Eljárás : 2016/2192(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0093/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0093/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.31

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0162

JELENTÉS     
PDF 566kWORD 66k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2192(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Inés Ayala Sender

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2)

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2016/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7)

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0093/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatásai szerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal („a hivatal”) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetése 15 944 846 EUR volt, ami a 2014-es évhez képest 1,76%-os növekedést jelent; mivel a hivatal költségvetésének 94%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a Parlament a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2012-re, 2013-ra és 2014-re vonatkozó mentesítés nyomon követése

1.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék 2012., 2013. és 2014. évi, a felvételi eljárásokkal, a késedelmes kifizetésekkel, a személyzet jelentős fluktuációjával és a költségek megtérítésével kapcsolatos megjegyzései tekintetében fennmaradó kérdések és a válaszul adott korrekciós intézkedések nagy számát; felszólítja a hivatalt, hogy 2017-ben a lehető legtöbb korrekciós intézkedést zárja le;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 93,74%-os volt, ami 2014-hez képest 9,05%-os emelkedést jelent; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 77,32%-os volt, ami 2014-hez képest 5,99%-os emelkedést jelent;

3.  emlékeztet, hogy az ügyvezető igazgató határozata szerint a hivatal által szervezett találkozók résztvevőit három kategóriába (A, B vagy C) sorolják a költségek megtérítése tekintetében; tudomásul veszi, hogy az „A” kategóriába tartozó résztvevők, akiknek konkrét feladatuk van a találkozókon, átalányalapú utazásiköltség-térítést és napidíjat kapnak, a „B” kategóriába tartozó résztvevők csak átalányalapú utazásiköltség-térítésre jogosultak, míg a „C” kategóriába tartozó résztvevők semmilyen költségtérítésre nem jogosultak; rámutat, hogy az „A” kategóriás költségtérítésre jogosult résztvevők száma a 2014-as 69%-ról 2015-re 52%-ra csökkent; megállapítja, hogy a meghívólevelekben az alkalmazandó visszatérítési kategóriáról szóló felvilágosításra vonatkozó részhez kapcsolódó fellépést végrehajtották;

4.  aggodalommal állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint 2015-ben a hivatal 1024 kifizetést (29,2%) teljesített a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben(11) meghatározott határidőn túl, ami 0,6%-os növekedést jelent az előző évhez képest és a késedelmes kifizetések tekintetében az átlagos késést 29 napra teszi; tudomásul veszi, hogy 2015 második felében a hivatal a késedelmes kifizetések csökkentése érdekében számos intézkedést tartalmazó stratégiát vezetett be; üdvözli, hogy ezen intézkedések végrehajtása nyomán a késedelmes kifizetések aránya jelentősen csökkent, a 2015. januártól augusztusig terjedő időszakban jellemző 38,3%-os arányról 12,6%-ra a 2015. szeptembertől decemberig terjedő időszakban; megállapítja, hogy e 2016 májusáig folytatódó pozitív tendencia ellenére a késedelmes kifizetések aránya 2016 júniusától a hivatal operatív tevékenységeinek növekedése miatt megnőtt, és így megnőtt az ugyanakkora létszámú személyzet által feldolgozott pénzügyi tranzakciók száma is; megállapítja, hogy 2016 novemberében a pénzügyi kezdeményezési funkció decentralizálva lett az operatív részlegekhez és az igazgatási osztályokhoz, az ellenőrzési funkció ugyanakkor központosítva maradt az igazgatási részlegen; megállapítja, hogy ez pozitív eredményekkel járt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím esetében (Igazgatási kiadások) 1 076 583 EUR, azaz 36,9% volt (2014: 635 492 EUR, azaz 28,7%); elismeri, hogy az átvitelek főként a 2015 utolsó negyedévében megkötött informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásokra (400 000 EUR) és a költségvetési hatóság 2015 végi, a személyzet létszámának növelésére vonatkozó határozatát követően a további munkatársak várható felvételéhez kapcsolódó informatikai infrastrukturális fejlesztésekre (300 000 EUR) vonatkoznak; elismeri, hogy ezek az átvitelek indokoltak és előre tervezettek voltak a hivatalnak a migrációs válságban játszott szerepe miatt, amire tekintettel a költségvetési hatóság 2016-ra jelentősen növelte a hivatal költségvetését és személyzetét; megállapítja, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében a hivatal operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a hivatal előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  elégedetten állapítja meg, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az ügyvezető igazgató új politikát hagyott jóvá az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak felvétele tekintetében, amely orvosolja a Számvevőszék által a korábbi ellenőrzések során azonosított problémákat;

7.  tudomásul veszi, hogy a hivatal 2016. januárban elfogadta az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak felvételére vonatkozó frissített végrehajtási szabályokat; megállapítja továbbá, hogy az ügyvezető igazgató 2016 augusztusában jóváhagyta a frissített felvételi politikát;

8.  megállapítja, hogy 2015. december 31-én a hivatalnak összesen 93 szolgálatban lévő és kinevezett főből állt a személyzete, ebből 61 ideiglenes alkalmazott, 21 szerződéses alkalmazott és 11 kirendelt nemzeti szakértő; kiemeli, hogy a teljes személyzet 63%-a nő, 37%-a férfi;

Belső ellenőrzések

9.  megállapítja, hogy a hivatal a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) és a Számvevőszéknek az ajánlásaival, valamint a hivatal 2012 novemberében elfogadott belsőkontroll-standardjaival összhangban továbbfejlesztette belső ellenőrzéseit; megállapítja, hogy az éves beszámoló ellenőrzése mellett az IAS ellenőrzési jelentést készített a hivatal állandó és vészhelyzeti/különleges támogatási tevékenységei keretében végzett képzések irányításáról; megállapítja, hogy a hivatal cselekvési tervet dolgozott ki az IAS ajánlásainak kezelésére;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

10.  tudomásul veszi, hogy a hivatal végrehajtotta a csalás megelőzéséről és a csalásellenes stratégiáról szóló igazgatósági határozatot; tudomásul veszi, hogy a visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárást 2017. február 23-án aláírták, és az összhangban áll a Bizottság visszaélések bejelentéséről szóló iránymutatásaival;

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy a hivatal 2015-ben nem tette közzé sem igazgatótanácsa tagjainak, sem felső vezetőinek önéletrajzait; megállapítja, hogy a hivatal 2017 márciusában közzétette felső vezetőinek önéletrajzait; megállapítja továbbá, hogy a hivatal már értesítette igazgatótanácsát, és hogy szándékában áll a tagok önéletrajzait közzétenni, amint összegyűjtötték azokat; felhívja a hivatalt, hogy mihamarabb tegye közzé ezeket a dokumentumokat a vezetősége felett szükséges nyilvános felügyelet és vizsgálat biztosítása érdekében;

12.  megismétli, hogy az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése kulcsfontosságú a szervezet egészsége szempontjából; hangsúlyozza, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú szerepet tölt be az uniós polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának fenntartásában.

Teljesítmény

13.  megállapítja, hogy a hivatal éves jelentése szerint 2015-ben 26 „EU+” államból 275 résztvevő és egyéb érdekelt felek vettek részt 23, a hivatal által szervezett, oktatóknak szóló képzésen; megállapítja továbbá, hogy a hivatal 271 nemzeti képzési programot végzett „EASO Training Curriculum” elnevezésű elektronikus oktatási platformján 3611 menekültekkel foglalkozó tisztviselő számára;

14.  tudomásul veszi, hogy a fordítási és tolmácsolási költségekkel kapcsolatos hatékonyság fokozása érdekében a hivatal szolgálati szintű megállapodást kötött a Bizottság Tolmácsolási Főigazgatóságával; tudomásul veszi továbbá, hogy a hivatal nyílt ajánlattételi felhívást írt ki lépcsőzetes rendszerű keretszerződésre öt területen úgy, hogy az odaítélés kritériuma a legalacsonyabb ár; felszólítja a hivatalt, hogy tegyen jelentést a mentesítő hatóságnak az elért megtakarításokról;

15.  tudomásul veszi, hogy a hivatal további intézkedéseket dolgozott ki a menekültügyi és befogadási rendszereik tekintetében különleges támogatást igénylő tagállamok megsegítésére, és hogy különleges támogatást nyújtott Ciprusnak, Bulgáriának, Görögországnak és Olaszországnak; megállapítja továbbá, hogy 2015-ben a hivatal továbbfejlesztette tevékenységeit azon tagállamok támogatására, amelyek menekültügyi és befogadási rendszerei különös nyomás alatt állnak, különösen támogatást nyújtva Görögországnak és Olaszországnak, és megerősítve a hivatal azon képességét, hogy vészhelyzetben időben és hatékonyan válaszoljon;

Egyéb megjegyzések

16.    emlékeztet arra, hogy 2015-ben rekordszámú, közel 1 400 000 nemzetközi védelem iránti kérelem készült; elismeri, hogy a hivatal jelentős erőfeszítéseket tett az európai migrációs stratégia által ráruházott feladatok teljesítése érdekében, különösen az uniós fogadóállomások kialakítása terén; tudomásul veszi a hivatal által a menekültválság kezelésére tett erőfeszítéseket;

17.    ösztönzi különösen a menedékkérő gyermekekre, köztük a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó kérdésekhez kapcsolódóan felkínált támogatást és gyakorlati együttműködést; üdvözli a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek EASO-hálózatának elindítását;

18.  elismeri, hogy a hivatal költségvetése 2016-ban jelentősen nőtt, hogy a hivatal lépést tudjon tartani az európai migrációs stratégiához, az uniós fogadóállomások kialakításához, az uniós vezetők Nyugat-Balkánról szóló csúcstalálkozójának határozataihoz és az EU–Törökország nyilatkozathoz kapcsolódó további feladatokkal; elégedetten állapítja meg, hogy a hivatal számos lépést tett annak érdekében, hogy lépést tartson a feladatok ilyen példátlan mértékű növekedésével, többek között megfelelő képzéssel és tanácsadással kísérve a pénzügyi kezdeményezés decentralizálását; tudomásul veszi továbbá, hogy emiatt több alkalmazottra, és ennek megfelelően több irodaterületre van szükség;

19.  megjegyzi, hogy 2015-ben csak 7 alkalmazott vett részt az intézményen kívüli közösségi napon (away days), aminek költsége viszonylag magas, 4000 EUR (fejenként 571 EUR) volt;

20.  tudomásul veszi, hogy a hivatal módosította bérleti szerződését, és 2016 második felében az általa jelenleg elfoglalt épület egy további blokkjára is kiterjesztette irodái területét; tudomásul veszi, hogy a Parlament és a Tanács jóváhagyását követően a hivatal immár abban a helyzetben van, hogy 2017. július 1-jétől az egész épületet kibérelje és átvegye; felkéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ingatlannal kapcsolatos további fejleményekről;

21.  megállapítja, hogy a hivatal céljai között szerepelt az információcsere és a bevált gyakorlatok cseréje lehetőségének feltárása annak érdekében, hogy az Európai Migrációs Hálózat visszatéréssel foglalkozó szakértői csoportjával szoros együttműködésben általánosan érvényesítsék a sikertelenül járt menedékkérők visszatérésére vonatkozó elemeket;

22.  megállapítja, hogy 2015-ben a hivatal kommunikációs terve szerepének, értékeinek és tevékenységeinek számos eszköz és külső kommunikációs tevékenységek révén történő előmozdítására összpontosított, többek között kiadványok, közösségi média, weboldal és az információs nap megszervezése révén;

23.    üdvözli a hivatal komoly eredményeit, több mint 117 ülés és műhelyfoglalkozás megszervezésével, 3764 nemzeti személyzet kiképzésével, 272 áthelyezett személlyel és több mint 100 civil társadalmi szervezettel folytatott konzultációval; tudomásul veszi az Ernst & Young által végzett független ellenőrzés eredményeit és a hivatal kötelezettségvállalását arra, hogy ennek megfelelő cselekvési tervet készít; egyetért azzal, hogy a hivatalnak jobban kell kommunikálnia tevékenységei eredményeit és hatásait; üdvözli a származási országhoz kapcsolódó dokumentumok jobb webes interfészének fejlesztését; megállapítja, hogy 2015 végén a portálon keresztül már 17 000 származási országgal kapcsolatos dokumentum volt elérhető;

24.  elismeri, hogy a hivatal éves jelentése szerint 2014-ben megkezdte egy kombinált tartalomkezelő rendszer és adatbázis, az információs és dokumentációs rendszer (Information and Documentation System, IDS) fejlesztését egy olyan informatikai eszköz formájában, amely részletes és naprakész áttekintést nyújt a közös európai menekültügyi rendszer gyakorlati működéséről;

°

°  °

25.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről] szóló, 2017. xxxx xx-i állásfoglalására(12).

15.2.2017

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2192(DEC))

A vélemény előadója: Petr Ježek

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék következtetéseit, miszerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) éves beszámolója híven tükrözi 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek;

2.  megállapítja, hogy az EASO jóváhagyott költségvetésének mindössze 93,7%-át kötötte le, és hogy a lekötött előirányzatok 36,9%-át igazgatási kiadásokra vitték át; elismeri, hogy ezek az optimálistól elmaradó adatok nem az EASO-n belüli strukturális problémákat tükrözik; tudomásul veszi a 2015. évi létszám- és költségvetés-növekedést, melyek oka az, hogy az ügynökség kulcsszerepet játszik a tagállamok támogatásában, különösen vészhelyzeti támogatás révén; felhívja az EASO-t, hogy javítsa a 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel(13) összhangban álló kifizetései időszerűségét; üdvözli az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak felvételére vonatkozó új politika jóváhagyását, amellyel a Számvevőszék által a múltbeli ellenőrzések során azonosított problémák legtöbbje orvosolható;

3.  aggodalommal veszi tudomásul a Számvevőszék 2012., 2013. és 2014. évi, a felvételi eljárásokkal, a késedelmes kifizetésekkel, a személyzet jelentős fluktuációjával és a költségek megtérítésével kapcsolatos megjegyzései tekintetében fennmaradó kérdések és a válaszul adott korrekciós intézkedések nagy számát; felszólítja az EASO-t, hogy 2017-ben a lehető legtöbb korrekciós intézkedést zárja le;

4.  emlékeztet arra, hogy 2015-ben rekordszámú, közel 1 400 000 nemzetközi védelem iránti kérelem készült; elismeri, hogy az EASO jelentős erőfeszítéseket tett az európai migrációs stratégia által ráruházott feladatok teljesítése érdekében, különösen az uniós fogadóállomások kialakítása terén; tudomásul veszi az EASO által a menekültválság kezelésére tett erőfeszítéseket; felszólítja az EASO-t, hogy költségvetési és irányítási teljesítményparaméterei javítása céljából nyújtson be reformtervet a mentesítő hatóságnak;

5.  ösztönzi különösen a menedékkérő gyermekekre, köztük a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó kérdésekhez kapcsolódóan felkínált támogatást és gyakorlati együttműködést; üdvözli a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek EASO-hálózatának elindítását;

6.  sürgeti az EASO-t, hogy saját éves tevékenységi jelentése mellett tegye közzé a Számvevőszék éves jelentését is; sürgeti az EASO-t, hogy fogadjon el stratégiát és a bevált gyakorlatokról szóló útmutatót az összeférhetetlenségek intézményi kezeléséről és megelőzéséről; felszólítja az EASO-t, hogy az Európai Unió tisztviselőinek 2014. január 1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzata 22c. cikkével összhangban fogadjon el kötelező erejű belső szabályokat a visszaélést bejelentő személyek védelmével kapcsolatban;

7.  üdvözli az ügynökség komoly eredményeit, több mint 117 ülés és műhelyfoglalkozás megszervezésével, 3 764 nemzeti személyzet kiképzésével, 272 áthelyezett személlyel és több mint 100 civil társadalmi szervezettel folytatott konzultációval; tudomásul veszi az Ernst & Young által végzett független ellenőrzés eredményeit és az EASO kötelezettségvállalását arra, hogy ennek megfelelő cselekvési tervet készít; egyetért azzal, hogy az EASO-nak jobban kell kommunikálnia tevékenységei eredményeit és hatásait; üdvözli a származási országhoz kapcsolódó dokumentumok jobb webes interfészének fejlesztését; megállapítja, hogy 2015 végén a portálon keresztül már 17 000 származási országgal kapcsolatos dokumentum volt elérhető;

8.  sajnálja, hogy az igazgatótanács egyes bolgár, ciprusi, cseh köztársaságbeli, francia, görög és ír tagjai nem teljes érdekeltségi nyilatkozatokat tettek közzé; sajnálja, hogy az igazgatótanács horvát, lett, litván, lengyel és szlovén tagjai egyáltalán nem tették közzé érdekeltségi nyilatkozataikat; megismétli, hogy az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése kulcsfontosságú a szervezet egészsége szempontjából; hangsúlyozza, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú szerepet tölt be az uniós polgárok uniós intézményekbe vetett bizalmának fenntartásában.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

9.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jens Geier, Piernicola Pedicini

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 449., 2016.12.1., 66. o.

(2)

HL C 449., 2016.12.1., 66. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 132., 2010.5.29., 11. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 449., 2016.12.1., 66. o.

(7)

HL C 449., 2016.12.1., 66. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 132., 2010.5.29., 11. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete ( 2012. október 25. ) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(12)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat