Eljárás : 2017/0801(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0171/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0171/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 17/05/2017 - 10.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0212

JELENTÉS     *
PDF 418kWORD 52k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

A vélemény előadója: Claude Moraes

Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke (1) bekezdése

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (05318/2017),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0033/2017),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1), és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0171/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere

Hivatkozások

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.2.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

13.3.2017

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.4.2017

 

 

 

Benyújtás dátuma

27.4.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat