Postupak : 2016/0393(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0231/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0231/2017

Rasprave :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Glasovanja :

PV 14/11/2017 - 5.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0424

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 433kWORD 53k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova

(Pojednostavljeni postupak – Članak 50. stavak 1. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0788),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0516/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 29. ožujka 2017.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0231/2017),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Intervencije povezane s politikom utemeljenom na dokazima i integriraniji prostorni pristupi koji odražavaju raznolikost regija EU-a u posljednje su vrijeme postali aktualni. U načelima za kohezijsku politiku za razdoblje 2014. – 2020. utvrđenima u Zajedničkom strateškom okviru naglašava se da strategije za promicanje pametnog, održivog i uključivog rasta moraju odražavati ulogu gradova, urbanih, ruralnih i obalnih područja te uzeti u obzir povezivanje urbanih i ruralnih područja.

Kako bi se bolje zadovoljile potrebe tvoraca politika EU-a, Statistički ured Europske unije, Eurostat, posljednjih je godina počeo objavljivati statističke podatke koji obuhvaćaju niz takvih prostornih tipologija.

Eurostat objavljuje široki spektar regionalnih statističkih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS). Ti se statistički podaci naširoko koriste u donošenju odluka na razini regionalne politike EU-a, kao i pri određivanju vrste potpore iz Kohezijskog fonda za koju se europske regije mogu prijaviti. Aktualna Uredba o NUTS-u još ne obuhvaća prostorne tipologije i to se pitanje rješava ovim prijedlogom.

Prostorne tipologije također su u upotrebi u Europskom statističkom sustavu (ESS), osobito stupanj urbanizacije i definicija gradova, primjerice u svrhu utvrđivanja uvjeta za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj za provedbu inovativnih mjera u većim i manjim gradovima ili predgrađima. Međutim, ESS još uvijek službeno ne priznaje te tipologije zbog njihova neodređenog pravnog statusa.

Europska komisija i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) zajednički su definirale predmetne prostorne tipologije te je Komisija usvojila metodologije za njihovu uspostavu i održavanje.

Na temelju prijedloga bilo bi moguće objediniti podatke na temelju tipologija. Na primjer, bilo bi moguće u skladu sa stupnjem urbanizacije uspoređivati BDP u ruralnim i urbanim područjima te izmjeriti zaposlenost. U planiranju budućih politika i političkih rješenja važna je informiranost.

Zaključno, glavni je cilj izmjena koje u odnosu na postojeće zakonodavstvo Komisija sada predlaže uspostaviti pravno priznavanje prostornih tipologija, uključujući definiciju gradova, za potrebe europske statistike. To uključuje određivanje osnovnih definicija i statističkih kriterija za razne prostorne tipologije, osiguravajući pritom njihovu usklađenu i transparentnu primjenu te njihovu primjenu na razini EU-a i u državama članicama. Nadalje, prijedlog sadrži odredbe kojima bi se Komisiju ovlastilo da usvaja delegirane akte u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Stajalište izvjestiteljice

Budući da je prijedlog tehničke naravi, da se njime ne utječe na proračun EU-a i da omogućuje pravno priznavanje prostornih tipologija koje su već u uporabi, izvjestiteljica ga pozdravlja i preporučuje da Odbor, kao i Parlament na plenarnoj sjednici, usvoje prijedlog Komisije bez izmjena.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prostorne tipologije (Tercet)

Referentni dokumenti

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

15.12.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

20.6.2017

Razmatranje u odboru

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Datum usvajanja

20.6.2017

 

 

 

Datum podnošenja

22.6.2017

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti