Postup : 2017/2026(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0243/2017

Predkladané texty :

A8-0243/2017

Rozpravy :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0367

SPRÁVA     
PDF 565kWORD 63k
28.6.2017
PE 602.807v02-00 A8-0243/2017

o politických vzťahoch EÚ s ASEAN

(2017/2026(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Reinhard Bütikofer

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o politických vzťahoch EÚ s ASEAN

(2017/2026(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na založenie Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 8. augusta 1967,

–  so zreteľom na základný právny rámec pre vzťahy EÚ – ASEAN, konkrétne na Dohodu o spolupráci ASEAN – EHS podpísanú v marci 1980(1),

–  so zreteľom na Chartu združenia ASEAN podpísanú v novembri 2007, ktorou sa zriaďuje právna subjektivita a právny a inštitucionálny rámec združenia ASEAN a zároveň vytvára Výbor stálych predstaviteľov s cieľom podporovať a koordinovať prácu združenia ASEAN,

–  so zreteľom na Regionálne fórum ASEAN-u (ARF), ktoré bolo vytvorené v roku 1993 s cieľom podporiť dialóg a konzultácie o politických a bezpečnostných otázkach a prispieť k budovaniu dôvery a preventívnej diplomacie v ázijsko-tichomorskom regióne,

–  so zreteľom na rôzne rámce ASEAN-u na budovania dôvery v regióne: Regionálne fórum ARF, stretnutie ministrov obrany krajín ASEAN-u (ADMM-Plus), východoázijský samit (EAS), ASEAN+3 ( ASEAN plus Čína, Japonsko a Južná Kórea) a ASEAN+6 (ASEAN plus Čína, Japonsko, Južná Kórea, India, Austrália a Nový Zéland),

–  so zreteľom na obchodné dohody medzi ASEAN-om a Japonskom, Čínou, Južnou Kóreou, Indiou, Austráliou a Novým Zélandom,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania a/alebo uzavretie siedmich dohôd o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a určitými členskými krajinami ASEAN-u, konkrétne Brunejom, Indonéziou, Malajziou, Filipínami, Singapurom, Thajskom a Vietnamom,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o dohodách o voľnom obchode s Indonéziou a Filipínami, rokovania o dohodách o voľnom obchode s Malajziou a Thajskom, ktoré sú v súčasnosti pozastavené, na očakávané uzavretie dohôd o voľnom obchode so Singapurom a Vietnamom v najbližších mesiacoch a na rokovania o investičnej dohode s Mjanmarskom,

–  so zreteľom na stretnutie komisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej a ministrov financií krajín ASEAN-u, ktoré sa konalo 10. marca 2017 v Manile,

–  so zreteľom na 9. zasadnutie parlamentného partnerstva Ázie a Európy (ASEP9), ktoré sa konalo 21. a 22. apríla 2016 v Ulánbátare v Mongolsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Norimbergu o posilnenom partnerstve medzi EÚ a združením ASEAN z marca 2007 a jeho akčný plán z novembra 2007,

–  so zreteľom na akčný plán z Bandar Seri Begawanu na posilnenie partnerstva medzi združením ASEAN a EÚ (2013 – 2017) prijatý v Bruneji 27. apríla 2012,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Európskemu parlamentu a Rade z 18. mája 2015 s názvom „EÚ a ASEAN: partnerstvo so strategickým zámerom“ (JOIN(2015)0022),

–  so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o vzťahoch EÚ a ASEAN-u z 22. júna 2015,

–  so zreteľom na Bangkockú deklaráciu o podpore globálneho partnerstva ASEAN – EÚ pre spoločné strategické ciele zo 14. októbra 2016,

–  so zreteľom na pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) v Phnom Pénhe 12. júla 2012(2),

–  so zreteľom na 9. samit Ázijsko-Európskeho stretnutia (ASEM11), ktoré sa konalo 15. a 16. júla 2016 v Ulánbátare v Mongolsku,

–  so zreteľom na Nadáciu Ázia – Európa (ASEF) zriadenú vo februári 1997 s cieľom vytvoriť fórum pre mimovládny dialóg,

–  so zreteľom na program podpory regionálnej integrácie ASEAN – EÚ (APRIS), program podpory regionálnej integrácie ASEAN (ARISE) a nástroj regionálneho dialógu EÚ – ASEAN (READI) na podporu harmonizácie politík a predpisov v sektoroch, ktoré nesúvisia s obchodom,

–  so zreteľom na koncepciu Hospodárskeho spoločenstva ASEAN dohodnutú v roku 2007,

–  so zreteľom na 14. samit združenia ASEAN v roku 2009 a na vytvorenie plánu vytvorenia jednotného trhu ASEAN-u (Hospodárske spoločenstvo ASEAN-u (AEC)), Politicko-bezpečnostné spoločenstvo ASEAN (APSC) a Spoločensko-kultúrne spoločenstvo ASEAN (ASCC),

–  so zreteľom na 28. a 29. samit ASEAN-u, ktoré sa konali 6. a 7. septembra 2016 vo Vientiane v Laose, a na 30. samit ASEAN, ktorý sa konal 26. – 29. apríla 2017 v Manile na Filipínach,

–  so zreteľom na 24. schôdzu spoločného výboru pre spoluprácu ASEAN – EÚ, ktorá sa konala 2. marca 2017 v Jakarte (Indonézia),

–  so zreteľom na ASEAN víziu spoločenstiev 2025 prijatú na 27. samite ASEAN-u, ktorý sa konal od 18. do 22. novembra 2015 v Kuala Lumpure (Malajzia), a na oznámenie zriadenia Hospodárskeho spoločenstva ASEAN-u z 31. decembra 2015, ktorého cieľom je vytvoriť vnútorný trh pre viac ako 600 miliónov ľudí,

–  so zreteľom na 11. samit Južnej Ázie (EAS), ktorý sa konal 8. septembra 2016 vo Vientiane v Laose za účasti najvyšších predstaviteľov 18 krajín, členských štátov združenia ASEAN, Číny, Japonska a Južnej Kórey (ASEAN+3), Indie, Austrálie a Nového Zélandu (ASEAN+6), Ruska a USA,

–  so zreteľom na Deklaráciu ľudských práv ASEAN-u z 18. novembra 2012 a vytvorenie medzivládnej komisie pre ľudské práva (AICHR) v roku 2009,

–  so zreteľom na organizáciu Poslanci krajín ASEAN za ľudské práva (APHR), orgán, ktorý bol založený v roku 2013 s cieľom podporovať demokraciu a ľudské práva vo všetkých členských štátoch združenia ASEAN,

–  so zreteľom na Inštitút mieru a zmierenia ASEAN (AIPR),

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré ratifikovali všetky členské štáty ASEAN-u,

–  so zreteľom na Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom „Chrániť, rešpektovať a naprávať“, ktoré 16. júna 2011 prijala Rada OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Dohovor združenia ASEAN proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorý v novembri 2015 podpísali všetky členské štáty ASEAN-u,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmania Rady OSN pre ľudské práva, na ktorých sa zúčastnili všetky členské štáty združenia ASEAN,

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o ASEAN-e, najmä na uznesenie z 15. januára 2014 o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN(3),

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o členských štátoch ASEAN-u, najmä na uznesenie zo 17. decembra 2015 o Vietname(4), zo 17. decembra 2015 o rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie)(5), zo 17. decembra 2015 o rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (súhlas)(6), z 8. júna 2016 o rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas)(7) a z 8. júna 2016 o rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (rozhodnutie)(8),

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o členských štátoch ASEAN-u týkajúce sa naliehavej situácie v oblasti ľudských práv, najmä na uznesenie zo 6. októbra 2016 o Thajsku, najmä o situácii Andyho Halla(9), z 9. júna 2016 o Kambodži(10), z 26. novembra 2015 o politickej situácii v Kambodži(11), z 9. júla 2015 o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch(12), z 8. októbra 2015 o situácii v Thajsku(13), z 21. mája 2015 o neutešenej situácii rohingských utečencov a o masových hroboch v Thajsku(14), z 15. decembra 2016 o situácii rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku(15), zo 7. júla 2016 o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingyov(16), zo 17. decembra 2015 o Malajzii(17), z 19. januára 2017 o Indonézii, najmä o prípade Hoseau Yeima a Ismaela Aluau a guvernéra Jakarty(18) a z 15. septembra 2016(19) a 15. marca 2017(20) o Filipínach,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0243/2017),

A.  keďže tento rok oslavujeme 50. výročie ASEAN-u, 60. výročie Rímskych zmlúv a 40. výročie formálnych vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om;

B.  keďže región ASEAN vznikol ako jeden z celosvetovo najdynamickejších a najrýchlejšie rastúcich regiónov, a to najmä v oblasti hospodárstva, technológií a výskumu, je z geopolitického a geohospodárskeho hľadiska výhodne strategicky umiestnený, má bohaté zdroje, presadzuje cieľ zvýšenej hospodárskej integrácie a ambiciózny program cieľov udržateľného rozvoja, predovšetkým v oblasti vzdelávania, a je silným obhajcom multilateralizmu; keďže prekonanie rozvojových rozdielov v rámci ASEAN-u bude mať zásadný význam pri presadzovaní ďalšej integrácie a zaručení bezpečnosti, stability a ochrany sociálnych, hospodárskych a politických práv;

C.  keďže integračné procesy EÚ aj ASEAN-u sú rozdielne, čo vyplýva z rôznych kontextov a rôznych vízií a úloh; keďže obe organizácie majú svoju vlastnú logiku, sú však porovnateľné, keďže obe organizácie podporujú mierové spolužitie, regionálnu integráciu a medzinárodnú spoluprácu a rozvoj a mnoho desaťročí sa zameriavajú na budovanie dôvery medzi svojimi členmi; EÚ ako taká je pre ASEAN jedinečným typom partnera;

D.  keďže oba regióny dosiahli vysokú úroveň interakcie a vzťahy medzi EÚ a ASEAN-om sú komplexné a týkajú sa širokého radu oblastí vrátane obchodu a investícií, rozvoja, ekonomických a politických záležitostí; keďže ASEAN je tretím obchodným partnerom EÚ a EÚ je druhým obchodným partnerom ASEAN-u s ročnou obchodnou bilanciou s tovarom v hodnote viac ako 200 miliárd EUR, pričom EÚ je prvým poskytovateľom priamych zahraničných investícií v regióne ASEAN; keďže ASEAN predstavuje pre európske podniky bránu do širšieho regiónu; keďže EÚ a jej členské štáty sú prvými poskytovateľmi rozvojovej pomoci v regióne a EÚ sa zaviazala poskytnúť vyše 3 miliardy EUR na zníženie chudoby a riešenie rozvojových rozdielov v krajinách ASEAN-u s nízkymi príjmami;

E.  keďže skúsenosti EÚ v minulosti slúžili ako zdroj inšpirácie pre iné regionálne integračné procesy;

F.  keďže EÚ neustále podporovala činnosť ASEAN-u, a najmä sekretariátu ASEAN-u, a ako uznanie významu ASEAN-u vymenovala vyhradeného vedúceho delegácie EÚ pre ASEAN, ktorý sa ujal úradu v roku 2015;

G.  keďže v súčasnosti sú integračné procesy v oboch regiónoch problematické, ale zároveň otvárajú nové príležitosti; keďže EÚ čelí viacerým krízam; keďže ASEAN bol napriek cieľu podporiť centrálnu úlohu ASEAN-u v roku 2016 svedkom poklesu vnútorného obchodu ASEAN-u a sužovali ho problémy, a to vrátane odchylných orientácií zahraničnej politiky a účinkov presahovania domácich problémov, ktoré sa týkali ohrozenia demokracie a zásad právneho štátu, vzťahov medzi náboženstvami, etnických menšín, sociálnych nerovností a porušovania ľudských práv, a to aj s cezhraničným vplyvom;

H.  keďže EÚ rozhodla, že ľudské práva budú ústredným prvkom jej vzťahov s tretími krajinami;

I.  keďže EÚ v decembri 2014 udelila Filipínam postavenie v rámci VSP+ ako prvej krajine ASEAN-u, ktorá môže využívať takéto obchodné preferencie; keďže to Filipínam umožňuje vyvážať do EÚ 66 % svojich výrobkov bez colných poplatkov;

J.  keďže odstúpenie USA od Transpacifického partnerstva (TPP) môže poskytnúť nový impulz rokovaniam o Komplexnom regionálnom ekonomickom partnerstve (RCEP); keďže priebojnejšia Čína spúšťa iniciatívy ako „Jedno pásmo, jedna cesta“, ktoré sú výzvou pre všetky krajiny v susedstve aj mimo neho;

K.  keďže napätie v Juhočínskom mori predstavuje hrozbu a riziko pre bezpečnosť a stabilitu regiónu; keďže trendom, ktorý vzbudzuje najväčšie obavy, je militarizácia Juhočínskeho mora; keďže dialóg medzi ASEAN-om a Čínou o kódexe správania zostáva hlavným mechanizmom ASEAN-u na výmeny s Čínou v otázke Juhočínskeho mora; keďže čínske aktivity – od vojenských hliadok a cvičení po stavebné činnosti bez ohľadu na princípy uvedené v Deklarácii o správaní strán v Juhočínskom mori z roku 2002 – zostávajú dôvodom na znepokojenie;

1.  gratuluje členským štátom ASEAN-u k 50. výročiu ASEAN-u a plne podporuje všetky snahy o regionálnu integráciu; rovnako vyjadruje svoje uznanie pre 40 rokov vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om a opakovane potvrdzuje svoje odporúčanie, že vzťahy by sa mali vylepšiť na strategické partnerstvo založené na konkrétnych činnostiach, hmatateľných výsledkoch a silnejšej vecnejšej spolupráci; zdôrazňuje, že EÚ má záujem o posilnenie svojej spolupráce s týmto kľúčovým hráčom v regióne strategického významu; zdôrazňuje, že strategické partnerstvo bude pre EÚ predstavovať príležitosť posilniť svoj príspevok k plneniu spoločných cieľov v indicko-tichomorskej oblasti;

2.  zdôrazňuje politickú hodnotu silných obchodných a investičných vzťahov medzi ASEAN-om a EÚ a nabáda oboch partnerov na ďalšie posilnenie svojich hospodárskych a politických vzťahov; zdôrazňuje, že obchodné vzťahy EÚ a ASEAN-u majú značný potenciál na rast; zdôrazňuje, že EÚ je vedúcim zahraničným investorom v ASEAN-e; zdôrazňuje aj príležitosti na spoluprácu pri plnení cieľov udržateľného rozvoja; vyzýva na zvýšenie spolupráce s cieľom odstrániť rozvojové rozdiely, ktoré existujú v rámci ASEAN-u; vyjadruje presvedčenie, že by sa mohla posilniť spolupráca a výmena osvedčených postupov v rôznych oblastiach, ako sú riešenie celosvetových problémov vrátane zmeny klímy, nadnárodný organizovaný zločin a terorizmus, správa hraníc, námorná bezpečnosť, rozvoj finančného sektora, transparentnosť a makroekonomické politiky; vyzdvihuje snahu o vysokú úroveň spolupráce EÚ a ASEAN-u v multilaterálnych inštitúciách, ako je OSN, ale aj Svetová obchodná organizácia vzhľadom na zachovanie, posilnenie a ďalší rozvoj viacstrannej medzinárodnej štruktúry obchodovania a spravodlivých obchodných vzťahov;

3.  chváli podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku a Komisiu za prijatie spoločného oznámenia, ktoré schválili členské štáty a ktorým sa stanovuje plán na prehĺbenie partnerstva v politických, bezpečnostných a hospodárskych otázkach, ako aj v oblastiach prepojenia, životného prostredia, prírodných zdrojov a v iných oblastiach, ako je podpora a ochrana ľudských práv; zdôrazňuje význam posilnenia politického dialógu medzi EÚ a ASEAN-om; pripomína, že podpora EÚ integrácie v rámci ASEAN-u prispieva k jeho odolnosti a k stabilite regiónu; zdôrazňuje, že EÚ poskytuje pri vytváraní vnútorného trhu technickú pomoc a zabezpečuje budovanie kapacít;

4.  víta vymenovanie vedúceho delegácie EÚ pre ASEAN a otvorenie misie EÚ pre ASEAN v roku 2015, čo je vývoj, ktorým sa uznáva dôležitosť vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om;

5.  konštatuje, že Spojené kráľovstvo roky zohrávalo dôležitú a hodnotnú úlohu pri podpore zväzkov EÚ a ASEAN-u, že pre EÚ a jej členské štáty bude potrebné a možné aktívne posilniť vzťahy v súvislosti s novou skutočnosťou brexitu; vyzýva Spojené kráľovstvo, aby aj naďalej úzko spolupracovalo s partnerstvom EÚ – ASEAN; vyzýva na väčšiu účasť EÚ na existujúcich fórach, ktoré vedie ASEAN; domnieva sa, že EÚ by mala aktualizovať a zintenzívniť svoje diplomatické úsilie s ASEAN-om s cieľom prispieť k väčšej stabilite a bezpečnosti v oblastiach konfliktov, v ktorých opäť dochádza k napätiu, pričom by mala úzko spolupracovať s partnermi v regióne a dodržiavať medzinárodné právo;

6.  vyjadruje poľutovanie nad neskorou a zdržanlivou reakciou EÚ na rozhodnutie na základe dohovoru z Montego Bay v spore o Juhočínske more a vyzýva EÚ, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve; pripomína, že EÚ podporuje pokojné dohodnuté riešenia medzinárodných sporov; trvá na slobode plavby; vyzýva Čínu, aby uznala rozhodnutie tribunálu; podporuje strany, aby sa usilovali o mierové urovnanie sporov založené na princípoch medzinárodného práva podľa dohovoru z Montego Bay; podporuje úsilie členských štátov ASEAN-u o rýchle vypracovanie účinného kódexu správania v Juhočínskom mori;

7.  vyjadruje poľutovanie nad činnosťami, ako sú žiadosti o navrátenie rozsiahlych území a rozmiestňovanie vojenských zariadení a arzenálu na požadovaných územiach, čo predstavuje riziko militarizácie konfliktu; vyjadruje vážne znepokojenie nad zvyšujúcimi sa výdavkami na obranu v regióne a v susedných krajinách a zvyšujúcou sa militarizáciou konfliktov, a to najmä v Juhočínskom a Východočínskom mori; konštatuje, že je potrebné, aby EÚ naďalej podporovala rozvoj mierových vzťahov medzi Čínou a jej susedmi pri Juhočínskom mori, a to prostredníctvom inkluzívnych viacstranných mechanizmov; podporuje všetky opatrenia, prostredníctvom ktorých sa z Juhočínskeho mora môže stať „more mieru a spolupráce“; vyzýva členské štáty, aby prísne dodržiavali Kódex EÚ pre vývoz zbraní; zdôrazňuje význam nešírenia zbraní hromadného ničenia, najmä so zreteľom na najnovší vývoj v KĽDR;

8.  podporuje partnerstvo EÚ a ASEAN-u v oblasti bezpečnosti v celom rade netradičných bezpečnostných otázok s cieľom posilniť regionálne kapacity, predovšetkým posilniť dialóg a spoluprácu v oblasti námornej bezpečnosti, pirátstva, boja proti organizovanej trestnej činnosti a podporu spolupráce medzi Europolom a policajnými silami Inter-ASEAN (Aseanapolom), boja proti terorizmu, kybernetickej bezpečnosti, klimatickej bezpečnosti, opatrení na budovanie dôvery, preventívnej diplomacie a mediácie, krízového riadenia, pripravenosti na katastrofy, pomoci pri katastrofách a humanitárnej pomoci; podporuje väčší príspevok a zapojenie EÚ do regionálneho fóra združenia ASEAN;

9.  víta uskutočnenie 3. dialógu na vysokej úrovni medzi ASEAN-om a EÚ o spolupráci v oblasti námornej bezpečnosti, ktorý sa konal 15. a 16. septembra 2016 v Thajsku a na ktorom boli určené a navrhnuté budúce oblasti konkrétnej spolupráce medzi ASEAN-om a EÚ v oblasti námornej bezpečnosti a preventívnej diplomacie; teší sa na zvolanie 4. dialógu na vysokej úrovni medzi ASEAN-om a EÚ o spolupráci v oblasti námornej bezpečnosti, ktorý sa má konať v roku 2017 na Filipínach;

10.  opakovane potvrdzuje podporu EÚ ústrednej a významnej úlohe ASEAN-u pri podpore dialógu a spolupráce pri dosahovaní mieru, bezpečnosti, stability a prosperity v ázijsko-tichomorskom regióne aj mimo neho; vyzýva na vytvorenie fungujúcich a účinných mechanizmov na urovnávanie sporov, ako sa ustanovuje v kapitole 8 Charty združenia ASEAN a v protokole k charte z roku 2010 vrátane právne záväzných opatrení a nariadení; upozorňuje na skúsenosti získané počas 40 rokov na európskom kontinente týkajúce sa koncepcie bezpečnosti, ktorá okrem politického a vojenského rozmeru zahŕňa aj hospodársky a environmentálneho rozmeru zahŕňa aj ľudský rozmer; vyjadruje presvedčene, že tieto skúsenosti možno využiť v rámci úsilia ASEAN-u o mierový rozvoj regiónu; zdôrazňuje záujem EÚ o ďalšiu spoluprácu v regióne prostredníctvom všetkých procesov, ktoré vedie ASEAN;

11.  zdôrazňuje konkrétne skúsenosti EÚ s budovaním inštitúcií, jednotným trhom, zbližovaním v oblasti regulácie, zvládaním konfliktov a krízovým riadením, ochranou námornej dopravy, mediáciou, humanitárnou pomocou a zmierňovaním následkov katastrof, ako aj jej nedávny pokrok v oblasti integrácie obrany a úspešné skúsenosti so stanovovaním noriem na regionálnej úrovni a s pevnou regionálnou štruktúrou v oblasti ľudských práv a demokracie spolu s ochotou EÚ deliť sa o tieto skúsenosti tam, kde to prináša úžitok; vyzdvihuje rokovania týkajúce sa komplexnej dohody o leteckej doprave EÚ a ASEAN-u a program širšieho prepojenia; poznamenáva, že EÚ v rokoch 2012 – 2014 vyčlenila polovicu svojej finančnej pomoci pre ASEAN na podporu prepojenia v rámci ASEAN-u;

12.  zdôrazňuje, že na viacstrannej úrovni je potrebné angažovať sa s ďalšími jurisdikciami regiónu, ako sú pozorovatelia v rámci ASEAN-u, Papua-Nová Guinea a Východný Timor, ako aj Čína, Japonsko a Taiwan;

13.  domnieva sa, že z geopolitického hľadiska existuje veľmi dobrý dôvod na zasadzovanie sa o opätovné začatie rokovaní o regionálnej dohode o voľnom obchode medzi EÚ a ASEAN-om, a víta závery z nedávneho stretnutia medzi komisárkou EÚ pre obchod Ceciliou Malmströmovou a ministrami hospodárstva krajín ASEAN-u, ktoré sa týkalo hodnotenia situácie v tomto smere, ako aj kroky smerujúce k splneniu konečného cieľa, ktorým je medziregionálna dohoda; podporuje zo strategického hľadiska akékoľvek úsilie o preskúmanie možností uzatvorenie dohôd o voľnom obchode so všetkými krajinami združenia ASEAN; pripomína, že ASEAN je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ mimo Európy a EÚ je jeho druhým najväčším obchodným partnerom;

14.  zdôrazňuje, že vnútroštátne a zahraničné podniky pôsobiace v krajinách ASEAN-u musia uplatňovať zásady sociálnej zodpovednosti podnikov; naliehavo vyzýva krajiny ASEAN-u, aby zabezpečili plné dodržiavanie sociálnych, environmentálnych a pracovných práv; vyzýva na plné a účinné vykonávanie dohovorov MOP a dodržiavanie základných pracovných noriem; vyzýva ASEAN a jeho členské štáty, aby účinne vykonávali hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv stanovené OSN s cieľom podporovať primeranú ochranu zamestnanosti a k dôstojné pracovné podmienky, ako aj vytvoriť prostredie, ktoré je priaznivejšie pre rozvoj odborových zväzov; vyzýva Európsku komisiu a ESVČ, aby využili všetky dostupné nástroje na posilnenie dodržiavania uvedených noriem; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce, a detskú prácu;

15.  vyzýva európske spoločnosti, ktoré investujú v regióne ASEAN, aby dodržiavali sociálnu zodpovednosť podnikov a európske normy týkajúce sa spotrebiteľských, pracovných a environmentálnych práv a aby zachovávali práva domorodého obyvateľstva;

16.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zjednodušili inštitucionalizovaný sociálny dialóg medzi Ázijsko-európskym občianskym fórom (AEPF) a príslušnými subjektmi občianskej spoločnosti v EÚ;

17.  berie na vedomie, že ASEAN o sebe vyhlásil, že sa zameriava a sústreďuje na ľudí, a že legitímnosť a význam pre procesy regionálnej integrácie v EÚ aj v rámci ASEAN-u závisia od zapojenia čo najviac zainteresovaných strán do procesu a od informovania o dosiahnutom pokroku; domnieva sa, že medziľudské kontakty, najmä mladých ľudí, sú veľmi dôležitým nástrojom kultúrnej výmeny, a vyzýva na výrazné rozšírenie programu Erasmus+ pre ASEAN; upozorňuje na to, že v rámci ASEAN-u existuje veľký priestor pre odbornú prípravu a zdôrazňuje vyhliadky na spoluprácu v oblasti duálneho systému vzdelávania, ktorý sa uplatňuje v niektorých členských štátoch EÚ; tiež naliehavo vyzýva na rozvoj činností v oblasti kultúrnej diplomacie v súlade s oznámením o stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy z júna 2016 a s nedávnou správou Parlamentu na rovnakú tému; zdôrazňuje dôležitosť funkcie Nadácie Ázia – Európa a domnieva sa, že podpora jej práce by sa mala rozšíriť;

18.  poukazuje na názor, že štruktúrovaná výmena a spolupráca na úrovni regiónov a lokalít (partnerstvá miest) predstavuje zaujímavý nástroj na posilnenie vzájomných praktických skúseností, a upozorňuje na konkrétne iniciatívy, ako sú Dohovor primátorov a starostov alebo memorandum o porozumení Under2, ktoré by sa mali aktívne podporovať;

19.  navrhuje osláviť tohtoročné výročie ASEAN-u a EÚ pomocou iniciatívy EÚ pre „výmenný program mladých vodcov EÚ a ASEAN-u“, ktorý sa má realizovať pod singapurským predsedníctvom ASEAN-u v roku 2018; navrhuje, aby sa v prípade úspechu tejto iniciatívy vytvorilo fórum, ktoré sa bude konať každý rok a na ktorom si mladí vedúci predstavitelia z EÚ a ASEAN-u môžu vymieňať názory a budovať vzťahy na podporu vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om v budúcnosti; ďalej navrhuje, aby sa spolu s partnermi združenia ASEAN preskúmala praktická oblasť pôsobnosti pre recipročné financovanie výskumných ústavov či akademických programov s cieľom študovať integračné procesy a skúsenosti z týchto procesov v príslušných partnerských regiónoch;

20.  zdôrazňuje, že je potrebné podporovať rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a zlepšovať životy dievčat a žien; upozorňuje preto na kľúčový význam vzdelávania, ktoré by mohlo viesť k sociálnym a hospodárskym zmenám;

21.  zdôrazňuje, že EÚ by tiež mala zintenzívniť politické dialógy a spoluprácu v otázkach, ako sú základné práva vrátane práv etnických a náboženských menšín a v záležitostiach spoločného záujmu vrátane zásad právneho štátu a bezpečnosti, ochrany slobody prejavu a voľného toku informácií, boja proti medzinárodnej trestnej činnosti, korupcii, daňovým únikom, praniu špinavých peňazí, obchodovaniu s ľuďmi a drogami, terorizmu a proti šíreniu zbraní, a o dosiahnutie odzbrojenia a námornej a kybernetickej bezpečnosti;

22.  víta uskutočnenie prvého politického dialógu o ľudských právach medzi EÚ a ASEAN-om v októbri 2015 v Bruseli a teší sa na ďalšie takéto dialógy; vyjadruje hlboké znepokojenie nad úpadkom demokracie a porušovaním ľudských a menšinových práv a pokračujúcim útlakom a diskrimináciou v krajinách v regióne, ako aj obmedzovaním priestoru pre utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti alebo pre občiansku spoločnosť, najmä pre aktivistov v oblasti životného prostredia, pozemkových práv a pracovného práva, obhajcov ľudských práv a pracovníkov médií; upozorňuje, že neriešenie otázok týkajúcich sa marginalizácie menšín by ohrozilo stabilitu a dlhodobú úspešnosť ASEAN-u; odsudzuje skutočnosť, že represívny prístup k užívateľom drog si vyžiadal vysokú cenu v podobe ľudských životov a mimosúdnych popráv; zdôrazňuje potrebu posilnenia občianskej spoločnosti v ASEAN-e tým, že sa v rámci regionálnej tvorby politík zabezpečia zmysluplné konzultácie s MVO a ľudovými hnutiami;

23.  vyjadruje znepokojenie nad krokmi späť, pokiaľ ide o zrušenie trestu smrti v regióne, a vyzýva všetky krajiny ASEAN-u, aby opätovne nezavádzali trest smrti a aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky; víta úsilie, ktoré sa vynakladá na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a nútenej práci a vyzýva všetky vlády, aby posilňovali ochranu obetí a spoluprácu medzi krajinami;

24.  vyzýva ASEAN, aby vyčlenil primerané zdroje pre svoju medzivládnu komisiu pre ľudské práva; vyjadruje želanie, aby sa konkrétne a preukázateľné ciele a opatrenia začlenili do päťročného pracovného plánu medzivládnej komisie združenia ASEAN pre ľudské práva a aby sa jej mandát posilnil tak, aby mohla aktívne monitorovať, vyšetrovať a stíhať porušovanie ľudských práv a predchádzať mu; nabáda medzivládnu komisiu združenia ASEAN pre ľudské práva, aby zvážila a prerokovala zriadenie komplementárneho súdu združenia ASEAN pre ľudské práva, podobne, ako je to v prípade súdov v iných častiach sveta;

25.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vyhľadávali všetky príležitosti na spoluprácu s krajinami ASEAN-u v oblasti posilňovania demokracie; podporuje prácu regionálneho úradu pre nástroj dialógu o ľudských právach medzi EÚ a ASEAN-om, ktorého cieľom je zverejňovať otázky a činnosti týkajúce sa ľudských práv a zvyšovať informovanosť o ľudských právach; naliehavo žiada všetky členské štáty ASEAN-u, aby ratifikovali dohovory OSN o ľudských právach a ich opčné protokoly, ako aj štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC), a aby podporovali iniciatívy v oblasti spravodlivosti v prechodnom období, zmierenia a boja proti beztrestnosti v celom regióne;

26.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v členských štátoch ASEAN-u žijú milióny osôb bez štátnej príslušnosti; konštatuje, že Rohingyovia v Mjanmarsku predstavujú s jedným miliónom osôb, na ktoré sa vzťahuje štatút UNHCR pre osoby bez štátnej príslušnosti, najväčšiu skupinu takýchto osôb na svete, ale že veľké komunity osôb bez štátnej príslušnosti sa nachádzajú aj v Bruneji, vo Vietname, na Filipínach, v Thajsku, Malajzii a inde; nabáda členské štáty ASEAN-u, aby spolupracovali, vymieňali si osvedčené postupy a vynakladali spoločné úsilie s cieľom ukončiť situáciu osôb bez štátnej príslušnosti v celom regióne;

27.  uznáva význam úlohy EÚ pri doteraz dosiahnutom pokroku krajín ASEAN-u, a vyzýva Európsku úniu, aby udržiavala dialóg s cieľom podporiť región v jeho pokroku smerom k demokratizácii, rozvoju a integrácii;

28.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zmena klímy bude mať na ASEAN veľký vplyv; pripomína, že región ASEAN-u je stále jedným z regiónov, ktoré sú voči tomuto javu najzraniteľnejšie; naliehavo žiada členské štáty ASEAN-u, aby zrýchlili prechod smerom k nízkouhlíkovým hospodárstvam a aby prudko znížili odlesňovanie, účinne obmedzili lesné požiare a prijali technológie šetrné k životnému prostrediu v oblasti dopravy a stavieb; víta iniciatívu EÚ týkajúcu sa nového vyhradeného dialógu o udržateľnom rozvoji medzi EÚ a ASEAN-om; v tomto kontexte poukazuje na podporu, ktorú EÚ poskytuje na úlohu odstraňovania nevybuchnutej munície v niektorých krajinách regiónu; naliehavo žiada o spoluprácu EÚ a ASEAN-u v oblasti udržateľného cestovného ruchu, potravinovej bezpečnosti a ochrany biologickej diverzity, najmä koralových útesov a mangrovníkových lesov, a o účinné riešenie problému nadmerného rybolovu v regióne; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať pomoc krajinám ASEAN-u s cieľom zvýšiť ochranu biodiverzity a jej udržateľné využívanie a s cieľom systematickej obnovy lesných ekosystémov; nalieha na členské štáty ASEAN-u, aby vyvinuli úsilie o posilnenie svojej spôsobilosti rýchlej reakcie na prírodné katastrofy v rámci Dohody ASEAN-u o zvládaní katastrof a reakcii na núdzové situácie (AADMER);

29.  vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby udelili náležitú prioritu a vysokú periodicitu politickým kontaktom, najmä na ministerskej úrovni, a naplno využili členský štát ASEAN-u zodpovedný za koordinovanie dialógových vzťahov medzi ASEAN-om a EÚ a za predsedníctvo ASEAN-u; pripomína požiadavky na zriadenie medziregionálneho parlamentného zhromaždenia EÚ a ASEAN-u a naliehavo vyzýva na väčšie využívanie verejnej parlamentnej diplomacie v rôznych oblastiach politiky; trvá na posilnení spolupráce s Medziparlamentným zhromaždením združenia ASEAN (AIPA) prostredníctvom pravidelných a štruktúrovaných výmen názorov; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby takisto využili príležitosti na intenzívne výmeny názorov na regionálne otázky, ktoré poskytuje fórum s názvom Dialóg Šangri-La, ktoré sa koná každý rok;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Medziparlamentnému zhromaždeniu združenia ASEAN, sekretariátu združenia ASEAN a vládam a parlamentom členských štátov združenia ASEAN.

(1)

  Ú. v. ES C 85, 8.4.1980, s. 83.

(2)

  Ú. v. EÚ L 154, 15.6.2012, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 75.

(4)

  Prijaté texty, P8_TA(2016)0276.

(5)

  Prijaté texty, P8_TA(2015)0468.

(6)

  Prijaté texty, P8_TA(2015)0467.

(7)

  Prijaté texty, P8_TA(2016)0262.

(8)

  Prijaté texty, P8_TA(2016)0263.

(9)

  Prijaté texty, P8_TA(2016)0380.

(10)

  Prijaté texty, P8_TA(2016)0274.

(11)

  Prijaté texty, P8_TA(2015)0413.

(12)

  Prijaté texty, P8_TA(2015)0277.

(13)

  Prijaté texty, P8_TA(2015)0343.

(14)

  Ú. v. EÚ C 353, 27.9.2016, s. 52.

(15)

  Prijaté texty, P8_TA(2016)0506.

(16)

  Prijaté texty, P8_TA(2016)0316.

(17)

  Prijaté texty, P8_TA(2015)0465.

(18)

  Prijaté texty, P8_TA(2017)0002.

(19)

  Prijaté texty, P8_TA(2016)0349.

(20)

  Prijaté texty, P8_TA(2017)0088.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides, Alex Mayer


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

58

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

2

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia