Eljárás : 2016/2201(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0113/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0113/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.59

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0190

JELENTÉS     
PDF 456kWORD 53k
29.3.2017
PE 593.966v02-00 A8-0113/2017

az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2201(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Miroslav Poche

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2017),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2016/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0091/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2017),

1.  jóváhagyja az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2017).

A.  mivel az ECSEL Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezés közös vállalkozása (a „közös vállalkozás”) 2014. június 7-én jött létre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkében foglaltak szerinti közös vállalkozásként azzal a céllal, hogy 2024. december 31-ig megvalósuljon a „Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek” („ECSEL”) közös technológiai kezdeményezés;

B.  mivel az elektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel kapcsolatos, köz- és magánszféra közötti partnerségnek ötvöznie kell egymással a területre jellemző, folyamatosan gyorsuló innováció összetettségének kezelése szempontjából alapvető fontossággal bíró pénzügyi és technikai eszközöket;

C.   mivel a közös vállalkozás 2014 júniusában az 561/2014/EU tanácsi rendelettel jött létre abból a célból, hogy az ENIAC és az ARTEMIS közös vállalkozások helyébe lépjen és jogutódjuk legyen;

D.   mivel a közös vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok és az önkéntes alapon a Horizont 2020-hoz társult országok („részt vevő államok”), valamint az elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában működő uniós társaságokat és más szervezeteket képviselő magánszférabeli tagegyesületek („magánszférabeli tagok”); mivel a közös vállalkozásnak nyitva kell állnia új tagok előtt;

E.   mivel a közös vállalkozás átfogó hatásának vizsgálatakor figyelembe kell venni az Uniótól és a részt vevő államoktól eltérő minden jogalanynak a közös vállalkozás céljaihoz hozzájáruló beruházásait is; mivel ezen átfogó beruházások várható összértéke legalább 2 340 000 000 EUR lesz;

F.  mivel a Horizont 2020 teljes időszakában a közös vállalkozáshoz való hozzájárulás az Unió részéről 1 184 874 000 EUR, a részt vevő államoktól 1 170 000 000 EUR és a magánszférabeli tagoktól 1 657 500 000 EUR;

G.   mivel a kutatáshoz rendelkezésre álló finanszírozás optimális felhasználásának biztosítása érdekében az ENIAC és az ARTEMIS közös vállalkozásokból a közös vállalkozásba történő átmenetet hozzá kell igazítani a hetedik keretprogramból a Horizont 2020-ba történő átmenethez, és azzal össze kell hangolni;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás egyedi teljesítménymutatókat tett közzé az éves tevékenységi jelentésében, amint azt a Horizont 2020 előírja;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: „a Számvevőszék”) a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

3.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 108 500 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 168 000 000 EUR összegű kifizetési előirányzatból állt; továbbá megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 90,95%-os volt;

4.  sajnálja, hogy a Számvevőszék ismételten csak korlátozó záradékot adott ki a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről a nemzeti finanszírozó hatóságokkal a projektkifizetések utólagos ellenőrzésére vonatkozóan aláírt adminisztratív megállapodások miatt, valamint azért, mert a közös vállalkozás ellenőrzési stratégiái jelentős mértékben a nemzeti finanszírozó hatóságokra támaszkodnak;

5.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a számvevőszéki jelentés megállapítása szerint a közös vállalkozás nem tudott megbízható súlyozott hibaarányt vagy fennmaradó hibaarányt kiszámítani a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott módszerek és eljárások közötti jelentős különbségek miatt, és így a Számvevőszék nem tudta megítélni, hogy az utólagos ellenőrzések eredményesen működtek-e, és hogy ez a kulcsfontosságú kontroll elegendő bizonyossággal szolgált-e a hetedik keretprogramhoz tartozó projektek esetében az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről; elismeri, hogy a kérdés a hetedik keretprogram jogi keretének felépítéséhez kapcsolódik, és így nem a közös vállalkozás teljesítménye okozza a problémát;

6.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás átfogóan értékelte a nemzeti garanciarendszereket, és megállapította, hogy az ellenőrzési jelentések megfelelően védhetik a közös vállalkozás tagjainak pénzügyi érdekeit; továbbá megjegyzi, hogy a mentesítési határozat 2014-ben való elhalasztására adott reakcióként a közös vállalkozás felkérte a nemzeti finanszírozó hatóságokat olyan írásbeli nyilatkozat kiadására, amely szerint a nemzeti eljárások végrehajtása kellően garantálja az ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét; a mentesítésért felelős hatóság figyelembe vette a nemzeti finanszírozó hatóságok nyilatkozatát az elhalasztott mentesítési folyamat során, és 2016. októberben megadta a mentesítést a közös vállalkozás számára; elismeri, hogy a közös vállalkozás az előző év jó példáját követve 2017. januárban felkérte a nemzeti finanszírozó hatóságokat, hogy adjanak ki hasonló írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket benyújthat a mentesítésért felelős hatósághoz;

7.  kiemeli, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott módszerek és eljárások eltéréseivel kapcsolatos kérdések a Horizont 2020 projektek végrehajtása szempontjából már nem lényegesek;

8.  megjegyzi, hogy 2015 végére a közös vállalkozás hetedik keretprogramból finanszírozandó kifizetései 293 000 000 eurót tettek ki (azaz az operatív kötelezettségvállalásai 47%-át);

9.  megállapítja, hogy a Horizont 2020 keretében uniós forrásból finanszírozandó operatív és igazgatási költségekhez nyújtott hozzájárulások teljes összegéből a közös vállalkozás 257 500 000 EUR összegben vállalt kötelezettséget (a teljes keret 22%-a), és 56 000 000 eurót (azaz a kötelezettségvállalások 22%-át) fizetett ki; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás igazgatási költségeihez az Unió 1 400 000 EUR készpénzzel járult hozzá;

10.  sajnálja, hogy a 28 részt vevő állam közül, amelyeknek az uniós pénzügyi hozzájárulással arányos pénzügyi hozzájárulást kellett nyújtaniuk a közös vállalkozás operatív költségeihez, csak 11 jelentett be összesen 15 800 000 EUR kifizetést;

11.  tudomásul veszi, hogy a magánszférabeli tagoktól azt várták, hogy legalább 1 657 500 000 EUR természetbeni hozzájárulást teljesítsenek, és hogy a magánszférabeli tagok természetbeni hozzájárulásának összege 2015-re 58 700 000 EUR volt; e tekintetben elfogadja, hogy a Bizottság 2016-ban iránymutatást adott ki, melyben lehetővé teszi, hogy a projektekhez történő pénzügyi hozzájárulást csak a projekt végén állapítsák meg, amikor a magánszférabeli tagok ki tudják számítani saját természetbeni hozzájárulásaikat; továbbá megjegyzi, hogy a közös vállalkozás igazgatási költségeihez a magánszférabeli tagok 2015 végéig 3 600 000 EUR készpénzzel járultak hozzá;

Kulcsfontosságú kontrollok és felügyeleti rendszerek

12.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be; megjegyzi, hogy ezek az ellenőrzések kulcsfontosságú eszközök a műveletek jogszerűségének és szabályszerűségének értékeléséhez, és hogy a közös vállalkozás utólagos ellenőrzéseket dolgozott ki a Horizont 2020-ból nyújtott támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóan;

Pályázati felhívások

13.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás két pályázatot írt ki kutatási és innovációs (RIA) és innovációs fellépésekre (IA), és hogy 2015-ben 76 támogatható projektleírás és 62 támogatható teljes pályázat érkezett be (a 2014-es 48-hoz képest); továbbá megjegyzi, hogy 2015-ben a sikerarány 13% volt a kutatási és innovációs pályázatoknál (a 2014-es 18%-hoz képest) és 33% az innovációs pályázatoknál (a 2014-es 43%-hoz képest); megjegyzi, hogy a 2015-ös alacsonyabb sikerarány a benyújtott projektek magasabb számának tulajdonítható;

14.  megjegyzi, hogy a 2015-ös projektportfólió a vegyes vállalkozás 25 projektjéből, amelyek közül 13-at 2015-ben választottak ki, valamint 60 megörökölt projektből állt (ARTEMIS és ENIAC közös vállalkozások); továbbá megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pályázati felhívásainak 32%-ában vettek részt kis- és középvállalkozások;

Jogi keret

15.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás irányító testülete által elfogadott fő döntések magukban foglalják a csalás elleni stratégiáról, a személyzeti szabályzatról és az átfogó összeférhetetlenségi politikáról hozott határozatokat;

Belső ellenőrzés

16.  megjegyzi, hogy 2015-ben a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) elvégezte a közös vállalkozás kockázatértékelését, és aggódik amiatt, hogy két „nagy hatású/magas kockázatú” igazgatási folyamatot (nevezetesen a kockázatkezelést és a csalás elleni stratégiát), továbbá két „nagy hatású/magas kockázatú” működési folyamatot azonosított (nevezetesen az utólagos ellenőrzéseket és a CSC-eszközök összehangolását/végrehajtását) a közös vállalkozásnál; üdvözli azonban a közös vállalkozás által már végrehajtott és a folyamatban lévő erőfeszítéseket e kockázatok mérséklésére;

Csalás elleni stratégia

17.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés megállapítja, hogy a közös vállalkozás pénzügyi szabályzata szerint a közös vállalkozás költségvetését eredményes és hatékony belsőkontroll-standardokkal összhangban kell végrehajtani, beleértve a csalások és szabálytalanságok megelőzését, felderítését, korrekcióját és nyomon követését;

18.  megjegyzi, hogy 2016-ban a közös vállalkozás elkötelezte magát a belső csalásellenes stratégiában foglalt, a belső ellenőrzési környezet javítására tett intézkedések folytatása mellett;

19.  elismeri, hogy a közös vállalkozás irányító testülete 2015. májusban jóváhagyta a kutatás terén közös frissített, csalás elleni stratégiát, és e stratégia alapján 2016-ban csalás elleni végrehajtási tervet fogadott el; tudomásul veszi továbbá, hogy a közös vállalkozás 2016. decemberben frissítette utólagos ellenőrzési stratégiáját;

20.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés megállapítja, hogy a közös vállalkozásnál már működtek belső kontrolleljárások azzal a céllal, hogy észszerű bizonyossággal szolgáljanak a csalások és szabálytalanságok megelőzéséhez (többek között a kifizetések előzetes ellenőrzése, összeférhetetlenségi politika és utólagos ellenőrzések a támogatások kedvezményezettjeinél);

Egyéb

21.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a Horizont 2020 keretprogram félidős felülvizsgálatában, amelynek célja hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

19

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

Younous Omarjee, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

EFDD

ENF

Notis Marias

Ignazio Corrao, Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 473., 2016.12.16., 24. o.

(2)

HL C 473., 2016.12.16., 25. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(5)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(6)

HL C 473., 2016.12.16., 24. o.

(7)

HL C 473., 2016.12.16., 25. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(10)

HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat