SPRÁVA
  on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications
  (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))
  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajca: Evžen Tošenovský

  16.10.2017


  Postup : 2016/0286(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0305/2017
  Predkladané texty :
  A8-0305/2017
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: