Postopek : 2016/0819(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0091/2017

Predložena besedila :

A8-0091/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.17

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0119

POROČILO     *
PDF 557kWORD 52k
28.3.2017
PE 599.714v02-00 A8-0091/2017

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Judith Sargentini

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (13525/2016),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0522/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1), zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0091/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 210, 6.8.2008, str.1.


OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 39(1) nadomeščene Pogodbe o Evropski uniji, o katerem je Sodišče Evropske unije dne 16. aprila 2015 v združenih zadevah C-317/13 in C-679/13 ter v zadevi C540/13 razsodilo, da se še naprej uporablja, lahko Svet v skladu s členom 9 Protokola 36, kadar sprejme izvedbene ukrepe na podlagi pravnega reda iz Naslova VI nekdanje PEU, določi rok, v katerem Evropski parlament poda svoje mnenje in mnenja v tem roku ne poda, lahko Svet ukrepa.

Žal to ne odraža mnenja poročevalke o parlamentarnem nadzoru. Poročevalka obžaluje, da Komisija še ni prednostno predlagala zakonodajnih predlogov za nadomestitev instrumentov, sprejetih v okviru nekdanjega tretjega stebra, vključno s predlogom za nadomestitev tako imenovane Prümske pogodbe (Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1)). Ker bo najustreznejša pravna podlaga člen 87(2)(a) PDEU, bo Parlament sodeloval pri pripravi te zakonodaje po rednem zakonodajnem postopku.

(1)

UL L 210, 6.8.2008, str.12.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji

Sklicevanje

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Datum posvetovanja s Parlamentom

13.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Poročevalci:

       Datum imenovanja

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

13.2.2017

Obravnava v odboru

23.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Datum predložitve

28.3.2017

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov