JELENTÉS a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust által történő megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

  9.6.2017 - (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)) - *

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Claude Moraes

  Eljárás : 2017/0804(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0215/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0215/2017
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust által történő megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

  (07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

  (Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0136/2017),

  –  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra[1] és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

  –  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0215/2017),

  1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Egyetértési megállapodás a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust között

  Hivatkozások

  07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  19.4.2017

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  26.4.2017

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  CONT

  26.4.2017

  JURI

  26.4.2017

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  CONT

  4.5.2017

  JURI

  3.5.2017

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Claude Moraes

  29.5.2017

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  11.5.2017

  Az elfogadás dátuma

  8.6.2017

   

   

   

  Benyújtás dátuma

  9.6.2017