Eljárás : 2016/0818(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0089/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0089/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0118

JELENTÉS     *
PDF 419kWORD 50k
28.3.2017
PE 599.602v02-00 A8-0089/2017

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról és a 2014/911/EU határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Claude Moraes

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Lettországgal való automatizált adatcsere megindításáról és a 2014/911/EU határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13521/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0523/2016),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0089/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 210., 2008.8.6., 1. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A lettországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere

Hivatkozások

13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

9.2.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

13.2.2017

Vizsgálat a bizottságban

23.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

Benyújtás dátuma

28.3.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat