Postopek : 2017/0804(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0215/2017

Predložena besedila :

A8-0215/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0298

POROČILO     *
PDF 557kWORD 52k
9.6.2017
PE 606.066v01-00 A8-0215/2017

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Eurojusta, Memoranduma o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom

(07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Eurojusta, Memoranduma o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom

(07536/2017 – C8–0136/2017 – 2017/0804(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (07536/2017),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0136/2017),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/187/PNZ z dne 28. februarja 2002 o ustanovitvi Eurojusta za okrepitev boja proti težjim oblikam kriminala(1), zlasti člena 26(2),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0215/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 63, 6.3.2002, str. 1.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter Eurojustom

Referenčni dokumenti

07536/2017 – C8-0136/2017 – 2017/0804(CNS)

Datum posvetovanja z EP

19.4.2017

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

26.4.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

CONT

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

CONT

4.5.2017

JURI

3.5.2017

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Claude Moraes

29.5.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

11.5.2017

Datum sprejetja

8.6.2017

 

 

 

Datum predložitve

9.6.2017

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov