του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των αυτοχθόνων πληθυσμών και το έργο του Ειδικού Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών·

41.  τονίζει ότι τα ύδατα της Αρκτικής είναι εκτεθειμένα στις δραστηριότητες γεώτρησης ανοιχτής θάλασσας για την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων των οποίων η χρήση θα τροφοδοτήσει και θα επιταχύνει την κλιματική αλλαγή που απειλεί την περιοχή· εκτιμά πως η ΕΕ οφείλει να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους για να δοθεί τέλος στις δραστηριότητες γεώτρησης ανοιχτής θάλασσας στα ύδατα της Αρκτικής·

42.  τονίζει ότι η επιστήμη θα πρέπει να αποτελεί το βασικό θεμέλιο στη διαμόρφωση της αρκτικής πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

43.  τονίζει τον καίριο ρόλο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ/ESIF) για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής Αρκτικής και για τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και ποιοτικών θέσεων εργασίας σε μελλοντοστραφείς τομείς· τονίζει επίσης την ανάγκη υπεύθυνης και μετρημένης αξιοποίησης των φυσικών πόρων· της Αρκτικής· επισημαίνει τα μόνιμα μειονεκτήματα που πρέπει να αντισταθμιστούν (άρθρο 174 της ΣΛΕΕ)· τονίζει τη μακροπρόθεσμη σημασία της στρατηγικής σε διάφορους τομείς, όπως το ψηφιακό θεματολόγιο, η κλιματική αλλαγή, η γαλάζια ανάπτυξη κλπ.·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία της καλής σύνδεσης της περιοχής της Αρκτικής με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ, την προγραμματισμένη επέκταση των διαδρόμων Βόρειας Θάλασσας-Βαλτικής και Σκανδιναβίας-Μεσογείου του κεντρικού δικτύου, καθώς και των οδών πρόσβασης δεύτερου επιπέδου ως τη βασική μεταφορική δομή που θα καταστήσει δυνατή τη βιώσιμη κινητικότητα ανθρώπων και εμπορευμάτων· υπενθυμίζει τις δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όπως ο χρηματοδοτικός μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΔΕΤ/EFSI) για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στην ευρωπαϊκή Αρκτική· διαπιστώνει τον προεξέχοντα ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε αυτό· προτείνει να διερευνήσει η Επιτροπή τις δυνατότητες ευρύτερης διεθνούς χρηματοπιστωτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη υποδομών και συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ΤΠΕ/ICT·

45.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να διατηρήσει έστω το επίπεδο χρηματοδότησης της έρευνας στην Αρκτική στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, και ιδίως την πρόθεσή της να στηρίξει την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας στην Αρκτική στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει τη χρήση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με σκοπό τη μελέτη της Aρκτικής·

46.  σημειώνει ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Αρκτικής είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας· σημειώνει ότι η μείωση των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική και άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες επιστημονικές γνώσεις για τους θαλάσσιους πόρους της περιοχής, απαιτούν την υιοθέτηση προληπτικής προσέγγισης για τη θέσπιση των κατάλληλων διεθνών μέτρων που θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των πόρων στις ανοικτές θάλασσες της Αρκτικής·

47.  ενθαρρύνει την προαγωγή και διευκόλυνση της διεθνούς επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της αρκτικής έρευνας και της δημιουργίας ερευνητικών υποδομών, αναγνωρίζοντας ότι η καλύτερη γνώση της Αρκτικής είναι ουσιώδης για την σωστή αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων· υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ επιφανών ερευνητικών ιδρυμάτων στην Αρκτική με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού πολικού ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EU-PolarNet, που θα ενσωματώνει τις παραδοσιακές και τοπικές γνώσεις· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει προσκληθεί σε μια διεθνή επιστημονική διάσκεψη για την Αρκτική που θα γίνει στην Ευρώπη το 2018· υπογραμμίζει τη σημασία της επιτυχούς συνεργασίας με τον Καναδά και τις ΗΠΑ μέσω της Διατλαντικής Συμμαχίας για την Έρευνα στους Ωκεάνιους Πόρους·

48.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική, επαρκώς χρηματοδοτούμενο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες για την Αρκτική και σε γνώσεις και για να δημιουργηθεί τουρισμός· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο ενωσιακό κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική θα μπορούσε να συνδεθεί με ήδη υφιστάμενα Κέντρα για την Αρκτική ή με ορισμένα άλλα ιδρύματα για την Αρκτική, ως τρόπος για μια δραστική μείωση των δαπανών·

49.  ζητεί συστηματικότερη και μακροπρόθεσμη συλλογή δεδομένων προερχόμενων από ερευνητικά σχέδια στην Αρκτική· θεωρεί λυπηρό το ότι τα αποτελέσματα επιμέρους έργων συχνά εξανεμίζονται, όταν τα έργα περνούν από τη μια περίοδο χρηματοδότησης στην άλλη· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την αδιάλειπτη συνέχεια κατά τον σχεδιασμό του πλαισίου για την έρευνα στην Αρκτική για την περίοδο μετά το 2020·

50.  επικροτεί τη στήριξη της Επιτροπής για τον καθορισμό θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Αρκτική· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τον στόχο προστασίας τουλάχιστον του 10% των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs)· σημειώνει, ωστόσο, ότι κάθε νέα πρόταση σχετικά με αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να συνάδει με το αποτέλεσμα των συζητήσεων των κρατών της Αρκτικής στο Αρκτικό Συμβούλιο (AC)· τονίζει ότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έχουν καίρια σημασία για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων της Αρκτικής· υπενθυμίζει την ανάγκη πλήρους συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών·

51.  επισημαίνει τη σημασία των διαστημικών τεχνολογιών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων διαστημικού χαρακτήρα που είναι ουσιώδεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα καθώς και για την περιβαλλοντική εποπτεία και την παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική· προτρέπει την Επιτροπή, εν όψει των αλλαγών στην περιοχή της Αρκτικής που καταγράφονται στην ανακοίνωσή της για μια διαστημική στρατηγική της Ευρώπης (COM2016(705)), να διερευνήσει τις δυνατότητες μεγαλύτερης χρήσης των τρεχόντων και μελλοντικών δορυφορικών προγραμμάτων της ΕΕ στην περιοχή, σε συνεργασία με τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, και, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GOVSATCOM, να λάβει υπόψη τις ανάγκες των χρηστών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo και του προγράμματος παρακολούθησης της γης Copernicus·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να υποστηρίξουν τη θέσπιση μιας προστατευόμενης θαλάσσιας ζώνης στις ανοικτές θάλασσες της Αρκτικής υπό την εντολή της Επιτροπής OSPAR (Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού), με απαγόρευση κάθε εξορυκτικής δραστηριότητας, ακόμη και της αλιείας, στα διεθνή ύδατα πέριξ του Βορείου Πόλου που καλύπτονται από την OSPAR·

53.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες για την απαγόρευση της χρήσης τράτας βυθού στις Οικολογικά ή Βιολογικά Σημαντικές Θαλάσσιες Περιοχές (EBSAs) και στις ανοικτές θάλασσες της Αρκτικής·

54.  ζητεί η οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορικής αλιείας στην περιοχή να βασίζεται στους στόχους της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που αφορούν τη διατήρηση των αποθεμάτων και στον ποσοτικό στόχο της αποκατάστασης και διατήρησης των αποθεμάτων σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

55.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πρόληψη της άναρχης αλιείας στην Αρκτική· εκτιμά πως η ΕΕ έχει κάθε δικαίωμα, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην Aρκτική·

56.  τονίζει ότι οι αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ δεν πρέπει να απειλούν τη βιοποικιλότητα στην περιοχή· χαιρετίζει τον προσδιορισμό οικολογικά και βιολογικά σημαντικών περιοχών (EBSAs) στην Αρκτική δυνάμει της Σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD) ως σημαντική διαδικασία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διατήρησης της αρκτικής βιοποικιλότητας, και τονίζει τη σημασία του να εφαρμοστεί στο παράκτιο, θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της Αρκτικής μια Διαχείριση Προσαρμοσμένη στο Οικοσύστημα (EBM), όπως επισημαίνει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Αρκτικού Συμβουλίου σε θέματα EBM· καλεί τα κράτη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CBD) και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), με τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και θαλάσσιων καταφυγίων στον Αρκτικό Ωκεανό·

57.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση των υποδομών επικοινωνίας της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων, προκειμένου να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και στην παρακολούθηση του κλίματος, και να δημιουργήσει τοπική ανάπτυξη, ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στη θάλασσα·

58.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του του 2014 στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν ενεργά την απαγόρευση της χρήσης και μεταφοράς βαρέος πετρελαίου ως καυσίμου πλοίων στα σκάφη που πλέουν στις θάλασσες της Αρκτικής, μέσω της Διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (Σύμβαση MARPOL) ή/και μέσω κρατικών λιμενικών ελέγχων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τα ύδατα που περιβάλλουν την Ανταρκτική· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους κινδύνους της χρήσης του βαρέος πετρελαίου για το περιβάλλον και το κλίμα στη μελέτη της για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η αύξηση της ναυσιπλοΐας στην Βόρεια Θαλάσσια Οδό· καλεί την Επιτροπή, ελλείψει επαρκών διεθνών μέτρων, να υποβάλει προτάσεις με κανόνες για τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ έπειτα ή πριν από ταξίδια μέσω των υδάτων της Αρκτικής, με σκοπό την απαγόρευση της χρήσης και μεταφοράς βαρέος πετρελαίου (HFO)·

59.  προσβλέπει στη θέση σε ισχύ του Πολικού Κώδικα του ΔΝΟ το 2017 και το 2018, που θα καταστήσει ασφαλέστερη τη ναυσιπλοΐα στην Αρκτική· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήματος διαφυγής, εκκένωσης και διάσωσης (EER) για το υπεράκτιο προσωπικό που να μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε όλες τις πλατφόρμες και όλα τα σκάφη στην Αρκτική·

60.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η Ισλανδία και η Νορβηγία ανέλαβαν δεσμεύσεις για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, σε συμφωνία με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ·

61.  τονίζει τη αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή της Αρκτικής, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε θαλάσσιες διαδρομές και την ύπαρξη ενεργειακών πόρων· σημειώνει τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ισλανδίας και της Κίνας και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει, όχι μόνο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της ισλανδικής πλευράς της Αρκτικής, αλλά και για την οικονομία και την εσωτερική αγορά της ΕΕ·

62.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Γροιλανδίας, του 2007, η ΕΕ χορηγεί στη Γροιλανδία οικονομική υποστήριξη για την άσκηση υπεύθυνης αλιείας και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας·

63.  ζητεί από τα κράτη μέλη να κυρώσουν γρήγορα το πρωτόκολλο του 2010 της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών (Σύμβαση ΕΤΟ/HNS) και να προσχωρήσουν σε αυτό·

64.  θεωρεί απαραίτητη για την εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν την Αρκτική την κοινοβουλευτική συμμετοχή και τη στενή διακοινοβουλευτική συνεργασία σε θέματα Αρκτικής, ιδίως με τα εθνικά κοινοβούλια των οικείων κρατών μελών της ΕΕ·

65.  καλεί την ΥΕ και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον κλιματικό, θαλάσσιο, κοινωνικοοικονομικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Αρκτική και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μεταξύ άλλων σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική·

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών της περιοχής της Αρκτικής.

(1)

UNGA 61/295/2007.

(2)

Ψήφισμα A/RES/70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/declaration_on_resource_development_a3_final.pdf .

(4)

JOIN (2016)0021.

(5)

JOIN (2012)0019.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0513.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0380.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0458.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0334.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0236.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0024.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0474.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0034.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0224.

(15)

λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις 1,5 δισεκατομμύριο τόνοι CO2 είναι αποθηκευμένοι στην Αρκτική·


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γεωπολιτική, διεθνής συνεργασία, προβλήματα ασφαλείας και ζητήματα διακυβέρνησης στην περιοχή της Αρκτικής

Η γεωπολιτική σημασία της περιοχής της Αρκτικής αυξάνεται. Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για την πρόσβαση στην Αρκτική και στους φυσικούς της πόρους, καθώς και οι αυξανόμενες οικονομικές δραστηριότητες έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ασφαλείας. Η μεταμόρφωση της Αρκτικής πιθανώς θα ανοίξει νέες οδούς ναυσιπλοΐας και θα γίνουν διαθέσιμες νέες περιοχές αλιείας και άντλησης φυσικών πόρων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή.

Η Αρκτική υπήρξε επί μακρόν πεδίο εποικοδομητικής διεθνούς συνεργασίας και έχει παραμείνει μια χαμηλών εντάσεων συνεργατική περιφερειακή τάξη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παραμείνει η Αρκτική περιοχή χαμηλών εντάσεων. Υπάρχει ένα εκτεταμένο διεθνές νομικό πλαίσιο που ισχύει για την Αρκτική, ενώ η UNCLOS είναι πολύ σημαντική ως συμπληρωματικό πολυμερές νομικό πλαίσιο για τη διευθέτηση ζητημάτων κυριαρχίας στην Αρκτική.

Η ΕΕ αναπτύσσει στην Αρκτική μακροχρόνια δράση, η οποία βασίζεται στην ιστορία, στη γεωγραφία, στην οικονομία και στην έρευνα. Τρία κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Φινλανδία και Σουηδία) είναι πλήρη μέλη του οκταμελούς Αρκτικού Συμβουλίου και άλλα επτά κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) είναι παρατηρητές.

Η ΕΕ αναμένει να της χορηγηθεί καθεστώς παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο. Καθώς η ΕΕ είναι ο κύριος χρηματοδότης στην Αρκτική, θα ήταν απόλυτα εύλογο να αναβαθμιστεί το καθεστώς της στο Αρκτικό Συμβούλιο και να γίνει παρατηρητής.

Η ΕΕ έχει καταρτίσει και ενισχύσει σταδιακά την πολιτική της για την Αρκτική. Η κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί θετικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ στα θέματα της Αρκτικής. Η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2016, με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή δράση: μια ισχυρότερη Ευρώπη» αναφέρεται επίσης στις πτυχές της ασφάλειας στην Αρκτική, σε αντίθεση με την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής. Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Αρκτικής επηρεάζουν επίσης την κατάσταση της ασφάλειας στη Βόρεια Ευρώπη και παγκοσμίως. Είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής. Η έκθεση προβλέπει την ανάγκη για συνεκτικότερη εσωτερική και εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μια στρατηγική για την Αρκτική και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την δράση της ΕΕ στην Αρκτική στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές. H ανάγκη αυτή προκύπτει μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι όλα τα αρκτικά κράτη μέλη της ΕΕ και ορισμένα άλλα κράτη έχουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές για την Αρκτική.

Η ΕΕ έχει την ικανότητα να συμβάλει με πολλαπλούς τρόπους στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων ασφαλείας και στην αποτροπή των συγκρούσεων, και η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της, στη δημιουργία μηχανισμών για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και των υποδομών έρευνας και διάσωσης.

Η έκθεση ζητεί μια βιώσιμη πολιτική για την Αρκτική και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΕΕ θεωρεί απαραίτητο τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου στην Αρκτική και τάσσεται υπέρ ενός ισχυρού ρόλου της ΕΕ στην προώθηση αποτελεσματικών πολυμερών ρυθμίσεων και μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες. Συνιστά επίσης να ενισχυθεί η πολυμερής διακυβέρνηση της Αρκτικής με κατοχύρωση και συνεπή εφαρμογή των σχετικών διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών, πλαισίων και ρυθμίσεων.

Μια βιώσιμη πολιτική για την Αρκτική, οι τοπικές κοινότητες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η ανάγκη κλιματικής δράσης

Η περιοχή της Αρκτικής είναι μια ιδιαίτερα παρθένα και ευαίσθητη περιοχή. Ο απώτατος στόχος της παγκόσμιας κοινότητας είναι να διατηρήσει και να ενισχύσει την ικανότητα του οικοσυστήματος της Αρκτικής. Αυτή η ικανότητα υφίσταται πιέσεις από διάφορες πηγές. Η Αρκτική είναι μια περιοχή με τοπικές κοινότητες που επιδιώκουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, παράκτιες χώρες που εκμεταλλεύονται φυσικούς πόρους στην περιοχή, εταιρείες από όλον τον κόσμο που ενδιαφέρονται για ταχύτερες οδούς εφοδιασμού και επιστήμονες που ερευνούν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Αρκτικής. Όλα αυτά τα συμφέροντα είναι στενά συνδεδεμένα με τον υπέρτατο στόχο της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτισμικής βιωσιμότητας όλων των πολιτικών που αφορούν την Αρκτική, και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής χάρη στη μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος άνθρακα. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο μόνος εφικτός τρόπος ανάπτυξης στην περιοχή της Αρκτικής και συνεπώς η πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική θα πρέπει να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις απαιτήσεις των επιμέρους ΣΒΑ στο πλαίσιο της Αρκτικής, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Οι ΣΒΑ παρέχουν ένα χρήσιμο πλαίσιο ολιστικής εξέτασης της ικανότητας του οικοσυστήματος η οποία υφίσταται πίεση λόγω της συσσώρευσης αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που επιταχύνονται εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος.

Η ανθρωπογενής συμβολή στην κλιματική αλλαγή είναι αδιαμφισβήτητη. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές λαμβάνουν χώρα στην Αρκτική με ταχύτερο ρυθμό από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Η αυξημένη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα τα τελευταία 50 χρόνια έχει αυξήσει τη θερμοκρασία επιφάνειας στην Αρκτική κατά 2° περισσότερο από όσο σε άλλα μέρη. Οι θαλάσσιοι πάγοι της Αρκτικής μειώνονται κατά 13,4% ανά δεκαετία από το 1981 και μετά, και η χιονοκάλυψη συνεχίζει να μειώνεται κάθε χρόνο.

Η άνοδος της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων επηρεάζουν τα οικοσυστήματα ολόκληρου του πλανήτη, ανεβάζοντας τα επίπεδα της θάλασσας, αλλάζοντας τη σύσταση της θαλάσσιας μάζας και προκαλώντας απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Χωρίς αποτελεσματική δράση, ο ρυθμός της κλιματικής αλλαγής μπορεί να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, επηρεαζόμενος από την τήξη των μόνιμων παγετώνων στην περιοχή της Αρκτικής. Η μείωση των μόνιμα παγωμένων περιοχών προκαλεί κίνδυνο περιστασιακής απελευθέρωσης τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου στην ατμόσφαιρα.

Τα κλειδιά για αποτελεσματική δράση για το κλίμα βρίσκονται στα χέρια όχι μόνο των αρκτικών χωρών, αλλά και όλων των κρατών που βρίσκονται στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Η ρύπανση που επηρεάζει το κλίμα της Αρκτικής προέρχεται κυρίως από ασιατικές, βορειοαμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές εκπομπών, με αποτέλεσμα τα μέτρα μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ να έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική.

Η έκθεση καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων, όπως η Συμφωνία του Παρισιού, η Σύμβαση της Μιναμάτα, η Σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ, η Σύμβαση της Στοκχόλμης, η Σύμβαση του Άαρχους και η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσει τον συντονιστικό της ρόλο στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για να απαγορεύσει μέσω της MARPOL του ΔΝΟ τη χρήση και τη μεταφορά του βαρέως πετρελαίου ως καυσίμου πλοίων σε σκάφη που πλέουν στις θάλασσες της Αρκτικής.

Απαιτείται η ανάληψη επείγουσας δράσης. Το κόστος της αδράνειας αυξάνεται όσο περνά ο καιρός. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει οριστεί στη συμφωνία του Παρισιού, απαιτούνται άμεσες και δραστικές μειώσεις εκπομπών. Επιπλέον, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Αρκτική συχνά είναι αθροιστικές και μη αναστρέψιμες. Το οικοσύστημα της Αρκτικής, περιλαμβανομένης της χλωρίδας και της πανίδας, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε ρήξεις.

Η βιώσιμη ανάπτυξη της Αρκτικής συνίσταται στον συνδυασμό βιώσιμων τοπικών κοινοτήτων και υγιούς οικοσυστήματος. Η πρόταση της Επιτροπής να δημιουργήσει το φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών, εστιάζοντας στους τοπικούς παράγοντες, είναι μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία και, αφού αυτό τεθεί σε λειτουργία, θα πρέπει να εξελιχθεί σε μια πιο μόνιμη δομή. Το φόρουμ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ενημέρωση για τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η ΕΕ στην περιοχή, π.χ. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τη βελτίωση των δικτύων μεταφοράς, επικοινωνίας και ηλεκτρισμού, και για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων καθαρής τεχνολογίας σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

Ένας επιπρόσθετος τρόπος για να θεσπιστούν αυστηρότερες διασφαλίσεις για το εύθραυστο περιβάλλον, καθώς και για τα θεμελιώδη δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, είναι μέσω μιας ειδικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Αρκτική, που θα προηγηθεί των έργων που προορίζονται να υλοποιηθούν στην περιοχή της Αρκτικής.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (7.12.2016)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική

(2016/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Martin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι τρία κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Φινλανδία και Σουηδία) και μία υπερπόντια χώρα και έδαφος (Γροιλανδία) είναι πλήρη μέλη του οκταμελούς Αρκτικού Συμβουλίου και άλλα επτά κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) είναι παρατηρητές, καθώς και ότι η ΕΕ επιδιώκει να αναβαθμίσει το καθεστώς της στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Αρκτικής·

2.  σημειώνει ότι η Αρκτική υπήρξε επί μακρόν πεδίο εποικοδομητικής διεθνούς συνεργασίας και ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ως περιοχή χαμηλής έντασης· γνωρίζει ότι το ενδιαφέρον για την Αρκτική αυξάνεται λόγω του περιορισμού των πόρων και των αλλαγών στο περιβάλλον·

3.  αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την οικονομική ανάπτυξη της Αρκτικής, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που είναι ακόμη εν μέρει ανεξερεύνητα, και μέσω της δημιουργίας νέων γραμμών ναυσιπλοΐας και της εντατικοποίησης των τουριστικών δραστηριοτήτων, που θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις στην περιοχή· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ ως εργαλείου για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών στόχων·

4.  ζητεί να ενταθεί η συνεργασία στα πεδία της βιωσιμότητας και της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος στην Αρκτική·

5.  συνιστά την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών, των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων της Αρκτικής, για την αναβάθμιση της απασχόλησης, της ευημερίας και της ποιότητας ζωής, με την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών περιβαλλοντικών προτύπων·

6.  υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Αρκτικής εντοπίζουν την προστασία του περιβάλλοντος ως τον στόχο προτεραιότητας για την περιοχή· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το εμπόριο και τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας στην περιοχή·

7.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 20ής Ιανουαρίου 2011, σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά, στο οποίο τονίζονται ο παγκόσμιος αντίκτυπος των αλλαγών στην περιοχή της Αρκτικής και ο σημαντικός ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίσουν η ΕΕ και άλλες βιομηχανικές δυνάμεις μαζί με τα κράτη που περιβάλλουν τον Βόρειο Πόλο στη μείωση της ρύπανσης στην Αρκτική, η οποία προκαλείται από την αύξηση των δραστηριοτήτων στην περιοχή· επισημαίνει ότι οι κλιματικές αλλαγές στην Αρκτική θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις παράλιες περιοχές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των παράλιων περιοχών της ΕΕ, καθώς και στους τομείς που εξαρτώνται από το κλίμα στην Ευρώπη, όπως η γεωργία και η αλιεία, η ενέργεια, η εκτροφή ταράνδων, το κυνήγι, ο τουρισμός και οι μεταφορές·

8.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε τρέχουσα ή νέα οικονομική δραστηριότητα θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο βιώσιμο, ώστε να μη θέτει σε κίνδυνο το ευαίσθητο οικοσύστημα και τη φυσική κληρονομιά της Αρκτικής, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει το δυναμικό για αυξημένη εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων, και με πλήρη σεβασμό των αυτοχθόνων λαών και των τοπικών κοινοτήτων της Aρκτικής·

9.  θεωρεί ότι η ΕΕ αποτελεί κεντρικό στρατηγικό εταίρο για την υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Αρκτική· θεωρεί απαραίτητο η πολιτική της ΕΕ στην περιοχή της Αρκτικής να αντικατοπτρίζει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που η ΕΕ έχει δεσμευθεί να επιτύχει μέχρι το 2030·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων της Αρκτικής στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Αρκτική, σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των περιοχών της Αρκτικής και των αναγκών οικονομικής ανάπτυξης και να αποφευχθούν ριζικές αλλαγές στο βιοτικό επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων·

11.  σημειώνει τις διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή Αρκτική αντιμετωπίζει το πρόβλημα της απουσίας επενδύσεων·

12.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης, τον Σεπτέμβριο του 2016, για δεκαετές μορατόριουμ στην έκδοση νέων αδειών υπεράκτιων γεωτρήσεων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην αρκτική υφαλοκρηπίδα της χώρας·

13.  υπενθυμίζει την ανάγκη για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η οποία απαιτεί επενδύσεις για το περιβάλλον και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για διαδρομές μεταφορών και σχετικές υποδομές, μετεωρολογική συνεργασία και βιώσιμο τουρισμό· στην κατεύθυνση αυτή, καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει ευρύτερα μέσα διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και να παρακολουθεί τις συνέπειες των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον·

14.  χαιρετίζει την απόφαση-ορόσημο της Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ) για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC), στην 70η σύνοδό της, που διεξήχθη από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου 2016 στο Λονδίνο, σε σχέση με το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, η οποία επιβεβαίωσε την 1η Ιανουαρίου 2020 ως ημερομηνία εφαρμογής μιας σημαντικής μείωσης στην περιεκτικότητα σε θείο του μαζούτ που χρησιμοποιείται από τα πλοία στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές σε κατ’ ανώτατο όριο 0,50% m/m (μάζα/μάζα)· καλεί τις κυβερνήσεις στην περιοχή της Αρκτικής να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης για όλες τις μεταφορές που χρησιμοποιούν τα περάσματα της Αρκτικής, σύμφωνα με τη σαφή δέσμευση εκ μέρους του ΙΜΟ ότι η ναυτιλία θα εκπληρώσει τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της·

15.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα άλλα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου να αγωνιστούν για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για την απαγόρευση της χρήσης των περασμάτων της Αρκτικής από πλοία που χρησιμοποιούν επικίνδυνα καύσιμα και την απαγόρευση της χρήσης των περασμάτων της Αρκτικής για το διεθνές εμπόριο επικίνδυνων εμπορευμάτων·

16.  λαμβάνει γνώση των δεσμεύσεων του Καναδά στο περί εμπορίου και περιβάλλοντος κεφάλαιο της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA), ιδίως σχετικά με τη βιώσιμη αλιεία και το εμπόριο δασικών προϊόντων· τονίζει τα κεφάλαια της CETA σχετικά με τις υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, που θα αναβαθμίσουν τη συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών στις αγορές προμηθειών του Καναδά, ιδίως όσον αφορά τη ναυπήγηση παγοθραυστικών· υπογραμμίζει ότι ο Καναδάς και η ΕΕ έχουν επιβεβαιώσει τις δεσμεύσεις τους για ενίσχυση της συνεργασίας τους στην Αρκτική στην Κοινή Διακήρυξη της XVI Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Καναδά, της 30ής Οκτωβρίου 2016·

17.  τονίζει ότι οι αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ δεν πρέπει να απειλούν τη βιοποικιλότητα στην περιοχή· χαιρετίζει τον προσδιορισμό οικολογικά και βιολογικά σημαντικών περιοχών στην Αρκτική δυνάμει της Σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD) ως σημαντική διαδικασία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διατήρησης της αρκτικής βιοποικιλότητας, και τονίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή στο παράλιο, θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της Αρκτικής μιας διαχείρισης με γνώμονα το οικοσύστημα (EBM), όπως επισημαίνεται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Αρκτικού Συμβουλίου για θέματα EBM· καλεί τα κράτη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την CBD και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, με τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και θαλάσσιων καταφυγίων στον Αρκτικό Ωκεανό·

18.  υπενθυμίζει ότι, μετά την προσφυγή του Καναδά και της Νορβηγίας στον ΠΟΕ σε σχέση με την απαγόρευση που επέβαλε η ΕΕ στην εμπορία προϊόντων φώκιας, το μέτρο έχει ενισχυθεί για να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ, του 2014, και ότι η νομιμότητά του δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί· τονίζει ότι παρόμοιες εμπορικές απαγορεύσεις ισχύουν, ιδίως στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, και ότι τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στη διατήρηση της άγριας ζωής στην Αρκτική, καθώς οι φώκιες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τοπικών οικοσυστημάτων τους·

19.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ), όταν επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ουσιαστικές εμπορικές και περιβαλλοντικές διατάξεις που θα μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Αλάσκας, αλλά και των ευρωπαϊκών αρκτικών περιοχών, περιλαμβανομένων και διατάξεων για την αλιεία και τη δασοκομία· θεωρεί ότι η συμπερίληψη των εν λόγω διατάξεων πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος κάθε μελλοντικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που θα συνάψει η ΕΕ με τρίτους εταίρους της αρκτικής περιοχής·

20.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η Ισλανδία και η Νορβηγία ανέλαβαν δεσμεύσεις για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ·

21.  τονίζει τη αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή της Αρκτικής, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε θαλάσσιες διαδρομές και στους ενεργειακούς πόρους της· σημειώνει τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ισλανδίας και της Κίνας και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει, όχι μόνο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της ισλανδικής πλευράς της Αρκτικής, αλλά και για την οικονομία και την εσωτερική αγορά της ΕΕ·

22.  υπενθυμίζει ότι καμία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου δεν έχει συναφθεί μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, και ότι, συνεπώς, η ΕΕ δεν διαθέτει κανένα αποτελεσματικό διμερές μέσο με το οποίο να επηρεάσει το εμπόριο και τις επενδύσεις στη ρωσική Αρκτική· τονίζει ωστόσο ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, ο διάλογος για την Αρκτική είναι ακόμη ανοικτός στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της επιστημονικής συνεργασίας·

23.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ενωσιακό κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική και να του διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες και γνώσεις για την Αρκτική· επισημαίνει ότι ένα τέτοιου είδους ενωσιακό κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική θα μπορούσε να συνδεθεί με υφιστάμενα Κέντρα για την Αρκτική ή με άλλα όργανα για την Αρκτική, καθώς η εν λόγω λύση θα μείωνε σημαντικά τις δαπάνες·

24.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Γροιλανδίας, του 2007, η ΕΕ χορηγεί στη Γροιλανδία οικονομική υποστήριξη για την εξασφάλιση της υπεύθυνης αλιείας και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας·

25.  τονίζει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αρκτική θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα δεσμευτικά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε συνεργασία με το Οικονομικό Συμβούλιο της Αρκτικής και θα πρέπει να βασίζονται, μεταξύ άλλων, στο Πρωτόκολλο για τις Επενδύσεις στην Αρκτική και στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ·

26.  υπενθυμίζει ότι η ναυτιλία στην Αρκτική υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας και επιδοκιμάζει την έναρξη ισχύος του Πολικού Κώδικα, που είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιανουαρίου 2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mairead McGuinness, Molly Scott Cato, Ramón Luis Valcárcel Siso


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (7.12.2016)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική

(2016/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Nilsson

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, μεταξύ άλλων και πέραν των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, είναι σημαντική για τις περιοχές της Αρκτικής· τονίζει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ που στηρίζει τη συνεργασία δημιουργεί προστιθέμενη αξία και πρέπει να διατηρηθεί και μετά το 2020· επισημαίνει ότι η συνεργασία αυτή έχει, εκτός από τον περιφερειακό αντίκτυπο, σημαντικές γεωπολιτικές συνέπειες και συνέπειες για την ασφάλεια· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διαμορφώσει μια πλήρως ανεπτυγμένη ενωσιακή στρατηγική για την Αρκτική, συνεκτιμώντας όλες τις πτυχές της συνεργασίας·

2.  ζητεί να παραχωρηθεί στην ΕΕ καθεστώς παρατηρητή με πλήρη δικαιώματα στο Αρκτικό Συμβούλιο, με την υποστήριξη των σημερινών κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία για την Αρκτική και να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις που επηρεάζουν την Αρκτική· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τη Ρωσία και τον Kαναδά, ως κράτη της Aρκτικής που επενδύουν στις αρκτικές τους περιφέρειες και εξαρτώνται από αυτές για οικονομικούς και στρατηγικούς λόγους, μεταξύ άλλων, να επιδείξουν μεγαλύτερη προθυμία στο θέμα της εξασφάλισης καθεστώτος παρατηρητή με πλήρη δικαιώματα στην ΕΕ· ζητεί να τηρείται το Kοινοβούλιο πλήρως ενήμερο για τη διαδικασία αυτή·

3.  τονίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕT) για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αρκτικής και τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης που θα στοχεύουν σε τομείς προσανατολισμένους στο μέλλον, καθώς και την ανάγκη για υπεύθυνη ανάπτυξη που θα σέβεται τους φυσικούς πόρους της Αρκτικής· εφιστά την προσοχή στα μόνιμα μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να αντισταθμιστούν (άρθρο 174 της ΣΛΕΕ)· επισημαίνει τη μακροπρόθεσμη σημασία της στρατηγικής σε διάφορους τομείς, όπως το ψηφιακό θεματολόγιο, η κλιματική αλλαγή, η γαλάζια ανάπτυξη κλπ.·

4.  υπογραμμίζει ότι η στενή συνεργασία με τις περιοχές και υποπεριοχές, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, στην Ευρωπαϊκή Αρκτική είναι ουσιαστικής σημασίας στο πλαίσιο της χάραξης της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική και της χρηματοδότησης της ΕΕ για την περιοχή αυτή, δεδομένου ότι οι περιφέρειες, οι τοπικές κοινότητες και ο αυτόχθων πληθυσμός, που είναι οι τελικοί δικαιούχοι των πολιτικών για την Aρκτική, έχουν πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη στα καίρια ζητήματα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι απόψεις και οι γνώμες τους πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη·

5.  εκτιμά ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Φόρουμ ενδιαφερομένων για την Ευρωπαϊκή Αρκτική για να ενισχυθούν η συνεργασία, ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ και υποστηρίζει τις περαιτέρω προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλες περιοχές εντός και εκτός ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο φόρουμ αυτό όλες τις σχετικές περιφερειακές οργανώσεις με ευθύνη για την παράδοση και την παρακολούθηση της παράδοσης της χρηματοδότησης των EΔΕT· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το έργο του φόρουμ ενδιαφερομένων για την Αρκτική θα συνεχιστεί εντός του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού·

6.  σημειώνει ότι στην περιοχή της Αρκτικής, η ΕΕ συνεργάζεται σε ευαίσθητους τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενέργεια, οι μεταφορές και η αλιεία· τονίζει, παράλληλα, ότι – παρά τις σοβαρές προκλήσεις – υπάρχουν επίσης πολύτιμες ευκαιρίες και πλεονεκτήματα στην Aρκτική και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τόπος για έρευνα, οικοτουρισμό, βιώσιμη βιομηχανία, πράσινη τεχνολογία και τεχνογνωσία, τομείς που έχουν τις δυνατότητες να ωφελήσουν πολλές επιχειρήσεις – κυρίως ΜΜΕ – που βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρησιακά πρότυπα και καινοτόμες τεχνολογίες· επισημαίνει τις εν λόγω ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που ενέχει η υλοποίηση επενδύσεων στη σημερινή και δυνητική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·

7.  υπογραμμίζει ότι οι κοινές προκλήσεις για την περιοχή της Αρκτικής, ιδίως το εύθραυστο περιβάλλον της Αρκτικής και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς, και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, ιδίως της κοινωνίας των πολιτών· υπενθυμίζει την ευθύνη που έχει αναλάβει η Ένωση στο θέμα της επιτάχυνσης των προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· θεωρεί, συνεπώς, ότι η περιοχή της Αρκτικής θα πρέπει να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εν προκειμένω τα ΕΔΕT, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ταχύτερη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη· υπενθυμίζει τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην περιοχή αυτή και των αλλαγών στο οικοσύστημά της οι οποίες θα έχουν όχι μόνο τοπικό αλλά και παγκόσμιο αντίκτυπο· υπογραμμίζει ότι απαιτείται στενή παρακολούθηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή αυτή·

8.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας για την Αρκτική, δεδομένου ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο επειδή συμβάλλει στην επίτευξη καλύτερης κατανόησης των διεργασιών και των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα, αλλά και επειδή λειτουργεί, προπαντός, ως βάση για την ανάπτυξη προτάσεων για την προσαρμογή στη νέα κατάσταση· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεκτικότητας στον κυβερνοχώρο με την περιοχή της Aρκτικής και υπενθυμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις για την έρευνα και την καινοτομία με περιοχές της Αρκτικής· σημειώνει ότι – παράλληλα με τα ΕΔΕT – χρηματοδοτικά μέσα, όπως το ΕTΣΕ, το InnovFin, το ΔΕΔ-Μ ή το Enterprise Europe Network, μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό επενδύσεων και ερευνητικών προτεραιοτήτων στην περιοχή·

9.  τονίζει τη σημασία που έχει η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του εύθραυστου οικοσυστήματος για τους κατοίκους της περιοχής της Αρκτικής· εφιστά την προσοχή στην εν εξελίξει και άμεση επίδραση ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην περιοχή· ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει την πρόταση για τη δημιουργία καταφυγίου στα διεθνή ύδατα της Αρκτικής που θα έχει ως στόχο να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να προστατευθούν η βιοποικιλότητα και τα απειλούμενα οικοσυστήματα στην περιοχή της Aρκτικής·

10.  σημειώνει την πρόταση για τη δημιουργία του Κέντρου Πληροφοριών της ΕΕ για την Αρκτική, την οποία επιβεβαιώνει ότι στηρίζει, με μόνιμο γραφείο στο Ροβανιέμι, στη Φινλανδία, με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την Αρκτική και η διάδοση αυτών των πληροφοριών σε όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σχετικά με τα σχέδια που χρηματοδοτεί η ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία του κέντρου αυτού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, James Carver, Elena Gentile, Ivana Maletić, Dan Nica, James Nicholson, Bronis Ropė

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimir Urutchev, Boris Zala


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (7.12.2016)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική

(2016/2228(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jarosław Wałęsa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) θεσπίζει ένα καθεστώς Συνθήκης που διέπει τις δραστηριότητες στους ωκεανούς του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την θαλάσσια βιολογική ποικιλομορφία πέραν των περιοχών εθνικής δικαιοδοσίας βάσει της UNCLOS μπορεί και πρέπει να συμπεριλάβει και την περιοχή της Aρκτικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουλτούρες των πληθυσμών Sami, Nenet, Khanty, Evenk, Chukchi, Aleut, Yupik και Inuit πρέπει να τύχουν προστασίας βάσει της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών (UNDRIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυτόχθων πληθυσμός της Aρκτικής δικαιούται να χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους στη γενέτειρα περιοχή του και επομένως πρέπει να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε κάθε μελλοντικό σχέδιο εμπορικής αλιείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή θα καταστήσει την περιοχή της Αρκτικής προσβάσιμη για την εμπορική αλιεία τα ερχόμενα έτη, η οποία, δεδομένου της άκρως ευαίσθητης φύσης αυτής της μοναδικής περιοχής, πρέπει να αναπτυχθεί με τη μέγιστη προσοχή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να γίνει διάκριση ανάμεσα στις ανοικτές θάλασσες όπου σήμερα δεν ασκείται εμπορική αλιεία και στην παρακείμενη Aρκτική Περιοχή όπου ήδη έχουν δημιουργηθεί περιφερειακοί φορείς διαπραγματεύσεων για τη διαχείριση της αλιείας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Aρκτικό Ωκεανό και στις παρακείμενες θάλασσες (AOAS) υπάρχουν 633 είδη ψαριών, εκ των οποίων μόνο τα 58 αλιεύονται σήμερα, λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών, όμως πιθανόν στο εγγύς μέλλον να αυξηθεί ο αριθμός αυτών των τελευταίων, κάτι που θα μεγάλωνε την πίεση επί του περιβάλλοντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χλωρίδα και η πανίδα στην Aρκτική είναι κοινά αγαθά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και η τήρηση των κανόνων και των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα πρέπει να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους για τα κράτη μέλη της ΕΕ που διαθέτουν έδαφος στην περιοχή της Αρκτικής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο ποσοτικός στόχος της αποκατάστασης και διατήρησης των αποθεμάτων σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση θα πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε αξιολόγησης που αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία στην περιοχή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Αρκτικής πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες που συνιστούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Σπιτσβέργης του 1920 και, ειδικότερα, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη, και επίσης σύμφωνα με κάθε ιστορικό δικαίωμα αλιείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιαίτερη φύση της Αρκτικής συνεπάγεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οποιαδήποτε ανάπτυξη της εμπορικής αλιείας να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και ο έλεγχος και η παρακολούθηση να πραγματοποιούνται ανάλογα με τους εν λόγω στόχους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Aρκτική έχει μια ιδιαίτερη βιοποικιλότητα κι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, με μεγάλη ποικιλία βιοτόπων που, χωρίς περαιτέρω αναλύσεις και μελέτες, μας είναι αδύνατο να κατανοήσουμε πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν είδη που ελάχιστα έχουν μελετηθεί ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως με ποιον τρόπο οι πληθυσμοί τους προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και πώς ανακάμπτουν από την εμπορική αλιεία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άνοιγμα της εμπορικής αλιείας σε μια νέα περιοχή όπως η Αρκτική ενδέχεται να δημιουργήσει ευκαιρίες για την είσοδο αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ με λανθασμένη επισήμανση ή δήλωση καταγωγής, είτε άμεσα είτε δυνάμει συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ τρίτων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιολογική Ποικιλομορφία του 2011-2020, μαζί με τον Στόχο 11, που εγκρίθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD), και ο Στόχος 14 της Ατζέντας του OHΕ του 2016 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκουν τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, θαλασσών και θαλασσίων πόρων, μαζί με την επίτευξη του στόχου της προστασίας του 10% των θαλασσίων περιοχών μέχρι το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της CBD έχουν αναγνωρίσει 77 Οικολογικά ή Βιολογικά Σημαντικές Θαλάσσιες Περιοχές (EBSAs) και 13 Υπερ-EBSAs που χρειάζονται ιδιαίτερη προληπτική διαχείριση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση περιοχών σαν την Aρκτική πρέπει να γίνεται με βιώσιμο τρόπο, βασισμένο σε μια προληπτική αντίληψη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Aρκτικής θα πρέπει να εξετάσουν τη δημιουργία μελλοντικά μιας χωριστής περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας (RFMO) και προστατευόμενων θαλασσίων ζωνών (MPAs), βάσει των ήδη υφισταμένων μοντέλων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του Galway περί Συνεργασίας για τον Ατλαντικό Ωκεανό αντιπροσωπεύει την κοινή δέσμευση ΕΕ, Kαναδά και HΠA να οικοδομήσουν μεταξύ άλλων μια ικανότητα κατανόησης και πρόβλεψης των κυριότερων διεργασιών που συμβαίνουν στον Aτλαντικό και την Aρκτική καθώς και των αλλαγών και κινδύνων που οι διεργασίες αυτές μπορεί να σημαίνουν για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την κλιματική αλλαγή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Θάλασσα (European Marine Board), το Ευρωπαϊκό Πολικό Συμβούλιο (European Polar Board) και το EurOcean μελετούν συνεχώς και διαχέουν πληροροφίες για την Aρκτική·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 4 και 5 της Σύμβασης-πλαίσιο του OHΕ για τις κλιματικές μεταβολές (Συμφωνία Παρισίων) απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να ασκούν βιώσιμη διαχείριση και να λάβουν μέτρα διατήρησης για τις καταβόθρες και τους ταμιευτήρες αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των ωκεανών·

1.  θυμίζει ότι οι αλλαγές στην Aρκτική έχουν συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω ιδίως του ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις της πλανητικής υπερθέρμανσης εμφανίζονται με ταχύτερο ρυθμό σε αυτό το ευπαθές περιβάλλον·

2.  ζητεί οποιαδήποτε ανάπτυξη της εμπορικής αλιείας στην περιοχή της Αρκτικής να υλοποιηθεί με τρόπο απολύτως συμβατό με τον ευαίσθητο και ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής· τονίζει ότι πριν ξεκινήσουν τυχόν νέες εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή της Αρκτικής, πρέπει να εκπονηθούν αξιόπιστες και προληπτικές επιστημονικές εκτιμήσεις των αποθεμάτων, προκειμένου να καθοριστούν τα επίπεδα αλιείας που θα διατηρήσουν τα στοχοθετημένα ιχθυαποθέματα σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση χωρίς να προκληθεί εξάντληση άλλων ειδών ή σοβαρή βλάβη στο θαλάσσιο περιβάλλον· τονίζει ότι όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες σε ανοικτή θάλασσα πρέπει να ρυθμίζονται από έναν περιφερειακό οργανισμό διαχείρισης της αλιείας που θα σέβεται τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και θα εφαρμόζει ένα άρτιο πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα μέτρα διαχείρισης· επισημαίνει ότι η αλιεία μέσα στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες πρέπει να πληροί τα ίδια πρότυπα· ζητεί να επιβληθεί εντός των μέχρι τώρα μη αλιευομένων υδάτων της Αρκτικής μορατόριουμ στην αλιεία βιομηχανικής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας με τράτα βυθού·

3.  χαιρετίζει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των παράκτιων χωρών της Aρκτικής και διεθνών φορέων με σκοπό την πρόληψη της άναρχης αλιείας στα διεθνή ύδατα της Aρκτικής, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπογράψουν τη δήλωση και να επιδιώξουν τη δεσμευτική ισχύ της για τα υπογράφοντα μέρη·

4.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις χώρες της Aρκτικής να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να αυξήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις για όλα τα αποθέματα της περιοχής·

5.  θυμίζει ότι τα δικαιώματα επί των εδαφών και επί των φυσικών πόρων αποτελούν σημαντικό τμήμα της κουλτούρας και της επιβίωσης των αυτοχθόνων λαών της Aρκτικής και είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του παραδοσιακού τρόπου ζωής τους·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να υποστηρίξουν τη θέσπιση μιας προστατευόμενης θαλάσσιας ζώνης στις ανοικτές θάλασσες της Aρκτικής υπό την εντολή της Επιτροπής OSPAR, με απαγόρευση κάθε εξορυκτικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, στα διεθνή ύδατα πέριξ του Bορείου Πόλου που καλύπτονται από την OSPAR·

7.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες για την απαγόρευση της χρήσης τράτας βυθού στις Οικολογικά ή Βιολογικά Σημαντικές Θαλάσσιες Περιοχές (EBSAs) και στις ανοικτές θάλασσες της Aρκτικής·

8.  ζητεί οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορικής αλιείας στην περιοχή να βασίζεται στους στόχους της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για τη διατήρηση των αποθεμάτων και στον ποσοτικό στόχο της αποκατάστασης και διατήρησης των αποθεμάτων σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

9.  σημειώνει ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Αρκτικής είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας· εκτιμά πως η μείωση των θαλάσσιων πάγων και οι άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές στην Αρκτική, σε συνδυασμό με την περιορισμένη φύση των επιστημονικών γνώσεων για τους θαλάσσιους πόρους της περιοχής, απαιτούν την υιοθέτηση προληπτικής προσέγγισης, για τη θέσπιση των κατάλληλων διεθνών μέτρων που θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των πόρων στις ανοικτές θάλασσες της Αρκτικής·

10.  ζητεί θερμά, οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής αλιείας στην περιοχή της Αρκτικής να υλοποιηθεί βάσει των διεθνών συμφωνιών που αφορούν την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας της Σπιτσβέργης του 1920, των δικαιωμάτων του κάθε συμβαλλόμενου σε αυτές τις συμφωνίες κράτους, και των υφισταμένων ιστορικών δικαιωμάτων αλιείας·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η νέα συμφωνία του OHΕ για τους ωκεανούς και την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ) να είναι αυστηρή και αποτελεσματική και να διασφαλίσει μια άρτια διεργασία εντοπισμού, προσδιορισμού, διαχείρισης και σεβασμού των προστατευόμενων θαλασσίων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών απαγόρευσης αλιείας (no-take)·

12.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πρόληψη της άναρχης αλιείας στην Aρκτική· εκτιμά πως η ΕΕ έχει κάθε δικαίωμα, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην Aρκτική·

13.  επισημαίνει ότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες έχουν καίρια σημασία για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων της Αρκτικής· υπενθυμίζει την ανάγκη πλήρους συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών·

14.  υποστηρίζει τη θέση ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη δραστηριοτήτων εμπορικής αλιείας θα πρέπει να γίνει βάσει όλων των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNFSA)·

15.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει τη χρήση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με σκοπό τη μελέτη της Aρκτικής·

16.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που να θεμελιώνουν οποιαδήποτε μέτρα για την ανάπτυξη της εμπορικής αλιείας στην περιοχή της Αρκτικής και να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης·

17.  τονίζει τη σημασία της δήλωσης του Ιουλίου 2015 σχετικά με την αλιεία στην Aρκτική, την οποία έχουν υπογράψει πέντε παράκτια κράτη της Aρκτικής·

18.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά οποιαδήποτε αλιευτικά προϊόντα διατίθενται στην εσωτερική αγορά και προέρχονται από την περιοχή της Αρκτικής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τηρούν απόλυτα την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα τους ισχύοντες κανόνες επισήμανσης·

19.  τονίζει τη σημασία που έχει η πολιτική της συνοχής και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε αυτά τα πεδία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Linnéa Engström, Carlos Iturgaiz, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Mike Hookem, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Piernicola Pedicini, Maria Lidia Senra Rodríguez


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

111

8

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Ivo Belet, Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Paul Brannen, Elmar Brok, Klaus Buchner, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Arnaud Danjean, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Kateřina Konečná, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Urszula Krupa, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Ryszard Antoni Legutko, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Pavel Poc, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Julia Reid, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, László Tőkés, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen, Damiano Zoffoli, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Zigmantas Balčytis, Jørn Dohrmann, Fredrick Federley, Neena Gill, Mike Hookem, Liisa Jaakonsaari, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Norica Nicolai, Urmas Paet, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, György Schöpflin, Igor Šoltes, Bart Staes, Bodil Valero, Tiemo Wölken, Janusz Zemke, Željana Zovko, Τάκης Χατζηγεωργίου

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jiří Maštálka, Jens Nilsson, Jasenko Selimovic

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου