Procedură : 2017/0802(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0166/2017

Texte depuse :

A8-0166/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.6
CRE 27/04/2017 - 5.6

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0137

RAPORT     
PDF 1133kWORD 80k
19.4.2017
PE 602.806v01-00 A8-0166/2017

referitor la propunerea de numire a lui Ildikó Gáll-Pelcz ca membră a Curții de Conturi

(C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Indrek Tarand

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXA 1: CURRICULUM VITAE AL LUI Ildikó Gáll-Pelcz
 ANEXA 2: RĂSPUNSURILE LUI Ildikó Gáll-Pelcz LA CHESTIONAR
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de numire a lui Ildikó Gáll-Pelcz ca membră a Curții de Conturi

(C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 286 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0110/2017),

–  având în vedere articolul 121 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0166/2017),

A.  întrucât Comisia sa pentru control bugetar a evaluat calificările candidatei propuse, ținând seama în special de condițiile prevăzute la articolul 286 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

B.  întrucât, în cadrul reuniunii sale din 12 aprilie 2017, Comisia pentru control bugetar a audiat-o pe candidata propusă de Consiliu ca membră a Curții de Conturi,

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Consiliului de numire a lui Ildikó Gáll-Pelcz ca membră a Curții de Conturi;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și, spre informare, Curții de Conturi, precum și celorlalte instituții ale Uniunii Europene și instituțiilor de control din statele membre.


ANEXA 1: CURRICULUM VITAE AL LUI Ildikó Gáll-Pelcz

Încadrarea în muncă

 

2000-

(Observație: în prezent întreruptă ca urmare a activităților mele ca deputată în Parlamentului European)

 

 

Directoare de institut, șefă de departament, profesor universitar asociat

 

 

Institutul de Administrare a Afacerilor, Universitatea din Miskolc

Departamentul pentru Afaceri

 

 

 

1992-2000

 

 

Șefă adjunctă de departament, profesor universitar asociat, asistent universitar, lector

 

 

Facultatea de Management, Universitatea din Miskolc

 

 

 

1989-1992

 

 

Directoare adjunctă, responsabilă cu organizarea

 

 

Centrul de Calcul, Universitatea din Miskolc

 

 

 

1985-1989

 

 

Inginer de sistem, programator și inginer cercetător

 

 

Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Vállalat, întreprindere din domeniul tehnologiei și dezvoltării combustiei

Miskolc Campus

 

Activități politice generale și specializate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartenența la comisii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartenența la partide politice și rolurile îndeplinite în cadrul organizațiilor politice:

 

 

1.7.2014-

Vicepreședintă a Parlamentului European

 

16.11.2010-

Membră a președinției Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat)

 

2.6.2010-

Membră a Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat)

 

2009-2010

Vicepreședintă a Adunării Naționale a Ungariei

 

2006-2010

Membră a Parlamentului, membră și vicepreședintă a Fidesz – Grupul Alianța Civică Maghiară

 

2002-2006

Consilieră în cadrul Consiliului local al orașului Miskolc, Județul Rank, membră și vicepreședintă a Grupului Findesz-KDNP

 

21.1.2016-... : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

 

24.6.2016- : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală

 

2.12.2015- : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

 

12.2.2015-30.11.2015: Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

 

1.7.2014- : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

6.6.2010- : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

 

6.10.2010- : Comisia pentru afaceri economice și monetare

 

6.10.2010-31.7.2011: Comisia specială privind criza financiară, economică și socială

 

2008-2010: Președinta Comisiei de anchetă pentru examinarea utilizării fondurilor UE

 

2006-2010: Membră a Comisiei pentru afaceri europene

 

2002-2006: Președintă a Comisiei pentru control bugetar

 

2006- : Vicepreședintă a Fidesz – Alianța Civică Maghiară

2005- : Președintă a organizației pentru femei din cadrul Alianței

2004- : Membră a Fidesz – Alianța Civică Maghiară

 

Educație și formare

 

2004

Expert fiscal calificat, fiscalitate internațională

 

 

Penta Unió Oktatási Centrum Kft.

 

 

1996

 

 

Auditoare autorizată și consultantă în domeniul fiscal

 

 

Perfekt Rt.

 

 

1993

 

 

Contabilă autorizată

 

 

Perfekt Rt.

 

 

 

1991

 

 

Ingineră specializată în economie

 

 

Facultatea de Economie, Universitatea din Miskolc

Formare continuă în domeniul ingineriei și științelor economice, în special administrarea afacerilor

 

 

1985

 

 

Inginer mecanic calificat, ramura conceperea proceselor

 

 

Universitatea Tehnică de Industrie Grea

Facultatea de Inginerie Mecanică

 

Grade academice:

 

 

1997

 

 

Profesor universitar

 

 

Rolul sistemelor de informații contabile în funcționarea întreprinderilor

 

 

 

 

 

1997

 

 

Doctorat

 

 

Creșterea eficienței economice prin utilizarea metodelor analitice și de planificare avansate pentru procesele de afaceri

 

 

 

2016

Dr. habil

Valorificarea potențialului pieței interne unice

 

 

 

Limbi străine

 

Limba maternă: maghiară

Altele

 

Engleză

Germană

Rusă

 

 

B2

B1

A1

 

 

1995

1984

1982

 

 

 

 

 

 

Alte activități profesionale

 

Comisia academică din Miskolc (MAB) a Academiei Ungare de Științe

Membră a Comitetului economic

Președintă a Grupului de lucru pentru consultanța în afaceri

Membră a Subcomisiei de organizare

Vicepreședintă a Societății Maghiare de Științe Economice din județul Borsod-Abaúj-Zemplén

 

Alte activități publice

 

Președintă fondatoare a Asociației „Grațiile din Miskolc”

 

Decorații

 

Premiul tinerilor cercetători acordat de Comisia academică din Miskolc (MAB) a Academiei Ungare de Științe (2000)

Premiul Meszléri Zoltán (2000)

Certificat de excelență ca lector (2005)

Recunoașterea activităților în favoarea femeilor (2008)


ANEXA 2: RĂSPUNSURILE LUI Ildikó Gáll-Pelcz LA CHESTIONAR

Experiența profesională

1.  Vă rugăm să indicați experiența dumneavoastră profesională în domeniul finanțelor publice, fie în planificare bugetară, execuția sau gestiunea bugetară, fie în controlul sau auditul bugetar.

  De la absolvirea studiilor universitare, mi-am îmbunătățit constant cunoștințele profesionale în domeniile administrării afacerilor, gestiunii financiare, bugetelor, controlului și gestiunii bugetare prin experiența dobândită atât în Ungaria (ca președintă a Comitetului financiar și de audit din cadrul Adunării Naționale a Ungariei și consilieră în cadrul Consiliului local al orașului Miskolc, Județul Rank), cât și la nivel internațional (ca deputată în Parlamentul European).

Doresc, de asemenea, să subliniez calificările mele în domeniul supravegherii economice și bugetare și în sectorul financiar. Calificările mele în calitate de expert fiscal și de consultantă în domeniul fiscal mi-au fost de mare utilitate atât în sectorul privat, cât și în administrația publică. Activitatea pe care am desfășurat-o într-o serie de societăți mi-a oferit o ocazie excelentă de a mă familiariza și mai mult cu aspectele legate de audit și evaluarea impactului.

Începând din 2010, în calitate de deputată în Parlamentul European, m-am concentrat, în special, asupra a două categorii principale de sarcini: pe de o parte, chestiunile fundamentale în materie de economie, piață internă, finanțe, fiscalitate și politică bugetară și, pe de altă parte, chestiunile bugetare.

De-a lungul carierei mele profesionale, am dobândit o experiență teoretică și practică temeinică în ceea ce privește funcționarea instituțiilor UE și diferitele tipuri de procese decizionale din cadrul instituțiilor și chestiunile conexe. Am convingerea că experiența mea directă, de zi cu zi, în chestiunile europene îmi permite să lucrez în mod eficient într-un mediu de lucru dinamic și complex din punct de vedere al politicilor. Consider, de altfel, că este esențial să înțelegem modul în care funcționează Uniunea Europeană, deoarece acest lucru poate oferi o bază profesională solidă și informații fondate cu privire la situația actuală, eventualele probleme și soluțiile posibile. Consider că aceste cunoștințe sunt foarte utile pentru Curtea de Conturi și postul care urmează să fie ocupat.

De-a lungul anilor petrecuți în Parlamentul European, am acumulat, de asemenea, o experiență profesională considerabilă în domeniul auditării instituțiilor UE. În calitate de vicepreședintă a Parlamentului European, îndeplinesc funcția de președintă a organului instituției însărcinat cu controlul bugetar. Comparând standardele de gestiune financiară și control, audit intern și extern în Ungaria, atât în prezent, cât și în trecut, sunt încântată că am putut contribui la facilitarea schimbului de bune practici.

În cadrul Parlamentului European, am îndeplinit de mai multe ori funcția de raportoare sau raportoare alternativă, printre altele, pentru rapoarte și avize relevante în domeniul economic și al controlului bugetar, după cum urmează:

Rapoarte prezentate ca raportoare

•  Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015;

•  Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește conferirea către Comisie a unor competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri;

•  Raport referitor la raportul anual privind fiscalitatea: modalități de exploatare a potențialului de creștere economică al UE;

•  Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește gestionarea cupoanelor valorice;

•  Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (reformare)

Rapoarte prezentate ca raportoare alternativă

•  Raport referitor la protecția consumatorilor - protecția consumatorilor în cadrul serviciilor de utilități;

•  Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2014;

•  Raport referitor la Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții;

•  Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2012;

•  Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2011.

Avize prezentate ca raportoare

•  Aviz referitor la poziția Consiliului privind bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (IMCO);

•  Aviz referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 - toate secțiunile (IMCO).

Rapoarte prezentate ca raportoare alternativă

•  Aviz referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015 (IMCO);

•  Aviz referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2012;

•  Aviz referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2012;

•  Aviz referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2012.

Sper că experiența și cunoștințele mele în acest domeniu vor fi utile Curții pentru a aborda unele dintre provocările cu care se confruntă. Sper, de asemenea, că răspunsurile date la această secțiune demonstrează faptul că mi-am construit cariera profesională fiind ghidată de obiectivul de a deveni o specialistă și un factor de decizie în materie de politici cu cunoștințe teoretice temeinice și o bogată experiență practică. Sunt convinsă, de asemenea, că punctul forte al Curții constă nu doar în diversitatea naționalităților care o compun, ci în special în diversitatea experienței profesionale a membrilor săi.

2.  Care sunt cele mai importante realizări din cariera dumneavoastră profesională?

  Consider că cariera mea profesională a ajuns la un prim punct de cotitură în anul 2000. Înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor și a două departamente (Departamentul de management al întreprinderilor și Departamentul de afaceri) în cadrul Universității din Miskolc a reprezentat o etapă importantă în viața mea ca profesor universitar și cercetător, etapă care completează experiența mea în cariera mea profesională și lucrările mele științifice din perspectiva profesorului de universitate.

În activitatea mea, am pus un accent puternic pe asigurarea unui învățământ de înaltă calitate (studii la zi, prin corespondență și studii doctorale). Prin înființarea institutului, am dorit să le ofer studenților cunoștințe avansate și competitive, adaptate în mod flexibil la evoluția nevoilor piețelor și care să respecte cerințele Uniunii Europene. În acest scop, în cooperare cu universitățile din mai multe state membre, am elaborat programe de învățământ în cadrul proiectelor Uniunii Europene, programe pe care le-am actualizat în mod constant, și am integrat rezultatele cele mai recente ale cercetării de la nivel național și internațional.

O altă realizare importantă este legată de activitățile mele în calitate de vicepreședintă. În ultimii aproape trei de ani, am avut onoarea de a ocupa unul dintre posturile de vicepreședinte al Parlamentului European. Printre activitățile mele s-au numărat responsabilitatea pentru organismul de audit al Parlamentului și accesul la documente. În cursul acestei perioade, am continuat să dau curs unui număr mare de solicitări din partea cetățenilor, a membrilor ONG-urilor, a întreprinderilor, precum și altor chestiuni și am ajutat numeroase alte părți interesate să găsească o soluție la dificultățile lor. În ceea ce privește sporirea transparenței și creșterea importanței Parlamentului, am fost în măsură să influențez în mod mai favorabil transparența și responsabilitatea Parlamentului European, în beneficiul tuturor cetățenilor și rezidenților din UE. Parlamentul European mi-a acordat, poate și ca recunoaștere a acestei activități, un nou vot de încredere și a confirmat poziția mea în calitate de vicepreședintă.

3.  Care este experiența dumneavoastră profesională în cadrul organizațiilor sau instituțiilor internaționale multiculturale și multilingve cu sediul în afara țării dumneavoastră de origine?

În cadrul activității mele ca vicepreședintă a Adunării Naționale a Ungariei, însărcinată cu Uniunea Interparlamentară, apoi în calitate de membră a președinției Parlamentului European, am dobândit o experiență internațională - sau mai degrabă mondială - datorită activității regulate pe care am desfășurat-o în cadrul delegațiilor Parlamentului European care au cooperat cu delegații internaționale sau delegații din alte țări. Țin să remarc faptul că, lucrând zi de zi cu deputații din Parlamentul European am ajuns să înțeleg mai bine modul în care aceștia ne percep pe noi, maghiarii, și ce cred ei despre mentalitatea noastră și procesul nostru decizional.

De altfel, am dobândit cea mai mare parte a experienței mele în controlul bugetar în străinătate. Descrierea carierei mele profesionale ar trebui să reflecte și faptul că am lucrat în medii foarte diverse, în special științifice. În activitățile mele ca profesor universitar, am avut și contacte regulate cu operatorii din diferite sectoare și institute de cercetare științifică din alte state membre.

Consider că adaptarea la alte culturi, pe de o parte, facilitează înțelegerea și, pe de altă parte, încurajează o persoană să realizeze o autoevaluare regulată și să își îmbunătățească cunoștințele. Diversitatea este un element esențial al Europei. În ceea ce mă privește, mi-am însușit cu adevărat această diversitate și cred că îmi pot realiza cu adevărat întregul potențial în principal într-un mediu multicultural.

4.  Ați primit descărcarea de gestiune pentru sarcinile de management pe care le-ați îndeplinit anterior, în cazul în care s-a aplicat o astfel de procedură?

  Activitățile pe care le-am desfășurat până în prezent nu au făcut obiectul unei proceduri de descărcare.

5.  Care dintre posturile profesionale ocupate de dvs. anterior reprezintă numiri politice?

Mi-am început cariera politică implicându-mă în afacerile curente din orașul Miskolc, în „Asociația pentru Miskolc”, în cadrul căreia am deținut funcția de vicepreședintă. Am devenit membră a Fidesz – Grupul Alianța Civică Maghiară în momentul reorganizării sale în 2003. În 2005, am fost aleasă vicepreședintă națională a partidului și, de atunci, am fost realeasă în această funcție cu ocazia fiecărei reorganizări. Dețin, de asemenea, din același an, funcția de președintă a organizației pentru femei din cadrul partidului.

În cadrul alegerilor parlamentare din 2006 din Ungaria, am obținut un mandat în calitate de candidată din partea partidului meu pe lista sa pentru circumscripția Borsod-Abaúj-Zemplén. În același an, am fost aleasă vicepreședintă a Grupului Fidesz.

În 2009, am fost aleasă pentru a ocupa unul dintre posturile de vicepreședinte al Adunării Naționale a Ungariei. Am deținut această poziție până în 2010, când a fost formată noua Adunare Națională. Am obținut și în cadrul acestor alegeri un mandat pe lista circumscripției Borsod-Abaúj-Zemplén. În 2010, am fost aleasă deputată în Parlamentul European și ocup unul dintre posturile de vicepreședinte al Parlamentului European din 1 iulie 2014.

6.  Care sunt cele mai importante trei decizii la care ați luat parte în cadrul carierei dumneavoastră profesionale?

1. Dezvoltarea pieței interne a UE

În prezent, piața unică este o prioritate pe agenda politică europeană. Ea este considerată ca o strategie care poate contribui la ieșirea din criza economică și poate asigura creșterea economică pe termen lung. Totuși, lucrurile nu au stat întotdeauna așa. În ultimii șase ani și jumătate, am depus eforturi pentru ca piața unică internă să fie din nou apreciată ca în trecut și să puteam să îi dezvoltăm întregul potențial.

În calitate de raportoare pentru raportul privind guvernanța pieței interne și autoare a unei serii de studii privind piața internă, am reușit să obțin rezultate semnificative care să ne ajute să îmbunătățim și să consolidăm mecanismele existente și să creăm sinergii mai bune pentru a pune în aplicare legislația privind piața unică în mod mai eficient. Am luat măsuri pentru a mă asigura că problemele pot fi rezolvate în mod eficace la nivel național, dacă este posibil, prin mijloace informale. Deciziile și măsurile mele strategice în acest domeniu au creat mai multe oportunități pentru consumatori, având în vedere că recomandările mele au permis, în special, adoptarea unor standarde de calitate și stabilirea unor prețuri mai competitive. Doresc să evidențiez faptul că acest subiect mă interesează nu doar din punct de vedere politic, ci și din punct de vedere științific. Pot declara cu mândrie că, în 2017, îmbunătățind abordarea generală a analizei economice a tezei mele de doctorat, am obținut și gradul academic de „Dr. habil” pentru activitatea mea științifică privind valorificarea potențialului pieței unice.

  2. Stabilirea orientărilor în materie de politică bugetară ale UE

Criza recentă a datoriilor a adus în discuție o serie de noi chestiuni în Uniunea Europeană. Aceste chestiuni necesită ajustarea corespunzătoare a politicilor fiscale pe termen scurt, mediu și lung. În calitate de raportoare pentru propunerea de directivă de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește gestionarea cupoanelor valorice și pentru Raportul referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite, am putut să lucrez la aceste ajustări bugetare și am introdus, de asemenea, o nouă orientare a politicilor economice în materie de politică bugetară. Ca posibilă soluție, am propus crearea unui „șarpe fiscal” inteligent și coordonat, care, până în prezent, a fost inclus într-o serie de propuneri.

3. Politica în domeniul familiei în Ungaria și în Europa

Ca femeie și mamă, încă de la începutul carierei mele politice, unul dintre principalele mele obiective a fost sprijinirea femeilor și a familiilor. Aceasta este și principala mea misiune. Am depus întotdeauna eforturi pentru a garanta că măsurile de sprijinire a familiilor sunt luate în mod clar, ținând seama de evoluția demografică. În urma propunerilor mele, am reușit să extind progresiv regimul de impozitare a familiei și, în ultimii ani, odată cu introducerea unui set de măsuri care poartă denumirea de „alocație de maternitate suplimentară”, să fac mai ușoară încadrarea în muncă a femeilor cu copii de vârstă mică - acesta fiind și unul dintre principalele obiective vizate. Datorită acestei indemnizații, o familie din Ungaria putea conta pe o sumă suplimentară medie de 3 000 EUR pe o perioadă de patru ani, sumă alocată pe lângă alocațiile existente.

Independența

7.  Tratatul prevede ca membrii Curții de Conturi să își exercite atribuțiile în „deplină independență”. Cum ați respecta această obligație în exercitarea viitoarelor dumneavoastră atribuții?

Articolele 285 și 286 din TFUE stipulează că toți membrii Curții de Conturi ar trebui să își exercite atribuțiile în deplină independență. Consider, prin urmare, că independența membrilor Curții este unul dintre punctele esențiale pe care toți membrii trebuie să îl respecte și că acesta determină dacă un candidat este capabil sau nu să își exercite atribuțiile. Bineînțeles, voi respecta pe deplin dispozițiile TFUE cu privire la criteriul de „independență” și mă voi abține de la orice activitate care ar fi incompatibilă cu atribuțiile mele sau ar afecta îndeplinirea acestora.

8.  Participați, dumneavoastră sau rudele dumneavoastră apropiate (părinți, frați sau surori, partener legal sau copii), la activități comerciale, dețineți acțiuni la vreo societate sau aveți alte angajamente care ar putea intra în conflict cu atribuțiile dumneavoastră viitoare?

  Nici eu și nici rudele mele apropiate nu desfășurăm o activitate economică și nu avem interese sub formă de capital care ar putea intra în conflict cu viitoarele mele atribuții ca membră a Curții. În mod similar, nu am cunoștință de niciun alt angajament care ar putea duce la un astfel de conflict.

9.  Sunteți dispusă să comunicați Președintelui Curții de Conturi toate interesele dumneavoastră financiare și alte angajamente pe care le aveți și să le faceți publice?

  În calitate de deputată în Parlamentul European, îmi declar în prezent interesele financiare și voi furniza informațiile necesare referitoare la interesele mele financiare, în conformitate cu normele în vigoare. Voi respecta pe deplin prevederile TFUE legate de posibilele conflicte de interese care ar fi incompatibile cu exercitarea atribuțiilor mele.

10.  Sunteți implicată în prezent în acțiuni în justiție? Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii.

  Sunt implicată în acțiuni în justiție, având în vedere că am depus o plângere privind încălcarea drepturilor referitoare la personalitate mea pe lângă Curtea din Budapesta.

11.  Dețineți în prezent funcții politice active sau executive? Dacă da, la cel nivel? Ați deținut funcții politice în ultimele 18 luni? Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii.

  Sunt membră activă a Fidesz – Alianța Civică Maghiară din 2003 și vicepreședintă a Alianței din 2006.

12.  Sunteți dispusă să renunțați la orice post electiv sau funcție activă care comportă responsabilități în cadrul unui partid politic în cazul în care veți fi numită membră a Curții de Conturi?

În cazul în care voi fi aleasă, voi renunța la funcția mea de deputată în Parlamentul European și la funcția de membră și de vicepreședintă menționate la punctul 11 Dacă este necesar, voi renunța la apartenența la oricare fundație pentru a-mi păstra deplina independență pe durata mandatului.

13.  Cum ați trata un caz de neregulă gravă sau chiar de fraudă și/sau corupție în care sunt implicate persoane din statul membru din care proveniți?

Combaterea cazurilor de fraudă și/sau corupție și tratarea neregulilor în cadrul administrației sunt deosebit de importante deoarece ele garantează încrederea cetățenilor europeni în instituțiile UE. În cazul în care, în urma unui audit realizat sub supravegherea mea, ar fi formulată o acuzație de fraudă sau corupție sau în cazul în care m-aș confrunta personal cu un act ilegal, aș transmite informațiile relevante președintelui Curții și aș notifica Oficiul European de Luptă Antifraudă, în conformitate cu acordul de cooperare dintre cele două instituții. Nu aș face, în niciun caz, o excepție dacă părțile implicate ar fi de origine maghiară. În cazul în care, luând poziție împotriva acestor nereguli grave ar exista cel mai mic indiciu sau suspiciunea că nu aș putea acționa în deplină imparțialitate, aș transmite cazul altcuiva și m-aș abține de la exercitarea competențelor mele în acest sens. Doresc să subliniez că, în calitate de vicepreședintă a Parlamentului European, am acționat întotdeauna în acest fel în toate cazurile similare; astfel, l-am informat pe Președintele Parlamentului cu privire la cererile de acces la documente referitoare la țara mea și am solicitat ca un alt vicepreședinte să fie învestit cu competențele mele.

Din păcate, sunt la curent și cu acuzațiile potrivit cărora, în trecut, o persoană și-a utilizat mandatul în cadrul Curții pentru a încerca să pună țara sa într-o lumină mai favorabilă și să o protejeze de anumite critici. În opinia mea, acest comportament este reprehensibil și reprezintă o confuzie fundamentală a rolurilor. Indiferent dacă acuzațiile sunt fondate sau nu, consider că este deja problematic faptul că astfel de situații se pot încă produce în rândul contribuabililor. Pentru a menține reputația instituției, voi lua toate măsurile necesare pentru a evita aceste situații.

Îndeplinirea sarcinilor

14.  Care ar trebui să fie caracteristicile principale ale unei culturi a bunei gestiuni financiare în cadrul unui serviciu public? Cum ar putea contribui CCE la consolidarea acestei culturi?

Este vorba de o cerință fundamentală a cetățenilor Uniunii și aceștia trebuie să poată vedea că fondurile sunt utilizate în mod optim. Garantarea contabilității totale și respectarea deplină a normelor nu implică neapărat faptul că fondurile vor fi utilizate eficient în proiectele sprijinite de UE.

Dacă cetățenilor nu le este clar faptul că pot beneficia de pe urma sistemului, nu ne putem aștepta ca aceștia să aibă încredere în el. Această lipsă de încredere a reieșit în rezultatul final al referendumului din 2016 privind Brexitul.

  Cred că nu poate exista încredere fără transparență. Prin urmare, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului și publicului rapoarte cu privire la subiectele de interes, iar conținutul rapoartelor trebuie verificat în mod corespunzător de către un auditor independent.

Această cultură se bazează în principal pe o abordare etică și adecvată și în ceea ce privește moralitatea publică, deoarece nu totul poate fi reglementat prin legislație. Viața poate crea întotdeauna situații care nu pot fi descrise cu precizie în legislație.

15.  Potrivit tratatului, Curtea de Conturi trebuie să sprijine Parlamentul în exercitarea atribuțiilor sale de control al execuției bugetare. Cum ați îmbunătăți în continuare cooperarea dintre Curte și Parlamentul European (în special, Comisia pentru control bugetar din cadrul acestuia) pentru a întări atât controlul public asupra cheltuielilor generale, cât și eficiența financiară a acestora?

Pot afirma cu certitudine că voi face tot ce îmi stă în putere pentru a promova și sprijini în mod eficace și durabil activitatea comună a Curții de Conturi Europene și a Parlamentului. În ceea ce privește elaborarea rapoartelor, cred că ar trebui să ne asigurăm că ele sunt cât se poate de corecte și fiabile pentru a putea formula răspunsuri ferme în ciuda argumentelor organismelor auditate, rapoartele trebuind să fie totodată suficient de actualizate pentru a fi pertinente nu numai pentru Comisia pentru control bugetar, pentru ca aceasta să poată trage rapid concluzii din rapoartele prezentate, evitând astfel pierderi suplimentare sau aducând imediat îmbunătățiri, ci și pentru a face posibilă informarea cât se poate de rapidă a publicului. Consider, de asemenea, că este esențial să se impună imediat un audit al gestiunii administrative și financiare și un audit al performanței.

Rapoartele Curții de Conturi trebuie să fie mai prompte și mai explicite pentru ca Parlamentul să le poată utiliza în mod corespunzător . Deși realitatea este adesea complexă și complicată, iar situațiile în care se poate tranșa în mod clar sunt rare, voi depune eforturi susținute pentru a folosi un limbaj clar, deoarece Parlamentul trebuie să evalueze în ce măsură punerea în aplicare a unei anumite politici poate fi considerată un succes sau un eșec.

În ceea ce privește punctualitatea și actualitatea, știu că au fost făcute mai multe încercări pentru a accelera auditurile, ceea ce, bine înțeles nu se poate face în detrimentul calității, însă consider că se mai pot face îmbunătățiri și în acest domeniu. De exemplu, raportul special privind cheltuielile legate de migrație (nr. 2016/3), publicat în martie 2016, examinează cheltuielile doar până în 2014, pierzându-și astfel mult din relevanță.

Desigur, într-un raport de audit specific, trebuie să se facă trimitere la argumentele părții auditate, iar consultare este un proces de durată; în același timp, aș sublinia că nu este întotdeauna necesar să se ajungă la un consens cu entitatea auditată. Nu mi-ar fi frică de astfel de diferențe de opinie.

În același timp, consider că avizele Curții care revizuiesc inițiativele legislative ale Comisiei sunt foarte utile. Aș dori să menționez două exemple: unul dintre ele este avizul privind revizuirea Regulamentului financiar al UE, iar celălalt este documentul privind extinderea FEIS, care cred că pot contribui în mod semnificativ la lucrările legiuitorului. Aceasta trebuie să fie direcția de urmat. În calitate de deputată, știu exact de ce are nevoie Parlamentul; prin urmare, voi continua să monitorizez cererile membrilor Comisiei CONT în interesul unei cooperări eficiente.

16.  În opinia dumneavoastră, care este valoarea adăugată a auditului performanței și cum ar trebui încorporate constatările acestuia în procedurile de gestiune?

  Auditul de gestiune este unul dintre sistemele în care contribuabilii, cetățenii, creditorii și administratorii își pot exercita controlul asupra unei serii de activități guvernamentale și pot vedea rezultatele acestor activități.

Consider că, prin consolidarea corespunzătoare a controalelor de bună gestiune și de performanță, este posibilă creșterea eficienței utilizării resurselor financiare ale UE. Consider, de asemenea, că ar trebui acordată o atenție deosebită utilizării corespunzătoare a fondurilor. Auditurile aprofundate ale unui anumit sector și auditurile la fața locului ale utilizării fondurilor ar putea permite identificarea lacunelor specifice în atingerea obiectivelor, pe baza acestor audituri fiind posibilă formularea de recomandări care ar putea contribui la eliminarea sau evitarea derapajelor sau ar putea juca un rol determinant în utilizarea mai bună a resurselor Uniunii.

Auditurile performanței sunt, prin urmare, deosebit de importante nu doar pentru a asigura respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, ci și pentru a aduce îmbunătățiri anuale riscurilor de eroare din anumite domenii de politici și pentru a asigura o utilizare mai eficace a fondurilor. Auditurile performanței pot, bineînțeles, fi realizate atât intern, cât și extern.

De altfel, în opinia mea, valoarea adăugată a unui audit extern rezidă în statutul pe deplin independent al autorității externe și în faptul că rezultatele sunt destinate atât autorității, cât și Parlamentului, care, pornind de la aceste recomandări, poată să tragă, în mod independent, propriile concluzii. Ținând seama de natura procedurii, observațiile făcute în cadrul unui audit al performanței pot fi luate în considerare în diverse feluri la nivel de administrație. Prima posibilitate este ca, într-un climat de încredere și de pozitivitate, organismul care face obiectul auditului să fie convins că introducerea măsurilor propuse de către auditori este un lucru pozitiv. O altă posibilitate este ca instituția de care aparține organismul auditat să urmeze recomandările și concluziile Curții de Conturi și să le aplice în domeniul său. Totuși, în acest context, Parlamentul European ar putea revendica un rol mai important, adoptând decizii în cazurile pe care le consideră importante.

În concluzie, consider că și în cazul auditurilor performanței este important să se verifice în mod sistematic și periodic măsurile de urmărire care rezultă din constatările și recomandările Curții de Conturi.

Ratele de eroare, în sine, nu oferă o imagine globală asupra eficacității politicilor specifice ale UE decât în parte. Evaluarea rezultatelor și a impactului sunt deosebit de importante, în măsura în care ne putem imagina cazuri în care totul se desfășoară în conformitate cu normele, însă execuția proiectului nu duce la atingerea obiectivelor fixate. De exemplu, la ce folosește construirea unui pod dacă nu există nicio stradă care să ducă la el? În ce măsură contribuie un astfel de proiect la creșterea ratei de ocupare a forței de muncă sau la impulsionarea creșterii economice în regiunea în cauză?

Totuși, auditul performanței nu trebuie să afecteze verificarea respectării normelor. Știu cât de important este pentru Parlament să aibă acces la ratele de eroare defalcate pe domenii. Stabilitatea și coerența în timp a punerii la dispoziție de date echilibrate sunt la fel de importante, având în vedere că pot fi identificate tendințe și că comparațiile în timp și spațiu nu pot fi făcute decât în acest fel.

17.  Cum ar putea fi îmbunătățită cooperarea dintre Curtea de Conturi, instituțiile naționale de control și Parlamentul European (Comisia pentru control bugetar) în ceea ce privește auditarea bugetului Uniunii Europene?

Curtea joacă un rol de prim-plan în ceea ce privește furnizarea periodică de informații importante către Parlamentul European cu privire la execuția bugetului UE. Prin urmare, cred că dialogul dintre cele două instituții are o valoare adăugată semnificativă.

Comunicarea trebuie să fie bidirecțională în orice împrejurări. Coordonarea eficientă și strânsă va contribui la o mai bună identificare a domeniilor de activitate prioritare și va pune la dispoziția membrilor Comisiei pentru control bugetar informații pertinente în domenii specifice de interes în timp util.

Raportul anual al Curții de Conturi Europene privind execuția bugetului UE reprezintă un instrument esențial pentru fiecare procedură anuală de descărcare de gestiune și poate oferi o amplă privire de ansamblu asupra sistemelor din diferite domenii politice. Importanța rapoartelor speciale elaborate de Curte trebuie, de asemenea, subliniată, dat fiind faptul că acestea contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea în continuare a fiecărui domeniu în parte: rapoartele speciale atrag atenția asupra unor deficiențe specifice și fac totodată propuneri pentru soluționarea acestora.

Aș saluta, de asemenea, de exemplu, luarea unor decizii de către Parlament, în conformitate cu noul său Regulament de procedură care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017, în ceea ce privește redactarea rapoartelor pe care le-a inițiat și care se bazează pe rapoartele speciale întocmite de Curte. Activitatea deputaților în Parlamentul European ar spori valoarea adăugată.

În calitate de membru al Curții de Conturi, mă voi asigura, în orice situație, că documentele pe care le voi transmite Parlamentului European vor contribui în mod real la activitatea Comisiei pentru control bugetar. Comunicarea bilaterală eficientă va constitui un principiu director al relațiilor mele cu Parlamentul European.

Voi fi deschisă la organizarea de reuniuni periodice cu toți membrii Comisiei interesați, pentru a discuta pe marginea chestiunilor de interes pentru Parlament. Am convingerea că acest lucru va ajuta în același timp Curtea de Conturi Europeană să abordeze mai bine problemele legate de protejarea intereselor contribuabililor UE.

Curtea de Conturi Europeană este în măsură să își desfășoare activitatea în condiții optime dacă se poate baza, în paralel, pe activitățile desfășurate de instituțiile naționale de audit. Astfel se pot evita dublarea activităților, „hărțuirea” inutilă a beneficiarilor de granturi și sporirea sarcinilor administrative care le revin. Cooperarea de acest tip își are, desigur, rădăcini adânci în cadrul Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI). S-ar putea, de pildă, realiza progrese semnificative în ceea ce privește standardizarea metodelor. Este important ca rezultatele auditurilor naționale să poată fi integrate în activitățile Curții Europene de Conturi. În același timp, văd noi oportunități de realizare a unor audituri comune.

Consider că este foarte important ca instituțiile naționale de audit să își sporească eforturile de audit în ceea ce privește utilizarea fondurilor UE în statele membre. Cazurile în care parlamentele naționale discută pe marginea acestor rapoarte și trag concluzii din conținutul lor constituie, cu siguranță, un bun exemplu, deoarece astfel se îmbunătățește eficiența modului în care sunt utilizate fondurile în viitor. Ca președinte al comisiei de supraveghere a utilizării fondurilor UE în cadrul Parlamentului Ungariei, exact aceasta a fost responsabilitatea mea.

Consider că este esențial, în acest sens, să se extindă utilizarea certificatelor de audit naționale (declarații naționale). Știu că, pentru statele federale, acest lucru nu este întotdeauna ușor, dar reprezintă un pas care consolidează cultura asumării clare a responsabilității și a tragerii la răspundere.

Recomand ca organismele naționale de audit, în calitatea lor de auditori externi independenți și în conformitate cu standardele internaționale de audit, să fie în măsură să elibereze certificate de audit naționale privind gestiunea fondurilor UE, care ar urma să fie acordate guvernelor statelor membre. Aceste certificate ar putea, la rândul lor, să fie utilizate în cadrul procedurii de descărcare de gestiune conform unei proceduri interinstituționale adecvate scopului preconizat, urmând să fie introdusă ulterior.

18.  Cum ați îmbunătăți procedura de raportare a CCE pentru a pune la dispoziția Parlamentului European toate informațiile necesare cu privire la corectitudinea datelor furnizate Comisiei Europene de statele membre?

Având în vedere că o parte semnificativă din bugetul UE este executată prin gestiune partajată, calitatea, exhaustivitatea și actualitatea datelor furnizate de statele membre determină în mare măsură calitatea analizei ulterioare și, prin urmare, calitatea garanțiilor oferite de Comisie.

Din rapoartele anuale ale Curții reiese că, în elaborarea rapoartelor lor anuale de activitate, direcțiile generale ale Comisiei utilizează, în principal, informațiile furnizate de autoritățile naționale (de exemplu, rapoartele de audit). În opinia mea, rapoartele anuale recurente ale Curții de Conturi evidențiază faptul că în activitatea autorităților de audit există în continuare unele deficiențe, în special în ceea ce privește precizia, pe care verificarea efectuată de Comisie nu este în măsură, în prezent, să le împiedice.

Din motivele enumerate mai sus, consider, așadar, că rapoartele Curții de Conturi Europene trebuie să continue să atragă atenția asupra punctelor slabe, fie că este vorba de lipsa de acuratețe a datelor furnizate de statele membre sau de deficiențe în ceea ce privește activitatea de audit a Comisiei. Curtea ar trebui să explice cât de clar și de detaliat cu putință care sunt deficiențele și în ce mod ar trebui acestea remediate.

Sunt de părere că, deși statele membre sunt mai mult sau mai puțin la curent cu recomandările noastre, diferențele sunt mari în ceea ce privește punerea lor în aplicare la nivel național. Prin urmare, dispunem de puține indicii, la nivel național, că ar avea loc schimbări în elaborarea politicilor și în practica de zi cu zi.

Ca membru al Curții, doresc să cooperez mai strâns cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți gestiunea financiară în UE. Dacă dorim să instituim în UE un sistem financiar care să fie capabil să recâștige încrederea cetățenilor noștri, atunci UE trebuie să inițieze cât mai curând reformele adecvate; și nu doar aici, la Bruxelles, ci în întreaga UE. Statele membre ar trebui să fie în măsură să furnizeze informații complete, semnificative și actualizate privind guvernanța, gestiunea financiară și sistemele lor de control și de audit intern. Atunci când se constată deficiențe, Comisia ar trebui să coopereze îndeaproape cu statele membre pentru a pune la dispoziție toate informațiile necesare, astfel încât să putem evalua în cunoștință de cauză sistemele aplicate de statele membre la execuția bugetului UE.

Apreciez meritele dezbaterii privind costurile și beneficiile comunicării de informații, dar, dacă obiectivul nostru comun este să ne asigurăm că autoritatea bugetară dispune de un audit de cea mai bună calitate, în conformitate cu normele internaționale, nu trebuie să precupețim niciun efort. Cu atât mai mult cu cât, deseori, problema nu constă în lipsa de informații, ci în incapacitatea autorităților de audit naționale sau a auditorilor contractați de a utiliza aceste informații în mod corespunzător.

Una dintre principalele concluzii ale raportului anual, dezbătută amplu de Parlament și Consiliu, este rata de eroare estimată indicată de Curte. Urmărind dezbaterile recente privind descărcarea de gestiune din ultimii ani, salut faptul că, în fiecare an, Curtea îmbunătățește informațiile de fond legate de cauzele care stau la baza erorilor. Cred că mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește reducerea erorilor, dar ar trebui să aibă loc consultări suplimentare cu părțile interesate privind modalitățile de a le identifica.

În plus, mă voi asigura că Curtea monitorizează mai îndeaproape și cu regularitate stadiul punerii în aplicare a recomandărilor formulate în rapoartele anuale de descărcare de gestiune ale Parlamentului European. Aceste rapoarte includ o serie de recomandări recurente în fiecare an, a căror transpunere în practică este, din păcate, extrem de lentă sau nu are niciodată loc. Acest lucru este foarte frustrant. Prin urmare, Curtea trebuie să își efectueze auditurile cu mai multă hotărâre și să își intensifice activitatea de monitorizare. Parlamentul trebuie să știe în ce măsură recomandările sale sunt transpuse în practică.

Printre cele mai importante provocări actuale, aș menționa problema „galaxiei bugetare”. Așa cum comisarul pentru buget a remarcat, de asemenea, în cursul uneia dintre vizitele sale recente la Parlament, externalizarea sporită a fondurilor publice în afara bugetului UE afectează transparența, poate încălca principiul unității bugetului și, prin controlul instituțiilor, conferă un domeniu de aplicare mai restrâns pentru audituri. Este necesar ca această tendință alarmantă, prin care Curții nu i se conferă decât competențe limitate, să fie restrânsă.

Astfel cum am explicat deja în răspunsul meu la întrebarea nr. 15, trebuie acordată o atenție sporită priorităților legiuitorilor în ceea ce privește chestiunile de mare importanță pentru cetățenii UE. Consider Curtea un aliat apropiat al Parlamentului. Împărtășim aceeași misiune: protecția intereselor contribuabililor europeni. Trebuie să ne asigurăm că fiecare euro este cheltuit în scopurile avute în vedere și că fondurile UE sunt utilizate în mod eficace și trebuie să combatem practicile care generează risipă, cheltuielile inutile, neglijența în gestiunea financiară și orice formă de fraudă.

Doresc să atrag atenția, de asemenea, că, în 2016, Curtea avea pregătite 36 de rapoarte speciale. De pildă, recent au fost întocmite patru rapoarte privind șomajul în rândul tinerilor. Aș recomanda concentrarea asupra unor teme, deoarece Parlamentul nu este, pur și simplu, în măsură să prelucreze un număr atât de ridicat de rapoarte cu rigurozitatea necesară. Aceste rapoarte foarte valoroase și substanțiale nu se bucură deseori de atenția pe care o merită în mod justificat. Știu cât de mult s-a străduit Comisia CONT să îmbunătățească prelucrarea acestor rapoarte speciale de către Parlament, din păcate, fără succes deocamdată. În același timp, poate prin concentrarea tematică, Curtea ar putea juca un rol și în acest sens, deoarece mai puține rapoarte cu un conținut mai substanțial ar putea fi, în mod evident, utilizate mai bine de către Parlament.

Alte chestiuni

19.  Vă veți retrage candidatura în cazul unui aviz nefavorabil al Parlamentului cu privire la numirea dumneavoastră ca membru al Curții?

Da, îmi voi retrage candidatura, deoarece este esențial, pentru activitatea mea, ca Parlamentul să aibă încredere în mine; în lipsa acestei încrederi, nu mi-aș putea îndeplini sarcinile în mod corespunzător.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul ungar

Referințe

07080/2017 – C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE)

Data sesizării

10.3.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

CONT

16.3.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Indrek Tarand

15.3.2017

 

 

 

Examinare în comisie

12.4.2017

 

 

 

Data adoptării

12.4.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Caterina Chinnici, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Julia Pitera

Data depunerii

19.4.2017

Notă juridică - Politica de confidențialitate