Izvješće - A8-0163/2017Izvješće
A8-0163/2017

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Antóniu Marinhou e Pintou

18.4.2017 - (2016/2294(IMM))

Odbor za pravna pitanja
Izvjestitelj: Gilles Lebreton

Postupak : 2016/2294(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0163/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0163/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Antóniu Marinhou e Pintou

(2016/2294(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta zastupniku Antóniju Marinhu e Pintu koji je 23. rujna 2016. proslijedio Miguel Pereira da Rosa, sudac Okružnog suda zapadnog Lisabona (Oeiras) (ref. dok. 4759/15.2TDLSB) u okviru postupka kaznenog progona koji je pokrenut protiv njega, a najavljen je na sjednici od 24. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir pismo nadležnog zamjenika glavnog državnog odvjetnika od 12. prosinca 2016. koje sadrži prijepis izjave Antónija Marinha e Pinta,

–  uzimajući u obzir da je António Marinho e Pinto saslušan 22. ožujka 2017. u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.[1],

–  uzimajući u obzir članak 11. stavke 1., 2., 3. i 5. Zakona br. 7/93 od 1. ožujka 1993. kojim se uređuje statut portugalskih zastupnika te okružnicu Ureda glavnog državnog odvjetnika br. 3/2011 od 10. listopada 2011.,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0163/2017),

A.  budući da je sudac Okružnog suda zapadnog Lisabona (Oeiras) zatražio da se u okviru sudskog postupka u vezi s navodnim kaznenim djelom zastupniku u Europskom parlamentu Antóniju Marinhu e Pintu ukine imunitet;

B.  budući da je Antóniju Marinhu e Pintu imunitet ukinut zbog navodnog počinjenja kaznenog djela klevete kako je predviđeno člankom 180. stavkom 1. i člankom 183. stavkom 2. portugalskog kaznenog zakona, a za koje je moguća kazna zatvora do dvije godine, kao i zbog kaznenog djela počinjenog protiv organizacije, službe ili pravne osobe kako je predviđeno člankom 187. stavkom 1. i člankom 187. stavkom 2. točkom (a) portugalskog kaznenog zakona, a za koje je moguća kazna zatvora do dvije godine;

C.  budući da je dobrotvorna organizacija Santa Casa de Misericórdia de Lisboa podnijela pritužbu protiv Antónija Marinha e Pinta;

D.  budući da je u pritužbi riječ bila o izjavama Antónija Marinha e Pinta tijekom emisije „A Propósito” koju je vodio António José Teixeira i koja je emitirana 30. svibnja 2015. u 21 sat na portugalskom televizijskom kanalu SIC Notícias, a tijekom koje je navodno izjavio sljedeće: „Kada je riječ o socijalnoj sigurnosti, smatram da je potrebno izdvojiti dimenziju solidarnosti, koja je u nadležnosti države; ona se ne može se isplaćivati na štetu mirovina radnika, razumijete? Potrebno je za to koristiti opći proračun države. Socijalna solidarnost mora se ostvariti porezima i za to nadležna treba biti golema institucija Misericórdia de Lisboa koja upravlja milijunima i milijunima koji se često troše na osobnu zaradu i u korist osobnih interesa (...) Smatram da bi Manuel Rebelo de Sousa bio bolji od Pedra Santane Lopesa zbog prethodnog iskustva g. Santane Lopesa u vladi, a bilo je uostalom zanimljivo vidjeti kako direktor organizacije Santa Casa da Misericórdia de Lisboa radi na svojoj kandidaturi, s kojim sredstvima i na koji način.”;

E.  budući da prema članku 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti;

F.  budući da je Sud Europske unije potvrdio da, kako bi uživao imunitet, zastupnik u Europskom parlamentu mišljenje mora iznijeti pri obnašanju svojih dužnosti, čime se podrazumijeva povezanost izraženog mišljenja i parlamentarnih dužnosti; budući da ta povezanost mora biti izravna i očita[2];

G.  budući da, u skladu s člankom 9. tog Protokola, zastupnici na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat članovima parlamenta te države;

H.  budući da se prema članku 11. stavcima 1., 2., 3. i 5. Zakona br. 7/93 od 1. ožujka 1993. kojim se uređuje statut portugalskih zastupnika te okružnice Ureda glavnog državnog odvjetnika br. 3/2011 od 10. listopada 2011., Antónija Marinha e Pinta ne može podvrgnuti ispitivanju ili istrazi bez prethodnog odobrenja Europskog parlamenta;

I.  budući da navodno počinjeno djelo nije izravno i jasno povezano sa zastupničkom funkcijom Antónija Marinha e Pinta u Europskom parlamentu te da se ono prije odnosi na aktivnosti izričito nacionalnog karaktera jer je riječ o izjavi u portugalskoj emisiji o specifično portugalskoj temi u vezi s upravljanjem udrugom osnovanom u skladu s nacionalnim pravom;

J.  budući da stoga navodno počinjeno djelo nije povezano s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem dotičnog zastupnika u Europskom parlamentu pri obnašanju njegovih dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

K.  budući da navedena optužba očito nije povezana sa statusom Antónija Marinha e Pinta kao zastupnika u Europskom parlamentu;

L.  budući da stoga nema razloga sumnjati na fumus persecutionis, odnosno da je zahtjev podnesen s namjerom da se dovoljno ozbiljnim i specifičnim indicijama našteti političkom ugledu zastupnika;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Antóniu Marinhou e Pintou;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora  sucu Okružnog suda zapadnog Lisabona (Oeiras) i Antóniju Marinhu e Pintu.

  • [1]  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Navedena presuda u spojenim predmetima T-346/11 i T-347/11, Bruno Gollnisch/Parlament.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

11.4.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken