Proċedura : 2016/2224(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0295/2017

Testi mressqa :

A8-0295/2017

Dibattiti :

PV 23/10/2017 - 19
CRE 23/10/2017 - 19

Votazzjonijiet :

PV 24/10/2017 - 5.17
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0402

RAPPORT     
PDF 1091kWORD 121k
10.10.2017
PE 606.289v02-00 A8-0295/2017

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Virginie Rozière

Rapporteur għal opinjoni (*):

Molly Scott Cato, Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

(*)  Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI R-RAPPORTEUR IRĊIEVA INPUT MINGĦANDHOM
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 OPINJONI tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 11 tagħha,

–  wara li kkunsidraw il-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB), u b'mod partikolari l-Artikolu 10 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni ta' konoxxenza u ta' informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/2013/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar l-operazzjonijiet taż-żejt u tal-gass offshore u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 taʼ Ottubru 2013 dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet u inizjattivi li għandhom jittieħdu(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 1729(2010) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-protezzjoni tal-informaturi,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2060(2015) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa dwar it-titjib tal-protezzjoni tal-informaturi,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni(4),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2011 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea (COM(2011)0308),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Lulju 2016 dwar miżuri ulterjuri biex jittejbu t-trasparenza u l-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa (COM(2016)0451),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Kontra l-Korruzzjoni tal-G20 u, b'mod partikolari, il-gwida tiegħu dwar leġiżlazzjoni li tipproteġi l-informaturi,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-OECD ta' Marzu 2016 bit-titolu “Sforzi għal protezzjoni effikaċi tal-informaturi",

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew li tagħlaq l-inkjesta fuq inizjattiva proprja OI/1/2014/PMC dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni CM/Rec(2014)7 tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa tat-30 ta' April 2014 dwar il-protezzjoni tal-informaturi, kif ukoll il-linji gwida konċiżi tiegħu dwar l-implimentazzjoni ta' qafas nazzjonali ta' Jannar 2015,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2171(2017) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tas-27 ta' Ġunju 2017 fejn il-parlamenti nazzjonali ntalbu jirrikonoxxu dritt għal sinjalazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-prinċipju nru 4 tar-rakkomandazzjoni tal-OECD dwar it-titjib tal-kondotta etika fis-servizz pubbliku,

–  wara li kkunsidra l-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali pubbliċi barranin fl-operazzjonijiet kummerċjali internazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE(5),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali kif ukoll l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Kontroll Baġitarju, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0295/2017),

A.  billi l-Unjoni Ewropea stabbilixxiet bħala għan tagħha r-rispett għad-demokrazija u l-istat tad-dritt u, b'hekk tiggarantixxi l-libertà ta' espressjoni taċ-ċittadini tagħha; billi l-iżvelar ta' informazzjoni huwa aspett fundamentali tal-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, it-tnejn minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li l-konformità magħhom u l-applikazzjoni tagħhom hija garantita mill-UE; billi l-UE tippromwovi l-protezzjoni tal-ħaddiema u t-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol;

B.  billi l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi biex tissaħħaħ il-koperazzjoni internazzjonali fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, b'rispett sħiħ tal-prinċipji tad-dritt internazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, kif ukoll tas-sovranità ta' kull pajjiż;

C.  billi, skont l-Artikolu 67(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza f'dak li jirrigwarda l-politika Ewropea komuni dwar l-asil;

D.  billi t-trasparenza u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini jagħmlu parti mill-iżviluppi u l-isfidi li għandhom jiġu indirizzati mid-demokraziji tas-seklu XXI;

E.  billi sa mill-kriżi ekonomika, tad-dejn u finanzjarja, rajna mewġa ta' azzjoni kontra l-evitar u l-evażjoni internazzjonali tat-taxxa; billi hemm bżonn ta' aktar trasparenza fl-isfera tas-servizzi finanzjarji sabiex il-prattika ħażina tiġi skoraġġita, u xi Stati Membri diġà għandhom esperjenza ma' repożitorji ċentrali għar-rappurtar ta' ksur reali jew possibbli tar-regoli prudenzjali fis-settur finanzjarju; billi n-Nazzjonijiet Uniti adottat il-Konvenzjoni tagħha kontra l-Korruzzjoni fl-2003(6); billi wara dawn ir-rivelazzjonijiet, il-Parlament Ewropew stabbilixxa żewġ kumitati speċjali u kumitat ta' inkjesta; billi diġà talab għall-ħarsien tal-informaturi f'diversi riżoluzzjonijiet(7); billi l-inizjattivi diġà maqbula sabiex isaħħu l-iskambju ta' informazzjoni internazzjonali fi kwistjonijiet ta' taxxa kienu tassew utli u billi l-informazzjoni żvelata differenti relatata mat-taxxa kixfet ammonti kbar ta' informazzjoni importanti dwar prattiki ħżiena li kieku ma kinux jiġu skoperti;

F.  billi l-informaturi għandhom rwol importanti fir-rappurtar ta' imġiba illegali jew mhux xierqa li ddgħajjef l-interess pubbliku u l-funzjonament tas-soċjetajiet tagħna, u li sabiex dan isir, huma jesponu lil min iħaddimhom, lill-awtoritajiet pubbliċi jew lil entitajiet pubbliċi, informazzjoni dwar tali aġir li jimmina l-interess pubbliku;

G.  Iqis li bhekk l-informaturi jgħinu lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet ewlenin kif ukoll lill-korpi tal-Unjoni biex dawn jevitaw u jiġġieldu b'mod partikolari kull tentattiv ta' ksur tal-prinċipju ta' integrità u kull abbuż ta' poter li jhedded jew jikser is-saħħa u s-sikurezza pubblika, l-integrità finanzjarja, l-ekonomija, id-drittijiet tal-bniedem, l-ambjent jew l-istat tad-dritt, jew li jżid il-qgħad, jirrestrinġi jew ixekkel il-kompetizzjoni ġusta u jimmina l-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet u l-proċessi demokratiċi fuq skala nazzjonali u Ewropea;

H.  billi l-korruzzjoni hija problema serja li qed tħabbat wiċċha magħha llum l-Unjoni Ewropea, peress li tista' twassal li l-gvernijiet jonqsu milli jipproteġu l-popolazzjoni, il-ħaddiema, l-istat tad-dritt u l-ekonomija, f'deterjorament tal-istituzzjonijiet pubbliċi u tas-servizzi, tat-tkabbir ekonomiku u tal-kompetittività f'diversi oqsma, u għal telf tal-fiduċja fit-trasparenza u r-responsabilità demokratika tal-istituzzjonijiet pubbliċi u privati u tal-industriji; billi huwa stmat li l-korruzzjoni tiswa EUR 120 biljun lill-ekonomija tal-UE kull sena jew 1 % tal-PDG tal-UE;

I.  billi l-fokus tal-isforzi globali kontra l-korruzzjoni s'issa kien ikkonċentrat prinċipalment fuq imġiba ħażina tas-settur pubbliku, iżda informazzjoni żvelata riċentement enfasizzat ir-rwol tal-istituzzjonijiet finanzjarji, il-konsulenti u kumpaniji privati oħra fil-faċilitazzjoni tal-korruzzjoni;

J.  billi għadd ta' każijiet tal-infurmar reklamati wrew li l-iżvelar ta' informazzjoni jwassal informazzjoni ta' interess pubbliku, bħalma huma imġiba illegali jew mhux xierqa jew imġiba ħażina serja oħra fis-setturi privati u pubbliċi għall-attenzjoni tal-pubbliku u tal-awtoritajiet lokali; billi xi wħud minn dawn in-nuqqasijiet b'hekk kienu s-suġġett ta' miżuri korrettivi;

K.  billi s-salvagwardja tal-kunfidenzjalità tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' mezzi aktar effettivi għar-rapportar ta' frodi, il-korruzzjoni jew ksur ieħor, u billi, minħabba s-sensittività tal-informazzjoni, ġestjoni ħażina tal-kunfidenzjalità tista' twassal għal tixrid mhux awtorizzat ta' informazzjoni u ksur tal-interess pubbliku tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

L.  billi l-introduzzjoni ta' reġistri pubbliċi ta' sjieda benefiċjarja għat-trusts tal-kumpanija u arranġamenti legali simili u miżuri oħra tat-trasparenza għall-istrumenti ta' investiment tista' taġixxi bħala kontro-deterrent kontra l-imġiba ħażina li l-informaturi ġeneralment jindirizzaw;

M.  billi s-salvagwardja tal-kunfidenzjalità tal-identitajiet tal-infurmaturi u l-informazzjoni li jiżvelaw tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' aktar mezzi effettivi għar-rapportar ta' frodi, korruzzjoni, għemil ħażin, imġiba ħażina jew ksur ieħor serju, u billi, minħabba s-sensittività tal-informazzjoni, ġestjoni ħażina ta' kunfidenzjalità tista' twassal għal żvelar mhux mixtieq ta' informazzjoni u ksur tal-interess pubbliku fl-Unjoni; billi fis-settur pubbliku, il-protezzjoni tal-informaturi tista' tagħmilha eħfef biex jiġi skopert l-użu ħażin ta' fondi pubbliċi, frodi u forom oħra ta' korruzzjoni transkonfinali relatati mal-interessi nazzjonali jew tal-Unjoni;

N.  billi huwa ta' dispjaċir li l-mezzi eżistenti sabiex isiru lmenti formali dwar il-kondotta ħażina ta' kumpaniji multinazzjonali rarament jirriżultaw f'xi kastigi konkreti għal imġiba ħażina;

O.  billi l-azzjoni tal-informaturi rriżulta utli f'ħafna oqsma, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat, fosthom is-saħħa pubblika, it-tassazzjoni, l-ambjent, il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u r-rispett tad-drittijiet soċjali;

P.  billi l-każijiet għandhom jiġu definiti tajjeb, fid-dawl tan-natura tal-funzjonijiet eżerċitati, is-serjetà tal-fatti jew ir-riskji identifikati;

Q.  billi huwa essenzjali li wieħed ma tinqabisx il-linja bejn tagħrif malizzjuż u provvista ta' informazzjoni; li ma jkunx każ li wieħed ikun jaf kollox dwar kulħadd, iżda li jiġi identifikat dak li jaqa' taħt in-nuqqas ta' assistenza lil demokrazija f'periklu;

R.  billi f'ħafna każijiet, l-informaturi jkunu assuġġettati għal miżuri ta' rappreżalji, ta' intimidazzjoni, ta' tentattivi ta' pressjoni, bil-ħsieb li dawn jiġu impediti jew skoraġġuti milli jiżvelaw jew bil-ħsieb li jiġu sanzjonati minħabba l-iżvelar tagħhom; billi pressjoni bħal din hija saħansitra iktar spiss frekwenti fuq il-post tax-xogħol billi informaturi li jkunu żvelaw informazzjoni fl-interess tal-pubbliku, fil-kuntest tar-relazzjoni ta' xogħol tagħhom, jistgħu jsibu ruħhom f'pożizzjoni dgħajfa fil-konfront ta' min iħaddimhom;

S.  billi sikwit tqajjem tħassib serju li l-informaturi li jaġixxu fl-interess pubbliku jistgħu jiffaċċjaw ostilità, fastidju, intimidazzjoni u l-esklużjoni fil-post tax-xogħol tagħhom, ostakli għall-impjieg fil-futur, telf tal-mezzi tal-għajxien u ta' sikwit anki theddidiet serji lill-membri tal-familja u l-kollegi tagħhom; billi l-biża' ta' ritaljazzjoni tista' tħalli effett ta' deterrent fuq l-informaturi, u b'hekk hija ta' periklu għall-interess pubbliku;

T.  billi l-protezzjoni tal-informaturi għandha tiġi garantita mil-liġi u msaħħa madwar l-UE kollha, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat, sakemm ikunu qed jaġixxu fuq bażi raġonevoli; billi dawn il-mekkaniżmi ta' protezzjoni għandhom ikunu bbilanċjat u għandhom jiggarantixxu rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali u d-drittijiet legali ta' persuni li kontrihom ikunu qed isiru rapporti; billi tali mekkaniżmi ta' protezzjoni għandhom japplikaw għal ġurnalisti investigattivi, li għadhom vulnerabbli fil-kuntest ta' żvelar ta' informazzjoni sensittiva u jipproteġu lill-informaturi f'isem tas-sigriet tas-sorsi tagħhom;

U.  billi l-protezzjoni tal-informaturi mhijiex iggarantita b'mod adegwat f'bosta Stati Membri, filwaqt li ħafna oħrajn introduċew programmi avvanzati għall-protezzjoni tagħhom li, madankollu, ħafna drabi, ikollhom nuqqas ta' konsistenza u għalhekk joffru grad insuffiċjenti ta' protezzjoni; billi dan wassal għal frammentazzjoni tal-protezzjoni tal-informaturi fl-Ewropa li tagħmilha diffiċli għal dawn tal-aħħar li jkunu jafu dwar id-drittijiet tagħhom u l-modalitajiet tar-rapportar, u toħloq ukoll inċertezza legali speċjalment f'sitwazzjonijiet transkonfinali;

V.  billi, f'ċerti Stati Membri, hemm nuqqas ġenerali ta' rieda li tiġi adottata u implimentata leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-informaturi, minkejja li dawn l-Istati għandhom l-obbligu li jissinjalaw u jissanzjonaw reati ta' korruzzjoni, frodi u oħrajn;

W.  billi l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew għandu kompetenza ċara biex jinvestiga lmenti minn ċittadini tal-UE dwar amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet tal-UE, iżda fih innifsu ma għandu l-ebda rwol fil-protezzjoni tal-informaturi;

X.  billi l-iżvelar ta' informazzjoni protetta ħafna drabi mhuwiex ristrett għal kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji; billi n-nuqqas ta' ħarsien adegwat jista' jiskoraġġixxi lill-informaturi potenzjali milli jirrappurtaw kondotta ħażina sabiex jevitaw ir-riskju ta' rappreżalja u/jew ritaljazzjoni; billi l-OECD rappurtat li fl-2015, 86 % tal-kumpaniji kellhom mekkaniżmu biex jirrappurtaw każijiet suspettati ta' kondotta ħażina korporattiva serja, iżda li aktar minn terz minnhom ma kellhomx politika miktuba dwar il-ħarsien tal-informaturi minn rappreżalja, jew ma kinux jafu jekk tali politika kinitx teżisti; billi diversi informaturi li żvelaw imġiba ħażina, kondotta ħażina jew attivitajiet illegali fil-qasam ekonomiku u finanzjarju kienu soġġetti għal prosekuzzjoni; billi l-persuni li jirrappurtaw jew jiżvelaw informazzjoni fl-interess pubbliku, kif ukoll il-membri tal-familja u l-kollegi, ħafna drabi jsofru rappreżalji, li jirriżultaw, pereżempju, fit-telf tal-karrieri tagħhom; billi l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem għandha ġurisprudenza stabbilita sew dwar l-informaturi, iżda l-ħarsien tal-informaturi jenħtieġ li jiġi garantit mil-liġi; billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tiżgura l-libertà ta' espressjoni u d-dritt għal amministrazzjoni tajba;

Y.  billi l-protezzjoni tal-informaturi fl-Unjoni Ewropea m'għandhiex tkun limitata għal każijiet Ewropej biss, iżda għandha tapplika wkoll għal każijiet internazzjonali;

Z.  billi l-postijiet tax-xogħol jinħtieġ li jikkultivaw ambjent tax-xogħol li fih il-persuni jħossuhom kunfidenti jqajmu kwistjonijiet dwar għemil ħażin potenzjali, bħal nuqqasijiet, kondotta ħażina, ġestjoni ħażina, frodi jew azzjonijiet illegali; billi huwa estremament importanti li titrawwem il-kultura ideali li tippermetti li l-persuni jħossuhom li jistgħu jqajmu kwistjonijiet mingħajr biża' ta' ritaljazzjoni li tista' taffettwa s-sitwazzjoni tal-impjiegi attwali u futura tagħhom;

AA.  billi f'ħafna ġurisdizzjonijiet, u b'mod partikolari fis-settur privat, l-impjegati huma marbuta b'ġurament għal kunfidenzjalità fir-rigward ta' ċerta informazzjoni, bir-riżultat li l-informaturi jistgħu jkunu suġġetti għal azzjoni dixxiplinarja minħabba r-rappurtar barra l-qafas tar-relazzjoni professjonali tagħhom;

AB.  billi skont l-OECD aktar minn terz tal-organizzazzjonijiet b'mekkaniżmu ta' rappurtar ma kellhomx jew ma kinux jafu b'politika bil-miktub dwar il-protezzjoni tal-informaturi minn kwalunkwe ritaljazzjoni;

AC.  billi l-liġi tal-UE diġà tipprovdi għal ċerti regoli li jipproteġu l-informaturi minn ċerti forom ta' ritaljazzjoni f’oqsma differenti, il-Kummissjoni għadha ma pproponietx miżuri leġiżlattivi adegwati għall-protezzjoni effettiva u uniformi tal-informaturi u tad-drittijiet tagħhom fl-UE;

AD.  billi mill-1 ta' Jannar 2014, l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni huma obbligati jintroduċu regoli interni dwar il-protezzjoni tal-informaturi li huma uffiċjali tal-Unjoni, bi qbil mal-Artikoli 22a, 22b u 22c tar-Regolamenti tal-Persunal;

AE.  billi l-Parlament Ewropew talab ripetutament miżuri orizzontali dwar il-protezzjoni tal-informaturi fl-Unjoni;

AF.  billi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet u inizjattivi li għandhom jittieħdu, ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015 dwar deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2015 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni favur it-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza tal-politiki dwar it-taxxa fuq il-kumpaniji fi ħdan l-Unjoni, u r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi programm Ewropew effettiv u komprensiv dwar il-protezzjoni tal-informaturi, li jipproteġi lil dawk li jirrappurtaw każijiet suspetti ta' frodi jew attivitajiet illegali li jaffettwaw l-interess pubbliku jew l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea;

AG.  billi kull persuna f'pajjiż terz, li ġiet rikonoxxuta bħala informatur mill-Unjoni Ewropea jew minn wieħed mill-Istati Membri tagħha, jeħtieġ li tibbenefikaw mill-miżuri kollha ta' protezzjoni applikabbli jekk, fil-kuntest tal-funzjonijiet tiegħu jew tagħha jew le, hija jew huwa kienu jafu — u żvelaw —informazzjoni dwar aġir illegali jew ta' fatti ta' spjunaġġ, imwettqa minn pajjiż terz jew minn kumpannija nazzjonali jew multinazzjonali u li jaffettwaw lil Stat, nazzjon jew liċ-ċittadini tal-Unjoni, u jipperikolaw mingħajr l-għarfien tagħhom l-integrità ta' gvern, is-sigurtà nazzjonali jew il-libertajiet kollettivi jew individwali;

AH.  billi mill-1 ta' Lulju 2014 'l hawn, kważi l-istituzzjonijiet u l-aġenziji Ewropej kollha inkorporaw fir-regoli ta' proċedura interni tagħhom, kif inhu obbligatorju, miżuri għall-protezzjoni tal-informaturi, skont l-Artikoli 22(b) u (c) tar-Regolamenti tal-Persunal;

AI.  billi diġà jeżistu prinċipji stabbiliti sew ma' korpi internazzjonali bħalma huma l-Kunsill tal-Ewropa u l-OECD, kif ukoll ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

AJ.  billi l-importanza tal-protezzjoni tal-informaturi ġiet rikonoxxuta mill-istrumenti internazzjonali ewlenin kollha dwar il-korruzzjoni filwaqt li l-istandards tal-informaturi ġew stabbiliti mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC), ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa CM/Rec(2014)7 u r-Rakkomandazzjoni tal-OECD tal-2009 kontra t-Tixħim;

AK.  billi hemm bżonn li jitwaqqaf b'urġenza qafas orizzontali ġenerali li, filwaqt li jistabbilixxi drittijiet u obbligi, effettivament jipproteġi l-informaturi fl-Istati Membri tal-Unjoni, kif ukoll fi ħdan l-istituzzjonijiet, l-awtoritajiet u l-korpi tal-Unjoni;

Ir-rwol tal-informaturi u l-ħtieġa li jkunu protetti

1.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, wara li twettaq valutazzjoni tal-bażi legali xierqa li tippermetti lill-UE tieħu azzjoni ulterjuri, tippreżenta qabel tmiem is-sena proposta leġiżlattiva orizzontali li tistabbilixxi qafas regolatorju komuni komprensiv li se jiggarantixxi livell għoli ta' protezzjoni kullimkien, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat kif ukoll fl-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej, inkluż il-korpi rilevanti nazzjonali u Ewropej, l-uffiċċji u l-aġenziji, għall-informaturi fl-UE, filwaqt li jqisu l-kuntest nazzjonali u mingħajr ma jillimitaw il-possibbiltà għall-Istati Membri biex jieħdu miżuri ulterjuri; jissottolinja li s'issa hemm diversi possibbiltajiet ta' bażijiet ġuridiċi li jippermettu li l-UE taġixxi f'dan il-qasam; jitlob lill-Kummissjoni tqishom biex tipproponi mekkaniżmu wiesa', koerenti u effikaċi; ifakkar lill-Kummissjoni fid-duttrina elaborata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, permezz tal-ġurisprudenza li ilha teżisti, fuq il-kunċett ta' kompetenzi implikati tal-Unjoni, li jippermetti l-użu ta' diversi bażijiet legali;

2.  Jenfasizza l-fatt mhux raġonevoli u inkwetanti li ċ-ċittadini u l-ġurnalisti qed ikunu soġġetti għal prosekuzzjoni pjuttost milli ħarsien legali meta jkunu qed jiżvelaw informazzjoni fl-interess pubbliku, inkluża informazzjoni dwar suspetti ta' kondotta ħażina, imġiba ħażina, frodi jew attività illegali, b'mod partikolari fir-rigward ta' kondotta li tikser il-prinċipji fundamentali tal-UE, bħall-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

3.  jissuġġerixxi li l-ftehimiet internazzjonali li jirrigwardaw is-servizzi finanzjarji, it-tassazzjoni u l-kompetizzjoni jenħtieġ li jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-ħarsien tal-informaturi;

4.  Jenfasizza l-ħtieġa għal ċertezza tad-dritt rigward id-dispożizzjonijiet protettivi mogħtija lill-informaturi, għaliex in-nuqqas kontinwu ta' ċarezza u approċċ frammentat jiskoraġġixxu lill-informaturi potenzjali milli jersqu 'l quddiem; jindika għalhekk li l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE għandha tistabbilixxi proċedura ċara biex id-divulgazzjonijiet jiġu trattati kif xieraq u biex l-informaturi jiġu protetti b'mod effettiv;

5.  Ifakkar li kwalunkwe qafas normattiv futur għandu jikkunsidra r-regoli, id-drittijiet u d-dmirijiet li jmexxu u jħallu effett fuq l-impjiegi; jenfasizza wkoll li dan għandu jsir f'konsultazzjoni mas-sħab soċjali u f'konformità mal-ftehimiet ta' negozjar kollettiv;

6.  jitlob li din il-leġiżlazzjoni tiżgura li l-kumpaniji li jagħmlu azzjonijiet ta' ritaljazzjoni vverifikati bis-sħiħ kontra l-informaturi la jkunu jistgħu jirċievu fondi tal-UE u lanqas jagħmlu kuntratti ma' korpi pubbliċi;

7.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżviluppaw data, parametri ta' riferiment u indikaturi dwar il-politiki tal-informaturi kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat;

8.  Jitlob lill-Istati Membri jqisu l-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-korruzzjoni, li jqiegħed enfasi fuq ir-rwol tal-informaturi fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

9.  jiddeplora li kienu biss ftit l-Istati Membri li introduċew sistemi avvanzati biżżejjed ta' protezzjoni tal-informaturi; jistieden lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma adottawx sistemi bħal dawn jew prinċipji konnessi fil-leġiżlazzjoni tagħhom biex jagħmlu dan malajr kemm jista' jkun;

10.  Jenfasizza l-bżonn li tingħata aktar attenzjoni fir-rigward tal-etika tan-negozju fil-kurrikuli edukattivi ta' studji tan-negozju u dixxiplini relatati;

11.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jippromwovu kultura ta' rikonoxximent tar-rwol importanti li jaqdu l-informaturi fis-soċjetà, inkluż bl-użu ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, toħroġ bi pjan komprensiv dwar din il-kwistjoni; iqis li huwa meħtieġ li titrawwem kultura etika fis-settur pubbliku u fuq il-postijiet tax-xogħol, sabiex tkun enfasizzata l-importanza li titqajjem kuxjenza fost l-impjegati dwar oqfsa legali eżistenti rigward l-iżvelar ta' informazzjoni, b'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet tat-trade unions;

12.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmonitorja d-dispożizzjonijiet tal-Istati Membri dwar l-informaturi bil-għan li tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki, li se jgħin fl-iżgurar ta' ħarsien aktar effiċjenti għall-informaturi fuq livell nazzjonali;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi pjan komprensiv sabiex tiskoraġġixxi t-trasferimenti tal-assi lejn pajjiżi barra l-UE li jservu bħala protetturi tal-anonimità għal persuni korrotti;

14.  Jifhem b' "informatur" kwalunkwe persuna li tirrapporta jew tiżvela informazzjoni dwar fatt illegali, illeċitu jew li jagħmel ħsara lill-interess pubbliku, fil-kuntest tar-relazzjoni tax-xogħol tagħhom, kemm jekk ikun fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat, fil-kuntest ta' relazzjoni kuntrattwali jew f'dak tal-attività sindakali jew assoċjattiva tagħhom; jenfasizza li dan jinkludi individwi li huma barra r-relazzjoni tradizzjonali bejn l-impjegat u min iħaddmu, bħall-konsulenti, kuntratturi, apprentisti, voluntiera, studenti, ħaddiema temporanji, ħaddiema impjegati preċedenti li jkollhom evidenza ta' tali atti b'raġunijiet raġonevoli li jemmen li l-informazzjoni rrappurtata hija vera;

15.  huwa tal-fehma li persuni li mhumiex parti minn relazzjoni tradizzjonali bejn min iħaddem u l-impjegat, bħal konsulenti, kuntratturi, apprendisti, voluntiera, studenti, ħaddiema temporanji, ħaddiema preċedenti kif ukoll ċittadini, għandhom jingħataw ukoll aċċess għal mezzi ta' għoti ta' informazzjoni u jibbenefikaw minn protezzjoni adegwata meta jiżvelaw informazzjoni dwar aġir illegali jew illeċitu, jew dwar att li jippreġudika l-interess pubbliku;

16.  Jiddikjara li hija meħtieġa soluzzjoni ċara għall-informaturi li jaħdmu f'kumpaniji rreġistrati fl-UE iżda li huma bbażati barra mill-UE;

17.  Jikkunsidra li ksur kontra l-interess pubbliku jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, atti ta' korruzzjoni, reati kriminali, il-ksur ta' obbligi legali, żbalji ġudizzjarji, abbuż tal-awtorità, kunflitti ta' interess, l-użu illegali ta' fondi pubbliċi, abbuż ta' poter, flussi finanzjarji illegali, it-theddid għall-ambjent, is-saħħa pubblika, is-sikurezza pubblika, nazzjonali u globali, is-sigurtà, il-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali, l-evitar tat-taxxa, id-drittijiet tal-konsumaturi, id-drittijiet tal-ħaddiema u drittijiet soċjali oħra u attakki fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, kif ukoll fuq l-istat tad-dritt, u atti maħsubin biex jgħattu xi waħda minn dawn il-vjolazzjonijiet;

18.  Iqis li l-interess tal-pubbliku ġenerali għandu jieħu preċedenza fuq il-valur privat jew ekonomiku tal-informazzjoni żvelata, u li għandu jkun possibbli li tiġi żvelata informazzjoni dwar theddid serju għall-interess pubbliku anke meta huwa legalment protett; huwa, madankollu, tal-fehma li proċeduri speċjali għandhom japplikaw għal informazzjoni rigward l-etika professjonali u informazzjoni klassifikata relatata mas-sigurtà nazzjonali u d-difiża; iqis li f'dawn il-każijiet, ir-rapport għandu jkun disponibbli lil awtorità kompetenti;

19.  jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata kontinwament il-protezzjoni effettiva tal-informaturi, anke jekk ir-rivelazzjonijiet tagħhom ma jikkonċernawx aġir illeċitu, sakemm ir-rivelazzjonijiet għandhom bħala għan li jiġi evitat riskju possibbli għall-interess pubbliku ġenerali;

20.  Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tal-Informaturi;

21.  Jenfasizza li r-rwol tal-informaturi li jikxfu attakki serji fuq l-interess pubbliku wera l-importanza tiegħu f'diversi okkażjonijiet matul numru ta' snin u l-informaturi jikkontribwixxu għad-demokrazija, it-trasparenza fil-politika u l-ekonomija u l-informazzjoni pubblika, u huma għandhom jiġu rikonoxxuti bħala neċessarji biex jipprevjenu l-aġir illeġittimu; jenfasizza li l-informaturi wrew li jikkostitwixxu riżors kruċjali għall-ġurnaliżmu investigattiv u għal midja indipendenti; jirrimarka li l-garanzija tal-kunfidenzjalità tas-sorsi hija fundamentali għal-libertà tal-istampa; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li d-dritt tal-ġurnalisti li ma jiżvelawx l-identità ta' sors ikun protett b'mod effikaċi; huwa tal-fehma li l-ġurnalisti huma wkoll vulnerabbli u għalhekk għandhom jibbenefikaw minn protezzjoni legali;

22.  Jinnota l-fatt li, f'dawn l-aħħar snin, xi Stati Membri ħadu passi biex issaħħu d-drittijiet tal-informaturi; jiddeplora madankollu l-fatt li l-informaturi għadhom jiġu assuġġettati għal proċeduri ċivili u kriminali f'diversi Stati Membri, speċjalment fejn il-mezzi eżistenti għad-difiża, l-appoġġ u l-protezzjoni tagħhom huma neqsin jew mhux effikaċi; josserva barra minn hekk li d-differenzi bejn l-Istati Membri jwasslu għal inċertezza legali, forum shopping u riskji ta' trattament inġust;

23.  Jafferma li l-protezzjoni tal-informaturi hija fundamentali għall-applikazzjoni korretta tal-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea;

24.  Jemmen li n-nuqqas ta' protezzjoni adegwata tal-informaturi għandu impatt negattiv fuq il-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-UE;

25.  Iqis li l-implimentazzjoni ta' regolamenti legali komprensivi dwar il-protezzjoni tal-informaturi tinkoraġġixxi kultura li fiha n-nies jitkellmu u li l-informaturi għandhom jiġu promossi bħala att ta' ċittadinanza tajba; iħeġġeġ għalhekk lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jippromwovu r-rwol pożittiv li għandhom l-informaturi, kif ukoll it-tħassib serju meta titqies il-pożizzjoni tagħhom li spiss hija vulnerabbli u mingħajr difiża, b'mod partikolari permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' protezzjoni, komunikazzjoni u sforzi ta' taħriġ; jistieden lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, toħroġ bi pjan komprensiv dwar din il-kwistjoni; jitlob f'dan il-kuntest li jitnieda sit web fejn għandha tiġi pprovduta informazzjoni utli dwar il-protezzjoni tal-informaturi, kif ukoll fejn jistgħu jitressqu l-ilmenti; jenfasizza li dan is-sit web għandu jkun aċċessibbli għall-pubbliku b'mod faċli u għandu jaħżen id-data tagħhom b'mod anonimu;

26.  Jitlob li tittieħed azzjoni biex tinbidel il-perċezzjoni pubblika tal-informaturi, b'mod partikolari mill-politiċi, l-impjegaturi u l-midja, billi jiġi enfasizzat ir-rwol pożittiv tagħhom bħala mekkaniżmu ta' twissija bikrija u bħala deterrent li jidentifikaw u jimpedixxu l-abbużi u l-korruzzjoni, u bħala mekkaniżmu ta' responsabilità li jippermetti l-iskrutinju pubbliku tal-gvernijiet u tal-kumpaniji;

27.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jkunu proattivi fil-promozzjoni ta' kultura miftuħa fil-post tax-xogħol, kemm jekk ikun pubbliku kif ukoll jekk ikun privat, u dan jippermetti lill-organizzazzjonijiet joperaw bi standards etiċi għoljin, jagħti lill-impjegati l-fiduċja biex jitkellmu u għalhekk jippermetti li tittieħed azzjoni sabiex tiġi evitata jew rimedjata kwalunkwe theddida jew ħsara;

28.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jevalwaw regolarment l-effettività tal-miżuri li jimplimentaw, b'kont meħud tal-opinjoni pubblika dwar l-attitudnijiet lejn l-att ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u lejn l-informaturi, l-istħarriġiet transsettorjali tal-maniġers superjuri maħtura biex jirċievu u jipproċessaw ir-rapporti u studji ta' riċerka indipendenti dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta fil-postijiet tax-xogħol;

29.  Jistieden lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma adottawx il-leġiżlazzjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta biex jagħmlu dan fil-futur qrib u jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-ħolqien ta' pjattaforma għall-iskambju tal-aħjar prattiki f'dan il-qasam bejn l-Istati Membri, iżda wkoll bl-inklużjoni ta' pajjiżi terzi;

30.  jenfasizza l-importanza tar-riċerka u l-iskambju ta' prattiki tajba sabiex jinkoraġġixxu protezzjoni aħjar tal-informaturi fil-livell Ewropew;

31.  Iħeġġeġ lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew biex jippubblikaw, it-tnejn li huma, sa tmiem l-2017: 1) rapporti speċjali li fihom statistika u rekords ċari ta' każijiet ta' żvelar ta' informazzjoni protetta identifikati fl-istituzzjonijiet Ewropej, in-negozji, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u korpi oħra rreġistrati fl-Unjoni; 2) is-segwitu tal-istituzzjonijiet ikkonċernati b'rabta mal-każijiet żvelati, abbażi tal-linjigwida attwali u r-regoli tal-Kummissjoni; 3) ir-riżultat ta' kull investigazzjoni miftuħa bħala riżultat tal-informazzjoni li tasal mingħand informaturi; 4) il-miżuri previsti f'kull każ għall-protezzjoni tal-informaturi;

Mekkaniżmu ta' rapportar

32.  Jinnota li n-nuqqas ta' mezzi identifikati b'mod ċar u ta' rapportar sikur kif ukoll in-nuqqas potenzjali ta' segwitu jikkostitwixxu ostakolu għall-attivitajiet tal-informaturi, jista' jiddisswadihom milli jiżvelaw informazzjoni protetta u jwassal biex għadd ta' informaturi li jibqgħu siekta; jinsab imħasseb dwar ritaljazzjoni u pressjonijiet fuq l-informaturi meta dawn jaffaċjaw lill-persuna jew l-entità żbaljata fi ħdan l-organizzazzjoni tagħhom;

33.  Iqis li hu meħtieġ li tiġi stabbilita sistema koerenti, kredibbli u affidabbli li tippermetti li r-rapporti jiġu kkunsinnati ġewwa l-organizzazzjoni, lill-awtoritajiet kompetenti u barra mill-organizzazzjoni; hu tal-fehma li sistema bħal din tiffaċilita l-evalwazzjoni tal-kredibbiltà u l-validità ta' rapport li sar fi ħdan dan il-qafas;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra sistema li tippermetti r-rapportar ġewwa u barra l-organizzazzjoni; jenfasizza li, biex isir dan, proċeduri ċari, ġusti u ekwi għandhom jiġu stabbiliti li jiżguraw ir-rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali u ġuridiċi tal-informatur u tal-ħati allegat; jemmen li min iħaddem għandu jitħeġġeġ jintroduċi proċeduri għar-rappurtar intern, u li fi ħdan kull organizzazzjoni għandha tinħatar persuna jew entità waħda indipendenti u imparzjali li tkun responsabbli milli tiġbor ir-rapporti; iqis li r-rappreżentanti tal-ħaddiema għandhom ikunu involuti fil-ħatra ta' din il-persuna; jenfasizza li dak li jirċievi twissija għandu jagħti segwitu xieraq għal kull rapport riċevut u jżomm lill-informatur informat bis-segwitu fi żmien raġonevoli;

35.  Jemmen li kull organizzazzjoni għandha tistabbilixxi mezzi ta' rappurtar ċari li jippermettu li informaturi jinforma ġewwa l-organizzazzjoni tiegħu jew tagħha; jenfasizza li kull impjegat għandu jiġi infurmat dwar il-proċedura ta' rapportar rilevanti, li għandha tiggarantixxi l-kunfidenzjalità u trattament tat-twissija fi żmien raġonevoli; jenfasizza li l-informatur għandu jibqa' jkollu l-fakultà li jdur lejn l-awtoritajiet pubbliċi, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi xierqa jew il-midja, b'mod partikolari fin-nuqqas ta' risposta favorevoli mill-organizzazzjoni, jew jekk ir-rappurtar intern jew lill-awtoritajiet kompetenti jdgħajjef b'mod ovvju l-effiċjenza tat-twissija, jekk l-informatur ikun f'riskju jew jeħtieġ b'mod urġenti li jirrapporta l-informazzjoni;

36.  ifakkar fid-dritt li l-pubbliku jkun infurmat bi kwalunkwe mġiba li tista' tippreġudika l-interess pubbliku, u jenfasizza, f'dan ir-rigward, li għandu jibqa' possibbli li informatur jippubblika informazzjoni dwar att illegali jew illeċitu jew att li jippreġudika l-interess pubbliku;

37.  Ifakkar li fl-istess riżoluzzjoni, il-Parlament jitlob ukoll lill-istituzzjonijiet tal-UE, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kollha, jintroduċu u jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex iħarsu l-kunfidenzjalità tas-sorsi ta' informazzjoni, u jitlob għalhekk li jinħoloq sit web ikkontrollat fejn jistgħu jitressqu l-ilmenti b'mod purament kunfidenzjali;

38.  Iqis li r-rapportar barra l-organizzazzjoni, inkluż direttament lill-pubbliku mingħajr ma jgħaddi minn fażi interna, ma jistax jikkostitwixxi raġuni għal invalidazzjoni tar-rapportar, għal prosekuzzjoni jew għal rifjut tal-benefiċċju tal-protezzjoni; jemmen li din il-protezzjoni għandha tingħata b'mod indipendenti mill-kanal magħżul ta' rappurtaġġ u abbażi tal-informazzjoni żvelata u l-fatt li l-informatur kellu raġunijiet raġonevoli biex jitwemmen li kien minnu;

Protezzjoni mogħtija f'każ ta' rapportar

39.  Jinsab imħasseb dwar ir-riskji għall-informaturi fuq il-post tax-xogħol tagħhom, u b'mod partikolari r-riskju ta' rappreżalji diretti jew indiretti min-naħa tal-impjegatur tagħhom u minn persuni li jaħdmu f'isem jew għan-nom ta' dan tal-aħħar; jenfasizza li tali rappreżalji jwasslu ħafna drabi għal esklużjoni, għal tnaqqis jew waqfien tal-progress fil-karriera, u saħansitra tkeċċija, kif ukoll għal sitwazzjonijiet ta' fastidju psikoloġiku; jenfasizza li tali rappreżalji huma ostakli għall-azzjoni tal-informaturi; iqis li huwa neċessarju li jiġu żviluppati miżuri ta' protezzjoni kontra tali tpattija; huwa tal-fehma li r-rappreżalji għandhom jiġu sanzjonati u jkunu s-suġġett ta' sanzjonijiet effettivi; jenfasizza li, meta xi ħadd ikun rikonoxxut bħala informatur, għandhom jittieħdu miżuri biex jipproteġu lilu jew lilha, li jtemmu kwalunkwe miżuri ta' ritaljazzjoni meħuda kontrih jew kontriha kif ukoll jagħtu lil-informatur kumpens sħiħ għall-preġudizzju u d-danni mġarrba; huwa tal-fehma li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu inklużi fil-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva orizzontali dwar il-protezzjoni tal-informatur;

40.  iqis li l-informaturi għandhom jingħataw il-possibbiltà li jippreżentaw applikazzjoni għal miżuri provviżorji bl-għan li tipprevjeni atti ta' intimidazzjoni bħal sensji, u dan sakemm tintemm il-proċedura amministrattiva ġudizzjarja jew oħra kollha kemm hi;

41.  Jenfasizza li l-ebda relazzjoni ta' impjieg m'għandha tillimita d-dritt ta' persuna għal-libertà tal-espressjoni u ħadd m'għandu jiġi diskriminat f'każijiet tal-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

42.  Ifakkar li kwalunkwe qafas normattiv futur jenħtieġ li jikkunsidra r-regoli, id-drittijiet u d-dmirijiet li jirregolaw u jħallu effett fuq l-impjiegi; jenfasizza wkoll li dan jenħtieġ li jsir bl-involviment tas-sħab soċjali u f'konformità mal-ftehimiet ta' negozjar kollettiv;

43.  Jenfasizza li l-informaturi u l-membri tal-familja tagħhom kif ukoll kull min jassistihom u li ħajjithom jew is-sigurtà tagħhom ikunu f'periklu għandhom ikunu intitolati għal protezzjoni xierqa u effettiva, l-integrità fiżika, morali u soċjali u l-għajxien tagħhom billi jingħataw l-ogħla livell possibbli ta' kunfidenzjalità;

44.  Jenfasizza li dawn il-miżuri ta' protezzjoni għandhom japplikaw ukoll meta informatur jirrapporta attivitajiet li jinvolvu Stati Membri;

45.  Jinnota li l-ġurnalisti investigattivi u l-istampa indipendenti jwettqu xogħol solitarju u spiss iħabbtu wiċċhom ma' pressjonijiet multipli li jistgħu jseħħu u li għalhekk huwa ta' importanza vitali li jkunu protetti minn kull forma ta' intimidazzjoni;

46.  Jissuġġerixxi li talba għal miżuri provviżorji fl-istennija tar-riżultat ta' proċedimenti ċivili tkun possibbli għall-persuni li kienu vittmi ta' ritaljazzjoni talli rrapportaw jew żvelaw informazzjoni fl-interess pubbliku, b'mod partikolari f'każ ta' telf ta' impjieg;

47.  Jikkundanna l-prattika ta' azzjonijiet ġudizzjarji bil-ħsieb ta' ċensura, li hija prattika li tinvolvi l-ftuħ jew it-theddida ta' ftuħ ta' proċedimenti ġudizzjarji kontra l-informatur bil-għan mhux li jkun titfittex ġustizzja, iżda bil-għan li tali azzjonijiet ġudizzjarji jwasslu għall-awtoċensura jew l-eżawriment finanzjarju, emozzjonali u psikoloġiku; jemmen li tali abbuż ta' proċedura għandu jkun soġġett għal pieni kriminali u sanzjonijiet;

48.  Ifakkar fir-riskju ta' proċedimenti kriminali u ċivili mġarrba mill-informaturi; jissottolinja li dawn ta' spiss huma l-aktar parti dgħajfa f'kawża; iqis, għalhekk, li f'każ ta' azzjonijiet ta' ritaljazzjoni allegati meħudin kontra informatur, min iħaddem għandu jipprovdi evidenza li dawn l-azzjonijiet mhumiex relatati mar-rapport li sar mill-informatur; iqis li l-protezzjoni tal-informaturi għandha tingħata abbażi tal-informazzjoni żvelata u mhux fuq l-intenzjoni tal-informatur; jenfasizza, madankollu, li l-informatur għandu jkun irrapporta informazzjoni li hu jew hi maħsuba li tkun vera; huwa tal-fehma li l-kunfidenzjalità għandha tkun iggarantita matul il-proċedimenti u li l-identità tal-informatur m'għandhiex tiġi żvelata mingħajr il-kunsens tiegħu jew tagħha; jissottolinja li ksur tal-kunfidenzjalità tal-identità tal-informatur mingħajr il-kunsens għandu jkun soġġett għal pieni kriminali u sanzjonijiet;

49.  Iqis li l-informaturi m'għandhomx jiġu soġġetti għal prosekuzzjoni penali, ċivili jew għal sanzjonijiet amministrattivi jew dixxiplinarji minħabba sinjalazzjonijiet li jkunu għamlu;

50.  Iqis li l-possibbiltà għal informatur li jirrapporta b'mod anonimu tista' tippermetti t-trażmissjoni ta' informazzjoni li altrimenti l-informatur ma kienx jirrapporta; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li mezzi ta' rapportar anonimu regolati b'mod ċar lill-korp nazzjonali jew Ewropew indipendenti responsabbli mill-ġbir ta' tali rapporti, li jivverifikaw il-kredibbiltà tagħhom, b'segwitu għat-tweġiba li ngħatat u jipprovdu gwida għal informaturi anki fl-ambjent diġitali, għandhom jiġu introdotti, li jistabbilixxu eżattament il-każijiet li fihom mezzi ta' rappurtar japplikaw b'mod anonimu, jenfasizza li l-identità tal-informatur kif ukoll kwalunkwe informazzjoni li tippermetti l-identifikazzjoni tiegħu jew tagħha ma għandhomx jiġu żvelati mingħajr il-kunsens tiegħu jew tagħha; iqis li kwalunkwe ksur tal-anonimat għandu jiġi soġġetti għal sanzjonijiet;

51.  Jenfasizza li persuna ma għandhiex titlef il-benefiċċju tal-protezzjoni tagħha għar-raġuni biss li hija wettqet żball ta' evalwazzjoni tal-fatti jew li t-theddida għall-interess pubbliku ma seħħitx, kemm-il darba li fil-mument tar-rapportar, hija kienet tiddisponi minn motivi raġonevoli biex temmen l-awtentiċità tal-fatti; ifakkar li, fil-każ ta' akkużi foloz, dawk responsabbli għandhom jagħtu kont ta' għemilhom u mgħandhomx jibbenefikaw mill-protezzjoni mogħtija lill-informaturi; jenfasizza li kwalunkwe persuna li tiġi preġudikata, kemm direttament kif ukoll indirettament, mill-persuna li qed tirrapporta jew mill-iżvelar ta' informazzjoni ineżatta jew qarrieqa għandu jkollha d-dritt li tfittex rimedji effettivi kontra rappurtar malizzjuż jew abbużiv;

52.  Ifakkar fl-importanza li jitfasslu strumenti li jipprojbixxu kwalunkwe forma ta' ritaljazzjoni, kemm jekk din tkun sensja passiva kif ukoll miżuri passivi; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex ma jibqgħux jikkriminalizzaw bħala reati l-attivitajiet tal-informaturi fil-qasam tal-iżvelar ta' informazzjoni dwar atti illegali jew illeċiti jew dwar atti li jdgħajfu jew jheddu l-interess pubbliku;

53.  Iqis li, sadattant, il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE trid tiġi applikata b'mod xieraq, kemm mill-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mill-Istati Membri, u li jenħtieġ li tiġi interpretata b'tali mod li toffri l-aħjar protezzjoni lill-informaturi li jaġixxu fl-interess pubbliku; jenfasizza li l-protezzjoni tal-informaturi diġà ġiet rikonoxxuta bħala mekkaniżmu importanti biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni tal-UE; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri biex joqogħdu lura milli jikkriminalizzaw l-azzjonijiet tal-informaturi li jiżvelaw informazzjoni fl-interess pubbliku;

Sostenn għall-informaturi

54.  Jenfasizza r-rwol li għandhom l-awtoritajiet pubbliċi, it-trejdjunjins u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-appoġġ u fl-għajnuna lill-informaturi fin-negozjar tagħhom fl-organizzazzjoni tagħhom;

55.  Jissottolinja li, minbarra r-riskji professjonali, l-informaturi u l-persuni li jassistuhom jiffaċċaw ukoll riskji personali, psikoloġiċi, soċjali u finanzjarji; jemmen li, fejn ikun applikabbli, għandu jkun ipprovdut appoġġ psikoloġiku speċjalizzat, għandha tingħata għajnuna legali lill-informaturi li jitolbuha u li m'għandhomx biżżejjed riżorsi, li għajnuna soċjali u finanzjarja għandha tingħata lil dawk li jesprimu l-ħtieġa għaliha b'mod debitament ġustifikat, u bħala miżura protettiva jekk proċedimenti ċivili jew ġudizzjarji jkunu mressqa kontra informatur, f’konformità mal-liġi u l-prassi nazzjonali; iżid li għandu jingħata kumpens, tkun xi tkun in-natura tad-dannu subit mill-informatur, bħala riżultat tal-fatt li jagħmlu rapport;

56.  Jirreferi, f'dan ir-rigward, għall-fatt li l-Ombudsman Ewropew indikat fil-Parlament li hija lesta li teżamina l-possibbiltà li toħloq korp bħal dan fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ombudsman, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tistudja l-fattibbiltà li tafda lill-Ombudsman Ewropew, li diġà għandha kompetenza biex tinvestiga lmenti ta' abbużi fl-istituzzjonijiet tal-UE, b'dawn il-kompiti;

57.  jistieden lill-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej biex, b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti kollha, jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jipproteġu l-kunfidenzjalità tas-sorsi ta' informazzjoni sabiex tiġi evitata kull diskriminazzjoni jew theddida, kif ukoll biex iwaqqfu mezzi trasparenti ta' żvelar tal-informazzjoni, biex jiġu stabbiliti awtoritajiet nazzjonali u Ewropej indipendenti għall-protezzjoni tal-informaturi, kif ukoll biex iqisu li jagħtu lil dawn l-awtoritajiet fondi ta' appoġġ speċifiċi; jitlob, barra minn hekk, il-ħolqien ta' awtorità Ewropea ċentralizzata għall-protezzjoni effettiva tal-informaturi u tal-persuni li jgħinuhom fl-isforzi tagħhom, abbażi tal-mudell li diġà jeżisti bis-sistema tal-awtoritajiet inkarigati mill-protezzjoni tad-data;

58.  Jistieden lill-Kummissjoni, sabiex dawn il-miżuri jkunu effettivi, biex tiżviluppa strumenti li jiffokaw fuq il-provvista ta' protezzjoni kontra proċedimenti ġudizzjarji inġustifikati, sanzjonijiet ta' natura ekonomika u diskriminazzjoni; jissuġġerixxi t-twaqqif ta' fondi nazzjonali jew fond Ewropew, parzjalment iffinanzjati minn flus irkuprati jew dħul minn multi, li jagħtu appoġġ finanzjarju xieraq lill-informaturi fl-UE;

59.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu korpi indipendenti, b'biżżejjed riżorsi baġitarji, kompetenza adegwata u speċjalisti xierqa, responsabbli li jiġbru r-rapporti, jivverifikaw il-kredibilità tagħhom, jagħtu segwitu għat-tweġiba li ngħatat u jipprovdu gwida lill-informaturi, partikolarment fin-nuqqas ta' reazzjoni pożittiva min-naħa tal-organizzazzjoni tagħhom, kif ukoll jorjentawhom lejn l-għajnuna finanzjarja xierqa, speċjalment f'sitwazzjonijiet transfruntiera jew f'każijiet li jinvolvu b'mod dirett l-Istati Membri jew l-Istituzzjonijiet tal-UE; jissuġġerixxi li din tippubblika rapport annwali dwar twissijiet riċevuti u t-trattament tagħhom, filwaqt li tirrispetta r-rekwiżit tal-kunfidenzjalità ta' investigazzjonijiet li potenzjalment għadhom għaddejjin;

60.  Jenfasizza l-fatt li għandu jiġi permess l-aċċess għal informazzjoni u pariri kunfidenzjali mingħajr ħlas għal persuni li jixtiequ jagħmlu rapport fl-interess pubbliku jew jikxfu azzjonijiet illegali jew illeċiti li jippreġudikaw jew jheddu l-interess pubbliku; josserva li strutturi li jkunu kapaċi jipprovdu din l-informazzjoni u dawn i-pariri għandhom ikunu identifikati u d-dettalji ta' kuntatt tagħhom għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku ġenerali;

61.  Jenfasizza li, minbarra l-benefiċċju tal-miżuri kollha ta' protezzjoni mogħtija lill-informaturi, huwa indispensabbli li jiġu garantiti b'mod speċifiku lil dawn l-informaturi l-akkoljenza, l-akkomodazzjoni u s-sigurtà tagħhom fi Stat Membru li ma jkollu l-ebda ftehim ta' estradizzjoni mal-pajjiż li jkun ikkommetta l-aġir; jitlob lill-Kummissjoni biex, f'każijiet ta' ftehimiet ta' estradizzjoni eżistenti bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż terz inkriminat, u b'applikazzjoni tal-Artikolu 67(2) tat-Trattat FUE dwar il-politika Ewropea dwar l-asil, taġixxi fil-qafas tal-kompetenzi tagħha u tieħu l-miżuri ta' sigurtà kollha meħtieġa fir-rigward ta' dawn l-informaturi partikolarment vulnerabbli għal rappreżalji kbar fil-pajjiżi li huma jkunu żvelaw prattiki illeċiti jew frawdolenti tagħhom;

62.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-istabbiliment ta' korp simili fil-livell tal-UE, b'riżorsi baġitarji xierqa, kompetenza adegwata u speċjalisti xierqa, inkarigat mill-koordinazzjoni tal-attivitajiet tal-Istati Membri, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet transfruntiera; iqis li dan il-korp Ewropew għandu wkoll ikun jista' jirċievi r-rapporti, jivverifika l-kredibbiltà tagħhom, joħroġ rakkomandazzjonijiet vinkolanti u jiggwida lill-informaturi meta r-risposta mogħtija mill-Istat Membru jew mill-korpi nazzjonali lill-informatur ma tkunx xierqa b'mod manifest; jissuġġerixxi li din tippubblika rapport annwali dwar twissijiet riċevuti u t-trattament tagħhom, filwaqt li tirrispetta r-rekwiżit tal-kunfidenzjalità ta' investigazzjonijiet li potenzjalment għadhom għaddejjin; iqis li l-mandat tal-Ombudsman Ewropew jista' jiġi estiż biex iwettaq din il-funzjoni;

63.  Jemmen li, ladarba twissija tiġi rikonoxxuta bħala serja, dan għandu jwassal għal investigazzjoni xierqa u għandha tiġi segwita minn miżuri xierqa; jenfasizza li, matul l-investigazzjoni, l-informatur għandu jkun jista' jiċċara l-ilment tiegħu jew tagħha u jipprovdi informazzjoni jew evidenza addizzjonali;

64.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżviluppaw data, parametri ta' riferiment u indikaturi dwar il-politiki tal-informaturi kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat;

65.  Jitlob li r-rieżami li jmiss tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs) jadatta s-setgħat u l-proċeduri tagħhom biex iħarsu lill-informaturi;

66.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE jindirizzaw l-inizjattiva proprja tal-Ombudsman tal-24 ta' Lulju 2014, f'konformità mal-Artikolu 22(c) tar-Regolament tal-Persunal il-ġdid, filwaqt li jistieden lill-korpi kollha tal-UE biex jadottaw mekkaniżmi ta' twissija etiċi u oqfsa legali dwar l-informaturi direttament ibbażati fuq ir-regoli interni tal-Uffiċċju tal-Ombudsman; itenni d-determinazzjoni tiegħu li dan iseħħ;

67.  Iqis li l-informaturi għandu jkollhom ukoll id-dritt li jistudjaw u jikkummentaw dwar ir-riżultati tal-istħarriġ imwettaq fuq il-bażi tal-iżvelar tagħhom;

68.  Jistieden lill-istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE jagħtu eżempju billi japplikaw, mingħajr dewmien, il-linji gwida tal-Ombudsman Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta bis-sħiħ, kemm għaliha kif ukoll għall-aġenziji tal-UE, il-linji gwida tagħha stess dwar il-ħarsien tal-informaturi skont ir-regolamenti tal-persunal tagħha tal-2012; jistieden lill-Kummissjoni tikkoopera u tikkoordina b'mod effettiv l-isforzi ma' istituzzjonijiet oħra, inkluż l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, sabiex tipproteġi lill-informaturi;

69.  Jirrimarka l-bżonn li tinkiseb sistema li taħdem aħjar għar-rappurtar tal-prattiki ħżiena korporattivi li tikkomplementa u tfittex li ttejjeb l-effiċjenza tal-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali attwali għal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali;

70.  Jenfasizza li investigazzjonijiet dwar il-kwistjonijiet imqajma minn informaturi għandhom isiru b'mod indipendenti u fl-iqsar żmien possibbli, filwaqt li jiġu protetti wkoll id-drittijiet ta' individwi li jistgħu jiġu implikati minn tali żvelar. jenfasizza li kemm l-informatur kif ukoll kull persuna implikata mill-iżvelar għandhom ikunu kapaċi jipprovdu argumenti addizzjonali u evidenza matul l-investigazzjoni, u għandhom jinżammu infurmati dwar l-ipproċessar tal-iżvelar.

71.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni fl-aħħar introduċiet mezz għall-informaturi sabiex jirrappurtaw jew jiżvelaw informazzjoni dwar il-kompetizzjoni u l-akkordji, iżda jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu semplifikati l-proċeduri u li m'għandux ikun hemm għadd eċċessiv ta' mezzi;

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2015)0408.

(2)

Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2016)0310.

(3)

ĠU C 208, 10.6.2016, p. 89.

(4)

Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2015)0457.

(5)

Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2017)0022

(6)

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf

(7)

Ara pereżempju r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016 dwar deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (Testi adottati, P8_TA(2016)0310) u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni (Testi adottati, P8_TA(2015)0457).


NOTA SPJEGATTIVA

Sa minn bosta snin 'l hawn, ir-rwol ewlieni li żvolġew l-informaturi fl-iżvelar ta' ksur serju għall-interess pubbliku kien enfasizzat minn sensiela ta' skandli, f'setturi varji bħalma huma l-ħarsien tas-saħħa pubblika, l-ambjent u l-evażjoni tat-taxxa. Illum il-ġurnata, il-protezzjoni tal-informaturi hija l-aħjar mod ta' kif jiġi protett l-interess pubbliku u tiġi inkoraġġuta l-imġiba etika u responsabbli fl-istituzzjonijiet pubbliċi u privati. Il-protezzjonijiet offruti, jekk hemm fis-seħħ, għadhom madankollu insuffiċjenti sew u wisq frammentati biex jiġi żgurat qafas koerenti fi ħdan l-Unjoni Ewropea, li l-azzjoni tagħha hija limitata għalissa għal protezzjonijiet settorjali.

Ir-rapporteur temmen li l-Unjoni Ewropea għandha taġixxi, permezz ta' strument leġiżlattiv orizzontali, skont l-objettivi tagħha fil-qasam tad-demokrazija, il-pluraliżmu ta' opinjonijiet u l-libertà tal-espressjoni. Hemm diversi bażijiet legali possibbli disponibbli għall-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi strument bħal dan, u b'hekk hija għandha timxi f'din id-direzzjoni kemm jista' jkun malajr.

Diġà ġew żviluppati għadd ta' standards internazzjonali fir-rigward tal-protezzjoni tal-informaturi. Il-leġiżlazzjoni Ewropea għandha għalhekk tibni fuq dawn tal-aħħar. Skont dawn l-istandards, id-definizzjoni ta' informatur għandha tkun wiesgħa biżżejjed biex tkopri kemm jista' jkun sitwazzjonijiet u b'hekk tipproteġi lill-impjegati tas-settur privat kif ukoll tas-settur pubbliku iżda wkoll lill-konsulenti u anki lin-nies li jaħdmu għal rashom. Barra minn hekk, hija ma tistax tkun limitata biss għar-rapportar ta' fatti li jmorru kontra l-liġi u għandha tkopri wkoll l-iżvelar ta' theddida għall-interess pubbliku. Għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' rapportar ċari fi ħdan l-organizzazzjonijiet sabiex ir-rapportar ikun jista' jsir internament. Dawn, madankollu, ma jistgħux jikkostitwixxu l-uniku mezz u r-rapportar lil istituzzjoni indipendenti jew lill-pubbliku għandu jiġi awtorizzat. Fil-livell Ewropew, għandu jiġi stabbilit korp speċifikament inkarigat mill-għoti ta' pariri u gwida u mill-ilqugħ ta' rapporti etiċi.

Sabiex jitħarsu aħjar il-persuni li jiddeċiedu jirraportaw, il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità għandha tiġi żgurata, filwaqt li għandu jiġi introdott il-qlib tal-oneru tal-prova. Fl-aħħar nett, sostenn finanzjarju u psikoloġiku, flimkien ma' kumpens għad-danni jistgħu jikkompletaw il-miżuri, filwaqt li għandhom jiġu introdotti sanzjonijiet effikaċi kontra persuni li jippruvaw jimpedixxu l-informatur milli jitkellem.


ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNI LI R-RAPPORTEUR IRĊIEVA INPUT MINGĦANDHOM

Din il-lista hija kkompilata fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabbiltà esklussiva tar-rapporteur. Fit-tħejjija tar-rapport, ir-rapporteur irċieva input mingħand l-entitajiet jew il-persuni li ġejjin:

Entità u/jew persuna

UNI Europa

FIRST-CISL

Il-Federazzjoni Ewropea tal-Ġurnalisti

Eurocadres

Transparency International France

Transparency International

Ir-rappreżentazzjoni trejdjunjonistika tal-Finlandja għall-UE

CCI Paris-Ile de France

Ascent-EU - Konsulent għall-Governanza Tajba, Kontra l-Korruzzjoni u dwar l-Istat tad-Dritt 


CADRES CFDT

EBU

L-Uffiċċju ta' Brusell tat-Trade Unions Żvediżi

Ir-rappreżentazzjoni trejdjunjonistika tal-Finlandja fl-UE

Pjan għal diskors


OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (6.9.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Rapporteur għal opinjoni(*): Molly Scott Cato

(*)  Kumitat assoċjat – Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-informaturi kellhom rwol prominenti fil-kxif u r-rappurtar ta' suspetti ta' kondotta ħażina, imġiba ħażina, frodi jew attività illegali, kif ukoll fl-identifikazzjoni u l-pubblikazzjoni ta' każijiet ta' interess pubbliku relatati mat-taxxa, bħar-rivelazzjonijiet ta' LuxLeaks, SwissLeaks u l-Panama Papers, u b'hekk ikkontribwixxew sostanzjalment għal aktar riformi biex jiġu miġġielda l-frodi fil-qasam finanzjarju u tat-taxxa, il-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni, li jxekklu l-iżvilupp ekonomiku u l-istat tad-dritt;

B.  billi sa mill-kriżi ekonomika, tad-dejn u finanzjarja, rajna mewġa ta' azzjoni kontra l-evitar u l-evażjoni internazzjonali tat-taxxa; billi hemm bżonn ta' aktar trasparenza fl-isfera tas-servizzi finanzjarji sabiex il-prattika ħażina tiġi skoraġġita, u xi Stati Membri diġà għandhom esperjenza ma' repożitorji ċentrali għar-rappurtar ta' ksur reali jew possibbli tar-regoli prudenzjali fis-settur finanzjarju; billi n-Nazzjonijiet Uniti adottat il-Konvenzjoni tagħha kontra l-Korruzzjoni fl-2003(1); billi wara dawn ir-rivelazzjonijiet, il-Parlament Ewropew stabbilixxa żewġ kumitati speċjali u kumitat ta' inkjesta; billi diġà talab għall-ħarsien tal-informaturi f'diversi riżoluzzjonijiet(2); billi l-inizjattivi diġà maqbula sabiex isaħħu l-iskambju ta' informazzjoni internazzjonali fi kwistjonijiet ta' taxxa kienu tassew utli u billi l-informazzjoni żvelata differenti relatata mat-taxxa kixfet ammonti kbar ta' informazzjoni importanti dwar prattiki ħżiena li kieku ma kinux jiġu skoperti;

C.  billi l-fokus tal-isforzi globali kontra l-korruzzjoni s'issa kien ikkonċentrat prinċipalment fuq imġiba ħażina tas-settur pubbliku, iżda informazzjoni żvelata riċentement enfasizzat ir-rwol tal-istituzzjonijiet finanzjarji, il-konsulenti u kumpaniji privati oħra fil-faċilitazzjoni tal-korruzzjoni;

D.  billi l-introduzzjoni ta' reġistri pubbliċi ta' sjieda benefiċjarja għat-trusts tal-kumpanija u arranġamenti legali simili u miżuri oħra tat-trasparenza għall-istrumenti ta' investiment tista' taġixxi bħala kontro-deterrent kontra l-imġiba ħażina li l-informaturi ġeneralment jindirizzaw;

E.  billi l-iżvelar ta' informazzjoni protetta ħafna drabi mhuwiex ristrett għal kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji; billi n-nuqqas ta' ħarsien adegwat jista' jiskoraġġixxi lill-informaturi potenzjali milli jirrappurtaw kondotta ħażina sabiex jevitaw ir-riskju ta' rappreżalja u/jew ritaljazzjoni; billi l-OECD rappurtat li fl-2015, 86 % tal-kumpaniji kellhom mekkaniżmu biex jirrappurtaw każijiet suspettati ta' kondotta ħażina korporattiva serja, iżda li aktar minn terz minnhom ma kellhomx politika miktuba dwar il-ħarsien tal-informaturi minn rappreżalja, jew ma kinux jafu jekk tali politika kinitx teżisti; billi diversi informaturi li żvelaw imġiba ħażina, kondotta ħażina jew attivitajiet illegali fil-qasam ekonomiku u finanzjarju kienu soġġetti għal prosekuzzjoni; billi l-persuni li jirrappurtaw jew jiżvelaw informazzjoni fl-interess pubbliku, kif ukoll il-membri tal-familja u l-kollegi, ħafna drabi jsofru rappreżalji, li jirriżultaw, pereżempju, fit-telf tal-karrieri tagħhom; billi l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem għandha ġurisprudenza stabbilita sew dwar l-informaturi, iżda l-ħarsien tal-informaturi jenħtieġ li jiġi garantit mil-liġi; billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tiżgura l-libertà ta' espressjoni u d-dritt għal amministrazzjoni tajba;

F.  billi huwa ta' dispjaċir li l-mezzi eżistenti sabiex isiru lmenti formali dwar il-kondotta ħażina ta' kumpaniji multinazzjonali rarament jirriżultaw f'xi kastigi konkreti għal imġiba ħażina;

G.  billi l-ħarsien tal-informaturi fil-livell tal-Unjoni la ġie implimentat fl-Istati Membri kollha, u lanqas ma ġie armonizzat fil-livell tal-UE, il-maġġoranza tal-Istati Membri rratifikaw il-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni u b'hekk sar obbligatorju li jiġi pprovdut ħarsien xieraq u effettiv lill-informaturi;

H.  billi d-dritt tal-UE diġà fih ċerti dispożizzjonijiet li jħarsu lill-informaturi kontra rappreżalji, inkluż fir-rigward tal-ħasil tal-flus, iżda xorta għadu ma jipprevedix leġiżlazzjoni orizzontali li tapplika għall-korpi pubbliċi u privati kollha; billi dispożizzjonijiet frammentati jistgħu jirriżultaw mhux ċari u ineffiċjenti; billi l-Kummissjoni hija għalhekk mitluba biex f'dan ir-rigward twettaq evalwazzjoni bir-reqqa tal-bażijiet ġuridiċi għal azzjoni possibbli ulterjuri fil-livell tal-UE; billi l-ħarsien effettiv tal-informaturi jikkontribwixxi għall-effiċjenza tas-suq intern u jsaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fl-UE;

1.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni bir-reqqa tal-bażi ġuridika possibbli għal azzjoni ulterjuri fil-livell tal-UE u, jekk ikun xieraq, tippreżenta leġiżlazzjoni orizzontali komprensiva, inklużi għodod għall-appoġġ tal-informaturi sabiex jiġi żgurat il-ħarsien effettiv tagħhom malajr kemm jista' jkun, u tressaq proposta sabiex tiżgura assistenza finananzjarja adegwata għall-informaturi; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li toħloq korp Ewropew indipendenti bil-kompetenza li jirċievi l-ilmenti tal-informaturi, inkluż b'mod anonimu u kunfidenzjali, u, meta jkun iġġustifikat, jipprovdi konsulenza u ħarsien; jinnota li l-ħarsien tal-informaturi jenħtieġ li jkopri s-settur pubbliku u privat mingħajr distinzjoni; jitlob li din il-leġiżlazzjoni tiżgura li l-kumpaniji li jagħmlu azzjonijiet ta' ritaljazzjoni vverifikati bis-sħiħ kontra l-informaturi la jkunu jistgħu jirċievu fondi tal-UE u lanqas jagħmlu kuntratti ma' korpi pubbliċi; jissuġġerixxi li, fi kwalunkwe każ, il-Kummissjoni tipproduċi rapport annwali li jivvaluta l-istat attwali tal-ħarsien tal-informaturi fl-Unjoni Ewropea; jissuġġerixxi li l-ftehimiet internazzjonali li jirrigwardaw is-servizzi finanzjarji, it-tassazzjoni u l-kompetizzjoni jenħtieġ li jinkludu dispożizzjonijiet dwar il-ħarsien tal-informaturi; jissuġġerixxi l-ħolqien ta' fond komuni pan-Ewropew għall-ħarsien tal-informaturi sabiex tiġi żgurata assistenza finanzjarja xierqa għall-informaturi.

2.  Jenfasizza l-fatt mhux raġonevoli u inkwetanti li ċ-ċittadini u l-ġurnalisti qed ikunu soġġetti għal prosekuzzjoni pjuttost milli ħarsien legali meta jkunu qed jiżvelaw informazzjoni fl-interess pubbliku, inkluża informazzjoni dwar suspetti ta' kondotta ħażina, imġiba ħażina, frodi jew attività illegali, b'mod partikolari fir-rigward ta' kondotta li tikser il-prinċipji fundamentali tal-UE, bħall-evitar tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

3.  Jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri jadottaw definizzjoni legali xierqa ta' informatur sabiex jipproteġuhom b'mod aktar effettiv permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom; jissuġġerixxi li l-informaturi fis-setturi pubbliċi u privati jenħtieġ li jgawdu minn ħarsien ugwali u ma jkunux marbuta minn xi obbligu kuntrattwali li jipprevjeni rapporti jew żvelar meta dawn ikunu fl-interess pubbliku; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħarsien jinkludi eżenzjonijiet mill-proċedimenti relatati mal-iżvelar protett u l-miżuri dixxipplinarji jew forom oħra ta' rappreżalja;

4.  Jitlob lill-Istati Membri jqisu l-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-korruzzjoni, li jqiegħed enfasi fuq ir-rwol tal-informaturi fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

5.  Ifakkar fil-konklużjoni tal-kumitat speċjali tiegħu TAXE, u jirrimarka l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-informaturi jkunu jistgħu jirrappurtaw mhux biss attivitajiet illegali iżda wkoll imġiba ħażina u kull informazzjoni dwar kwistjonijiet li jirrappreżentaw theddida jew periklu għall-interess pubbliku;

6.  Itenni li minħabba n-natura ta' spiss teknika tal-informazzjoni kkonċernata u l-ostakli li l-uffiċjali pubbliċi jiffaċċjaw fit-tentattivi tagħhom sabiex jaċċessawha, l-informaturi ta' spiss jistgħu jkunu l-unika għażla sabiex jiġu żvelati l-attivitajiet illegali lill-pubbliku;

7.  Jargumenta li l-informaturi jenħtieġ li jkunu ħielsa li jirrappurtaw b'mod anonimu jew li jressqu lment, bħala kwistjoni ta' prijorità, lill-mekkaniżmi ta' rapportar interni tal-organizzazzjoni kkonċernata jew lill-awtoritajiet kompetenti, u barra minn hekk, jenħtieġ li jiġu mħarsa irrispettivament mill-għażla tagħhom ta' rappurtar;

8.  jenfasizza l-importanza li l-awtoritajiet kompetenti, il-korpi regolatorji u tal-infurzar tal-liġi b'mod espliċitu jingħataw ir-responsabbiltà li jżommu l-mezzi ta' rapportar, u jirċievu, jiġġestixxu u jinvestigaw rapporti dwar prattiki ħżiena suspettati, filwaqt li jissalvagwardjaw il-kunfidenzjalità tas-sors, fejn applikabbli, u d-drittijiet tal-partijiet affettwati.

9.  Iqis li l-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati kollha nazzjonali u tal-UE jenħtieġ li jkollhom proċeduri interni dwar l-informaturi għall-impjegati tagħhom; jissottolinja l-importanza li jiżdied l-għarfien, fost l-impjegati u individwi oħra, ta' oqfsa legali eżistenti dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta u jistieden lill-korpi tal-UE u nazzjonali jwettqu kampanji ta' informazzjoni regolari u jipprovdu informazzjoni multilingwi u li tinftiehem dwar il-proċeduri bażiċi rigward l-iżvelar ta' informazzjoni protetta;

10.  Jitlob li r-rieżami li jmiss tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs) jadatta s-setgħat u l-proċeduri tagħhom biex iħarsu lill-informaturi;

11.  Jenfasizza li fil-proċeduri ta' litigazzjoni kontra l-informaturi, l-oneru tal-provi jenħtieġ li jintrefa' mill-parti li tibda l-litigazzjoni biex turi li l-informazzjoni żvelata ma tikkostitwixxix la prova ta' kondotta illegali jew imġiba ħażina u lanqas tħeddida għall-interess pubbliku; jikkundanna l-proċedimenti legali kontra l-informaturi li jitwettqu apposta in mala fede, u għalhekk is-sanzjonijiet għalihom jenħtieġ li jkunu xierqa; jenfasizza li ħarsien effettiv tal-informaturi huwa essenzjali sabiex jiġi ggarantit id-dritt għal-libertà tal-kelma u l-libertà tal-informazzjoni, u li normi konfliġġenti li jirregolaw il-kwistjonijiet ta' segretezza u kunfidenzjalità jenħtieġ li jiġu riveduti f'konformità mal-ġurisprudenza Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex jiġi żgurat li tali eċċezzjonijiet jkunu neċessarji u proporzjonati;

12.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-informaturi jkollhom aċċess mingħajr xkiel għal konsulenza u appoġġ legali indipendenti, u jistgħu jitolbu kumpens għal fastidju jew għat-telf tal-għajxien attwali jew futur tagħhom jekk id-dannu msemmi huwa kkawżat b'ritaljazzjoni għal żvelar magħmul taħt il-ħarsien tal-informaturi; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga jekk hemmx preżenti l-aħjar prattiki li jistgħu jiġu kondiviżi;

13.  Jistieden lill-istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE jagħtu eżempju billi japplikaw, mingħajr dewmien, il-linji gwida tal-Ombudsman Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta bis-sħiħ, kemm għaliha kif ukoll għall-aġenziji tal-UE, il-linji gwida tagħha stess dwar il-ħarsien tal-informaturi skont ir-regolamenti tal-persunal tagħha tal-2012; jistieden lill-Kummissjoni tikkoopera u tikkoordina b'mod effettiv l-isforzi ma' istituzzjonijiet oħra, inkluż l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, sabiex tipproteġi lill-informaturi;

14.  Jenfasizza li l-komunikazzjoni bejn l-informaturi u l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE trid tissaħħaħ; iqis li l-ilmenti miċ-ċittadini jridu jiġu ttrattati b'mod ġust u b'rispett u jenħtieġ li jkun hemm kuntatt kontinwu bejn l-istituzzjoni jew l-aġenzija tal-UE li qed tindirizza l-ilment u l-informatur ikkonċernat, b'aġġornamenti regolari dwar il-każ;

15.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi pjan ta' azzjoni komprensiv relatat maż-żieda tal-għarfien dwar il-ħarsien u d-difiża tal-informaturi;

16.  Jirrimarka l-bżonn li tinkiseb sistema li taħdem aħjar għar-rappurtar tal-prattiki ħżiena korporattivi li tikkomplementa u tfittex li ttejjeb l-effiċjenza tal-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali attwali għal-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi pjan komprensiv sabiex tiskoraġġixxi t-trasferimenti tal-assi lejn pajjiżi barra l-UE li jservu bħala protetturi tal-anonimità għal persuni korrotti;

18.  Jenfasizza l-bżonn li tingħata aktar attenzjoni fir-rigward tal-etika tan-negozju fil-kurrikuli edukattivi ta' studji tan-negozju u dixxiplini relatati.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGHTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

4.9.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

36

0

13

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Eva Joly, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner

EFDD

Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Brian Hayes, Othmar Karas, Werner Langen, Thomas Mann

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Eva Joly, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

13

0

ECR

Ashley Fox, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Esther de Lange

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

(2)

Ara pereżempju r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016 dwar deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (Testi adottati, P8_TA(2016)0310) u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni (Testi adottati, P8_TA(2015)0457).


OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (7.9.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Dennis de Jong

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-informaturi spiss jaqdu rwol importanti u saħansitra kruċjali fil-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-iżvelar ta' irregolaritajiet, illegalitajiet, frodi, korruzzjoni u atti ħżiena oħra jew ksur ieħor tal-istat tad-dritt fil-livell Ewropew u dak nazzjonali, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll dak privat;

B.  billi l-kuraġġ ta' dawk li, minkejja r-riskji personali u professjonali tagħhom, jagħtu servizz lis-soċjetà billi jirrappurtaw jew jiżvelaw informazzjoni biex jiddefendu l-interess pubbliku, huwa tali li l-gvernijiet għandhom jipprovdu salvagwardji u protezzjoni legali u adegwati, inkluż kumpens għal danni finanzjarji u oħrajn minħabba, pereżempju, li l-informaturi jitilfu l-impjieg tagħhom talli rrappurtaw u żvelaw;

C.  billi l-attività tal-informaturi, abbażi tal-prinċipji tat-trasparenza u l-integrità, hija essenzjali għall-iżvelar ta' informazzjoni protetta, u għalhekk il-protezzjoni tagħhom għandha tiġi garantita bil-liġi u msaħħa madwar l-Unjoni Ewropea, imma madankollu dan għandu jsir biss jekk l-iskop tal-azzjonijiet tagħhom ikun li jitħares l-interess pubbliku billi jaġixxu in bona fide f'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

D.  billi l-Parlament reċentement adotta żewġ dokumenti: Riżoluzzjoni(1) dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE u Rapport(2) dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE – Ġlieda kontra l-frodi;

E.  billi mill-1 ta' Lulju 2014 'l hawn, kważi l-istituzzjonijiet u l-aġenziji Ewropej kollha inkorporaw fir-regoli ta' proċedura interni tagħhom, kif inhu obbligatorju, miżuri għall-protezzjoni tal-informaturi, skont l-Artikoli 22(b) u (c) tar-Regolamenti tal-Persunal;

F.  billi għadd dejjem jiżdied ta' investigazzjonijiet ta' frodi ekonomiċi jistgħu jkunu ta' natura transkonfinali, fejn l-informaturi jaqdu rwol ewlieni fl-iżvelar ta' x'hemm wara l-atti illegali li jsiru barra mill-pajjiż u li huma ta' detriment għall-interessi ekonomiċi nazzjonali;

G.  billi l-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni, li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha huma partijiet għaliha, jistipula b'mod ċar il-ħtieġa ta' miżuri legali xierqa biex jipprovdu protezzjoni kontra kull trattament mhux ġustifikat għal kull persuna li tirrapporta lill-awtoritajiet kompetenti in bona fide u fuq bażijiet raġonevoli, kwalunkwe fatt li jikkonċerna reati stabbiliti skont din il-Konvenzjoni;

1.  Jemmen li n-nuqqas ta' protezzjoni adegwata tal-informaturi għandu impatt negattiv fuq il-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-UE;

2.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex timplimenta mingħajr dewmien ir-riżoluzzjoni dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE u, b'mod partikolari, tippreżenta proposti leġiżlattivi orizzontali li għandhom l-għan li jistabbilixxu livell minimu ta' protezzjoni madwar l-Unjoni għall-informaturi Ewropej u programm Ewropew effikaċi u komprensiv dwar il-protezzjoni tal-informaturi;

3.  Jinnota li ftit Stati Membri biss introduċew b'mod suffiċjenti sistemi avvanzati għall-protezzjoni tal-informaturi, minkejja l-ħtieġa essenzjali ta' protezzjoni tal-informaturi fil-prevenzjoni tal-korruzzjoni u l-ġlieda kontriha, u minkejja l-fatt li l-protezzjoni tal-informaturi hi rakkomandata fl-Artikolu 33 tal-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni; jistieden lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma adottawx fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom il-prinċipji sabiex jitħarsu l-informaturi, biex jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli;

4.  Jinnota li, għalkemm l-enfasi tar-riżoluzzjoni adottata mill-Parlament hija fuq l-informaturi fil-kuntest tal-interessi finanzjarji tal-UE, ħafna mill-miżuri proposti għandhom japplikaw ukoll għall-informaturi f'sens usa', inkluż iżda mhux limitat għall-protezzjoni ambjentali, id-drittijiet tal-ħaddiema u l-protezzjoni tal-konsumatur; jenfasizza l-kontribut li jagħtu l-ġurnalisti investigattivi u jqis li dawn għandhom jiksbu livell ekwivalenti ta' protezzjoni;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tinterpreta t-terminu "interessi finanzjarji" fl-aktar sens wiesa' possibbli, sabiex jiġu koperti wkoll dawk il-każijiet li jaffettwaw indirettament l-interessi finanzjarji tal-UE;

6.  Iħeġġeġ l-introduzzjoni ta' arranġamenti effikaċi għal protezzjoni ta' kull min jirrapporta prattiki ħżiena fuq il-post tax-xogħol, fosthom fastidju, rikatt relatat max-xogħol, prattiki illegali marbuta mar-reklutaġġ u t-tkeċċija, diskriminazzjoni fil-paga u kull forma oħra ta' ksur tal-liġi;

7  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fil-proposta leġiżlattiva tagħha miżuri biex il-ħaddiema jitħarsu kontra r-ritaljazzjoni minn min iħaddimhom, minħabba li aġixxew ta' informaturi, inkluża s-salvagwardja tal-anonimità tagħhom u l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, u l-għoti ta' għajnuna legali, finanzjarja u psikoloġika, kull meta jkun hemm bżonn, filwaqt li jkun żgurat li l-oneru tal-prova fi pretensjonijiet ta' vittimizzazzjoni jew rappreżalji jaqa' fuq min iħaddem;

8.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni fl-aħħar introduċiet mezz għall-informaturi sabiex jirrappurtaw jew jiżvelaw informazzjoni dwar il-kompetizzjoni u l-akkordji, iżda jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu semplifikati l-proċeduri u li m'għandux ikun hemm għadd eċċessiv ta' mezzi;

9.  Jenfasizza madankollu li l-informaturi jistgħu jużaw mezz mhux istituzzjonali, bħall-midja, u li dan m'għandux iwaqqaf lill-istituzzjonijiet tal-UE milli jipproċessaw b'mod proattiv u uffiċjalment informazzjoni żvelata li tolqot l-interessi tal-UE; l-inkjesti għandhom ikunu sistematiċi meta tiġi żvelata informazzjoni li tolqot l-interessi tal-UE, ikun xi jkun il-mezz;

10.  Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex tibni fuq ir-rakkomandazzjoni tar-riżoluzzjoni biex jiġi stabbilit korp indipendenti tal-UE għall-ġbir ta' tagħrif, għall-konsulenza u għall-konsultazzjoni, b'uffiċċji fi Stati Membri li jkunu f'qagħda li jirċievu rapporti ta' irregolaritajiet, b'riżorsi baġitarji suffiċjenti, kompetenzi adegwati u bi speċjalisti xierqa, sabiex l-informaturi interni u dawk esterni jkunu megħjuna jużaw il-mezzi adatti biex jiżvelaw l-informazzjoni tagħhom dwar il-possibbiltà ta' irregolaritajiet li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, filwaqt li titħares il-kunfidenzjalità tagħhom u jiġu offruti l-appoġġ u l-pariri meħtieġa; fl-ewwel fażi, ħidmietu tkun primarjament ibbażata fuq verifika affidabbli tal-informazzjoni riċevuta;

11.  Jirreferi, f'dan ir-rigward, għall-fatt li l-Ombudsman Ewropew indikat fil-Parlament li hija lesta li teżamina l-possibbiltà li toħloq korp bħal dan fi ħdan l-Uffiċċju tal-Ombudsman, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tistudja l-fattibbiltà li tafda lill-Ombudsman Ewropew, li diġà għandha kompetenza biex tinvestiga lmenti ta' abbużi fl-istituzzjonijiet tal-UE, b'dawn il-kompiti;

12.  Ifakkar li fl-istess riżoluzzjoni, il-Parlament jitlob ukoll lill-istituzzjonijiet tal-UE, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kollha, jintroduċu u jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex iħarsu l-kunfidenzjalità tas-sorsi ta' informazzjoni, u jitlob għalhekk li jinħoloq sit web ikkontrollat fejn jistgħu jitressqu l-ilmenti b'mod purament kunfidenzjali;

13.  Jiddispjaċih li mhux l-aġenziji tal-UE kollha għandhom implimentaw regoli interni biex jipproteġu lill-informaturi, u jistieden lil dawk l-aġenziji jimplimentaw ir-regoli interni skont l-Artikoli 22a, 22b u 22c tar-Regolamenti tal-Persunal;

14.  Iqis li l-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, bħal fil-qasam tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, m'għandha bl-ebda mod tieħu post jew iddewwem l-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet ġenerali bi standards uniformi minimi ta' protezzjoni legali tal-informaturi; jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva orizzontali dwar il-protezzjoni tal-informaturi mingħajr aktar dewmien.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI

FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGHTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

4.9.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

0

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET

FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

19

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Raffaele Fitto

Marco Valli

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Derek Vaughan

Bart Staes

0

-

 

 

3

0

EFDD

ENF

Verts/ALE

Jonathan Arnott

Jean-François Jalkh

Indrek Tarand

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

Testi adottati, P8_TA(2017)0022

(2)

Testi adottati, P8_TA(2017)0206


OPINJONI tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (13.7.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Rapporteur għal opinjoni: David Casa

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi r-rwol tal-informaturi kemm fis-settur pubbliku kif ukoll dak privat huwa li jgħin biex jiżvelaw, jiskoraġġixxu u jipprevjenu l-għemil ħażin, bħal ġestjoni ħażina, il-frodi u l-korruzzjoni, u b'hekk jikkontribwixxu għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-libertà tal-espressjoni, it-trasparenza u r-responsabbiltà demokratika, kif ukoll id-drittijiet tal-ħaddiema; billi l-informaturi sikwit ikunu impjegati marbuta b'relazzjoni ta' xogħol u jkunu jiddependu fuq il-paga tagħhom bħala mezz tagħhom ta' għajxien;

B.  billi l-importanza tal-protezzjoni tal-informaturi ġiet rikonoxxuta mill-istrumenti internazzjonali ewlenin kollha dwar il-korruzzjoni filwaqt li l-istandards tal-informaturi ġew stabbiliti mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (UNCAC), ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa CM/Rec(2014)7 u r-Rakkomandazzjoni tal-OECD tal-2009 kontra t-Tixħim;

C.  billi l-aħħar żvelar tal-massa li wera sitwazzjonijiet ta' korruzzjoni, bħal fil-każ tal-kwistjoni tal-Panama Papers u tas-Swiss Leaks, u l-iżvelar tal-evitar tar-regoli dwar il-liġi tax-xogħol kif ukoll tal-ksur tagħhom, li f'ċerti każijiet wasslu għal impjieg prekarju, jikkonfermaw l-importanza tar-rwol tal-informaturi fil-ħarsien tal-interess pubbliku; billi bħalissa m'hemmx biżżejjed rikonoxximent u protezzjoni tal-informaturi fl-Ewropa;

D.  billi sikwit tqajjem tħassib serju li l-informaturi li jaġixxu fl-interess pubbliku jistgħu jiffaċċjaw ostilità, fastidju, intimidazzjoni u l-esklużjoni fil-post tax-xogħol tagħhom, ostakli għall-impjieg fil-futur, telf tal-mezzi tal-għajxien u ta' sikwit anki theddidiet serji lill-membri tal-familja u l-kollegi tagħhom; billi l-biża' ta' ritaljazzjoni tista' tħalli effett ta' deterrent fuq l-informaturi, u b'hekk hija ta' periklu għall-interess pubbliku;

E.  billi l-postijiet tax-xogħol jinħtieġ li jikkultivaw ambjent tax-xogħol li fih il-persuni jħossuhom kunfidenti jqajmu kwistjonijiet dwar għemil ħażin potenzjali, bħal nuqqasijiet, kondotta ħażina, ġestjoni ħażina, frodi jew azzjonijiet illegali; billi huwa estremament importanti li titrawwem il-kultura ideali li tippermetti li l-persuni jħossuhom li jistgħu jqajmu kwistjonijiet mingħajr biża' ta' ritaljazzjoni li tista' taffettwa s-sitwazzjoni tal-impjiegi attwali u futura tagħhom;

F.  billi l-objettiv tal-informatur għandu jkun ir-rappurtar ta' atti li jirrapreżentaw theddida għall-interess pubbliku, ksur tal-liġi, jew kwalunkwe għemil ħażin jew kondotta ħażina oħra;

G.  billi xi Stati Membri diġà għandhom liġijiet li jipproteġu lill-informaturi, iżda oħrajn m'għandhomx, li jwassal għal protezzjoni limitata jew mhux indaqs tal-informaturi madwar l-UE; billi dan huwa partikolarment sinifikanti fejn ikun hemm implikazzjonijiet transkonfinali jew madwar l-UE; billi dan joħloq inċertezza legali.

H.  billi, peress li l-eżistenza ta' qafas legali nazzjonali li jipproteġi lill-informaturi mhux dejjem jiggarantixxi l-implimentazzjoni xierqa u l-effettività tal-protezzjoni tal-informatur, huwa essenzjali li l-Istati Membri jiżguraw il-konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti għall-ħarsien tal-informaturi;

I.  billi l-korruzzjoni hija problema serja li qed tħabbat wiċċha magħha llum l-Unjoni Ewropea, peress li tista' twassal li l-gvernijiet jonqsu milli jipproteġu l-popolazzjoni, il-ħaddiema, l-istat tad-dritt u l-ekonomija, f'deterjorament tal-istituzzjonijiet pubbliċi u tas-servizzi, tat-tkabbir ekonomiku u tal-kompetittività f'diversi oqsma, u għal telf tal-fiduċja fit-trasparenza u r-responsabilità demokratika tal-istituzzjonijiet pubbliċi u privati u tal-industriji; billi huwa stmat li l-korruzzjoni tiswa EUR 120 biljun lill-ekonomija tal-UE kull sena jew 1 % tal-PDG tal-UE;

J.  billi l-intelligence ekonomika tista' tkun ta' natura transkonfinali u billi l-informaturi għandhom rwol ewlieni fl-iżvelar ta' atti illegali mwettqa barra mill-pajjiż kontra l-interessi ekonomiċi nazzjonali;

K.  billi l-informaturi huma wkoll ta' importanza fundamentali biex jidentifikaw żbalji, sfidi jew problemi fi ħdan organizzazzjoni fi stadju bikri; billi jista' jkun hemm kultura organizzattiva li wieħed jitgħallem mill-iżbalji jekk din il-prattika tiġi rrispettata; billi f'xi organizzazzjonijiet u Stati Membri, dan wassal għal appoġġ għar-rappurtar ta' żbalji u, għaldaqstant, għal bidla organizzattiva;

1.  Jitlob li tittieħed azzjoni biex tinbidel il-perċezzjoni pubblika tal-informaturi, b'mod partikolari mill-politiċi, l-impjegaturi u l-midja, billi jiġi enfasizzat ir-rwol pożittiv tagħhom bħala mekkaniżmu ta' twissija bikrija u bħala deterrent li jidentifikaw u jimpedixxu l-abbużi u l-korruzzjoni, u bħala mekkaniżmu ta' responsabilità li jippermetti l-iskrutinju pubbliku tal-gvernijiet u tal-kumpaniji;

2.  Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-kamp ta' applikazzjoni ta' qafas Ewropew għall-protezzjoni tal-informaturi li jenħtieġ li jkopri l-individwi kollha li jaħdmu fis-settur pubbliku jew f'dak privat, irrispettivament min-natura tar-relazzjoni tax-xogħol tagħhom u jekk humiex imħallsa jew le;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, wara valutazzjoni tal-bażi ġuridika, konsultazzjoni ma-sħab soċjali, u f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, tabbozza proposta leġiżlattiva jew legali dwar l-informaturi; jappella għal miżuri effettivi li jipproteġu l-informaturi li jidentifikaw u jirrappurtaw in bona fide każijiet ta' għemil ħażin ta' interess pubbliku, minn trattament inġust relatat max-xogħol, ritaljazzjoni u responsabbiltà kriminali u ċivili; jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati l-anonimità tal-informaturi u l-kunfidenzjalità tal-proċess;

4.  Jiġbed l-attenzjoni għall-perikli li l-ħaddiema informaturi li aġixxew fl-interess pubbliku jiġu esklużi mill-progressjoni fil-karriera tagħhom, jitilfu l-impjieg tagħhom jew isofru minn ritaljazzjoni mill-kollegi u l-maniġment fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll dwar l-effett ta' skoraġġiment, ta' theddid u psikoloġikament devastanti fuq perjodu twil li dan għandu fuq dawk li jiltaqgħu ma' każijiet ta' għemil ħażin; jenfasizza li l-informaturi jaġixxu f'riskju personali u professjonali kbir u dan normalment jiġi b'konsegwenzi personali u professjonali għalihom; jenfasizza għalhekk li d-definizzjoni ta' "informatur" jenħtieġ li tiġi applikata għal kemm jista' jkun tipi differenti ta' ħaddiema, inklużi impjegati attwali u preċedenti kif ukoll għat-trainees, l-apprendisti u oħrajn;

5.  Ifakkar l-importanza li jitfasslu strumenti li jissanzjonaw u jipprojbixxu kull forma ta' ritaljazzjoni, bħall-fastidju jew trattament diskriminatorju jew punittiv ieħor, inkluża azzjoni meħuda kontra kollegi jew membri tal-familja b'riżultat tal-iżvelar ta' informazzjoni;

6.  Jenfasizza li l-informaturi u l-membri tal-familja tagħhom li l-ħajjiet u s-sigurtà tagħhom ikunu pperikolati, jeħtiġilhom ikunu intitolati li jirċievu protezzjoni effettiva u adegwata u li jieħdu azzjoni legali fil-qrati, jekk ikun meħtieġ;

7.  Jenfasizza li l-informaturi huma sors importanti ta' informazzjoni għall-ġurnalisti investigattivi, u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet tal-ġurnalisti u l-identità tal-informaturi li jaġixxu in bona fide jiġu protetti b'mod effettiv u legali f'każijiet fejn tingħata prova li l-allegazzjonijiet ikunu veri; jenfasizza li meta l-ġurnalisti jkunu huma stess is-sors, jenħtieġ li jiġu protetti wkoll u li l-awtoritajiet, fiż-żewġ każijiet, jenħtieġ li jżommu lura milli jużaw is-sorveljanza;

8.  Iqis li l-oneru tal-provi jenħtieġ li jaqa' fuq l-impjegatur li jrid juri b'mod ċar li kwalunkwe miżura meħuda kontra impjegat ma kienet bl-ebda mod marbuta mal-iżvelar tal-informatur;

9.  Jinkoraġġixxi lil min iħaddem, lir-rappreżentanti tal-ħaddiema u lill-awtoritajiet sabiex jimplementaw mezzi effettivi għar-rapportar u l-iżvelar ta' għemil ħażin, biex jaġixxu malajr fir-rigward tal-informazzjoni rrapportata lilhom wara li jwettqu verifika dettaljata, u biex jgħarrfu b'mod urġenti lill-partijiet, l-aġenziji u l-istituzzjonijiet kollha neċessarji u rilevanti, dwar kull illegalità jew għemil ħażin;

10.  Ifakkar li jeħtieġ li tingħata ċ-ċertezza legali u l-protezzjoni neċessarja fl-Unjoni kollha lil dawk li jirrappurtaw għemil ħażin ivverifikat kemm fis-settur pubbliku kif ukoll dak privat;

11.  Ifakkar li kwalunkwe qafas normattiv futur jenħtieġ li jikkunsidra r-regoli, id-drittijiet u d-dmirijiet li jirregolaw u jħallu effett fuq l-impjiegi; jenfasizza wkoll li dan jenħtieġ li jsir bl-involviment tas-sħab soċjali u f'konformità mal-ftehimiet ta' negozjar kollettiv;

12.  Ifakkar li wara verifika bir-reqqa, u f'każ ta' akkużi foloz intenzjonati magħmula in mala fede, dawk responsabbli għandhom jagħtu kont ta' għemilhom;

13.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet jistabbilixxu miżuri tal-obbligu tal-aħjar tentattiv fir-rigward ta' arrangamenti biex jintlaqgħu u jiġu mmaniġġjati rapporti, li jiddaħħlu fis-seħħ kemm mill-impjegaturi kif ukoll mill-awtoritajiet infushom.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

12.7.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

50

0

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Sven Schulze, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Arena, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Paloma López Bermejo, Anne Sander, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Andrejs Mamikins

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

50

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Tiziana Beghin

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

Lampros Fountoulis

David Casa, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marju Lauristin, Javi López, Andrejs Mamikins, Joachim Schuster, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

0

-

 

 

2

0

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (13.7.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Luke Ming Flanagan

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Jemmen li n-nuqqas ta' ħarsien adegwat tal-informaturi għandu impatt negattiv fuq l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE dwar il-ħarsien tal-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel, filwaqt li l-biża' ta' ritaljazzjoni tista' tirriżulta f'effett dissważiv fuq l-informaturi u b'hekk tipperikola l-interess pubbliku;

2.  Huwa tal-fehma li, għalkemm l-importanza u l-valur tal-iżvelar ta' informazzjoni protetta fl-oqsma tas-saħħa pubblika, l-ambjent u s-sikurezza tal-ikel issa huma aktar rikonoxxuti fl-Istati Membri, informazzjoni u kampanji promozzjonali dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta huma meħtieġa fuq livell nazzjonali u Ewropew sabiex jinbidlu l-attitudnijiet u l-mentalitajiet;

3.  Jinsab konvint li l-informaturi għandhom rwol indispensabbli fit-tnaqqis tar-riskji għas-saħħa pubblika, l-ambjent u s-sikurezza tal-ikel – oqsma li fihom ċerti riskji diffiċli jiġu kkontrollati b'mod estern – u fl-iskoraġġiment u l-prevenzjoni ta' għemil ħażin u korruzzjoni; iqis li ż-żieda tal-ħarsien tal-informaturi se tkompli tinkoraġġixxi l-iżvelar ta' interess pubbliku ta' riskji u theddid għas-saħħa pubblika u l-ambjent u ttejjeb is-sikurezza tal-ikel, tippromwovi kultura ta' responsabbiltà pubblika u integrità fl-istituzzjonijiet kemm pubbliċi kif ukoll f'dawk privati, u saħansitra ssalva ħajjiet. eżempji jinkludu l-pubblikazzjoni tal-istudju dwar l-SARS (Sindrome Respiratorja Akuta Gravi) u mard perikoluż ieħor li kienu qed jheddu miljuni ta' persuni fiċ-Ċina, u dawk li għenu sabiex jiġu evitati perikli għall-ambjent fl-Istati Uniti;

4.  Ifakkar każijiet reċenti ta' impatt qawwi bħal Dieselgate, Nestle u l-iskandli tal-laħam taż-żiemel, fejn ġew skoperti riskji ambjentali, tas-saħħa pubblika jew tas-sikurezza tal-ikel, u fejn jew żvelar mill-informaturi kien strumentali fl-identifikazzjoni tar-riskji involuti, jew fejn ħarsien aktar b'saħħtu tal-informaturi seta' wassal għal identifikazzjoni aktar bikrija tar-riskji u ħsara aktar limitata;

5.  Jenfasizza li l-avvanzi ewlenin fis-saħħa pubblika, b'mod partikolari fil-kontroll tat-tabakk, fl-aħħar mill-aħħar jistgħu jiġu traċċati lura għall-ħruġ ta' dokumenti interni mill-informaturi;

6.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li r-riskji ambjentali, tas-saħħa pubblika u tas-sikurezza tal-ikel rarament jieqfu fil-fruntieri, u dan ifisser li l-ħarsien dgħajjef jew ineżisteni tal-informaturi fi Stat Membru wieħed, li jista' jipprevjeni l-identifikazzjoni fil-ħin ta' tali riskji, jipperikola s-saħħa u s-sigurtà taċ-ċittadini kollha tal-UE, kif ukoll il-kapaċità tagħhom li jipproteġu l-ambjent;

7.  Jirrimarka li t-traffikar tal-fawna selvaġġa sar wieħed mill-forom ta' kriminalità organizzata l-aktar profittabbli tad-dinja u jinnota r-rwol ewlieni tal-informaturi li jirrapportaw traffikar, qtugħ tas-siġar għall-injam, sajd u kriminalità illegali oħra kontra l-fawna selvaġġa;

8.  Jenfasizza li l-evidenza ta' ksur tal-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tal-annimali u s-sikurezza tal-ikel f'irziezet u biċċeriji tiddependi kważi esklussivament fuq l-informaturi peress li dawn il-postijiet mhumiex aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali u normalment il-kontrolli uffiċjali jitħabbru minn qabel;

9.  Jirrikonoxxi li d-dgħajjes tas-sajd huma estremament iżolati meta joperaw fuq il-baħar u li ħarsien b'saħħtu tal-informaturi huwa essenzjali sabiex ikunu jistgħu jipprovdu evidenza ta' sajd illegali u ksur ieħor tad-dritt tal-Unjoni;

10.  Jiddeplora l-fatt li r-regolaturi, inklużi dawk li jimmonitorjaw il-katina tal-ikel, m'għandhomx biżżejjed riżorsi u għalhekk jiddependu fuq l-informaturi għall-informazzjoni; jenfasizza għalhekk, li huma essenzjali kemm iż-żieda tal-finanzjament għar-regolaturi kif ukoll ħarsien effettiv għall-informaturi;

11.  Jenfasizza li leġiżlazzjoni rapida u robusta tal-UE għall-ħarsien tal-informaturi, u kunsens politiku li se jippermetti l-implimentazzjoni ta' miżuri effiċjenti fil-livelli nazzjonali u Ewropej, se tgħin ukoll biex tippreserva u tikkonsolida l-fiduċja fl-istituzzjonijiet demokratiċi, tiffaċilita l-għarfien espert, tiffavorixxi d-dibattitu, tesponi kunflitti ta' interess u turi l-valur miżjud tal-azzjoni tal-UE għaċ-ċittadini; jirrimarka li l-leġiżlazzjoni dwar l-informaturi tħeġġeġ lil dawk li għandhom għarfien xjentifiku u tekniku biex jasserixxu l-fatti li kieku jistgħu jibqgħu moħbija;

12.  Jiddeplora l-lakuni u d-dgħufijiet legali sinifikanti tal-ħarsien tal-informaturi fi ħdan l-Istati Membri u l-fatt li ftit wisq Stati Membri stabbilixxew il-ħarsien tal-informaturi; jinsisti li l-ħarsien huwa meħtieġ fil-livell tal-UE biex ikun żgurat li l-informaturi jingħataw ħarsien legali sħiħ li jkun ugwali fl-Istati Membri kollha, kif ukoll il-kontinwazzjoni xierqa u indipendenti ta' dan il-proċess wara konsultazzjoni, bil-kundizzjoni li l-informaturi aġixxew in bona fide u bl-uniku skop li jħarsu l-interess pubbliku ġenerali;

13.  Jinnota li xi dispożizzjonijiet għall-ħarsien tal-informaturi fid-dritt tal-Unjoni huma diġà fis-seħħ, iżda ta' spiss ikollhom kamp ta' applikazzjoni limitat jew ikunu mifruxa f'liġijiet differenti, u b'hekk iħallu nuqqasijiet u lakuni;

14.  Jitlob l-appoġġ tal-Kummissjoni fl-inkoraġġiment tal-Istati Membri biex joħolqu mekkaniżmi effiċjenti u effettivi għall-ħarsien tal-informaturi;

15.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu kont tar-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika tagħha, tavvanza fl-abbozz ta' leġiżlazzjoni fix-xhur li ġejjin u tressaq proposta mingħajr dewmien għal strument legali orizzontali, bi qbil mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, li jistabbilixxi standards minimi komuni robusti fl-UE għall-ħarsien tal-informaturi, u li jibni fuq id-dispożizzjonijiet tat-Trattati dwar il-ħarsien ambjentali, is-saħħa pubblika u l-ħarsien tal-konsumaturi; jenfasizza l-inadegwatezzi u n-nuqqasijiet ta' approċċi settorjali għal dak l-iskop, bħal dak meħud fid-Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni ta' konoxxenza u ta' informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżviluppaw strumenti leġiżlattivi li jħarsu lil dawk li jirrapportaw ksur ta' kondotta lill-awtoritajiet pubbliċi; jissuġġerixxi li l-aġenziji tal-UE jadottaw politika bil-miktub dwar il-ħarsien minn ritaljazzjonijiet għall-persuni li jirrapportaw irregolaritajiet, kif ukoll għall-informaturi;

16.  Jirrimarka li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-ħidma tal-informaturi hija bbażata fuq il-prinċipji ta' trasparenza u integrità; il-ħarsien tal-informaturi jenħtieġ għalhekk li jiġi garantit bil-liġi u msaħħaħ fl-Unjoni kollha, iżda biss jekk l-informaturi jaġixxu in bona fide biex jipproteġu l-interess pubbliku f'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

17.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmonitorja d-dispożizzjonijiet tal-Istati Membri dwar l-informaturi bil-għan li tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki, li se jgħin fl-iżgurar ta' ħarsien aktar effiċjenti għall-informaturi fuq livell nazzjonali;

18.  Jenfasizza li r-rapportar jew l-iżvelar ta' informazzjoni marbuta mar-riskji, l-imġiba ħażina u r-reati, kif ukoll kwalunkwe attentat sabiex dawn jinħbew, li jistgħu jirriżultaw fi ħsara ambjentali, kwistjonijiet ta' saħħa u ta' integrità u sikurezza tal-ikel, anke b'rabta ma' teknoloġiji emerġenti li l-effetti ambjentali u tas-saħħa fit-tul tagħhom għadhom mhumiex magħrufa, fost forom oħra ta' irregolaritajiet, bħall-ġestjoni ħażina tal-korpi pubbliċi, l-art pubblika u l-proprjetà, jenħtieġ li jaqgħu kollha fil-kamp ta' applikazzjoni ta' kwalunkwe strument tal-UE li jipproteġi lill-informaturi, irrispettivament minn jekk dawn jammontawx għal ksur tal-liġi, fuq twemmin raġonevoli li l-iżvelar isir fl-interess pubbliku; jenfasizza li l-informaturi jenħtieġ li jibbenefikaw minn strumenti ta' ħarsien f'dawn l-oqsma fl-Unjoni kollha peress li l-kwistjonijiet ambjentali huma min-natura tagħhom transnazzjonali u għalhekk il-leġiżlazzjoni trid tirrifletti dan; il-ħarsien tal-informaturi jenħtieġ li jingħata fl-Unjoni kollha irrispettivament minn fejn joqgħod l-informatur u irrispettivament minn fejn twettqu r-reati;

19.  Jenfasizza l-importanza ta' kulturi organizzattivi miftuħa u tal-eżistenza ta' mezzi multipli u protetti għar-rapportar volontarju ta' informazzjoni, internament u esternament, sabiex tiġi evitata ħsara lill-ambjent, lis-saħħa tal-bniedem u lill-katina alimentari, li huwa wkoll fl-aħjar interess tal-organizzazzjonijiet infushom;

20.  Jenfasizza l-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-ħarsien tal-informaturi trid tkun komprensiva, b'kamp ta' applikazzjoni wiesa', taġixxi malajr u trid tipproteġi lill-informaturi, u fejn xieraq lill-kollegi u lill-qraba tagħhom, minn kull tip ta' azzjoni ta' ritaljazzjoni, fastidju, intimidazzjoni u esklużjoni mill-post tax-xogħol jew mill-ħajja privata tagħhom u minn proċeduri ċivili, kriminali jew amministrattivi li jirriżultaw mill-iżvelar; jissottolinja l-fatt li ħarsien effettiv tal-informaturi huwa essenzjali sabiex jiġi garantit id-dritt għal-libertà tal-kelma u l-libertà tal-informazzjoni, u li n-normi konfliġġenti li jirregolaw kwistjonijiet ta' segretezza u kunfidenzjalità jenħtieġ li jiġu riveduti f'konformità mal-ġurisprudenza Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex ikun żgurat li tali eċċezzjonijiet huma neċessarji u proporzjonati; jenfasizza li l-ħarsien huwa meħtieġ mhux biss għal żvelar intern li jsir permezz ta' mezzi tal-apposta fi ħdan il-post tax-xogħol jew żvelar lill-awtoritajiet pubbliċi jew korpi ta' sorveljanza, iżda – billi titqies il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem - kif ukoll żvelar estern lill-pubbliku ġenerali, permezz tal-midja jew mod ieħor; jirrimarka f'dan ir-rigward li l-istituzzjonijiet tal-UE, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kollha, jenħtieġ li jintroduċu u jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex iħarsu l-kunfidenzjalità tas-sorsi ta' informazzjoni sabiex tiġi evitata kwalunkwe azzjoni diskriminatorja jew theddid; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-informaturi kollha, inklużi l-informaturi li jbatu minn ritaljazzjoni wara rapport jew żvelar ta' interess pubbliku u, bħala konsegwenza, ifittxu pretensjoni valida fil-qorti, ikollhom aċċess għal konsulenza legali indipendenti, appoġġ finanzjarju u psikoloġiku, kif ukoll miżuri ta' għajnuna, kif ikun xieraq.

21.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni ifasslu qafas ġuridiku strett li jippermetti lill-intrapriżi jistabbilixxu sistemi ta' twissija interni, b'definizzjoni xierqa tal-kunċett ta' żmien raġonevoli għal risposta min-naħa tal-intrapriża, u l-iżgurar tal-konformità ta' dawn is-sistemi mal-leġiżlazzjoni soċjali u l-ħarsien tad-dritt ta' data personali;

22.  Jenfasizza l-ħtieġa għal ċertezza legali rigward id-dispożizzjonijiet ta' ħarsien mogħti lill-informaturi, peress li nuqqas kontinwu ta' ċarezza u approċċ frammentat jiskoraġġixxu lill-informaturi potenzjali milli jersqu 'l quddiem, u huma ta' detriment għall-impjegaturi tagħhom, b'mod partikolari fil-każ ta' negozji li joperaw f'ġurisdizzjonijiet jew setturi multipli;

23.  Jenfasizza r-rwol importanti tal-ġurnaliżmu investigattiv u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-proposta tagħha toffri l-istess livell ta' ħarsien kemm lill-ġurnalisti investigattivi kif ukoll lill-informaturi;

24.  Jenfasizza li d-definizzjoni ta' informatur jenħtieġ li ma tkunx ristretta jew limitata għal ċerti oqsma, l-istatus tal-kuntratt tax-xogħol jew il-karattru legali tal-atti jew l-informazzjoni rrapportata jew żvelata, u li l-informaturi fis-setturi pubbliċi u privati jenħtieġ li jingħataw ħarsien ugwali u ma jkunux marbuta minn kwalunkwe obbligu kuntrattwali li jipprevjeni rapporti jew żvelar meta dawn ikunu fl-interess pubbliku, minkejja kwalunkwe restrizzjoni neċessarja bħal dawk inkwadrati mill-Prinċipji Globali dwar is-Sigurtà Nazzjonali u d-Dritt għall-Informazzjoni;

25.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jiżviluppaw data, parametri ta' riferiment u indikaturi dwar il-politiki tal-informaturi kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat;

26.  Jirrimarka li l-leġiżlazzjoni tal-UE jenħtieġ li tistabbilixxi proċedura ċara għat-trattament ta' żvelar ta' informazzjoni mill-bidu sat-tmiem sabiex jiġi żgurat segwitu xieraq tal-azzjonijiet meħuda minn informaturi, mis-sottomissjoni u l-ipproċessar ta' rapport sal-iżgurar tal-ħarsien effettiv tal-informaturi, kif ukoll mekkaniżmi ta' ħarsien tal-informaturi aktar effiċjenti. jenfasizza l-importanza li l-awtoritajiet kompetenti, il-korpi regolatorji u tal-infurzar tal-liġi b'mod espliċitu jingħataw ir-responsabbiltà li jżommu l-mezzi ta' rapportar, jirċievu, jiġġestixxu u jinvestigaw prattiki ħżiena suspettati, filwaqt li jissalvagwardjaw il-kunfidenzjalità tas-sors, fejn applikabbli, u d-drittijiet tal-partijiet affettwati. iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu aċċess għal pariri kunfidenzjali lil persuni li jistgħu jkunu qed jikkunsidraw rapport jew żvelar ta' interess pubbliku, u li għalhekk se jkunu qed ifittxu informazzjoni bħal dik relatata mad-drittijiet u r-responsabbiltajiet tal-informaturi, il-mezzi adatti, u l-konsegwenzi possibbli tad-deċiżjoni tagħhom.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

11.7.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

67

1

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Siôn Simon, Derek Vaughan

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

67

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Peter Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (31.5.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Zdzisław Krasnodębski

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1.  Iqis li l-iżvelar ta' informazzjoni protetta huwa wieħed mill-aktar mezzi importanti sabiex tiġi individwata u tiġi evitata l-kondotta ħażina, l-għemil ħażin jew l-attività illegali, b'mod partikolari l-frodi u l-korruzzjoni fl-amministrazzjoni pubblika u fil-kumpaniji privati, il-kriminalità organizzata, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa; huwa tal-fehma li l-informaturi huma essenzjali għall-protezzjoni tal-interess pubbliku, għall-iffrankar ta' flus pubbliċi, u jiżguraw it-trasparenza u l-integrità fil-ħajja pubblika; jinnota li kienu informaturi li żvelaw skandli li jolqtu lil bosta Stati Membri, u jenfasizza l-fatt li l-informaturi huma pilastru essenzjali tal-istrateġija tal-UE kontra l-korruzzjoni u biex jiġi żgurat li l-kumpaniji u l-gvernijiet jassumu r-responsabilità tal-azzjonijiet tagħhom;

2.  Huwa tal-fehma li d-differenzi kulturali ma jnaqqsux mill-ħtieġa għall-protezzjoni legali tal-informaturi fl-Istati Membri;

3.  Jenfasizza li l-perċezzjonijiet negattivi tal-att ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u tal-informaturi qed ixekklu l-progress f'ħafna pajjiżi biex dawn jgħaddu jew jinfurzaw liġijiet dwar l-informaturi, iżda jdgħajfu wkoll ir-rieda taċ-ċittadini li jirrapportaw l-irregolaritajiet anke meta jkunu diġà fis-seħħ mekkaniżmi ta' protezzjoni legali;

4.  Huwa tal-fehma li l-protezzjoni tal-informaturi hija essenzjali għal-libertà tal-espressjoni, il-pluralità tal-opinjonijiet, id-demokrazija u l-libertà;

5.  Jenfasizza li l-protezzjoni legali tal-informaturi hija meħtieġa fl-Unjoni Ewropea; jerġa' jafferma li l-istat tad-dritt huwa ta' benefiċċju għal kultura ta' libertà tal-espressjoni;

6.  Itenni li l-implimentazzjoni ta' strumenti legali li jipprovdu ambjent sikur għall-informaturi jinkoraġġixxi kultura fejn wieħed iħossu ħieles li jitkellem u jgħin liċ-ċittadini tal-UE jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jaġixxu kontra għemil ħażin; jinnota li l-iżvelar ta' informazzjoni protetta jenħtieġ li jiġi promoss bħala impenn ċiviku u att ta' ċittadinanza tajba li jenħtieġ li jiġi appoġġjat minn miżuri effettivi ta' sensibilizzazzjoni, komunikazzjoni u sforzi ta' tagħlim, edukazzjoni u taħriġ, filwaqt li jiġi żgurat li jkun hemm fis-seħħ salvagwardji suffiċjenti għall-protezzjoni ta' informazzjoni korporattiva kummerċjalment sensittiva, bħal sigrieti kummerċjali;

7.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jkunu proattivi fil-promozzjoni ta' kultura miftuħa fil-post tax-xogħol, kemm jekk ikun pubbliku kif ukoll jekk ikun privat, u dan jippermetti lill-organizzazzjonijiet joperaw bi standards etiċi għoljin, jagħti lill-impjegati l-fiduċja biex jitkellmu u għalhekk jippermetti li tittieħed azzjoni sabiex tiġi evitata jew rimedjata kwalunkwe theddida jew ħsara;

8.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jevalwaw regolarment l-effettività tal-miżuri li jimplimentaw, b'kont meħud tal-opinjoni pubblika dwar l-attitudnijiet lejn l-att ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u lejn l-informaturi, l-istħarriġiet transsettorjali tal-maniġers superjuri maħtura biex jirċievu u jipproċessaw ir-rapporti u studji ta' riċerka indipendenti dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta fil-postijiet tax-xogħol;

9.  Itenni l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet pubbliċi u l-organizzazzjonijiet privati jistabbilixxu, f'kooperazzjoni mill-qrib mar-rappreżentanti kollha tal-persunal, inklużi ħaddiema, fejn dan ikun possibbli, politiki interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għall-impjegati tagħhom, inklużi trainees u apprendisti, li jistabbilixxu rotot ċari u kunfidenzjali biex isiru d-divulgazzjonijiet, inklużi divulgazzjonijiet esterni, jinfurmawhom dwar id-dritt tagħhom għal protezzjoni kontra t-tpattija meta jirrappurtaw kondotta ħażina, u jipprovdu, meta jkun xieraq, parir legali kunfidenzjali u korsijiet u sessjonijiet ta' taħriġ rilevanti; jinsisti li dawn il-politiki ma għandhomx jissostitwixxu l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-informaturi;

10. Jinnota li, minħabba salvagwardji legali inadegwati u lakuni sinifikanti fil-protezzjoni tal-informaturi kontra r-ritaljazzjoni, l-intimidazzjoni u l-iżolazzjoni, l-obbligu li jintużaw kanali interni ta' rappurtar jista' jkun riskjuż u jaġixxi bħala deterrent, u b'hekk jirrestrinġi kemm il-libertà ta' espressjoni kif ukoll id-dritt tal-pubbliku li jaċċedi għall-informazzjoni; jenfasizza li l-proċeduri ta' rappurtar intern ma jridux jintużaw bħala għodda li tipprojbixxi l-att ta' informazzjoni tal-pubbliku ġenerali dwar attivitajiet illegali u attivitajiet li serjament jippreġudikaw l-interess pubbliku; jenfasizza li dan irid japplika ugwalment għall-użu ta' proċeduri esterni ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u li, konsegwentement, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni 158 tal-ILO tat-22 ta' Ġunju 1982, il-preżentazzjoni ta' lment, il-parteċipazzjoni fi proċedimenti kontra impjegatur jew il-forniment ta' informazzjoni lil awtorità kompetenti ma jikkostitwixxux raġunijiet validi għat-terminazzjoni tal-impjieg;

11.  Jinnota li d-divulgazzjonijiet protetti li jikkonċernaw ħsara jew theddid għall-interess pubbliku li jkunu seħħew, ikunu qed iseħħu fiż-żmien tad-divulgazzjoni, jew x'aktarx li jkunu se jseħħu, jistgħu jsiru, alternattivament jew kumulattivament, internament fil-post tax-xogħol, jew esternament, lill-awtoritajiet kompetenti, lill-membri parlamentari u lill-aġenziji ta' sorveljanza, kif ukoll lil trade unions u lil assoċjazzjonijiet tal-impjegaturi, jew lill-pubbliku permezz tal-media, inklużi l-media soċjali, jew organizzazzjonijiet mhux governattivi;

12. Ifakkar li l-iżvelar ta' informazzjoni protetta huwa marbut mal-libertà tal-istampa u huwa essenzjali biex jinkixfu attivitajiet illegali jew attivitajiet li jippreġudikaw l-interess pubbliku; jenfasizza li l-informaturi huma sors importanti ta' informazzjoni għall-ġurnaliżmu investigattiv, u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li d-dritt tal-ġurnalisti li ma jiżvelawx l-identità ta' sors, inkluż f'każijiet fejn il-ġurnalisti nfushom ikunu s-sors ta' informazzjoni, ikun protett b'mod effikaċi u bil-liġi, u li l-awtoritajiet jenħtieġ li joqogħdu lura milli jużaw is-sorveljanza biex jivverifikaw is-sorsi tagħhom; josserva, f'dan il-kuntest, li l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fil-ġurisprudenza tagħha, iddeċidiet li l-protezzjoni tas-sorsi tal-ġurnalisti mhix privileġġ, iżda komponent vitali ta' stampa ħielsa(1);

13.  Huwa tal-fehma li jenħtieġ li l-istituzzjonijiet tal-UE jservu bħala mudell fir-rigward tal-politika dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta; jesprimi tħassib li ħafna mill-aġenziji tal-UE għadhom ma implimentawx il-linji gwida tal-2012 dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta u li s-sejbiet mill-istħarriġ tal-2015 urew għarfien baxx tar-regoli fost il-persunal tal-Kummissjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-aġenziji tal-UE jiżguraw li l-linji gwida jiġu implimentati fl-aġenziji u li l-persunal fl-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE jkunu suffiċjentement midħla tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ddaħħal klawsola standard f'kuntratti u fi ftehimiet ta' għotja li tkun tirrikjedi li l-benefiċjarji u l-persuni li jaħdmu għal dawk il-benefiċjarji jirrapportaw irregolaritajiet serji lill-OLAF;

14.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kollha, jintroduċu u jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jipproteġu l-anonimità u l-kunfidenzjalità tas-sorsi ta' informazzjoni tagħhom sabiex jiġu evitati kwalunkwe azzjoni diskriminatorja jew theddid;

15.  Iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma adottawx il-leġiżlazzjoni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta biex jagħmlu dan fil-futur qrib u jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-ħolqien ta' pjattaforma għall-iskambju tal-aħjar prattiki f'dan il-qasam bejn l-Istati Membri, iżda wkoll bl-inklużjoni ta' pajjiżi terzi.

ANNESS: LISTA TA' ENTITAJIET JEW PERSUNILI R-RAPPORTEUR GĦAL OPINJONI RĊIEVA INPUT MINGĦANDHOM

Il-lista li ġejja hija mfassla fuq bażi purament volontarja taħt ir-responsabilità esklużiva tar-rapporteur għal opinjoni. Ir-rapporteur irċieva input mill-entitajiet jew il-persuni segwenti fit-tħejjija tal-opinjoni Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi PE601.025 – 2016/2224(INI) (Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski).

Entità u/jew Persuna

OLAF, Kummissjoni Ewropea

L-Uffiċċju tal-Investigazzjoni u Dixxiplina tal-Kummissjoni, DĠ HR, Kummissjoni Ewropea

Aġenziji, Skejjel Ewropej & Affarijiet Internazzjonali, DĠ HR, Kummissjoni Ewropea

Ir-Rappreżentanza Permanenti tal-Polonja għall-Unjoni Ewropea

Transparency International

Journalismfund.eu

Programm għall-Integrità Pubblika, Fondazzjoni Stefan Batory (Fundacja Batorego)

Istitut għall-Affarijiet Pubbliċi (Instytut Spraw Publicznych)

Istitut Sobieski (Instytut Sobieskiego)

Forum tat-Trade Unions (Forum Związków Zawodowych)

Ethics Line (Linia Etyki)

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

30.5.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

15

9

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Martina Michels, Remo Sernagiotto

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

15

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard

ECR

Zdzisław Krasnodębski, John Procter, Remo Sernagiotto, Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Andrea Bocskor, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

9

-

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov

VERTS/ALE

Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel

2

0

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

(1)

Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, sentenza tas-27.11.2007, 20477/05, Tillack vs il-Belġju.


OPINJONI tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (8.9.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-Kummissjoni ddikjarat fil-komunikazzjoni tagħha tal-5 ta' Lulju 2016 li l-protezzjoni tal-informaturi, kemm fis-settur pubbliku kif ukoll dak privat, tikkontribwixxi għall-indirizzar tal-ġestjoni ħażina u l-irregolaritajiet, inklużi l-korruzzjoni transkonfinali, l-evażjoni tat-taxxa transnazzjonali u l-prattiki kummerċjali inġusti, li kollha kemm huma jseħħu prinċipalment minħabba differenzi leġiżlattivi bejn il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri;

B.  billi l-iżvelar ta' informazzjoni protetta tirrappreżenta sors fundamentali ta' informazzjoni fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, fl-investigazzjoni ta' każijiet ta' korruzzjoni fis-settur pubbliku u dak privat, kif ukoll fid-detezzjoni ta' skemi ta' evitar tat-taxxa stabbiliti minn kumpaniji, u billi l-protezzjoni tal-informaturi hija għalhekk essenzjali biex tiġi promossa kultura ta' responsabbiltà u integrità pubblika u biex jiġu salvagwardjati l-interess pubbliku u l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea; billi l-informaturi li jaġixxu fl-interess pubbliku sabiex jesponu kondotta ħażina, imġiba ħażina, frodi jew attività illegali ta' spiss ma jħossuhomx verament protetti u ta' spiss jieħdu riskju personali għoli ħafna, għaliex jistgħu jiġu mkeċċija, imħarrka, ibbojkottjati, arrestati, mhedda jew ivvittimizzati u ddiskriminati f'diversi modi oħra.

C.  billi l-Unjoni hija mibnija fuq il-valuri tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, li huma mnaqqxa fl-Artikolu 2 tat-TUE;

D.  billi s-salvagwardja tal-kunfidenzjalità tal-identitajiet tal-infurmaturi u l-informazzjoni li jiżvelaw tikkontribwixxi għall-ħolqien ta' aktar mezzi effettivi għar-rapportar ta' frodi, korruzzjoni, għemil ħażin, imġiba ħażina jew ksur ieħor serju, u billi, minħabba s-sensittività tal-informazzjoni, ġestjoni ħażina ta' kunfidenzjalità tista' twassal għal żvelar mhux mixtieq ta' informazzjoni u ksur tal-interess pubbliku fl-Unjoni; billi fis-settur pubbliku, il-protezzjoni tal-informaturi tista' tagħmilha eħfef biex jiġi skopert l-użu ħażin ta' fondi pubbliċi, frodi u forom oħra ta' korruzzjoni transkonfinali relatati mal-interessi nazzjonali jew tal-UE.

E.  billi r-rappurtar minn informaturi ta' informazzjoni protetta li tista' thedded jew tkun ta' ħsara għall-interess pubbliku jsir fuq il-bażi tal-libertà ta' espressjoni u informazzjoni tagħhom, iż-żewġ drittijiet imħaddna fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, b'mod partikolari l-Artikolu 11 tagħha, u b'sens qawwi ta' responsabbiltà u moralità ċivika;

F.  billi fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet u inizjattivi li jridu jittieħdu, tal-25 ta' Novembru 2015 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, tas-16 ta' Diċembru 2015 dwar il-kisba tat-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-taxxa korporattiva, u tal-14 ta' Frar 2017 dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, il-Parlament talab lill-Kummissjoni biex tressaq proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi programm Ewropew komprensiv u effikaċi għall-protezzjoni tal-informaturi li jipproteġi lil dawk li jirrapportaw frodi suspetta jew attività illegali li taffettwa l-interess pubbliku jew l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea;

G.  billi d-differenzi fit-trattament u l-protezzjoni tal-informaturi bejn l-Istati Membri jistgħu jiskuraġġuhom milli jiżvelaw informazzjoni, b'mod partikolari informazzjoni li hija rilevanti f'diversi Stati Membri, u billi l-protezzjoni tal-informaturi ma jistax jintlaħaq permezz ta' miżuri legali biss, iżda dan għandu jsir ukoll billi titrawwem bidla kulturali fis-soċjetajiet Ewropej dwar kif huwa pperċepit l-iżvelar ta' informazzjoni protetta, partikolarment b'rabta mad-drittijiet fundamentali;

H.  billi l-protezzjoni tal-informaturi fl-Unjoni Ewropea m'għandhiex tkun limitata għal każijiet Ewropej biss, iżda għandha tapplika wkoll għal każijiet internazzjonali.

1.  Jenfasizza li, fi stati demokratiċi u miftuħa mibnija fuq l-istat tad-dritt, iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jsiru jafu dwar ksur serju tad-drittijiet fundamentali tagħhom u li jikkundannaw dak il-ksur, inklużi dawk li jinvolvu lill-gvern tagħhom stess;

2.  Jirrikonoxxi li l-iżvelar ta' informazzjoni protetta għandha rwol kruċjali fil-ġlieda kontra l-frodi, il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, il-ġestjoni ħażina, il-kondotta ħażina, l-għemil ħażin, attivitajiet li jippreġudikaw l-interess pubbliku jew attivitajiet kriminali jew illegali; jinnota li matul il-każijiet reċenti ta' żvelar ta' informazzjoni protetta, sar evidenti li l-informaturi għandhom rwol kruċjali fil-kxif ta' ksur serju tad-drittijiet fundamentali u fil-protezzjoni tal-interess pubbliku u biex jinżammu r-responsabbiltà u l-integrità kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat; jirrimarka li l-protezzjoni tal-informaturi m'għandhiex tkun limitata biss għal każijiet ta' attivitajiet illegali, iżda għandha testendi wkoll għall-każijiet kollha ta' żvelar ta' kondotta ħażina jew ta' għemil ħażin; jirrimarka li l-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-protezzjoni tal-informaturi hija mxerrda u li l-protezzjoni tal-informaturi madwar l-Istati Membri mhijiex ugwali, li spiss ikollha impatt negattiv fuq il-politiki tal-UE;

3.  Jappella għal definizzjoni komuni u wiesgħa ta' żvelar ta' informazzjoni protetta u ta' informaturi biex tiġi żgurata protezzjoni legali għall-informaturi, inklużi dawk li jiżvelaw informazzjoni bi twemmin raġonevoli li l-informazzjoni hija vera fil-mument li tiġi żvelata u li jagħmlu żvelar mhux preċiż bi żball ġenwin;

4.  Jenfasizza li persuni li konxjament jirrappurtaw informazzjoni ħażina jew qarrieqa lill-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx jitqiesu bħala informaturi u għalhekk ma għandhomx igawdu mill-mekkaniżmi ta' protezzjoni;

5.  Jenfasizza li l-protezzjoni kontra prosekuzzjoni ulterjuri għal malafama jew ksur tas-sigriet professjonali għandha tiġi żgurata.

6.  Jisħaq li l-protezzjoni tal-informaturi għandha tiġi armonizzata fil-livell tal-UE; huwa tal-fehma li strument legali orizzontali tal-UE li jipprovdi protezzjoni għall-ġurnalisti investigattivi u l-informaturi fis-setturi pubbliċi u privati u kkumplimentat mir-regoli settorjali jkun l-aktar approċċ effiċjenti biex tiġi żgurata protezzjoni komprensiva u ġenwina tal-informaturi; f'dan ir-rigward, itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tippreżenta, sa tmiem l-2017, proposta leġiżlattiva li tiddefinixxi programm Ewropew komprensiv u effikaċi għall-protezzjoni tal-informaturi, bi qbil mal-prinċipji tal-proporzjonalità u s-sussidjarjetà; din il-proposta għandha tinkludi mekkaniżmi għal kumpaniji, korpi pubbliċi u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ;

7.  Jenfasizza li l-istituzzjonijiet tal-UE jeħtieġ li jkunu interessati u juru rieda qawwija li jappoġġjaw ir-rwol tal-informaturi u l-benefiċċji li jġibu fil-korrezzjoni ta' imġiba ħażina; ifakkar fin-nuqqas ta' segwitu u soluzzjoni xierqa rigward każijiet ta' żvelar ta' informazzjoni protetta f'dan il-livell; iqis bħala kwistjoni ta' urġenza li, qabel ma tiġi adottata direttiva dwar il-protezzjoni tal-informaturi, iridu jiġu implimentati sew il-Linji Gwida tal-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-informaturi fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE, u jħeġġeġ lill-istituzzjonijiet kollha, inklużi l-aġenziji tagħhom, biex jistabbilixxu regoli ċari għall-protezzjoni tal-informaturi, kif ukoll miżuri kontra l-prattika tar-"revolving door";

8.  Jirrikonoxxi li kwalunkwe persuna li tressaq informazzjoni lil awtorità rilevanti jew li tiżvela ksur b'mezz xieraq ieħor għandu jkollha d-dritt għall-protezzjoni legali;

9.  Iħeġġeġ lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew biex jippubblikaw, it-tnejn li huma, sa tmiem l-2017: 1) rapporti speċjali li fihom statistika u rekords ċari ta' każijiet ta' żvelar ta' informazzjoni protetta identifikati fl-istituzzjonijiet Ewropej, in-negozji, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u korpi oħra rreġistrati fl-Unjoni; 2) is-segwitu tal-istituzzjonijiet ikkonċernati b'rabta mal-każijiet żvelati, abbażi tal-linjigwida attwali u r-regoli tal-Kummissjoni; 3) ir-riżultat ta' kull investigazzjoni miftuħa bħala riżultat tal-informazzjoni li tasal mingħand informaturi; 4) il-miżuri previsti f'kull każ għall-protezzjoni tal-informaturi;

10.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-vulnerabbiltà tal-informaturi għar-ritaljazzjoni fil-ħajja personali u professjonali tagħhom, u dwar il-possibbiltà ta' bidu ta' proċedimenti ġudizzjarji ċivili u kriminali kontra l-informaturi; jappella biex jinħoloq qafas legali orizzontali li jinkludi definizzjonijiet, protezzjoni kontra l-forom differenti ta' ritaljazzjoni, u eżenzjonijiet minn proċedimenti kriminali u ċivili, skont kriterji li għandhom jiġu stabbiliti; jenfasizza li l-informaturi għandhom ikunu jistgħu jirrapportaw informazzjoni b'mod kunfidenzjali u anonimu sabiex l-identità tagħhom tinżamm sigrieta u jkollhom il-possibbiltà, sa fejn din tkun konformi mas-sistema legali nazzjonali, li jitolbu ħlasijiet interim jew rimedju b'mandat ta' inibizzjoni sabiex ma jkunx hemm tkeċċija sakemm joħrog ir-riżultat ta' każ ta' żvelar ta' informazzjoni protetta. jemmen bis-sħiħ li dan iżid il-fiduċja taċ-ċittadini fil-korpi Ewropej u nazzjonali tagħhom;

11.  Jenfasizza li l-ebda relazzjoni ta' impjieg m'għandha tillimita d-dritt ta' persuna għal-libertà tal-espressjoni u ħadd m'għandu jiġi diskriminat f'każijiet tal-eżerċizzju ta' dan id-dritt.

12.  Jenfasizza li l-protezzjoni tal-informaturi tapplika wkoll jekk is-suspett espress fl-aħħar mill-aħħar ma jkunx ikkonfermat, sakemm il-persuna tkun aġixxiet b'rieda tajba.

13.  Jitlob għall-ħolqien ta' mezzi legali, kunfidenzjali, protetti, sikuri u aċċessibbli ta' żvelar fil-livell nazzjonali u Ewropew sabiex jiġi ffaċilitat ir-rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti ta' informazzjoni dwar it-theddid għall-interess pubbliku; itenni f'dan ir-rigward it-talba tiegħu għal korp indipendenti tal-UE għall-ġbir ta' informazzjoni, għall-konsulenza u għall-konsultazzjoni, b'uffiċċji fl-Istati Membri; jenfasizza, f'dan ir-rigward, ir-rwol potenzjali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew; jenfasizza li l-informaturi għandhom ikunu ħielsa li jirrappurtaw kemm internament, fuq il-post tax-xogħol, kif ukoll esternament lill-awtoritajiet kompetenti; jenfasizza li l-informaturi li kienu inizjalment anonimi għandhom jingħataw protezzjoni f'każijiet fejn jiddeċiedu li jwaqqfu l-anonimità u jkunu jeħtieġu tali protezzjoni;

14.  Jenfasizza li l-awtoritajiet li jmexxu dawn il-mezzi għandhom jinvestigaw dikjarazzjonijiet b'mod professjonali, u jipprovdu wkoll lill-informaturi b'informazzjoni dettaljata dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom, jappoġġjawhom kontra kull miżura ta' tpattija diretta lejhom jew lejn il-familji tagħhom, u jiżguraw aċċess għal għajnuna legali indipendenti b'appoġġ finanzjarju fejn neċessarju, flimkien ma' kwalunkwe appoġġ u trattament psikoloġiku fejn meħtieġ, u jiġu esplorati dikjarazzjonijiet ta' kumpens għal kwalunkwe fastidju jew it-telfien tas-sigurtà tal-għajxien attwali u futura tagħhom,

15.  Jenfasizza li skont l-Artikoli 22a, 22b u 22c tar-Regolamenti tal-Persunal, l-istituzzjonijiet kollha tal-UE għandu jkollhom fis-seħħ regoli interni sodi u komprensivi dwar il-protezzjoni tal-informaturi;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis b'mod sħiħ l-opinjoni tal-partijiet interessati dwar is-suġġett li ssir ġabra dwaru matul il-konsultazzjoni pubblika, li saret f'Mejju 2017;

17.  Jenfasizza li l-informaturi huma sors importanti ta' informazzjoni għall-ġurnaliżmu investigattiv; jenfasizza r-rwol importanti tal-midja fil-kxif ta' illegalitajiet jew kondotta ħażina, speċjalment meta dawn jiksru d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li d-dritt tal-ġurnalisti li ma jiżvelawx l-identità ta' sors ikun protett b'mod effikaċi u legali; jenfasizza li l-ġurnalisti, fil-każ li huma stess ikunu s-sors, jenħtieġ li jiġu protetti u li l-awtoritajiet, fiż-żewġ każijiet, jenħtieġ li jżommu lura milli jużaw is-sorveljanza; ifakkar, f'dan ir-rigward, li d-Direttiva (UE) 2016/943 dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u ta' negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom, m'għandhiex tiġi interpretata b'mod li jnaqqas il-protezzjoni tal-informaturi u tal-ġurnaliżmu investigattiv; jenfasizza li l-ġurnalisti investigattivi huma grupp espost ta' professjonisti, li spiss iħallsu l-prezz b'xogħolhom, bil-libertà jew bil-ħajja tagħhom biex jiżvelaw irregolaritajiet kbar, u jitlob għall-inklużjoni ta' miżuri speċjali li jipproteġu l-ġurnalisti investigattivi fi strument legali orizzontali tal-UE għall-protezzjoni tal-informaturi;

18.  Jenfasizza li investigazzjonijiet dwar il-kwistjonijiet imqajma minn informaturi għandhom isiru b'mod indipendenti u fl-iqsar żmien possibbli, filwaqt li jiġu protetti wkoll id-drittijiet ta' individwi li jistgħu jiġu implikati minn tali żvelar. jenfasizza li kemm l-informatur kif ukoll kull persuna implikata mill-iżvelar għandhom ikunu kapaċi jipprovdu argumenti addizzjonali u evidenza matul l-investigazzjoni, u għandhom jinżammu infurmati dwar l-ipproċessar tal-iżvelar.

19.  Jitlob li tiġi stabbilita unità ta' konsulenza u ta' riferiment indipendenti fi ħdan l-Ombudsman Ewropew f'pożizzjoni li tirċievi rapporti, ilmenti, tiġbor informazzjoni u tipprovdi parir b'mod adegwat dwar il-protezzjoni tal-informaturi;

20.  Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali rilevanti kollha, idaħħlu u jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jipproteġu l-anonimità u l-kunfidenzjalità tas-sorsi ta' informazzjoni sabiex jiġu evitati kwalunkwe azzjoni diskriminatorja jew theddid;

21.  Jenfasizza li l-organizzazzjonijiet mhux governattivi mhumiex eżentati minn tentattivi ta' amministrazzjoni ħażina, frodi, użu ħażin ta' fondi u irregolaritajiet oħra u jikkunsidra li r-regoli għall-informaturi fis-settur pubbliku u f'dak privat jeħtieġ li japplikaw ugwalment għall-NGOs;

22.  Jiddikjara li hija meħtieġa soluzzjoni ċara għall-informaturi li jaħdmu f'kumpaniji rreġistrati fl-UE iżda li huma bbażati barra mill-UE.

23.  Jitlob lill-istituzzjonijiet tal-UE jistabbilixxu premju Ewropew tal-informaturi biex iħeġġu bidla fil-perċezzjoni tal-iżvelar ta' informazzjoni protetta u l-konnessjoni tiegħu mad-drittijiet fundamentali u biex jiġi stabbilit żvelar ta' informazzjoni protetta bħala att ta' ċittadinanza tajba.

24.  Jenfasizza li d-dritt taċ-ċittadini li jirrapportaw għemil ħażin huwa estensjoni naturali tad-dritt għal-libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni, kif hemm minqux fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u huwa essenzjali biex jiġu żgurati l-prinċipji ta' trasparenza u integrità u l-protezzjoni tal-interess pubbliku.

25.  Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Protezzjoni tal-Informaturi.

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

7.9.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

32

5

12

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Andrejs Mamikins, Nuno Melo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Salvatore Cicu, André Elissen, Krzysztof Hetman, Elisabeth Köstinger

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

32

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Elisabeth Köstinger

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

5

-

EFDD

Raymond Finch

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

PPE

Frank Engel, Traian Ungureanu

12

0

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Andrea Bocskor, Salvatore Cicu, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Nuno Melo, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (11.9.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

(2016/2224(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Fabio Massimo Castaldo

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi r-rispett għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali huma valuri ewlenin li jikkostitwixxu l-bażi tal-UE, kif stipulat fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, u billi l-libertà tal-espressjoni u d-dritt għal amministrazzjoni tajba huma espliċitament salvagwardati fl-Artikoli 11 u 41 rispettivament fil-Karta;

B.  billi mill-1 ta' Jannar 2014, l-istituzzjonijiet kollha kienu obbligati jintroduċu regoli interni għall-protezzjoni tal-informaturi li huma uffiċjali tal-UE, skont l-Artikoli 22(a), 22(b) u 22(c) tar-Regolamenti tal-Persunal;

C.  billi l-informaturi jipprovdu servizz fundamentali għall-komunità kollha kemm hi, jaqdu rwol importanti ħafna u ta' valur fis-salvagwardar tad-demokrazija u l-interess ġenerali, taw kontribut fundamentali f'każijiet bħal LuxLeaks, SwissLeaks, WikiLeaks, ir-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers, u jikkostitwixxu sors essenzjali ta' informazzjoni fil-ġlieda kontra l-kriminalità, il-korruzzjoni u ksur ieħor fis-settur pubbliku u f'dak privat, kif rikonoxxut ripetutament mill-Parlament u minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħalma huma l-Kunsill tal-Ewropa, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) u n-Nazzjonijiet Uniti; billi dawn l-organizzazzjonijiet kollha esprimew il-ħtieġa li jipproteġu lill-informaturi; billi l-protezzjoni effettiva tal-informaturi tikkontribwixxi wkoll għall-effiċjenza tas-suq intern, biex issaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fl-UE u tikkontribwixxi b'mod deċiżiv għal kultura ta' responsabilità pubblika u integrità fl-istituzzjonijiet pubbliċi u privati;

D.  billi fil-preżent, l-informaturi ħafna drabi jesperjenzaw konsegwenzi negattivi u ritaljazzjoni minħabba l-iżvelar tagħhom, jispiċċaw vittmi tal-esklużjoni soċjali u l-istigmatizzazzjoni, flimkien mal-familji tagħhom, u ta' spiss jitilfu xogħolhom; billi skont l-OECD aktar minn terz tal-organizzazzjonijiet b'mekkaniżmu ta' rappurtar ma kellhomx politika bil-miktub dwar il-protezzjoni tal-informaturi mir-ritaljazzjoni, jew ma kinux jafu biha; billi f'ħafna ġurisdizzjonijiet, u b'mod partikolari fis-settur privat, l-impjegati huma marbuta b'ġurament għal kunfidenzjalità fir-rigward ta' ċerta informazzjoni, bir-riżultat li l-informaturi jistgħu jkunu suġġetti għal azzjoni dixxiplinarja minħabba r-rappurtar barra l-organizzazzjoni tagħhom;

E.  billi l-protezzjoni attwali tal-informaturi fl-UE xejn mhi adegwata, hija settorjali u inkonsistenti fost l-Istati Membri, u f'ċerti każijiet hija nieqsa għalkollox, u dan għandu konsegwenzi negattivi għall-politika tal-UE u l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, fost sferi oħra; billi d-dritt tal-UE, li jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar is-sigurtà nazzjonali, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, diġà fih ċerti dispożizzjonijiet li jipproteġu l-informaturi kontra ritaljazzjoni, iżda għadu ma jipprevedix leġiżlazzjoni orizzontali li tapplika għall-korpi pubbliċi u privati kollha, u dan ifisser li sikwit jirriżulta li tkun ineffiċjenti u r-riżultat huwa diskriminazzjoni u l-ħolqien ta' lakuni; jinnota li l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE rratifikaw il-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni, li tagħmel l-għoti ta' protezzjoni xierqa u effettiva tal-informaturi obbligatorju;

F.  billi l-protezzjoni tal-informaturi għandha tiġi ggarantita bil-liġi u msaħħa fl-UE kollha, dment li l-iskop tal-azzjoni tagħhom tkun li jiġi protett l-interess pubbliku billi dak li jkun jaġixxi in bona fede f'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

G.  billi l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew għandu kompetenza ċara biex jinvestiga lmenti minn ċittadini tal-UE dwar amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet tal-UE, iżda fih innifsu ma għandu l-ebda rwol fil-protezzjoni tal-informaturi;

1.  Jinnota li kienu biss ftit l-Istati Membri li introduċew sistemi avvanzati biżżejjed ta' protezzjoni tal-informaturi; Jistieden lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma inkorporawx il-prinċipji ta' protezzjoni tal-informaturi fil-leġiżlazzjoni tagħhom biex jagħmlu dan malajr kemm jista' jkun;

2.  Jenfasizza li kemm l-informaturi u l-entità jew l-istituzzjoni privata jew pubblika involuta jenħtieġ li jiżguraw il-protezzjoni legali tad-drittijiet imnaqqxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u d-dispożizzjonijiet legali nazzjonali;

3.  Huwa tal-fehma li, fid-dawl tar-rwol ċentrali tal-informaturi li jaġixxu fl-interess pubbliku, huwa essenzjali li l-persuni li jiżvelaw informazzjoni (kunfidenzjali jew mod ieħor) dwar irregolaritajiet allegati, għemil ħażin jew theddid għall-interess pubbliku jingħataw ħarsien xieraq tal-integrità fiżika u morali tagħhom, għajxien u karriera, billi jiġu salvagwardati kontra r-ritaljazzjoni kontrihom, inklużi proċedimenti amministrattivi, ċivili u kriminali, u jingħataw aċċess għal assistenza ġudizzjarja u appoġġ psikoloġiku, kif xieraq; jenfasizza l-fatt li meta informatur ikun impjegat tal-organizzazzjoni kkonċernata jew huwa suxxettibbli li jsofri dannu b'riżultat tal-azzjonijiet tal-parti ddenunzjata, dawn il-miżuri protettivi jridu jkunu aktar stretti, peress li l-informaturi jistgħu jsibu ruħhom f'pożizzjoni dgħajfa u diffiċli, li tista' tirrikjedi strumenti finanzjarji u legali addizzjonali; jemmen li l-oneru tal-prova għandu jinqaleb b'tali mod li huwa min iħaddem li jrid jistabbilixxi li kwalunkwe tibdil jew ritaljazzjoni mhumiex relatati mal-iżvelar protett;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu l-informaturi l-ogħla livell possibbli ta' kunfidenzjalità, inkluż fl-ambjent diġitali, u jagħtuhom aċċess għal proċedura standard, filwaqt li jiġi ggarantit id-dritt tagħhom li jirrapportaw direttament permezz ta' kanali esterni f'każijiet ta' mġiba ħażina serja, jew f'każijiet fejn mezzi interni jew mhumiex effettivi jew huma kontroproduċenti;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-aħjar prattiki rigward il-protezzjoni tal-informaturi mad-dinja kollha u, abbażi ta' dan, tieħu approċċ olistiku sabiex tintroduċi malajr, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, proposta leġiżlattiva għal qafas regolatorju komuni li jiggarantixxi livell għoli ta' protezzjoni fuq firxa wiesgħa kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak privat, filwaqt li tiżgura li l-Istati Membri jkunu ħielsa biex jilleġiżlaw favur protezzjoni aktar b'saħħitha; itenni l-istedina tiegħu li jiġu ppreżentati proposti orizzontali sa tmiem l-2017; jistieden lill-Kummissjoni tqis il-mudell ta' protezzjoni tal-informaturi li jistipula li l-awtoritajiet pubbliċi mhumiex permessi li jippruvaw jiskopru l-identità tal-informaturi;

6.  Ifakkar li t-Trattati jistabbilixxu diversi bażijiet legali li għandhom jiġu esplorati sabiex l-Unjoni tkun tista' taġixxi f'dan il-qasam, bħalma huwa l-Artikolu 114 TFUE dwar l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam mal-funzjonament tas-suq intern u l-Artikolu 153(2)(b) dwar il-ħarsien tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, bil-ħsieb tal-introduzzjoni ta' direttiva komprensiva u orizzontali dwar kundizzjonijiet minimi armonizzati għall-protezzjoni tal-informaturi;

7.  Jenfasizza li l-qafas regolatorju komuni għandu jinkludi definizzjoni legali wiesgħa u ċara ta' "informatur", li tkopri ambitu wiesa' ta' relazzjonijiet ta' xogħol u l-iżvelar ta' informazzjoni dwar att illegali jew ħażin, jew att li jimmina l-interess pubbliku, u li għandu wkoll jidentifika għodda għas-salvagwardja tal-protezzjoni kontra prosekuzzjoni ġudizzjarja mhux ġustifikata u ritaljazzjoni, u inċentivi sabiex iħeġġu lill-informaturi jikkontribwixxu fil-kxif ta' għemil ħażin; jinsisti li din il-protezzjoni jenħtieġ li ma tiġix estiża għal dawk li jaġixxu kontra l-interess ġenerali, pereżempju billi jiżvelaw informazzjoni għal raġunijiet ta' gwadann personali esklużiv, spjunaġġ, operazzjonijiet ta' "bandiera falza", armi tal-gwerra ibridi, sovversjoni jew kwalunkwe forma ta' kriminalità organizzata; jinnota, madankollu, li din il-protezzjoni trid ukoll tiġi ggarantita għall-persuna akkużata b'tali irregolaritajiet allegati, kemm fis-settur privat jew pubbliku, inkluż, pereżempju, il-protezzjoni tad-drittijiet proċedurali kontra l-libell u l-malafama; jenfasizza li r-rapporti tal-informaturi jenħtieġ li jiġu investigati malajr u serjament u li kemm l-informatur kif ukoll kwalunkwe persuna implikata fl-iżvelar jenħtieġ li jkunu f'pożizzjoni li jressqu argumenti u provi addizzjonali matul il-perjodu kollu tal-investigazzjoni;

8.  Iqis li, sadattant, il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE trid tiġi applikata b'mod xieraq, kemm mill-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mill-Istati Membri, u li jenħtieġ li tiġi interpretata b'tali mod li toffri l-aħjar protezzjoni lill-informaturi li jaġixxu fl-interess pubbliku; jenfasizza li l-protezzjoni tal-informaturi diġà ġiet rikonoxxuta bħala mekkaniżmu importanti biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni tal-UE; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri biex joqogħdu lura milli jikkriminalizzaw l-azzjonijiet tal-informaturi li jiżvelaw informazzjoni fl-interess pubbliku;

9.  Jistieden lill-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE jagħtu eżempju billi jwettqu ħidma komprensiva u effettiva ta' segwitu għar-rapport ta' inizjattiva tal-Ombudsman tal-24 ta' Lulju 2014, billi jibnu fuq l-Artikolu 22 tar-Regolamenti tal-Persunal, li jipprevedi miżuri interni għall-protezzjoni tal-informaturi meta jaġixxu fl-interess pubbliku;

10.  Jistieden lill-Istati Membri jistabbilixxu mezzi trasparenti u ċari għall-iżvelar ta' informazzjoni, bi protokolli ċari u sikuri li jiggarantixxu l-kunfidenzjalità, jistabbilixxu awtoritajiet nazzjonali indipendenti għall-protezzjoni tal-informaturi li jaġixxu fl-interess pubbliku, u billi jqisu l-possibilità li jipprovdu lil dawn l-awtoritajiet b'fondi apposta ta' appoġġ; jemmen li t-twaqqif ta' korp indipendenti jista' jkun ta' għajnuna għall-Istati Membri biex jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom u dan ikun partikolarment utli fil-ġestjoni ta' każijiet transfruntieri;

11.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jippromwovu kultura ta' rikonoxximent tar-rwol importanti li jaqdu l-informaturi fis-soċjetà, inkluż bl-użu ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, toħroġ bi pjan komprensiv dwar din il-kwistjoni; iqis li huwa meħtieġ li titrawwem kultura etika fis-settur pubbliku u fuq il-postijiet tax-xogħol, sabiex tkun enfasizzata l-importanza li titqajjem kuxjenza fost l-impjegati dwar oqfsa legali eżistenti rigward l-iżvelar ta' informazzjoni, b'kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet tat-trade unions;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni torganizza konsultazzjoni pubblika biex tfittex l-opinjonijiet tal-partijiet interessati dwar il-mekkaniżmi ta' rappurtar u teżamina n-nuqqasijiet potenzjali tal-proċeduri fil-livell nazzjonali; isostni li r-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika jikkostitwixxu kontribut siewi għall-Kummissjoni bl-għan li possibbilment issir proposta dwar il-protezzjoni tal-informaturi fil-futur. 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

11.9.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

15

0

7

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Martina Anderson, Max Andersson, Gerolf Annemans, Sven Giegold, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

15

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Kazimierz Michał Ujazdowski

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

NI

Diane James

PPE

Alain Lamassoure, Paulo Rangel, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

7

0

ENF

Gerolf Annemans

PPE

Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, György Schöpflin

S&D

Jo Leinen

It-tifsira tas-simboli:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

2.10.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

17

1

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Kateřina Konečná, Jens Nilsson


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

17

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Katerina Konecná, Jiri Mastálka

Tadeusz Zwiefka

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Nilsson, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Durand Pascal, Julia Reda

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

5

0

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Avviż legali - Politika tal-privatezza