Eljárás : 2016/0822(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0090/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0090/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.20

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0122

JELENTÉS     *
PDF 420kWORD 53k
28.3.2017
PE 599.175v02-00 A8-0090/2017

a máltai, a ciprusi és az észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2014/731/EU, a 2014/743/EU és a 2014/744/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Maria Grapini

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a máltai, a ciprusi és az észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről, valamint a 2014/731/EU, a 2014/743/EU és a 2014/744/EU tanácsi határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13499/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0519/2016),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008. június 23.-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0090/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 210., 2008.8.6., 1. o.  


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Cím

a máltai, a ciprusi és az észtországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcseréről

Hivatkozások

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

13.2.2017

Vizsgálat a bizottságban

23.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

A benyújtás dátuma

28.3.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat