Izvješće - A8-0259/2017Izvješće
A8-0259/2017

IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet

17.7.2017 - (2017/2063(IMM))

Odbor za pravna pitanja
Izvjestiteljica: Heidi Hautala

Postupak : 2017/2063(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0259/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0259/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet

(2017/2063(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Marie-Christine Boutonnet koji je 14. travnja 2017. proslijedilo francusko Ministarstvo pravosuđa na osnovi zahtjeva koji je glavni državni odvjetnik uputio Žalbenom sudu u Parizu u vezi s predmetom koji je u tijeku pred istražnim sudcima Regionalnog suda u Parizu, a koji se odnosi na sudsku istragu zbog zlouporabe povjerenja u vezi s financijskim sredstvima koje je primila preko ugovora imenovanog parlamentarnog asistenta,  

–  nakon saslušanja Jean-Françoisa Jalkha, koji mijenja Marie-Christine Boutonnet, u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.[1],

–  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0259/2017),

Α.  budući da su istražni sudci Regionalnog suda u Parizu zatražili ukidanje zastupničkog imuniteta zastupnici Marie-Christine Boutonnet kako bi je saslušali u vezi s kaznenim djelom za koje se sumnjiči;

Β.  budući da, u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, zastupnici u Europskom parlamentu na nacionalnom teritoriju svoje države imaju isti imunitet koji se priznaje zastupnicima u nacionalnom parlamentu te države;

C.  budući da se u članku 26. francuskog Ustava navodi da „bez odobrenja predsjedništva doma Parlamenta čiji je član, nijedan zastupnik Parlamenta ne smije biti uhićen zbog kaznenog djela ili prekršaja, niti mu smije biti određena mjera lišavanja ili ograničavanja slobode; to odobrenje nije potrebno u slučaju kada je zastupnik zatečen u počinjenju teškog kaznenog djela ili drugog oblika kaznenog djela ili ako je pravomoćno osuđen”;

D.  budući da istražni sudci smatraju da istraga provedena tijekom preliminarnog postupka i sudska istraga upućuju na to da bi početne sumnje Europskog parlamenta u vezi s nekolicinom parlamentarnih asistenata zastupnika u Europskom parlamentu pridruženih stranci Nacionalna fronta (fr. Front National) mogle biti opravdane;

E.  budući da se pokazalo, naročito, da je u planu radnih mjesta Nacionalne fronte objavljenom u veljači 2015. navedeno 15 zastupnika u Europskom parlamentu, 21 lokalni parlamentarni asistent i 5 akreditiranih parlamentarnih asistenata; budući da je određeni broj parlamentarnih asistenata izjavio da je njihovo mjesto rada u sjedištu stranke Nacionalna fronta u Nanterreu, a u nekim se slučajevima navodi da su ondje zaposleni na puno radno vrijeme; budući da su u većini ugovora o radu parlamentarnih asistenata opisane jednake, opće zadaće, bez ikakvih detalja;

F.  budući da su tijekom istraga otkrivene tri situacije koje su ukazivale na to da je mala vjerojatnost da su dotični asistenti zaista obavljali dužnosti povezane s Europskim parlamentom:

• ugovori o radu asistenata u Europskom parlamentu bili su sklopljeni između dvaju ugovora o radu za Nacionalnu frontu,

• ugovori o radu za Europski parlament asistenata u Europskom parlamentu i ugovori o radu za Nacionalnu frontu tekli su istovremeno,

• ugovori o radu za Nacionalnu frontu sklopljeni su i počeli su teći neposredno nakon razdoblja obuhvaćenih ugovorima o radu asistenata u Europskom parlamentu;

G.  budući da je tijekom pretrage sjedišta Nacionalne fronte u veljači 2016. u uredu rizničara Nacionalne fronte zaplijenjen niz dokumenata koji svjedoče o želji te stranke da ostvari „uštede” zahvaljujući tomu što Europski parlament pokriva troškove za zaposlenike te stranke koji rade u svojstvu parlamentarnih asistenata;

H.  budući da istražni suci smatraju da je nužno saslušati objašnjenja Marie-Christine Boutonnet u vezi s financijskim sredstvima primljenim preko ugovora određenog imenovanog parlamentarnog asistenta; budući da je taj asistent 6. ožujka 2017. optužen za prikrivanje zlouporabe povjerenja u razdoblju između rujna 2014. i veljače 2015.; budući da se dotični asistent tijekom ispitivanja od strane dvaju istražnih sudaca pozvao na pravo na obranu šutnjom;

I.  budući da se Marie-Christine Boutonnet nije odazvala na pozive istražitelja i istražnih sudaca koji su joj upućeni kako bi se utvrdilo treba li biti optužena za zlouporabu povjerenja u razdoblju između 2009. i 2016.;

J.  budući da se Marie-Christine Boutonnet u objašnjenju svojeg neodazivanja na navedene pozive pozvala na svoj imunitet zastupnice u Europskom parlamentu i navela da ona „ne samo da ima pravo nego i obvezu Europskom parlamentu predočiti mogućnost da se pojavi pred sudskim tijelom kako bi objasnila organizaciju svojeg zastupničkog rada”;

K.  budući da se čini da je Marie-Christine Boutonnet u međuvremenu bila saslušana pred istražnim sudcima u Parizu;

L.  budući da je bez obzira na to primjereno ukinuti imunitet dotičnoj zastupnici jer samo Parlament ima pravo na ukidanje imuniteta zastupniku;

M.  budući da je utemeljenost predmeta očigledna i da nema dokaza koji upućuju na fumus persecutionis, osobito s obzirom na činjenicu da su u tijeku postupci na temelju sličnih optužbi protiv zastupnika drugih klubova zastupnika i drugih nacionalnosti;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Marie-Christine Boutonnet;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora francuskim vlastima i Marie-Christine Boutonnet.

  • [1]  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

12.7.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

8

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala