Eljárás : 2016/2186(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0079/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0079/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.32
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0163

JELENTÉS     
PDF 573kWORD 66k
28.3.2017
PE 593.863v02-00 A8-0079/2017

az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2186(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Inés Ayala Sender

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0079/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2016/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0072/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 64. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0079/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0079/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Bankhatóság (a „hatóság”) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 33 419 863 EUR volt, ami 0,54%-os csökkenést jelent 2014-hez képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre; mivel a hatóságot az Unió (13 367 600 EUR, azaz 40%) és a tagállamok (20 051 400 EUR, azaz 60%) hozzájárulásaiból finanszírozzák;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  emlékeztet arra, hogy a pénzügyi válságot követően a pénzügyi felügyeleti rendszer javításának biztosítása céljából az Európai Parlament volt a hajtóerő az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) létrehozása mögött, amely magában foglalja a három európai felügyeleti hatóságot is;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

2.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2012-es évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben az iskolázatási támogatással kapcsolatban tett, a 2013-as és 2014-es számvevőszéki jelentésekben „folyamatban lévőnek” jelzett megjegyzés tekintetében a hatóság korrekciós intézkedéseket hozott, és szerződést kötött 21-ből 20 olyan iskolával, ahová a személyzetének gyermekei járnak;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a Számvevőszék értékelése nagyon rövid, és kevés javaslatot tartalmaz a hatóság hatékonyabb költségvetési gazdálkodására vonatkozóan;

4.  elismeri, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,34%-os volt, ami 2014-hez képest 0,47%-os csökkenést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,70%-os volt, ami 5,76%-os növekedést jelent; a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a magas végrehajtási arány egyszerre eredménye a jó költségvetési tervezésnek és ellenőrzésnek, valamint a hatóság korlátozott jellegű költségvetésének; megjegyzi, hogy a hatóság munkaprogramjának fontos elemeit 2016-ra kellett halasztani vagy költségvetési elvonások miatt csökkentett szinten kellett megvalósítani;

5.  megállapítja, hogy az Európai Parlament és a Tanács az előző évhez képest 6%-kal csökkentette a hatóság pénzügyi forrásait, annak ellenére, hogy a személyzeti létszámot növelte; megállapítja, hogy ezen elvonások megvalósítása érdekében a hatóságnak szűkebbre kellett szabnia a munkaprogramját és csökkentenie kellett a költségeket olyan területeken, mint az operatív küldetések és ülések, operatív it-projektek és a személyzet képzése; elismeri továbbá, hogy az év folyamán az euró értéke jelentős mértékben csökkent az angol fonttal szemben, ami arra kényszerítette a hatóságot, hogy 1,9 millió eurós költségvetés-módosítást kérelmezzen, amelyet 2015 augusztusában elfogadtak, biztosítandó, hogy a hatóság teljesíteni tudja pénzügyi kötelezettségeit;

6.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a források elosztása során megfelelően biztosítsák a prioritások érvényesülését és a hatékonyságot; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a költségvetés csökkentését nem úgy kellett volna megvalósítani, hogy elhalasztják a standardok és útmutatók kiadását, vagy hogy nem vesznek részt a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság munkacsoportjaiban; hangsúlyozza, hogy a hatóság eszköztárának esetleges bővülését megfelelő rangsorolási intézkedéseknek kell kísérniük; javasolja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a jogalkotási feladatokról fokozatosan áttevődik a felügyeleti konvergenciára és a végrehajtásra, költségvetése és alkalmazotti létszáma ennek megfelelően kerüljön meghatározásra;

7.  üdvözli, hogy a hatóság 2016-os költségvetése jelentős mértékben emelkedett annak köszönhetően, hogy a hatóság, az Európai Parlament és a Tanács figyelembe vették az előző évben szerzett tapasztalatokat, és így a növekedés az eredeti 2015-ös költségvetéshez képest elérte a 20%-ot;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

8.  tudomásul veszi, hogy a hatóság a 2014-es 15,90%-ról 2015-ben 9,7%-ra csökkentette a lekötött előirányzatok átvitelének általános szintjét; a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a II. cím (igazgatási kiadások) alatt lekötött előirányzatok átvitele nagy volt, 1 487 794 EUR, azaz az e cím alatti összes lekötött előirányzat 28%-a, a 2014-es 3 431 070 euróhoz (48%) képest; nyugtázza, hogy az átvitelek a hatóság új épületére vonatkozó értéknövekedés-kiegyenlítés alapján fizetendő fennálló héaköveteléssel kapcsolatos megoldatlan kérdést, valamint az Egyesült Királyság ingatlanbecslő hivatala által a kereskedelmi bérleti díjakkal kapcsolatosan kibocsátott egyik számlát érintették;

9.  üdvözli, hogy a hatóság az előző évhez képest 2016 vonatkozásában 40%-kal csökkentette az előrevitt előirányzatokat, miközben a teljes költségvetés a két év között 0,5%-kal csökkent; nyugtázza, hogy ez a 2014-es magas értékekhez képest (ami ahhoz kapcsolódott, hogy 2014 decemberében a hatóság új helyiségekbe költözött) 2015 végére az átvitelek szokásos szintjéhez való visszatérést tükrözi;

Átcsoportosítások

10.  a hatóság beszámolója alapján nyugtázza, hogy a hatóság 2015-ben 30 költségvetési átcsoportosítást hajtott végre; megállapítja, hogy a hatóság pénzügyi szabályzatának 27. cikkében említett 10%-os határt csak egy alkalommal lépték túl; megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2015. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között maradt;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

11.  megállapítja, hogy a hatóság teljes személyzetének létszáma a 2014-es 146-ról 2015-ben 156-ra emelkedett, és 45%-ban nők, 55%-ban férfiak alkották; tudomásul veszi, hogy a lemondásokból, szerződések meghosszabbításának hiányából vagy szerződések megszűnéséből adódóan a személyzeti fluktuáció10,3%-ot ért el, szemben a 2014-es 2,6%-kal; megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság az előző évhez hasonlóan munkaügyi átvilágítást hajtott végre, amely kimutatta, hogy az álláshelyek 80,1%-a „operatív”, azaz közvetlenül a hatóság megbízatásának végrehajtását érinti, 12,5%-a „igazgatás és koordináció”, 7,4%-a pedig „semleges”; hangsúlyozza, hogy minden, a hatóság megbízatásának közvetlen végrehajtásához kapcsolódó négy álláshelyre csak egy igazgatási pozíció jut;

12.  megjegyzi, hogy a hatóságnak a személyzeti szabályzat 1d. és 27. cikkével, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekkel összhangban biztosítania kell a földrajzi egyensúlyt, a nemek közötti egyensúlyt és az egyenlő bánásmód elvének megvalósulását; megállapítja, hogy a hatóság az álláshirdetéseit közzétette a honlapján;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

13.  megállapítja, hogy a hatóság 2014 októberében összeférhetetlenségi politikát fogadott el, és 2012 óta rendelkezik etikai iránymutatásokkal; nyugtázza, hogy a munkaerő-felvételi eljárás során a jövőbeni alkalmazottaknak nyilatkozniuk kell az esetleges összeférhetetlenségekről, amellett, hogy önéletrajzukat értékelik; tudomásul veszi, hogy a személyzetnek évente nyilatkozna kell az esetleges összeférhetetlenségekről, amit a hatóság etikai ügyekkel foglalkozó tisztviselője értékel; tudomásul veszi, hogy a felügyeleti tanácsi tagoknak és póttagoknak szintén nyilatkozniuk kell tényleges vagy lehetséges összeférhetetlenségeikről, beleértve a gazdasági érdekeltségeket, különös tekintettel pénzintézetek részvényeinek esetleges birtoklására; megállapítja továbbá, hogy ezeket a nyilatkozatokat a hatóság felső vezetésének nyilatkozataival együtt közzéteszik a hatóság honlapján és évente frissítik; sajnálja azonban, hogy a hatóság honlapján nem teszik közzé az igazgatótanács és a felügyeleti tanács tagjainak életrajzát; felhívja a hatóságot, hogy mihamarabb tegye közzé ezeket az önéletrajzokat a vezetősége felett szükséges nyilvános felügyelet és vizsgálat biztosítása érdekében;

14.  megállapítja, hogy a hatóság csalás elleni stratégiát fogadott el, melyet a tervek szerint 2016 végéig kellett teljes mértékben végrehajtani; megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság 2016-ban csaláskockázat-értékelési eljárást hajtott végre az összes osztályon, amellett, hogy belső internetes hálózatán külön részt alakított ki a csalás elleni küzdelemre, kommunikációs csatornát biztosítva a visszaélést bejelentő személyek számára;

15.  a hatóság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a hatóság szorosan együttműködik az összes tagállammal az illetékességi körébe tartozó témákban írt, rendszeresen közzétett szabályozási jelentések elkészítése során; megelégedéssel nyugtázza, hogy a hatóság intézkedéseket hozott az átláthatóság biztosítására a nyilvános beszédeket magukban foglaló események és az érdekelt felekkel tartott találkozók tekintetében;

16.  úgy véli, hogy a felügyelőbizottsági ülések és az érdekképviseleti csoportok nyilvánosan elérhető jegyzőkönyveit azonnal nyilvánosságra kellene hozni az ülések és a jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatala közötti jelenlegi akár három hónapos időbeli különbség csökkentése, valamint a lefolytatott vitákról és a tagok álláspontjáról és szavazási szokásairól való jobb tájékoztatás érdekében; úgy véli, hogy az uniós polgárokat az események internetes közvetítésével is jobban tájékoztatni lehetne; aggódik amiatt, hogy a különböző érintett felek, így az Európai Parlament is, gyakorlatilag nem egyformán férnek hozzá a belső ülések dokumentumaihoz és az azokon elhangzó információkhoz; üdvözli, hogy az európai felügyeleti hatóságok közül a hatóság teszi közzé a legmegfelelőbb mértékben a személyzete és az érdekelt felek közötti ülésekkel kapcsolatos információkat; véleménye szerint a hatóságnak ki kell alakítania egy biztonságos csatornát a visszaélést bejelentő személyek számára az elkövetkező évekre szóló cselekvési terve keretében;

Belső ellenőrzés

17.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte az informatikai projektek kezelésére vonatkozó, eredetileg négy ajánlás megfogalmazásához vezető korlátozott felülvizsgálat nyomon követését; megállapítja továbbá, hogy az IAS dokumentumalapú vizsgálata alapján egy „fontos” ajánlás 2015 februárjában lezárásra került;

18.  megállapítja, hogy az IAS elvégezte a humánerőforrás-menedzsment vizsgálatát, amely hat ajánlást eredményezett, ezek közül kettő „nagyon fontos”, négy „fontos” és egy sem kritikus; üdvözli, hogy a hatóság az összes észrevételt és ajánlást elfogadta, és megfelelő cselekvési terveket fogadott el, amelyeket a hatóság rendszeresen nyomon követ;

Teljesítmény

19.  tudomásul veszi, hogy a hatóság szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal (ESMA) valamennyi támogatási feladat során az adminisztratív költségek lehetséges csökkentése, a szinergiák erősítése és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében; várakozással tekint a hatóság további, a más decentralizált ügynökségekkel való együttműködés fokozására, valamint az általános és az igazgatási költségek további csökkentésére tett erőfeszítései elé;

Egyéb megjegyzések

20.  megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság állampolgárai 2016. június 23-án úgy szavaztak, hogy elhagyják az Uniót; rámutat, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke úgy rendelkezik, hogy a kilépést elhatározó állam ezt a szándékát bejelenti az Európai Tanácsnak, majd az Unió tárgyalásokat folytat és megállapodást köt ezzel az állammal, amelyben meghatározzák az illető állam kilépésének szabályait; a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy a londoni székhelyű hatóság beszámolóját és kiegészítő mellékleteit a beszámoló aláírásának időpontjában rendelkezésre álló információk alapján készítették el, amikor a népszavazás eredményei még nem voltak ismertek és az 50. cikk alkalmazásáról szóló hivatalos értesítésre még nem került sor;

21.  nyugtázza, hogy a 2015. június 23-i egyesült királysági szavazást követően a hatóság hatásvizsgálatokat készített az összes támogatási területre vonatkozóan, úgymint információs technológia, emberi erőforrások, közbeszerzés, vállalati szolgáltatások és kommunikáció, melyeket a fejlemények fényében frissíteni fognak;

22.  üdvözli, hogy a hatóság részletes információkkal látta el a mentesítésért felelős hatóságot az egyesült királysági fizikai jelenlétéhez kapcsolódó jelenlegi szerződéses kötelezettségekről; megállapítja, hogy a bérleti szerződésen kívül a hatóság maximális lehetséges szerződéses kötelezettsége 33,16 millió EUR, ugyanakkor a szerződések korai felmondása nem jár kötbérrel, amennyiben tiszteletben tartják a vonatkozó egy illetve három hónapos felmondási időt; aggodalmát fejezi ki ugyanakkor egy átköltözési határozat lehetséges működési és üzletmenet-folytonossági kockázatai és kapcsolódó költségei miatt, úgymint az esetlegesen rövid határidőn belül elvégzendő további közbeszerzési tevékenység, amennyiben az időzítés miatt nem áll majd kellő idő rendelkezésre az új helyre való költözésre;

23.  megállapítja, hogy a hatóság 12 évre szóló bérleti szerződést írt alá, amely 2026. december 8-án ér véget, és rendes szerződéses feltételek alapján kötelessége a bérleti díj egész időszakra való kifizetése; nyugtázza ugyanakkor, hogy a hatóság a szerződés félidejében érvénybe léptethető kilépési záradékot harcolt ki, amelynek alkalmazása mentesítené attól a kötelezettségétől, hogy a második hat évre ki kelljen fizetnie a bérleti díjat; megjegyzi továbbá, hogy amennyiben a kilépési záradék életbe lép, a hatóságnak vissza kell fizetnie az egyik olyan ösztönző (mentesség a bérleti díj fizetése alól 32 hónapon át) felét, amelyet már megkapott, és amely a szerződés teljes időtartamán (12 év) alapult; megjegyzi, hogy a hatóságnak távozásakor vissza kell állítania az ingatlan eredeti állapotát, és hogy ez esetben a hatóságnak fizetnie kell az épületben általa elhelyezett irodai berendezések elszállításáért; megjegyzi, hogy a pontos összeg szakértői becslések és további tárgyalások alapján kerül megállapításra; kéri, hogy a hatóság tájékoztassa a Parlamentet az összegről, amint az világossá válik;

24.  kéri, hogy a Bizottság és a Tanács – miután az Egyesült Királyság kormánya életbe léptette az 50. cikket – tegyék átláthatóvá és demokratikussá a hatóság új székhelyével kapcsolatos értékelési és döntéshozatali folyamatot;

25.  emlékeztet rá, hogy a hatóság vegyes finanszírozási rendszere – amely jelentős mértékben támaszkodik az illetékes nemzeti hatóságoktól érkező hozzájárulásokra – nem megfelelő, rugalmatlan, nehézkes, és potenciálisan veszélyezteti a szervezet függetlenségét; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a 2016 második negyedévére tervezett fehér könyvben és a 2017-re benyújtandó jogalkotási javaslatban vezessen be másfajta finanszírozási megállapodást, amely az uniós költségvetésben szereplő külön költségvetési soron és a nemzeti hatóságok hozzájárulásainak a piaci szereplők által fizetett díjakkal való teljes felváltásán alapul;

26.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes körű és határidőkön belüli ellátását – kizárólag az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat kellene ellátnia; úgy véli, hogy a hatóságnak teljes mértékben ki kell használnia a megbízatását az arányosság tényleges elősegítésére; hangsúlyozza, hogy amikor a hatóság felhatalmazást kap 2. és 3. szintű intézkedések meghozatalára, e szabványok kidolgozása során különösen figyelnie kell a különböző nemzeti piacok sajátosságaira, és hogy az érintett piaci szereplőket és fogyasztóvédelmi szervezeteket idejekorán be kell vonni a szabványalkotás folyamatába, valamint a tervezési és végrehajtási szakaszokba;

27.  aggodalommal állapítja meg, hogy a hatóság nem él teljes mértékben a jogi keretében megállapított minden előjogával; hangsúlyozza, hogy a hatóságnak biztosítania kell forrásai maximalizálását, hogy teljes mértékben meg tudjon felelni előírt megbízatásának; ezzel összefüggésben megállapítja, hogy az Európai Parlament és a Tanács által adott megbízásra való erőteljesebb összpontosítás hozzájárulhatna az eszközök hatékonyabb felhasználásához és a célok eredményesebb teljesítéséhez; hangsúlyozza, hogy munkájának ellátása során – különös műszaki szabványok és technikai tanácsok kidolgozásakor – a hatóságnak időben, rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot tevékenységeiről;

°

°  °

28.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2017.xx xxxx-i] állásfoglalására(11).

1.3.2017

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Bankhatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2186(DEC))

A vélemény előadója: Sander Loones

JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  hangsúlyozza, hogy az EBH alapvető szerepet játszik az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának erősítésében és a nemzeti hatóságok közötti jobb koordinációban, valamint a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, az integráltabb és biztonságosabb pénzpiacok és a magas színvonalú fogyasztóvédelem, továbbá a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának biztosításában ezen a területen;

2.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az EBH 2015. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek; mindazonáltal megállapítja, hogy a Számvevőszék értékelése nagyon rövid, és kevés javaslatot tartalmaz az EBH hatékonyabb költségvetési gazdálkodására vonatkozóan;

3.  emlékeztet, hogy a pénzügyi válságot követően a pénzügyi felügyeleti rendszer javításának biztosítása céljából az Európai Parlament volt a hajtóerő az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) létrehozása mögött, amely magában foglalja a három európai felügyeleti hatóságot is;

4.  nyugtázza, hogy az EBH 2026. december 8-ig tartó bérleti szerződése tartalmazza a hat év utáni felmondás lehetőségét, amely 16 havi bérleti díj, azaz 3 246 216 eurónak megfelelő bírság kifizetését vonja maga után; felhívja az EBH-t, hogy számítsa ki a brexit összes potenciális költségét és következményét, különös tekintettel a költözés költségeire; úgy véli, hogy a 2016-os beszámolóban teljes körűen szerepeltetni kell az esetleges jövőbeni költözéssel kapcsolatos költségeket; felhívja az EBH-t, hogy átláthatóan járjon el minden érintettel szemben az esetleges jövőbeni költözés tekintetében;

5.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a források elosztása során megfelelően biztosítsák a megfelelő szintet, a prioritások érvényesülését és a hatékonyságot; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a költségvetés csökkentését nem úgy kellett volna megvalósítani, hogy elhalasztják standardok és útmutatók kiadását, vagy hogy nem vesznek részt a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság munkacsoportjaiban; hangsúlyozza, hogy az EBH eszköztárának esetleges bővülését megfelelő rangsorolási intézkedéseknek kell kísérniük; javasolja, hogy mivel az EBH munkaterhelése a jogalkotási feladatokról fokozatosan áttevődik a felügyeleti konvergenciára és a végrehajtásra, költségvetése és alkalmazotti létszáma ennek megfelelően kerüljön meghatározásra;

6.  hangsúlyozza, hogy az EBH-nak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes körű és határidőkön belüli ellátását – kizárólag az Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatokat kellene ellátnia; úgy véli, hogy az EBH-nak teljes mértékben ki kell használnia a megbízatását az arányosság tényleges elősegítésére; hangsúlyozza, hogy amikor az EBH felhatalmazást kap 2. és 3. szintű intézkedések meghozatalára, e szabványok kidolgozása során különösen figyelnie kell a különböző nemzeti piacok sajátosságaira, és hogy az érintett piaci szereplőket és fogyasztóvédelmi szervezeteket idejekorán be kell vonni a szabványalkotás folyamatába, valamint a tervezési és végrehajtási szakaszokba;

7.  aggodalommal állapítja meg, hogy az EBH nem él teljes mértékben a jogi keretében megállapított minden előjogával; hangsúlyozza, hogy az EBH-nak biztosítania kell forrásai maximalizálását, hogy teljes mértékben meg tudjon felelni előírt megbízatásának; ezzel összefüggésben megállapítja, hogy az Európai Parlament és a Tanács által adott megbízásra való erőteljesebb összpontosítás hozzájárulhatna az eszközök hatékonyabb felhasználásához és a célok eredményesebb teljesítéséhez; hangsúlyozza, hogy munkájának ellátása során – különös műszaki szabványok és technikai tanácsok kidolgozásakor – az EBH-nak időben, rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot tevékenységeiről;

8.  nyugtázza az 1 904 0000 eurós költségvetési módosítást, amelyet a font sterling 2015 folyamán való erősödése indokolt; támogatja az EBH-nak a 2016-os költségvetés csökkentésére vonatkozó kérését a közelmúltbeli GBP-EUR árfolyamesések fényében;

9.  arra a következtetésre jut, hogy az EBH finanszírozási rendszerét felül kell vizsgálni; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a jelenlegi finanszírozási rendszer módosításának lehetőségét a piaci szereplők által fizetendő, megfelelően és arányosan meghatározott díjak bevezetésével, ami esetleg részben kiválthatná az illetékes nemzeti hatóságok hozzájárulásait és biztosítaná autonómiáját és felügyeleti tevékenységeit;

10.  úgy véli, hogy a felügyelőbizottsági ülések és az érdekképviseleti csoportok nyilvánosan elérhető jegyzőkönyveit gyorsabban nyilvánosságra kellene hozni az ülések és a jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatala közötti jelenlegi akár három hónapos időbeli különbség csökkentése érdekében, és jobban kellene tükrözniük a lefolytatott vitákat, a tagok álláspontjait és szavazatait; úgy véli, hogy az uniós polgárokat az események internetes közvetítésével is jobban tájékoztatni lehetne. sajnálja, hogy a különböző érintett felek, így az Európai Parlament is, gyakorlatilag nem egyformán férnek hozzá a belső ülések dokumentumaihoz és az azokon elhangzó információkhoz; üdvözli, hogy az európai felügyeleti hatóságok közül az EBH teszi közzé a legmegfelelőbb mértékben a személyzete és az érdekelt felek közötti ülésekkel kapcsolatos információkat; véleménye szerint az EBH-nak ki kell alakítania egy biztonságos csatornát a visszaélést bejelentő személyek számára az elkövetkező évekre szóló cselekvési terve keretében.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

28.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Cécile Kashetu Kyenge

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 449., 2016.12.1., 72. o.

(2)

HL C 449., 2016.12.1., 72. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 449., 2016.12.1., 72. o.

(7)

HL C 449., 2016.12.1., 72. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 331., 2010.12.15., 12. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat