Förfarande : 2016/0151(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0192/2017

Ingivna texter :

A8-0192/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.8
CRE 18/05/2017 - 11.8
PV 02/10/2018 - 7.7
CRE 02/10/2018 - 7.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0364

10.5.2017
A8-0192/2017
BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1863kWORD 309k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy