Postupak : 2016/0822(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0090/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0090/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.20

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0122

IZVJEŠĆE     *
PDF 422kWORD 51k
28.3.2017
PE 599.715v02-00 A8-0090/2017

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji i o zamjeni odluka 2014/731/EU, 2014/743/EU i 2014/744/EU

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Maria Grapini

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji

i o zamjeni odluka 2014/731/EU, 2014/743/EU i 2014/744/EU

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (13499/2016),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0519/2016),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0090/2017),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 210, 6.8.2008., str. 1.  


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji

Referentni dokumenti

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

13.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Izvjestitelji

Datum imenovanja

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

13.2.2017

Razmatranje u odboru

23.3.2017

 

 

 

Datum usvajanja

23.3.2017

 

 

 

Datum podnošenja

28.3.2017

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti