Procedūra : 2016/2295(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0047/2017

Pateikti tekstai :

A8-0047/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/03/2017 - 6.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0056

PRANEŠIMAS     
PDF 700kWORD 58k
28.2.2017
PE 595.654v02-00 A8-0047/2017

dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą

(2016/2295(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Laura Ferrara

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą

(2016/2295(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 5 d. Prancūzijos Teisingumo ministro Jean-Jaques URVOAS prašymą atšaukti Marine Le Pen imunitetą dėl prieš ją Nantero pirmos instancijos teisme pradėto tyrimo procedūros dėl Twitter paskyroje platinamų islamistinių ir smurtinio pobūdžio vaizdų,

–  išklausęs Marine Le Pen atstovaujančio Jean-François Jalkh paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0047/2017),

A.  kadangi Prancūzijos teisminės institucijos paprašė atšaukti Europos Parlamento narės ir Nacionalinio fronto partijos pirmininkės Marine Le Pen imunitetą dėl tyrimo apie 2015 m. gruodžio 16 d. jos Twitter paskyroje platinamų smurtinio pobūdžio vaizdų, kuriuose buvo parodytos teroristinės grupuotės „Da'esh“ įkaitams įvykdytos egzekucijos, pateikiant komentarą: „Štai kas yra „Da'esh“!“; šis paskelbimas susijęs su radijo stoties RMC laida, per kurią Nacionalinio fronto partijos iškilimas buvo palygintas su „Da‘esh“ veikla;

B.  kadangi pagal Europos Parlamento teisinę praktiką Parlamento nario imunitetas gali būti atšauktas, jei žodiniai ar rašytiniai pareiškimai ir (arba) vaizdai, dėl kurių pradėti procesiniai veiksmai, neturi tiesioginio ar akivaizdaus ryšio su Parlamento nario, prieš kurį imtasi veiksmų, einamomis Europos Parlamento nario pareigomis ir jei tai nėra einant Europos Parlamento nario pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį ir pagal Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį;

C.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

D.  kadangi už smurtinio pobūdžio vaizdų, kuriais gali būti žeminamas žmogaus orumas, platinimą pagal Prancūzijos Baudžiamojo kodekso 227–24, 227–29 ir 227–31 straipsnius numatytos ir baudžiamos nusikalstamos veikos;

E.  kadangi 2004 m. birželio 21 d. Prancūzijos įstatymo Nr. 2004-575 dėl pasitikėjimo skaitmenine ekonomika 6 straipsnio 1 dalyje perkeliamos 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje, (Elektroninės komercijos direktyva) nuostatos, pagal kurias kalbama tik apie informacinės visuomenės paslaugų teikėjų veiklą, o ne apie individualaus pobūdžio veiklą;

F.  kadangi, nepaisant to, kad Marine Le Pen publikuotos minėtos nuotraukos taip pat buvo prieinamos visiems per paieškos sistemą „Google“ ir buvo plačiai naudojamos po jų pirminio išplatinimo, negalima paneigti jų smurtinio pobūdžio, dėl kurio gali būti žeminamas žmogaus orumas;

G.  kadangi įkaito Jameso Foley šeima 2015 m. gruodžio 17 d. paprašė ištrinti minėtąsias tris nuotraukas, t. y. po to, kai įsikišo teisminės institucijos, ir Marine Le Pen, reaguodama į šį prašymą, ištrynė tik Jameso Foley nuotrauką;

H.  kadangi laikas, kuriuo vyko teismo procesas prieš Marine Le Pen, atitinka įprastus laikus, susijusius su spaudos ir kitų komunikacijos priemonių procedūromis, nėra pagrindo įtarti, kad esama fumus persecutionis atvejo, t. y. aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti, kad buvo ketinama persekioti asmenį;

I.  kadangi pagal Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnio nuostatas joks Parlamento narys negali dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti suimtas, arba negali būti kitaip atimta ar apribota jo laisvė, negavusi Parlamento sutikimo;

J.  kadangi Europos Parlamentas nėra įgaliotas pareikšti savo nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę;

1.  nusprendžia atšaukti Marine Le Pen imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Prancūzijos Respublikos institucijai ir Marine Le Pen.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  DĖL FAKTINIŲ APLINKYBIŲ

2016 m. spalio 24 d. plenariniame posėdyje Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad jis gavo 2016 m. spalio 5 d. Prancūzijos teisingumo ministro Jean-Jacques Urvoas raštą, kuriame prašoma atšaukti Marine Le Pen imunitetą. Kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalyje, Pirmininkas šį prašymą perdavė Teisės reikalų komitetui.

Prancūzijos teisminėms institucijos pradėjo tyrimo procedūrą prieš Marine Le Pen dėl jos Twitter paskyroje paskelbtų trijų smurtinio pobūdžio vaizdų, kuriais gali būti žeminamas žmogaus orumas, ir kuriuose pavaizduotos 2015 m. gruodžio 16 d. teroristinės grupuotės „Da'esh“ įkaitams įvykdytos egzekucijos. Trijose neužmaskuotose nuotraukose matyti James Foley (įkaitas amerikietis, kuriam nukirsta galva), Moaz Al-Kazabeh (Jordanijos lakūnas, gyvas sudegintas narve) ir Fadi Ammar Zidan (Sirijos kareivis, gyvas sutraiškytas kovinio tanko vikšrų). Prie šių nuotraukų pateiktas M. LE PEN komentaras: „Štai kas yra „Da'esh“!“. Paaiškėjo, kad šis paskelbimas susijęs su tą pačią dieną radijo stoties RMC laidoje Jeano-Jacques’o Bourdino vestu interviu su politologu Gilles’u Kepeliu, per kurį Nacionalinio fronto partijos iškilimas buvo palygintas su „Da‘esh“ veikla. Todėl Marine Le PeN, prieš paskelbdama nuotraukas, dėl kurių pradėtas tyrimas, paskelbė tokį komentarą: „Tai, kad Jean-Jacques Bourdin šįryt sugretino „Da‘esh“ ir Nacionalinį frontą, yra nepriimtinas išsišokimas. Jis turi atsiimti šį pasibjaurėtiną pareiškimą.“

Nantero apygardos teismo respublikos prokurorė, kuri buvo informuota apie šiuos faktus ir atliktus patikrinimus, paprašė Kovos su nusikalstamumu informacinių technologijų ir komunikacijų srityje skyriaus baigti savo vykdomą tyrimą ir perduoti jį Paryžiuje esančiam Kovos su nusikaltimais asmeniui skyriui.

Kitą dieną, 2015 m. gruodžio 17 d., įkaito Jameso Foley šeima paprašė ištrinti minėtąsias tris nuotraukas. M. Le Pen pašalino tik Jameso Foley nuotrauką teigdama: „Nežinojau, kad tai buvo Jameso Foley nuotrauka. Ji prieinama visiems paieškos sistemoje „Google“. Šįryt sužinojau, kad jo šeima prašo manęs išimti šią nuotrauką. Savaime suprantama, iš karto ją išėmiau.“

2016 m. sausio 5 d. Marine Le Pen buvo įteiktas šaukimas atvykti į Kovos su nusikaltimais asmeniui skyriaus (pranc. BRDP) rengiamą apklausą. 2016 m. sausio 4 d. Marine Le Pen advokatas David Dassa-Le Deist informavo tyrėjus apie tai, kad jo klientė į šią apklausą neatvyks ir kad „prireikus ji pasirengusi atsakyti tik klausiama teismo teisėjo“.

2016 m. sausio 21 d. respublikos prokurorė Catherine Denis pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurtinio pobūdžio vaizdų, kuriais gali būti žeminamas žmogaus orumas, platinimo, t. y. pagal Prancūzijos Baudžiamojo kodekso 227–24, 227–29 ir 227–31 straipsnius numatytos ir baudžiamos nusikalstamos veikos.

2016 m. kovo 31 d. Marine Le Pen buvo pakviesta į pirminę apklausą, kuri turėjo įvykti 2016 m. balandžio 29 d. 10.30 val. 2016 m. balandžio 29 d. raštu advokatas David DASSA-LE DEIST teismą informavo, kad Marine Le Pen rytojaus dieną neatvyks naudodamasi savo, kaip Europos Parlamento narės, imunitetu ir teigdama, kad tokiais procesiniais veiksmais kėsinamasi pažeisti jos žodžio laisvę. Jis pridūrė: „Abejojame ne Jūsų jurisdikcija, o greičiau prokuratūros pradėtų procesinių veiksmų tikslu, nes, kalbant apie tokią esminę temą, jais siekiama suvaržyti Prancūzijos parlamento narės žodžio laisvę.“

2016 m. rugpjūčio 30 d. ikiteisminį tyrimą atliekanti pirmininko pavaduotoja Carole Bochter nusiuntė Versalio apeliacinio teismo generalinis prokurorui per Nantero pirmosios instancijos teismo respublikos prokurorę prašymą atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą.

2016 m. rugsėjo 7 d. generalinis prokuroras Marc Robert prašymo atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą originalą perdavė Prancūzijos teisingumo ministrui Jeanui Jacques’ui Urvoas’ui.

2016 m. spalio 5 d. teisingumo ministras Jean Jacques Urvoas Europos Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui nusiuntė Versalio apeliacinio teismo generalinio prokuroro prašymą atšaukti Europos Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą, kad galėtų toliau vykdyti apklausą dėl faktų, dėl kurių ji yra kaltinama.

II.  DĖL TEISĖS

a)  Taikomos ES teisės nuostatos

Prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtas Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų

„8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.“

1976 m. rugsėjo 20 d. aktas dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų vadovaujantis tiesioginio visuotinio balsavimo teise

„6.2 straipsnis

Europos Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, taikytinais jiems remiantis 1965 m. balandžio 8 d. Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.“

2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimo Patriciello, C-163/10, išvados

„Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, pridėto prie ES, ESV ir EAEB sutarčių, 8 straipsnis turi būti aiškinamas taip: Europos Parlamento nario už Europos Parlamento ribų padarytas pareiškimas, dėl kurio jo kilmės valstybėje narėje pradėtas baudžiamasis persekiojimas dėl įžeidimo, yra einant Parlamento nario pareigas pareikšta nuomonė, patenkanti į šioje nuostatoje numatyto imuniteto taikymo sritį, tik jei šis pareiškimas prilygsta subjektyviam vertinimui, tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusiam su tokių pareigų vykdymu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar šios sąlygos įvykdytos pagrindinėje byloje.“

b)  Prancūzijos teisės nuostatos

Prancūzijos Respublikos Konstitucija

26 straipsnis

Nė vienas parlamento narys negali būti traukiamas atsakomybėn, apklausiamas, suimamas, sulaikomas ar teisiamas dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

Nė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama ar suvaržoma jo laisvė, jei asamblėjos, kurios narys jis yra, biuras nedavė tam sutikimo. Toks sutikimas nėra būtinas, kai narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą (in flagranti) arba įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui.

Suėmimo, laisvės atėmimo ar suvaržymo priemonių taikymas arba parlamento nario patraukimas atsakomybėn laikinai sustabdomas iki sesijos pabaigos, jei asamblėja, kurios narys jis yra, to reikalauja.

Asamblėja renkasi į papildomus posėdžius, kad prireikus būtų taikoma pirmesnė šio straipsnio pastraipa.“

Prancūzijos Respublikos baudžiamasis kodeksas

227-24 straipsnis

Tas, kad rengė, gabeno, platino bet kokiu būdu ir naudojant bet kokias priemones smurtinę informaciją, informaciją, kuria kurstoma vykdyti teroristinę veiklą, pornografinę informaciją arba informaciją, kuria gali būti smarkiai žeminamas žmogaus orumas arba nepilnamečiai skatinami žaisti žaidimus, keliančius jiems fizinį pavojų, arba tas, kas prekiavo tokia informacija, baudžiamas laisvės atėmimu trejiems metams arba 75 000 EUR bauda, jei tokią informaciją gali pamatyti ar suprasti nepilnametis.

Kai šiame straipsnyje numatyta nusikalstama veika padaroma spaudoje, pasinaudojus audiovizualine žiniasklaida arba internetinėmis visuomenės informavimo priemonėmis, nustatant asmenis, kaltus padarius šią veiką, taikomos specialiosios įstatymų nuostatos, kuriomis reglamentuojami šie klausimai.“

227-29 straipsnis

Fiziniams asmenims, kurie kalti padarę šiame skyriuje numatytas veikas, skiriamos taip pat šios papildomos bausmės:

1. Draudimas įgyvendinti politines, pilietines ir šeimines teises pagal 131-26 straipsnyje nustatytą tvarką.

2. Laikinas (daugiausia iki penkerių metų) vairuotojo pažymėjimo atėmimas; šis apribojimas gali būti taikomas tik vairavimui ne darbo reikalais.

3. Vairuotojo pažymėjimo atėmimas be teisės prašyti išduoti naują pažymėjimą daugiausia penkerių metų laikotarpiu.

4. Draudimas daugiausia penkerių metų laikotarpiu išvykti iš Prancūzijos Respublikos teritorijos.

5. Daikto, kuriuo buvo padaryta nusikalstama veika ar kuris buvo skirtas tai veikai padaryti, arba daikto, kuris yra nusikalstamos veikos rezultatas, konfiskavimas.

6. Uždraudimas galutinai arba daugiausia iki dešimties metų dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti savanoriška veikla, kurį (kurią) atliekant tektų nuolat bendrauti su nepilnamečiais.

7. Prievolė sudalyvauti kursuose apie tėvų pareigas pagal 131-35-1 straipsnyje nustatytą tvarką.

8. Uždraudimas 227-2 ir 227-16 straipsniuose numatytas veikas padariusiems asmenims pagal 131-27 straipsnyje nustatytą tvarką eiti viešąsias pareigas, dirbti darbą arba vykdyti socialinę veiklą, kurias einant arba kurį (kurią) atliekant buvo padaryta nusikalstama veika, arba uždraudimas tokiems asmenims verstis prekybos arba pramonės veikla, nesvarbu, kokiu pagrindu, tiesiogiai arba netiesiogiai, savo arba kito asmens vardu vadovauti prekybos ar pramonės įmonei arba ribotos atsakomybės bendrovei, administruoti, valdyti arba kontroliuoti tokią įmonę arba bendrovę. Šie draudimai gali būti sumuojami.“

227-31 straipsnis

Asmenims, kurie kalti padarę 227-22–227-27 straipsniuose numatytas veikas, gali būti taip pat skiriama socialinė ir teisminė stebėsena pagal 131-36-1–131-36-13 straipsniuose nustatytą tvarką.“

2004 m. birželio 21 d. Įstatymas Nr. 2004-575 dėl pasitikėjimo skaitmenine ekonomika

1 straipsnio IV dalis

1986 m. rugsėjo 30 d. Įstatymo dėl informacijos laisvės 1 straipsnyje įtvirtinta visuomenės informavimo elektroninėmis priemonėmis laisvė.

Naudojimasis šia laisve gali būti ribojamas tik tiek, kiek reikia, viena vertus, kad būtų apsaugotas kito žmogaus orumas, laisvė ir nuosavybė, pažiūrų ir nuomonių pliuralizmas ir, kita vertus, palaikoma viešoji tvarka, užtikrinamas nacionalinis saugumas, suteikiamos viešosios paslaugos, taikomi techniniai informavimo apribojimai ir audiovizualinės tarnybos galėtų sukurti audiovizualinę produkciją.

Visuomenės informavimas elektroninėmis priemonėmis – informacijos teikimas visuomenei arba tam tikroms visuomenės grupėms naudojant elektroninių ryšių priemones, ženklus, rašytinį tekstą, vaizdus, garsus ar bet kokius pranešimus, kurie nėra asmeninė korespondencija.

Visuomenės informavimas internetu – skaitmeninių duomenų, kurie nėra asmeninė korespondencija, perdavimas individualiu prašymu naudojant elektroninių ryšių priemones, kurios padeda teikėjui ir gavėjui tarpusavyje keistis informacija.

Elektroninis laiškas – tekstinis, balso, garso ar vaizdo pranešimas, siunčiamas viešuoju ryšių tinklu, kuris yra saugomas tinklo serveryje arba gavėjo galiniame įrenginyje, kol jį gavėjas paima“.

6-1 straipsnis

Jei tai būtina siekiant kovoti su kurstymu vykdyti teroristinius išpuolius arba tokių veiksmų šlovinimu, numatytu Baudžiamojo kodekso 421-2-5 straipsnyje, arba su vaizdų su nepilnamečiais arba nepilnamečių atvaizdų platinimu, numatytu Baudžiamojo kodekso 227-3 straipsnyje, valdymo institucija gali paprašyti, kad šio įstatymo 6 straipsnio III dalies arba 6 straipsnio II dalies 2 punkte nurodyti asmenys pašalintų turinį, kuriuo pažeidžiami minėti 421-2-5 ir 227-23 straipsniai. Ji apie tai vienu metu informuoja šio įstatymo 6 straipsnio I dalies 1 punkte nurodytus asmenis.

Jei per 24 valandas toks turinys nepašalinamas, valdymo institucija gali perduoti tame pačiame 1 punkte nurodytiems asmenims visuomenės informavimo internetu priemonių, kurios pažeidžia pirmiau minėtus 421-2-5 ir 227-23 straipsnius, elektroninio pašto adresus. Šie asmenys turi nedelsdami užkirsti kelią prieigai prie šių adresų. Vis dėlto, jei to paties 6 straipsnio III dalyje nurodyti asmenys nepateikia toje pačioje III dalyje minėtos informacijos, valdymo institucija gali perduoti adresus, kaip nurodyta šios pastraipos pirmame sakinyje, prieš tai neprašiusi pašalinti atitinkamą turinį šio straipsnio pirmos pastraipos pirmame sakinyje nustatytomis sąlygomis.

Pirmoje pastraipoje minėtus prašymus pašalinti turinį ir antroje pastraipoje minėtą sąrašą valdymo institucija perduoda kompetentingam asmeniui, kurį iš savo narių paskiria Nacionalinė informacinių technologijų ir laisvių komisija šio asmens kadencijos komisijoje laikotarpiui. Šis asmuo negali būti skiriamas iš 1978 m. sausio 6 d. Įstatymo Nr. 78-17 dėl informacinių technologijų, asmens duomenų ir laisvių 13 straipsnio I dalies 1 punkte nurodytų asmenų. Kompetentingas asmuo tikrina, ar laikytasi taisyklių teikiant prašymus pašalinti turinį ir ar nėra pažeidimų dėl sąrašo nustatymo, atnaujinimo, perdavimo ir naudojimo sąlygų. Jei jis nustato, kad esama pažeidimų, jis gali bet kuriuo metu rekomenduoti valdymo institucijai nutraukti procedūrą. Jei valdymo institucija nesilaiko šios rekomendacijos, kompetentingas asmuo gali pareikšti ieškinį arba pateikti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones administraciniam teismui, kuriam teismingi tokie ieškiniai ir prašymai.

Valdymo institucija taip pat gali elektroninio pašto adresus, kurių turiniu pažeidžiami Baudžiamojo kodekso 421-2-5 ir 227-23 straipsniai, perduoti paieškos sistemoms arba katalogams, o jie imasi reikiamų priemonių, kad nebūtų reklamuojama atitinkama visuomenės informavimo internetu paslauga. Taikoma šio straipsnio trečioje pastraipoje nustatyta tvarka.

Minėtoje trečioje pastraipoje nurodytas kompetentingas asmuo kasmet skelbia veiklos sąlygų ir rezultatų ataskaitą, kurioje nurodomas prašymų pašalinti turinį skaičius, atvejų, kai turinys buvo pašalintas, skaičius, turinio pašalinimo priežastys ir valdymo institucijai pateiktų rekomendacijų skaičius. Ši ataskaita teikiama vyriausybei ir parlamentui.

Šio straipsnio taikymo tvarka, ypač prireikus pagrįstų papildomų išlaidų, susidarančių vykdant operatoriams numatytas pareigas, kompensavimo, įtvirtinama dekretu.

Neįvykdžius šiame straipsnyje nustatytų pareigų skiriamos šio įstatymo 6 straipsnio VI dalies 1 punkte nustatytos bausmės.“

III.  ARGUMENTAI / PAGRINDIMAS

Remdamosi Prancūzijos Baudžiamojo kodekso 227–24, 227–29 ir 227–31 straipsniais, kuriuose numatoma smurtinio pobūdžio vaizdų, kuriais gali būti žeminamas žmogaus orumas, platinimo nusikalstama veika ir nustatoma bausmė už ją, Prancūzijos teismo institucijos paprašė atšaukti Europos Parlamento narės ir Nacionalinio fronto partijos pirmininkės Marine Le Pen imunitetą dėl to, kad ji savo paskyroje Twitter 2015 m. gruodžio 16 d., po interviu per RMS radijo stoties laidą, kurios metu Nacionalinio fronto partijos iškilimas palygintas su teroristinės grupuotės „Da'esh“ veiksmais, paskelbė tris nuotraukas, kuriose parodytos teroristinės grupuotės „Da'esh“ įkaitams įvykdytos egzekucijos; prie šių nuotraukų buvo pridėtas komentaras „Štai kas yra „Da'esh“!“.

Visų pirma, nepaisant to, kad minėtosios nuotraukos buvo prieinamos visiems per paieškos sistemą „Google“ ir buvo plačiai naudojamos po jų pirminio išplatinimo, negalima paneigti jų smurtinio pobūdžio, dėl kurio gali būti žeminamas žmogaus orumas, ir todėl už jų paskelbimą turi būti taikomas baudžiamasis persekiojimas.

Be to, 2004 m. birželio 21 d. Prancūzijos Įstatyme Nr. 2004-575 dėl pasitikėjimo skaitmenine ekonomika, kuriame numatoma, kad informacinės visuomenės paslaugų teikėjai netraukiami baudžiamojon atsakomybėn, jei smurtinio pobūdžio vaizdai pašalinami per 24 valandas nuo kompetentingos institucijos pranešimo apie būtinybę juos pašalinti, kalbama tik apie informacinės visuomenės paslaugų teikėjus, o ne apie privataus / individualaus pobūdžio veiklą, kuri šiuo atveju ir yra aptariama. Šiuo klausimu pabrėžtina, kad M. Le Pen pašalino tik įkaito James Foley egzekucijos nuotrauką, o kitas dvi nuotraukas paliko.

Atsižvelgiant į tai, kad laikas, kuriuo vyko teismo procesas prieš Marine Le Pen, atitinka įprastus laikus, susijusius su spaudos ir kitų komunikacijos priemonių procedūromis, nėra pagrindo įtarti, kad esama fumus persecutionis atvejo, t. y. aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti, kad buvo ketinama persekioti asmenį.

IV.  IŠVADOS

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, ir Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsniu, išnagrinėjęs argumentus už Parlamento narės imuniteto atšaukimą ir prieš jį, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Teisinė informacija - Privatumo politika