JELENTÉS
a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Morten Løkkegaard

8.5.2017


Eljárás : 2015/0278(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: