SPRAWOZDANIE
w sprawie strategii politycznych na rzecz zagwarantowania dochodu minimalnego jako narzędzia walki z ubóstwem
(2016/2270(INI))
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawczyni: Laura Agea

6.10.2017

Procedura : 2016/2270(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0292/2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: