Postupak : 2017/0801(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0171/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0171/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/05/2017 - 10.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0212

IZVJEŠĆE     *
PDF 420kWORD 50k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Hrvatskoj

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Claude Moraes

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Hrvatskoj

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (05318/2017),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0033/2017),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0171/2017),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Hrvatskoj

Referentni dokumenti

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

13.2.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

13.3.2017

Razmatranje u odboru

25.4.2017

 

 

 

Datum usvajanja

25.4.2017

 

 

 

Datum podnošenja

27.4.2017

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti