Postopek : 2017/0807(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0289/2017

Predložena besedila :

A8-0289/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0371

POROČILO     *
PDF 552kWORD 51k
27.9.2017
PE 610.713v02-00 A8-0289/2017

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Portugalskem

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Jaromír Štětina

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Portugalskem

(09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (09898/2017),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0213/2017),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1), in zlasti člena 33 Sklepa,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0289/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Portugalskem

Referenčni dokumenti

09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS)

Datum posvetovanja z EP

27.6.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

6.7.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jaromír Štětina

25.9.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

11.7.2017

Obravnava v odboru

25.9.2017

 

 

 

Datum sprejetja

25.9.2017

 

 

 

Datum predložitve

27.9.2017

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov