Eljárás : 2017/0804(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0215/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0215/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/07/2017 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0298

JELENTÉS     *
PDF 418kWORD 46k
9.6.2017
PE 606.066v01-00 A8-0215/2017

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust által történő megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Claude Moraes

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust által történő megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0136/2017),

–  tekintettel a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0215/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 63., 2002.3.6., 1. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Egyetértési megállapodás a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség és az Eurojust között

Hivatkozások

07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

19.4.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

26.4.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

4.5.2017

JURI

3.5.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

29.5.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

11.5.2017

Az elfogadás dátuma

8.6.2017

 

 

 

Benyújtás dátuma

9.6.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat