Proċedura : 2017/2026(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0243/2017

Testi mressqa :

A8-0243/2017

Dibattiti :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Votazzjonijiet :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0367

RAPPORT     
PDF 578kWORD 56k
28.6.2017
PE 602.807v01-00 A8-0243/2017

dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN

(2017/2026(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur: Reinhard Bütikofer

EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN

(2017/2026(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-twaqqif tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN) fit-8 ta' Awwissu 1967,

–  wara li kkunsidra l-qafas ġuridiku prinċipali għar-relazzjonijiet UE-ASEAN, jiġifieri l-Ftehim ta' Kooperazzjoni ASEAN-KEE, iffirmat f'Marzu 1980(1),

–  wara li kkunsidra l-Karta tal-ASEAN, iffirmata f'Novembru 2007, li tistabbilixxi personalità ġuridika u qafas ġuridiku u istituzzjonali għall-ASEAN, inkluż il-ħolqien tal-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti (KRP) li jappoġġa u jikkoordina l-ħidma tal-ASEAN,

–  wara li kkunsidra l-Forum Reġjonali tal-ASEAN (ARF) stabbilit fl-1993 sabiex irawwem djalogu u konsultazzjoni dwar il-kwistjonijiet politiċi u ta' sigurtà u sabiex jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-fiduċja u d-diplomazija preventiva fir-reġjun tal-Asja-Paċifiku,

–  wara li kkunsidra d-diversi oqfsa tal-ASEAN favur it-tisħiħ tal-fiduċja reġjonali: l-ARF, il-Laqgħa tal-Ministri tad-Difiża tal-ASEAN (ADMM-Plus), is-Summit tal-Asja tal-Lvant (EAS), l-ASEAN Plus Three (ASEAN flimkien maċ-Ċina, il-Ġappun u l-Korea ta' Isfel) u l-ASEAN Plus Six (l-ASEAN flimkien maċ-Ċina, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel, l-Indja, l-Awstralja u New Zealand),

–  wara li kkunsidra l-ftehimiet kummerċjali fis-seħħ bejn l-ASEAN u l-Ġappun, iċ-Ċina, il-Korea t'Isfel, l-Indja, l-Awstralja u New Zealand,

–  wara li kkunsidra n-negozjati li għaddejjin u/jew il-konklużjoni tas-seba' Ftehimiet ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti Stati Membri tal-ASEAN, jiġifieri l-Brunei Darussalam, l-Indoneżja, il-Malasja, il-Filippini, Singapore, it-Tajlandja u l-Vjetnam,

–  wara li kkunsidra n-negozjati dwar il-Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles li għaddejjin mal-Indoneżja u mal-Filippini, in-negozjati għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-Malasja u mat-Tajlandja, attwalment it-tnejn sospiżi, il-konklużjoni mistennija tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles ma' Singapore u mal-Vjetnam fix-xhur li ġejjin u n-negozjati għal ftehim ta' investiment mal-Myanmar;

–  wara li kkunsidra l-laqgħa bejn il-Kummissarju għall-Kummerċ, Cecilia Malmström, u l-ministri tal-finanzi tal-ASEAN li saret f'Manila fl-10 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra d-9 Laqgħa ta' Sħubija Parlamentari bejn l-Asja u l-Ewropa (ASEP9) li saret f'Ulan Bator, fil-Mongolja, bejn il-21 u t-22 ta' April 2016,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Nuremberg dwar Sħubija Msaħħa UE-ASEAN ta' Marzu 2007 u l-Pjan ta' Azzjoni tagħha ta' Novembru 2007,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni ta' Bandar Seri Begawan sabiex tissaħħaħ is-Sħubija Msaħħa UE-ASEAN (2013-2017), li ġie adottat fil-Brunei Darussalam fis-27 ta' April 2012,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tat-18 ta' Mejju 2015 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bit-titolu "L-UE u l-ASEAN: sħubija b'għan strateġiku" (JOIN(2015)0022),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin tal-UE dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-ASEAN tat-22 ta' Ġunju 2015,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Bangkok dwar il-Promozzjoni ta' Sħubija Globali bejn l-UE u l-ASEAN għal Għanijiet Strateġiċi Komuni tal-14 ta' Ottubru 2016,

–  wara li kkunsidra l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mat-Trattat ta' Ħbiberija u Kooperazzjoni fix-Xlokk tal-Asja (TAC) fi Phnom Penh fit-12 ta' Lulju 2012(2),

–  wara li kkunsidra l-11-il Summit tal-Laqgħa bejn l-Asja u l-Ewropa (ASEM11) li saret f'Ulan Batar, fil-Mongolja, bejn il-15 u s-16 ta' Lulju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Fondazzjoni Asja-Ewropa (ASEF), stabbilita fi Frar 1997, sabiex tipprovdi forum għal djalogu mhux governattiv,

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Appoġġ għall-Integrazzjoni Reġjonali UE-ASEAN (APRIS), il-Programm ta' Appoġġ għall-Integrazzjoni Reġjonali tal-ASEAN (ARISE) u l-Istrument ta' Djalogu Reġjonali bejn l-UE u l-ASEAN (READI) favur l-armonizzazzjoni tal-politiki u tar-regolamenti fis-setturi mhux relatati mal-kummerċ,

–  wara li kkunsidra l-Proġett (Blueprint) tal-Komunità Ekonomika tal-ASEAN miftiehem fl-2007,

–  wara li kkunsidra l-14-il summit tal-ASEAN li sar fl-2009 u l-istabbiliment ta' pjan direzzjonali għas-suq uniku tal-Komunità Ekonomika tal-ASEAN (AEC), tal-Komunità Politika u ta' Sigurtà tal-ASEAN (APSC) u tal-Komunità Soċjokulturali tal-ASEAN (ASCC),

–  wara li kkunsidra t-28 u d-29 Summit tal-ASEAN li saru f'Vientiane, fil-Laos, fis-6 u fis-7 ta' Settembru 2016 u t-30 Summit tal-ASEAN li sar f'Manila, fil-Filippini, mis-26 sad-29 ta' April 2017,

–  wara li kkunsidra l-24 laqgħa tal-Kumitat Konġunt ta' Kooperazzjoni UE-ASEAN li saret f'Jakarta, fl-Indoneżja, fit-2 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra l-Viżjoni tal-Komunità tal-ASEAN għall-2025, li ġiet adottata fis-27 Summit tal-ASEAN li sar fi Kuala Lumpur fil-Malasja, bejn it-18 u t-22 ta' Novembru 2015 u t-tħabbira tal-istabbiliment, fil-31 ta' Diċembru 2015, tal-Komunità Ekonomika tal-ASEAN, li għandha l-għan li toħloq suq intern għal aktar minn 600 miljun ruħ,

–  wara li kkunsidra l-11-il Summit tal-Asja tal-Lvant (EAS) li sar fi Vientiane, fil-Laos, fit-8 ta' Settembru 2016, li laqqa' lill-mexxejja ta' 18-il pajjiż – l-Istati Membri tal-ASEAN, iċ-Ċina, il-Ġappun u l-Korea t'Isfel (ASEAN+3), l-Indja, l-Awstralja u New Zealand (ASEAN+6) kif ukoll ir-Russja u l-Istati Uniti,

–  wara li kkunsidra l-ewwel Dikjarazzjoni tal-ASEAN dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tat-18 ta' Novembru 2012 u l-istabbiliment tal-Kummissjoni Intergovernattiva tal-ASEAN għad-Drittijiet tal-Bniedem (AICHR) fl-2009,

–  wara li kkunsidra l-assoċjazzjoni tal-Parlamentari għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-ASEAN (APHR), imwaqqfa fl-2013 bl-għan li tippromwovi d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fl-Istati Membri tal-ASEAN,

–  wara li kkunsidra l-Istitut tal-ASEAN għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni (AIPR),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, li ġew irratifikati mill-Istati Membri kollha tal-ASEAN,

–  wara li kkunsidra l-"Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework" (Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem: Implimentazzjoni tal-Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti "Protezzjoni, Rispett u Rimendju"), adottati mill-Kunsill tan-NU tad-Drittijiet tal-Bniedem fis-16 ta' Ġunju 2011,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ASEAN kontra t-Traffikar ta' Persuni, speċjalment ta' Nisa u Tfal, iffirmata mill-Istati Membri kollha tal-ASEAN f'Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Eżamijiet Perjodiċi Universali (EPU) tal-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, li fihom ipparteċipaw l-Istati Membri kollha tal-ASEAN,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet reċenti tiegħu dwar l-ASEAN, b'mod partikolari dik tal-15 ta' Jannar 2014 dwar il-ġejjieni tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-ASEAN(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet reċenti tiegħu dwar l-Istati Membri tal-ASEAN, b'mod partikolari dawk tad-9 ta' Ġunju 2016 dwar il-Vjetnam(4), tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar il-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (riżoluzzjoni)(5), tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar il-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-UE u l-Vjetnam (approvazzjoni)(6), tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni)(7) u tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni)(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet reċenti tiegħu dwar l-Istati Membri tal-ASEAN, b'mod partikolari dawk tas-6 ta' Ottubru 2016 dwar it-Tajlandja, b'mod partikolari s-sitwazzjoni ta' Andy Hall(9), tad-9 ta' Ġunju 2016 dwar il-Kambodja(10), tas-26 ta' Novembru 2015 dwar is-sitwazzjoni politika fil-Kambodja(11), tad-9 ta' Lulju 2015 dwar l-abbozzi ta' liġijiet tal-Kambodja dwar l-NGOs u t-trade unions(12), tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja(13), tal-21 ta' Mejju 2015 dwar il-qagħda ta' rifuġjati Rohingya, inklużi l-oqbra tal-massa fit-Tajlandja(14), tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-Myanmar(15), tas-7 ta' Lulju 2016 dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya(16), tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar il-Malasja(17), tad-19 ta' Jannar 2017 dwar l-Indoneżja, b'mod partikolari l-każ ta' Hosea Yeimo u Ismael Alua u l-Gvernatur ta' Jakarta(18), u tal-15 ta' Settembru 2016(19) kif ukoll tal-15 ta' Marzu 2017(20) dwar il-Filippini,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0243/2017),

A.  billi din is-sena qegħdin niċċelebraw il-50 anniversarju tal-ASEAN, is-60 anniversarju tat-Trattati ta' Ruma u l-40 anniversarju tar-relazzjonijiet formali bejn l-UE u l-ASEAN;

B.  billi r-reġjun l-ASEAN evolva bħala wieħed mill-aktar reġjuni dinamiċi u li qed jikbru malajr tad-dinja, partikolarment f'termini tal-ekonomija, tat-teknoloġija u tar-riċerka, għandu pożizzjoni ġeopolitika u ġeoekonomika strateġika, b'riżorsi rikki, qiegħed isegwi objettiv ta' integrazzjoni ekonomika miżjuda u aġenda ambizzjuża f'dawk li huma Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), b'mod partikolari dwar l-edukazzjoni, u jsostni b'konvinzjoni l-multilateraliżmu; billi l-għeluq tad-distakk ta' żvilupp bejn il-pajjiżi tal-ASEAN se jkun essenzjali biex tkun approfondita ulterjorment l-integrazzjoni u biex jiġu garantiti s-sigurtà, l-istabilità u l-ħarsien tad-drittijiet soċjali, ekonomiċi u politiċi;

C.  billi l-proċessi ta' integrazzjoni tal-UE u tal-ASEAN huma differenti peress li nibtu minn kuntesti differenti u għandhom viżjonijiet u missjonijiet differenti; billi kull waħda minnhom issegwi l-loġika tagħha iżda huma paragunabbli inkwantu ż-żewġ organizzazzjonijiet ilhom deċennji sħaħ ibbażati fuq regoli u jrawmu l-koeżistenza paċifika, l-integrazzjoni reġjonali u l-kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali, u jimmiraw li jsaħħu l-fiduċja fost il-membri tagħhom; billi, għaldaqstant, l-UE hija sieħba ideali għall-ASEAN;

D.  billi ż-żewġ reġjuni laħqu livell ta' interazzjoni konsiderevoli u r-relazzjonijiet UE-ASEAN huma komprensivi u jkopru firxa wiesgħa ta' setturi, fosthom il-kummerċ u l-investimenti, l-iżvilupp, il-kwistjonijiet ekonomiċi u l-affarijiet politiċi; billi l-ASEAN hija t-tielet sieħba kummerċjali tal-UE u l-UE t-tieni sieħba kummerċjali tal-ASEAN, bil-kummerċ bilaterali annwali ta' merkanzija bejniethom jammonta għal EUR 200 biljun, u l-UE hija l-ewwel fornitur ta' investiment dirett barrani (IDB) fir-reġjun ASEAN; billi għall-impriżi Ewropej l-ASEAN tirrappreżenta triq li twassal f'reġjun akbar; billi fil-perjodu mill-2014 sal-2020 l-UE u l-Istati Membri tagħha huma l-fornituri prinċipali ta' għajnuna għall-iżvilupp fir-reġjun u l-UE pprevediet impenn ta' aktar minn EUR 3 biljun biex tnaqqas il-faqar u tegħleb id-distakki ta' żvilupp fil-pajjiżi b'introjtu baxx tal-ASEAN;

E.  billi l-esperjenza tal-UE fl-imgħoddi serviet bħala sors ta' ispirazzjoni għal proċessi ta' integrazzjoni reġjonali oħrajn;

F.  billi l-UE appoġġat b'mod konsistenti l-ħidma tal-ASEAN u, b'mod partikolari, is-Segretarjat tal-ASEAN, u, b'rikonoxximent tal-importanza tal-ASEAN, ħatret Kap tad-Delegazzjoni tal-UE ddedikat għall-ASEAN, li daħal fil-kariga fl-2015;

G.  billi bħalissa l-proċessi ta' integrazzjoni fiż-żewġ reġjuni qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' diffikultajiet iżda fl-istess ħin joffru opportunitajiet ġodda; billi l-UE għaddejja minn bosta kriżijiet; billi l-ASEAN, minkejja l-objettiv li trawwem iċ-ċentralità tagħha, irreġistrat tnaqqis fil-kummerċ intra-ASEAN fl-2016 u tinsab miżgħuda bil-problemi, fosthom orjentamenti diverġenti fil-qasam tal-politika estera u l-effetti konsegwenzjali minħabba kwistjonijiet interni marbuta ma' theddid għad-demokrazija u għall-Istat tad-dritt, mar-relazzjonijiet interreliġjużi, mal-minoranzi etniċi, mal-inugwaljanzi soċjali u mal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, anki b'implikazzjonijiet transfruntieri;

H.  billi l-UE stabbiliet li se tpoġġi d-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tar-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi;

I.  billi, f'Diċembru 2014, l-UE tat lill-Filippini l-istatus SPĠ+, b'hekk il-pajjiż sar l-ewwel pajjiż ASEAN li bbenefika minn dawn il-preferenzi kummerċjali; billi b'tali mod il-Filippini jistgħu jesportaw lejn l-UE 66 % tal-prodotti tagħhom f'eżenzjoni totali ta' dazji;

J.  billi l-irtirar tal-Istati Uniti mis-Sħubija Trans-Paċifika (TPP) jista' jagħti spinta ġdida lin-negozjati għal Sħubija Ekonomika Komprensiva Reġjonali (RCEP); billi Ċina aktar assertiva qiegħda tniedi inizjattivi, bħall-proġett "One Belt, One Road", li tippreżenta sfida lill-pajjiżi kollha tal-madwar u lil hinn;

K.  billi t-tensjonijiet fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar jikkostitwixxu theddida u riskju għas-sigurtà u l-istabilità tar-reġjun; billi t-tendenza l-aktar preokkupanti hija rappreżentata mill-militarizzazzjoni tal-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar; billi d-Djalogu bejn l-ASEAN u ċ-Ċina dwar Kodiċi ta' Kondotta għadu l-mekkaniżmu primarju tal-ASEAN għall-iskambji maċ-Ċina dwar il-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar; billi l-attivitajiet Ċiniżi – minn rondi u eżerċizzji militari għal attivitajiet tal-kostruzzjoni li ma josservawx il-prinċipji stabbiliti fid-Dikjarazzjoni dwar l-Imġiba tal-Partijiet fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar tal-2002 – għadhom kwistjoni ta' tħassib;

1.  Jawgura lill-Istati Membri tal-ASEAN fil-50 anniversarju tal-ASEAN u jappoġġa bis-sħiħ l-isforzi kollha għall-integrazzjoni reġjonali; jesprimi bl-istess mod l-apprezzament tiegħu għall-40 sena ta' relazzjonijiet bejn l-UE u l-ASEAN, u jtenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li jenħtieġ li r-relazzjonijiet jiġu ammeljorati fi Sħubija Strateġika bbażata fuq azzjonijiet konkreti, riżultati tanġibbli u kooperazzjoni sostanzjali u aktar b'saħħitha; jissottolinja l-interess tal-UE biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' dan l-operatur ċentrali f'reġjun ta' importanza strateġika; jisħaq fuq il-fatt li s-sħubija strateġika se tagħti lill-UE l-opportunità li tikkonsolida l-kontribut tagħha fl-implimentazzjoni tal-objettivi komuni fl-isfera Indo-Paċifika;

2.  Jenfasizza l-valur politiku ta' relazzjonijiet kummerċjali u ta' investiment b'saħħithom bejn l-ASEAN u l-UE u jħeġġeġ liż-żewġ sħab sabiex isaħħu ulterjorment ir-relazzjonijiet ekonomiċi u politiċi tagħhom; jisħaq fuq il-fatt li jeżisti potenzjal notevoli ta' żvilupp f'dawk li huma r-relazzjonijiet kummerċjali UE-ASEAN; jenfasizza li l-UE hija l-ewwel investitur barrani fl-ASEAN; jenfasizza wkoll l-opportunitajiet għal kooperazzjoni fl-implimentazzjoni tal-SDGs; jitlob l-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni biex jingħalaq id-distakk ta' żvilupp li jeżisti fi ħdan l-ASEAN; jemmen li huwa possibbli li tissaħħaħ il-kooperazzjoni u jinqasmu l-prattiki tajbin f'bosta oqsma, bħall-ġestjoni tal-isfidi globali, fosthom it-tibdil fil-klima, il-kriminalità organizzata transnazzjonali u t-terroriżmu, il-ġestjoni tal-fruntieri, is-sigurtà marittima, l-iżvilupp tas-settur finanzjarju, it-trasparenza u l-politiki makroekonomiċi; jenfasizza fuq it-tiftix ta' livell għoli ta' kooperazzjoni bejn l-UE u l-ASEAN fl-istituzzjonijiet multilaterali, bħan-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll id-WTO, għaż-żamma, it-tisħiħ u l-iżvilupp ulterjuri tal-arkitettura kummerċjali internazzjonali multilaterali u ta' relazzjonijiet kummerċjali ġusti;

3.  Ifaħħar lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni talli adottaw Komunikazzjoni Konġunta, approvata mill-Istati Membri, li tistabbilixxi pjan direzzjonali għall-approfondiment tas-sħubija fi kwistjonijiet politiċi, ta' sigurtà u ekonomiċi, kif ukoll fil-konnettività, fl-ambjent, fir-riżorsi naturali u f'oqsma oħrajn, bħall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq l-importanza biex jissaħħaħ id-djalogu politiku bejn l-UE u l-ASEAN; ifakkar li s-sostenn attiv tal-UE biex titqawwa l-integrazzjoni tal-ASEAN jikkontribwixxi għar-reżiljenza tagħha u għall-istabilità tar-reġjun; jenfasizza li l-UE tagħti assistenza teknika u tisħiħ tal-kapaċitajiet għall-ħolqien ta' suq intern;

4.  Jilqa' favorevolment il-ħatra ta' Kap tad-Delegazzjoni tal-UE għall-ASEAN u l-ftuħ ta' missjoni tal-UE għall-ASEAN fl-2015, fil-qafas ta' żvilupp li jirrikonoxxi l-importanza tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-ASEAN;

5.  Jinnota li, billi matul is-snin ir-Renju Unit kellu rwol importanti u prezzjuż fit-trawwim ta' rabtiet bejn l-UE u l-ASEAN, se jkun hemm bżonn u opportunità għall-ASEAN u għall-UE u għall-Istati Membri tagħha biex jinfurzaw b'mod attiv ir-relazzjonijiet tagħhom fid-dawl tar-realtà ġdida tal-Brexit; jistieden lir-Renju Unit ikompli jikkoopera strettament mas-sħubija UE-ASEAN; jitlob involviment akbar tal-UE fil-fora attwalment immexxija mill-ASEAN; jikkunsidra li l-UE għandha ttejjeb u tintensifika l-isforzi diplomatiċi tagħha mal-ASEAN bil-għan li tikkontribwixxi għal aktar stabilità u sigurtà fiż-żoni ta' kunflitt fejn ikunu ħraxu t-tensjonijiet, f'ħidma mill-qrib mas-sħab fir-reġjun u fir-rispett tad-dritt internazzjonali;

6.  Jiddispjaċih bir-reazzjoni tard u kawta tal-UE għad-deċiżjoni arbitrali maħruġa skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS) dwar it-tilwima marbuta mal-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar u jistieden lill-UE tippromwovi r-rispett u l-osservanza tad-dispożizzjonijiet tal-UNCLOS; itenni li l-UE ssostni soluzzjonijiet paċifiċi negozjati għat-tilwim internazzjonali; jinsisti fuq il-libertà tan-navigazzjoni; jistieden liċ-Ċina taċċetta d-deċiżjoni tat-tribunal; iħeġġeġ lill-partijiet sabiex ifittxu li tinstab soluzzjoni paċifika tat-tilwimiet abbażi tal-prinċipji tad-dritt internazzjonali skont l-UNCLOS; isostni l-isforzi tal-Stati Membri tal-ASEAN biex jaħdmu favur il-konklużjoni rapida ta' Kodiċi ta' Kondotta effikaċi fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar;

7.  Jiddispjaċih bl-azzjonijiet bħar-rivendikazzjoni estensiva tal-artijiet u t-tqegħid ta' installazzjonijiet militari u arsenali militari fuq artijiet rivendikati, li joħolqu r-riskji ta' militarizzazzjoni tal-kunflitt; jesprimi tħassib serju bl-infiq dejjem ikbar għad-difiża fir-reġjun u fil-żona tal-madwar tiegħu u bil-militarizzazzjoni dejjem ikbar tal-kunflitti, partikolarment fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar u fil-Baħar taċ-Ċina tal-Lvant; josserva li l-UE jmissha tkompli ssostni l-żvilupp ta' relazzjonijiet paċifiċi bejn iċ-Ċina u l-pajjiżi ġirien fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar permezz ta' mekkaniżmi multilaterali inklużivi; isostni l-azzjonijiet kollha intiżi biex il-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar isir "baħar tal-paċi u tal-kooperazzjoni"; jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw rigorożament il-Kodiċi ta' Kondotta tal-Unjoni Ewropea dwar l-Esportazzjoni ta' Armi; jinsisti fuq l-importanza tan-nonproliferazzjoni tal-armi tal-qerda massiva, speċjalment fid-dawl tal-aħħar żviluppi fir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea;

8.  Isostni s-sħubija UE-ASEAN fil-qasam tas-sigurtà u l-kondiviżjoni ta' esperjenzi u l-aħjar prattiki fuq kotra ta' kwistjonijiet ta' sigurtà prinċipalment mhux konvenzjonali fid-dawl tal-intensifikazzjoni tal-kapaċitajiet reġjonali, b'attenzjoni partikolari tingħata lit-tisħiħ tad-djalogu u tal-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà marittima, il-piraterija, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u s-sostenn favur il-kooperazzjoni bejn l-Europol u l-Pulizija Inter-ASEAN (l-Aseanapol), il-ġlieda kontra t-terroriżmu, iċ-ċibersigurtà, is-sigurtà tal-klima, il-miżuri ta' tisħiħ tal-fiduċja, id-diplomazija preventiva u l-medjazzjoni, il-ġestjoni tal-kriżijiet, l-attività ta' preparazzjoni għad-diżastri u s-sokkors kif ukoll l-assistenza umanitarja; isostni kontribut u involviment akbar min-naħa tal-UE fl-ARF;

9.  Jilqa' favorevolment l-iżvolġiment tat-Tielet Djalogu ta' Livell Għoli UE-ASEAN dwar il-Kooperazzjoni fil-qasam tas-Sigurtà Marittima fit-Tajlandja tal-15 u s-16 ta' Settembru 2016, li matulu ġew identifikati u proposti l-oqsma ta' kooperazzjoni konkreta futuri bejn l-ASEAN u l-UE fis-settur tas-sigurtà marittima u tad-diplomazija preventiva; jistenna b'interess il-konvokazzjoni tar-Raba' Djalogu ta' Livell Għoli UE-ASEAN dwar il-Kooperazzjoni fil-qasam tas-Sigurtà Marittima previst fl-2017 fil-Filippini;

10.  Itenni s-sostenn tal-UE għaċ-ċentralità tal-ASEAN u għar-rwol importanti tagħha fil-promozzjoni tad-djalogu u l-kooperazzjoni għall-paċi, is-sigurtà, l-istabilità u l-prosperità fir-reġjun Asja-Paċifiku u lil hinn; jappella li jinħolqu mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tat-tilwim operattivi u effiċjenti, kif previst fil-Kapitolu 8 tal-Karta tal-ASEAN u fil-Protokoll tagħha tal-2010, inklużi miżuri u regolamentazzjonijiet ġuridikament vinkolanti; jiġbed l-attenzjoni fuq l-esperjenza miksuba f'40 sena fil-kontinent Ewropew bis-saħħa ta' approċċ rigward is-sigurtà li, flimkien mad-dimensjoni politika u militari, ħaddan anki d-dimensjoni ekonomika, ambjentali u umana; jinsab konvint li din l-esperjenza tista' tiġi sfruttata fil-qafas tal-isforzi tal-ASEAN għal żvilupp paċifiku tar-reġjun; jissottolinja l-interess tal-UE f'involviment aktar qawwi fir-reġjun fil-qafas tal-proċessi kollha mmexxija mill-ASEAN;

11.  Jissottolinja l-esperjenza partikolari tal-UE fl-iżvilupp istituzzjonali, fis-suq uniku, fil-konverġenza regolatorja, fil-ġestjoni tal-kunflitti u tal-kriżijiet, fis-sigurtà marittima, fil-medjazzjoni, fl-assistenza umanitarja u fis-sokkors f'każ ta' diżastri, kif ukoll il-progress reċenti tagħha fil-qasam tal-integrazzjoni fis-settur tad-difiża u l-esperjenza pożittiva tagħha f'dik li hija definizzjoni ta' normi f'livell reġjonali u ta' arkitettura reġjonali soda fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija, flimkien mar-rieda tagħha li taqsam din l-esperjenza meta tkun ta' siwi; jenfasizza n-negozjati bejn l-UE u l-ASEAN dwar il-Ftehim Komprensiv dwar it-Trasport bl-Ajru (CATA) u l-aġenda ta' konnettività usa'; josserva li fil-perjodu 2014-2020 nofs l-assistenza finanzjarja tal-UE għall-ASEAN hija ddedikata għas-sostenn tal-konnettività tal-ASEAN;

12.  Jisħaq fuq il-bżonn ta' impenn f'livell multilaterali mal-ġurisdizzjonijiet l-oħrajn tar-reġjun, fosthom il-pajjiżi osservaturi tal-ASEAN jiġifieri Papua New Guinea u Timor Leste, kif ukoll iċ-Ċina, il-Ġappun u t-Tajwan;

13.  Jemmen li mil-lat ġeopolitiku hemm raġunijiet tajbin ħafna biex ikun sostnut l-issuktar tan-negozjati dwar ftehim ta' kummerċ ħieles reġjonali UE-ASEAN u jilqa' favorevolment il-konklużjonijiet tal-laqgħa reċenti bejn il-Kummissarji Ewropew għall-Kummerċ, Cecilia Malmström, u l-Ministri tal-Ekonomija tal-pajjiżi tal-ASEAN li saret biex tivvaluta din il-possibilità, kif ukoll il-miżuri li ttieħdu bil-ħsieb li jintlaħaq l-objettiv finali ta' ftehim interreġjonali; jinkoraġġixxi, mil-lat strateġiku, l-isforzi kollha intiżi li jeżaminaw l-għażliet biex ikunu konklużi ftehimiet ta' kummerċ ħieles mal-pajjiżi kollha tal-ASEAN; ifakkar li l-ASEAN tirrappreżenta t-tielet sieħeb kummerċjali tal-UE li jinsab barra mill-Ewropa u li l-UE hija t-tieni sieħeb kummerċjali tal-ASEAN;

14.  Jisħaq fuq il-fatt li l-impriżi nazzjonali u barranin li joperaw fil-pajjiżi tal-ASEAN jeħtiġilhom japplikaw il-prinċipji tar-responsabilità soċjali tal-kumpaniji (CSR); iħeġġeġ lill-pajjiżi tal-ASEAN jaċċertaw li d-drittijiet soċjali, ambjentali u tal-ħaddiema jkunu totalment rispettati; jappella għall-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tal-konvenzjonijiet tal-ILO u r-rispett tal-istandards fundamentali fil-qasam tax-xogħol; jistieden lill-ASEAN u lill-Istati Membri tagħha jimplimentaw b'mod effettiv il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, jippromwovu ħarsien xieraq tal-impjiegi u tal-kundizzjonijiet ta' xogħol dinjitużi kif ukoll joħolqu ambjent li jkun aktar favorevoli għall-iżvilupp tat-trade unions; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jużaw l-istrumenti kollha disponibbli biex isaħħu r-rispett ta' dak imsemmi hawn fuq; jisħaq, barra minn hekk, fuq il-bżonn li tkun garantita l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta' xogħol furzat jew obbligatorju u ta' tħaddim tat-tfal;

15.  Jistieden lill-kumpaniji Ewropej jinvestu fir-reġjun tal-ASEAN biex jibqgħu leali għar-responsabilitajiet soċjali tal-kumpaniji u jirrispettaw l-istandards Ewropej fil-qasam tad-drittijiet tal-konsumaturi, tal-ħaddiema u ambjentali, kif ukoll isostnu d-drittijiet tal-popolazzjonijiet indiġeni;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw djalogu soċjali istituzzjonalizzat bejn il-Forum taċ-Ċittadini Asja-Ewropa (AEPF) u l-istrutturi korrispondenti tas-soċjetà ċivili fl-UE;

17.  Josserva li l-ASEAN iddikjarat li adottat approċċ orjentat u inċentrat fuq il-persuni, u li l-leġittimità u r-rilevanza tal-proċessi ta' integrazzjoni reġjonali, kemm fl-UE kif ukoll fl-ASEAN, jiddependu mill-kapaċità li jkunu assoċjati ma' dan il-proċess l-ogħla numru possibbli ta' partijiet interessati u li jkunu kkomunikati r-riżultati miksuba minnu; Iqis il-kuntatti interpersonali, b'mod partikolari għaż-żgħażagħ, bħala strument importanti ħafna ta' skambju kulturali, u jitlob tkabbir konsiderevoli tal-faċilità ta' Erasmus+ għall-ASEAN; jissottolinja li hemm ħafna lok fil-pajjiżi tal-ASEAN għat-taħriġ professjonali u jenfasizza l-prospettivi ta' kooperazzjoni fl-ambitu tas-sistema ta' taħriġ dupliċi adottat minn ċerti Stati Membri tal-UE; iħeġġeġ ukoll l-iżvilupp ta' attivitajiet ta' diplomazija kulturali konformement mal-komunikazzjoni ta' Ġunju 2016 bit-titolu "Lejn strateġija tal-UE għal relazzjonijiet kulturali internazzjonali" u mar-rapport reċenti tal-Parlament dwar is-suġġett; jenfasizza l-funzjoni importanti tal-Fondazzjoni Asja-Ewropa u jemmen li jenħtieġ li jiġi estiż l-appoġġ għall-ħidma tagħha;

18.  Jissottolinja l-kunċett skont liema l-iskambji u l-kooperazzjoni strutturati f'livell reġjonali u lokali (ġemellaġġi bejn bliet) joffru strument interessanti biex tissaħħaħ l-esperjenzi prattiċi reċiproċi u jiġbed l-attenzjoni fuq inizjattivi konkreti bħall-Patt tas-Sindki u l-memorandum ta' qbil Under2, li jenħtieġ li jkunu promossi attivament;

19.  Jissuġġerixxi li l-anniversarju tar-relazzjonijiet ASEAN-UE ta' din is-sena jiġi ċċelebrat b'inizjattiva tal-UE għal programm ta' skambju ta' mexxejja żgħażagħ bejn l-UE u l-ASEAN, li għandha ssir taħt il-presidenza tal-ASEAN ta' Singapore fl-2018; jissuġġerixxi, f'każ li tirnexxi, li jinħoloq forum annwali biex jippermetti lill-mexxejja żgħażagħ tal-UE u tal-ASEAN jiskambjaw ideat u jibnu relazzjonijiet biex jkunu sostnuti r-relazzjonijiet UE-ASEAN fil-futur; jissuġġerixxi wkoll li tkun eżaminata, flimkien mas-sħab tal-ASEAN, il-possibilità prattika ta' finanzjament reċiproku tal-istituti ta' riċerka jew tal-programmi akkademiċi, li l-iskop tagħhom ikun dak li jistudjaw il-proċessi ta' integrazzjoni u l-esperjenzi ta' dawn il-proċessi fir-reġjuni sħab rispettivi;

20.  Jissottolinja l-bżonn li jkunu promossi l-ugwaljanza tal-ġeneru u l-emanċipazzjoni tan-nisa kif ukoll li titjieb il-ħajja tan-nisa u tal-bniet; jenfasizza li l-aċċess għall-edukazzjoni hija għaldaqstant essenzjali u jaf iwassal għal trasformazzjoni soċjali u ekonomika;

21.  Jisħaq fuq il-fatt li l-UE jmissha wkoll tintensifika d-djalogi politiċi u l-kooperazzjoni fuq kwistjonijiet bħad-drittijiet fundamentali, inklużi d-drittijiet tal-minoranzi etniċi u reliġjużi, u fuq kwistjonijiet ta' interess komuni fosthom l-Istat tad-dritt u s-sigurtà, il-ħarsien tal-libertà ta' espressjoni u taċ-ċirkolazzjoni libera tal-informazzjoni, il-ġlieda kontra l-kriminalità transnazzjonali, il-korruzzjoni, l-evażjoni tat-taxxa, il-ħasil tal-flus, it-traffikar tal-bnedmin u tad-drogi, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, in-nonproliferazzjoni, id-diżarm, is-sigurtà marittima u ċ-ċibersigurtà;

22.  Jilqa' favorevolment l-iżvolġiment tal-ewwel djalogu politiku UE-ASEAN dwar id-drittijiet tal-bniedem f'Ottubru 2015 u jistenna b'interess djalogi ulterjuri ta' dan it-tip; huwa mħasseb ħafna bil-fatt li d-demokrazija qiegħda titnaqqar u d-drittijiet tal-bniedem u tal-minoranzi qegħdin jinkisru u bir-repressjoni u bid-diskriminazzjoni kontinwi fil-pajjiżi tar-reġjun, kif ukoll minħabba l-inkapaċità li jingħata spazju suffiċjenti lir-rifuġjati u lill-apolidi jew lis-soċjetà ċivili, partikolarment lill-attivisti għad-difiżi tal-ambjent, tad-drittijiet għall-art u tad-drittijiet tal-ħaddiema, lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u lill-operaturi tal-mezzi tal-komunikazzjoni; iwissi li l-inkapaċità li jkunu affrontati dawn il-kwistjonijiet marbuta mal-emarġinazzjoni tal-minoranzi taf tipperikola s-sostenibilità u s-suċċess fit-tul tal-ASEAN; jiddeplora l-fatt li l-atteġġjament repressiv fil-konfront ta' min jagħmel użu ta' droga rriżulta f'telf kbir ta' ħajjiet u qtil extraġudizzjarji; jenfasizza l-bżonn li tkun responsabilizzata s-soċjetà ċivili fil-pajjiżi tal-ASEAN billi tkun żgurata konsultazzjoni sinifikattiva tal-NGOs u tal-movimenti ta' bażi fil-kuntest tad-definizzjoni tal-politiki reġjonali;

23.  Huwa mħasseb bl-intoppi fir-rigward tal-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fir-reġjun u jistieden lill-pajjiżi kollha tal-ASEAN jastjenu milli jerġgħu jdaħħlu l-piena tal-mewt u jirrispettaw l-obbligi internazzjonali; jilqa' pożittivament l-isforzi li saru fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u x-xogħol furzat u jistieden lill-gvernijiet kollha jintensifikaw il-protezzjoni tal-vittmi u l-kooperazzjoni transnazzjonali;

24.  Jistieden lill-ASEAN tgħammar lill-AICHR b'riżorsi adegwati; jittama li fil-pjan ta' ħidma ta' ħames snin tal-AICHR ikunu inklużi objettivi u miżuri speċifiċi u verifikabbli u li l-mandat tagħha tissaħħaħ biex tkun tista' attivament timmonitorja, tinvestiga, tistitwixxi proċedimenti ġudizzjarji kontra l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll tipprevenihom; jinkoraġġixxi l-AICHR tqis u tiddiskuti t-twaqqif ta' Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem komplementari fl-ambitu tal-ASEAN, fuq il-falzariga ta' dawk eżistenti f'reġjuni oħrajn tad-dinja;

25.  Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jfittxu l-opportunitajiet kollha ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-ASEAN għat-tisħiħ tad-demokrazija; isostni l-ħidma tal-uffiċċju responsabbli mill-Inizjattiva għad-Drittijiet tal-Bniedem fl-ambitu tal-Istrument ta' Djalogu Reġjonali UE-ASEAN, li timmira li tagħmel pubbliċi l-kwistjonijiet u l-azzjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem u tissensibilizza dwar id-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha tal-ASEAN jirratifikaw il-konvenzjonijiet tan-NU l-oħrajn dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-protokolli fakultattivi relatati kif ukoll l-Istatut tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI), u jsostnu inizjattivi għall-ġustizzja tranżizzjonali, ir-rikonċiljazzjoni u l-ġlieda kontra l-impunità fir-reġjun kollu;

26.  Huwa mħasseb bil-fatt li miljun apolidu jirrisjedu fl-Istati Membri tal-ASEAN; josserva li r-Rohingya tal-Myanmar/Burma jikkostitwixxu l-akbar grupp ta' apolidi tad-dinja, bi 'l fuq minn miljun persuna fil-qafas tal-mandat tal-UNHCR dwar l-apolidija, u li komunitajiet imdaqqsin ta' apolidi jinsabu wkoll fil-Brunei, fil-Vjetnam, fil-Filippini, fit-Tajlandja, fil-Malasja u fi bnadi oħra; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri tal-ASEAN jikkollaboraw bejniethom u jikkondividu l-eżempji u l-isforzi tajbin biex itemmu l-apolidija fir-reġjun kollu kemm hu;

27.  Jirrikonoxxi l-importanza tar-rwol tal-UE fil-progress li sar s'issa mill-pajjiżi tal-ASEAN u jistieden lill-UE żżomm dejjem miftuħ id-djalogu bil-għan li r-reġjun jiġi sostnut fi triqtu lejn id-demokratizzazzjoni, l-iżvilupp u l-integrazzjoni;

28.  Huwa mħasseb li t-tibdil fil-klima se jkollu impatt kbir fuq l-ASEAN; ifakkar li r-reġjun tal-ASEAN jibqa' wieħed mill-aktar vulnerabbli għal dawn il-fenomeni; iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-ASEAN iħaffu t-tranżizzjoni lejn ekonomiji b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u jnaqqsu malajr id-deforestazzjoni, irażżnu b'mod effikaċi n-nirien fil-foresti u jadottaw teknoloġiji aktar ekoloġiċi għat-trasport u l-bini; jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-UE dwar djalogu speċifiku ġdid bejn l-UE u l-ASEAN dwar l-iżvilupp sostenibbli; josserva, f'dan il-kuntest, is-sostenn tal-UE għall-attività ta' tneħħija tal-munizzjon mhux splodut f'ċerti pajjiżi tar-reġjun; iħeġġeġ kooperazzjoni bejn l-UE u l-ASEAN fil-qasam tat-turiżmu sostenibbli, tas-sigurtà tal-ikel u tal-ħarsien tal-bijodiversità, partikolarment l-iskolji tal-qroll u l-mangrovji, kif ukoll azzjonijiet li jindirizzaw b'mod effikaċi l-isfruttament eċċessiv tas-sajd fir-reġjun; jenfasizza l-bżonn li tingħata assistenza lill-pajjiżi tal-ASEAN biex itejbu l-protezzjoni u l-użu sostenibbli tal-bijodiversità u r-riabilitazzjoni sistematika tal-ekosistemi forestali; iħeġġeġ lill-Istati Membri tal-ASEAN jagħmlu sforzi biex itejbu l-kapaċità tagħha ta' reazzjoni f'każ ta' diżastru naturali, fil-qafas tal-Ftehim tal-ASEAN dwar il-Ġestjoni tad-Diżastri u r-Reazzjoni għal Emerġenza (AADMER);

29.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jagħtu prijorità adegwata lill-frekwenza intensiva tal-kuntatti politiċi, primarjament fil-livell ministerjali, u jisfruttaw totalment l-opportunitajiet billi jikkollaboraw mal-Istat Membru tal-ASEAN responsabbli mill-koordinament tar-relazzjonijiet ta' djalogu tal-ASEAN mal-UE u tal-presidenza tal-ASEAN; ifakkar fit-talbiet li saru għal assemblea parlamentari UE-ASEAN interreġjonali u jħeġġeġ li jsir rikors akbar għad-diplomazija pubblika parlamentari f'diversi ambitu politiċi; jinsisti, sadanittant, fuq it-tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-Assemblea Interparlamentari tal-ASEAN (AIPA) permezz tal-iskambji strutturati u perjodiċi; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jisfruttaw ukoll l-opportunitajiet ta' skambji intensivi dwar il-kwistjonijiet reġjonali li joffri l-forum ta' djalogu annwali ta' Shangri-La;

30.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Assemblea Interparlamentari ASEAN, lis-Segretarjat tal-ASEAN u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri tal-ASEAN.

(1)

  ĠU C 85, 8.4.1980, p. 83.

(2)

  ĠU C 154, 15.6.2012, p. 1.

(3)

  ĠU C 482, 23.12.2016, p. 75.

(4)

  Testi adottati, P8_TA(2016)0276.

(5)

  Testi adottati, P8_TA(2015)0468.

(6)

  Testi adottati, P8_TA(2015)0467.

(7)

  Testi adottati, P8_TA(2016)0262.

(8)

  Testi adottati, P8_TA(2016)0263.

(9)

  Testi adottati, P8_TA(2016)0380.

(10)

  Testi adottati, P8_TA(2016)0274.

(11)

  Testi adottati, P8_TA(2015)0413.

(12)

  Testi adottati, P8_TA(2015)0277.

(13)

  Testi adottati, P8_TA(2015)0343.

(14)

  ĠU C 353, 27.9.2016, p. 52.

(15)

  Testi adottati, P8_TA(2016)0506.

(16)

  Testi adottati, P8_TA(2016)0316.

(17)

  Testi adottati, P8_TA(2015)0465.

(18)

  Testi adottati, P8_TA(2017)0002.

(19)

  Testi adottati, P8_TA(2016)0349.

(20)

  Testi adottati, P8_TA(2017)0088.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

20.6.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

58

2

6

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides, Alex Mayer


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Key to symbols:

+  :  in favour

-  :  against

0  :  abstention

Avviż legali - Politika tal-privatezza