Eljárás : 2016/0393(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0231/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0231/2017

Viták :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Szavazatok :

PV 14/11/2017 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0424

JELENTÉS     ***I
PDF 426kWORD 53k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Iskra Mihaylova

(Egyszerűsített eljárás - az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0788),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0516/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 29-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0231/2017),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Az elmúlt néhány évben lendületet kaptak a tényeken alapuló szakpolitikai intézkedések és az olyan integráltabb területi megközelítések, amelyek tükrözik az uniós régiók különbözőségeit. A közös stratégiai keretben meghatározott, a 2014–2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó elvek hangsúlyozzák, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést elősegítő átfogó megközelítésnek tükröznie kell a nagyvárosok, valamint a városi, vidéki és tengerparti térségek szerepét, továbbá figyelembe kell venniük a város és a vidék közötti kapcsolatok kérdését.

Az uniós döntéshozók igényei jobb kielégítése érdekében az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat az elmúlt években elkezdte közzétenni az említett területi tipológiák egy részére vonatkozó statisztikákat.

A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK rendelet alapján az Eurostat sokféle regionális szintű európai statisztikát tesz közzé. Ezeket az adatokat széles körben használják az uniós regionális politikai döntéshozatal keretében, többek között akkor is, amikor arról döntenek, hogy az európai régiók a kohéziós alapokból milyen támogatásra jogosultak. A hatályos NUTS-rendelet még nem terjed ki a területi tipológiákra, és ezt a kérdést e javaslat kezeli.

Az európai statisztikai rendszer (ESR) már használja ezeket a területi tipológiákat, különösen az urbanizáció fokát és a nagyvárosok meghatározását például az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatandó, nagyvárosokban, városokban és városrészekben végrehajtandó innovatív intézkedések jogosultságának meghatározása céljából. Hivatalosan azonban az ESR még nem ismeri el e tipológiákat, mivel még nincs jogi státuszuk.

Ezeket a területi tipológiákat a Bizottság és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közösen határozta meg, és a Bizottság a létrehozásukra és fenntartásukra szolgáló módszereket fogadott el.

A javaslat lehetővé tenné az adatok tipológiák szerinti összesítését: Össze lehetne hasonlítani például a vidéki és a városi területek GDP-jét, és a foglalkoztatást az urbanizáció foka szerint lehetne mérni. Az információ fontos szerepet játszik a jövőbeni politikák és politikai válaszintézkedések kidolgozása során.

Összegzésként a hatályos jogszabályra vonatkozóan a Bizottság által javasolt módosítások fő célja a területi tipológiák –ideértve a városok meghatározását is – európai statisztikai célú jogi elismerésének kialakítása. Ennek része a különböző területi tipológiák alapvető meghatározásainak és statisztikai kritériumainak kidolgozása, harmonizált és átlátható alkalmazásuk, továbbá uniós és tagállami szintű használatuk biztosítása. Továbbá a javaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, melyek felhatalmaznák az Európai Bizottságot arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Az előadó álláspontja

Mivel a javaslat technikai jellegű, nincs kihatással az uniós költségvetésre és a már használatban lévő területi tipológiák jogi elismerését biztosítja, az előadó üdvözli a javaslatot, és azt javasolja, hogy a bizottság, valamint a Parlament plenáris ülése módosítás nélkül vegye át a Bizottság javaslatát.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Területi tipológiák (Tercet)

Hivatkozások

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

15.12.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

20.6.2017

Vizsgálat a bizottságban

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

20.6.2017

 

 

 

Benyújtás dátuma

22.6.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat