Eljárás : 2016/2176(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0115/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0115/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.44
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0175

JELENTÉS     
PDF 457kWORD 56k
29.3.2017
PE 593.869v02-00 A8-0115/2017

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2176(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Inés Ayala Sender

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2176(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013 május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0115/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2016/2176(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt(6),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0062/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013 május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0115/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2176(DEC))

Az Európai Parlament,

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 10 064 274 EUR volt, ami 2014-hez képest 3,37%-os növekedést jelent;

B.  mivel az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 9 155 661 eurót tett ki, ami a 2014-es évhez képest 3,8%-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a „számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösképpen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. év nyomon követése

1.  Tudomásul veszi, hogy

−  2016. évi éves jelentésében az ügynökség külön fejezetet fog szentelni az átláthatóságnak, az elszámoltathatóságnak és a feddhetetlenségnek;

−  a 2013. és 2014. évi mentesítések nyomán az athéni irodák ingatlanbérleti díjainak a görög hatóságok általi kifizetése még mindig jelentős késéssel történik, ami a maga során késlelteti az athéni és az irákliói (heraklioni) főbérlőknek való kifizetéseket;

2.  az ügynökség továbbra is komoly erőfeszítéseket tett a helyzet orvoslása érdekében a görög hatóságokkal való kapcsolattartás során, minthogy jelenleg semmilyen más megoldás sem tűnik lehetségesnek, és a Bizottságnak, az ügynökségnek és a görög hatóságoknak megoldást kell találniuk az ügyre, hogy jelentősen lecsökkentsék azt a kockázatot, amelynek az ügynökség ki van téve;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya magas, 100%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 92,89%-os volt, ami 2014-hez képest 7,28%-os növekedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (igazgatási kiadások) esetében 150 000 EUR volt (22%), szemben a 2014-es 600 000 EUR összeggel (49%); megállapítja továbbá, hogy ezek az átvitelek elsősorban az IT-infrastruktúrába való beruházásokra vonatkoztak, amelyeket a terveknek megfelelően 2015 végén rendeltek meg; rámutat, hogy az átvitt előirányzatok összaránya a 2014. évi 15%-ról 7%-ra csökkent 2015-ben;

5.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  megjegyzi, hogy 2015 végén az ügynökség 69 főből álló személyzetet foglalkoztatott; megjegyzi továbbá, hogy 2015-ben 4 fő lépett ki az ügynökségből, és 17 új személyzeti tagot vettek fel;

7.  megjegyzi, hogy az ügynökség számára nehéz szakképzett személyzetet toborozni, vonzani és megtartani, főképpen a felajánlott munkahelyek jellege miatt (szerződéses alkalmazotti helyek), illetve az ügynökség görögországi alkalmazottainak fizetésére érvényes, alacsony szorzási együttható miatt; felhívja az ügynökséget és a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a probléma lehetséges megoldásairól;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

8.  megjegyzi, hogy az ügynökség 2017 első negyedévében szándékozik elfogadni a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályzatát; sürgeti az ügynökséget, hogy fogadjon el a visszaélések bejelentésére vonatkozó olyan belső politikát, amely elősegíti az átláthatóság és elszámoltathatóság kultúráját a munkahelyen, rendszeresen tájékoztassa és részesítse képzésben alkalmazottait jogaikkal és kötelességeikkel kapcsoltban, biztosítsa a visszaélést bejelentő személyek megtorlástól való védelmét, időben kövesse nyomon a visszaélést bejelentő személyek által közölt esetek tartalmát és vezessen be anonim belső jelentéstételi csatornát; felhívja az ügynökséget, hogy tegyen közzé jelentéseket a bejelentett visszaélések számáról és azok nyomon követéséről, és azokat bocsássa a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére; kéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e szabályzat létrehozásáról és végrehajtásáról;

9.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség igazgatótanácsi és felügyelőtestületi tagjainak önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát nem teszik közzé az ügynökség honlapján, csak az igazgatótanács elnökének életrajzát; aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség az érdekeltségi nyilatkozatok ellenőrzésére vagy felfrissítésére nézve semmilyen megoldásról sem rendelkezett; felhívja az ügynökséget, hogy vezetősége szükséges nyilvános felügyeletének és ellenőrzésének biztosítása érdekében további késedelem nélkül tegye közzé ezeket a dokumentumokat; felhívja az ügynökséget, hogy gondoskodjék az adott érdekeltségi nyilatkozatok rendszeres ellenőrzéséről és frissítéséről;

10.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség nem írt elő semmilyen konkrét kezdeményezést a lobbistákkal és más érintettekkel fenntartott kapcsolatainak átláthatóbbá tétele érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy dolgozzon ki proaktív átláthatósági politikát a lobbistákra vonatkozóan;

Belső ellenőrzés

11.  megállapítja, hogy az ügynökségnek egyetlen nyitott ajánlása volt a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) részéről, melyeket 2015 januárjában lezárt; tudomásul veszi továbbá, hogy az IAS 2016-ra tervezte az ügynökség kockázatfelmérését; várakozással néz az ügynökség 2016-os éves jelentésére és az elvégzett kockázatértékeléssel kapcsolatos további részletekre;

Belső kontroll

12.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség szerint a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, kiterjedt utólagos ellenőrzés, összhangban a 8. számú („folyamatok és eljárások”) belső ellenőrzési standarddal számos ajánláshoz vezetett, amelyek mindenikének eleget tettek 2015-ben; tudomásul veszi továbbá, hogy az ügynökség 2014-es költségvetésének 70,99%-át kitevő 174 pénzügyi tranzakciót ellenőriztek, ennek eredményeképpen pedig 1 ajánlás született a kifizetések késedelmessége kapcsán; tudomásul veszi, hogy a késedelem következtében semennyi kamatot nem kellett fizetni;

Egyéb megjegyzések

13.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy az 526/2013/EU rendelet preambulumbekezdése szerint „az elsősorban az Ügynökség adminisztratív feladataival foglalkozó személyzetet […] Iráklióban kell elhelyezni”; tudomásul veszi a tényt, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében az ügynökség nem tekintette a költözést korlátozó tényezőnek az 526/2013/EU rendelet preambulumbekezdését;

14.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség a helyi hatóságokkal és a Bizottsággal folytatott kommunikációja során továbbra is hangsúlyozta az ügynökség athéni közös hivatali épületbe való költözésének előnyeit; tudomásul veszi továbbá, hogy az Iráklióban maradó 14 fős személyzet, illetve a bútorok átköltöztetésének becsült költségei hozzávetőlegesen 360 000 eurót tesznek ki; arra bátorítja a görög hatóságokat, a Bizottságot és az ügynökséget, hogy mielőbb találjanak megoldást az ügynökség két helyszínen tartózkodásának problémájára, mert ez biztosítaná az uniós alapok sokkal hatékonyabb felhasználását;

15.  megjegyzi, hogy 2015-ben 68 alkalmazott vett részt intézményen kívüli közösségi napokon (away days), aminek költsége 9 585 EUR volt (141 EUR fejenként);

°

°  °

16.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről] szóló, 2017. xxxx xx-i állásfoglalására(11).

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 449., 2016.12.1., 138. o.

(2)

HL C 449., 2016.12.1., 138. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 165., 2013.6.18., 41. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 449., 2016.12.1., 138. o.

(7)

HL C 449., 2016.12.1., 138. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 165., 2013.6.18., 41. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat