Procedură : 2016/0822(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0090/2017

Texte depuse :

A8-0090/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.20

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0122

RAPORT     *
PDF 490kWORD 53k
28.3.2017
PE 599.715v02-00 A8-0090/2017

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE ale Consiliului

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Maria Grapini

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE ale Consiliului

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13499/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0519/2016),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1),

–  având în vedere articolul 78 litera (c) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0090/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 210, 6.8.2008, p. 1.  


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia

Referințe

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Data consultării PE

13.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

13.2.2017

Examinare în comisie

23.3.2017

 

 

 

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Data depunerii

28.3.2017

Aviz juridic - Politica de confidențialitate