Procedură : 2017/2063(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0259/2017

Texte depuse :

A8-0259/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0317

RAPORT     
PDF 486kWORD 48k
17.7.2017
PE 606.038v01-00 A8-0259/2017

privind cererea de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet

(2017/2063(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare: Heidi Hautala

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet

(2017/2063(IMM))

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet transmisă la 14 aprilie 2017 de Ministrul francez al Justiției, în temeiul unei cereri efectuate de către procurorul general al Curții de Apel din Paris și comunicată în plen la 26 aprilie 2017, în legătură cu o cauză pendinte în fața judecătorilor de instrucție de la Tribunalul de Mare Instanță din Paris referitoare la o anchetă judiciară pe motiv de abuz de încredere în legătură cu fonduri primite în temeiul unui contract de asistent parlamentar al unei anumite persoane,

–  în urma audierii lui Jean-François Jalkh, în locul lui Marie-Christine Boutonnet, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0259/2017),

Α.  întrucât judecătorii de instrucție de la Tribunalul de Mare Instanță din Paris au solicitat retragerea imunității lui Marie-Christine Boutonnet pentru o audia în legătură cu o presupusă infracțiune;

Β.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr.7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul lor național, de imunitățile acordate membrilor parlamentului țării respective;

C.  întrucât articolul 26 din Constituția franceză prevede că „Niciun membru al parlamentului nu este arestat pentru săvârșirea unei infracțiuni penale sau a altei infracțiuni majore și nici nu i se poate aplica vreo măsură privativă sau restrictivă de libertate în lipsa unei autorizații din partea Biroului camerei din care face parte. Această autorizare nu este necesară în caz de infracțiune gravă sau de flagrant delict ori de condamnare definitivă”;

D.  întrucât judecătorii de instrucție consideră că investigațiile realizate în cadrul anchetei preliminare și al anchetei judiciare tind să confirme suspiciunile inițiale transmise de Parlamentul European cu privire la mai mulți asistenți parlamentari ai unor deputați în Parlamentul European membri ai Frontului Național;

E.  întrucât, în mod special, se pare că în organigrama Frontului Național, publicată în februarie 2015, figurau 15 deputați în Parlamentul European, 21 de asistenți parlamentari locali și 5 asistenți parlamentari acreditați; întrucât unii dintre asistenții parlamentari și-au declarat ca loc de muncă sediul Frontului Național de la Nanterre, în unele cazuri declarând că erau angajați cu normă întreagă; întrucât majoritatea contractelor de muncă ale asistenților parlamentari descriau sarcini identice și generale, fără niciun element specific;

F.  întrucât investigațiile au evidențiat, de asemenea, trei situații care pot ridica dubii cu privire la realitatea activității în Parlamentul European a asistenților în cauză:

• contractele de muncă de asistent parlamentar european erau intercalate între două contracte de muncă pentru Frontul Național;

• exista un cumul al unor contracte de muncă de asistent parlamentar european pentru Parlamentul European cu contractele de muncă pentru Frontul Național;

• contracte de muncă pentru Frontul Național încheiate pentru perioade ce urmau imediat celor pentru care existau contracte pentru postul de asistent parlamentar european;

G.  întrucât, în cursul unei percheziții la sediul Frontului Național în februarie 2016, au fost confiscate mai multe documente din biroul trezorierului Frontului Național, care relevă intenția acestui partid de a face „economii” prin intermediul plății de către Parlamentul European a remunerațiilor salariaților partidului în calitate de asistenți parlamentari;

H.  întrucât judecătorii de instrucție consideră că este necesară audierea lui Marie-Christine Boutonnet pentru a lua act de explicațiile sale cu privire la fondurile încasate pentru contractele unui anumit asistent parlamentar identificat; întrucât acesta a fost pus sub acuzare la 6 martie 2017 pentru disimulare de abuz de încredere între septembrie 2014 și februarie 2015; întrucât, atunci când a fost interogat de doi judecători de instrucție, asistentul a invocat dreptul său de a păstra tăcerea;

I.  întrucât Marie-Christine Boutonnet a refuzat să dea curs citațiilor anchetatorilor și judecătorilor de instrucție emise cu scopul de a se stabili dacă aceasta ar trebui să fie inculpată pentru abuz de încredere comis între 2009 și 2016;

J.  întrucât Marie-Christine Boutonnet și-a explicat refuzul de a da curs citațiilor invocând imunitatea sa parlamentară europeană și precizând că are „nu numai dreptul, dar și obligația de a sesiza Parlamentul European cu privire la posibilitatea de a se prezenta în fața unei autorități judiciare pentru a răspunde de organizarea activității sale parlamentare”;

K.  întrucât se pare că între timp Marie-Christine Boutonnet a fost audiată de judecătorii de instrucție la Paris;

L.  întrucât, cu toate acestea, este oportun să se retragă imunitatea deputatului în cauză, deoarece numai Parlamentul are dreptul să retragă imunitatea unui deputat;

M.  întrucât în mod clar cineva trebuie să răspundă în acest caz și întrucât nu există nicio dovadă de fumus persecutionis, în special având în vedere că există proceduri în curs în temeiul unor acuzații similare împotriva unor deputați de alte naționalități, care fac parte din alte grupuri politice;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Marie-Christine Boutonnet;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților franceze și lui Marie-Christine Boutonnet.

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

12.7.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

8

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Heidi Hautala

Aviz juridic - Politica de confidențialitate