23.10.2017
A8-0316/2017
SPRAWOZDANIE
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014
(COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Malin Björk
ERRATY/ADDENDA

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1294kWORD 181k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności