Eljárás : 2016/2162(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0111/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0111/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.51
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0182

JELENTÉS     
PDF 556kWORD 58k
29.3.2017
PE 593.882v02-00 A8-0111/2017

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2162(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Inés Ayala Sender

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0111/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatója számára az alapítvány 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2016/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az alapítvány válaszaival együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az alapítvány számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0049/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0111/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2162(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0111/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (az „alapítvány”) 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 20 860 000 EUR volt, ami 2014-hez képest 0,42%-os növekedést jelent,

B.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány elkötelezte magát a honlapján elérhető érdekeltségi nyilatkozatok és önéletrajzok számának növelése mellett, és hogy igyekezett minden igazgatósági tagjától beszerezni a nyilatkozatokat, amikor az új irányítótestületet a jelenlegi igazgatótanács megbízatásának 2016. novemberi lejártakor kinevezték; megjegyzi azonban, hogy néhány igazgatótanácsi tag önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata még mindig hiányzik; felhívja az alapítványt, hogy vezetősége szükséges nyilvános felügyeletének és ellenőrzésének biztosítása érdekében szerezze be és tegye közzé ezeket a dokumentumokat;

2.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2013-as számvevőszéki jelentésben a befogadó tagállam és az alapítvány közötti átfogó székhely-megállapodás kapcsán tett megjegyzés „végrehajtva” minősítéssel szerepel;

3.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2014-es számvevőszéki jelentésben a személyzeti szabályzat alapítvány általi megszegése kapcsán tett megjegyzés „végrehajtva” minősítéssel szerepel;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

4.  tudomásul veszi, hogy az alapítvány erőfeszítéseket tesz munkaprogramjának teljes mértékű véghezvitelére, amihez a költségvetési alapok teljes igénybevételére szükség van; megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,9%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,35%-os volt, ami 2014-hez képest 7,55%-os növekedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a III. cím (Operatív kiadások) esetében a 2016-ra átvitt lekötött előirányzatok összege 2 135 164 EUR (31,2 %) volt, a 2014-es 3 814 156 euróhoz (53,7%) képest; tudomásul veszi, hogy az alapítvány lekötött előirányzatai leginkább a menetrendnek megfelelően végrehajtott többéves projekteknek köszönhetőek;

6.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolhatja, és nem szükségszerűen a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, és nem mindig állnak ellentétben az évenkéntiség költségvetési elvével, különösen, ha előre tervezik őket és a Számvevőszéket tájékoztatják róluk; üdvözli, hogy az alapítvány és a Számvevőszék kidolgozott egy eljárást annak egyértelmű eldöntésére, hogy mi számít „tervezett”, illetve „nem tervezett” átvitelnek;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  megjegyzi, hogy az alapítvány közbeszerzésekkel és szerződésekkel foglalkozó tanácsadó bizottsága (ACPC), amely véleményezi a legalább 250 000 EUR értékű szerződésjavaslatokat, 2015-ben öt aktát vizsgált meg, és valamennyi véleménye pozitív volt; megjegyzi továbbá, hogy az ACPC az öt 2015-ben kötött szerződés közül kettőt utólag is ellenőrzött; megjegyzi, hogy bár az ACPC egyedi észrevételeket és ajánlásokat tett, megelégedett azzal, hogy az alapítvány megfelelt a közbeszerzési eljárásnak;

Teljesítmény

8.  megjegyzi, hogy az alapítvány nem érte el a munkaprogramjában tervezett eredményekre vonatkozó 80%-os célt, bár 2014-hez képest javult teljesítménye; tudomásul veszi, hogy az alapítvány elsősorban azért nem tudta teljesíteni a célt, mert beszállítói késtek és kevés alkalmazottja volt; megjegyzi továbbá, hogy 2016-ra reálisabb mennyiségű projektet és célt terveztek és hajtottak végre, összhangban az alapítvány szűkös erőforrásaival; aggódik amiatt, hogy a jelenlegi erőforrásokkal hosszú távon nem biztosítottak az alapítvány pán-európai felmérései, és hogy az alapítvány nem tud újabb feladatokat vállalni, például a migránsokkal, a menekültekkel vagy a bejelentetlen munkavégzéssel kapcsolatban, annak ellenére, hogy igazgatótanácsa azt határozottan kéri; felszólítja az alapítványt és a Bizottságot, hogy oldják meg a személyzeti erőforrások szűkös mivoltának problémáját, és a lehetséges megoldásokról jelezzenek vissza a mentesítésért felelős hatóságnak;

9.  aggódik amiatt, hogy az alkalmazottak számának 10%-os csökkentése miatt az alapítvány egyes projektjei késedelmet szenvedtek, és hozzájárult ahhoz, hogy nehéz viták folytak a negatív prioritásokról az igazgatótanáccsal; tudomásul veszi, hogy az alapítványnak sikerült eleget tennie a Bizottság által előírt csökkentéseknek, annak ellenére, hogy a létszámtervében szereplő valamennyi álláshely be volt töltve a korábbi években; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az esetleges további költségvetési megszorítások ne veszélyeztessék az alapítvány azon képességét, hogy feladatait ellássa; felhívja a költségvetési hatóságot, hogy vegye ezt figyelembe a költségvetési eljárás során;

Belsőkontroll-rendszerek

10.  megállapítja, hogy miután 2014-ben prioritássá vált, az alapítvány belső ellenőrzési koordinátora a személyzeti allokációval és mobilitással, a folyamatokkal és eljárásokkal, valamint a dokumentumkezeléssel kapcsolatos három belsőkontroll-standard továbbfejlesztésére összpontosított; megjegyzi továbbá, hogy a belső ellenőrzési bizottság két tagja részt vett egy oktatóknak szóló, az Európai Csalás Elleni Hivatal által szervezett csalás elleni képzésen;

Belső ellenőrzés

11.  megjegyzi, hogy 2015-ben a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) nem végzett ellenőrzéseket az alapítványnál; megjegyzi, hogy az IAS által 2013-ban végzett, az ügyfélkapcsolatokra és az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok kezelésére vonatkozó ellenőrzés három függőben levő ajánlását 2015-ben lezárták;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

12.  üdvözli, hogy az alapítvány 2016-ban külön képzés keretében tájékoztatta valamennyi alkalmazottját az összeférhetetlenséggel kapcsolatos és csalás elleni politikájáról; továbbá elégedetten jegyzi meg, hogy e képzések a tervek szerint az új alkalmazottak betanítási programjának szerves részét fogják képezni;

Egyéb megjegyzések

13.  megjegyzi, hogy 2015-ben 17 alkalmazott vett részt két intézményen kívüli közösségi napon (away days), aminek költsége 2 136 EUR volt (azaz 126 EUR fejenként);

14.  tudomásul veszi az eTendering platform hatékonyságát a pályázati felhívások kezelése terén, aminek lényege az ajánlattételi felhívások közzététele, a konkrétumokra és az eljárásokra vonatkozó kérdések és válaszok intézése;

15.  üdvözli a jelenlegi 2017–2020 közötti tervezési dokumentum közzétételét, amely meghatározza a program szakpolitikáját és intézményi kontextusát, leírja a négyéves időszak programját, és meghatározza a 2017-es munkatervet;

16.  hangsúlyozza, hogy az alapítványnak otthont adó tagállamnak a lehető legkedvezőbb feltételeket – így például többnyelvű, európai irányultságú iskoláztatást és megfelelő közlekedési kapcsolatokat – kell biztosítania az alapítvány működéséhez;

17.  tudomásul veszi, hogy a befogadó tagállam által az alapítvány számára nyújtandó elhelyezésre vonatkozó részleteket az alapítvány és a tagállam közötti székhely-megállapodásnak kell tartalmaznia;

18.  elismeri az alapítvány előrelépését a 2013–2016-os időszakra vonatkozó, a szociális és munkaügyi politikák alakítását elősegítő kutatásokra irányuló jelenlegi négyéves program végrehajtása terén; üdvözli, hogy az uniós élet- és munkakörülmények folyamatos javítása érdekében az alapítvány számos minőségi felméréssel, tanulmánnyal, előadással, rendezvénnyel és projekttel járult hozzá a szakpolitika alakításához; tudomásul veszi az Európai Parlament „Az európai feldolgozóipar jövője” elnevezésű kísérleti projektjének elindulását; fontosnak tartja az alapítvány és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság közötti szoros együttműködés fenntartását, hogy továbbra is konstruktív és tényalapú vitákat lehessen folytatni; felhívja az alapítványt, hogy folytassa az élet- és munkakörülmények szoros nyomon követését, elemzését és az azokról való jelentéstételt, és hogy biztosítson szakértelmet azok javítására;

19.  tudomásul veszi az alapítvány által kifejtett jelentős hatást, különösen az uniós intézmények támogatása terén, amint azt a konszolidált éves tevékenységi jelentésben szereplő teljesítménymutatók is alátámasztják;

°

°  °

20.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló [2017.xx xxxx-i] állásfoglalására(11).

31.1.2017

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2162(DEC))

A vélemény előadója: Marian Harkin

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetről valósághűen számoltak be;

2.  elismeri az alapítvány előrelépését a 2013–2016-os időszakra vonatkozó, a szociális és munkaügyi politikák alakítását elősegítő kutatásokra irányuló jelenlegi négyéves program végrehajtása terén; üdvözli, hogy az uniós élet- és munkakörülmények folyamatos javítása érdekében az alapítvány számos minőségi felméréssel, tanulmánnyal, előadással, rendezvénnyel és projekttel járult hozzá a szakpolitika alakításához; tudomásul veszi az Európai Parlament „Az európai feldolgozóipar jövője” elnevezésű kísérleti projektjének elindulását; fontosnak tartja az alapítvány és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság közötti szoros együttműködés fenntartását, hogy továbbra is konstruktív és tényalapú vitákat lehessen folytatni; felhívja az alapítványt, hogy folytassa az élet- és munkakörülmények szoros nyomon követését, elemzését és az azokról való jelentéstételt, és hogy biztosítson szakértelmet azok javítására;

3.  tudomásul veszi az alapítvány által kifejtett jelentős hatást, különösen az uniós intézmények támogatása terén, amint azt a konszolidált éves tevékenységi jelentésben szereplő teljesítménymutatók is alátámasztják;

4.  elismerően nyilatkozik a 2015-ben elért magas költségvetési végrehajtási arányról (99,9%) és a célok általában jó arányban történő eléréséről;

5.  megállapítja, hogy a 2016-ra átvitt lekötött előirányzatok szintje a III. cím esetében magas volt (31,2%, a 2014-es 53,7%-hoz képest); megjegyzi, hogy ez elsősorban a menetrendnek megfelelően végrehajtott többéves projektek miatt volt így; hangsúlyozza azonban, hogy további erőfeszítésekre van szükség a tervezett tevékenységek időben történő befejezésére vonatkozó cél teljesítéséhez;

6.  üdvözli a mentesítésért felelős hatóság előző évek költségvetésének végrehajtására vonatkozó észrevételei nyomán az alapítvány által tett intézkedéseket;

7.   üdvözli, hogy Írország és az alapítvány 2015 novemberében székhely-megállapodást kötött.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

25.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marco Valli

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

25

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

4

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 449., 2016.12.1., 188. o.

(2)

HL C 449., 2016.12.1., 188. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 449., 2016.12.1., 188. o.

(7)

HL C 449., 2016.12.1., 188. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 139., 1975.5.30., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat