Διαδικασία : 2016/2239(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0222/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0222/2017

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 22
CRE 03/07/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2017 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0288

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 772kWORD 78k
13.6.2017
PE 599.812v03-00 A8-0222/2017

σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας

(2016/2239(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Cristian Dan Preda

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας

(2016/2239(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 9ης Δεκεμβρίου 1948 για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (Δράση όσον αφορά τις απειλές για την ειρήνη, τις παραβιάσεις της ειρήνης και τις επιθετικές ενέργειες),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη Διακήρυξη για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 της 31ης Οκτωβρίου 2000 για τη γυναίκα, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) της 17ης Ιουλίου 1998, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002,

–  έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις της Καμπάλα στο Καταστατικό της Ρώμης, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη Αναθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στην Καμπάλα της Ουγκάντα τον Ιούνιο του 2010,

–  έχοντας υπόψη το Πλαίσιο Ανάλυσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Αποτρόπαια Εγκλήματα, το οποίο συνέταξε το Γραφείο των Ειδικών Συμβούλων των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη της Γενοκτονίας και την Ευθύνη Προστασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 15ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ υπό το φως των παραβιάσεων από το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής και τις συνδεόμενες με αυτό ομάδες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/71/L.48 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για τη σύσταση διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για τη συμβολή στη διεξαγωγή ερευνών και στη δίωξη των υπευθύνων για τα σοβαρότερα εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έρευνα για τα γεγονότα στο Χαλέπι που διεξήγαγε η Ανεξάρτητη Διεθνής Εξεταστική Επιτροπή σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2001/443/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2001 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/494/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου σημείων επαφής σχετικά με πρόσωπα που ευθύνονται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/335/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη διερεύνηση και τη δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(4),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματικότερη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί συνεργασίας και συνδρομής(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(6),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την προώθηση της αρχής της συμπληρωματικότητας (SWD(2013)0026),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014 σχετικά με την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Δικτύου της ΕΕ κατά της γενοκτονίας για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για το έγκλημα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία εγκρίθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη στήριξη της μεταβατικής δικαιοσύνης από την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2016 σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή του Daesh,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 9ης Δεκεμβρίου 2016 της ΑΠ/ΥΕ επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης και Αξιοπρέπειας για τα Θύματα του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και της Πρόληψης αυτού του Εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015 - 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης(8),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στη Νιγηρία λόγω των επιθέσεων της Boko Haram(9) και της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη Νιγηρία – πρόσφατες επιθέσεις της Boko Haram(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια(11),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία(12), της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη(13), της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(14) και της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη Συρία: η κατάσταση στην Παλμύρα και η υπόθεση του Mazen Darwish(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0222/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου, γνωστά επίσης και ως «αποτρόπαια εγκλήματα», είναι τα πλέον σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και αποτελούν πηγή ανησυχίας για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπότητα συνταράσσεται από τέτοιου είδους εγκλήματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να αποτρέπει τη διάπραξη αποτρόπαιων εγκλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν διαπράττονται τέτοια εγκλήματα δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα και ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική, δίκαιη και ταχεία δίωξή τους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία, η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και ο αγώνας κατά της ατιμωρησίας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την υποστήριξη της ειρήνης και τη διευθέτηση των συγκρούσεων, τη συμφιλίωση και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική συμφιλίωση μπορεί να βασίζεται μόνο στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα αυτών των εγκλημάτων έχουν δικαίωμα προσφυγής και αποζημίωσης και ότι οι πρόσφυγες που έχουν πέσει θύματα αποτρόπαιων εγκλημάτων θα πρέπει να έχουν την πλήρη στήριξη της διεθνούς κοινότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια προσέγγιση με βάση τη διάσταση του φύλου όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών στα στρατόπεδα προσφύγων, κατά τη διάρκεια του επαναπατρισμού και της επανεγκατάστασης, στην αποκατάσταση και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην αποκατάσταση της ειρήνης, καθώς και στην εξασφάλιση δικαιοσύνης για τα θύματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των επανορθώσεων για τα θύματα εγκλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου αναδεικνύει το ΔΠΔ σε μοναδικό δικαστικό όργανο σε διεθνές επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική προσχώρηση στο Καταστατικό της Ρώμης έχει καίρια σημασία προκειμένου να καταστεί πλήρως αποτελεσματικό το ΔΠΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 124 χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, έχουν κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις της Καμπάλα στο Καταστατικό της Ρώμης σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης, που θεωρείται η πλέον σοβαρή και επικίνδυνη μορφή παράνομης χρήσης βίας, έχουν κυρωθεί από 34 χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν συγκεντρωθεί οι 30 εγκρίσεις που απαιτούνται για την ενεργοποίησή του και την παροχή της δυνατότητας στη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών να εγκρίνει, μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, την ενεργοποίηση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης που προβλέπεται στη Συνθήκη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2016, η Ρωσία αποφάσισε να αποσύρει την υπογραφή της από το Καταστατικό της Ρώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2016, η Νότια Αφρική, η Γκάμπια και το Μπουρούντι ανακοίνωσαν και αυτές την απόσυρσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) ενέκρινε, στις 31 Ιανουαρίου 2017, μη δεσμευτικό ψήφισμα που περιλαμβάνει στρατηγική απόσυρσης από το ΔΠΔ και καλεί τα κράτη μέλη της ΑΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής των συστάσεών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2017 αντιστοίχως, η Γκάμπια και η Νότια Αφρική κοινοποίησαν την απόφασή τους να ανακαλέσουν την απόσυρσή τους από το Καταστατικό της Ρώμης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ανάμεσα στα Συμβαλλόμενα Κράτη στο Καταστατικό της Ρώμης και με τους περιφερειακούς οργανισμούς είναι ύψιστης σημασίας, ιδίως σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της δικαιοδοσίας του ΔΠΔ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ διεξάγει επί του παρόντος δέκα έρευνες σε εννέα χώρες (Γεωργία, Μάλι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβύη, Κένυα, Νταρφούρ (Σουδάν), Ουγκάντα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) και (δύο έρευνες) Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας όπως κατοχυρώνεται στο Καταστατικό της Ρώμης, το ΔΠΔ έχει δικαιοδοσία μόνο σε υποθέσεις στις οποίες τα εθνικά δικαστήρια αδυνατούν ή δεν είναι διατεθειμένα να διερευνήσουν αποτελεσματικά και να διώξουν αποτρόπαια εγκλήματα, με αποτέλεσμα τα Συμβαλλόμενα Κράτη να είναι πρωτογενώς αρμόδια για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των φερόμενων δραστών των σοβαρότερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην κοινή θέση 2001/443/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με το ΔΠΔ της 11ης Ιουνίου 2001, τα κράτη μέλη δήλωσαν ότι τα εγκλήματα που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του ΔΠΔ είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλα τα κράτη μέλη, τα οποία είναι αποφασισμένα να συνεργασθούν με στόχο την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και τον τερματισμό της ατιμωρησίας των δραστών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη από την έναρξη λειτουργίας του ΔΠΔ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν ταχθεί αμέριστα υπέρ αυτού, παρέχοντας συνεχή πολιτική, διπλωματική, χρηματοδοτική και υλικοτεχνική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της οικουμενικότητας και της προάσπισης της ακεραιότητας του συστήματος του Καταστατικού της Ρώμης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί έναντι της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να στηρίξουν ενεργά τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με τους στόχους και τη στρατηγική της για την εκπλήρωση της εν λόγω δέσμευσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στους πολέμους που έγιναν μεταξύ 1991 και 1995, πολλά αποτρόπαια εγκλήματα διαπράχθηκαν στο έδαφος των χωρών που παλαιότερα συναποτελούσαν τη Γιουγκοσλαβία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές διαδικασίες για τα αποτρόπαια εγκλήματα που διαπράχθηκαν στους πολέμους που έγιναν μεταξύ 1991 και 1995 στο έδαφος των χωρών που παλαιότερα συναποτελούσαν τη Γιουγκοσλαβία προχωρούν με μεγάλη βραδύτητα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία προσχώρησε στη Σύμβαση κατά της γενοκτονίας το 1955 και στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων το 2004·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ISIS/Daesh περιλαμβάνουν τη γενοκτονία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη της γενοκτονίας, του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη προστασίας, του Ειδικού Εισηγητή για θέματα μειονοτήτων και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και πηγές από ΜΚΟ, αναφέρουν ότι οι πράξεις που έχουν διαπράξει όλες οι πλευρές ενδέχεται να συνιστούν αποτρόπαια εγκλήματα και ότι στη μάχη στο Χαλέπι, τον Δεκέμβριο του 2016, διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΠΔ έχει δηλώσει ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι για να υποστηριχθεί ότι, βάσει του άρθρου 7 του Καταστατικού, η Boko Haram έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Νιγηρία, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και διώξεων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκατοντάδες εκτελέσεις στο Μπουρούντι από τον Απρίλιο του 2015 είχαν ως αποτέλεσμα η έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για το Μπουρούντι να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αρκετά άτομα στο Μπουρούντι θα πρέπει να διωχθούν για εικαζόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ειδικοί του διεθνούς δικαίου και ΜΚΟ έχουν προειδοποιήσει ότι τα γεγονότα που συνέβησαν στο Μπουρούντι στα τέλη του 2016 θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με γενοκτονία·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς κανόνες για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και έναντι μη κρατικών παράγοντων ή ατόμων που ενεργούν για λογαριασμό ή στο πλαίσιο μη κρατικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο σήμερα, που μη κρατικοί παράγοντες εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε σενάρια πολέμου και υποστηρίζουν και διαπράττουν τέτοια σοβαρά εγκλήματα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, τα κράτη μπορούν επίσης να καθίστανται υπόλογα για παραβιάσεις υποχρεώσεων δυνάμει διεθνών συνθηκών και συμβάσεων επί των οποίων το Διεθνές Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και της Σύμβασης του 1948 για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να θεμελιώνει την ευθύνη κράτους·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με σκοπό τον εκφοβισμό και τον εξευτελισμό του εχθρού, ο βιασμός και η σεξουαλική βία χρησιμοποιούνται από όλα τα εμπλεκόμενα σε σύγκρουση μέρη ως τακτική πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι εν καιρώ συγκρούσεων, η έμφυλη βία και η σεξουαλική κακοποίηση αυξάνονται επίσης δραματικά·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, τόσο στη διάρκεια συγκρούσεων όσο και μετά, μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες σε περιόδους που δεν υπάρχουν συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις επιδεινώνουν τις προϋπάρχουσες μορφές διακρίσεων με βάση το φύλο, καθώς και τις παραδοσιακά άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων, και θέτουν τις γυναίκες και τα κορίτσια σε αυξημένο κίνδυνο σεξουαλικής, σωματικής και ψυχολογικής βίας·

1.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να ενεργεί στη διεθνή σκηνή στο όνομα των αρχών που ενέπνευσαν τη δημιουργία της, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· επιβεβαιώνει εκ νέου, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να είναι ύψιστης σημασίας για την ΕΕ η αντιμετώπιση και η τιμωρία των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αγγίζουν το όριο σοβαρότητας των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της γενοκτονίας και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που αγγίζουν το όριο των εγκλημάτων πολέμου·

2.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτρόπαιο έγκλημα, να αντιδράσουν αποτελεσματικά και συντονισμένα σε περίπτωση που τελεστούν τέτοια εγκλήματα και να κινητοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους υπεύθυνους, καθώς και για να στηρίξουν τα θύματα και τις διαδικασίες σταθεροποίησης και συμφιλίωσης·

Ανάγκη επικέντρωσης της δράσης στην πρόληψη των αποτρόπαιων εγκλημάτων

3.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του 1948 των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας, στις τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 1984 και σε άλλες συναφείς διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη αποτρόπαιων εγκλημάτων στην επικράτειά τους, στη δικαιοδοσία τους ή με ευθύνη των πολιτών τους, όπως έχουν δεσμευθεί να πράξουν· καλεί όλα τα κράτη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τις ανωτέρω συμβάσεις να προβούν στην κύρωσή τους·

4.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να εντείνει η διεθνής κοινότητα τις προσπάθειές της για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση τυχόν συγκρούσεων ή δυνητικών συγκρούσεων που ενδεχομένως θα οδηγούσαν σε πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν αποτρόπαια εγκλήματα·

5.  ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει μέσα με τα οποία θα μπορεί να ελαχιστοποιείται το κενό μεταξύ προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης, της επανεμφάνισης και της κλιμάκωσης βίαιων συγκρούσεων, όπως είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ·

6.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διαμόρφωση συνεπούς και αποτελεσματικής στρατηγικής που θα επιτρέπει να εντοπίζονται και να επιλύονται εγκαίρως καταστάσεις κρίσεων και συγκρούσεων οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στη διάπραξη αποτρόπαιων εγκλημάτων· υπογραμμίζει, ειδικότερα, τη σημασία και την αναγκαιότητα της ουσιαστικής ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού των δράσεων πρόληψης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της ΕΕ, των αποστολών και επιχειρήσεων της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και των κρατών μελών, από κοινού με τις διπλωματικές αντιπροσωπίες τους· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για την έκδοση Λευκής Βίβλου η οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη εξωτερική δράση της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία των μη στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ μετά από συγκρούσεις προκειμένου να ενισχυθεί η συμφιλίωση σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αυτές στις οποίες έχουν διαπραχθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

7.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσει στην ολοκληρωμένη προσέγγισή της για τις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις τα αναγκαία εργαλεία για τον εντοπισμό και την πρόληψη ενδεχόμενων αποτρόπαιων εγκλημάτων σε πρώιμο στάδιο· εφιστά, στο σημείο αυτό, την προσοχή στο Πλαίσιο Ανάλυσης σχετικά με τα Αποτρόπαια Εγκλήματα, το οποίο συνέταξε το Γραφείο των Ειδικών Συμβούλων των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη της Γενοκτονίας και την Ευθύνη Προστασίας· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει πάντοτε να υιοθετούν σθεναρή στάση σε περιπτώσεις στις οποίες διαφαίνεται ότι επίκειται η διάπραξη εγκλημάτων και να αξιοποιούν όλα τα ειρηνικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, όπως οι διμερείς σχέσεις, τα πολυμερή φόρουμ και η δημόσια διπλωματία·

8.  παροτρύνει την ΑΠ/ΥΕ: να συνεχίσει τη συνεργασία και την κατάρτιση που απευθύνεται στο προσωπικό των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών, καθώς και των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αποστολών, στους τομείς των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ανθρωπιστικού δικαίου και του ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εντοπισμού πιθανών καταστάσεων που συνδέονται με εγκλήματα πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίας και σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (ΔΑΔ), μεταξύ άλλων μέσω τακτικών ανταλλαγών με την τοπική κοινωνία των πολιτών· να διασφαλίζει ότι οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ τηρούν την αρχή της ευθύνης προστασίας όποτε είναι αναγκαίο και να διευρύνει την εντολή του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να συμπεριλάβει ζητήματα που άπτονται της ευθύνης προστασίας· να υποστηρίξει περαιτέρω το σημείο εστίασης της ΕΕ για την αρχή της ευθύνης προστασίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών και πόρων, με ειδικό καθήκον να αυξάνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις συνέπειες της ευθύνης προστασίας και να εξασφαλίζει την έγκαιρη ροή πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για καταστάσεις που προξενούν ανησυχία, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει τη δημιουργία εθνικών σημείων εστίασης για την ευθύνη προστασίας στα κράτη μέλη· και να καταστήσει περισσότερο επαγγελματική και να ενισχύσει την αποτρεπτική διπλωματία και τη διαμεσολάβηση·

9.  τονίζει την ανάγκη των χωρών και των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο συγκρούσεων να διαθέτουν εξειδικευμένες και αξιόπιστες δυνάμεις ασφαλείας· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από την ΕΕ και τα κράτη μέλη με στόχο τη διαμόρφωση προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και τη δημιουργία πλατφορμών για την προαγωγή νοοτροπίας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του συντάγματος, ακεραιότητας και προσφοράς δημόσιας υπηρεσίας στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας και τις στρατιωτικές δυνάμεις·

10.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της βίας και των συγκρούσεων, η συμβολή στη δημιουργία συνθηκών ειρήνης και δημοκρατίας, η διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των γυναικών, των νέων και των ανηλίκων, των μειονοτήτων και της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ, καθώς και η προαγωγή του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου έχουν καίρια σημασία για την πρόληψη της γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας·

11.  ζητεί να αναπτυχθούν, σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα που συντελούν στην κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών των αποτρόπαιων εγκλημάτων για την ανθρωπότητα και αυξάνουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αναγκαιότητα και τη σημασία να ενθαρρύνεται το πνεύμα της ειρήνης, να προάγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διαθρησκειακή ανεκτικότητα και να διερευνώνται και να διώκονται όλα τα εγκλήματα αυτού του είδους· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη διοργάνωση της πρώτης ετήσιας ημέρας κατά της ατιμωρησίας των εγκλημάτων γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου στην ΕΕ·

Στήριξη της διερεύνησης και της δίωξης της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου

12.  επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του στο ΔΠΔ, το Καταστατικό της Ρώμης, την Εισαγγελία, τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας των αποτρόπαιων εγκλημάτων·

13.  χαιρετίζει τη συνάντηση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίου 2016 μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εντοπίσει κοινούς τομείς ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, και να διασφαλιστεί μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΔΠΔ·

14.  επαναλαμβάνει ότι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του ΔΠΔ έχει καθοριστική σημασία όχι μόνο για τη διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητάς του, αλλά και για την προώθηση της οικουμενικότητας του Καταστατικού της Ρώμης·

15.  προειδοποιεί ότι η απονομή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να βασίζεται σε δράση εξισορρόπησης μεταξύ δικαιοσύνης και πολιτικής σκοπιμότητας κάθε είδους, δεδομένου ότι μια τέτοια ισορροπία δεν προάγει τις προσπάθειες συμφιλίωσης, αλλά τις υπονομεύει·

16.  επιβεβαιώνει εκ νέου την πρωταρχική σημασία της οικουμενικής προσχώρησης στο Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ· καλεί τα κράτη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης, τη Συμφωνία για τα προνόμια και τις ασυλίες του Δικαστηρίου και τις τροποποιήσεις της Καμπάλα (τροπ. 93, 95), με σκοπό τη στήριξη της λογοδοσίας και της συμφιλίωσης ως βασικών στοιχείων για την πρόληψη φρικαλεοτήτων στο μέλλον· επιβεβαιώνει, επίσης, τη θεμελιώδη σημασία της ακεραιότητας του Καταστατικού της Ρώμης·

17.  σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από το Καταστατικό της Ρώμης, που αποτελούν πρόβλημα ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και οι οποίες θα πρέπει να καταδικαστούν με σθένος· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο η Γκάμπια όσο και η Νότια Αφρική ανακάλεσαν τις κοινοποιήσεις απόσυρσης· καλεί μετ’ επιτάσεως τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες χώρες να επανεξετάσουν την απόφασή τους· καλεί επίσης την ΕΕ να καταβάλει κάθε αναγκαία προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει καμία απόσυρση, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών του ΔΠΔ συμφώνησε να εξετάσει τις προτεινόμενες τροπολογίες στο Καταστατικό της Ρώμης με στόχο την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Αφρικανικής Ένωσης που διατυπώθηκαν στη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής της·

18.  καλεί τα τέσσερα συμβαλλόμενα κράτη που έχουν ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι δεν προτίθενται πλέον να προσχωρήσουν στο Καταστατικό της Ρώμης να επανεξετάσουν την απόφασή τους· σημειώνει ακόμη ότι τρία μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Καταστατικό της Ρώμης·

19.  καλεί, επιπλέον, όλα τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στο ΔΠΔ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να προαγάγουν την καθολική προσχώρηση στο ΔΠΔ και στη Συμφωνία για τα προνόμια και τις ασυλίες του Δικαστηρίου· θεωρεί ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ, μαζί με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το Καταστατικό της Ρώμης και τη Συμφωνία για τα προνόμια και τις ασυλίες του Δικαστηρίου, και ότι θα πρέπει επίσης να διενεργήσουν αξιολόγηση των επιτευγμάτων της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

20.  υπογραμμίζει πόση σημασία έχει η εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών συνεισφορών στο Δικαστήριο για την αποτελεσματική λειτουργία του, είτε με τη μορφή συνεισφορών των Συμβαλλόμενων Κρατών είτε μέσω χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), με ιδιαίτερη προσοχή στη χρηματοδότηση για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την προώθηση του διεθνούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και ζητήματα συναφή με το ΔΠΔ·

21.  χαιρετίζει την ανεκτίμητη βοήθεια των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Δικαστήριο· εκφράζει την ανησυχία του για τις αναφορές για απειλές και εκφοβισμό κατά ορισμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που συνεργάζονται με το Δικαστήριο· ζητεί να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη δραστηριοποίηση και τη συνεργασία τους με το Δικαστήριο, καθώς και για την αντιμετώπιση όλων των απειλών και του εκφοβισμού εις βάρος τους στο πλαίσιο αυτό·

22.  σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της 12ης Ιουλίου 2011 σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011 για το ΔΠΔ· ζητεί τη διενέργεια αξιολόγησης όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης προκειμένου να προσδιοριστούν τομείς στους οποίους θα ήταν δυνατό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προαγωγή της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου·

23.  ενθαρρύνει όλα τα κράτη που έχουν κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης να συνεργαστούν πλήρως με το ΔΠΔ στις προσπάθειές του να διερευνήσει και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους για σοβαρά διεθνή εγκλήματα, να σέβονται την εξουσία του ΔΠΔ και να εφαρμόζουν πλήρως τις αποφάσεις του·

24.   παροτρύνει σθεναρά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αξιοποιήσουν όλα τα πολιτικά και διπλωματικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να στηριχθεί η αποτελεσματική συνεργασία με το ΔΠΔ, ιδίως σε σχέση με τα προγράμματα προστασίας μαρτύρων και την εκτέλεση εκκρεμών ενταλμάτων σύλληψης, κυρίως για τους 13 υπόπτους οι οποίοι είναι φυγόδικοι· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν ως προς την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων, πέραν των πολιτικών δηλώσεων, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων άρνησης συνεργασίας με το ΔΠΔ·

25.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο έναντι των τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής κυρώσεων – ιδίως για χώρες στις οποίες το ΔΠΔ διεξάγει έρευνα και χώρες στις οποίες το ΔΠΔ διενεργεί προκαταρκτική εξέταση – προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική τους βούληση για πλήρη συνεργασία και να υποστηριχθεί η ικανότητά τους να κινούν εθνικές διαδικασίες για τη δίωξη αποτρόπαιων εγκλημάτων· καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν πλήρη υποστήριξη στις χώρες αυτές για να τις βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ΔΠΔ· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ της 8ης Δεκεμβρίου 2008·

26.  θεωρεί ότι στα θύματα των αποτρόπαιων εγκλημάτων θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα και επανορθώσεις με δυνατότητα εκτέλεσης· επισημαίνει τον ειδικό ρόλο των θυμάτων και των μαρτύρων στις δικαστικές διαδικασίες και την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων με στόχο την κατοχύρωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικής συμμετοχής τους σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τα δικαιώματα των θυμάτων στο επίκεντρο όλων των δράσεων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ατιμωρησίας και να συμμετάσχουν εθελοντικά στο ταμείο του ΔΠΔ για την αποκατάσταση των θυμάτων·

27.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει τη λογοδοσία για τα αποτρόπαια εγκλήματα και να υποστηρίξει την ενσωμάτωση του ΔΠΔ σε όλες τις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της διαδικασίας διεύρυνσης, συνεκτιμώντας σε συστηματική βάση την καταπολέμηση της ατιμωρησίας· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι βουλευτές στην προαγωγή του ΔΠΔ και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας, μεταξύ άλλων μέσω της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας·

28.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο συντονισμός και η συνεργασία με το ΔΠΔ θα συμπεριληφθούν στην εντολή των αρμόδιων περιφερειακών ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ (ΕΕΕΕ)· καλεί και πάλι την ΑΠ/ΥΕ να διορίσει ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ·

29.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της δράσης της ΕΕ για αυτό το ζήτημα· επικροτεί την εισαγωγή ενότητας σχετικά με την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και το ΔΠΔ στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, και συνιστά περαιτέρω να διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο προορατικό ρόλο μέσω της προαγωγής και της ενσωμάτωσης της καταπολέμησης της ατιμωρησίας και του ΔΠΔ σε όλες τις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως στο έργο των επιτροπών του που είναι αρμόδιες για τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης και των αντιπροσωπειών του για τις σχέσεις με τρίτες χώρες·

30.  τονίζει ότι η αρχή της συμπληρωματικότητας του ΔΠΔ συνεπάγεται την πρωταρχική ευθύνη κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη σε αυτό να ερευνούν και να διώκουν τα αποτρόπαια εγκλήματα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν διαθέτουν νομοθεσία που να ορίζει αυτά τα εγκλήματα στο εσωτερικό τους δίκαιο ώστε να μπορούν να εκδικαστούν στα δικαστήριά τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη δέσμη εργαλείων που προβλέπονται για την προώθηση της αρχής της συμπληρωματικότητας·

31.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναθεωρήσουν το άρθρο 83 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστεθούν τα αποτρόπαια εγκλήματα στον κατάλογο των εγκλημάτων στα οποία διαθέτει δικαιοδοσία η ΕΕ·

32.  ενθαρρύνει ένθερμα την ΕΕ να προετοιμάσει και να παράσχει πόρους για την προετοιμασία σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας στην Ευρώπη για εγκλήματα που εμπίπτουν στο διεθνές δίκαιο, με σαφείς δείκτες αναφοράς για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, με στόχο την ενίσχυση των εθνικών ερευνών και των διώξεων για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου·

33.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, μπορούν μεμονωμένα να ασκούν προσφυγή κατά άλλων κρατών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για παραβιάσεις σε κρατικό επίπεδο υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 1984 και της Σύμβασης του 1948 για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας·

34.  υπενθυμίζει ότι καταδικάζει απερίφραστα τις αποτρόπαιες ενέργειες που έχει διαπράξει το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, που μπορούν να θεωρηθούν σοβαρά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και εκφράζει τη λύπη του για το κλίμα ατιμωρησίας έναντι των δραστών εγκλημάτων αυτού του είδους στη Συρία·

35.  θεωρεί λυπηρή τη γενικευμένη έλλειψη σεβασμού προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το ανησυχητικό ποσοστό απώλειας αμάχων και επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων ανά τον κόσμο· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη με σκοπό την προπαρασκευή ενός νέου διεθνούς μηχανισμού για την ανίχνευση και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και για τη δημόσια καταγγελία παραβιάσεων στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλλει σε ετήσια βάση δημόσιο κατάλογο των φερόμενων δραστών επιθέσεων κατά σχολείων και νοσοκομείων, με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλης δράσης της ΕΕ για να δοθεί τέλος σε αυτές τις επιθέσεις·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις κύριες πράξεις του ΔΑΔ και άλλες συναφείς νομικές πράξεις· αναγνωρίζει τη σημασία των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προαγωγή της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν την εφαρμογή τους, ιδίως όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου στη Μέση Ανατολή· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διάδοση των γνώσεων σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και των ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή του, και να αξιοποιήσει όλα τα διμερή εργαλεία που διαθέτει για την αποτελεσματική προώθηση της συμμόρφωσης των εταίρων της προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μεταξύ άλλων μέσω του πολιτικού διαλόγου·

37.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρνούνται να προμηθεύουν όπλα, εξοπλισμό ή οικονομική ή πολιτική στήριξη σε κυβερνήσεις ή μη κρατικούς παράγοντες που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μεταξύ άλλων μέσω της διάπραξης βιασμού ή άλλης μορφής σεξουαλικής βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών·

38.  ζητεί, επιπλέον, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις μεταρρυθμιστικές διαδικασίες και τις εθνικές προσπάθειες ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, του κλάδου επιβολής του νόμου, του σωφρονιστικού συστήματος και των προγραμμάτων επανόρθωσης σε τρίτες χώρες οι οποίες πλήττονται άμεσα από την εικαζόμενη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων, σύμφωνα με τη δέσμευση που επιβάλλει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· χαιρετίζει, εν προκειμένω, το ενωσιακό πλαίσιο του 2015 για τη Στήριξη της Μεταβατικής Δικαιοσύνης, και προσβλέπει στην ουσιαστική εφαρμογή του·

Καταπολέμηση της ατιμωρησίας μη κρατικών παραγόντων

39.  σημειώνει ότι το διεθνές ποινικό δίκαιο, και ειδικότερα η εντολή και η νομολογία των διεθνών ποινικών δικαστηρίων, έχουν καθορίσει με σαφήνεια την ευθύνη των ατόμων που είναι μέλη μη κρατικών ομάδων σε διεθνή εγκλήματα· τονίζει ότι αυτή η ευθύνη δεν αφορά μόνο τα άτομα αυτά, αλλά και τους έμμεσους δράστες διεθνών εγκλημάτων· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να προσάγουν στη δικαιοσύνη τους κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες και τα άτομα που ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

40.  επισημαίνει ότι η διάπραξη βίαιων εγκλημάτων από το ISIS/Daesh ή άλλους μη κρατικούς παράγοντες εις βάρος γυναικών και κοριτσιών έχει καταγγελθεί ευρέως από σχετικούς διεθνείς φορείς και σημειώνει ότι η διεθνής νομική κοινότητα αγωνίζεται για να υπαχθούν τα εγκλήματα αυτά στο διεθνές ποινικό πλαίσιο·

41.  επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την απερίφραστη καταδίκη των ειδεχθών εγκλημάτων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από μη κρατικούς παράγοντες, όπως η Boko Haram στη Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που περιλαμβάνουν δολοφονίες, βασανιστήρια, βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική δουλεία, αναγκαστική στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών, αλλαξοπιστία και συστηματικές δολοφονίες σε βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, των Γιαζίντι και άλλων· υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική βία μπορεί, σύμφωνα με το ΔΠΔ, να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· φρονεί ότι η ποινική δίωξη των δραστών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα·

42.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία και να παράσχουν ενεργό στήριξη στις διεθνείς προσπάθειες για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των μελών μη κρατικών ομάδων, όπως η Boko Haram, το ISIS/Daesh και κάθε άλλος παράγοντας που διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· ζητεί να διαμορφωθεί μια σαφής προσέγγιση για τη δίωξη των μαχητών και των υποκινητών του ISIS/Daesh, μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του δικτύου της ΕΕ για τη διερεύνηση και τη δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου·

43.  τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της δικαιοδοσίας στο ΔΠΔ, δεδομένου ότι η Συρία και το Ιράκ δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διερευνήσει και να υποστηρίξει, σε διεθνές επίπεδο και με κάθε μέσο, τις δυνατότητες διερεύνησης και δίωξης όλων των εγκλημάτων που έχει διαπράξει κάθε πλευρά που εμπλέκεται στη σύγκρουση στη Συρία, μεταξύ άλλων με τη σύσταση Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Ιράκ και τη Συρία·

44.  εκφράζει τη λύπη του για το βέτο που ασκούν η Ρωσία και η Κίνα ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της παραπομπής της κατάστασης στη Συρία στον Εισαγγελέα του ΔΠΔ δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και κατά της έγκρισης τιμωρητικού μέτρου έναντι της Συρίας για χρήση χημικών όπλων· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την άμεση ανάληψη δράσης για τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας, και, ιδιαίτερα, την πρωτοβουλία της Γαλλίας για αποχή από τη χρήση αυτού του δικαιώματος όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

45.  ενθαρρύνει πιθανή έκκληση για την εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στο κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο τη συμμόρφωση με την αρχή της Ευθύνης Προστασίας, πάντοτε υπό την αιγίδα της διεθνούς κοινότητας και με την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

46.  χαιρετίζει την Εξεταστική Επιτροπή για τη Συρία που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Διεθνή, Αμερόληπτο και Ανεξάρτητο Μηχανισμό (IIIM) που συστάθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για να συνδράμει στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στη Συρία· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί παρόμοιος ανεξάρτητος μηχανισμός στο Ιράκ και καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όλα τα εμπλεκόμενα στη συριακή σύγκρουση μέρη, την κοινωνία των πολιτών και το σύστημα των ΗΕ εν συνόλω να συνεργαστούν πλήρως με τον IIIM και να του παράσχουν κάθε πληροφορία και τεκμηρίωση που έχουν ενδεχομένως στην κατοχή τους προκειμένου να συμβάλουν στην εκπλήρωση της εντολής του· εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ που συνέβαλαν οικονομικά στον IIIM και ζητεί τη συμβολή εκείνων που δεν το έχουν πράξει ακόμη·

47.  ζητεί από την ΕΕ να χρηματοδοτεί επαρκώς τις οργανώσεις που διενεργούν έρευνες ανοικτής πηγής και πραγματοποιούν ψηφιακή συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με στόχο τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της προσαγωγής των δραστών στη δικαιοσύνη·

48.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να υποστηρίξει το έργο της Επιτροπής για τη Διεθνή Δικαιοσύνη και Λογοδοσία και άλλων ΜΚΟ που τεκμηριώνουν αποτρόπαια εγκλήματα· καλεί την ΕΕ να παράσχει άμεση στήριξη στην κοινωνία των πολιτών του Ιράκ και της Συρίας για τη συγκέντρωση, διαφύλαξη και προστασία των αποδεικτικών στοιχείων για τα εγκλήματα που διαπραχθεί από οιαδήποτε πλευρά στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένου του ISIS/Daesh· ζητεί τη συλλογή και τη διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων, σε ψηφιακή ή άλλη μορφή, για τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία που έχουν διαπράξει όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση, ως καίριο βήμα για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και θεμελιώδη προτεραιότητα· επικροτεί την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου και του Ιράκ σε επίπεδο ΟΗΕ που στοχεύει στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το ISIS/Daesh στη Συρία και το Ιράκ προκειμένου να διευκολυνθεί η δίωξή τους σε διεθνές επίπεδο, και ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να προσχωρήσουν στον συνασπισμό ή να τον στηρίξουν· υποστηρίζει επίσης τις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας για την πολιτιστική κληρονομιά και τις διερευνητικές δραστηριότητές της στη Συρία και το Ιράκ σχετικά με την καταστροφή αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

49.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διακόψουν τη ροή πόρων που διοχετεύονται στο ISIS/Daesh, στους οποίους περιλαμβάνονται από όπλα, οχήματα και μετρητά μέχρι περιουσιακά στοιχεία σε πολλές άλλες μορφές·

50.  παροτρύνει την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στις χώρες και στις αρχές που άμεσα ή έμμεσα διευκολύνουν τη ροή πόρων προς το ISIS/Daesh και, επομένως, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τρομοκρατικής εγκληματικής δραστηριότητάς του·

51.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να διερευνούν όλες τις κατηγορίες και να διώκουν τους υπηκόους τους ή τα άτομα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους που έχουν διαπράξει ή αποπειραθεί να διαπράξουν, ή είναι συνεργοί, σε αποτρόπαια εγκλήματα στο Ιράκ και τη Συρία ή ειδάλλως να τους παραπέμπουν στο ΔΠΔ σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η δίωξη των μελών του ISIS/Daesh στα κράτη μέλη μπορεί να αποτελέσει μόνο συμπληρωματικό μέτρο ως προς τη διεθνή δικαιοσύνη·

52.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας συνεργασίας και συνδρομής μεταξύ της ΕΕ και του ΔΠΔ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν την αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας κατά την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και επισημαίνει τη σημασία που έχει για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του διεθνούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης· καλεί επίσης τα κράτη μέλη της ΕΕ να διώκουν τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στις εθνικές δικαιοδοσίες τους, μεταξύ άλλων όταν αυτά τα εγκλήματα διαπράττονται σε τρίτες χώρες ή από υπηκόους τρίτων κρατών·

53.  παροτρύνει όλες τις χώρες της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να εργαστούν ενεργά για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και τη βελτίωση των νομικών και δικαιοδοτικών συστημάτων τους προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο προσχώρησης υπηκόων και κατοίκων τους στο ISIS/Daesh·

Η διάσταση του φύλου στην αντιμετώπιση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου

54.  επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη εξάλειψης της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας μέσω της καταπολέμησης της ευρείας και συστηματικής χρήσης τους ως όπλου πολέμου κατά των γυναικών και των κοριτσιών· παροτρύνει όλες τις χώρες να εκπονήσουν εθνικά προγράμματα δράσης (ΕΠΔΠ) σύμφωνα με την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε συνδυασμό με στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και ζητεί συνολική δέσμευση για τη διασφάλιση της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης· ζητεί την ανάληψη δέσμευσης σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών αμέσως μόλις εκδηλώνεται οιαδήποτε κατάσταση επείγουσας ανάγκης ή κρίσης και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις με κάθε διαθέσιμο μέσο, όπως η πρόσβαση στο πλήρες φάσμα υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης και ασφαλούς άμβλωσης για τα θύματα βιασμού σε συνθήκες πολέμου· τονίζει ακόμη ότι οι γυναίκες συχνά συνεχίζουν να υφίστανται τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της βίας ακόμη και μετά τον τερματισμό μιας σύγκρουσης·

55.  θεωρεί ότι οι γυναίκες θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην πρόληψη των συγκρούσεων, την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη δημοκρατική μεταρρύθμιση, και τονίζει τη σημασία που έχει η συστηματική συμμετοχή των γυναικών ως ουσιώδες στοιχείο της ειρηνευτικής διαδικασίας και της ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την ένταξη των γυναικών σε ειρηνευτικές διαδικασίες και διαδικασίες εθνικής συμφιλίωσης·

56.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες διεθνείς αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, όπως η επιβολή στρατιωτικών πειθαρχικών μέτρων, η τήρηση της αρχής της διοικητικής ευθύνης και η εκπαίδευση των στρατευμάτων και του προσωπικού των ειρηνευτικών και ανθρωπιστικών αποστολών σχετικά με την απαγόρευση όλων των μορφών σεξουαλικής βίας·

°

°  °

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ.

(1)

ΕΕ L 155 της 12.6.2001, σ. 19.

(2)

ΕΕ L 167 της 26.6.2002, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 118 της 14.5.2003, σ. 12.

(4)

ΕΕ L 150 της 18.6.2003, σ. 67.

(5)

ΕΕ L 115 της 28.4.2006, σ. 49.

(6)

ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.

(7)

ΕΕ C 153E, της 31.5.2013, σ. 115.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0013.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0344.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0008.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0459.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0449.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0422.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0051.

(15)

ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 61.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (15.3.2017)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας

(2016/2239(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Liliana Rodrigues

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Σχέδιο έκθεσης

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

Θ α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με στόχο τον εκφοβισμό και τον εξευτελισμό του εχθρού, ο βιασμός και η σεξουαλική βία χρησιμοποιούνται από όλα τα εμπόλεμα μέρη ως πολεμική τακτική και, επιπλέον, ότι η έμφυλη βία και η σεξουαλική κακοποίηση παρουσιάζουν επίσης δραματική αύξηση κατά τη διάρκεια συγκρούσεων·

Τροπολογία    2

Σχέδιο έκθεσης

Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

Θ β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχιση των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες σε καιρό ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις επιτείνουν τις προϋπάρχουσες μορφές διακρίσεων λόγω φύλου, καθώς και τις εκ παραδόσεως άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων και ενέχουν για τις γυναίκες και τα κορίτσια αυξημένο κίνδυνο σεξουαλικής, σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης·

Τροπολογία    3

Σχέδιο έκθεσης

Επιμέρους τίτλος 3

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

Σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου

Τροπολογία    4

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17α.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη χρήση του βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής και έμφυλης βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών ως όπλου πολέμου· παροτρύνει όλες τις χώρες να αναπτύξουν προγράμματα εθνικών δράσεων προσαρμογής (ΕΔΠ) σύμφωνα με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, παράλληλα με στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· ζητεί έναν συνολικό συμβιβασμό για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Τροπολογία    5

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 β (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17β.  τονίζει ότι λήξη της σύγκρουσης δεν σημαίνει λήξη των βιαιοπραγιών κατά των γυναικών και των κοριτσιών και ότι οι γυναίκες συχνά συνεχίζουν να υφίστανται τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της βίας·

Τροπολογία    6

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 γ (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17γ.  ζητεί την ανάληψη δέσμευσης σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών αμέσως μόλις εκδηλώνεται οιαδήποτε κατάσταση επείγουσας ανάγκης ή κρίσης, με την αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, την ενίσχυση της λογοδοσίας και την προσαγωγή των δραστών των βιαιοπραγιών αυτών στα δικαστήρια και με την εξασφάλιση πρόσβασης στο πλήρες φάσμα υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης και ασφαλούς άμβλωσης για τα θύματα βιασμού σε περιβάλλον πολέμου·

Τροπολογία    7

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 δ (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17δ.  θεωρεί ότι οι γυναίκες θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην πρόληψη των συγκρούσεων, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη δημοκρατική μεταρρύθμιση και τονίζει τη σημασία που έχει η συστηματική συμμετοχή των γυναικών ως ουσιώδες στοιχείο της ειρηνευτικής διαδικασίας και της ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις· ζητεί αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και σε όλους τους μηχανισμούς για την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση των συγκρούσεων, και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, όπου είναι εφικτό·

Τροπολογία    8

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 ε (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17ε.  ζητεί τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για τη σεξουαλική βία στις συγκρούσεις, ομάδας εμπειρογνωμόνων και συμβούλων για την προστασία των γυναικών που θα συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις και τις ειρηνευτικές αποστολές για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας, καθώς και νέους μηχανισμούς για την παρακολούθηση και την καταγγελία της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων·

Τροπολογία    9

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 στ (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17στ.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες διεθνείς αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, όπως επιβολή στρατιωτικών πειθαρχικών μέτρων και τήρηση της αρχής της ευθύνης, καθώς και παροχή εκπαίδευσης στα στρατεύματα και το προσωπικό που δραστηριοποιείται σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές σχετικά με την απαγόρευση όλων των μορφών σεξουαλικής βίας·

Τροπολογία    10

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 ζ (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17ζ.  καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υιοθετήσουν μια προοπτική ισότητας των φύλων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών στα στρατόπεδα προσφύγων κατά τη διάρκεια του επαναπατρισμού και της επανεγκατάστασης και σε σχέση με την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις, μέσω της χάραξης συγκεκριμένων στρατηγικών για τη σωματική ασφάλεια και τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε προσοδοφόρες δραστηριότητες και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ιδίως υπηρεσίες υγείας·

Τροπολογία    11

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 η (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17η.  τονίζει την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στη δικαστική εκτέλεση των οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων σε μεταβατικά πλαίσια, ιδίως για τις γυναίκες, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και στο διάστημα μετά από συγκρούσεις είναι περισσότερο ευάλωτες· τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στον τομέα του κράτους δικαίου, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης και μόνιμη αλλαγή μετά από συγκρούσεις και ένα περιβάλλον στο οποίο οι γυναίκες απολαύουν πλήρως των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

Τροπολογία    12

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 17 θ (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

17θ.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρνούνται να προμηθεύουν όπλα ή να παρέχουν οικονομική και πολιτική στήριξη σε κυβερνήσεις ή μη κρατικούς παράγοντες που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μεταξύ άλλων με τη διάπραξη βιασμών ή άλλων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών και των κοριτσιών·

Τροπολογία    13

Σχέδιο έκθεσης

Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο έκθεσης

Τροπολογία

 

18α.  τονίζει ότι υπάρχουν πολυάριθμες καταγγελίες από συναφή διεθνή όργανα για τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων κατά γυναικών και κοριτσιών από το Νταές ή άλλους μη κρατικούς παράγοντες· σημειώνει ότι η διεθνής νομική κοινότητα αγωνίζεται να στοιχειοθετήσει τα εγκλήματα αυτά στο διεθνές ποινικό πλαίσιο·


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Soraya Post, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Igor Šoltes, Jordi Solé, Bodil Valero

2

-

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

6

0

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου