Διαδικασία : 2016/0275(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0135/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0135/2017

Συζήτηση :

PV 07/02/2018 - 16
CRE 07/02/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0038

31.3.2017
A8-0135/2017
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1375kWORD 175k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου