Izvješće - A8-0047/2017Izvješće
A8-0047/2017

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen

28.2.2017 - (2016/2295(IMM))

Odbor za pravna pitanja
Izvjestiteljica: Laura Ferrara

Postupak : 2016/2295(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0047/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0047/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen

(2016/2295(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnici Marine Le Pen, koji je 5. listopada 2016. podnio Jean-Jaques URVOAS, francuski ministar pravosuđa, u okviru istražnog postupka protiv zastupnice Marine Le Pen pred Prvostupanjskim sudom u Nanterreu zbog objave islamističkih fotografija nasilnog sadržaja na njezinu računu na Twitteru,

–  nakon saslušanja zastupnika Jean-Françoisa Jalkha koji je zastupao zastupnicu Marine Le Pen u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.[1],

–  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0047/2017),

A.  budući da su francuske pravosudne vlasti zatražile ukidanje imuniteta Marine Le Pen, zastupnici u Europskom parlamentu i predsjednici Nacionalne fronte (Front National, FN), u okviru postupka pokrenutog zbog toga što je preko svojeg računa na Twitteru 16. prosinca 2015. objavila fotografije nasilnog sadržaja na kojima su prikazana smaknuća trojice talaca terorističke skupine Daeš uz komentar „Evo što je Daeš”, nakon intervjua na radijskoj mreži RMC u kojem je uspon FN-a uspoređen s djelovanjem terorističke skupine Daeš;

B.  budući da se prema sudskoj praksi Europskog parlamenta imunitet zastupnika može ukinuti ako sporne riječi i/ili fotografije nisu u izravnoj ili očitoj vezi s izvršavanjem dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu te ako nisu povezani s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem u okviru tih dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije i člankom 26. Ustava Francuske Republike;

C.  budući da se, osim toga, u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet koji se dodjeljuje zastupnicima u parlamentu te države;

D.  budući da širenje fotografija nasilnog sadržaja koje mogu ugroziti ljudsko dostojanstvo predstavlja kazneno djelo koje je kažnjivo na temelju članaka 227.-24., 227.-29. i 227.-31. francuskog kaznenog zakona;

E.  budući da se članak 6.-1. francuskog Zakona br. 2004-575 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique od 21. lipnja 2004., kojim se prenosi Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine („Direktiva o elektroničkoj trgovini”), odnosi na aktivnosti pružatelja usluga informatičkih poduzeća, a ne na aktivnosti pojedinaca;

F.  budući da, unatoč tomu što preko pretraživača Google svi mogu pristupiti fotografijama koje je objavila zastupnica Marine Le Pen i što su one nakon prvotne objave uvelike proširene na internetu, one zbog svoje nasilne prirode ipak mogu ugroziti ljudsko dostojanstvo;

G.  budući da je uklanjanje tih triju fotografija zatražila obitelj zatočenog Jamesa Foleyja 17. prosinca 2015., tj. nakon intervencije pravosudnih tijela, i da je slijedom tog zahtjeva zastupnica Marine Le Pen uklonila samo fotografiju Jamesa Foleyja;

H.  budući da se vremenski okvir sudskog postupka protiv zastupnice Marine Le Pen poklapa s tipičnim rasporedom postupaka koji se odnose na tisak i druga sredstva komunikacije i da stoga nema razloga sumnjati da je riječ o primjeru fumus persecutionis, tj. o situaciji kada se na temelju indicija ili dojma želi pokrenuti kazneni progon određenog subjekta;

I.  budući da je člankom 26. Ustava Francuske Republike propisano da zastupnici u Parlamentu ne mogu biti uhićeni ili lišeni slobode u bilo kojem drugom obliku niti im se sloboda može ograničiti u kaznenim stvarima bez odobrenja Parlamenta;

J.  budući da se Europski parlament ne može izjasniti o zastupnikovoj krivnji ni o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci koji mu se pripisuju kazneni progon;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Marine Le Pen;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Francuske Republike i zastupnici Marine Le Pen.

  • [1]  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

OBRAZLOŽENJE

I.  ČINJENICE

Na sjednici održanoj 24. listopada 2016. predsjednik je priopćio da je u skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika 5. listopada 2016. primio pismo Jean-Jacquesa Urvoasa, francuskog ministra pravosuđa, u kojem se traži ukidanje imuniteta Marine Le Pen. U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika predsjednik je zahtjev proslijedio Odboru za pravna pitanja.

Francuska pravosudna tijela pokrenula su istražni postupak protiv Marine Le Pen nakon što je na svojem računu na Twitteru 16. prosinca 2015. objavila tri fotografije nasilnog sadržaja koje mogu ugroziti ljudsko dostojanstvo i na kojima su prikazana smaknuća trojice talaca terorističke skupine Daeš. Na tim trima fotografijama jasno su bili vidljivi James Foley, američki talac kojemu je odrubljena glava, Moaz Al-Kazabeh, jordanski pilot koji je živ zapaljen u kavezu, i Fadi Ammar Zidan, sirijski vojnik kojeg je živog pregazilo oklopno vozilo. Marine Le Pen popratila je fotografije komentarom: „Evo što je Daeš!”. Njihovo je objavljivanje uslijedilo nakon intervjua koji je istog dana Jean-Jacques Bourdin vodio s politologom Gillesom Kepelom i koji je objavljen na radijskoj mreži RMC te u kojem je iznesena usporedba između rasta popularnosti Nacionalne fronte i djelovanja Daeša. Prije objave spornih fotografija Marine Le Pen je objavila sljedeći komentar: „Neprihvatljiva je usporedba Nacionalne fronte i Daeša koju je jutros izrekao Jean-Jacques Bourdin. On mora povući svoje gnusne riječi.

Nakon što je obaviješten o činjenicama i nalazima, javni tužitelj u Nanterreu zatražio je zatvaranje postupka koji je pokrenuo Središnji ured za borbu protiv kriminala povezanog s informacijskom i komunikacijskog tehnologijom (OCLCTIC) kako bi ga se proslijedilo Odredu za borbu protiv zločina protiv osoba (BRDP) u Parizu.

Dan nakon toga, 17. prosinca 2015., obitelj taoca Jamesa Foleyja zatražila je uklanjanje triju fotografija. Marine Le Pen uklonila je samo fotografiju Jamesa Foleyja uz izjavu „Nisam znala da je riječ o fotografiji Jamesa Foleyja. Fotografija je dostupna svima preko Googlea. Jutros sam doznala da njegova obitelj traži od mene da je uklonim. Naravno da sam je odmah uklonila.”

Marine Le Pen pozvana je 5. siječnja 2016. na saslušanje pred službom BRDP-a. Odvjetnik David Dassa-Le Deist, pravni zastupnik Marine Le Pen, priopćio je istražiteljima 4. siječnja 2015. da se njegova štićenica neće odazvati na taj poziv i da namjerava isključivo „odgovarati sucu, ako bude potrebno i u skladu s propisima”.

Državna tužiteljica Catherine Denis pokrenula je 21. siječnja 2016. preliminarnu istragu o širenju fotografija nasilnog sadržaja koje mogu ugroziti ljudsko dostojanstvo, što predstavlja kazneno djelo koje je kažnjivo na temelju članaka 227.-24., 227.-29. i 227.-31. francuskog kaznenog zakona.

Dana 31. ožujka 2016. Marine Le Pen pozvana je na prvo ispitivanje zakazano za 29. travnja 2016. u 10:30.Odvjetnik David Dassa-Le Deist u pismu od 28. travnja 2016. obavijestio je sud da se Marine Le Pen sljedeći dan neće pojaviti pozivajući se na imunitet koji uživa kao zastupnica u Europskom parlamentu, s obzirom na to da je riječ o radnjama koje dovode u pitanje njezinu slobodu izražavanja. Tome je dodao: „Uvjeravam Vas da se ne dovodi u pitanje Vaša nadležnost, već radnje tužiteljstva kojima se u vezi s iznimno važnim pitanjem ugrožava sloboda izražavanja francuskog parlamentarnog zastupnika.”

Dana 30. kolovoza 2016. potpredsjednica zadužena za preliminarne istrage Carole Bochter poslala je glavnom tužitelju pri Žalbenom sudu u Versaillesu preko državne tužiteljice pri Prvostupanjskom sudu u Nanterreu zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnici Marine Le Pen.

Glavni tužitelj Marc Robert dostavio je 7. rujna 2016. izvornik zahtjeva za ukidanjem imuniteta zastupnici Marine Le Pen francuskom ministru pravosuđa Jean-Jacquesu Urvoasu.

Ministar Jean-Jacques Urvoas poslao je 5. listopada 2016. predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Schulzu zahtjev glavnog tužitelja pri Žalbenom sudu u Versaillesu za ukidanje zastupničkog imuniteta zastupnici Marine Le Pen kako bi se mogla nastaviti istraga o djelima za koja je optužena.

II.  PRAVO

a)  Mjerodavne odredbe europskog prava

Protokol br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

„Članak 8.

Članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti.

Članak 9.

Tijekom zasjedanja Europskog parlamenta njegovi članovi uživaju:

a) na državnom području svoje države, imunitet priznat članovima parlamenta te države;

b) na državnom području bilo koje druge države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka.

Na isti se način imunitet primjenjuje na članove tijekom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Europskog parlamenta.

Ako je član zatečen u počinjenju kaznenog djela, nije moguće pozivanje na imunitet te u tom slučaju Europski parlament može ostvariti svoje pravo na skidanje imuniteta jednom od svojih članova.”

Akt od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima.

„Članak 6.2.

Zastupnici u Europskom parlamentu uživaju povlastice i imunitet koji su im dodijeljeni na temelju Protokola od 8. travnja 1965. o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica.”

Zaključci izneseni u presudi Suda Europske unije od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10.

„Članak 8. Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije, priložen Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, mora se tumačiti tako da izjava europskog zastupnika izvan Europskog parlamenta, koja je dovela do kaznenog progona u državi članici podrijetla dotičnog zastupnika zbog kaznenog djela klevete, predstavlja mišljenje izraženo u okviru izvršavanja parlamentarnih dužnosti na koje se primjenjuje imunitet predviđen navedenom odredbom samo u slučaju kada to je mišljenje subjektivan vrijednosni sud koji je u izravnoj i očitoj vezi s izvršavanjem tih dužnosti. Sud koji je uputio zahtjev treba utvrditi jesu li ti zahtjevi zadovoljeni u glavnom predmetu.”

b)  Odredbe francuskog prava

Ustav Francuske Republike

„Članak 26.

„Nijedan zastupnik Parlamenta ne smije biti kazneno gonjen, podvrgnut istražnim radnjama, uhićen, pritvoren, niti mu se smije suditi zbog izraženog mišljenja ili danih glasova tijekom obnašanja svojih dužnosti.

Bez odobrenja predsjedništva doma Parlamenta kojeg je član, nijedan zastupnik Parlamenta ne smije biti uhićen zbog kaznenog djela ili prekršaja, niti mu smije biti izrečena mjera lišavanja ili ograničavanja slobode. To se odobrenje ne zahtijeva u slučaju da je zastupnik počinio teži zločin, da je zatečen u počinjenju kaznenog djela ili da mu je izrečena pravomoćna presuda.

Pritvor, mjere lišavanja ili ograničavanja slobode ili kazneni progon zastupnika Parlamenta odgađaju se do kraja zasjedanja ako to zahtijeva dom Parlamenta kojeg je zastupnik član.

Dotični dom po sili zakona saziva dodatne sjednice radi omogućavanja, ako je to potrebno, primjene prethodnog stavka.”

Francuski kazneni zakon

„Članak 227-24

Proizvodnja, prijevoz i distribucija, na bilo koji način te na bilo kojem mediju, poruke koja je nasilnog ili pornografskog karaktera, kojom se potiče na terorizam, ozbiljno narušava ljudsko dostojanstvo ili potiče maloljetnike na igre koje ugrožavaju njihovu fizičku sigurnost te trgovanje takvom porukom kažnjava se trogodišnjom zatvorskom kaznom i globom od 75 000 EUR ako je poruka takva da bi lako mogla doći do maloljetnika.

Ako su kaznena djela iz ovog članka počinjena u obliku pisanog ili audiovizualnog novinarstva ili priopćavanjem javnosti preko interneta, u pogledu utvrđivanja odgovornih osoba primjenjuju se posebne zakonske odredbe kojima se uređuju ta pitanja.”

„Članak 227-29

Fizičke osobe koje su počinitelji kaznenih djela iz ovog poglavlja mogu biti izložene i sljedećim dodatnim kaznama:

1. ukidanje građanskih i obiteljskih prava u skladu s člankom 131-26;

2. privremeno ukidanje vozačke dozvole na razdoblje od najviše pet godina koje može biti ograničeno na vožnju izvan profesionalne djelatnosti;

3. poništenje vozačke dozvole sa zabranom izdavanje nove dozvole tijekom razdoblja od najviše pet godina;

4. zabrana napuštanja državnog područja Republike na razdoblje od najviše pet godina;

5. oduzimanje predmeta kojim je počinjeno kazneno djelo, koji je bio namijenjen počinjenju kaznenog djela ili je nastao na temelju kaznenog djela;

6. trajna zabrana ili zabrana na razdoblje od najviše deset godina, rada ili volonterskog rada koji uključuje redovan kontakt s maloljetnicima;

7. pohađanje obveznog tečaja o roditeljskoj odgovornosti na način utvrđen u članku 131-35-1;

8. za kaznena djela obuhvaćena člancima 227-2 i 227-16 i u skladu s uvjetima iz članka 131-27, zabrana obavljanja javne dužnosti te profesionalne ili društvene djelatnosti u obavljanju koje je počinjen prekršaj, bilo da je riječ o trgovačkoj ili poslovnoj djelatnosti vođenja, upravljanja ili nadziranja na bilo koji način, izravno ili neizravno, za svoj račun ili za račun druge osobe, trgovačkog ili obrtničkog poduzeća ili trgovačkog društva. Te se zabrane djelatnosti mogu izricati kumulativno.”

„Članak 227-31

Osobama odgovornima za kaznena djela utvrđena člancima od 227-22 do 227-27 može se također izreći osuda koja uključuje socijalno-sudski nadzor u skladu s postupcima utvrđenima člancima od 131-36-1 do 131-36-13.”

Zakon br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. za povjerenje u digitalno gospodarstvo.

„Članak 1, IV

Kako je navedeno u članku 1. Zakona br. 86-1067 od 30. rujna 1986. o slobodi komunikacije, osobe imaju slobodu javnog priopćavanja elektroničkim putem.

Korištenje tom slobodom može se ograničiti samo u pogledu zahtjeva za poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i vlasništva drugih osoba, pluralizma izražavanja misli i stajališta te s druge strane zbog zaštite javnog poretka, potreba nacionalne obrane, zahtjeva javnih službi, tehničkih ograničenja u pogledu sredstava komunikacije, kao i potrebe razvoja produkcije audiovizualnih usluga.

Pojmom javnog priopćavanja elektroničkim putem podrazumijeva se svako stavljanje na raspolaganje javnosti ili kategorijama javnosti postupkom elektroničke komunikacije znakova, signala, pisanih zapisa, slika, zvukova ili poruka bilo kakve vrste koji nemaju karakter privatne korespondencije.

Pojmom javnog priopćavanja internetskim prijenosom podrazumijeva se svaki prijenos na pojedinačni zahtjev digitalnih podataka koji nemaju karakter privatne korespondencije elektroničkom metodom komunikacije koja omogućuje dvosmjerni protok informacija između odašiljatelja i primatelja.

Pojmom elektroničke pošte podrazumijeva se svaka tekstualna, glasovna, zvučna ili slikovna poruka poslana preko javne komunikacijske mreže, pohranjena na mrežnom poslužitelju ili na primateljevoj terminalnoj opremi sve dok je primatelj ne preuzme.”

„Članak 6-1

U slučajevima kada to opravdava potreba za borbom protiv poticanja na terorističke aktivnosti ili veličanja takvih aktivnosti iz članka 421-2-5 Kaznenog zakona ili borbom protiv širenja fotografija i prikaza maloljetnika izčlanka 227-23navedenog zakona, upravno tijelo može zatražiti od osoba iz članka 6. stavka III. navedenog zakona ili osoba iz stavka I. podstavka 2. istog članka da uklone sadržaj koji je u suprotnosti s člancima 421-2-5 i 227-23. Upravno tijelo istovremeno obavještava o tome osobe iz članka 6. stavka I. podstavka 1. navedenog zakona.

Ako se sadržaj ne ukloni u roku od 24 sata, upravno tijelo osobama iz navedenog podstavka 1. može poslati popis adresa elektroničke pošte internetskih usluga javnog priopćavanja kojima je počinjena povreda članaka 421-2-5 i 227-23. Od tih se osoba zahtijeva da bez odlaganja onemoguće pristup tim stranicama. Međutim ako osobe spomenute u stavku III. navedenog članka 6. ne stave na raspolaganje podatke spomenute u tom istom stavku, upravno tijelo može poslati obavijest iz prve rečenice ovog podstavka bez da je prethodno zatražilo povlačenje sadržaja u skladu s uvjetima iz prve rečenice prvog podstavka ovog članka.

Upravno tijelo prosljeđuje zahtjeve za povlačenje i popis iz prvog odnosno drugog podstavka kvalificiranim osobama imenovanim u Nacionalnu komisiju za zaštitu podataka i sloboda za vrijeme trajanja njihova mandata u tom odboru. Imenovana osoba ne može pripadati osobama navedenim u članku 13. stavku I. točki 1. Zakona br. 78–17 od 6. siječnja 1978. o informatici, podacima i slobodama. Kvalificirana osoba osigurava pravilnost zahtjeva za povlačenje i uvjeta za sastavljanje, ažuriranje, korištenje popisa te izvješćivanje o njemu. Ako utvrdi nepravilnosti, u bilo kojem trenutku može predložiti upravnom tijelu da ih ukloni. Ako upravno tijelo ne prihvati tu preporuku, kvalificirana osoba može se obratiti nadležnom upravnom sudu, kasacijskom sudu ili zatražiti privremenu pravnu zaštitu.

Upravno tijelo može također poslati obavijest na adrese elektroničke pošte čijim se sadržajem krše članci 421-2-5 i 227-23 Kaznenog zakona o tražilicama i imenicima koji poduzimaju sve potrebne mjere kako bi prestali internetski upućivati javnost na te adrese. Primjenjuje se postupak predviđen u trećem podstavku ovog članka.

Kvalificirana osoba spomenuta u trećem podstavku objavljuje godišnje izvješće o uvjetima obavljanja i rezultatima aktivnosti, uključujući posebno broj zahtjeva za povlačenjem, broj povučenih sadržaja, razloge za povlačenje i broj preporuka upravnom tijelu. To se izvješće dostavlja vladi i parlamentu.

Pravila za primjenu ovog članka određuju se uredbom, posebno u pogledu eventualne kompenzacije opravdanih dodatnih troškova proizašlih iz obveza koje su nastale za poslovne subjekte.

Svako nepoštovanje obveza iz ovog članka podliježe kaznama iz članka 6. stavka VI. podstavka 1. ovog zakona.”

III.  RAZMATRANJA/OBRAZLOŽENJE

Na temelju članaka 227.-24., 227.-29. i 227.-31. francuskog kaznenog zakona, u skladu s kojima širenje fotografija nasilnog sadržaja koje mogu ugroziti ljudsko dostojanstvo predstavlja kazneno djelo na koje se primjenjuju sankcije, francuska pravosudna tijela zatražila su ukidanje imuniteta Marine Le Pen, zastupnici u Europskom parlamentu i predsjednici Nacionalne fronte, jer je preko svojeg računa na Twitteru 16. prosinca 2015. objavila tri fotografije na kojima su prikazana smaknuća trojice talaca terorističke skupine Daeš uz komentar „Evo što je Daeš”, nakon intervjua na radijskoj mreži RMC u kojem je uspon Nacionalne fronte uspoređen s djelovanjem terorističke skupine Daeš.

Prije svega, unatoč tomu što svi preko pretraživača Google mogu pristupiti tim fotografijama i što su one nakon prvotne objave uvelike proširene na internetu, ne može se poreći njihova nasilna priroda koja može ugroziti ljudsko dostojanstvo te je stoga njihova objava čin koji podliježe kaznenom progonu.

Osim toga, članak 6.-1. francuskog Zakona br. 2004-575 od 21. lipnja 2004. Pour la Confiance dans l'Économie Numérique, kojim se predviđa izuzeće iz pokretanja kaznenog postupka protiv pružatelja usluga informatičkog poduzeća u slučaju kada se fotografije nasilnog sadržaja uklone u roku od 24 sata nakon što ih nadležno tijelo obavijesti da ih je potrebno ukloniti, odnosi se samo na aktivnosti pružatelja usluga informatičkog poduzeća, a ne na aktivnosti osobne/pojedinačne prirode, kao u ovom slučaju. U tom pogledu, treba naglasiti i činjenicu da je zastupnica Le Pen uklonila samo fotografiju smaknuća zatočenog Jamesa Foleyja, ali ne i druge dvije fotografije.

Na kraju, budući da se vremenski okvir sudskog postupka protiv zastupnice Marine Le Pen poklapa s tipičnim rasporedom postupaka koji se odnose na tisak i druga sredstva komunikacije, nema razloga sumnjati da je riječ o primjeru fumus persecutionis, tj. o situaciji kada se na temelju indicija ili dojma želi pokrenuti kazneni progon određenog subjekta.

IV.  ZAKLJUČCI

Na temelju iznesenih razmatranja i u skladu s člankom 9. Poslovnika, razmotrivši razloge u korist i protiv ukidanja imuniteta zastupnici, Odbor za pravna pitanja preporučuje da Europski parlament ukine zastupnički imunitet zastupnici Marine Le Pen.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

28.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken