RAPPORT
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi
(COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Rapporteur: Morten Løkkegaard

8.5.2017


Proċedura : 2015/0278(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: