Proċedura : 2016/0822(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0090/2017

Testi mressqa :

A8-0090/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/04/2017 - 9.20

Testi adottati :

P8_TA(2017)0122

RAPPORT     *
PDF 573kWORD 50k
28.3.2017
PE 599.715v02-00 A8-0090/2017

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja, u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2014/731/UE, 2014/743/UE u 2014/744/UE

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Maria Grapini

(Proċedura simplifikata – Artikolu 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f'Malta, Ċipru u l-Estonja, u li tissostitwixxi d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2014/731/UE, 2014/743/UE u 2014/744/UE

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz tal-Kunsill (13499/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 39(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, kif emendat mit-Trattat ta' Amsterdam, u l-Artikolu 9 tal-Protokoll (Nru 36) dwar id-Dispożizzjonijiet Transitorji, li b'mod konformi magħhom il-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0519/2016),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI tat-23 ta' Ġunju 2008 dwar it-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78(c) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0090/2017),

1.  Japprova l-abbozz tal-Kunsill;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

ĠU L 210, 6.8.2008, p. 1.  


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

L-iskambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data tar-reġistrazzjoni tal-vetturi f’Malta, Ċipru u l-Estonja

Referenzi

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

13.12.2016

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

13.2.2017

Eżami fil-kumitat

23.3.2017

 

 

 

Data tal-adozzjoni

23.3.2017

 

 

 

Data tat-tressiq

28.3.2017

Avviż legali - Politika tal-privatezza