Postup : 2017/0802(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0166/2017

Předložené texty :

A8-0166/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.6
CRE 27/04/2017 - 5.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0137

ZPRÁVA     
PDF 999kWORD 74k
19.4.2017
PE 602.806v02-00 A8-0166/2017

o návrhu na jmenování Ildikó Gáll-Pelczové členkou Účetního dvora

(C8‑0110/2017 – 2017/0802(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Indrek Tarand

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Ildikó Gáll-PelczOVÉ
 PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Ildikó Gáll-PelczOVÉ NA DOTAZNÍK
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Ildikó Gáll-Pelczové členkou Účetního dvora

(C8‑0110/2017 – 2017/0802(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0110/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0166/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že výbor dne 12. dubna 2017 uspořádal slyšení kandidáta ve věci jmenování členem Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Ildikó Gáll-Pelczovou členkou Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům Evropské unie a kontrolním orgánům členských států.


PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Ildikó Gáll-PelczOVÉ

 

 

 

Pracovní pozice

 

2000 –

(Pozn.: v současnosti jsem uvolněná z pracovní činnosti kvůli výkonu mandátu poslankyně Evropského parlamentu)

 

 

ředitelka institutu, univerzitní docent, vedoucí katedry

 

 

Institut ekonomie Miskolcké univerzity

Katedra obchodního podnikání

 

 

 

1992 – 2000

 

 

zástupkyně vedoucího katedry, univerzitní docent, univerzitní adjunkt, univerzitní asistent

 

 

Katedra podnikového hospodářství Miskolcké univerzity

 

 

 

1989 – 1992

 

 

zástupkyně ředitele, vedoucí oddělení

 

 

Výpočetní centrum Miskolcké univerzity

 

 

 

1985 – 1989

 

 

výzkumný inženýr – analytik systémů a programátor

 

 

Podnik pro výzkum a zdokonalování techniky vytápění (Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Vállalat)

Univerzitní město Miskolc

 

Odborná a obecná politická činnost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství v odborných komisích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stranická příslušnost a funkce zastávané v politických orgánech:

 

 

01.07.2014 –

místopředsedkyně Evropského parlamentu

 

16.11.2010 –

členka předsednictva skupiny poslanců Evropské lidové strany (křesťanských demokratů)

 

02.06.2010 –

členka skupiny poslanců Evropské lidové strany (křesťanských demokratů)

 

2009 – 2010

místopředsedkyně maďarského Národního shromáždění

 

2006 – 2010

poslankyně maďarského Národního shromáždění, členka klubu poslanců strany Fidesz – Maďarské občanské unie a zástupkyně předsedy klubu

 

2002 – 2006

zastupitelka v samosprávě župního města Miskolc, členka skupiny zastupitelů za stranu Fidesz-KDNP a zástupkyně předsedy frakce

 

21.01.2016 ... : vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu

 

24.06.2016 … : vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky

 

02.12.2015 ... : zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)

 

12.02.2015 / 30.11.2015 : zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem

 

01.07.2014 ... : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

06.06.2010 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

 

06.10.2010 : Hospodářský a měnový výbor

 

06.10.2010 / 31.07.2011 : zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi

 

2008 2010 : předsedkyně výboru pro přezkum využívání zdrojů EU

 

2006 2010 : členka výboru pro evropské záležitosti

 

2002 2006 : předsedkyně finančního a kontrolního výboru

 

2006 – : místopředsedkyně strany Fidesz – Maďarské občanské unie

2005 – : předsedkyně ženské členské základny Maďarské občanské unie

2004 – : členka strany Fidesz – Maďarské občanské unie

 

Vzdělání a odborná příprava

 

2004

Diplomovaná odbornice v oblasti daní, obor mezinárodní zdanění

 

 

. (Vzdělávací centrum Penta Unió Kft.)

 

 

1996

 

 

Diplomovaná auditorka, daňová poradkyně

 

 

Perfekt Rt.

 

 

1993

 

 

Autorizovaná účetní

 

 

Perfekt Rt.

 

 

 

1991

 

 

Diplomovaná inženýrka ekonomie

 

 

Fakulta ekonomie Miskolcké univerzity

Program inženýr-ekonom, obor ekonomie

 

 

1985

 

 

Diplomovaná strojní inženýrka, odvětví plánování procesů

 

 

Technická univerzita těžkého průmyslu

Fakulta strojního inženýrství

 

Vědecké hodnosti

 

 

1997

 

 

DR.UNIV

 

 

Úloha účetních informačních systémů v provozu podniku

 

 

 

 

 

1997

 

 

Ph.D

 

 

Zvýšení účinnosti hospodářství prostřednictvím využití soudobých metod analýzy a plánování podnikových procesů

 

 

 

2016

Dr. habil

Využití skrytého potenciálu jednotného vnitřního trhu

 

 

 

Jazyková vybavenost

 

mateřský jazyk – maďarština

Další jazyky

 

angličtina

němčina

ruština

 

 

B2

B1

A1

 

 

1995

1984

1982

 

 

 

 

 

 

Další odborné dovednosti

 

Miskolcká akademická komise Maďarské akademie věd

členka komise pro národní hospodářství

vedoucí pracovní skupiny pro podnikové poradenství

členka organizačního podvýboru

místopředsedkyně Ekonomické společnosti (Közgazdaságtudományi Társaság) župy Borsod-Abaúj-Zemplén

 

Jiné činnosti v rámci veřejného života

 

zakládající členka a předsedkyně spolku Miskolcké Grácie (Miskolci Gráciák)

 

Vyznamenání

 

Cena pro mladé badatele Miskolcké akademické komise Maďarské akademie věd (2000)

Cena Zoltána Meszlériho (2000)

Diplom pro vynikajícího vyučujícího (2005)

Uznání za činnost ve prospěch žen (2008)


PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Ildikó Gáll-PelczOVÉ NA DOTAZNÍK

Odborné zkušenosti

1.  Prosím uveďte své odborné zkušenosti v oblasti veřejných financí, včetně rozpočtového plánování, plnění rozpočtu nebo rozpočtového řízení, případně rozpočtové kontroly nebo auditu.

  Od absolvování vysoké školy si trvale rozšiřuji odborné znalosti v oblasti hospodářství, finančního řízení, rozpočtu, rozpočtové kontroly a veřejné správy, a to získáváním zkušeností jak v Maďarsku (jako poslankyně a předsedkyně Finančního a kontrolního výboru maďarského Národního shromáždění a zastupitelka samosprávy župního města Miskolc), tak v mezinárodním prostředí (jako poslankyně Evropského parlamentu).

Ráda bych upozornila na vzdělání, jehož jsem dosáhla ve finančním odvětví a v oblasti hospodářského a fiskálního dohledu. Svou kvalifikaci odbornice v oblasti daní a daňové poradkyně jsem využila v konkurenční sféře a ve veřejné správě. Práce, kterou jsem odvedla v různých podnicích, skýtala vynikající příležitost k tomu, abych se zevrubně seznámila s postupem auditu a otázkami týkajícími se posouzení dopadu.

Od roku 2010 jsem se jako poslankyně Evropského parlamentu začala ve větší míře věnovat dvěma hlavním oblastem úkolů. Jednak jde o základní otázky týkající se hospodářství, vnitřního trhu a otázky finanční, fiskální a daňové politiky, jednak pak o otázky rozpočtové.

Během své profesní dráhy jsem získala hluboké teoretické i praktické zkušenosti s fungování evropských institucí, dále s různými druhy rozhodovacích postupů a v oblasti otázek s těmito tématy souvisejících. Je přesvědčena, že jsem díky svým zkušenostem, které jsem získala v unijních záležitostech bezprostředním způsobem a na každodenní bázi, schopna k tomu, abych účinně jednala v této politicky složité a dynamické oblasti činnosti. Mám ostatně za to, že porozumění fungování Evropské unie je nepostradatelné, jelikož může skýtat odborný základ a nabízet fundované informace o současné situaci, případných problémech a možných řešeních. Tuto znalost považuji za velice užitečnou z hlediska Účetního dvora a pozice, která má být obsazena.

V průběhu let strávených v Evropském parlamentu jsem získala značné odborné zkušenosti i v oblasti auditu unijních institucí. Jakožto místopředsedkyně Evropského parlamentu jsem dohlížela na úkol předsednictva v oblasti rozpočtové kontroly tohoto orgánu. Porovnala jsem ji s tehdejším a současným stavem řízení a kontroly státního rozpočtu Maďarska, jakož i interního a externího auditu a naplňuje mě uspokojením, že jsem mohla usnadnit proces výměny zkušeností ohledně osvědčených postupů.

V Evropském parlamentu jsem častokrát zastávala funkci zpravodajky, resp. stínové zpravodajky, a to mimo jiné i v případě níže uvedených zpráv a stanovisek, které jsou relevantní z hlediska rozpočtové kontroly a hospodářství:

Zprávy, jichž jsem byla zpravodajkou

•  Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015

•  Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí Komisi pro účely přijímání některých opatření

•  Zpráva o výroční zprávě o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu

•  Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek

•  Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění)

Zprávy, jichž jsem byla stínovou zpravodajkou

•  Zpráva o ochraně spotřebitelů v souvislosti se základními službami

•  Zpráva o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014

•  Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2013

•  Zpráva o Evropské investiční bance (EIB) – výroční zprávě za rok 2012

•  Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2011

Stanoviska, která jsem předložila jako navrhovatelka

•  Stanovisko k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 (IMCO)

•  Stanovisko k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014všechny oddíly (IMCO)

Stanoviska, která jsem předložila jako stínová zpravodajka

•  Stanovisko k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 (IMCO)

•  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2012

•  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2012

•  Stanovisko k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2012

Jsem přesvědčena, že znalosti a zkušenosti, které jsem v této tematické oblasti získala, bude moci Účetní dvůr využít při řešení výzev. Doufám, tento oddíl seznamu otázek potvrdí, že průběh formování mé odborné profesní dráhy se v konečném ohledu řídil tím, abych se stala odbornicí i političkou s širokým teoretickým a bohatým praktickým zázemím. Pevně věřím také tomu, že předností Účetního dvora není jen národní rozmanitost, ale především rozmanitost odborných zkušeností jeho členů.

2.  Jakých nejvýraznějších úspěchů se Vám v odborné kariéře podařilo dosáhnout?

  Myslím si, že prvním zlomovým okamžikem mé odborné profesní dráhy byl rok 2000. Vytvoření Institutu ekonomie Miskolcké univerzity a jejích dvou kateder (katedry podnikového hospodářství a katedry obchodního podnikání) bylo v mém životě takovým milníkem, pokud jde o univerzitní výuku a výzkum, jímž se uzavřel kruh, jaký jen může kdo zažít z hlediska univerzitní výuky v souvislosti s odbornou a vědeckou prací.

V průběhu své práce jsem kladla velký důraz na zajištění vysoké úrovně výuky (denní, dálkové, výuky v doktorských programech (PhD)). Mým cílem v souvislosti se vznikem institutu bylo, aby byl ku prospěchu posluchačů flexibilně přizpůsobený měnícím se nárokům trhu a aby poskytoval aktuální a konkurenceschopné znalosti vyhovující požadavkům Evropské unie. Proto jsme připravili v rámci projektů Evropské unie ve spolupráci s univerzitami několika členských států takový obsah vzdělávání, který jsem průběžně aktualizovala a začleňovala do něho i nejnovější výsledky domácího a mezinárodního výzkumu.

Jiný můj významný výsledek se pojí s mou činností místopředsedkyně. V uplynulém období téměř tří let jsem měla tu čest zastávat funkci jednoho z místopředsedů Evropského parlamentu, v rámci níž jsem zodpovídala za kontrolní orgán EP, resp. za přístup k dokumentům. Během tohoto období jsem i nadále vyřizovala velký počet žádostí od soukromých osob, členů organizací občanské společnosti, podniků a jiných zúčastněných stran a dále jsem pomohla jiným osobám najít řešení jejich problémů. Pokud jde o posílení a význam transparentnosti Parlamentu, dokázala jsem zlepšit transparentnost a předvídatelnost Evropského parlamentu ku prospěchu všech občanů a obyvatel Unie. Uznáním této práce bylo snad i to, že mi byla na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve hlasování vyjádřena důvěra a byla jsem ve funkci místopředsedkyně potvrzena.

3.  Jaké odborné zkušenosti jste získala v mezinárodních, multikulturních a vícejazyčných organizacích nebo u institucí sídlících mimo Vaši vlast?

Jakožto místopředsedkyně zodpovědná za Meziparlamentní unii maďarského Národního shromáždění a jako členka předsednictva Evropského parlamentu jsem při výkonu své práce získala díky soustavné spolupráci s parlamentními delegacemi mezinárodní zkušenosti, dokonce lze říci spíše globální zkušenosti. Musím též poznamenat, že každodenní spolupráce s poslanci Evropského parlamentu mi pomohla v tom, že jsem lépe porozuměla, jak nás, Maďary, vidí jiní a jak vnímají náš způsob přemýšlení, jakož i postup přijímání rozhodnutí.

Ostatně nejpodstatnější část odborných zkušeností souvisejících s rozpočtovou kontrolou jsem získala za hranicemi vlasti. Z informací o mé odborné profesní dráze je zjevné, že jsem pracovala v mimořádně pestrém – především vědeckém – pracovním prostředí. V průběhu vyučování na univerzitě jsem soustavně pořádala jednání s odvětvovými aktéry z jiných členských států, jakož i s vědeckými výzkumnými instituty.

Myslím si, že přizpůsobení se novým kulturám na jedné straně pomáhá porozumění, zároveň však obnáší soustavné zpytování sebe sama a sebepoznání jedince. Podstatou Evropy je rozmanitost. Osobně se domnívám, že jsem si tuto rozmanitost již zcela přijala za svou, a myslím si, že se dokážu plně realizovat především v multikulturním prostředí.

4.  Bylo vám uděleno absolutorium za výkon řídících povinností, které jste plnila v minulosti, pokud takovýto postup existuje?

  Pokud jde o činnosti, které jsem dosud vykonávala, není vyžadován postup udělení absolutoria.

5.  Kterou ze svých minulých odborných pozic jste vykonávala na základě politického jmenování?

Politickou dráhu jsem zahájila ve veřejném životě v Miskolci ve sdružení Összefogás Miskolcért (Solidarita pro Miskolc), jehož jsem byla místopředsedkyní. V roce 2003 jsem v průběhu organizační reformace vstoupila do strany Fidesz – Maďarská občanská unie. V roce 2005 jsem byla zvolena na celostátní úrovni místopředsedkyní strany, od té doby jsem byla na tomto postu v každém funkčním období potvrzena. Od téhož roku zastávám též pozici předsedkyně ženské členské základny strany.

V roce 2006 jsem v maďarských parlamentních volbách získala mandát na místní kandidátce strany za župu Borsod-Abaúj-Zemplén, v témže roce jsem pak byla zvolena zástupkyní předsedy parlamentního klubu Fidesz.

V roce 2009 jsem byla zvolena místopředsedkyní maďarského Národního shromáždění. Tuto funkci jsem zastávala do roku 2010 do ustavení nového Národního shromáždění. I v těchto volbách jsem získala mandát na místní kandidátce za župu Borsod-Abaúj-Zemplén. V roce 2010 jsem byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu a od 1. července 2014 pak zastávám funkci jednoho z místopředsedů Evropského parlamentu.

6.  Na jakých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém profesním životě podílela?

1./ Rozvoj vnitřního trhu Unie

Jednotný trh nyní figuruje v evropské politické agendě jako priorita, je chválen jako strategie, která může pomoci vybřednout z hospodářské krize a zajistit dlouhodobý hospodářský růst. Avšak nebylo tomu tak vždy. V uplynulém období šesti a půl roku jsem pracovala na tom, aby jednotný vnitřní trh získal zpět své dřívější uznání a mohli jsme rozvíjet možnosti, které skýtá.

Jako zpravodajka zprávy o správě vnitřního trhu a dále jako autorka řady dalších výzkumů vnitřního trhu se mi podařilo dosáhnout významných výsledků v zájmu toho, aby se za účelem účinnějšího uplatňování právních předpisů týkajících se jednotného trhu dále rozvíjely a posílily již existující mechanismy a vytvořily se lepší synergismy. Učinila jsem mnohé proto, aby bylo možné řešit problémy na vnitrostátní úrovni a – pokud to bylo možné – neformální cestou. Strategickými rozhodnutími v souvislosti s tématem, jakož i pokyny jsem vytvořila řadu možností pro spotřebitele, mé návrhy totiž vedly především k vytvoření norem kvality a konkurenceschopnějších cen. Ráda bych zdůraznila, že toto téma nemá jen politickou rovinu, ale i vědeckou. Jsem pyšná na to, že mohu říci, že jsem v roce 2017 – na základě rozpracování ekonomických analytických přístupů své doktorské práce – získala vědecký titul habil Dr. za vědeckou práci o využití potenciálu jednotného trhu.

  2./ Určení směrů unijní daňové politiky

Během nedávné dluhové krize vyvstala v Evropské unii řada nových problémů, kvůli kterým je zapotřebí příslušné zlepšení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých daňových politik. Jakožto zpravodajka návrhu, kterým se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek, a zprávy o změně směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států jsem mohla pracovat na zlepšení těchto daňových záležitostí, dále jsem pak do daňových politik zavedla nové hospodářskopolitické přístupy. Jako možné řešení jsem předložila návrh na vypracování inteligentního a koordinovaného systému tzv. daňového hada, který dosud žije dále v řadě návrhů.

3./ Rodinná politika v Maďarsku a v Evropě

Jelikož jsem žena a matka, je jedním z nejdůležitějších cílů mé politické dráhy od samého počátku podpora žen a rodin. To je i mé prvořadé poslání. Vždy jsem usilovala o to, aby mohla v zájmu jednoznačného zvrácení demografického trendu vzniknout opatření na podporu rodin. Díky mým návrhům se postupně podařilo rozšířit systém zdanění rodin, dále v posledních letech díky zavedení balíčku opatření pro příspěvek na péči o dítě (tzv. GYED extra) získala významnější úlohu práce při péči o malé dítě. Díky této podpoře má za čtyři roky maďarská rodina v průměru o 3000 EUR vyšší příjmy, tedy o tolik peněz se podařilo dát navíc oproti dřívějším systémům podpory.

Nezávislost

7.  Podle Smlouvy vykonávají členské své funkce „naprosto nezávisle“. Jak dostojíte této povinnosti při výkonu svých budoucích úkolů?

Podle článku 285 a 286 SFEU musí být členové Účetního dvora při výkonu své funkce naprosto nezávislí. Myslím si proto, že nezávislost členů Evropského účetního dvora je jedním z nejvýznamnějších bodů, kterého musí dbát každý člen a který rozhoduje o tom, jak je kandidát schopen vykonávat své úkoly. Samozřejmě v plné míře budu zachovávat ustanovení týkající se kritéria nezávislosti obsaženého v SFEU a zdržím se činností, které jsou neslučitelné s mým úkolem, resp. které ohrožují výkon mých úkolů.

8.  Máte Vy nebo blízký rodinný příslušník (rodič, sourozenec, zákonný partner nebo Vaše děti) obchodní nebo finanční podíly nebo závazky, které mohou být neslučitelné s Vašimi budoucími úkoly?

  Ani já osobně, ani mí blízcí rodinní příslušníci nemáme žádný takový obchodní nebo kapitálový podíl, který by mohl být v rozporu s úkoly, které by mi mohly být v budoucnu svěřeny jako členovi Účetního dvora. Obdobně nemám ani žádné takové závazky, které by mohly vést ke střetu zájmů.

9.  Jste připravena informovat předsedu Účetního dvora a zveřejnit každý finanční zájem a jiné závazky, které máte?

  Jakožto poslankyně Evropského parlamentu i nyní referuji o svých finančních závazcích a budu podávat potřebné informace, které souvisí s mými finančními zájmy, v souladu s předpisy. V plné míře budu zachovávat ustanovení SFEU, která se týkají případných střetů zájmů, jež by byly neslučitelné s mými úkoly.

10.  Účastníte se jakéhokoliv probíhajícího soudního řízení? Pokud ano, upřesněte prosím.

  Účastním se soudního řízení, neboť jsem učinila podání ve věci porušení osobnostních práv u Soudu pro hlavní město (Fővárosi Törvényszék).

11.  Zastáváte aktivní politickou nebo exekutivní úlohu? Pokud ano, na jaké úrovni? Zastávala jste nějakou politickou funkci v uplynulých 18 měsících? Pokud ano, upřesněte prosím.

  Od roku 2003 jsem aktivní členkou strany Fidesz – Maďarské občanské unie, dále od roku 2006 jsem místopředsedkyní této strany.

12.  Jste připravena po jmenování do funkce člena Účetního dvora odstoupit z jakékoliv funkce, do níž jste byla zvolena, případě vzdát se aktivní funkce v jakékoliv politické straně?

V případě zvolení se zřeknu funkce poslankyně Evropského parlamentu a členství uvedeného v bodě 11, resp. titulu místopředsedkyně. V případě úspěchu zcela ukončím členství v každé nadaci, abych během svého mandátu plně ochránila svou nezávislost.

13.  Jak byste postupovala, pokud byste zjistila závažné nesrovnalosti, nebo dokonce podvod a/nebo úplatkářství, do nichž jsou zapleteny osoby z Vašeho členského státu původu?

Případy spojené s podvody, resp. s korupcí, jakož i boj proti nesrovnalostem, jichž se dopustila veřejná správa, jsou z hlediska důvěry v unijní instituce pro evropské občany mimořádně důležité. Pokud se během přezkumu, na nějž budu dohlížet, objeví obvinění z podvodu nebo korupce nebo pokud zaznamenám protiprávní čin, pak tuto informaci postoupím předsedovi Účetního dvora, dále uvědomím i Evropský úřad pro boj proti podvodům v duchu dohody o spolupráci mezi těmito dvěma orgány. Nebudu v žádném případě činit rozdíl, pokud budou aktéři maďarské státní příslušnosti. Pokud by v průběhu stíhání závažného protiprávního jednání projevila sebemenší známka nebo podezření, že nejsem schopna postupovat nestranně, svěřím stíhání této skutkové podstaty jiné osobě a nebudu uplatňovat své související pravomoci. Ráda bych zdůraznila, že i jako místopředsedkyně Evropského parlamentu jsem podobně postupovala v každém takovém případě, žádosti o přístup k dokumentům týkajícím se mé vlasti jsem totiž oznamovala předsedovi Parlamentu a žádala jsem jej, aby svěřil moje pravomoci jinému místopředsedovi.

Bohužel i já jsem zaslechla domněnky, podle kterých se v minulosti přihodilo, že někdo využil svůj mandát v Účetním dvoře k tomu, aby se pokusil zajistit, že jeho vlastní země se bude jevit v lepším světle, a ochránit ji před jistými kritikami. Toto chování je podle mě odsouzeníhodné, zásadní nepochopení úlohy. Nezávisle na tom, zda se tyto domněnky potvrdí nebo ne, myslím si, že problémem je už to, že se tyto obavy mohou objevit mezi občany, kteří jsou daňovými poplatníky. V zájmu zachování dobrého jména orgánu se budu velice snažit, abych k takovému chování nedocházelo.

Plnění povinností

14.  Jaké musí být hlavní rysy kultury řádného finančního řízení při jakémkoli výkonu veřejné služby? Jak může přispět Evropský účetní dvůr k jejich realizaci?

Občané Unie především očekávají a musí to i prakticky zaznamenat, že finanční nástroje budou optimálně využívány. Pokud zajistíme v plné míře účetnictví a soulad s pravidly, to ještě neznamená, že bude využívání peněz u projektů s unijní podporou účinné.

Pokud není občanům jasné, zda je daný systém užitečný, pak nemůžeme ani očekávat, že mu budou důvěřovat. Tento nedostatek důvěry se projevil i v případě konečného výsledku referenda o brexitu uskutečněného v roce 2016.

  Myslím si, že bez transparentnosti není důvěra. Komise proto musí podat Parlamentu zprávy o některých tématech a to, o čem podává zprávy, pak musí náležitě zkontrolovat nezávislý auditor.

Nedílnou součástí této kultury je i etický postoj a dobré mravy. Není možné vše regulovat právními předpisy. Život vždy dokáže vytvořit takové situace, pro které neexistuje přesný popis v právních předpisech.

15.  V duchu Smlouvy má Účetní dvůr pomáhat Parlamentu v tom, aby vykonával své pravomoci v oblasti dohledu nad plněním rozpočtu. Jak byste ještě více zlepšila spolupráci mezi Účetním dvorem a Evropským parlamentem (zejména pak s Výborem pro rozpočtovou kontrolu) ve snaze zvýšit jak veřejný dohled nad výdaji jako celkem, tak jejich účelné vynakládání?

S jistotou mohu prohlásit, že budu účinně a trvale podporovat a prosazovat společnou práci Evropského účetního dvora a Parlamentu každým dostupným nástrojem. Domnívám se, že v průběhu vypracovávání zpráv je třeba zajistit, aby byly co nejpřesnější a nejspolehlivější, abychom mohli úspěšně reagovat na argumenty v přezkoumávané oblasti, respektive současně takovým způsobem, aby nebyly zajímavé jen pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu a daly mu příležitost vyvodit z předložených informací závěry, aby bylo možné předejít dalším škodám nebo uplatnit rychlé opravy, nýbrž aby tak mohla být co nejrychleji informována veřejnost. Pro mě je však rovněž prioritní kontrola řízení a hospodárnosti, jakož i naléhavost auditů výkonnosti.

Zprávy Účetního dvora musí být vydávány dříve a musí nazývat věci pravými jmény, aby je mohl Parlament dobře využít. I když je skutečnost často komplexní a složitá a zřídka se vyskytují jasné černobílé vzorce, velice bych se snažila o užívání jednoznačného jazyka; Parlament totiž potřebuje, aby byl schopen posoudit, nakolik je možné považovat provádění té které politiky za úspěch či selhání.

Pokud jde o včasné podávání zpráv a jejich aktuálnost, vím, že se uskutečnila řada pokusů o urychlení auditů, které přirozeně nemůže být na úkor kvality, ale domnívám se, že i v této oblasti je ještě prostor ke zlepšení. Jako příklad bych zmínila zvláštní zprávu o výdajích na migraci (3/2016), kdy zpráva zveřejněná v březnu 2016 zkoumala výdaje jen do roku 2014, čímž zjevně značně ztratila na významu.

Přirozeně je třeba v dané kontrolní zpráva odkázat na argumenty kontrolované strany a tato konzultace je časově náročný proces, současně bych však vyzdvihla, že ne v každém případě je třeba dosáhnout konsenzu s kontrolovanou stranou. Nezalekla bych se rozdílných názorů.

Za velmi užitečné považuji současně stanoviska Účetního dvora, která se zabývají legislativními iniciativami Komise. Zmínila bych i dva aktuální dobré příklady, jedním je stanovisko o přezkumu finančního nařízení EU (Financial Regulation), druhým pak materiál o prodloužení fondu EFSI, které považuji za stanoviska, která mohou významně pomoci práci normotvůrců. V tomto směru je třeba v budoucnu pokračovat. Jako poslankyně Parlamentu přesně vím, co EP potřebuje, proto budu v zájmu účinné spolupráce i nadále sledovat požadavky členů výboru CONT.

16.  Co podle Vás představuje přidanou hodnotu auditu výkonnosti a jak by měla být tato zjištění začleněna do procesu řízení?

  Přezkum řízení je jedním ze systémů, jejichž prostřednictvím mohou občané-daňoví poplatníci, věřitelé a řídicí subjekty kontrolovat výsledky různých řídicích činností, respektive získat o nich podrobnější představu.

Domnívám se, že příslušným posílením kontroly hospodárnosti a auditů výkonnosti by bylo možné obecně zvýšit účinnost využívání unijních zdrojů. Jsem si jista, že je třeba věnovat zvláštní pozornost účelnosti využívání zdrojů. I rozsáhlý přezkum dané oblasti nebo dokonce přezkumy využívání zdrojů na místě mohou pomoci prostřednictvím konkrétních zjištění nedostatků při realizaci cílů, jakož i při odstraňování negativních procesů formou doporučení, která vychází z těchto zjištění, resp. mohou sehrát rozhodující úlohu i při účinnějším formování využívání zdrojů Unie.

Audit výkonnosti je mimořádně důležitý nejen proto, aby byly zajištěny zásady ekonomického rozpočtu, ale i proto, aby se dosáhlo zlepšení každoroční úrovně rizika výskytu chyb v jednotlivých politických oblastech a aby byl smysluplně posílen další rozvoj zlepšování využívání zdrojů. Audit výkonnosti lze přirozeně provádět interně i externě.

Podle mého názoru spočívá přidaná hodnota externího auditu v tom, že externí orgán je plně nezávislý, výsledky pak jsou určeny nejen daným orgánům, ale i Parlamentu, který může sám z doporučení vyvodit důsledky. Z povahy procesu vyplývá, že zjištění učiněná v souvislosti s auditem výkonnosti mohou být v oblasti řízení vzata na vědomí různým způsobem. První možností, že se kontrolovaný subjekt podaří v pozitivní atmosféře a v atmosféře vzájemné důvěry mezi kontrolorem a kontrolovaným přesvědčit o smyslu provádění opatření doporučených auditory. Další možnost nastane tehdy, když se doporučeními Účetního dvora a jejich důsledky bude zabývat nadřazený orgán kontrolovaného subjektu a tato doporučení pak ve své vlastní oblasti provede. V této oblasti však lze připsat Evropskému parlamentu větší význam, pokud reaguje rozhodnutími v případech, které považuje za důležité.

Úhrnem si proto myslím, že i v rámci auditu výkonnosti je důležité soustavně a pravidelně kontrolovat ta opatření, která jsou přijímána jako důsledek závěrů a doporučení Účetního dvora.

Míra chybovosti sama o sobě vypovídá o účinnosti politik Unie jen částečně. Zvláštní význam má posouzení výsledků a dopadů, neboť si lze představit takové případy, kdy vše probíhá podle pravidel, ale provádění projektu přesto nepřibližuje k dosažení cílů. Čeho například dosáhne výstavba mostu, pokud k němu nevedou žádné silnice? Čím přispívá takový projekt k růstu zaměstnanosti nebo ke zrychlení hospodářského růstu v dané oblasti?

Audit výkonnosti ovšem nemůže být na úkor kontroly správnosti. Vím, jak je pro Parlament důležitý přístup založený na rozpisu míry chyb v jednotlivých oblastech výdajů. Právě tak důležitá je stabilita poskytování vyvážených údajů a neměnnost v průběhu času, neboť jen tak je možné identifikovat trendy a provést časové a místní srovnávání.

17.  Jak by bylo možné zlepšit spolupráci mezi Účetním dvorem, vnitrostátními kontrolními institucemi a Evropským parlamentem (Výborem pro rozpočtovou kontrolu), pokud jde o spolupráci v oblasti auditu rozpočtu EU?

Účetní dvůr plní významnou úlohu v tom, že poskytuje důležité a systematizované informace Evropskému parlamentu o plnění rozpočtu Unie. Domnívám se, že dialog mezi těmito dvěma orgány proto má značnou přidanou hodnotu.

Komunikace musí být rozhodně obousměrná. Účinná a úzká spolupráce přispívá k lepší identifikaci prioritních oblastí činnosti a členům Výboru pro rozpočtovou kontrolu zajišťuje včas informace, které jsou k dispozici o konkrétních oblastech zájmu.

Výroční zpráva Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu Unie je nepostradatelným nástrojem při každoročním postupu udělování absolutoria a dále nabízí obecný přehled o systémech různých oblastí politiky. Je třeba rovněž zdůraznit význam zvláštních zpráv Účetního dvora, jelikož významně přispívají k dalšímu rozvoji jednotlivých oblastí: upozorňují na konkrétní nedostatky a činí doporučení k jejich nápravě.

Uvítala bych například i to, kdyby Evropský parlament – v souladu s novým jednacím řádem, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2017 – rozhodl i o vypracování zpráv z vlastního podnětu, které by vycházely ze zvláštních zpráv Evropského účetního dvora – které by zvyšovaly přidanou hodnotu díky práci poslanců Parlamentu.

Jako členka Účetního dvora se budu každopádně zasazovat o to, aby dokumenty určené Evropskému parlamentu, jichž budu autorkou, účinně přispívaly k práci Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Rozhodujícím základem účinné oboustranné komunikace budou vztahy, které budu udržovat s Evropským parlamentem.

Budu přístupná k tomu, abychom pravidelně pořádali debaty se všemi členy výborů, kteří o to budou mít zájem, za účelem projednání otázek, které se týkají Parlamentu. Jsem přesvědčena o tom, že to vše pomůže Evropskému účetnímu dvoru, aby formuloval otázky s cílem chránit zájmy evropských daňových poplatníků.

Evropský účetní dvůr je schopen vykonávat svou práci dobře pouze tehdy, pokud se v průběhu své práce může opřít o činnost vnitrostátních kontrolních orgánů. Tím můžeme předejít zdvojování úsilí a zbytečnému zatěžování příjemců podpory a zbytečnému zvyšování administrativní zátěže. Tato spolupráce má přirozeně rozsáhlé tradice v rámci Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Například se podařilo dosáhnout značného pokroku v oblasti sjednocování postupů. Je důležité, aby byly výsledky vnitrostátních kontrol začlenitelné do činnosti Evropského účetního dvora. Zároveň spatřuji další příležitosti v oblasti provádění společných kontrol.

Považuji za velice důležité, aby i vnitrostátní kontrolní orgány ve větší míře prováděly audit využívání zdrojů EU v členských státech. Je zvláště pokrokové a slouží jako dobrý příklad, pokud tyto zprávy projednávají vnitrostátní parlamenty, v souvislosti s obsahem zpráv formulují důsledky a tak zlepší účinnost využívání finančních prostředků v budoucnosti. V maďarském Národním shromáždění bylo právě to mým úkolem jakožto předsedkyně výbor pro dohled nad využíváním prostředků Evropské unie.

Za mimořádně podstatné považuji v této souvislosti větší rozšíření využívání vnitrostátních kontrolních prohlášení (national declarations). Vím, že pro státy, které mají federativní uspořádání, to není vždy snadné, ale jedná se o krok, který posiluje kulturu jednoznačné odpovědnosti a předvídatelnosti.

Navrhuji, aby vnitrostátní kontrolní orgány – na základě kontroly nezávislými externími kontrolory a při dodržování mezinárodních norem auditu – mohly vystavit vnitrostátní kontrolní prohlášení o správě unijních fondů, která by obdržely vlády členských států. Tato prohlášení by pak bylo možné použít v průběhu postupu udělování absolutoria v souladu s interinstitucionálním postupem, který by odpovídal tomuto cíli a který by měl být zaveden později.

18.  Jak byste dále rozvíjela systém vypracovávání zpráv Evropského účetního dvora tak, aby Evropský parlament získal veškeré potřebné informace v souvislosti s přesností údajů poskytovaných Evropské komisi ze strany členských států

Jelikož je podstatná část nákladů Unie prováděna formou sdíleného řízení, rozhoduje kvalita, úplnost a včasnost informací poskytnutých členskými státy zásadně o kvalitě analýzy, která z těchto údajů vychází, a v důsledku toho i o kvalitě záruk poskytovaných Komisí.

Jak je zjevné i z výročních zpráv Účetního dvora, používají generální ředitelství Evropské komise při přípravě výročních zpráv o činnosti především informace poskytnuté orgány členských států (například zprávy o auditu). Z mého pohledu svědčí výroční zprávy Evropského účetního dvora o tom, že práce vnitrostátních kontrolních orgánů i nadále vykazuje slabiny (především co se týče přesnosti), které kontrolní postup Komise dosud nedokázal odstranit.

Na základě výše uvedených důvodů se proto domnívám, že zprávy Evropského účetního dvora musí i nadále upozorňovat na slabiny, ať už je řeč o nepřesnosti údajů poskytovaných členskými státy, nebo o nedostatcích kontrolní činnosti prováděné Komisí. Účetní dvůr musí co nejjasněji a nejpodrobněji vyjádřit, kde jsou slabá místa a jak je nutno je odstranit.

Myslím, že na úrovni členských států, ačkoliv si jsou členské státy více či méně vědomy našich doporučení, je možné zaznamenat velké rozdíly v oblasti praktického provádění těchto doporučení. Proto na vnitrostátní úrovni jen málo příznaků nasvědčuje tomu, že by se děly změny v politice a v každodenní praxi.

Jakožto členka Účetního dvora by ráda s Vámi úžeji spolupracovala v zájmu zlepšení finančního řízení Unie. Pokud bychom rádi vytvořili unijní finanční systém, který by byl s to znovu získat důvěru našich občanů, pak musí Unie začít s příslušnými reformami, a to brzy, a sice nejen tady v Bruselu, ale všude po celé Unii. Členské státy musí být schopné poskytovat úplné, podstatné a aktuální informace o řízení, finančním řízení a interní kontrole, jakož i o interních kontrolních systémech. Pokud jsou patrné nedostatky, musí Komise navázat úzkou spolupráci s členskými státy, aby získala veškeré potřebné informace k tomu, aby bylo možné učinit informované hodnocení systémů členských států sloužících k plnění rozpočtu EU.

Dále uznávám důvodnost obav ohledně nákladů a předností tohoto poskytování informací, pokud ale je naším společným cílem, aby měl rozpočtový orgán co možná nejlepší kvalitu a mohl vypracovávat kontrolní hodnocení odpovídající mezinárodním normám, musíme pro to udělat vše, co je v našich silách. To je o to důležitější, že se často přihodí, že k chybě dojde ne z důvodu nedostatku informací, ale kvůli jejich nesprávnému použití ze strany vnitrostátních kontrolních orgánů nebo smluvních auditorů.

Jedním z hlavních úkazů, který byl důkladně prodiskutován v Parlamentu a v Radě a který odhalila výroční zpráva, byla odhadovaná míra chyb uvedená Účetním dvorem. V posledních letech jsem věnovala pozornost diskusím ohledně udělování absolutoria a potěšilo mě, že zaznamenávám, že Účetní dvůr poskytuje každým rokem stále více doplňkových informací o základních příčinách chyb. Jsem přesvědčena, že ještě můžeme dosáhnout dalšího snížení míry chyb, ale je třeba pokračovat v jejich přesné identifikaci a v další výměně názorů se zúčastněnými stranami.

Dále budu iniciovat, aby Účetní dvůr ve větší míře a pravidelně prováděl následnou kontrolu stavu provádění doporučení uvedených ve výroční zprávě Evropského parlamentu o udělení absolutoria. V těchto zprávách o udělení absolutoria se nachází řada každoročně se opakujících žádostí, jejichž provádění probíhá bohužel mimořádně pomalu nebo vůbec. To je mimořádně frustrující. Proto musí Účetní dvůr rozhodněji kontrolovat a posilovat své činnosti v oblasti následné kontroly. Parlament musí vědět, v jaké míře jsou jeho doporučení prováděna.

Mezi nejvýznamnějšími současnými výzvami bych zmínila tak zvanou rozpočtovou galaxii. Jak objasnil i komisař Unie odpovědný za rozpočet při jedné ze svých návštěv Parlamentu, větší rozsah externího zajištění služeb nebo činností v oblasti veřejných prostředků mimo rozpočet EU zhoršuje transparentnost, poškozuje zásadu jednotnosti rozpočtu a omezuje možnost kontrolních orgánů provádět plnou kontrolu. Tuto znepokojivou tendenci, kdy má Účetní dvůr jen omezené pravomoci, je třeba omezit.

Jak jsem již vyjádřila v odpovědi na otázku č. 15: tvůrci právních předpisů by měli věnovat zvýšenou pozornost otázkám, které jsou pro občany Unie stěžejní. Na Účetní dvůr pohlížím jako na blízkého spojence Parlamentu, máme totiž společné poslání: ochranu zájmů evropských občanů-daňových poplatníků. Musíme zajistit, aby bylo jedno každé euro vynaloženo na dosažení stanovených cílů a aby se správně využívaly unijní prostředky, a musíme bojovat proti každé formě plýtvání, nesmyslných výdajů, nedbalého hospodaření a podvodů.

Dále bych ráda zdůraznila, že Účetní dvůr vypracoval v roce 2016 36 zvláštních zpráv. V nedávné minulosti například vypracoval čtyři zprávy o nezaměstnanosti mladých lidí. Navrhovala bych tematickou koncentraci, protože tak velký počet zpráv jednoduše Parlament není schopen náležitě důkladně zpracovat. Často se těmto mimořádně hodnotným a obsažným zprávám nevěnuje taková pozornosti, jakou by si po právu zasluhovaly. Vím, jak moc se výbor CONT pokoušel zlepšit zpracování těchto zvláštních zpráv v Parlamentu, bohužel však bezvýsledně. Při tematické koncentraci by však snad mohl Účetní dvůr s tímto problémem pomoci, jelikož menší počet zpráv, ale přitom s větší množstvím podstatných sdělení by Parlament dokázal lépe využít.

Jiné otázky

19.  Zřekla byste se kandidatury v případě, že bude stanovisko Parlamentu k Vašemu jmenování členem Účetního dvora záporné?

Ano, protože pro mou práci je nezbytně důležitá důvěra, již ve mě chová Parlament. Pokud by se mi jí nedostávalo, nemohla bych náležitě vykonávat své úkoly.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Částečná obměna členů Účetního dvora – jmenován maďarský kandidát

Referenční údaje

07080/2017 – C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

10.3.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CONT

16.3.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Indrek Tarand

15.3.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

12.4.2017

 

 

 

Datum přijetí

12.4.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

Datum předložení

19.4.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí