Eljárás : 2016/2170(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0129/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0129/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.52

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0183

JELENTÉS     
PDF 554kWORD 53k
30.3.2017
PE 593.876v02-00 A8-0129/2017

az az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2170(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Inés Ayala Sender

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival(1) együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0129/2017),

1.  mentesítést ad az Eurojust adminisztratív igazgatója számára az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Eurojust adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2016/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Eurojust válaszaival(6) együtt,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(7),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Eurojust számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0056/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(8) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(9), és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(10) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0129/2017),

1.  jóváhagyja az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység adminisztratív igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2016/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítéséről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0129/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 33 818 351 euró volt; mivel az Eurojust költségvetése teljes egészében az Unió költségvetéséből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az Eurojust éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  elismeri, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a korábbi mentesítések nyomon követése tekintetében kiigazító intézkedésekre került sor, és két megjegyzés „folyamatban lévő”, egy megjegyzés pedig „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

2.  elismeri, hogy az Eurojust – a Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságával és a Költségvetési Főigazgatóságával egyeztetve – értékeli a differenciált előirányzatok felhasználását a működési tevékenységek finanszírozásának biztosítása érdekében, amelyek nem tervezhetőek előre, és amelyeknek egész évben folytatódniuk kell;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,99%-os volt, ami a 2014-es adathoz képest 0,17%-os emelkedést jelent; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89%-os volt, ami 2014-hez képest 1,69%-os emelkedést jelent;

4.  sajnálja, hogy a finanszírozásával kapcsolatos ismert strukturális problémák miatt az Eurojust a költségvetés rendelkezésre állásával kapcsolatos problémákkal küzdött, és hogy az Eurojust immár második éve kénytelen volt enyhítő intézkedésekhez folyamodni, amelyek miatt módosítani kellett a költségvetést; sajnálja, hogy a pénzügyi bizonytalanság, amellyel az Eurojust szembesült, egyes megkezdett tevékenységei, valamint értékes technológiai fejlesztések elhalasztását tette szükségessé; kéri, hogy az Eurojust és a Bizottság oldják meg ezeket az ismert strukturális problémákat, és biztosítsák a finanszírozás megfelelő szintjét a következő évekre;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megjegyzi, hogy a 2014-ről 2015-re átvitt összeg 4 246 726 EUR volt, amelynek 87,6%-a került felhasználásra; megjegyzi továbbá, hogy az év végén 525 194 EUR összeget töröltek, ami hasonló a 2014-es összeghez;

6.  megjegyzi a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) alatt lekötött előirányzatok szintje 1 600 000 EUR (21%) volt a 2014-es 1 500 000 EUR (20%) összeghez képest; elismeri, hogy az átvitelek főként biztonsági és vendéglátó-ipari szolgáltatásokra, valamint ikt-projektekre, hardverre és karbantartásra vonatkozó egyedi szerződésekkel, valamint az új székhely tanácsadási és projektköltségeivel, továbbá az év vége előtt megrendelt, de 2016-ban teljesített szolgáltatásokkal voltak kapcsolatosak;

7.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökség operatív programjainak többéves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat előre betervezik és erről tájékoztatják a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.  megjegyzi, hogy az Eurojust 23 darab 15 000 EUR értéket meghaladó szerződést írt alá, ami 2014-hez képest csekély mértékű, 14%-os csökkentést jelent; megállapítja, hogy a szerződések 82,6%-a esetében nyílt közbeszerzési eljárást alkalmaztak, ami a beszerzések összegének 95,44%-át tette ki;

9.  megjegyzi, hogy a betöltetlen álláshelyek aránya 2015. december 31-én 2,4% volt a 2014. december 31-i 4,8%-hoz képest; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2015-ös létszámterv 97,6%-a végrehajtásra került;

10.  megállapítja, hogy 2015-ben az Eurojust végrehajtotta az álláshelycsökkentések második hullámát, ami 2%-nak, azaz 4 álláshelynek felelt meg annak érdekében, hogy elérje a költségvetési hatóság által megállapított 5%-os célértéket; megjegyzi továbbá, hogy a csökkentések 1%-os, azaz három álláshelyet érintő utolsó hullámának végrehajtását 2016-ra tervezték az igazgatási támogatás területén; elismeri, hogy a létszámcsökkentés megerősítette az operatív álláshelyek arányát a szervezetnél;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

11.  megjegyzi, hogy az Eurojust megerősítette, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó egyértelmű szabályok szerves részét képezik a bizalom kultúrája megteremtésének és a csalás elleni küzdelemnek a személyzeti szabályzat 22c. cikkében foglaltaknak megfelelően; megjegyzi, hogy az Eurojust jelenleg dolgoz ki új szabályokat a visszaélést bejelentő személyek védelmére; rámutat arra, hogy a szabályzattervezet előzetes vitájára már 2016. október 4-én sor került az Eurojust testületében; felkéri az Eurojustot, hogy számoljon be a folyamat további alakulásáról és a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó szabályok majdani elfogadásáról;

12.  megjegyzi, hogy bár a testületi tagok önéletrajzainak rövid összefoglalói online elérhetőek, az érdekeltségi nyilatkozatok nem; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az Eurojust testülete 2016 januárjában iránymutatásokat fogadott el az összeférhetetlenségek megelőzéséről és kezeléséről; megjegyzi, hogy az Eurojust jelenleg véglegesíti az érdekeltségi nyilatkozatok összeállításának folyamatát, amelynek eredményeit a későbbiekben közzéteszi honlapján; felkéri az Eurojustot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a kérdésben elért előrelépésről;

13.  aggasztónak tartja, hogy az Eurojust nem irányozta elő a szakértők, a testületi tagok és a személyzet érdekeltségi nyilatkozatainak ellenőrzését vagy frissítését;

14.  sajnálja, hogy a független közös ellenőrző szerv igazgatási személyzete és tagjai nem tették közzé érdekeltségi nyilatkozataikat; felszólít a nyilatkozatok azonnali közzétételére; felhívja az Eurojustot két gyakorlati útmutató kidolgozására, egyrészt az intézményi irányításról, másrészt az összeférhetetlenségről a Bizottság által 2013 decemberében kiadott útmutatásnak megfelelően, valamint egyértelmű szabályok megállapítására a „forgóajtó-jelenség” megelőzése érdekében;

Belső ellenőrzés

15.  elismeri, hogy az Eurojust éves jelentése szerint szűkös informatikai ellenőrzési erőforrásai miatt a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elhalasztotta az „Ellenőrzés és beszámolás – a megbízhatóság építőkövei” témakörben végzett ellenőrzést, amelyre végül 2016 januárjában került sor; várja az Eurojust következő éves jelentését és az ellenőrzés további részleteit;

16.  megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat 2015. március 27-ével lezárta az összes korábbi függőben lévő ajánlást; emlékeztet rá, hogy 2014-ben a Belső Ellenőrzési Szolgálat megvizsgálta a koordinációs értekezletek és koordinációs központok irányítását és szervezését az Eurojustnál; megjegyzi, hogy az IAS 2015-ben végleges ellenőrzési jelentést adott ki egy „fontos” minősítésű ajánlással; elégedetten jegyzi meg, hogy az Eurojust végrehajtotta a kiigazító intézkedéseket és az ajánlás ennek következtében „lezárult” minősítést kapott;

17.  megjegyzi, hogy az eredményszemléletű számviteli rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos projekt lehetővé tette az Eurojust igazgatási humánerőforrásainak hatékonyabb kihasználását, míg az adminisztratív igazgató által az összes igazgatási alkalmazott számára 2015 áprilisától bevezetett új idő-nyilvántartási eszköz (eRecording) lépést jelentett a tevékenységalapú nyomon követés és jelentéstétel irányában;

Egyéb megjegyzések

18.  ösztönzi az Eurojustot, hogy továbbra is kezelje prioritásként a terrorizmust, az emberkereskedelmet és embercsempészetet és a kiberbűnözést; üdvözli, hogy a tagállamok növekvő mértékben használják ki a koordinációs értekezletek és a koordinációs központok kínálta lehetőséget, és értékelik a harmadik országok nagyobb bevonását a közös nyomozócsoportokba; üdvözli, hogy folyamatosan növekszik azon esetek száma, amelyekben a tagállamok az Eurojust segítségét kérték, és hogy ez a növekedés 2014-hez képest 23%-ot tesz ki; úgy véli, hogy költségvetését ennek megfelelően növelni kell;

19.  elismeri, hogy az Eurojust a fogadó tagállammal együtt jelenleg készül arra, hogy az intézmény új helyszínre költözzön; megjegyzi, hogy az új helyszínen zajló építkezés 2015 tavaszán kezdődött és a tervek szerint 2017 tavaszára fejeződik be; felkéri az Eurojustot, hogy számoljon be a továbbiakban a mentesítésért felelős hatóságnak az új helyszínre történő átköltözésről és ismertesse a költözés kapcsán felmerült teljes költségeket;

20.  aggályosnak tartja a nemek közötti egyensúly jelentős hiányát az Eurojust felső vezetése és a testületi tagok körében; sürgeti az Eurojustot ezen egyensúlyhiány mielőbbi javítására, és az eredményeknek az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal való közlésére;

21.  megjegyzi, hogy az Eurojust 7 szolgálati gépkocsival rendelkezik, amelyek éves költsége 20 000 EUR;

22.  megjegyzi, hogy 2015-ben 64 alkalmazott vett részt intézményen kívüli közösségi napokon (away days), aminek költsége 9 346,98 EUR volt (146,04 EUR fejenként);

23.  sajnálja, hogy 2015. évi éves jelentésében az Eurojust kijelentette, hogy a korrupció nem szerepel az Unió prioritásai között; megjegyzi, hogy ennek az állításnak ellentmond az a 90 korrupciós eset, amelyekhez 2015-ben az Eurojust szakértői segítségét kérték (kétszer annyi, mint 2014-ben) az Eurojust éves jelentése szerint; tudomásul veszi, hogy Görögország, Románia és Horvátország kérték a legtöbb segítséget a korrupcióval kapcsolatos ügyekben;

°

°  °

24.  a mentesítő határozatot kísérő, horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló,] [2017. xxxx. xx-i] állásfoglalására(11).

1.3.2017

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Eurojust 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2016/2170(DEC))

A vélemény előadója: Petr Ježek

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  üdvözli a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az Eurojust éves beszámolója híven tükrözi az ügynökség 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak;

2.  ösztönzi az Eurojustot, hogy továbbra is kezelje prioritásként a terrorizmust, az emberkereskedelmet és embercsempészetet és a kiberbűnözést; üdvözli, hogy a tagállamok növekvő mértékben használják ki a koordinációs értekezletek és a koordinációs központok kínálta lehetőséget, és értékelik a harmadik országok nagyobb bevonását a közös nyomozócsoportokba; üdvözli, hogy folyamatosan növekszik azon esetek száma, amelyekben a tagállamok az Eurojust segítségét kérték, és hogy ez a növekedés 2014-hez képest 23 %-ot tesz ki; úgy véli, hogy költségvetését ennek megfelelően növelni kell; tudomásul veszi az Eurojust költségvetése végrehajtásának magas, 99,86%-os arányát a 33 818 millió EUR összegű éves költségvetésből;

3.  sajnálja, hogy 2015. évi éves jelentésében az Eurojust kijelentette, hogy a korrupció nem szerepel az Unió prioritásai között; megjegyzi, hogy ennek az állításnak ellentmond az a 90 korrupciós eset, amelyekhez 2015-ben az Eurojust szakértői segítségét kérték (kétszer annyi, mint 2014-ben) az Eurojust éves jelentése szerint; tudomásul veszi, hogy Görögország, Románia és Horvátország kérték a legtöbb segítséget a korrupcióval kapcsolatos ügyekben;

4.  sajnálja, hogy az Eurojust a finanszírozásával kapcsolatos ismert strukturális problémák miatt nehézségekkel küzdött a költségvetési forrásokhoz való hozzáférés terén; sajnálja, hogy a pénzügyi bizonytalanság, amellyel az Eurojust szembesült, egyes megkezdett tevékenységei, valamint értékes technológiai fejlesztések elhalasztását tette szükségessé; kéri, hogy az Eurojust és a Bizottság oldják meg ezeket az ismert strukturális problémákat, és biztosítsák a finanszírozás megfelelő szintjét a következő évekre;

5.  megállapítja, hogy magas volt az igazgatási kiadásokra lekötött előirányzatok átvitelénrk aránya (21%); elismeri, hogy ez főleg a költségvetési bizonytalanság eredménye; sajnálja, hogy ez problémákhoz vezetett a biztonsági és vendéglátóipari szolgáltatásokra, ikt-projektekre, hardvervásárlásra és -karbantartásra, valamint az új épületekkel kapcsolatos tanácsadási és projektköltségekre vonatkozó szerződések végrehajtása terén; üdvözli, hogy a felmerült nehézségek ellenére az Eurojust elkötelezett az indokolatlan átvitelek elkerülése iránt.

6.  sajnálja, hogy a független közös ellenőrző szerv igazgatási személyzete és tagjai nem tették közzé érdekeltségi nyilatkozataikat; felszólít a nyilatkozatok azonnali közzétételére; felhívja az Eurojustot két gyakorlati útmutató kidolgozására, egyrészt az intézményi irányításról, másrészt az összeférhetetlenségről a Bizottság által 2013 decemberében kiadott útmutatásnak megfelelően, valamint egyértelmű szabályok megállapítására a „forgóajtó-jelenség” megelőzése érdekében; emlékezteti az Eurojustot, hogy az Európai Unió tisztviselőinek 2014. január 1-jén hatályba lépett személyzeti szabályzata 22c. cikkével összhangban kötelező erejű belső szabályokat kell elfogadnia a visszaélést bejelentő személyek védelmével kapcsolatban.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

9.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Raymond Finch, Jens Geier, Piernicola Pedicini, Janusz Zemke

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

24

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch, Piernicola Pedicini

Jean-François Jalkh

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

(1)

HL C 449., 2016.12.1., 193. o.

(2)

HL C 449., 2016.12.1., 193. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

(5)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(6)

HL C 449., 2016.12.1., 193. o.

(7)

HL C 449., 2016.12.1., 193. o.

(8)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(9)

HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

(10)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(11)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat