Postopek : 2017/0801(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0171/2017

Predložena besedila :

A8-0171/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/05/2017 - 10.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0212

POROČILO     *
PDF 552kWORD 50k
27.4.2017
PE 599.826v02-00 A8-0171/2017

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem

(05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (05318/2017),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0033/2017),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1), zlasti člena 33 Sklepa,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0171/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj Parlament obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem

Referenčni dokumenti

05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS)

Datum posvetovanja z EP

13.2.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

16.2.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

24.4.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

13.3.2017

Obravnava v odboru

25.4.2017

 

 

 

Datum sprejetja

25.4.2017

 

 

 

Datum predložitve

27.4.2017

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov