Eljárás : 2016/0298(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0232/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0232/2017

Viták :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Szavazatok :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0296

AJÁNLÁS     ***
PDF 509kWORD 63k
22.6.2017
PE 599.562v02-00 A8-0232/2017

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Külügyi Bizottság

Előadó: Elena Valenciano

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12502/2016),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás tervezetére (12504/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. és 209. cikkével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (8) bekezdésének második albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0517/2016),

–  tekintettel a tanácsi határozattervezetről szóló, ...-i nem jogalkotási állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8-0232/2017),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Kubai Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

  Ezen a napon elfogadott szövegek, P8_TA(0000)0000.


INDOKOLÁS

Háttér

Az Európai Unió és a Kubai Köztársaság közti kapcsolatokat az EU 1996. december 2-i 96/697/KKBP egyoldalú közös álláspontja szabályozta. A közös álláspont 4. cikke rendelkezett egy az EU és Kuba közti együttműködési megállapodás jövőbeni tárgyalásának lehetőségéről.

A tanács 2014 februárjában tárgyalási irányelveket fogadott el, melyekben felhatalmazta a Bizottságot és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy tárgyalásokat kezdjenek az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásról. A tárgyalások 2014. áprilisában kezdődtek és 2016. március 11-én zárultak le.

A 96/697/KKBP közös álláspontot a 2016. december 6-i 2016/2233/KKBP tanácsi határozat hatályon kívül helyezte.

A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás általonos elveket és célkitűzéseket határoz meg az EU és Kuba közti kapcsolat vonatkozásában és létrehozza a megállapodás kezelésének intézményi struktúráját. A megállapodás lényegében három fő fejezetre épül, melyek a politikai párbeszédről, az együttműködésről és az ágazati szakpolitikai párbeszédről, valamint a kereskedelemről és a kereskedelmi együttműködésről szólnak.

A politikai párbeszédéről szóló fejezet értelmében a felek párbeszédet kezdenek olyan ügyekről, mint az emberi jogok, a kézifegyverek és a leszerelés, a migráció, a kábítószerek, a terrorizmus elleni küzdelem és a fenntartható fejlődés.

Az együttműködésről és az ágazati szakpolitikai párbeszédről szóló fejezet többek közt olyan területekre terjed ki, mint az emberi jogok, a kormányzás, az igazságszolgáltatás, a civil társadalom, a társadalmi és gazdasági fejlődés, a környezet és a regionális együttműködés, minden esetben részletes jegyzékbe szedve az együttműködés területeit.

A kereskedelemre és a kereskedelmi együttműködésre vonatkozó fejezet a nemzetközi kereskedelem általános elveivel foglalkozik és az alábbi területekre terjed ki: vámügyi együttműködés, a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése, technikai szabványok és előírások, fenntartható kereskedelem és beruházás. A megállapodás nem tartalmaz kereskedelmi kedvezményekről szóló fejezetet.

A megállapodás emellett létrehoz egy intézményi keretet, melyet egy vegyes tanács és egy vegyes bizottság alkot, valamint rendelkezést tartalmaz a kötelezettségek teljesítéséről.

**

Az előadó indokolása

Az EU és Kuba által 2016 decemberében aláírt, a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás egy rendkívül kifinomult, szükséges és megfelelő eszköz, amely keretet biztosít az EU és tagállamai és a Kubai Köztársaság közötti már fennálló kapcsolatok számára.

E kapcsolatok tényleges formája, folytonossága és volumene messze túlnőtt az 1996-ban általunk elfogadott közös álláspont keretein, valamint a területen kívüli jogszabályok által előírt korlátokon, amelyek révén az Egyesült Államok éveken át akadályozni próbálta Kuba gazdasági autonómiáját. Világszerte egyetértés van e korlátozások felszámolásának szükségességéről, különösen a latin-amerikai és karibi államok körében, amelyekkel az EU szoros kapcsolatokat ápol. Az utóbbi időben maga az Egyesült Államok is csatlakozott a Kubával fennálló kapcsolatok normalizálására irányuló tendenciához.

Ebben az időszakban már 20 uniós tagállam írt alá kétoldalú megállapodást Kubával. Az EU önkorlátozása ellenére összességében Kuba első számú ügyfelévé és szolgáltatójává vált.

A megállapodás mindkét fél részéről bátor kötelezettségvállalást jelent. Nemzetközi jogi eszközként olyan, új generációs mintamegállapodást biztosít számunkra, amely világosan részletezi a politikai párbeszéd és az emberi jogok terén tett kötelezettségvállalásokat. Az EU által előmozdítani kívánt értékek jobban megjelennek ebben a megállapodásban, mint a kapcsolatainkat szabályozó egyéb, hatályos eszközökben.

Azok az eredmények, amelyeket az emberi jogi párbeszéd már a tárgyalás kezdetétől fogva felmutat, biztosítékot jelentenek és optimizmusra adnak okot a megállapodás hasznosságát illetően.

Az Európai Unió részéről ezt a megállapodást annak a kinyilvánításaként kell értelmeznünk, hogy Kuba partnerként az Európai Uniót részesíti előnyben. Kuba földrajzi és geopolitikai helyzeténél fogva fontos stratégiai értékkel rendelkező ország. Ez a megállapodás a politikai jelenlét határozott jele más, a Karib térségben és a latin-amerikai kontinens egészén tevékenykedő, globális versenytársak irányába.

Ezzel a megállapodással az EU kötelezettséget vállal arra, hogy elkíséri Kubát a fejlődés útján, az ország autonómiájának, szuverenitásának és függetlenségének maradéktalan tiszteletben tartása mellett. Kuba pedig kinyilvánítja azon szándékát, hogy az EU-ra mint referenciára tekintsen teljes körű kölcsönös tisztelet mellett.

A megállapodás lehetővé teszi az együttműködés továbbfejlesztését és Kuba részvételét az EU egyedi programjaiban.

A kereskedelem és a gazdasági kapcsolatok terén általánosságban a megállapodás egy erősebb keret létrehozását célozza, hogy megfeleljen a kapcsolatok már jelenleg is meglévő volumenének.

Ez az EU és Kuba által aláírt első, kétoldalú politikai kötelezettségvállalás. A Parlamentnek következetesen kell eljárnia, jóvá kell hagynia azt és lehetőséget kell biztosítania arra, hogy e kapcsolat a meghatározott szabályok értelmében elkezdhesse meghozni az általunk javasolt eredményeket. A Parlament az általa nyújtott támogatás tekintetében kritikusan, éberen és ugyanazokat a követelményeket és tiszteletet alkalmazva jár el, mint amelyeket saját Uniónk és az EU-val közös értékeket és törekvéseket vállaló egyéb partnerek esetében alkalmazunk.

**

Az előadó azt javasolja, hogy a Külügyi Bizottság ajánlja e megállapodás jóváhagyását.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (31.5.2017)

a Külügyi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

A vélemény előadója: Frank Engel

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU és Kuba közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásra irányuló tárgyalásokat 2016. március 11-én zárták le. A szöveg az EU és Kuba közt eddig aláírt legstrukturáltabb kötelezettségvállalás, amely három fő fejezetet tartalmaz: politikai párbeszéd, együttműködés és ágazati szakpolitikai párbeszéd, valamint kereskedelem és kereskedelmi együttműködés.

Az EU Kuba fő exportpartnere és legnagyobb külföldi befektetője, továbbá a külföldi látogatók egyharmada az uniós tagállamokból érkezik. Kuba 2000 óta az AKCS-csoport tagja, annak ellenére, hogy nem részes fele a Cotonoui Megállapodásnak.

Az EU Kubával való együttműködésére a Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) keretében kerül sor. A 2014–2020 közötti időszakra szóló, Kubára vonatkozó többéves indikatív program 50 millió eurót különít el a Kubával való együttműködés céljára, amely három kiemelt területen zajlik:

– fenntartható mezőgazdaság és élelmezésbiztonság: 42%

Jelenleg a kubai élelmiszer-ellátás nem elégséges a lakosság – és még kevésbé az egyre nagyobb számba érkező turisták – élelmezési szükségleteinek kielégítéséhez. Mivel az idegenforgalom a fejlődés legfontosabb eleme, kulcsfontosságú a sziget élelmiszertermelésének növelése.

– a legfontosabb természeti erőforrások jobb felhasználásának támogatása a fenntartható fejlődés érdekében: 36%

Itt a megújuló energia termelésébe való beruházásról van szó, amely a fejlesztés gerincét alkotja mind az uniós, mind a kubai stratégiai tervekben.

– a gazdasági és társadalmi modernizáció támogatása: 20%

A kiválasztott szektorok megfelelnek a „Kubai iránymutatások a gazdaság- és szociálpolitika vonatkozásában” című, 2011-ben elfogadott, a reformok előmozdítását célzó középtávú stratégiában azonosított nemzeti prioritásoknak.

Annak ellenére, hogy Kuba a közepes jövedelmű országok felső kategóriájába tartozik, a fejlesztési együttműködési eszköz „rendkívüli záradéka” értelmében 2020-ig továbbra is jogosult kétoldalú fejlesztési együttműködésre.

A javasolt megállapodás új lehetőségeket kínál a kubai gazdasági és társadalmi modernizálási folyamat támogatására, a fenntartható fejlődés, a demokrácia és az emberi jogok ösztönzése, valamint a globális kihívásokra adandó közös válaszok keresése érdekében. A fenti okok miatt az előadó azt javasolja, hogy a Parlament adja hozzájárulását a megállapodás ratifikálásához.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéhez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

Hivatkozások

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Illetékes bizottság

 

AFET

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.12.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Frank Engel

6.3.2017

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (31.5.2017)

a Külügyi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

A vélemény előadója: Reimer Böge

******

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi tervezetéhez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

Hivatkozások

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Illetékes bizottság

 

AFET

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.12.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Reimer Böge

9.11.2016

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről

Hivatkozások

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

12.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.12.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.5.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

57

9

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

Benyújtás dátuma

22.6.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat