Betänkande - A8-0295/2017Betänkande
A8-0295/2017

BETÄNKANDE
om legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse när de lämnar ut konfidentiella uppgifter om företag och offentliga organ
(2016/2224(INI))
Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Virginie Rozière

11.10.2017


Förfarande : 2016/2224(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0295/2017
Ingivna texter :
A8-0295/2017
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: