Postupak : 2017/0127(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0304/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0304/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0387

IZVJEŠĆE     *
PDF 435kWORD 53k
16.10.2017
PE 607.944v02-00 A8-0304/2017

o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća br. 189/2014/EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o stavljanju izvan snage Odluke br. 2007/659/EZ

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

Odbor za regionalni razvoj

Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća br. 189/2014/EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o stavljanju izvan snage Odluke br. 2007/659/EZ

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2017)0297),

–  uzimajući u obzir članak 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0212/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A8-0304/2017),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Tradicionalni rum iz najudaljenijih francuskih regija predmet je posebnog sustava trošarina na tržištu kontinentalne Francuske od 1923. To je odraz dugoročne strategije državne fiskalne potpore. Od stvaranja unutarnjeg tržišta i usklađivanja trošarina u Europi taj je sustav posebnih trošarina zadržan uz suglasnost Europske unije. Trenutačno važeći sustav kojim je dopušteno njegovo zadržavanje uveden je Odlukom Vijeća br. 2002/166/EZ kojom je utvrđena količina ruma na koju se primjenjuju posebne trošarine.

Svjetsko tržište ruma raste stabilnom stopom, a količine ruma na koje se primjenjuje posebni sustav trošarina u određenim se vremenskim razmacima prilagođavaju kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost sektora ruma od šećerne trske najudaljenijim francuskim regijama.

Tijekom 2016. proizvodnja ruma u najudaljenijim francuskim regijama premašila je kvotu na koju se primjenjuje posebni sustav trošarina za oko jednu petinu. Ako se kvota za 2016. ne izmijeni retroaktivno, proizvođači će na udio proizvoda koji nisu obuhvaćeni posebnim sustavom trošarina morati plaćati veću poreznu stopu, a s obzirom na to da je cijena koja im se plaća unaprijed dogovorena, učinak državne fiskalne potpore tog sustava poništit će se pa bi proizvođači mogli trpjeti gospodarske gubitke.

Francuske su vlasti 22. rujna 2016. zatražile od Komisije da podnese nacrt tehničke prilagodbe najnovije odluke Vijeća, Odluke Vijeća br. 189/2014/EU od 20. veljače 2014., kojom bi se godišnja kvota od 120 000 povećala na 144 000 hča (hektolitara čistog alkohola). Komisija je 9. lipnja 2017. donijela svoj Prijedlog (u skladu s člankom 349.)

Stajalište izvjestiteljice

Izvjestiteljica pozdravlja Prijedlog Komisije za odluku Vijeća i predlaže da ga Odbor i Parlament na plenarnoj sjednici usvoje bez izmjena.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Odluka Vijeća br. 189/2014/EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu te o stavljanju izvan snage Odluke 2007/659/EZ

Referentni dokumenti

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

27.6.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

6.7.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

9.10.2017

Datum usvajanja

9.10.2017

 

 

 

Datum podnošenja

16.10.2017

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti