Menettely : 2017/2026(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0243/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0243/2017

Keskustelut :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Äänestykset :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0367

MIETINTÖ     
PDF 310kWORD 63k
28.6.2017
PE 602.807v02-00 A8-0243/2017

EU:n poliittisista suhteista Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN)

(2017/2026(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Reinhard Bütikofer

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n poliittisista suhteista Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN)

(2017/2026(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) perustamisen 8. elokuuta 1967,

–  ottaa huomioon EU:n ja ASEANin suhteita koskevan keskeisen sääntelykehyksen, erityisesti maaliskuussa 1980 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Kaakkois-Aasian maiden liiton välisen yhteistyösopimuksen(1),

–  ottaa huomioon, että marraskuussa 2007 allekirjoitetulla ASEANin peruskirjalla ASEANille luotiin oikeushenkilöys sekä oikeudellinen ja institutionaalinen kehys ja perustettiin lisäksi pysyvien edustajien komitea tukemaan ja koordinoimaan ASEANin työtä,

–  ottaa huomioon, että ASEANin alueellinen foorumi (ARF) perustettiin vuonna 1993 edistämään poliittisia ja turvallisuusasioita koskevaa vuoropuhelua ja neuvottelua sekä vahvistamaan luottamusta rakentavaa ja ehkäisevää diplomatiaa Aasian ja Tyynenmeren alueella,

–  ottaa huomioon ASEANin eri järjestelyt alueellista luottamuksen rakentamista varten: ASEANin alueellinen foorumi (ARF), ASEANin puolustusministerien kokous (ADMM-Plus), Itä-Aasian huippukokous (EAS), ASEAN + 3 (ASEAN sekä Kiina, Japani ja Etelä-Korea) ja Asean + 6 (ASEAN sekä Kiina, Japani, Etelä-Korea, Intia, Australia ja Uusi-Seelanti),

–  ottaa huomioon ASEANin nykyiset kauppasopimukset Japanin, Kiinan, Etelä-Korean, Intian, Australian ja Uuden-Seelannin kanssa,

–  ottaa huomioon seitsemää kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevat käynnissä olevat neuvottelut ja/tai sopimusten tekemisen Euroopan unionin ja ASEANin jäsenvaltioiden eli Brunei Darussalamin, Indonesian, Malesian, Filippiinien, Singaporen, Thaimaan ja Vietnamin välillä,

–  ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut vapaakauppasopimuksista Indonesian ja Filippiinien kanssa, toistaiseksi jäissä olevat neuvottelut vapakauppasopimuksista Malesian ja Thaimaan kanssa, vapaakauppasopimusten odotetun tekemisen Singaporen ja Vietnamin kanssa lähikuukausien aikana sekä neuvottelut investointisopimuksesta Myanmarin kanssa,

–  ottaa huomioon Manilassa 10. maaliskuuta 2017 pidetyn kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Cecilia Malmströmin ja ASEANin valtiovarainministereiden välisen kokouksen,

–  ottaa huomioon Ulaanbaatarissa, Mongoliassa 21.–22. huhtikuuta 2016 pidetyn Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kumppanuuden 9. kokouksen (ASEP9),

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2007 annetun Nürnbergin julistuksen EU:n ja ASEANin tehostetusta kumppanuudesta sekä sen marraskuussa 2007 hyväksytyn toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon Brunei Darussalamissa 27. huhtikuuta 2012 hyväksytyn Bandar Seri Begawan -toimintasuunnitelman ASEANin ja EU:n tehostetun kumppanuuden lujittamiseksi (2013–2017),

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2015 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”EU ja ASEAN: strateginen kumppanuus” (JOIN(2015)0022),

–  ottaa huomioon EU:n ja ASEANin suhteista 22. kesäkuuta 2015 annetut EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2016 annetun Bangkokin julistuksen ASEAN-maiden ja EU:n globaalin kumppanuuden edistämisestä yhteisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin liittymisen Kaakkois-Aasian ystävyys- ja yhteistyösopimukseen Phnom Penhissä 12. heinäkuuta 2012(2),

–  ottaa huomioon Ulaanbaatarissa, Mongoliassa 15.–16. heinäkuuta 2016 pidetyn 11. Aasia–Eurooppa-kokouksen (ASEM11),

–  ottaa huomioon helmikuussa 1997 perustetun Aasia–Eurooppa-säätiön (Asef), joka tarjoaa foorumin kansalaisjärjestöjen vuoropuhelulle,

–  ottaa huomioon ASEANin ja EU:n alueellisen integraation tukiohjelman (APRIS), ASEANin alueellisen integraation tukiohjelman (ARISE) sekä EU:n ja ASEANin alueellisen vuoropuheluvälineen (READI), joilla tuetaan toimintalinjojen ja säännösten lähentämistä muilla kuin kauppaan liittyvillä aloilla,

–  ottaa huomioon vuonna 2007 hyväksytyn ASEANin talousyhteisöä koskevan suunnitelman (ASEAN Economic Community Blueprint),

–  ottaa huomioon vuonna 2009 pidetyn 14. ASEANin huippukokouksen sekä ASEANin sisämarkkinoita (ASEANin talousyhteisöä (AEC), ASEANin poliittista ja turvallisuusyhteisöä (APSC) sekä ASEANin sosiokulttuurista yhteisöä (ASCC)) koskevan suunnitelman,

–  ottaa huomioon Vientianessa, Laosissa 6.–7. syyskuuta 2016 pidetyt ASEANin 28. ja 29. huippukokoukset sekä Manilassa, Filippiineillä 26.–29. huhtikuuta 2017 pidetyn ASEANin 30. huippukokouksen,

–  ottaa huomioon Jakartassa, Indonesiassa 2. maaliskuuta 2017 pidetyn ASEANin ja EU:n yhteistyösekakomitean 24. kokouksen,

–  ottaa huomioon Kuala Lumpurissa, Malesiassa 18–22. marraskuuta 2015 pidetyssä ASEANin 27. huippukokouksessa hyväksytyn ASEANin yhteisön vuotta 2025 koskevan vision, sekä 31. joulukuuta 2015 annetun ilmoituksen ASEANin talousyhteisön perustamisesta, jonka tavoitteena on luoda yli 600 miljoonan ihmisen sisämarkkinat,

–  ottaa huomioon Vientianessa, Laosissa 8. syyskuuta 2016 pidetyn Itä-Aasian maiden 11. huippukokouksen (East Asia Summit, EAS), johon osallistui johtajia seuraavista 18 maasta: ASEAN-maat, Kiina, Japani ja Etelä-Korea (ASEAN+3), Intia, Australia ja Uusi-Seelanti (ASEAN+6) sekä Venäjä ja Yhdysvallat,

–  ottaa huomioon 18. marraskuuta 2012 annetun ASEANin ensimmäisen ihmisoikeusjulistuksen sekä ASEANin hallitustenvälisen ihmisoikeustoimikunnan (AICHR) perustamisen vuonna 2009,

–  ottaa huomioon ASEAN-maiden parlamenttien jäsenten Parliamentarians for Human Rights (APHR) -ihmisoikeusjärjestön, joka on perustettu vuonna 2013 ja jonka tavoitteena on edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaikissa ASEAN-maissa,

–  ottaa huomioon ASEAN-maiden rauhaa ja sovinnontekoa edistävän Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) -instituutin,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen, lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jotka kaikki ASEANin jäsenvaltiot ovat ratifioineet,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 16. kesäkuuta 2011 hyväksymät yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat suuntaviivat, joilla pannaan täytäntöön suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen perustuva YK:n toimintakehys,

–  ottaa huomioon ihmiskaupan, erityisesti nais- ja lapsikaupan, vastaisen ASEANin yleissopimuksen, jonka kaikki ASEANin jäsenvaltiot allekirjoittivat marraskuussa 2015,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston yleiset määräaikaisarvioinnit, joihin kaikki ASEANin jäsenvaltiot ovat osallistuneet,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ASEANista ja erityisesti 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n ja ASEANin suhteiden tulevaisuudesta(3),

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ASEANin jäsenvaltioista, etenkin Vietnamista 9. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman(4), EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta 17. joulukuuta 2015 antamansa päätöslauselman(5), EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta 17. joulukuuta 2015 antamansa hyväksynnän(6), EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta 8. kesäkuuta 2016 antamansa hyväksynnän(7) sekä EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevasta puitesopimuksesta 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman(8),

–  ottaa huomioon ASEANin jäsenvaltioista hiljattain antamansa kiireelliset ihmisoikeuspäätöslauselmat, etenkin 6. lokakuuta 2016 Thaimaasta ja erityisesti Andy Hallin tapauksesta(9), 9. kesäkuuta 2016 Kambodžasta(10), 26. marraskuuta 2015 Kambodžan poliittisesta tilanteesta(11), 9. heinäkuuta 2015 Kambodžan kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja koskevista lakiesityksistä(12), 8. lokakuuta 2015 Thaimaan tilanteesta(13), 21. toukokuuta 2015 rohingya-pakolaisten ahdingosta ja joukkohaudoista Thaimaassa(14), 15. joulukuuta 2016 rohingyavähemmistön asemasta Myanmarissa(15), 7. heinäkuuta 2016 Myanmarista, erityisesti rohingyaväestön tilanteesta(16), 17. joulukuuta 2015 Malesiasta(17), 19. tammikuuta 2017 Indonesiasta ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapauksista(18) sekä 15. syyskuuta 2016(19) ja 15. maaliskuuta 2017(20) Filippiineistä antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0243/2017),

A.  ottaa huomioon, että tänä vuonna vietetään ASEANin 50-vuotisjuhlaa, Rooman sopimusten 60-vuotisjuhlaa ja EU:n ja ASEANin virallisten suhteiden 40-vuotisjuhlaa;

B.  ottaa huomioon, että ASEAN-maiden alue on nykyään yksi maailman dynaamisimmista ja nopeimmin kasvavista erityisesti talouden, teknologian ja tutkimuksen osalta; ottaa huomioon, että sen geopoliittinen ja geotaloudellinen sijainti on strategisesti merkittävä, sillä on runsaasti luonnonvaroja, se pyrkii tiiviimpään taloudelliseen yhdentymiseen, sillä on erityisesti koulutusta koskeva kunnianhimoinen kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) ohjelma ja se puoltaa voimakkaasti monenvälisyyttä; ottaa huomioon, että on olennaisen tärkeää poistaa ASEAN-maiden väliset kehityserot, jotta voidaan syventää niiden yhdentymistä ja varmistaa turvallisuus, vakaus sekä sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten oikeuksien suojeleminen;

C.  toteaa, että EU:n ja ASEAN-maiden yhdentymisprosessit ovat erilaisia, mikä johtuu niiden erilaisista konteksteista sekä eri visioista ja toiminta-ajatuksista; toteaa, että kummassakin prosessissa noudatetaan omaa logiikkaansa, mutta niitä voidaan vertailla, koska kumpikin sääntöihin perustuva organisaatio on vaalinut rauhanomaista rinnakkaiseloa, alueellista yhdentymistä ja kansainvälistä yhteistyötä ja kehittämistä ja pyrkinyt jo vuosikymmenien ajan lujittamaan jäsentensä keskinäistä luottamusta; ottaa huomioon, että EU on ASEANille lajiltaan ainutlaatuinen kumppani;

D.  toteaa, että näiden kahden alueen vuorovaikutus on nykyisin huomattavaa ja että EU:n ja ASEANin suhteet ovat laajat ja kattavat monia aloja, kuten kaupankäynnin ja investoinnit, kehityksen, talouden ja poliittiset kysymykset; ottaa huomioon, että ASEAN on EU:n kolmas kauppakumppani ja EU taas ASEANin toinen kauppakumppani, että vuotuisen kahdenvälisen tavarakaupan arvo on yli 200 miljardia euroa ja että EU on merkittävin suorien ulkomaisten investointien tekijä ASEANin alueella; toteaa ASEANin merkitsevän eurooppalaisille yrityksille porttia laajemmalle alueelle; toteaa, että EU ja jäsenvaltiot ovat vuosina 2014–2020 alueen suurin kehitysavun antaja ja että EU on luvannut yli 3 miljardia euroa köyhyyden vähentämiseen ja kehityspuutteiden korjaamiseen matalan tulotason ASEAN-maissa;

E.  ottaa huomioon, että EU:n kartuttama kokemus on aiemminkin innoittanut muita alueellisia yhdentymisprosesseja;

F.  ottaa huomioon, että EU on johdonmukaisesti tukenut ASEANin ja erityisesti sen sihteeristön työtä ja on ASEANin merkitystä korostaakseen nimittänyt erityisen EU:n ASEANin edustuston päällikön, joka aloitti virassaan vuonna 2015;

G.  toteaa, että kummankin alueen yhdentymisprosessissa ilmenee tätä nykyä haasteita, mutta samalla nämä prosessit tarjoavat uusia mahdollisuuksia; toteaa, että EU:lla on vakavia kriisejä; toteaa, että vaikka ASEAN on asettanut tavoitteekseen ASEAN-keskeisyyden edistämisen, sen keskinäinen kauppa heikkeni vuonna 2016 ja se on lisäksi kärsinyt muista ongelmista, kuten eriävistä ulkopoliittisista näkemyksistä ja jäsenmaiden sisäisistä ongelmista, jotka liittyvät demokratiaa ja oikeusvaltiota koskeviin uhkiin, uskontojen välisiin suhteisiin, etnisiin vähemmistöihin, sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja ihmisoikeusloukkauksiin ja joiden vaikutukset ovat tuntuneet myös rajojen yli;

H.  toteaa, että EU on päättänyt asettaa ihmisoikeudet keskiöön suhteissaan kolmansiin maihin;

I.  ottaa huomioon, että EU myönsi joulukuussa 2014 Filippiineille GSP+-aseman ja että Filippiinit on ensimmäinen ASEAN-maa, joka on saanut tällaisia kauppaetuuksia; ottaa huomioon, että tämän ansiosta Filippiinit voi viedä 66 prosenttia tuotteistaan tullivapaasti EU:hun;

J.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen vetäytyminen Tyynenmeren kumppanuussopimuksesta (TPP) voi antaa uutta pontta neuvotteluihin alueellisesta laaja-alaisesta talouskumppanuussopimuksesta (RCEP); toteaa, että entistä määrätietoisempi Kiina käynnistää aloitteita (kuten ”One Belt, One Road”), jotka ovat haasteita kaikille Kiinan naapurimaille ja muuallakin;

K.  ottaa huomioon, että jännitteet Etelä-Kiinan merellä muodostavat uhan ja riskin koko alueen turvallisuudelle ja vakaudelle; ottaa huomioon, että Etelä-Kiinan meren militarisointi on huolestuttavin suuntaus; ottaa huomioon, että ASEANin ja Kiinan vuoropuhelu käytännesäännöistä on edelleen ensisijainen mekanismi, jota ASEAN voi käyttää Kiinan kanssa käytäviin keskusteluihin Etelä-Kiinan meren tilanteesta; ottaa huomioon, että Kiinan toimet aiheuttavat edelleen huolta, olipa sitten kyse sotilaspartioista ja -harjoituksista tai rakennustoiminnasta, joita harjoitetaan vastoin periaatteita, jotka vahvistettiin osapuolten toiminnasta Etelä-Kiinan merellä vuonna 2002 annetussa julistuksessa;

1.  onnittelee ASEANin jäsenvaltioita ASEANin 50-vuotispäivän johdosta ja antaa täyden tukensa sen kaikille alueellisille yhdentymispyrkimyksille; arvostaa myös EU:n ja ASEANin 40 vuotta ylläpidettyjä suhteita ja toistaa suosituksensa, että suhteet olisi muunnettava strategiseksi kumppanuudeksi perustuen konkreettisiin toimiin ja tuotoksiin sekä vakaammalla pohjalla olevaan merkittävään yhteistyöhön; korostaa, että on EU:n etujen mukaista laajentaa yhteistyötä tämän strategisesti merkittävän alueen keskeisen toimijan kanssa; tähdentää, että strateginen kumppanuus tarjoaa EU:lle tilaisuuden tehostaa osallistumistaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen indopasifisella merialueella;

2.  korostaa ASEANin ja EU:n vahvojen kauppa- ja investointisuhteiden poliittista merkitystä ja kehottaa molempia kumppaneita vahvistamaan edelleen taloudellisia ja poliittisia suhteitaan; painottaa, että EU:n ja ASEANin välisten kauppasuhteiden laajentamiseen liittyy merkittävää potentiaalia; korostaa, että EU on ASEANin suurin ulkomainen investoija; korostaa myös mahdollisuuksia yhteistyölle kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa; kehottaa tiivistämään yhteistyötä ASEANin sisäisen kehitysvajeen poistamiseksi; katsoo, että yhteistyötä olisi tehostettava ja hyviä käytänteitä jaettava eri aloilla, joita ovat esimerkiksi reagoiminen erilaisiin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja rajatylittävään järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin, rajavalvonta, merenkulun turvallisuus, rahoitusalan kehittyminen, avoimuus ja makrotalouspolitiikka; korostaa, että EU ja ASEAN pyrkivät tekemään korkean tason yhteistyötä monenvälisten järjestöjen, kuten YK:n puitteissa ja myös WTO:n puitteissa kansainvälisen kaupan monenvälisten rakenteiden ja oikeudenmukaisten kauppasuhteiden ylläpitämiseksi, vahvistamiseksi ja kehittämiseksi;

3.  kiittää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja komissiota yhteisestä tiedonannosta, jota jäsenvaltiot tukevat ja jossa vahvistetaan etenemissuunnitelma kumppanuuden syventämiseksi poliittisissa, turvallisuutta koskevissa ja taloudellisissa asioissa sekä muun muassa yhteyksien kehittämisen, ympäristön ja luonnonvarojen aloilla ja ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun alalla; painottaa, että on tärkeää vahvistaa EU:n ja ASEANin välistä poliittista vuoropuhelua; muistuttaa, että EU:n aktiivinen tuki ASEANin yhdentymisen syventämiselle edistää sen selviytymiskykyä ja alueen vakautta; painottaa, että EU antaa teknistä tukea ja kehittää valmiuksia sisämarkkinoiden luomiseksi;

4.  suhtautuu myönteisesti EU:n ASEANin-edustuston päällikön nimittämiseen ja EU:n ASEAN-operaation aloittamiseen vuonna 2015, sillä tässä kehityksessä tunnustetaan EU:n ja ASEANin välisen suhteen merkitys;

5.  panee merkille, että koska Yhdistyneellä kuningaskunnalla on vuosien mittaan ollut merkittävä rooli EU:n ja ASEANin suhteiden edistämisessä, ASEANilla, EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on nyt brexitin uudet realiteetit huomioon ottaen tarve ja mahdollisuus ryhtyä aktiivisesti lujittamaan näitä suhteita; kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa jatkamaan tiiviistä yhteistyötä EU:n ja ASEANin kumppanuudessa; kehottaa edistämään EU:n osallistumista olemassa olevien ASEAN-johtoisten foorumien toimintaan; katsoo, että EU:n olisi päivitettävä ja tehostettava diplomaattisia toimiaan ASEANin kanssa, jotta voidaan parantaa vakautta ja turvallisuutta konfliktialueilla, joiden jännitteet ovat voimistumassa uudelleen; katsoo, että tällöin on tehtävä tiivistä yhteistyötä alueen kumppaneiden kanssa ja noudatettava kansainvälistä oikeutta;

6.  pitää valitettavana, että EU reagoi liian myöhään ja varautuneesti YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) välitystuomioistuimen Etelä-Kiinan merta koskevassa kiistassa antamaan päätökseen, ja kehottaa EU:ta edistämään UNCLOSin määräysten kunnioittamista ja noudattamista; toteaa jälleen kerran EU:n kannattavan sitä, että kansainväliset kiistat ratkaistaan rauhanomaisten neuvottelujen avulla; korostaa merenkulun vapautta; kehottaa Kiinaa hyväksymään tuomioistuimen ratkaisun; kannustaa osapuolia pyrkimään kiistojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen UNCLOSin mukaisten kansainvälisen oikeuden periaatteiden pohjalta; tukee ASEANin jäsenvaltioiden toimia vaikuttavien Etelä-Kiinan meren käytännesääntöjen saattamiseksi nopeasti päätökseen;

7.  pitää valitettavana merenpohjan laajamittaisen kuivatuksen ja sotilaskohteiden ja sotatarvikkeiden näin syntyneille maa-alueille sijoittamisen kaltaisia toimia, jotka uhkaavat militarisoida konfliktin; on hyvin huolestunut puolustusmenojen kasvusta alueella ja sen naapurustossa sekä konfliktien lisääntyvästä militarisoitumisesta erityisesti Etelä-Kiinan merellä ja Itä-Kiinan merellä; toteaa, että unionin on jatkettava Kiinan ja sen Etelä-Kiinan meren ympärillä olevien naapurien välisten rauhanomaisten suhteiden kehittämisen tukemista kaikkien osallistumiseen perustuvilla monenvälisillä järjestelyillä; kannattaa kaikkia toimia, joiden avulla Etelä-Kiinan merestä voi tulla rauhan ja yhteistyön meri; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan tiukasti EU:n asevientiä koskevia sääntöjä; painottaa, että on tärkeää estää joukkotuhoaseiden leviäminen, erityisesti Pohjois-Korean viimeaikaiset tapahtumat huomioon ottaen;

8.  kannattaa EU:n ja ASEANin turvallisuuskumppanuutta ja kokemusten ja parhaiden käytänteiden jakamista useiden muidenkin kuin perinteisten turvallisuuskysymysten alalla, jotta tehostetaan alueellisia valmiuksia, erityisesti tehostettua vuoropuhelua ja yhteistyötä meriturvallisuuden, merirosvouksen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan, Europolin ja Aseanapolin välisen yhteistyön tukemisen sekä terrorismin torjunnan, kyberturvallisuuden, ilmastoturvallisuuden, luottamusta lisäävien toimenpiteiden, ehkäisevän diplomatian ja sovittelun, kriisinhallinnan ja katastrofivalmiuden sekä katastrofiavun ja humanitaarisen avun aloilla; kannattaa sitä, että EU lisää osallistumistaan ARF:iin;

9.  suhtautuu myönteisesti ASEANin ja EU:n väliseen kolmanteen meriturvallisuusyhteistyön alan korkean tason vuoropuheluun, joka pidettiin Thaimaassa 15. ja 16. syyskuuta 2016 ja jossa määritettiin ja ehdotettiin ASEANin ja EU:n välisiä tulevia konkreettisia yhteistyöaloja meriturvallisuuden ja ehkäisevän diplomatian aloilla; odottaa mielenkiinnolla ASEANin ja EU:n välisen neljännen meriturvallisuusyhteistyön alan korkean tason vuoropuhelun koolle kutsumista Filippiineillä vuonna 2017;

10.  muistuttaa, että EU tukee ASEANin keskeistä asemaa ja että ASEANilla on merkittävä rooli vuoropuhelun ja rauhaa, turvallisuutta, vakautta ja vaurautta tuovan yhteistyön edistämisessä Aasian ja Tyynen valtameren alueella ja muilla alueilla; kehottaa ottamaan käyttöön toiminnallisia ja tehokkaita riidanratkaisumenettelyjä ASEANin peruskirjan 8 luvun ja peruskirjan vuonna 2010 tehdyn pöytäkirjan mukaisesti, mukaan lukien oikeudellisesti velvoittavat toimenpiteet ja säännökset; muistuttaa kokemuksista, joita Euroopassa on saatu 40 vuoden aikana turvallisuuskäsitteestä, johon kuuluvat poliittis-sotilaallisen ulottuvuuden lisäksi myös talous- ja ympäristöulottuvuus sekä inhimillinen ulottuvuus; katsoo, että tätä kokemusta voidaan hyödyntää, kun ASEAN pyrkii alueensa rauhanomaiseen kehittämiseen; tähdentää olevan EU:n etujen mukaista, että se tehostaa alueelle osallistumistaan kaikissa ASEANin johtamissa prosesseissa;

11.  korostaa EU:n erityiskokemusta instituutioiden kehittämisestä, sisämarkkinoista, sääntelyn lähentämisestä, konfliktin- ja kriisinhallinnasta, merenkulun turvallisuudesta, sovittelusta, humanitaarisesta avusta ja katastrofiavusta ja äskettäisestä edistymisestä puolustusalan yhdentämisessä samoin kuin EU:n menestyksellisiä kokemuksia alueellisesta normien asettamisesta ja vakaasta alueellisesta ihmisoikeus- ja demokratiarakenteesta sekä EU:n valmiutta jakaa kokemuksiaan tarpeen mukaan; korostaa EU:n ja ASEANin välisestä kattavasta lentoliikennesopimuksesta (CATA) käytävien neuvottelujen ja laajempaa yhteenliitettävyyttä koskevan suunnitelman merkitystä; toteaa, että EU kohdentaa vuosina 2014–2020 puolet ASEANille myöntämästään rahoitustuesta ASEANin yhteenliitettävyyden tukemiseen;

12.  painottaa tarvetta sitoutua monenvälisesti muihin alueen oikeudenkäyttöalueisiin, joita ovat ASEANin tarkkailijat Papua-Uusi-Guinea ja Itä-Timor, sekä Kiina, Japani ja Taiwan;

13.  katsoo, että geopoliittiselta kannalta on erittäin hyviä syitä suosittaa EU:n ja ASEANin alueellisesta vapaakauppasopimuksesta käytävien neuvottelujen uudelleen käynnistämistä, ja suhtautuu myönteisesti kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Cecilia Malmströmin ja ASEANin talousministereiden välisen äskettäin pidetyn kokouksen päätelmiin, jotka koskevat laajuuden määrittämistä tältä osin; pitää myönteisinä myös toimenpiteitä, joita on toteutettu alueiden välistä sopimusta koskevan lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi; kannustaa strategisesta näkökulmasta kaikkiin toimiin, joilla selvitetään eri vaihtoehtoja vapaakauppasopimusten tekemiseen kaikkien ASEAN-maiden kanssa; muistuttaa, että ASEAN on EU:n kolmanneksi tärkein Euroopan ulkopuolinen kauppakumppani ja EU puolestaan ASEANin toiseksi suurin kauppakumppani;

14.  korostaa, että ASEAN-maissa toimivien kansallisten ja ulkomaisten yritysten on noudatettava toiminnassaan yrityksen yhteiskuntavastuun periaatteita; kehottaa ASEAN-maita varmistamaan, että sosiaalisia ja ympäristöön ja työhön liittyviä oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti; edellyttää, että ILO:n yleissopimukset pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan ja tehokkaasti ja että työelämän perusnormeja noudatetaan; kehottaa ASEANia ja sen jäsenvaltioita panemaan vaikuttavasti täytäntöön YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, edistämään asianmukaista työsuojelua ja ihmisarvoisia työoloja ja vakiinnuttamaan ympäristön, joka on suotuisampi ammattiliittojen kehittämiselle; kehottaa komissiota ja EUH:ta käyttämään kaikkia saatavilla olevia välineitä, jotta edellä mainitun toteutumista voidaan parantaa; korostaa lisäksi tarvetta varmistaa, että pakkotyö poistetaan kaikissa muodoissaan ja että lapsityövoiman käyttö lopetetaan;

15.  kehottaa ASEAN-maiden alueelle asettautuneita EU:n yrityksiä kantamaan yrityksen yhteiskuntavastuun ja noudattamaan EU:n normeja, jotka koskevat kuluttajien ja työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöoikeuksia, sekä ylläpitämään alkuperäisväestön oikeuksia;

16.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumin (AEPF) sekä EU:n vastaavien kansalaisyhteiskunnan rakenteiden välistä vakiintunutta sosiaalista vuoropuhelua;

17.  toteaa, että ASEAN on ilmoittanut olevansa kansalaisiin suuntautunut ja kansalaiskeskeinen ja että sekä EU:n että ASEANin alueellisten integraation prosessien legitimiteetti ja merkityksellisyys edellyttävät, että prosessiin liitetään mahdollisimman monta sidosryhmää ja että sen saavutuksista annetaan tietoa; pitää ihmisten, erityisesti nuorten, välisiä yhteyksiä hyvin tärkeänä kulttuurivaihdon välineenä ja kehottaa laajentamaan merkittävästi ASEANia koskevaa Erasmus+-rahoitusvälinettä; painottaa, että ammatilliselle koulutukselle tarjoutuu ASEAN-maissa merkittäviä mahdollisuuksia, ja korostaa joissakin EU:n jäsenvaltioissa täytäntöön pantuun kaksoistutkintojärjestelmään liittyviä yhteistyönäkymiä; kehottaa myös painokkaasti kehittämään kulttuuridiplomatian toimia kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevasta EU:n strategiasta kesäkuussa 2016 annetun tiedonannon ja samaa aihetta koskevan Euroopan parlamentin äskettäin hyväksymän mietinnön mukaisesti; korostaa Aasia–Eurooppa-säätiön tärkeää tehtävää ja katsoo, että säätiön työtä olisi tuettava laajemmin;

18.  korostaa näkemystä, jonka mukaan järjestelmällinen vaihtotoiminta sekä alueiden ja paikkakuntien tasolla tehtävä yhteistyö (ystävyyskaupungit) ovat kiinnostava väline, jolla lisätään molemminpuolisia käytännön kokemuksia, ja kiinnittää huomiota konkreettisiin aloitteisiin, kuten kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen ja Under2-yhteisymmärryspöytäkirjaan, joita olisi edistettävä aktiivisesti;

19.  ehdottaa, että EU:n ja ASEANin suhteiden vuosipäivää juhlistettaisiin tänä vuonna EU:n ja ASEANin nuorten johtajien vaihto-ohjelmaa koskevalla EU:n aloitteella, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018, kun Singapore toimii ASEANin puheenjohtajana; ehdottaa, että jos edellä mainittu ehdotus saavuttaa menestystä, olisi järjestettävä vuosittain foorumi, jolla EU:n ja ASEANin nuoret johtajat voivat vaihtaa ajatuksia ja luoda suhteita EU:n ja ASEANin suhteiden tukemiseksi tulevaisuudessa; ehdottaa lisäksi, että ASEAN-kumppaneiden kanssa tarkastellaan käytännön mahdollisuuksia rahoittaa vastavuoroisesti tutkimuslaitoksia tai akateemisia ohjelmia, joissa tutkittaisiin yhdentymisprosesseja ja niistä saatuja kokemuksia kummallakin kumppanialueella;

20.  painottaa tarvetta edistää sukupuolten yhdenvertaisuutta ja naisten vaikutusmahdollisuuksia ja parantaa tyttöjen ja naisten elinoloja; korostaa, että koulutus on tästä syystä keskeisen tärkeää ja voi johtaa sosiaalisiin ja taloudellisiin muutoksiin;

21.  painottaa, että EU:n olisi myös tiivistettävä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä perusoikeuksien alalla, mukaan lukien etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet, ja oikeusvaltioon ja turvallisuuteen liittyvien yhteisten huolenaiheiden alalla, ja sen olisi suojeltava samalla ilmaisunvapautta ja vapaata tiedonkulkua sekä varmistettava kansainvälisen rikollisuuden, korruption, veropetoksien, rahanpesun sekä ihmiskaupan ja huumekaupan ja terrorismin torjunta, aseiden leviämisen estäminen, aseidenriisunta, meriturvallisuus ja kyberturvallisuus;

22.  pitää myönteisenä, että Brysselissä pidettiin lokakuussa 2015 ensimmäinen EU:n ja ASEANin välinen poliittinen ihmisoikeusvuoropuhelu, ja odottaa mielenkiinnolla muita tällaisia vuoropuheluja; on erittäin huolestunut demokratian ja ihmisoikeuksien rapautumisesta ja ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien loukkaamisesta sekä sortamisen ja syrjinnän jatkumisesta alueen maissa; on myös erittäin huolissaan siitä, että pakolaisten, valtiottomien henkilöiden ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ovat riittämättömät erityisesti ympäristöasioiden, maaoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksia ajavien aktivistien, ihmisoikeuksien puolustajien ja media-alan työntekijöiden osalta; varoittaa, että jos vähemmistöjen syrjäytymiseen liittyvät kysymykset jätetään huomiotta, uhataan ASEANin kestävyyttä ja pitkän aikavälin menestystä; pitää valitettavana, että huumeiden käyttäjiä sortava asenne on aiheuttanut suuria inhimillisiä kustannuksia ja johtanut laittomiin teloituksiin; korostaa tarvetta lisätä kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia ASEAN-maissa varmistamalla kansalaisjärjestöjen ja ruohonjuuriliikkeiden merkityksellinen kuuleminen alueellisia politiikkoja laadittaessa;

23.  on huolestunut kuolemanrangaistuksen lakkauttamisen viivästymisestä alueella ja kehottaa kaikkia ASEAN-maita olemaan palauttamatta kuolemanrangaistusta ja noudattamaan kansainvälisiä velvoitteita; suhtautuu myönteisesti toimiin, joita on toteutettu ihmiskaupan ja pakkotyön torjumiseksi, ja kehottaa kaikkia hallituksia lisäämään uhrien suojelua ja maiden välistä yhteistyötä;

24.  kehottaa ASEANia osoittamaan riittävästi varoja sen hallitustenväliselle ihmisoikeustoimikunnalle (AICHR); toivoo, että AICHR:n viisivuotissuunnitelmaan sisällytetään erityisiä todennettavissa olevia tavoitteita ja toimenpiteitä ja että sen toimeksiantoa vahvistetaan, jotta se voi aktiivisesti seurata ja tutkia ihmisoikeusloukkauksia ja nostaa niistä syytteitä tai ehkäistä nämä loukkaukset; kannustaa AIHCR:ä harkitsemaan täydentävän ASEANin ihmisoikeustuomioistuimen perustamista maailman muilla alueilla toimivien ihmisoikeustuomioistuinten antaman mallin mukaisesti ja keskustelemaan siitä;

25.  kehottaa painokkaasti EU:ta ja jäsenvaltioita hyödyntämään kaikkia tilaisuuksia toimia yhteistyössä ASEAN-maiden kanssa demokratian vahvistamiseksi; tukee EU:n ja ASEANin alueellisen vuoropuheluvälineen ihmisoikeusasioista vastaavan yksikön toimintaa, jotta tuodaan julki ihmisoikeuskysymyksiä ja -toimia ja lisätään tietoisuutta ihmisoikeuksista; kehottaa kaikkia ASEANin jäsenmaita ratifioimaan muitakin YK:n ihmisoikeussopimuksia ja niiden valinnaisia pöytäkirjoja samoin kuin Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) perussäännön ja tukemaan aloitteita, jotka koskevat siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä, sovittelua ja rankaisemattomuuden torjuntaa koko alueella;

26.  on huolissaan siitä, että ASEANin jäsenvaltioissa on miljoona valtiotonta henkilöä; toteaa, että Myanmarin rohingyaväestö on maailman suurin valtioton väestöryhmä, johon kuuluu yli miljoona ihmistä UNHCR:n valtiottomuutta koskevan määritelmän mukaan, ja toteaa, että myös Bruneissa, Vietnamissa, Filippiineillä, Thaimaassa, Malesiassa ja muualla on suuria valtiottomia väestöryhmiä; kannustaa ASEANin jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä ja jakamaan hyviä käytäntöjä ja toimenpiteitä valtiottomuuden poistamiseksi koko alueella;

27.  toteaa EU:n roolin merkityksen ASEAN-maiden tähän mennessä saavuttamassa edistyksessä, ja kehottaa EU:ta säilyttämään keskustelun aina avoimena, jotta aluetta voidaan tukea demokratiakehityksen, kehityksen ja integraation tiellä;

28.  on huolestunut siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi ASEAN-maihin; muistuttaa, että ASEAN on edelleen yksi ilmiölle alttiimmista alueista; kehottaa ASEANin jäsenvaltioita nopeuttamaan siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja vähentämään nopeasti metsäkatoa, hillitsemään tehokkaasti metsäpaloja ja siirtymään liikenteessä ja rakentamisessa ympäristöystävällisempiin teknologioihin; pitää myönteisenä EU:n aloitetta uudesta erillisestä kestävää kehitystä koskevasta EU:n ja ASEANin vuoropuhelusta; panee tässä yhteydessä merkille EU:n tuen räjähtämättömien taisteluvälineiden poistamiseksi alueelta; kehottaa EU:ta ja ASEANia tekemään yhteistyötä kestävän matkailun ja elintarviketurvan alalla sekä biologisen monimuotoisuuden, erityisesti koralliriuttojen ja mangrovemetsien, suojelemiseksi, ja torjumaan vaikuttavasti liikakalastusta alueella; korostaa tarvetta auttaa ASEAN-maita lisäämään biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä ja metsien ekosysteemien järjestelmällistä kunnostamista; kehottaa painokkaasti ASEANin jäsenvaltioita toteuttamaan toimia parantaakseen sen nopean toiminnan valmiuksia luonnonkatastrofien yhteydessä katastrofihallintaa ja toimintaa hätätilanteissa koskevan ASEANin sopimuksen (AADMER) mukaisesti;

29.  kehottaa EU:n toimielimiä ja EU:n jäsenvaltioita antamaan riittävästi painoarvoa erittäin tiiviille poliittisille kontakteille etenkin ministeritasolla ja hyödyntämään täysimääräisesti ASEANin jäsenvaltiota, joka vastaa ASEANin ja EU:n vuoropuhelusuhteiden koordinoinnista ja toimii ASEANin puheenjohtajamaana; palauttaa mieliin pyynnöt EU:n ja ASEANin alueidenvälisen parlamentaarisen yleiskokouksen järjestämisestä ja kehottaa painokkaasti lisäämään parlamentaarista julkista diplomatiaa eri politiikanaloilla; kehottaa sitä odotettaessa vahvistamaan yhteistyötä ASEAN-maiden parlamenttien välisen yleiskokouksen (AIPA) kanssa säännöllisen ja jäsennellyn vuoropuhelun välityksellä; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita myös hyödyntämään tilaisuuksia käydä tiiviitä keskusteluja alueellisista kysymyksistä, joita tarkastellaan Shangri-Lassa vuosittain pidettävän vuoropuhelufoorumin yhteydessä;

30.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, ASEANin parlamenttien väliselle yleiskokoukselle, ASEANin sihteeristölle sekä ASEANin jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EYVL C 85, 8.4.1980, s. 83.

(2)

EUVL L 154, 15.6.2012, s. 1.

(3)

EUVL C 482, 23.12.2016, s. 75.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0276.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0468.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0467.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0262.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0263.

(9)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0380.

(10)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0274.

(11)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0413.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0277.

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0343.

(14)

EUVL C 353, 27.9.2016, s. 52.

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0506.

(16)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0316.

(17)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0465.

(18)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0002.

(19)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0349.

(20)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0088.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides, Alex Mayer


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö